Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Συντονίστρια βαθμολογητών σχολιάζει τα θέματα της Βιολογίας

Ολες οι επιστημονικά ορθές απαντήσεις πρέπει να λαμβάνονται σωστές, η βαθμολόγηση των ερωτημάτων της βιολογίας θα δυσκολέψει τους συναδέλφους και πιθανώς να αδικηθούν μαθητές οι οποίοι μόχθησαν ένα ή και δύο χρόνια για το συγκεκριμένο μάθημα.
Δημοσίευση: 22/06/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γράφει η Ευγενία Μπολανάκη, Συντονίστρια βαθμολογητών, PhD, PostDoc στη μοριακή Βιολογία

Με αφορμή την σωστή, κατά τη γνώμη μου , άποψη της κ Λυγερού για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων θα ήθελα να επεκταθώ  σε ορισμένους επιπλέον προβληματισμούς μου σχετικά με άλλα ζητήματα των φετινών πανελλαδικών τα οποία τέθηκαν στην ΚΕΕ.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Α4

Ο καλά διαβασμένος μαθητής θα μπορούσε να επιλέξει ως σωστή απάντηση το α αλλά ΚΑΙ το γ άρα κατά τη γνώμη μου το θέμα κρίνεται ακατάλληλο και θα έπρεπε καταργηθεί. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ πιθανότητα που έπρεπε να υπολογίσουν οι μαθητές δεν μπορεί να υπολογιστεί με ένα μόνο συλλογισμό, τον οποίο πιθανώς θεώρησε η επιτροπή ότι θα κάνουν οι μαθητές και έδωσε ως απάντηση το α. Όντως, αν ο μαθητής σκεφτόταν ότι η πιθανότητα να προκύψει γαμέτης από τη μητέρα χωρίς Χ χρωμόσωμα από λάθος στην πρώτη μειωτική διαίρεση είναι ½ (απάντηση α), ενώ από λάθος στη δεύτερη μειωτική του πατέρα είναι ¼ (απάντηση γ) ή με λάθος στη δεύτερη μειωτική της μητέρας είναι ένα τέταρτο επίσης (απάντηση β) θα κατέληγε στην ορθή , από τις επίσημες απαντήσεις, επιλογή δηλ. το α.

Ωστόσο αν ο μαθητής σκεφτόταν ότι δεν ζητείται η πιθανότητα να προκύψει κενός από φυλετικό χρωμόσωμα γαμέτης αλλά η πιθανότητα να προκύψει άτομο με σύνδρομο Turner θα έπρεπε να συνυπολογίσει την πιθανότητα να έχει ο άλλος γαμέτης το χρωμόσωμα Χ.

Πιο συγκεκριμένα θα έπρεπε να υπολογίσει τα εξής:

α)  πιθανότητα να προκύψει γαμέτης 22+0 από λάθος στην πρώτη μειωτική διαίρεση της μητέρας = ½

Πιθανότητα ο γαμέτης του πατέρα να έχει 22+Χ (εφόσον θέλουμε άτομο με Turner) =1/2

Συνολική πιθανότητα: ½ χ ½ = ¼

Πιθανότητα να προκύψει γαμέτης 22+0 από 2η μειωτική πατέρα = 1/4

Πιθανότητα ο γαμέτης της μητέρας να έχει 22+Χ (εφόσον θέλουμε άτομο με Turner) =1

Συνολική πιθανότητα: 1/4 X 1 = ¼

Άρα το α και το γ δίνουν την ίδια πιθανότητα.

Στα παραπάνω δε, θα μπορούσαν να προστεθούν και οι εξής συλλογισμοί.

Το ερώτημα αναφερόταν σε λάθος σχηματισμό των γαμετών γενικά και όχι από μία μόνο μειωτική διαίρεση. Με δεδομένο λοιπόν ότι το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που παράγονται από αρσενικό άτομο είναι συντριπτικά μεγαλύτερο από το ποσοστό των ωαρίων (σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μόνο 1 στα 4 ωάρια ωριμάζουν σε κάθε μείωση) μπορεί κάποιοι μαθητές να οδηγήθηκαν αυθόρμητα στο γ ή και στο δ που έδινε όλες τις πιθανές απαντήσεις δεκτές γιατί απλά δεν ήξεραν με βάση ποιο κριτήριο πρέπει να απαντήσουν.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Γ2

Yπάρχουν TA EΞΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ:

-Ο μαθητής να γνωρίζει ότι το tRNA έχει εσώνια άρα δεν εκφράζεται στο βακτήριο που το εισάγαμε. Οπότε θα κατέληγε σε εντελώς άλλη διερεύνηση του θέματος με δεδομένο ότι το βακτήριο δεν θα εξέφραζε το tRNA  της γλυκίνης που του μεταφέρθηκε άρα δεν θα τοποθετούσε ούτε γλυκίνη ούτε τρυπτοφάνη στα αντίστοιχα mRNA . Δεν θα ήταν περίεργο ένας καθηγητής να έχει διδάξει στην τάξη του ότι τα ευκαρυωτικά tRNA  έχουν εσώνια,  καθώς πολλές φορές τίθεται ερώτημα από τους μαθητές για το εάν τα ανθρώπινα γονίδια που κωδικοποιούν για tRNA εκφράζονται στα βακτήρια με τις τεχνικές που αναφέρονται στην ύλη τους και η απάντηση είναι αρνητική.

-Ο μαθητής να θεώρησε ως φυσιολογικό γονίδιο που δεν διαθέτει αντίστοιχό του το βακτήριο αυτό με αντικωδικόνιο 3΄ACC5΄ που τοποθετεί τρυπτοφάνη (δεν διατυπώθηκε σαφώς ποιο είναι το φυσιολογικό γονίδιο που δεν διαθέτει το βακτήριό μας). Άρα το βακτήριο , που δεν διαθέτει το αντίστοιχο γονίδιο, από μόνο του δεν μπορεί να μεταφέρει τρυπτοφάνη στις πρωτεΪνες . Άρα εισάγοντάς του tRNA  με αντικωδικόνιο 3΄ACC5΄ που έχει φορτιστεί με γλυκίνη θα τοποθετεί και στο γονίδιο Α γλυκίνη και στο γονίδιο β γλυκίνη. Δηλ παράγουν και το Α γονίδιο και το Β γονίδιο πεπτίδιο και όχι μόνο το β και το μοναδικό πεπτίδιο που παράγεται έχει γλυκίνη αντί για τρυπτοφάνη. Το παραπάνω ενδεχόμενο θα μπορούσε να δοθεί ως πιθανή δεύτερη απάντηση από το υπουργείο.

-Ο διαβασμένος μαθητής να έχει πάρει ως δεδομένο ότι εξαιτίας του ότι δεν παράγεται αυτό το φυσιολογικό tRNA (όποιο κι αν ήταν αυτό),  το βακτήριο δεν έζησε μέχρι να μετασχηματιστεί γιατί δεν συνέθετε πρωτεΐνες (αποτελεί για τα βακτήρια θνησιγόνο μετάλλαξη)

-Ο μαθητής να λάβει ως δεδομένο ότι το εφόσον άλλαξε το αντικωδικόνιο του tRNA θα άλλαξε και το αμινοξύ που μεταφέρει. Με δεδομένο , άρα, ότι tRNA  φορτίζεται με βάση τη στερεοδιαμόρφωσή του, θα έχει θεωρήσει πιθανότατα ότι το μεταλλαγμένο tRNA δηλ αυτό που έχει αντικωδικόνιο 3΄ΑCC 5΄θα μεταφέρει πλέον τρυπτοφάνη. Στα δεδομένα του ζητήματος αναφερόταν  ότι η λειτουργικότητα του tRNA δεν αλλάζει χωρίς να σημειώνεται ότι δεν αλλάζει και το αμινοξύ που μεταφέρει, στο οποίο βασίστηκε στη συνέχεια όλη η απάντηση.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Γ3, που προβλημάτισε πολλούς συναδέλφους για το πώς πρέπει να βαθμολογηθεί, ζητείτο να γίνει επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού για το διαχωρισμό των μετασχηματισμένων με ανασυνδυασμένο πλασμίδιο βακτηρίων. Η μονολεκτική απάντηση τετρακυκλίνη που δόθηκε, δεν μπορεί να αποτελεί μοναδική απάντηση του ερωτήματος, γιατί αν τα βακτήρια τοποθετηθούν μόνο σε τετρακυκλίνη , πολύ απλά εκείνα που έλαβαν ανασυνδυασμένο πλάσμίδιο δεν θα επιβιώσουν άρα δεν θα γίνεται και καμία επιλογή. Άρα τα βακτήρια πρέπει, όπως είναι γνωστό, πρώτα να αναπτυχθούν σε αμπικιλλίνη για να γίνει ένας πρώτος διαχωρισμός των μετασχηματισμένων, και στη συνέχεια μέρος των αποικιών να μεταφερθεί με κατάλληλη τεχνική σε τετρακυκλίνη ώστε να μπορούν να επιλεγούν από την αρχική καλλιέργεια, δηλ της αμπικιλλίνης τα βακτήρια. Πολλά παιδιά λοιπόν έβαλαν ως απάντηση την αμπικιλλίνη ως επιλογή γνωρίζοντας ότι στην τετρακυκλίνη μόνο δεν γίνεται επιλογή. Κατά τη γνώμη μου ήταν ένα ωραίο θέμα που είχε μία ίσως αταίριαστη εκφώνηση.  Θα έπρεπε ίσως να γίνει επιλογή με βάση και τα δύο αντιβιοτικά και η εκφώνηση να ρωτά με ποια σειρά θα χρησιμοποιηθούν τα αντιβιοτικά. Και επι του προκειμένου βέβαια, να γίνουν και πάλι δεκτές, με σωστή αιτιολόγηση και οι δύο απαντήσεις.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Δ1 έπρεπε να διερευνηθεί ο πιθανός τρόπος κληρονόμησης και όχι όλοι οι πιθανοί τρόποι κληρονόμησης των χαρακτηριστικών που μελετούσε η άσκηση. Ως εκ τούτου θα μπορούσε ένας μαθητής, με τις κατάλληλες διασταυρώσεις επιβεβαίωσης και απόρριψης, να διερευνήσει μόνο έναν πιθανό τρόπο και να είναι σωστός με βάση την εκφώνηση. Ωστόσο, οι επίσημες απαντήσεις τις ΚΕΕ ζητούσαν στη συνέχεια όλους τους πιθανούς τρόπους κληρονόμησης δηλαδή ακριβώς όπως έπρεπε να τεθεί και το ερώτημα στους μαθητές. Να τονίσουμε ότι σε παρόμοια αναντιστοιχία, στο παρελθόν, η ΚΕΕ δέχθηκε τουλάχιστον όλες τις απαντήσεις .

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο, ότι όλες οι επιστημονικά ορθές απαντήσεις πρέπει να λαμβάνονται σωστές, η βαθμολόγηση των ερωτημάτων της βιολογίας θα δυσκολέψει τους συναδέλφους και πιθανώς να αδικηθούν μαθητές οι οποίοι μόχθησαν ένα ή και δύο χρόνια για το συγκεκριμένο μάθημα.

Σχόλια (86)

 
κατερινα
18 Ιουν 2019 14:41

πρεπει ολοι να καταλαβουν τον κοπο των παιδιων και των γονιων που ματωνουν να πληρωνουν φρονυιστηρια.Τα θεματα πρεπει να ειναι κλιμακουμενης δυσκολιασ χωρις ασφαφειες.

 
Μπάμπης Στεργίου
29 Ιουν 2018 19:18

Η βαθμολόγηση τελείωσε, τα αποτελέσματα βγήκαν, είναι η ώρα να πω δυο πράγματα, που σκοπιμα να μετέθεσα για σήμερα :
Πρώτα από όλα θέλω να συγχαρώ την εκλεκτή φίλη και συνάδελφο Ευγενία Μπολανάκη για την εύστοχη και ηθικά επιβεβλημένη δημόσια παρέμβασή της σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, που αν δεν ήταν αυτή η συγκεκριμένη, όλη η προσπάθεια θα είχε ακυρωθεί από μόνη της. Τις συνέπειες αυτής της της πρωτοβουλίας τις γνώριζε και αυτό την τιμά δυο φορές.

Με την Ευγενία υπηρετούμε στο ίδιο σχολείο και είμαστε όλοι περήφανοι για αυτήν.Το ίδιο περήφανοι πρέπει να νοιώθουν ο Νομός και η Διοίκηση που της εμπιστεύτηκαν ξανά το ρόλο της Συντονίστριας, γιατί είναι ικανή, υπεύθυνη , δίκαιη και ανυποχώρητη σε ό,τι θεωρεί σωστό.

Και πέρυσι αλλά και φέτος είμασταν μαζί με την Ευγενία συντονιστές στο ίδιο ΒΚ, εγώ βέβαια στα μαθηματικά, και έτσι παρακολούθησα όλη τη διαδικασία επικοινωνίας με την ΚΕΕ αλλά και τις σχετικές συζητήσεις με τους άλλους συναδέλφους της για το μάθημα της Βιολογίας .Η Ευγενία είναι σε θέματα έκφρασης, ελευθερίας του λόγου και καθήκοντος απόλυτος άνθρωπος. Αν της δώσεις μια λίστα δεοντολογικών υποχρεώσεων να την υπογράψει , ώστε να γίνει συντονιστής ή κάτι άλλο , μάλλον κινδυνεύεις και εσύ που κρατάς τη λίστα αλλά και η λίστα, αν δεν διέπεται από σεβασμό στον άνθρωπο, στο μαθητή και ειδικά στον δάσκαλο.
Όταν υπηρετείς τη διόρθωση και βαθμολόγηση , ανήκεις στους συναδέλφους σου, στους μαθητές , στην παιδεία και στην πατρίδα και όχι στις επιτροπές σύνταξης των θεμάτων ή αλλού.Λογοδοτείς μόνο στη συνείδησή σου και στο βαθμολογικό σώμα και έτσι πρέπει να είναι, ακόμα κι αν καμιά φορά μπορεί να μπλέξεις με διοικητικές διαδικασίες που σε φθείρουν και σε πικραίνουν.

Το σύστημα εξετάσεων και ειδικά ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των βαθμολογητών , των συντονιστών μεταξύ τους αλλά και με την ΚΕΕ θέλουν βελτίωση και αλλαγές .Αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί τις παρεξηγήσεις και τις διαφωνίες .Αλλά για αυτό το θέμα έχω από καιρό ετοιμάσει ένα σχετικό άρθρο με σκέψεις και προτάσεις.Ελπίζω να βρω κάποια στιγμή το χρόνο, την αφορμή και τη διάθεση να το δημοσιεύσω.

Αν η πατρίδα θέλει, μπορεί άμεσα και χωρίς έξοδα να θεσμοθετήσει λύσεις , ώστε από τη μια η ΚΕΕ να διαφυλάσσει το κύρος της αλλά και το βαθμολογικό σώμα από την άλλη να έχει τη δυνατότητα άμεσης ενδοεπικοινωνίας , μέσα σε επίσημο δικτυακό χώρο,ώστε να συνδιαμορφώνεται ταχύτατα πανελλήνια κοινός τρόπος αξιολόγησης των γραπτών,χωρίς παρεμβάσεις κανενός άλλου, ακόμα κι αν καμιά φορά στα θέματα υπάρχουν, λόγω της πίεσης σύνταξής τους , ασάφειες ή διφορούμενα σημεία. Και αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα που θα μας κάνει όλους πιο σεβαστούς στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο που κινούμαστε, μια και όλοι παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα αφορούς στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους , βαθμολογητές και μη, από όλα τα μετερίζια της εκπαίδευσης, αλλά και όλους σας, καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές .
Ελπίζω από τη νέα σχολική χρονιά , ξεκούραστοι και ήρεμοι, να βρούμε τρόπους ώστε η παιδεία μας να μπει σε σωστή τροχιά .Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και η προσπάθεια αυτή μας θέλεις ενωμένους , αποφασισμένους , γεμάτους ιδέες και εμπνεύσεις, πείσμα και υπομονή.Να είστε όλοι καλά .

 
Μία απλή καθηγήτρια Βιολογίας
28 Ιουν 2018 15:25

Συγχαρητήρια στην κα Μπολανάκη για την επιστημονική της κατάρτηση.Θα μπορούσε όμως να μας πει παρακαλώ αν όλη αυτή την ανάλυση μπορεί να την κάνει στα παιδιά που διδάσκει στο σχολείο;;;;;(λόγω του χρόνου που διατίθεται εννοώ για να μην παρεξηγηθώ) και φυσικά αν θα μπορούσε να τα σκεφτεί όλα αυτά ένας απλός μαθητής χωρίς να είναι PostDoc στη Μοριακή Βιολογία ή χωρίς να πηγαίνει φροντιστήριο δηλ. μόνο με βάση το σχολικό βιβλίο;;;; Η απάντηση α λοιπόν στο Α4 είναι η σωστή επιλογή για τον μαθητή που στηρίζεται στο σχολικό βιβλίο για τον σχηματισμό των λάθος γαμετών όπως αναφέρει το ερώτημα.
Το γεγονός οτι η ΚΕΕ οφείλει να βάζει σαφή θέματα και σύμφωνα με τη σχολική ύλη είναι αδιαμφισβήτητο.

 
Δέσποινα
26 Ιουν 2018 09:25

Πρόταση
Να δημοσιευθεί το Α4 πολλαπλής και ο,τι άλλο από τα φετινά θέματα στα παγκόσμια επιστημονικά περιοδικά ως επιστημονικές σπαζοκεφαλιες

 
menios
26 Ιουν 2018 00:17

Προτείνω να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη ή να στείλουμε εξώδικο στον Υπουργό.

 
αλπετζος φωτης
25 Ιουν 2018 22:05

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ Α4. ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 1/4 ΠΟΥ ΑΚΟΥΩ. ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ. ΤΑ ΑΛΛΑ ΓΕΝΝΕΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΙΧΑΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ. ΔΕΝ ΡΩΤΑΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ ΚΛΙΝΕΦΕΛΤΕΡ Ή ΤURNER.
ΑΣΑΦΕΣΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟ Γ3 ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ Α1 ΕΙΝΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΟ.

 
Νεκτάριος
25 Ιουν 2018 20:34

Για το Α4 σωστό είναι μόνο το α. Το τεκμηριώνει πλήρως ο George στο σχόλιό του. Για τις άλλες παρατηρήσεις δεν χρειάζεται σχολιασμός!
Η εντύπωση που μου δημιουργήθηκε ήταν ότι πρόκειται για μια απέλπιδα προσπάθεια .
Αν διδάξω στους μαθητές μου ότι τα γονίδια που κωδικοποιούν tRNAs έχουν εσώνια, το πρόβλημα το έχω εγώ..
Καλά θα κάνουν οι διορισμένοι συνάδελφοι να περιοριστούν στα καθήκοντά τους..

 
Μ.
25 Ιουν 2018 15:28

Με ποιο σκεπτικό τη στιγμή που οι πλέον αρμόδιοι και εννοώ οι βιολόγοι δηλώνουν ότι και οι δυο απαντήσεις είναι σωστές το υπουργείο κωφεύει;
Δεν φοβάται πως μια πολύ πιθανή προσφυγή στα δικαστήρια μπορεί να τινάξει στον αέρα την όλη διαδικασία;
Ή μήπως θέλει μεσούντος της αλλαγής του συστήματος να πείσει ότι το ισχύον σύστημα δεν λειτουργεί ,οπότε πρέπουσα και επιβεβλημένη η αλλαγή του;
Όλα αυτά στην πλάτη αθώων παιδιών που προσπάθησαν σε αυτήν την χώρα
να διεκδικήσουν μια θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια .
Κάποιος γονέας αναφέρει σε άλλο σχόλιο την προσφυγή στην δικαιοσύνη,πρέπει όμως να βρούμε τρόπο επικοινωνίας.Γι'αυτό δημιουργώ την παρακάτω ομάδα στο facebook ,2018 βιολογία α4

 
γονιος
25 Ιουν 2018 15:17

Ολοι οι γονεις σημερα να απευθυνθουμε στην δικαιοσυνη! Η φωνη μας να ακουστει στα καναλια για το μελλον των παιδιων μας

 
Ελλη
25 Ιουν 2018 10:49

Θέλω να απαντήσω πρώτα στην "καθηγήτρια βιολογιας " στους μαθητές και στους γονείς που διαμαρτυρονται ότι θα αδικιθουν αυτοί που απάντησαν το α το " σωστό ".εάν αλλάξει η βαθμολογία. Είναι απαραδεκτοι κυρίως η καθηγήτρια, γιατί όλοι ξέρουμε ότι μιλάμε για 2 σωστές απαντήσεις. Δεν διαμαρτυρομαι απλά επειδή δεν έγραψε καλά το παιδί μου,αλλά έγραψε τη σωστη απαντηση κι επειδή κάποιοι κάναν λάθος, η επιτυχία ή η αποτυχία έγιναν ρουλέτα.

 
Ντινα
25 Ιουν 2018 09:07

Απαράδεκτη η σιωπή της ΚΕΕ και του υπουργείου παιδείας σχετικά με το αποδεδειγμένα πλέον λανθασμένο, ως πολλαπλής επιλογής, ερώτημα Α4. Οτιδήποτε πλην ακύρωσής του θα είναι άδικο για κάποια παιδιά που σκέφτηκαν με τον άλφα ή βήτα τρόπο για να συμπληρώσουν κάτι και θα ενίσχυε τους τυχόν τυχερούς που συμπλήρωσαν το α.

Η φωνή μας πρέπει να ακουστεί πιο δυνατά σε τηλεοράσεις και εφημερίδες.

 
Δημήτρης Γονιός
24 Ιουν 2018 21:18

Για όσους δεν κατάλαβαν δεν μιλάμε για Λοταρία αλλά προσφυγή στην δικαιοσύνη όπως έχει δικαίωμα ο κάθε πολίτης σε Δημοκρατική Χώρα και μέσω της νομικής οδού αποκατάσταση του δίκαιου έτσι ώστε κανείς να μην αγχώνεται μην τυχόν και βρεθούν κάποιοι που σημείωσαν το σωστό Γ και πάρουν ότι ακριβώς δικαιούνται με τους τυχερούς σημειωσαντες το επίσης σωστό Α που δίνει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας απόλυτα αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα ,και δεν καταλήγει σε κανένα διαφορετικό αποτέλεσμα από ότι το Γ.
Δεν μιλάμε για κερδοσκοπισμο όπως κάποιοι πολύ //Πρώιμα //άρχισαν να αντιλαμβανονται, αλλά αποφυγή ΤΗΣ ΛΟΤΑΡΙΑΣ και προσφυγή στην δικαιοσύνη από αύριο με το καλό όπου με τεκμηριωμένη επιστημονική προσέγγιση με βάση την βιβλιογραφία που κάνεις δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει και οι φωνάσκοντες και οι επίσης καθόλα αρμόδιοι αλλά σιωπούν τες δεν χρειάζεται να ανησυχούν γιατί δεν επιθυμούμε να ειμαστε μια χώρα που να επενδύει το μέλλον των παιδιών μας με μεθόδους ΛΟΤΑΡΙΑΣ άλλα στηριζομενοι αποκλειστικά στους επιστήμονες και την βιβλιογραφία που στηρίζεται η κάθε επιστήμη να ακολοθησουμε την νομική οδό όπου σε ένα κράτος δικαίου δεν χωρά την παραμικρή αμφισβήτηση κανενός .
Εγώ λοιπον σαν γονιός δεν θα το επιτρέψω τόσο Πρώιμα εις βάρος του παιδιού μου και όπως γνωρίζω και πολλοί άλλοι γονείς θα ακολοθησουμε το μόνο που μας έμεινε να κάνουμε και δεν είναι άλλος από τον δρόμο της δικαιοσύνης.

 
Lina
24 Ιουν 2018 20:28

Το Α4 είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, που όμοιά της δεν εντοπίζεται σε κανένα μάθημα και σε κανένα θέμα των φετινών πανελλαδικών. Γι αυτό το λόγο χρήζει μεμονωμένης αντιμετώπισης. Οι επιστήμονες και οι καθηγητές του Δημοσίου αποφάνθηκαν ότι υπάρχουν δυο απαντήσεις το α και το γ. Παρακαλούμε το Υπουργείο για την αποκατάσταση της επιστημονικής αλήθειας. Από την άλλη αστοχίες και παρερμηνείες που κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα δεν έχουν σχέση με το Α4 ,που δικαίως είναι το πιο πολυσυζητημένο.

 
Μητέρα
24 Ιουν 2018 19:55

Και εμένα η κόρη μου απάντησε το α στο θέμα Α4. Δεν είναι άδικο να ακυρωθεί η ερώτηση και να χάσει τα μόρια; Επειδή κάποιοι μιλούν για ισότητα και δικαιοσύνη. Θα είναι αυτό δίκαιο; οπως λοιπόν όλοι καταλαβαίνουμε τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και δεν επέρχεται η πολυπόθητη δικαιοσύνη με την ακύρωση του θέματος και μόνο.

 
Γονιός
24 Ιουν 2018 18:42

Παιδεία μια λέξη πού τόσο πολύ πλασάρεται από τους εκπαιδευτικους κύκλους. Παιδεία λοιπόν δεν είναι η επικράτηση του δίκαιου? Και σε κάποιες παραπάνω παρατηρήσεις εχω να πα για τά παιδιά που απάντησαν στο Α4 το Γ ξόδεψαν χρόνο και σκέψη όπως και οποιοσδήποτε άλλος και επιλεξαν την σωστή απάντηση, γιατί επιστημονικα αποδε ιδεγμένα ποια υπήρχαν δύο σωστές απαντήσεις και οχι κάτι ασαφές. ΠΑΙΔΕΙΑ,,λοιπόν κύριοι Ισότητα, Δικαιοσύνη, Δημοκρατία

 
Μαθήτρια
24 Ιουν 2018 18:41

Καταρχήν ως σωστό όλα τα φροντιστήρια δίνουν το Α στο α1 αν κοιτάξεις ..Και πέρα από αυτό εγώ ρώτησα αν θεωρείτε δίκαιο να ακυρωθεί το ερώτημα και να κερδίσουν μόρια όσοι είχαν κυκλωσει το Γ η το Β??

 
μαρια
24 Ιουν 2018 17:41

Aγαπητη μαθητρια, στο α4 θεμα προκειται για δυο πιθανες απαντησεις πραγμα που ειναι παρανομο και οχι μονο για μια ασαφης εκφωνηση. Οι ιδιοι επιστημονες και φροντιστηρια διαφωνουν ως προς την απαντηση τεκμηριωνοντας της. Στο α1 θεμα στο οποιο πιθανον δυσκολευτηκες δεν προκειται για δυο πιθανες λυσεις. Προκειται για μια εκφωνση ''παγιδα'' που πιθανον δεν καταλαβες.

 
Μαθήτρια
24 Ιουν 2018 17:24

Και εγώ είμαι μαθήτρια που διάβαζα ατελείωτες ώρες και έκανα λάθος στο α1 στο οποίο υπάρχει επίσης ασαφεια. Είναι δίκαιο να καταργηθεί το α4 και να βρεθούν παιδιά που εβαλαν το β η το γ(στο α4) με 350 μόρια πάνω?εγω εχασα χρονο για να το σκεφτώ και να το βάλω σωστά...εξάλλου όπως λέτε υπάρχουν αρκετές ασάφειες στο διαγώνισμα...θα ακυρωθεί ότι βολεύει τον καθένα?? Αν είναι δυνατόν...

 
Καθηγήτρια
24 Ιουν 2018 17:11

Και τα παιδιά που απάντησαν τα α; Τι θα γίνει με αυτήν την περίπτωση; Δεν είναι άδικο για αυτά να ακυρωθεί το θέμα και να χάσουν μόρια που ειχαν υπολογίσει; Ας σκεφτούμε παρακαλώ ολες τις παραμέτρους του θέματος.

 
Βαθμολογητής Φυσικής
24 Ιουν 2018 17:01

Για μια ακόμη φορά καταδεικνύεται ότι οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι μεν αδιάβλητες (τουλάχιστον δεν έχει αποδειχθεί το αντίθετο), αλλά στερούνται αρκετά συχνά ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ κύρους και ΔΕΝ κατατάσσουν τους υποψηφίους ανάλογα με το γνωστικό τους επίπεδο.
Σε πολλά μαθήματα υπήρξαν μικρά προβλήματα που χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι δεν ελέγχθηκε η ΓΝΩΣΗ αλλά η ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ των υποψηφίων πράγμα παιδαγωγικά απαράδεκτο. Σαν παράδειγμα θα αναφερθώ στο ερώτημα Α4 της Φυσικής, όπου θα υπάρξει τεράστιο ποσοστό αποτυχίας σε ένα κατά τα άλλα απλό ερώτημα εξαιτίας μιας “πονηρής” διατύπωσης (οι υποψήφιοι θα με καταλάβουν).
Έτος 2018 και ακόμα προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Πως κάνουν εξετάσεις άλλες χώρες ή και άλλοι φορείς στην χώρα μας; Είναι τόσο δύσκολο να εντάξουμε στο εξεταστικό μεθόδους όπως αυτή των πολλών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με αρνητική βαθμολόγηση (π.χ. ΑΣΕΠ)...
Τέλος συγχαρητήρια στην Δρ. Μπολανάκη που έκανε γνωστό σε όλους το θέμα. Το να φέρουμε θέματα στο φως, επώνυμα και με το θάρρος της γνώμης μας είναι αυτό που θα κινήσει διαδικασίες για βελτίωση.
Και κάτι ακόμα. Οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας που αποφάσισαν για την επιμήκυνση του διδακτικού έτους, δεν σκέφθηκαν ότι αφήνουν περιθώριο μόνο 6 ημερών στα βαθμολογικά κέντρα να διεκπεραιώσουν την βαθμολόγηση στο μάθημα της βιολογίας;

Εύχομαι κάτι να αλλάξει...
Ένας μάλλον απογοητευμένος και προβληματισμένος βαθμολογητής Φυσικής που δεν έχει το θάρρος να αποκαλύψει το ονομά του...

 
Μητέρα
24 Ιουν 2018 16:55

Τότε να ακυρωθεί και το Α1 που έκανε λάθος ο γιος μου ενώ απάντησε άριστα σε όλα τα άλλα. Και εγώ γονιός που αγωνιά είμαι ενός παιδιού που θυσίασε πολλά άλλα ορισμένα σχόλια εδώ είναι αστεία. Αλίμονο αν καταργουνταν κάθε θεμα στις πανελλήνιες που θεωρείται ασαφή. Να γίνει τότε το ιδιο και με υποερωτηματα στην φυσική και χημεία.

 
Ελενη
24 Ιουν 2018 16:33

Ωραία τότε σύμφωνα με το άρθρο της συντονιστριας εκτός απο το Α4 να ακυρωθούν και τα θέματα Γ2, Γ3 και Δ2 διότι και αυτά ηταν ασαφή. Α! Να ακυρωθεί και το Γ2 της Φυσικής. Ας σοβαρευτούμε λίγο όλοι.

 
Γονιός
24 Ιουν 2018 16:13

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι γονείς να επικοινωνήσουν μαζί μου και όλοι μαζί ενωμένοι αύριο Δευτέρα να συντονιστούμε και να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη για να διεκδικήσουμε το δίκιο των παιδιών μας.Σας ευχαριστώ.

 
γονιος
24 Ιουν 2018 15:59

Ολοι οι γονεις αυριο δευτερα, να απευθυνθουμε στην δικαιοσυνη για την ακυρωση του α4 θεματος για τους παραπανω λογους. Εξαιτιας αυτου κρινεται το μελλον των παιδιων μας..

 
Νικη Μαργαριτη
24 Ιουν 2018 15:41

Για να απαντησω στο σχολιο περι αναφορας σε βιβλιογραφια θα ηθελα να προσθεσω πως η επιστημονικη εγκυροτητα των οσων αναφερε η Δρ. Μπολονακη υποστηριζεται τοσο απο την παγκοσμια εγκυρη και εγκριτη βιβλιογραφια ( προκειμενου να μην αναφερω συγκεκριμενα βιβλια και επιστημονικα αρθρα εδω για την οικονομια του χωρου οποιος ενδιαφερεται μπορει να βρει αυτη την βιβλιογραφια στο διαδικτυο και αν θελει οποιοσδηποτε μπορει να επικοινωνησει μαζι μου για να του συστησω συγκεκριμενες αναφορες και textbook).
Περαν ομως αυτου η φετινη εγκυκλιος του υπουργειου για που αποσαφηνιζει με πληρη σαφηνεια οτι οι εικονες των κεφαλαιων της εξεταστεας υλης ειναι απολυτως εντος υλης οσο ειναι το κειμενο του βιβλιου καθιστα την απαντηση της κα.Μπολονακη εχει μονο εγκυρη επιστημονικως μα και ΝΟΜΙΜΗ!

 
Βίκτωρ
24 Ιουν 2018 15:36

Η κυρία συντονίστρια θα έπρεπε να αφυπνιστεί λίγο νωρίτερα και οχι αφού έχουν ήδη βαθμολογηθεί κάποια γραπτά. Τώρα οι μαθητές καλούνται να ετοιμάσουν μηχανογραφικά. Τι θα γίνει δηλαδή με τα γραπτά που βαθμολογηθηκαν; Όλες οι διευκρινησεις της έπρεπε να γίνουν εξαρχής, τώρα μόνο προβλήματα δημιουργούν.

 
Χρήστος Δ.
24 Ιουν 2018 15:15

Είμαι καθηγητής Β/θμιας εκπ/σης.
Κάθε χρόνο όταν βγάζουμε θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων τα μελετάμε πολλές φορές , τα λύνουμε επίσης με όλους τους δυνατούς τρόπους , προσπαθούμε να είναι σαφή - κατανοητά για τους μαθητές ακόμη και αν βάζουμε δύσκολα θέματα.
Είναι απάνθρωπο σε ερώτημα πολλαπλής πανελλήνιων εξετάσεων να είναι περισσότερο από μια η σωστή απάντηση.Οι υποψήφιοι μπερδεύτηκαν , αγχώθηκαν συνέχισαν με αμφιβολίες στα επόμενα ερωτήματα.
Το ερώτημα Α4 είναι ατυχές και πρέπει να αφαιρεθεί !!!

 
Γεωργία
24 Ιουν 2018 14:53

Είναι ντροπή!! Επιτέλους κάνετε αυτό που πρέπει.

 
αγανακτησμενος υποψηφιος
24 Ιουν 2018 14:06

Ειναι που ειναι τα θεματα πανδυσκολα, μας βαζετε και μια λανθασμενη εκφωνηση..Κριμα, πολυ κριμα..

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ