Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Συντονίστρια βαθμολογητών σχολιάζει τα θέματα της Βιολογίας

Ολες οι επιστημονικά ορθές απαντήσεις πρέπει να λαμβάνονται σωστές, η βαθμολόγηση των ερωτημάτων της βιολογίας θα δυσκολέψει τους συναδέλφους και πιθανώς να αδικηθούν μαθητές οι οποίοι μόχθησαν ένα ή και δύο χρόνια για το συγκεκριμένο μάθημα.
Δημοσίευση: 22/06/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γράφει η Ευγενία Μπολανάκη, Συντονίστρια βαθμολογητών, PhD, PostDoc στη μοριακή Βιολογία

Με αφορμή την σωστή, κατά τη γνώμη μου , άποψη της κ Λυγερού για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων θα ήθελα να επεκταθώ  σε ορισμένους επιπλέον προβληματισμούς μου σχετικά με άλλα ζητήματα των φετινών πανελλαδικών τα οποία τέθηκαν στην ΚΕΕ.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Α4

Ο καλά διαβασμένος μαθητής θα μπορούσε να επιλέξει ως σωστή απάντηση το α αλλά ΚΑΙ το γ άρα κατά τη γνώμη μου το θέμα κρίνεται ακατάλληλο και θα έπρεπε καταργηθεί. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ πιθανότητα που έπρεπε να υπολογίσουν οι μαθητές δεν μπορεί να υπολογιστεί με ένα μόνο συλλογισμό, τον οποίο πιθανώς θεώρησε η επιτροπή ότι θα κάνουν οι μαθητές και έδωσε ως απάντηση το α. Όντως, αν ο μαθητής σκεφτόταν ότι η πιθανότητα να προκύψει γαμέτης από τη μητέρα χωρίς Χ χρωμόσωμα από λάθος στην πρώτη μειωτική διαίρεση είναι ½ (απάντηση α), ενώ από λάθος στη δεύτερη μειωτική του πατέρα είναι ¼ (απάντηση γ) ή με λάθος στη δεύτερη μειωτική της μητέρας είναι ένα τέταρτο επίσης (απάντηση β) θα κατέληγε στην ορθή , από τις επίσημες απαντήσεις, επιλογή δηλ. το α.

Ωστόσο αν ο μαθητής σκεφτόταν ότι δεν ζητείται η πιθανότητα να προκύψει κενός από φυλετικό χρωμόσωμα γαμέτης αλλά η πιθανότητα να προκύψει άτομο με σύνδρομο Turner θα έπρεπε να συνυπολογίσει την πιθανότητα να έχει ο άλλος γαμέτης το χρωμόσωμα Χ.

Πιο συγκεκριμένα θα έπρεπε να υπολογίσει τα εξής:

α)  πιθανότητα να προκύψει γαμέτης 22+0 από λάθος στην πρώτη μειωτική διαίρεση της μητέρας = ½

Πιθανότητα ο γαμέτης του πατέρα να έχει 22+Χ (εφόσον θέλουμε άτομο με Turner) =1/2

Συνολική πιθανότητα: ½ χ ½ = ¼

Πιθανότητα να προκύψει γαμέτης 22+0 από 2η μειωτική πατέρα = 1/4

Πιθανότητα ο γαμέτης της μητέρας να έχει 22+Χ (εφόσον θέλουμε άτομο με Turner) =1

Συνολική πιθανότητα: 1/4 X 1 = ¼

Άρα το α και το γ δίνουν την ίδια πιθανότητα.

Στα παραπάνω δε, θα μπορούσαν να προστεθούν και οι εξής συλλογισμοί.

Το ερώτημα αναφερόταν σε λάθος σχηματισμό των γαμετών γενικά και όχι από μία μόνο μειωτική διαίρεση. Με δεδομένο λοιπόν ότι το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που παράγονται από αρσενικό άτομο είναι συντριπτικά μεγαλύτερο από το ποσοστό των ωαρίων (σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μόνο 1 στα 4 ωάρια ωριμάζουν σε κάθε μείωση) μπορεί κάποιοι μαθητές να οδηγήθηκαν αυθόρμητα στο γ ή και στο δ που έδινε όλες τις πιθανές απαντήσεις δεκτές γιατί απλά δεν ήξεραν με βάση ποιο κριτήριο πρέπει να απαντήσουν.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Γ2

Yπάρχουν TA EΞΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ:

-Ο μαθητής να γνωρίζει ότι το tRNA έχει εσώνια άρα δεν εκφράζεται στο βακτήριο που το εισάγαμε. Οπότε θα κατέληγε σε εντελώς άλλη διερεύνηση του θέματος με δεδομένο ότι το βακτήριο δεν θα εξέφραζε το tRNA  της γλυκίνης που του μεταφέρθηκε άρα δεν θα τοποθετούσε ούτε γλυκίνη ούτε τρυπτοφάνη στα αντίστοιχα mRNA . Δεν θα ήταν περίεργο ένας καθηγητής να έχει διδάξει στην τάξη του ότι τα ευκαρυωτικά tRNA  έχουν εσώνια,  καθώς πολλές φορές τίθεται ερώτημα από τους μαθητές για το εάν τα ανθρώπινα γονίδια που κωδικοποιούν για tRNA εκφράζονται στα βακτήρια με τις τεχνικές που αναφέρονται στην ύλη τους και η απάντηση είναι αρνητική.

-Ο μαθητής να θεώρησε ως φυσιολογικό γονίδιο που δεν διαθέτει αντίστοιχό του το βακτήριο αυτό με αντικωδικόνιο 3΄ACC5΄ που τοποθετεί τρυπτοφάνη (δεν διατυπώθηκε σαφώς ποιο είναι το φυσιολογικό γονίδιο που δεν διαθέτει το βακτήριό μας). Άρα το βακτήριο , που δεν διαθέτει το αντίστοιχο γονίδιο, από μόνο του δεν μπορεί να μεταφέρει τρυπτοφάνη στις πρωτεΪνες . Άρα εισάγοντάς του tRNA  με αντικωδικόνιο 3΄ACC5΄ που έχει φορτιστεί με γλυκίνη θα τοποθετεί και στο γονίδιο Α γλυκίνη και στο γονίδιο β γλυκίνη. Δηλ παράγουν και το Α γονίδιο και το Β γονίδιο πεπτίδιο και όχι μόνο το β και το μοναδικό πεπτίδιο που παράγεται έχει γλυκίνη αντί για τρυπτοφάνη. Το παραπάνω ενδεχόμενο θα μπορούσε να δοθεί ως πιθανή δεύτερη απάντηση από το υπουργείο.

-Ο διαβασμένος μαθητής να έχει πάρει ως δεδομένο ότι εξαιτίας του ότι δεν παράγεται αυτό το φυσιολογικό tRNA (όποιο κι αν ήταν αυτό),  το βακτήριο δεν έζησε μέχρι να μετασχηματιστεί γιατί δεν συνέθετε πρωτεΐνες (αποτελεί για τα βακτήρια θνησιγόνο μετάλλαξη)

-Ο μαθητής να λάβει ως δεδομένο ότι το εφόσον άλλαξε το αντικωδικόνιο του tRNA θα άλλαξε και το αμινοξύ που μεταφέρει. Με δεδομένο , άρα, ότι tRNA  φορτίζεται με βάση τη στερεοδιαμόρφωσή του, θα έχει θεωρήσει πιθανότατα ότι το μεταλλαγμένο tRNA δηλ αυτό που έχει αντικωδικόνιο 3΄ΑCC 5΄θα μεταφέρει πλέον τρυπτοφάνη. Στα δεδομένα του ζητήματος αναφερόταν  ότι η λειτουργικότητα του tRNA δεν αλλάζει χωρίς να σημειώνεται ότι δεν αλλάζει και το αμινοξύ που μεταφέρει, στο οποίο βασίστηκε στη συνέχεια όλη η απάντηση.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Γ3, που προβλημάτισε πολλούς συναδέλφους για το πώς πρέπει να βαθμολογηθεί, ζητείτο να γίνει επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού για το διαχωρισμό των μετασχηματισμένων με ανασυνδυασμένο πλασμίδιο βακτηρίων. Η μονολεκτική απάντηση τετρακυκλίνη που δόθηκε, δεν μπορεί να αποτελεί μοναδική απάντηση του ερωτήματος, γιατί αν τα βακτήρια τοποθετηθούν μόνο σε τετρακυκλίνη , πολύ απλά εκείνα που έλαβαν ανασυνδυασμένο πλάσμίδιο δεν θα επιβιώσουν άρα δεν θα γίνεται και καμία επιλογή. Άρα τα βακτήρια πρέπει, όπως είναι γνωστό, πρώτα να αναπτυχθούν σε αμπικιλλίνη για να γίνει ένας πρώτος διαχωρισμός των μετασχηματισμένων, και στη συνέχεια μέρος των αποικιών να μεταφερθεί με κατάλληλη τεχνική σε τετρακυκλίνη ώστε να μπορούν να επιλεγούν από την αρχική καλλιέργεια, δηλ της αμπικιλλίνης τα βακτήρια. Πολλά παιδιά λοιπόν έβαλαν ως απάντηση την αμπικιλλίνη ως επιλογή γνωρίζοντας ότι στην τετρακυκλίνη μόνο δεν γίνεται επιλογή. Κατά τη γνώμη μου ήταν ένα ωραίο θέμα που είχε μία ίσως αταίριαστη εκφώνηση.  Θα έπρεπε ίσως να γίνει επιλογή με βάση και τα δύο αντιβιοτικά και η εκφώνηση να ρωτά με ποια σειρά θα χρησιμοποιηθούν τα αντιβιοτικά. Και επι του προκειμένου βέβαια, να γίνουν και πάλι δεκτές, με σωστή αιτιολόγηση και οι δύο απαντήσεις.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Δ1 έπρεπε να διερευνηθεί ο πιθανός τρόπος κληρονόμησης και όχι όλοι οι πιθανοί τρόποι κληρονόμησης των χαρακτηριστικών που μελετούσε η άσκηση. Ως εκ τούτου θα μπορούσε ένας μαθητής, με τις κατάλληλες διασταυρώσεις επιβεβαίωσης και απόρριψης, να διερευνήσει μόνο έναν πιθανό τρόπο και να είναι σωστός με βάση την εκφώνηση. Ωστόσο, οι επίσημες απαντήσεις τις ΚΕΕ ζητούσαν στη συνέχεια όλους τους πιθανούς τρόπους κληρονόμησης δηλαδή ακριβώς όπως έπρεπε να τεθεί και το ερώτημα στους μαθητές. Να τονίσουμε ότι σε παρόμοια αναντιστοιχία, στο παρελθόν, η ΚΕΕ δέχθηκε τουλάχιστον όλες τις απαντήσεις .

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο, ότι όλες οι επιστημονικά ορθές απαντήσεις πρέπει να λαμβάνονται σωστές, η βαθμολόγηση των ερωτημάτων της βιολογίας θα δυσκολέψει τους συναδέλφους και πιθανώς να αδικηθούν μαθητές οι οποίοι μόχθησαν ένα ή και δύο χρόνια για το συγκεκριμένο μάθημα.

Σχόλια (86)

 
Παθων
23 Ιουν 2018 18:22

Στα περισσότερα μαθήματα προβλήματα, αστοχίες , διαφωνίες και αδικίες......Καταργήστε αυτό το άθλιο σύστημα και εφαρμοστε κάποιο άλλο Ευρωπαϊκό και αξιοκρατικό, έλεος!!

 
Γεωργια , Βιολόγος
23 Ιουν 2018 18:39

κα Μπολανακη συγχαρητήρια που επιλέξατε το δύσκολο δρόμο και εκφέρατε την άποψη σας για την αποκατάσταση του δικαίου. Θεωρώ ανεπίτρεπτη την αμυντική στάση πολλών εκπαιδευτικών, η οποια εν τελει λειτουργεί εις βάρος των καλά προετοιμασμένων υποψηφίων που στοχεύουν σε υψηλόβαθμες σχολές, στις οποίες ακομη και ενα λάθος σε ερώτηση πολλαπλής επιλογής (στην προκειμένη περιπτωση το Α4) μπορει να αποτελέσει τροχοπέδη στην εισαγωγη τους σε αυτες. Επίσης, θα χαρακτήριζα λυπηρή τη στάση του υπουργείου παιδειας, το οποίο θα έπρεπε να θέσει εκ νέου κριτήρια βαθμολόγησης, ώστε να ενισχύσει την αντικειμενικότητα στις ήδη υψηλού βαθμού ανταγωνιστικές -και κατα τη γνώμη μου όχι τοσο δίκαιες- εξετασεις.

 
Γονιός
23 Ιουν 2018 19:03

Οι υπόλοιποι συντονιστές τίποτα καμιά θέση? Από Δευτέρα εμείς οι γονείς να ξεκινήσουμε τον δικό μας αγώνα. Εις το επανιδειν.

 
Καθηγήτρια και μητέρα
23 Ιουν 2018 20:24

Ο υπουργός Παιδείας οτσν άνοιξαν τα βαθμολογικά κέντρα έστειλε οδηγίες προς τους βαθμολογητες ότι είναι απολυτη ανάγκη
1*
Ο κάθε βαθμολογητής να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης του. Αυτη η οδηγια δεν αφορά την επιτροπή θεμάτων κύριε υπουργέ;
2*
Να μείνει ανεπηρέαστη η κρίση του από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια και να διαμορφώνεται με ψυχραιμία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού. Η επιτροπή γιατί λοιπόν έκρινε σωστό μόνο το α και όχι το γ
Αν ισχύει η γνώμη του υπουργού τότε πρέπει να παραδεχτούν το λάθος τους και ή να καταργήσουν το θέμα ή να δώσουν τις 330 μονάδες και στους μεν και στους δε.
3*
Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι, τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση που είναι ο θεμελιώδης στόχος και η πλήρης ενημέρωση του βαθμολογητή στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων θεμάτων είναι απαραίτητη, για τη σωστή αποτίμηση της απάντησης.
Είναι αντικειμενική η αξιολόγηση λοιπόν κύριε υπουργέ όταν χωρίς καμμία εξήγηση η επιτροπή θεμάτων έστειλε εχτές στις 4μμ μια απάντηση με σωστό μόνο το α;
Χιλιάδες υποψήφιοι περίμεναν και περιμένουν δίκαιη βαθμολόγηση
Η επιτροπή την ακυρώνει επειδή δεν θέλει να παραδεχτεί το λάθος της στη διατύπωση των επιλογών της πολλαπλής και έτσι το κόστος των 330 μονάδων θα το χρεωθούν τα παιδιά
Συγχαρητήρια
Παραδοσατε ένα ωραίο δίδαγμα στους 18χρονους και 18χρονες

 
Γιώργος Νικολάου
23 Ιουν 2018 20:45

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 4 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Γ2

Σχόλια στο 1ο ενδεχόμενο: 1. Όχι ο/η μαθητής/τρια ΔΕΝ γνωρίζει (και δεν ΠΡΕΠΕΙ να γνωρίζει) ότι τα γονίδια που κωδικοποιούν tRNA, rRNA και snRNA περιέχουν εσώνια. Ο/Η μαθητής/τρια γνωρίζει ότι «στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, το mRNA που παράγεται κατά τη μεταγραφή ενός γονιδίου συνήθως δεν είναι έτοιμο να μεταφραστεί, αλλά υφίσταται μια πολύπλοκη διαδικασία ωρίμανσης, διότι τα περισσότερα γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισμών (και των ιών που τους προσβάλλουν) είναι ασυνεχή ή διακεκομμένα».
2. Ναι πράγματι θα ήταν πολύ περίεργο «ένας καθηγητής να έχει διδάξει στην τάξη του» ότι τα γονίδια που κωδικοποιούν tRNA, (ή rRNA ή snRNA) έχουν εσώνια.

Σχόλια στο 2ο ενδεχόμενο: Τι πάει να πει «δεν διατυπώθηκε σαφώς ποιο είναι το φυσιολογικό γονίδιο που δεν διαθέτει το βακτήριό»; Πρόκειται για μια απλή αλληλουχία γεγονότων:
Ερώτηση 1: Ποιο είναι το μεταλλαγμένο γονίδιο;
Απάντηση: Το μεταλλαγμένο γονίδιο είναι αυτό που παράγει tRNA με αντικωδικόνιο 3΄ΑCC5΄, το οποίο αφού δεν υπάρχουν περαιτέρω επιπτώσεις στην λειτουργικότητα του, συνεχίζει να μεταφέρει το αμινοξύ γλυκίνη.
Ερώτηση 2: Ποιο φυσιολογικό γονίδιο δεν διαθέτει το βακτήριο;
Απάντηση: Το βακτήριο δεν διαθέτει το φυσιολογικό γονίδιο του tRNA που διαθέτει το αντικωδικόνιο 3΄CCC5΄ και μεταφέρει το αμινοξύ γλυκίνη.
Άρα αν υπήρξε ενδεχόμενο μαθητής/τρια να «θεώρησε» ως φυσιολογικό γονίδιο αυτό που κωδικοποιεί το tRNA που μεταφέρει την τρυπτοφάνη, μάλλον δεν καταλαβαίνει καλά Ελληνικά...

Σχόλιο στο 3ο ενδεχόμενο: Παρατραβηγμένο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο «διαβασμένος/η μαθητής/τρια» είναι μαθητής/τρια της Γ’ Λυκείου, εξετάζεται σε μια συγκεκριμένη ύλη και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τις Πανελλήνιες ΔΕΝ κάνει ΕΡΕΥΝΑ.

Σχόλιο στο 4ο ενδεχόμενο: Τελικά ο μαθητής/τρια, (σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη λογική) συνεχίζει άλλα να διαβάζει και άλλα να καταλαβαίνει. Πως είναι δυνατόν με διαφορετικά δεδομένα, να οδηγείται σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα; Και επιπλέον αν ένας μαθητής/τρια που συμμετείχε στις συγκεκριμένες εξετάσεις διαβάσει την πρόταση «ένα tRNA, φορτίζεται με βάση τη στερεοδιαμόρφωσή του» πως πιστεύετε ότι θα αντιδράσει; Κάποιοι/ες θα βάλουν τα γέλια, κάποιοι/ες θα αρχίσουν να κλαίνε και κάποιοι/ες θα εξοργισθούν χωρίς βέβαια (όλοι/ες οι προηγούμενοι/ες) να έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται.

Φιλικά
Γιώργος Νικολάου

 
Πλατάρος Γιάννης
23 Ιουν 2018 20:56

Θέλω να κάνω μια παρέμβαση δεοντολογική:
*** Οι εξετάσεις είναι Πανελλήνιος διαγωνισμός.
*** Η βαθμολόγηση οφείλει να είναι ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ.
Άρα;
Οι όποιες ενστάσεις για τα θέματα ΠΡΙΝ την βαθμολόγηση.
Οι όποιες συζητήσεις επισήμων φορέων που εμπλέκονται με τις Πανελλήνιες έστω και ως επιτηρητές, ΠΡΙΝ την βαθμολόγηση.
Υπάρχουν Επιστημονικές Ενώσεις που πρέπει να σχολιάσουν και σχολιάζουν τα θέματα.

Και ρωτάω:
Όρια δεοντολογίας, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
Θα έχουν αρχίσει οι βαθμολογήσεις και θα κάνουν πολιτική δια του τύπου και των ΜΜΕ υπεύθυνοι φορείς που ασχολούνται ΕΠΙΣΗΜΩΣ με την βαθμολόγηση;
Αυτά τα δημοσιεύματα υπερβαίνουν την όποια δεοντολογία.
Δημιουργούν ανησυχία και αμφισβήτηση, έστω και αν δεν έχουν τέτοια πρόθεση!
Θα πρέπει το Υπουργείο ΠΡΙΝ τους τοποθετήσει σε ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ θέσεις να τους δίνει να υπογράφουν για την αποδοχή δυό - τριών σημείων δεοντολογίας.
Υπάρχουν τα Φροντιστήρια και οι μεμονωμένοι συνάδελφοι που σχολιάζουν μαζί με τις επιστημονικές ενώσεις.
Θα σχολιάζουν τα θέματα δια του τύπου και των ΜΜΕ και οι ανήκοντες στην ΚΕΕ, ενώ εξελίσσονται οι εξετάσεις;
Θα σχολιάζουν τα θέματα και οι βαθμολογητές για του τύπου και των ΜΜΕ ενώ συνεχίζεται η βαθμολόγηση;
Αυτά τα λαϊκά δικαστήρια για το δίκιο και το άδικο των θεμάτων ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΗΜΑΤΟΣ και προκαλούν ΑΝΗΣΥΧΙΑ. Πόσο μυαλό χρειάζεται να γίνει αντιληπτό;
Θα τα πείτε ΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ , θα τα ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ και τίποτε άλλο πλέον αυτού!
Πιστεύω ότι η Συντονίστρια, έχει διαπράξει μέγα δεοντολογικό ατόπημα.
Δνε πιστεύω ότι έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, αλλά είναι στα όρια.
Να υποχρεωθούν όλοι να ομιλούν στον σωστό χρόνο και να σιωπούν στο σωστό διάστημα και να ξαναμιλούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων!
Να το θεσμοθετήσει από του χρόνου το Υπουργείο ως κανονισμό για τους εμπλεκομένους ενεργά με τα θέματα και την βαθμολόγηση...

 
Βιολογία
23 Ιουν 2018 20:59

Συγγνωμη ξαναδιαβαστε λιγο σας παρακαλω το Δ3.. αναφερει να γραψετε το ποσοστο των απογονων της f1 που ειναι ανθεκτικά στα εντομα.
Οι απογονοι της f1 γενιάς, η f2 γενια δεν ειναι; επομενως γιατι στις προτεινομενες απαντησεις αναφερουν τα ατομα της f1 γενιας;;
Καποιος δηλαδη που θα διαβαζε λιγο καλύτερα την εκφωνηση θα ηταν σε πιο δυσκολη θεση απο αυτον που θα τη διαβαζε βιαστικά..

 
Νικολεττα Μαργαριτη Συγγραφεας εκπαιδευτικων βιβλιων Βιολογι
23 Ιουν 2018 21:20

Η επιστιμονικοτητα και η παιδαγωγικη των θεματων των πανελληνιων εξετασεων στο μαθημα της Βιολογιας προσανατολισμου, ειναι ενα μειζον θεμα εδω και 5 χρονια ! Καθε χρονο μηδενος εξαιρουμενου, απο το 2014, βλεπουμε στις πανελληνιες εξετασεις θεματα που στερουνται επιστημονικης εγκυροτητας και στερουνται επισης και παιδαγωγικης προσεγγισης. Βλεπουμε καθε χρονο θεματα ανικανα να σταθμησουν τις διαφορες μεταξυ αριστου και καλου, μεταξυ καλου και μετριου κ.ο.κ.
Ειναι ΝΤΡΟΠΗ !
Ευτυχως που υπαρχουν ανθρωποι σε καταλληλες θεσεις που ξερουν βιολογια ξερουν την δουλεια τους, κατανοουν την ευθυνη που φερουν για την σωστη και αξιοκρατικη αξιολογηση των χιλιαδων μαθητων και επιλεγουν να πραξουν το σωστο επειδη ξερουν το σωστο επιστημονικα και παιδαγωγικα ! Συγχαρητηρια στην Δρ. Μπολονακη. Ο ρολος των συντονιστων ειναι να παρεμβαινουν στο εργο της ΚΕΕ, και αφου αυτη (ΚΕΕ) δεν γνωριζει τις απαντησεις στα θεματα που θεωρητικα σκεφτηκε, ας το κανουν τουλαχιστον ανθρωποι που ειναι γνωστες του αντικειμενου και ευσυνυδητοι.
Η επιστημονικη εγκυροτητα των οσων αναφερονται στο παραπανω αρθρο υποδηλωνει και θα επρεπε να υποχρεωνει την ΚΕΕ, να ξανασκεφτει τις λυσεις της και να τις αλλαξει συμφωνα με τα παραπανω ωστε οι μαθητες να βαθμολογηθουν δικαια και σωστα !

 
Ειρήνη
23 Ιουν 2018 21:21

Δεδομένου του αντικειμενικά αδιαμφισβήτητου αδιεξόδου που προκλήθηκε στο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της Βιολογίας κατεύθυνσης και της άκαμπτης στάσης της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, ως γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για την αδιαλλαξία σε ένα τόσο φλέγον ζήτημα, που θα καθορίσει εν πολλοίς το μέλλον των παιδιών μας. Δεν πρόκειται για υπερβολή της θέσης μας, εφόσον, όπως είναι γνωστό, η διεκδίκηση μιας θέσης σε περιζήτητες σχολές με περιορισμένες διαθέσιμες θέσεις και υψηλό ανταγωνιστικό ενδιαφέρον απαιτεί υψηλό ηθικό, ψυχικό και πνευματικό δυναμικό του υποψήφιου, το οποίο δυστυχώς αμφισβητείται με εντελώς υποκειμενικά και διαβλητά κριτήρια.
Συγκεκριμένα, σχετικά με το θέμα Α4, του οποίου ως ορθή επιλογή έχει επιβληθεί με τουλάχιστον αυταρχικό και αντιεπιστημονικό τρόπο ως απάντηση το (α), οι ενστάσεις έγκριτων ειδικευμένων επιστημόνων με πολυετή εμπειρία και διακριτούς τίτλους σπουδών αποδείχνουν την αδυναμία της ίδιας της επιτροπής θεμάτων να αποδειχτεί έγκυρη και αξιόπιστη. Απόδειξη αποτελεί και το γεγονός ότι δεν έχει επέλθει κοινή συμφωνία για την ορθή απάντηση, για την οποία θα χρειαζόταν μάλλον ειδική συνεδρία ακόμα και εβδομάδων. Επομένως, είναι παράνομη και ηθικά απορριπτέα στις συνειδήσεις γονέων και μαθητών, αλλά και της πλειονότητας των εκπαιδευτικών η αποτυχία εισαγωγής στη σχολή προτίμησης, για την οποία ο μόχθος του μαθητή υπήρξε πολυετής και επίπονος. Διδάσκουμε με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά μας την αναξιοπιστία στο σύστημα εξετάσεων, στην ηθική και στο δίκαιο μιας κοινωνίας, που τα οδηγεί σε αδιέξοδο μέσω επιβολής αντιεπιστημονικών και αυταρχικών μεθόδων σκέψης και δράσης, πέρα από τη λογική.
Γι’ αυτό, απαιτούμε την ακύρωση του θέματος Α4, για την αποκατάσταση του δικαίου σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας, που επιβάλλουν την αρχή της αξιοκρατίας. Επιπλέον, η αναγνώριση του λάθους δεν προσβάλλει, αλλά αντίθετα αποκαθιστά την εμπιστοσύνη, δίνοντας το παράδειγμα της αξίας του διαλόγου και της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των φορέων αποφάσεων και των πολιτών. Σε αντίθετη περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το δογματισμό, γεγονός που βρίσκεται σε αντίθεση προς το παρελθόν, όταν ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με ακύρωση των θεμάτων.
Γι’ αυτούς τους λόγους, καλούμε την Α.Σ.Γ.Μ.Ε αναλαμβάνοντας τον ενεργό ρόλο που απορρέει από τις ευθύνες της απέναντι στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μαθητών της χώρας να τοποθετηθεί, απαιτώντας άμεσα την υποχώρηση της ΚΕΕ σε αυτό το καθόλα νόμιμο αίτημά μας. Δεδομένου του ελάχιστου χρόνου που απομένει μέχρι την οριστική κατάθεση των βαθμολογιών (Δευτέρα 25 ή Τρίτη 26 Ιουνίου) αποτελεί επιτακτική ανάγκη η καθοριστική παρέμβαση στα αρμόδια όργανα.

 
Ειρήνη
23 Ιουν 2018 21:24

Σε συνέχεια των προβληματισμών που προανέφερα: Παρά το γεγονός ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις για την είσοδο των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει στις συνειδήσεις των πολιτών ως ο πλέον αντικειμενικός και αδιάβλητος τρόπος της σχετικής δοκιμασίας, όμως εξίσου παραμένουν διαχρονικά τα εμπόδια για δίκαιη και αξιολογική κρίση. Το πρόβλημα κορυφώνεται με ηθικό, ψυχικό, πνευματικό και υλικό κόστος για την πλειονότητα των νέων, που με πικρία βιώνουν την καταβαράθρωση της ελπίδας για ένα πρόσφορο πεδίο ευόδωσης του μόχθου τους.
Κύριος αντίπαλος στην προσπάθειά τους η γνώριμη στειρότητα της γνώσης, στην οποία καταδικάζονται από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, υπό την αιγίδα και τις ευλογίες της πολιτείας. Επομένως, με θυσίες των ίδιων και των οικογενειών τους, οι μαθητές προσπαθούν να ανταποκριθούν στις δαιδαλώδεις απαιτήσεις πολύπλοκων και ασταθών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που χρησιμοποιούν πειραματικές και, κυρίως, αδύνατες στην εφαρμογή τους μεθόδους, οι οποίες παραπαίουν όσο και οι στόχοι της υποτιθέμενης δωρεάν παιδείας και εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Σαν αυτό να μην είναι αρκετό, μετά από πολυετείς αγώνες για μια θέση στα έδρανα, ο εκάστοτε υποψήφιος καλείται να οπλιστεί απέναντι σε ένα εχθρικό εξετασιοκεντρικό βαθμοθηρικό καθεστώς, που εκ των προτέρων αποσκοπεί στην παγίδευση και όχι στην ορθή αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του με βάση τον ορθό λόγο. Τρανή απόδειξη δεν είναι μόνο οι νοσηρές εκπαιδευτικές ανισότητες, για προφανείς λόγους που οπωσδήποτε είναι σε όλους μας γνωστές. Εξάλλου, δεν θα αρκούσε ο χώρος μιας επιστολής να αναπτυχθούν. Τεκμήριο αποτελεί και ο δεκάλογος καίριων ερωτημάτων που ακολουθεί και που ίσως μάταια απαιτεί άμεσες απαντήσεις από οποιονδήποτε ευαισθητοποιημένο αρμόδιο.
1. Ποιο είναι το επιστημονικό και διδακτικό κύρος των μελών της εκάστοτε επιτροπής θεμάτων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα;
2. Πόσο σοβαρά λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση -αν υπάρχει βέβαια κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα- προπάντων της ποιοτικής, αλλά της ποσοτικής εμπειρίας τους στο χώρο κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, ακόμα περισσότερο, της τελευταίας τάξης του λυκείου;
3. Πόσος είναι ο διαθέσιμος χρόνος, που στα όριά του τα μέλη των επιτροπών καλούνται να σκεφτούν, να συντάξουν και να λύσουν τα θέματα, στα οποία προ(σ)καλούν τους υποψήφιους να απαντήσουν;
4. Πόσος χρόνος διατίθεται για συζήτηση σε πιθανές αμφισημίες, ασάφειες και αδιέξοδα στις εκφωνήσεις;
5. Πότε ρωτήθηκαν οι (πάσχοντες) υποψήφιοι μαθητές για να καταθέσουν την κρίση τους ως προς την ποιότητα του παραγόμενου διδακτικού έργου, ιδίως εκείνων που ως μέλη επιτροπών, συντονιστές και βαθμολογητές στα εξεταστικά κέντρα κρατούν τις τύχες του μέλλοντος στα χέρια τους;
6. Ποιας ποιότητας οδηγίες παρέχονται στους διδάσκοντες στις σχολικές τάξεις για τον τρόπο άσκησης της κριτικής ικανότητας των μαθητών;
7. Πώς ελέγχεται η αντιστοίχιση ανάμεσα σε αυτές τις μεθοδολογικές οδηγίες και σε εκείνες που απαιτούνται για τις απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων;
8. Πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα σύστημα, όταν στην πιο κρίσιμη στιγμή ενός υποψήφιου δεν αναγνωρίζει την αδυναμία και το σφάλμα παραπλανητικών θεμάτων, στα οποία ακόμα και διακεκριμένοι επιστήμονες αδυνατούν να πάρουν σαφείς θέσεις;
9. Μέχρι πότε οι χαοτικές αποκλίσεις ανάμεσα στον Α και Β βαθμολογητή θα παραμένουν χωρίς διαιτησία τρίτου ανά θέμα και όχι στο σύνολο της βαθμολόγησης του γραπτού;
10. Για πόσο ακόμα οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ταυτίζονται με τους εφιάλτες που καταρρακώνουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών μας, οδηγώντας τα στη δυσπιστία και στην απαξίωση αυτής της χώρας.

 
Μ. Γ
23 Ιουν 2018 21:53

Το άρθρο ξεκινάει με την παρατήρηση " ότι είναι επιστημονικά ορθό......." Θα περίμενε κανείς λοιπόν να γίνονται αναφορές σε επιστημονικά συγγράμματα για να υποστηριχθεί η ορθότητα του συλλογισμου. Αντί γιαυτό διαβάζουμε επιχειρήματα για το πως μπορεί να σκέφτηκαν οι μαθητές.Το θέμα μας όμως είναι το τι έχουν μάθει οι μαθητές σχετικά με τις βασικές έννοιες της βιολογίας μετά από 6 χρόνια στη δευτεροβαθμια εκπαίδευση. Ξερουν να γράφουν τους νόμους του Mendel αλλά όταν τους ζητάς να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις για τη Μείωση ( θέμα Δ2, Δ3) τι γίνεται? Ξέρουν να γράφουν τις δύο κατηγορίες γονιδίων αλλά όταν χρειάζεται να διαχειριστουν και τις 2 ταυτόχρονα τι γίνεται? ( θέμα Γ2)
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η διατύπωση των θεμάτων θα μπορούσε να ήταν καλύτερη όπως επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μαθαίνοντας να λες και να γράφεις το σχολικό βιβλίο δεν μπορείς να αριστευσεις. Ας προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το μάθημα της βιολογίας και να μην την θυμόμαστε μόνο στις εξετάσεις.

 
Κατερίνα
23 Ιουν 2018 22:15

Η αδελφη μου διαβαζε δυο χρονια χωρις σταματημο με στοχο την ιατρικη. Αριστα διαβασμενη επελεξε στο θεμα α4 το δ, σκεπτομενη οτι δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις. Δεν ειναι δυνατον να μην καταφερνουν να μπαινουν στην ιατρικη τετοια ατομα εξαιτιας μιας ασαφους εκφωνησης.

 
Κώστας γονιός
23 Ιουν 2018 22:24

Επειδή φθάνουμε στο δια ταύτα και κάνεις από τους αρμόδιους φορείς δεν δείχνει το παραμικρό ενδιαφέρον την Δευτέρα ο κάθε γονιός είτε ατομικά είτε σαν ομάδα να κινηθεί δικαστικά και ειδικοί πραγματογνωμονες να αποφανθουν για το δίκιο αφού οι καθόλου αρμόδιοι δε δείχνουν καμία διάθεση να απονείμουν δικαιοσύνη αρνούμενοι να αποδειχθούν το λάθος τους,όπως πολύ εύκολα θα συνέβαινε σε μια φυσιολογική χώρα.Την Δευτέρα λοιπόν ο καθέ γονιός να κάνει αυτό που πρέπει για το παιδί του και δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα άλλο από την προσφυγή στην δικαιοσύνη.

 
Ενας υποψηφιος
23 Ιουν 2018 22:39

Υπήρξα ένας εκ των πολλών υποψηφίων στις Πανελλήνιες εξετάσεις, οι οποίες μόλις πριν λίγες ημέρες έλαβαν τέλος. Άγχος, ανυπομονησία, ένταση και πάθος, ώστε καθένας μαθητής να αποδώσει τα μέγιστα, ήταν τα αναμενόμενα συναισθήματα. Δυστυχώς αυτά δεν ήταν τα μόνα. Λύπη, οργή και αγανάκτηση κυρίευαν τον ψυχισμό μου καθόλη τη διάρκεια της πορείας αυτής. Δεν θα πρέπει να αναρωτιέστε γιατί. Τα αλλεπάλληλα λάθη, οι ασάφειες, τα αμφίσημα νοήματα, οι κακογραμμένες εκφωνήσεις καθώς και οι συχνά εμφανώς λανθασμένες απαντήσεις της επιτροπής καθιστούσαν καθόλα προβληματική την όλη διαδικασία.

Καταρχήν ήταν το μάθημα της Φυσικής. Εμφανώς ασαφής και προβληματική ήταν τόσο η εκφώνηση όσο και το σχήμα του Β2 ερωτήματος. Είναι προφανές πως η δύναμη F δεν θα έπρεπε να είχε σχεδιαστεί στην αρχική και την τελική θέση με το ίδιο σύμβολο (καθώς δεν αποτελεί συνάρτηση της μορφής F(x), αλλά ένα σύμβολο). Έπειτα το μέγεθος του διανύσματος που χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή της ήταν μόλις ένα χιλιοστό του μέτρου μεγαλύτερο στη δεύτερη θέση από την πρώτη (δυσδιάκριτο σε επίπεδο Α4), τη στιγμή που έπρεπε να ήταν οκταπλάσιο του αρχικού διανύσματος αν θεωρήσουμε ότι η δύναμη ήταν μεταβλητή. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η ασαφής χρήση του όρου κατάλληλη δύναμη, η οποία από μόνη της δεν οδηγεί σε κανένα συμπέρασμα σχετικά με το αν η δύναμη F είναι μεταβλητή ή σταθερή και επομένως τον τρόπο με τον οποίο το έργο της πρέπει να υπολογιστεί. Παραπλανημένος λοιπόν από την προχειρότητα του εν λόγω ερωτήματος, οδηγήθηκα στο να θεωρήσω τη δύναμη F σταθερή και να υπολογίσω το έργο της με τη χρήση του ορισμού του έργου δύναμης W= F*R/2, διαγράφοντας την αρχική μου απάντηση η οποία συνέπιπτε με της επιτροπής. Στην παραπλάνηση αυτή έρχεται να προστεθεί το γεγονός ότι η λύση του θέματος οδηγούσε στην απάντηση (i). Άλλωστε το σφάλμα έγινε παραδεκτό από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, η οποία παρόλα αυτά πρότεινε την αποδοχή της απάντησης (iii) ως Πόντιος Πιλάτος.

Όλα αυτά μέχρι την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018. Θεωρούσα όπως και κάθε άλλος υποψήφιος πως αυτή η λυπητερή κατάσταση θα σταματούσε εκεί. Ήρθε λοιπόν και έκλεψε την παράσταση των ασαφειών το μάθημα της Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού. Καταρχήν ήταν το ερώτημα Α4 του θέματος Α. Ήταν εμφανές αλλά και αποδεκτό από την μαθητική και επιστημονική κοινότητα πως η α , η β και η γ απάντηση ήταν εξίσου ορθές. Απαντήστε μου λοιπόν παρακαλώ: Σε μία ερώτηση που ως εκφώνηση έχει την επιλογή «ΜΙΑΣ» και υπάρχουν «ΤΡΕΙΣ» εν τέλει ορθές απαντήσεις και επιπρόσθετα στις δυνατές επιλογές υπάρχει και η απάντηση (δ) «ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ», γιατί η επιτροπή δέχεται ως ορθή απάντηση την (α);

Και αν νομίζετε ότι τα λάθη τελειώνουν εδώ κάνετε ένα ακόμη σφάλμα. Το ερώτημα Γ3 της Βιολογίας παρουσίαζε ίσως τα περισσότερα τρωτά. Πρώτον η κατεύθυνση των βελών ήταν ακατανόητη και δύσκολα μπορούσε κάποιος να αναγνωρίσει τι αυτή σήμαινε. Σε κάθε περίπτωση η κατεύθυνση 3-->5, οφείλει κάθε Βιολόγος να αναγνωρίσει πως αντιβαίνει ακόμα και στα πιο θεμελιώδη δόγματα της Βιολογίας. Απαραίτητη λοιπόν ήταν η ύπαρξη υπόμνησης στο σχήμα, η έλλειψη της οποίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία εντελώς διαφορετική απάντηση. Δεύτερον, άστοχο ήταν και το ερώτημα για την επιλογή του κλώνου με το ανασυνδιασμένο πλασμίδιο, καθώς όπως διευκρινίστηκε και από την καθηγήτρια Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Λυγερού αποτελούσε μία διαδικασία εκτός διδακτέας ύλης.

Παρακαλώ λοιπόν την προώθηση του μηνύματος μου στην αρμόδια επιτροπή και απαιτώ την αποκατάσταση και τη δικαίωση τόσο της δικής μου προσπάθειας όσο και κάθε άλλου υποψηφίου ο οποίος έπεσε στην πλεκτάνη των επιμελώς κεκαλυμμένων από το Υπουργείου Παιδείας σφαλμάτων. Καλώ λοιπόν την επιτροπή να αναλάβει την ευθύνη της το συντομότερο δυνατό. Ο στρουθοκαμηλισμός αποτελεί έγκλημα!!!

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 
Δημήτρης
23 Ιουν 2018 23:45

Συγχαρητήρια κυρία Μπολανάκη τεκμηριώσατε πλήρως την άποψη σας την οποία ευτυχώς και δυστυχώς είχα και εγώ στις εξετάσεις.Επέλεξα την δ επιλογή στο Α4 εφόσον οι α και γ ήταν και οι δύο σωστές και η β περίπτωση δε θα είχε αυξημένες πιθανότητες.Με άγχος και αμφιβολίες για την επιλογή μου συνέχισα τα επόμενα θέματα σπαταλώντας περισσότερο χρόνο.Να σημειωθεί ότι δίνω δεύτερη χρονιά και πέρσι στη βιολογία έγραψα 19.6 .Ελπίζω να ακυρωθεί το θέμα αυτο.

 
Μητερα υποψηφιας
24 Ιουν 2018 00:30

Συγχαρηρια στην κυρια Μπολονακη που ειχε το θαρρος να εκφρασει την αποψη της και να εναντιωθει απεναντι σε αυτο το αθλιο συστημα. Εγω προσωπικα θα μιλησω ως μητερα και ως καθηγητρια υποψηφιας. Τοσο διαβασμα, τοση ψυχικη κουραση, τοσο αγχος, τοσα χρηματα στα φροντιστηρια ειναι ποτε δυνατον να πανε χαμενα εξαιτιας μιας ασαφους εκφωνησης; Η κορη μου διαβαζε δυο χρονια ασταματητα! Αριστα διαβασμενη, αντικριζοντας το α4 θεμα βλεπει πως οι πιθανοτητες για το α και το γ ηταν ιδιες. Λογικα σκεπτομενη επελεξε το δ, εφοσον δεν γινοταν να κυκλωσει και τα δυο. Ερχεται στο σπιτι και βλεπει πως η σωστη απαντηση ειναι το α. Πως ειναι δυνατον να αμφισβητουνται αποψεις ειδικων επιστημονων και φροντιστηριων; Οι ιδιοι εχουν αντιθετη ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ αποψη. Μηπως δεν γνωριζουν πως ειναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ να υπαρχουν δυο απαντησεις σε μια ερωτηση; Για το καλο των παιδιων μας, την δευτερα εμεις οι γονεις, ας απευθυνθουμε στην δικαιοσυνη αφου αυτη ειναι η μονη λυση, ζητωντας ΑΚΥΡΩΣΗ του θεματος. Ευχομαι για μια φορα επιτελους, να λαμψει η αληθεια σε αυτη την χωρα..

 
Μιχαλης Σταματιου Βιοτεχνολογος Msc.
24 Ιουν 2018 03:15

Συγχαρητηρια στην αξιεπαινη Δρ. Μπολανακη!
Οποιος θεωρησε πως δεν στηριζεται βιβλιογραφικα η απολυτως ορθες αποψεις για να απαντησω σε ενα προγενεστερο σχολιο ας διαβασει οποιοδηποτε text book βιολογιας !!! Τοσο απλα !

 
Καθηγητρια βιολογίας
24 Ιουν 2018 10:18

Τα θέματα ήταν ιδια για όλους οπότε η οποια αμφισβήτηση θα προβλημάτιζε όλους τους μαθητές..δεν θα πρέπει να γίνει καμία ακύρωση διότι έτσι θα αδικουνταν τα υπολοιπα παιδιά που απάντησαν απόλυτα σωστά

 
μητέρα υποψήφιας
24 Ιουν 2018 11:24

αγαπητοί γονείς, καλημέρα σας,
χρέος μας είναι να δράσουμε δυναμικά και νομικά να διεκδικήσουμε την απόσυρση του Δ4 ζητήματος στο μαθημα Βιολογίας Προσανατολισμού. Ας επικοινωνήσουμε μέσω e-mail για να συνεννοηθούμε για τις περαιτέρω ενέργειές μας.

 
Γονιός
24 Ιουν 2018 11:28

"Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο η DNA πολυμεράση δρα επιμηκύνοντας τα ήδη υπάρχοντα νουκλεοτίδια (DNA ή RNA, όπως στην περίπτωση των πρωταρχικών τμημάτων) τοποθετώντας ελεύθερα νουκλεοτίδια στο ελεύθερο 3’ άκρο του τελευταίου νουκλεοτιδίου κάθε αναπτυσσόμενης αλυσίδας. Επομένως, η DNA πολυμεράση μπορει να δράσει επιμηκύνοντας τα υδροξύλια των 2 υπάρχοντων αλυσιδών DNA και RNA προς τις θέσεις I και II. Με αυτό το σκεπτικό σωστή απάντηση είναι η γ."
Παράπονο - κραυγή μαθήτριας, η οποία διεκδικεί (και κινδυνεύει να χάσει) την ιατρική, μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς (και σύμφωνα με το πιο πάνω σχόλιο της κυρίας Μαρί Καπασά, Βιολόγο MSc,PhD, έχει δίκιο!). Ποιος νοιάζεται;

 
Θύμιος
24 Ιουν 2018 12:41

Ο Γιώργος Νικολάου είπε:
Όχι ο/η μαθητής/τρια ΔΕΝ γνωρίζει (και δεν ΠΡΕΠΕΙ να γνωρίζει) ότι τα γονίδια που κωδικοποιούν tRNA, rRNA και snRNA περιέχουν εσώνια. Ο/Η μαθητής/τρια γνωρίζει ότι «στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, το mRNA που παράγεται κατά τη μεταγραφή ενός γονιδίου συνήθως δεν είναι έτοιμο να μεταφραστεί, αλλά υφίσταται μια πολύπλοκη διαδικασία ωρίμανσης, διότι τα περισσότερα γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισμών (και των ιών που τους προσβάλλουν) είναι ασυνεχή ή διακεκομμένα».

Εγώ αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε ένας μαθητής να γνωρίζει κάτι από αυτά. Εγώ βλέπω πρωτοετείς να μην ξέρουν να συντάξουν μια αίτηση...

Είναι καιρός να συζητήσουμε σοβαρά τι από αυτά που διδάσκονται στο Γενικό Λύκειο προσφέρει στη Γενική Παιδεία. Και να δούμε αν είναι καλύτερα να ανατεθεί στα πανεπιστήμια όλη η ύλη της τρίτης Λυκείου.

 
Γεωργία Κ.
24 Ιουν 2018 12:48

Έχω ήδη απευθυνθεί στην Ανώτατη Ομοσπονδία Γονέων και μαθητών Ελλάδος για το πρόβλημα σχετικά με το θέμα Α4 της Βιολογίας ζητώντας να απαιτήσουν την αφαίρεση του επίμαχου θέματος ή να ληφθούν όλες οι απαντήσεις σωστές.

Καλώ όλους τους γονείς που ενδιαφέρονται για το θέμα να επικοινωνήσουν
μαζί μου ώστε να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο το δίκιο και τους κόπους των παιδιών μας.Ας παλέψουμε όλοι μαζί ενωμένοι.

 
εκπαιδευτικός / μητέρα υποψήφιας / Δ4
24 Ιουν 2018 12:51

Αγαπητοί γονείς, καλησπέρα σας,
είναι χρέος μας να ενεργήσουμε δυναμικά και νομικά να διεκδικήσουμε την απόσυρση του Δ4 ζητήματος στο μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού. Ας επικοινωνήσουμε μέσω e-mail για να συνεννοηθούμε για τις περαιτέρω ενέργειές μας.

 
Βικτωρ
24 Ιουν 2018 13:19

Ολα καλά αυτά και οι αναλύσεις καλές αλλά λίγο καθυστερημένα. Και η κυρία συντονίστρια θα έπρεπε να αφυπνιστεί και να τα γράψει ολα αυτά πριν ξεκινήσουν οι βαθμολογήσεις. Τώρα δηλαδή τι θα γίνει με τα γραπτά που ήδη έχουν βαθμολογηθεί; με δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Επίσης ας σταματήσει επιτέλους το κάθε φροντιστήριο να βγάζει τεκμηριωμένες απαντήσεις!!!!!

 
Μητερα υποψηφιας
24 Ιουν 2018 13:58

Καλη μου 'καθηγητρια βιολογιας' οσο αναφορα την απαντηση σας πως θα προβληματιζε ολους του μαθητες, θα ηθελα να σας ενημερωσω πως αποσχολει το 80% μαθητων, φροντιστηριων και εξειδικευμενων επιστημονων. Τα παιδια, οπως στην συγκεκριμενη περιπτωση η κορη μου, εχουν λυσει τετοιου ειδους ασκηση και στο φροντιστηριο ειχαν επιλεξει το δ αλλα και στο βιβλιο της βιολογιας τους, αναφερει πως οι πιθανοτητες για το α το β και το γ ειναι ιδιες. Μπορει να υπαρχει και αλλη περιπτωση, ομως τα παιδια ΔΕΝ το εχουν διδαχτει αυτο. Γιαυτο εμεις οι γονεις, εχουμε χρεος να απευθυνθουμε στην δικαιοσυνη και να ζητησουμε την ΑΚΥΡΩΣΗ του α4 θεματος. Και αν οι προσπαθειες μας πανε χαμενες, η επομενη λυση ειναι να κινηθουμε νομικα.

 
γονιος
24 Ιουν 2018 14:05

Ειναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ να υπαρχουν δυο απαντησεις σε μια ερωτηση. Ας πιαστουμε εμεις οι γονεις απο αυτο, διοτι αν γινεται κατι τετοιο, ειναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ακυρωση του θεματος α4!

 
αγανακτησμενος υποψηφιος
24 Ιουν 2018 14:06

Ειναι που ειναι τα θεματα πανδυσκολα, μας βαζετε και μια λανθασμενη εκφωνηση..Κριμα, πολυ κριμα..

 
Γεωργία
24 Ιουν 2018 14:53

Είναι ντροπή!! Επιτέλους κάνετε αυτό που πρέπει.

 
Χρήστος Δ.
24 Ιουν 2018 15:15

Είμαι καθηγητής Β/θμιας εκπ/σης.
Κάθε χρόνο όταν βγάζουμε θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων τα μελετάμε πολλές φορές , τα λύνουμε επίσης με όλους τους δυνατούς τρόπους , προσπαθούμε να είναι σαφή - κατανοητά για τους μαθητές ακόμη και αν βάζουμε δύσκολα θέματα.
Είναι απάνθρωπο σε ερώτημα πολλαπλής πανελλήνιων εξετάσεων να είναι περισσότερο από μια η σωστή απάντηση.Οι υποψήφιοι μπερδεύτηκαν , αγχώθηκαν συνέχισαν με αμφιβολίες στα επόμενα ερωτήματα.
Το ερώτημα Α4 είναι ατυχές και πρέπει να αφαιρεθεί !!!

 
Βίκτωρ
24 Ιουν 2018 15:36

Η κυρία συντονίστρια θα έπρεπε να αφυπνιστεί λίγο νωρίτερα και οχι αφού έχουν ήδη βαθμολογηθεί κάποια γραπτά. Τώρα οι μαθητές καλούνται να ετοιμάσουν μηχανογραφικά. Τι θα γίνει δηλαδή με τα γραπτά που βαθμολογηθηκαν; Όλες οι διευκρινησεις της έπρεπε να γίνουν εξαρχής, τώρα μόνο προβλήματα δημιουργούν.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.