Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

1704 θέσεις διδασκόντων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με ετήσια αμοιβή 12.510 ευρώ

Οι θέσεις ανά Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ
Δημοσίευση: 22/06/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με βάση τις αποφάσεις των Τμημάτων, αναμένεται να εκδώσουν ανοιχτή πρόσκληση προς ωφελούμενους,  στην οποία θα ορίζεται το επιστημονικό πεδίο της θέσης καθώς και τα μαθήματα που καλείται να διδάξει ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού  έτους 2018-2019.

Το σύνολο των μαθημάτων που δύναται να διδάξει ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους είναι τρία (3),
υπό τους κάτωθι περιορισμούς:

Το σύνολο των ανατιθέμενων μαθημάτων αφορά σε αυτοδύναμη διδασκαλία.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2).

Τα ανατιθέμενα μαθήματα αφορούν «μαθήματα επιλογής» / «προαιρετικά μαθήματα», «μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής» / «κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα», «σεμιναριακά μαθήματα» και υπό προϋποθέσεις «μαθήματα κορμού»/ «υποχρεωτικά μαθήματα».

Στην περίπτωση που σε ωφελούμενο ανατεθούν πάνω από ένα μαθήματα, τότε ένα (1) εξ αυτών δύναται να είναι μάθημα «κορμού» / «υποχρεωτικό». Με τον όρο «υποχρεωτικά μαθήματα» / «μαθήματα κορμού» νοούνται εκείνα τα μαθήματα των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. Σε περίπτωση Τμημάτων με κατευθύνσεις, ως υποχρεωτικά μαθήματα λογίζονται και τα μαθήματα των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα Σπουδών που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής.

Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για την παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία / συνανάθεση διδασκαλίας μαθήματος.

Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους ωφελούμενους.

Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης.

Ωφελούμενοι της Δράσης:

Οι ωφελούμενοι της δράσης είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι:

  • έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2008. δεν κατέχουν:
  • θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
  • θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
  • θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
  • θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1) Τμήμα.

Είδος σύμβασης και ύψος αμοιβής:

Ο ωφελούμενος απασχολείται στο Ίδρυμα ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του ωφελούμενου αναπροσαρμόζεται αναλογικά και  άρα λαμβάνει τα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε ο ωφελούμενος:

• λαμβάνει τη συνολική αμοιβή εφόσον του ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

• λαμβάνει τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον του ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

Τα παραπάνω, που αφορούν στις αμοιβές των ωφελούμενων, αποτυπώνονται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΜΟΙΒΗ (*3/3=12.510,00€)

3 Μαθήματα: Αμοιβή 3/3*
2 Μαθήματα: Αμοιβή 2/3
1 Μάθημα: Αμοιβή 1/3
2 Μαθήματα εκ των οποίων το 1 συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων: Αμοιβή 3/3 1 Μάθημα με υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων: Αμοιβή 2/3

Πέραν της αποζημίωσης του ωφελούμενου θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη ποσό έως 400€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών κίνησης - διανυκτέρευσης του ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος) στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό νομό ή νησί, στις περιπτώσεις των νησιωτικών ιδρυμάτων, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος υποδοχής. Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων.

Κατανομή θέσεων ανά Ίδρυμα:

Κάθε δικαιούχος δικαιούται να υποβάλει πρόταση για τον αριθμό των ωφελούμενων/θέσεων που αναφέρονται παρακάτω:

ΙΔΡΥΜΑ:             ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΘΕΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 59

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: 8

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 14

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 158

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 22

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ: 65

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 128

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: 39

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 29

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: 62

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 110

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 67

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 65

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: 58

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 29

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: 93 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 33

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 33

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 35

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: 19

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: 33

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 30

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 38

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: 27

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 43

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 18

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 30

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ: 55

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 22

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 20

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 14

Σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου των θέσεων είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων τροποποίησης για πρόσθετες θέσεις και από τα Ιδρύματα που αιτήθηκαν το σύνολο των θέσεων που τους αντιστοιχούν. Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από την ΕΥΔ με βάση την εκάστοτε κατανομή των θέσεων που θα προκύπτει από τις ενταγμένες Πράξεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.

Η κατανομή των θέσεων στα επιμέρους τμήματα του Ιδρύματος γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ωφελούμενων;

Δεν απαιτείται από την Πρόσκληση της ΕΥΔ προς τα Ιδρύματα η υποβολή σχεδίου μαθήματος από τους ωφελούμενους. Ωστόσο, κάθε Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους να αποτυπώνει σαφώς την ακολουθούμενη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι στις σχετικές προσκλήσεις είναι αναγκαία η αναφορά: α) των βασικών κριτηρίων και των υποκριτηρίων αυτών, β) της αντιστοιχούσας σε αυτά βαθμολογίας, γ) του δικαιώματος υποβολής ένστασης και της προθεσμίας ασκήσεως του. Τα στοιχεία της πλήρους διαδρομής της αξιολόγησης θα πρέπει να τηρούνται από τον Τελικό Δικαιούχο και να είναι διαθέσιμα για ενδεχόμενο έλεγχο.

2. Απαιτείται να υποβάλλονται κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από τους ΕΛΚΕ προς την ΕΥΔ τα μαθήματα που θα ανατεθούν;

Όχι, δεν απαιτείται κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης να περιλαμβάνονται τα μαθήματα προς ανάθεση. Ωστόσο, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας η τελική αμοιβή ανά ωφελούμενο θα προκύπτει από τον αριθμό μαθημάτων που του ανατέθηκαν.

3. Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης ενός διδάκτορα;

Δύναται να υπάρξει αντικατάσταση σε περίπτωση ανωτέρας βίας όπου ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του διδάκτορα που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

Επίκληση ανωτέρας βίας κρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος κατόπιν έγκαιρης και τεκμηριωμένης με δικαιολογητικά αίτησης του διδάκτορα, ο οποίος φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

Στην περίπτωση αυτή, ο διδάκτορας δεν υποχρεούται να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που του έχει καταβληθεί για τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση οικειοθελούς λύσης της σύμβασης ο διδάκτορας υποχρεούται να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που του έχει καταβληθεί για τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στην περίπτωση που ένας ωφελούμενος αναλάβει καθήκοντα των θέσεων της παρ. 1.3.1.2 της οικείας Πρόσκλησης, οφείλει να ενημερώσει το Τμήμα προκειμένου να υπάρξει αντικατάστασή του με άλλο ωφελούμενο. Η αντικατάσταση δεν απαιτείται εάν έχει ήδη ξεκινήσει το ακαδημαϊκό εξάμηνο.

4. Μετά την επιλογή ωφελούμενων μπορεί να τους ανατεθεί είτε διαφορετικός αριθμός μαθημάτων είτε διαφορετικά μαθήματα από αυτά που περιγράφονταν στην προκήρυξη των Ιδρυμάτων προς ωφελούμενους;

Ο αριθμός και το είδος των μαθημάτων που προκηρύσσονται ανά θέση συνιστούν ουσιώδεις όρους της προκήρυξης θέσεων προς τους ωφελούμενους και πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Σε περίπτωση απόκλισης για λόγους που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση ανωτέρας βίας η σχετική δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη.

5. Οι θέσεις που προκηρύσσουν τα Ιδρύματα προς τους ωφελούμενους αφορούν και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών;

Ναι, η Πρόσκληση της ΕΥΔ αφορά και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών υπό τον περιορισμό ότι αυτά δεν προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής (βλ. παράγραφο 1.2.3.5 της Πρόσκλησης). Σε συνέχεια των παραπάνω εξυπακούεται ότι τα μαθήματα που ανατίθενται μπορούν να αποτελούν συνδυασμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων δεδομένου ότι τα μεταπτυχιακά μαθήματα υπάγονται στο ίδιο Τμήμα με τα προπτυχιακά μαθήματα.

6. H προϋπόθεση κατοχής διδακτορικής διατριβής ισχύει και για την περίπτωση γνωστικών αντικειμένων τα οποία υπάγονται στο Προεδρικό Διάταγμα υπʼ αριθμ. 34, το οποίο καθορίζει τα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, παρ. 1.3, ο/η ωφελούμενος/η πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού προκειμένου να συμμετάσχει στην Πράξη.

7. Έστω ότι για κάποια από τις θέσεις που αντιστοιχεί στο Τμήμα, ορίζεται μία τριάδα μαθημάτων. Μπορεί στη συνέχεια αυτό να αλλάξει; Δηλαδή μπορεί ένα Τμήμα να αποφασίσει να αναθέσει στον υποψήφιο μόνο το ένα από τα τρία μαθήματα (με την προφανή αλλαγή στην αποζημίωση);

Βλέπε ερώτηση 4.

8. Ένα υποχρεωτικό μάθημα, του οποίου η διδασκαλία χωρίζεται σε ομάδες-τμήματα φοιτητών (λόγω του πλήθους των φοιτητών) και ένα Τμήμα εξ ́ αυτών πρόκειται να διατεθεί για διδασκαλία σε κάποιον ωφελούμενο, είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο της Πράξης;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, παρ. 1.2.3.1, 1.2.3.7 και 1.2.3.8: Το σύνολο των ανατιθέμενων μαθημάτων αφορά σε αυτοδύναμη διδασκαλία, δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία / συνανάθεση διδασκαλίας μαθήματος και δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους ωφελούμενους.

9. Ένα μάθημα επιλογής, που πληροί τα κριτήρια της Πρόσκλησης ως προς την επιλεξιμότητά του, αλλά προσφέρεται και σε φοιτητές του Προγράμματος ERASMUS και ως εκ τούτου διδάσκεται στην Αγγλική, είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο της Πράξης;

Ναι, με δεδομένο ότι αναφέρεται στην προκήρυξη της θέσης η απαίτηση διδασκαλίας σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής.

10. Το Τμήμα Α αναλαμβάνει (προσφέρει) τη διδασκαλία του Μαθήματος Μ στο Τμήμα Β. Το μάθημα Μ είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Β κανονικά. Είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί το μάθημα Μ σε πακέτο 3 μαθημάτων για την προκήρυξη μίας θέσης Μ/Δ στο Τμήμα Α; Η τριάδα συμπληρώνεται με άλλα δύο μαθήματα του Τμήματος Α;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, παρ. 1.3.2: Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1) Τμήμα. Σε κάθε περίπτωση, τα προς ανάθεση μαθήματα θα πρέπει να υπάγονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που προκηρύσσει τη θέση ανεξαρτήτως του αν αυτά διδάσκονται και σε άλλα Τμήματα.

11. Για κάθε θέση υποψηφίου που θα προκηρυχθεί ανά Επιστημονικό Πεδίο, η οποία θέση μπορεί να αντιστοιχεί σε 1 μάθημα ή ομάδα 2 ή 3 μαθημάτων για το έτος 2018-19, οι συμβάσεις θα είναι ετήσιες ή εξαμηνιαίες ανά ωφελούμενο/η;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, παρ. 1.2.3.2.: Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2). Ωστόσο, η διάρκεια της σύμβασης είναι αποκλειστική επιλογή του Τμήματος με δεδομένο ότι θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών που θα προσφέρει ο ωφελούμενος στο Τμήμα.

12. Τί προβλέπεται στην περίπτωση όπου ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος με 3 μαθήματα παραιτηθεί της θέσης του π.χ. το εαρινό εξάμηνο, ενώ έχει διδάξει ήδη το χειμερινό;

Βλέπε ερώτηση 3.

Σχόλια (9)

 
@πανεπιστημιακος υποτροφος
22 Ιουλ 2019 15:31

Γιατί δεν φεύγετε στο εξωτερικό; Υπάρχουν και εκεί θέσεις εργασίας.

 
πανεπιστημιακός υπότροφος
22 Ιουλ 2019 14:15

για 2 μαθήματα η σύμβασή μου έγραφε 8350 ευρώ. όταν ρώτησα το πληρωτέο μου είπαν 4.835 ευρω

 
ee
23 Ιουν 2018 19:44

@@ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΗΝ ΕΛΠΙΖΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ. Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΑ ΚΕΝΑ. ΟΙ ΔΕΠ ΤΩΝ ΤΕΙ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Ο ΡΥΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΩΡΑ (1 ΘΕΣΗ/ΤΜΗΜΑ/ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ).

 
@ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
23 Ιουν 2018 17:25

Ακόμα και 8000 καθαρά να είναι το χρόνο, το μήνα δεν είναι ούτε 700...Άρα, ο διδάκτορας πρέπει να είναι τυχερός για να έχει και άλλη δουλειά παράλληλα για να ζήσει αξιοπρεπώς. Είναι καλή η κίνηση της κυβέρνησης, αλλά δεν αρκεί και δεν συγκρίνεται με την προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ.

 
Παραμύθι..
23 Ιουν 2018 17:06

Από τις θέσεις που δίνονται, πολλές είτε δεν προκηρύσσονται, είτε δεν καλύπτονται. Πιθανότατα λιγότερες από το 30% του συνόλου.

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
23 Ιουν 2018 08:02

@διδάκτορας
αν διάβασες, γράφει για 12,5χιλ δηλαδή περίπου 8 καθαρά για 2,3 μαθήματα, δηλαδή τώρα οι συμβασιούχοι (επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες) που διδάσκουν στα ιδρύματα, πόσα νομίζεις οτι παίρνουν;

 
ΕΛΛΑΣ
23 Ιουν 2018 01:07

Το κριτήριο της λήψης του διδακτορικού με συγκεκριμένη ημερομηνία πώς καθορίζει την επιστημονική κατάρτιση και την αριστεία που όλοι επικαλούνται για τη διδασκαλία μαθημάτων?
Νομίζω ότι αποτελεί κατάλυση κάθε θεσμού νομιμότητας και ακαδημαϊκότητας εύκολα προσβάλεται νομικά.

 
Διδάκτορας
22 Ιουν 2018 15:52

Αν αφαιρέσουμε από τα 12.510 ευρώ το 20% της εφορίας και τις εισφορές ΕΦΚΑ η αμοιβή θα είναι τα μισά περίπου χρήματα...δηλαδή βασικός μισθός σε διδάκτορες που διδάσκουν σε Πανεπιστήμια...

 
Πριν το 2008;
22 Ιουν 2018 10:15

Δηλαδή εμείς που λάβαμε το διδακτορικό μας πριν το 2008 δεν έχουμε το δικαίωμα έστω της υποβολής αίτησης; Παραμένουμε πάλι εκτός και στην ανεργία μας, δυστυχώς...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ