Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Συντονίστρια βαθμολογητών σχολιάζει τα θέματα της Βιολογίας

Ολες οι επιστημονικά ορθές απαντήσεις πρέπει να λαμβάνονται σωστές, η βαθμολόγηση των ερωτημάτων της βιολογίας θα δυσκολέψει τους συναδέλφους και πιθανώς να αδικηθούν μαθητές οι οποίοι μόχθησαν ένα ή και δύο χρόνια για το συγκεκριμένο μάθημα.
Δημοσίευση: 22/06/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γράφει η Ευγενία Μπολανάκη, Συντονίστρια βαθμολογητών, PhD, PostDoc στη μοριακή Βιολογία

Με αφορμή την σωστή, κατά τη γνώμη μου , άποψη της κ Λυγερού για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων θα ήθελα να επεκταθώ  σε ορισμένους επιπλέον προβληματισμούς μου σχετικά με άλλα ζητήματα των φετινών πανελλαδικών τα οποία τέθηκαν στην ΚΕΕ.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Α4

Ο καλά διαβασμένος μαθητής θα μπορούσε να επιλέξει ως σωστή απάντηση το α αλλά ΚΑΙ το γ άρα κατά τη γνώμη μου το θέμα κρίνεται ακατάλληλο και θα έπρεπε καταργηθεί. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ πιθανότητα που έπρεπε να υπολογίσουν οι μαθητές δεν μπορεί να υπολογιστεί με ένα μόνο συλλογισμό, τον οποίο πιθανώς θεώρησε η επιτροπή ότι θα κάνουν οι μαθητές και έδωσε ως απάντηση το α. Όντως, αν ο μαθητής σκεφτόταν ότι η πιθανότητα να προκύψει γαμέτης από τη μητέρα χωρίς Χ χρωμόσωμα από λάθος στην πρώτη μειωτική διαίρεση είναι ½ (απάντηση α), ενώ από λάθος στη δεύτερη μειωτική του πατέρα είναι ¼ (απάντηση γ) ή με λάθος στη δεύτερη μειωτική της μητέρας είναι ένα τέταρτο επίσης (απάντηση β) θα κατέληγε στην ορθή , από τις επίσημες απαντήσεις, επιλογή δηλ. το α.

Ωστόσο αν ο μαθητής σκεφτόταν ότι δεν ζητείται η πιθανότητα να προκύψει κενός από φυλετικό χρωμόσωμα γαμέτης αλλά η πιθανότητα να προκύψει άτομο με σύνδρομο Turner θα έπρεπε να συνυπολογίσει την πιθανότητα να έχει ο άλλος γαμέτης το χρωμόσωμα Χ.

Πιο συγκεκριμένα θα έπρεπε να υπολογίσει τα εξής:

α)  πιθανότητα να προκύψει γαμέτης 22+0 από λάθος στην πρώτη μειωτική διαίρεση της μητέρας = ½

Πιθανότητα ο γαμέτης του πατέρα να έχει 22+Χ (εφόσον θέλουμε άτομο με Turner) =1/2

Συνολική πιθανότητα: ½ χ ½ = ¼

Πιθανότητα να προκύψει γαμέτης 22+0 από 2η μειωτική πατέρα = 1/4

Πιθανότητα ο γαμέτης της μητέρας να έχει 22+Χ (εφόσον θέλουμε άτομο με Turner) =1

Συνολική πιθανότητα: 1/4 X 1 = ¼

Άρα το α και το γ δίνουν την ίδια πιθανότητα.

Στα παραπάνω δε, θα μπορούσαν να προστεθούν και οι εξής συλλογισμοί.

Το ερώτημα αναφερόταν σε λάθος σχηματισμό των γαμετών γενικά και όχι από μία μόνο μειωτική διαίρεση. Με δεδομένο λοιπόν ότι το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που παράγονται από αρσενικό άτομο είναι συντριπτικά μεγαλύτερο από το ποσοστό των ωαρίων (σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μόνο 1 στα 4 ωάρια ωριμάζουν σε κάθε μείωση) μπορεί κάποιοι μαθητές να οδηγήθηκαν αυθόρμητα στο γ ή και στο δ που έδινε όλες τις πιθανές απαντήσεις δεκτές γιατί απλά δεν ήξεραν με βάση ποιο κριτήριο πρέπει να απαντήσουν.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Γ2

Yπάρχουν TA EΞΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ:

-Ο μαθητής να γνωρίζει ότι το tRNA έχει εσώνια άρα δεν εκφράζεται στο βακτήριο που το εισάγαμε. Οπότε θα κατέληγε σε εντελώς άλλη διερεύνηση του θέματος με δεδομένο ότι το βακτήριο δεν θα εξέφραζε το tRNA  της γλυκίνης που του μεταφέρθηκε άρα δεν θα τοποθετούσε ούτε γλυκίνη ούτε τρυπτοφάνη στα αντίστοιχα mRNA . Δεν θα ήταν περίεργο ένας καθηγητής να έχει διδάξει στην τάξη του ότι τα ευκαρυωτικά tRNA  έχουν εσώνια,  καθώς πολλές φορές τίθεται ερώτημα από τους μαθητές για το εάν τα ανθρώπινα γονίδια που κωδικοποιούν για tRNA εκφράζονται στα βακτήρια με τις τεχνικές που αναφέρονται στην ύλη τους και η απάντηση είναι αρνητική.

-Ο μαθητής να θεώρησε ως φυσιολογικό γονίδιο που δεν διαθέτει αντίστοιχό του το βακτήριο αυτό με αντικωδικόνιο 3΄ACC5΄ που τοποθετεί τρυπτοφάνη (δεν διατυπώθηκε σαφώς ποιο είναι το φυσιολογικό γονίδιο που δεν διαθέτει το βακτήριό μας). Άρα το βακτήριο , που δεν διαθέτει το αντίστοιχο γονίδιο, από μόνο του δεν μπορεί να μεταφέρει τρυπτοφάνη στις πρωτεΪνες . Άρα εισάγοντάς του tRNA  με αντικωδικόνιο 3΄ACC5΄ που έχει φορτιστεί με γλυκίνη θα τοποθετεί και στο γονίδιο Α γλυκίνη και στο γονίδιο β γλυκίνη. Δηλ παράγουν και το Α γονίδιο και το Β γονίδιο πεπτίδιο και όχι μόνο το β και το μοναδικό πεπτίδιο που παράγεται έχει γλυκίνη αντί για τρυπτοφάνη. Το παραπάνω ενδεχόμενο θα μπορούσε να δοθεί ως πιθανή δεύτερη απάντηση από το υπουργείο.

-Ο διαβασμένος μαθητής να έχει πάρει ως δεδομένο ότι εξαιτίας του ότι δεν παράγεται αυτό το φυσιολογικό tRNA (όποιο κι αν ήταν αυτό),  το βακτήριο δεν έζησε μέχρι να μετασχηματιστεί γιατί δεν συνέθετε πρωτεΐνες (αποτελεί για τα βακτήρια θνησιγόνο μετάλλαξη)

-Ο μαθητής να λάβει ως δεδομένο ότι το εφόσον άλλαξε το αντικωδικόνιο του tRNA θα άλλαξε και το αμινοξύ που μεταφέρει. Με δεδομένο , άρα, ότι tRNA  φορτίζεται με βάση τη στερεοδιαμόρφωσή του, θα έχει θεωρήσει πιθανότατα ότι το μεταλλαγμένο tRNA δηλ αυτό που έχει αντικωδικόνιο 3΄ΑCC 5΄θα μεταφέρει πλέον τρυπτοφάνη. Στα δεδομένα του ζητήματος αναφερόταν  ότι η λειτουργικότητα του tRNA δεν αλλάζει χωρίς να σημειώνεται ότι δεν αλλάζει και το αμινοξύ που μεταφέρει, στο οποίο βασίστηκε στη συνέχεια όλη η απάντηση.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Γ3, που προβλημάτισε πολλούς συναδέλφους για το πώς πρέπει να βαθμολογηθεί, ζητείτο να γίνει επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού για το διαχωρισμό των μετασχηματισμένων με ανασυνδυασμένο πλασμίδιο βακτηρίων. Η μονολεκτική απάντηση τετρακυκλίνη που δόθηκε, δεν μπορεί να αποτελεί μοναδική απάντηση του ερωτήματος, γιατί αν τα βακτήρια τοποθετηθούν μόνο σε τετρακυκλίνη , πολύ απλά εκείνα που έλαβαν ανασυνδυασμένο πλάσμίδιο δεν θα επιβιώσουν άρα δεν θα γίνεται και καμία επιλογή. Άρα τα βακτήρια πρέπει, όπως είναι γνωστό, πρώτα να αναπτυχθούν σε αμπικιλλίνη για να γίνει ένας πρώτος διαχωρισμός των μετασχηματισμένων, και στη συνέχεια μέρος των αποικιών να μεταφερθεί με κατάλληλη τεχνική σε τετρακυκλίνη ώστε να μπορούν να επιλεγούν από την αρχική καλλιέργεια, δηλ της αμπικιλλίνης τα βακτήρια. Πολλά παιδιά λοιπόν έβαλαν ως απάντηση την αμπικιλλίνη ως επιλογή γνωρίζοντας ότι στην τετρακυκλίνη μόνο δεν γίνεται επιλογή. Κατά τη γνώμη μου ήταν ένα ωραίο θέμα που είχε μία ίσως αταίριαστη εκφώνηση.  Θα έπρεπε ίσως να γίνει επιλογή με βάση και τα δύο αντιβιοτικά και η εκφώνηση να ρωτά με ποια σειρά θα χρησιμοποιηθούν τα αντιβιοτικά. Και επι του προκειμένου βέβαια, να γίνουν και πάλι δεκτές, με σωστή αιτιολόγηση και οι δύο απαντήσεις.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Δ1 έπρεπε να διερευνηθεί ο πιθανός τρόπος κληρονόμησης και όχι όλοι οι πιθανοί τρόποι κληρονόμησης των χαρακτηριστικών που μελετούσε η άσκηση. Ως εκ τούτου θα μπορούσε ένας μαθητής, με τις κατάλληλες διασταυρώσεις επιβεβαίωσης και απόρριψης, να διερευνήσει μόνο έναν πιθανό τρόπο και να είναι σωστός με βάση την εκφώνηση. Ωστόσο, οι επίσημες απαντήσεις τις ΚΕΕ ζητούσαν στη συνέχεια όλους τους πιθανούς τρόπους κληρονόμησης δηλαδή ακριβώς όπως έπρεπε να τεθεί και το ερώτημα στους μαθητές. Να τονίσουμε ότι σε παρόμοια αναντιστοιχία, στο παρελθόν, η ΚΕΕ δέχθηκε τουλάχιστον όλες τις απαντήσεις .

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο, ότι όλες οι επιστημονικά ορθές απαντήσεις πρέπει να λαμβάνονται σωστές, η βαθμολόγηση των ερωτημάτων της βιολογίας θα δυσκολέψει τους συναδέλφους και πιθανώς να αδικηθούν μαθητές οι οποίοι μόχθησαν ένα ή και δύο χρόνια για το συγκεκριμένο μάθημα.

Σχόλια (86)

 
Μάχιμη εκπαιδευτικός
23 Ιουν 2018 15:30

Μάχιμη εκπαιδευτικός -Γονιός
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και άσχετα με το προσωπικό όφελος του καθενός πρέπει να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας και να απευθυνθούμε εμείς στη δικαιοσύνη αν δεν μεριμνήσουν οι υπεύθυνοι για την απόδοση αυτής!!!

 
Συναδελφος
23 Ιουν 2018 14:34

Και ποιος είναι ειπαμε ο κ. Γ. Β. που ορίζει ποια είναι η δουλειά των συντονιστών; Γιατί μας το κράτα κρυφό, καλε;

 
Γονιός
23 Ιουν 2018 14:31

Σαν γονείς το οφείλουμε απέναντι στα παιδιά μας εάν κανείς απο τους αρμόδιους δεν μεριμνήσει για απόδοση δικαιοσύνης με βάση τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις να καταφύγουμε στην ίδια την δικαιοσύνη καταθέτοντας αυτές τις επιστημονικές απόψεις περιμένοντας να λάμψει η αλήθεια πέρα από οποιοδήποτε προσωπικό όφελος για να είμαστε εντάξει απέναντι στα παιδιά μας και όχι παίγνιο του καθενός.

 
Γιάννης Δουκάκης - Βιολόγος
23 Ιουν 2018 14:18

Συγχαρητήρια στην κυρία Μπολανάκη.
Πρόκειται για τα περισσότερο ασαφή, και χωρίς στόχευση θέματα της τελευταίας 15ετίας που διδάσκω το μάθημα. Πώς μπορώ να κοιτάξω στα μάτια τους μαθητές του σχολείου μου που περίμεναν τη δική μου βοήθεια και μόνο, μιας και δεν είχαν χρήματα για φροντιστήρια, ιδιαίτερα και βοηθήματα;
Σε ποιους μαθητές απευθύνονται τα θέματα αυτά, και τι ακριβώς αξιολογούν;
ΟΚ. Έγιναν μερικά λάθη. Να τα κουκουλώσουμε ή με θάρρος όπως αρμόζει σε εκπαιδευτικούς και επιστήμονες να πουμε την αλήθεια;
Λυπάμαι γιατί στο τέλος θα περάσει και πάλι η άποψη των ολίγων και εκλεκτών!!!

 
Συνάδελφος
23 Ιουν 2018 13:59

Δουλειά των επιστημόνων είναι να μην αποκρύπτεται η αλήθεια .

 
Μάχιμη εκπαιδευτικός
23 Ιουν 2018 13:50

Συγχαρητήρια κ. Μπολανάκη για το άρθρο σας!!!
Είμαι μάχιμη εκπαιδευτικός και η κόρη μου έδινε για δεύτερη φορά εξετάσεις με στόχο την ιατρική!Έγραψε άριστα στη βιολογία εκτός από το Α4 όπου απάντησε το δ σκεπτόμενη ότι δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις..Εγώ ως μάχιμη εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο προτού δώσω θέματα εξετάσεων τα ελέγχω ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες..Αλλά και αν κάνω κάποιο λάθος(όλοι είμαστε άνθρωποι) έχω την ευαισθησία να το αναγνωρίσω!!!Αναμένω λοιπόν για την ευαισθησία και την υπευθυνότητα όσων εμπλέκονται να αναγνωρίσουν τις ασάφειες στην εκφώνηση ή όπου αλλού και να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι σε αυτά τα παιδιά που έδωσαν αγώνα για να έχουν όσο περισσότερες γνώσεις ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων!!

 
Κώστας
23 Ιουν 2018 13:49

@George Ευπρέπεια είναι να μην παίζουμε με το μέλλον χιλιάδων παιδιών και όταν εκφραζουμε επιστημονική άποψη, φυσικά εάν υπάρχει η στοιχειώδης ευπρέπεια αναγράφουμαι την ιδιότητα μας.Ειλικρινά κρίμα.

 
ασεπιτης
23 Ιουν 2018 13:20

@Δημήτρης,Γονιός
Χίλια μπράβο για το σχόλιο σας

 
ΓΒ
23 Ιουν 2018 12:35

Δεν είναι δουλειά των συντονιστών να αρθογραφούν στο διαδίκτυο.,

 
Συνάδελφος
23 Ιουν 2018 12:06

Μετά από τα σχόλια που ακολούθησαν το άρθρο της κ. Μπολανάκη, η οποία "τόλμησε" εν έτη 2018 να εκφράσει ελεύθερα, δημόσια μια διαφορετική επιστημονική άποψη, προτείνω να της ζητηθεί να "απαρνηθεί γονατιστή τις επιστημονικές της απόψεις μπροστά στην Ιερά Εξέταση" όπως εκείνος ο Ιταλός του 17ου αι., ...αν και σε αυτούς του ευφυείς και τολμηρούς επιστήμονες δεν είναι να έχει κανείς εμπιστοσύνη αφού κι ο Ιταλός λέγεται ότι όταν σηκώθηκε ψιθύρισε "κι όμως κινείται!". Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να την κάψουμε μαζί με τα βιβλία της στην πλατεία Συντάγματος για παραδειγματισμό επίδοξων θαρραλέων εκπαιδευτικών (φυσικά αστειεύομαι, μην παρεξηγηθώ κι έχουμε άλλο γύρο από φωνασκίες)

 
George
23 Ιουν 2018 11:27

@Κώστας
Αν δηλαδή γράψω ότι είμαι καθηγητής, ή μαθητής, ή PhD, ή ... αλλάζει το περιεχόμενο; Το κείμενό μου έχει σαφές περιεχόμενο και ευπρέπεια.

 
Κώστας
23 Ιουν 2018 11:08

Θα ήταν σωστό ο καθένας που καταθέτει επιστημονική άποψη να αναφέρει την επιστημονική του επάρκεια κυρίως για εμάς που δεν την έχουμε όπως έκανε η PhD Post Doc στην Μοριακή Βιολογία Ευγενια Μπολανακη και οχι να φωνάσκει με ένα απλό George γιατί σε λίγο θα κάνει αναλύσεις ο κάθε πικραμένος, λίγος σεβασμός στον κόπο χιλιάδων παιδιών δεν βλάπτει. Αξιοπρέπεια λοιπόν για τους φωνάσκοντες που δεν καταθέτουν επιστημονική ιδιότητα και ο νοών νοήτο,και οι καθόλα αρμόδιοι επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

 
Βιολόγος
23 Ιουν 2018 10:33

Το θέμα α1 της βιολογίας ήταν επίσης προβληματικό καθώς το Δ που προτείνουν για σωστό δεν είναι το μόνο επιστημονικά ορθό ..

 
George
23 Ιουν 2018 10:20

Αγαπητή συνάδελφε,
Καταρχάς, να σας συγχαρώ ειλικρινά που υποστηρίζετε την άποψή σας και πιέζετε την ΚΕΕ. Κι εγώ στη θέση σας το ίδιο θα έκανα. Όμως, επειδή διαφωνώ με τη λογική που υποστηρίζει το γ (και κυρίως το δ που εμφανίστηκε κι αυτό τελευταία), θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα επιχειρήματά μου. Και το κάνω δημόσια για να αντικρούσω τον δημόσιο θόρυβο που υποστηρίζει γ και δ.
Θεωρώ ότι στη λύση για το Α4 έπρεπε να ληφθούν υπόψη μόνο οι μεταλλαγμένοι γαμέτες, αφού αναφέρεται στην πιθανότητα εξαιτίας του μεταλλαγμένου γαμέτη. Πολύ απλά δηλαδή, ποια είναι η συνεισφορά στην πιθανότητα εμφάνισης Χ0 εξαιτίας του μεταλλαγμένου γαμέτη. Έτσι, έχουμε 1/2 για το α, 1/4 για τα β και γ. Απλή λύση στο πλαίσιο δυνατοτήτων των μαθητών.
Αν τώρα θέλει κανείς να λάβει υπόψη και τους φυσιολογικούς γαμέτες, τότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες, ξεκινώντας με το γεγονός ότι κατά τη γονιμοποίηση πιθανά ωάρια είναι 1-2, ενώ τα πιθανά σπερματοζωάρια περίπου 100.000.000. Αν ο μεταλλαγμένος γαμέτης είναι το ωάριο, τότε η Ρ(0) είτε πολλαπλασιάζεται με το 1 είτε με το 1/2 (αν είναι 1 ή 2 τα ωάρια, αντίστοιχα) και η P(X) για το σπερματοζωάριο είναι 1/2. Τότε P(X0)=P(0)*1*P(X) ή P(X0)=P(0)*(1/2)*P(X)
Αν το μεταλλαγμένο είναι σπερματοζωάριο, τότε η P(0) πολλαπλασιάζεται με 1/100.000.000 (η πιθανότητα να είναι αυτό που θα γονιμοποιηθεί), ενώ η Ρ(Χ) για το ωάριο είναι 1. Έτσι, στο γ προκύπτει P(X0)=P(0)*(1/100.000.000)*P(X)=1/400.000.000. Επομένως, σωστό είναι μόνο το α.
Φυσικά, τα παραπάνω δεν είναι για τους μαθητές που έδιναν εξετάσεις. Παρακαλώ για αντεπιχειρήματα χωρίς ύβρεις και φωνασκίες (δεν αναφέρομαι σε εσάς ως προς τις φωνασκίες κα Μπολανάκη).

 
Δημήτρης,Γονιός
23 Ιουν 2018 08:08

Κύριε //Λαέρτη// εάν έχετε την δυνατότητα να διαβάσετε προσεκτικά οι άξιοι αυτοί επιστημονες βγήκαν επώνυμα γιατι η δύναμη της γνώσης δεν έχει να φοβηθεί κάτι από το κούνημα του δικού σας δαχτύλου που ανήκει σε άλλες εποχές. Τέλος είμαστε και εμείς εδώ οι γονείς των παιδιών που δεν θα αφήσουμε την τύχη των παιδιών μας σε βαθμολόγηση προπό
1 Χ 2 και να είστε σίγουροι ότι το κούνημα του δαχτύλου από σήμερα κιόλας θα μας κινητοποίησει για την απόδοση της αυτονοητης δικαιοσύνης όπου και εάν χρειαστεί να καταφύγουμε.

 
Νίκος
23 Ιουν 2018 07:38

Επανέρχομαι κύριε //Βασίλη// η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους που κατέχουν θέσεις ευθύνης ,από ανθρώπους που έχουν το θάρρος και την επιστημονική κατάρτιση για την απόδοση του δίκαιου,γιατί μόνο έτσι οι κοινωνίες πηγαίνουν μπροστά. Συγχαρητήρια στην Κυρία Μπολονάκη που η παιδεία της δεν της επιτρέπει το κουκούλωμα που με τόση επιμονή και θράσος αποζητάτε κύριε //Βασίλη //
Περιμένουμε από τον υπουργό άμεση αποκατάσταση της αδικίας.

 
Νίκος
23 Ιουν 2018 02:11

Θα ήθελα με όλο τον σεβασμό να σας επισημάνω ότι η απόδοση //δικαιοσύνης //είναι αυτό που απαιτεί ο ιδρώτας των παιδιών και μπράβο που υπάρχουν επιστήμονες που βγαίνουν μπροστά .Περιμένουμε από το υπουργείο να μεριμνήσει για το αυτονόητο.

 
Βίκυ Μπάκου
23 Ιουν 2018 00:39

Η ανάλυση είναι άψογη, από τις πιο έγκυρες που διάβασα και από φυσικά κατάλληλο άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνω γιατί η θέση της συντονίστριας θα έπρεπε να εμποδίζει την έκφραση της επιστημονικής ανάλυσης των θεμάτων.

 
Lina
23 Ιουν 2018 00:03

Συγχαρητήρια στην Συντονίστρια για την παρρησία της! Και για το θέμα Α4 , μετά από τα άρθρα των εκπαιδευτικών και τις επιστολές των μαθητών για τις δύο σωστές απαντήσεις α και γ, το Υπουργείο θα αποκαταστήσει την αδικία;

 
Ευγενία Μπολανακη
22 Ιουν 2018 23:48

Με αυτά που γράφετε κύριε "Βασίλη" θα αρχίσω να υποψιάζομαι πως είσαστε κάποιος από αυτούς που δεν επιθυμεί να βρεθεί πραγματική λύση για τα παιδια παρά να κουκουλωθει γρήγορα γρήγορα το λάθος. Γιατί σας προβληματίζει η θέση μου, ίσα ίσα που αποδεικνύει ότι είναι επαρκής για να εκφράσω επιστημονικη άποψη σε ένα τόσο σοβαρό θέμα . Είναι αποψη κάποιου που γνωρίζει καλά και το αντικείμενο του και ταυτόχρονα τις συγκεκριμένες εξετάσεις, όπως επίσης και κάποιου που σκέφτεται πάνω απ' όλα το μαθητή, αλλιώς απλά θα τελείωνε τη δουλειά του γρήγορα γρήγορα χωρίς να ασχοληθεί περαιτέρω. Η δική σας θέση , την οποία δεν αποκαλύψατε, σας επιτρέπει να έχετε τέτοια επιθετική συμπεριφορά?

 
Λαερτης
22 Ιουν 2018 23:21

Αν οι βαθμολόγησης δεν έχουν τελειώσει κύρια συντονίστρια λάθος κίνησή σας. Να μας γράψετε κ συντονίστρια Σε ποιο βαθμολογικό κέντρο είστε ώστε να μπορούμε και εμείς να απευθυνθούμε για την άδεια που προφανώς πήρατε από τον πρόεδρο του βαθμολογικού ή του διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης εκπαίδευσης.

 
Μαρί Καπασά Βιολόγος MSc,PhD,Post doc
22 Ιουν 2018 23:18

Στα θέματα της βιολογιας φέτος που ηταν προβληματικά θέλω να προσθέσω και το Α1 όπου η DNA πολυμεράση με τη δράση της και ως εξωνουκλεάση θα μπορέσει να "δράσει και προς τα δύο σημεία", οπότε σωστό είναι το γ και όχι το δ που έδωσε η ΚΕΕ. Τα θέματα φέτος για πρωτη φορά στα χρονικά μαρτηρούσαν μεγαλη έλλειψη επιστημονικής γνώσης κ ταυτόχρονα άγνοια της διδακτικής πράξης. Αυτό όμως που προσωπικά με πλήγωσε δεν ήταν τα ίδια τα θέματα, αλλά η αντίδραση της ΚΕΕ που ναι μεν εκανε πως μας ακούει όταν δέχθηκε τις ενστάσεις των διορθωτών, αλλά στην ουσία είχε κατεβάσει το ακουστικό και απάντησε σαν να μην έγινε τίποτα. Επίσης είναι εξοργιστικό να βλέπουμε το 2018 σχόλια σαν αυτά του κυρίου Βασίλη.Κύριε Βασίλη νιώθω ότι παρακολουθώ ταινιά εποχής που διαδραματίζεται στο μεσαίωνα, όπου αν κάτι το απαγορεύσουμε κ δεν μιλάμε για αυτό θα πάψει να υπάρχει. Λες και δεν ξέρουν οι άριστοι μαθητές,γιατί αυτούς αφορά το όλο θέμα, οτι ο κόπος τους μπήκε σαν πονταρισιά στη ρουλέτα και ότι χρειάζεται να προσευχηθούν να πέσουν σε διορθωτή με συνείδηση κ υπομονή για να βαθμολογήσει μές στις χαοτικές συνθήκες που μας δημιούργησε η ΚΕΕ φέτος? Συχγαρητήρια στην κ Μπολανάκη που ασχολήθηκε να σχολιάσει αυτό το κράτος αδικίας, ασχετοσύνης και ναι στρουθοκαμηλισμού που μας κυβερνά.Θα μπορουσε κ αυτή να ακολουθήσει τις άνωθεν διαταγές κ να κάνει τη "δουλίτσα" της χωρίς πολλά πολλά λόγια και κόπο. Και τέλος και πιο σημαντικό παρηγορούμαι που υπάρχουν κ άνθρωποι γνώστες του αντικειμένου τους σε καίριες θέσεις.Αυτό προκύπτει από την επιστολή της κ Μπολανάκη ότι τουλάχιστον ξέρει καλή βιολογία.

 
Βασίλης
22 Ιουν 2018 22:43

Θα ήθελα να επισημάνω στον <συνάδελφο> οτι η θέση που κατέχει κάποιος είναι αυτό που κάνει τη διαφορά . Εκεί πρέπει να σταθούμε!!!

 
Ευγενία Μπολανακη
22 Ιουν 2018 22:18

Προφανώς όσα ανέφερα ετέθησαν στην ΚΕΕ το παραθέτω στην αρχή του άρθρου. Φυσικά η βαθμολόγηση θα γίνει,πάραυτα, με βάση τις οδηγίες του υπουργείου,και όχι με βάση αυτά που πιστεύω εγώ ή οι συνάδελφοι. Επίσης συγγνώμη αλλά δεν είμαι σε θέση να πιέσω κανέναν και λυπάμαι που η άποψη μου σας προκαλεί πανικό. Θα ένιωθαν καλύτερα οι μαθητές αν ακολουθούσαμε τη μέθοδο του στρουθοκαμηλισμου?

 
Συνάδελφος
22 Ιουν 2018 22:02

Από όσο γνωρίζω, η συντάκτης του άρθρου πρώτα ενημέρωσε την ΚΕΕ και μετά δημοσιοποίησε την επιστημονική άποψή της, όπως άλλωστε και τόσοι άλλοι, που έχουν ήδη εκφράσει ελεύθερα την άποψή τους για τα θέματα των εξετάσεων μέσα από το διαδίκτυο. Πιστεύω ότι πρώτα ρωτάμε τι έχει κάνει κάποιος και μετά "γκρινιάζουμε" στο συνάδελφο.

 
Βασίλης
22 Ιουν 2018 21:17

Θεωρώ ότι η ανάρτηση αυτή από συντονιστή του μαθήματος της Βιολογίας Προσανατολισμού σε βαθμολογικό κέντρο κάθε άλλο παρά βοηθαει τους υποψηφίους.Δημιουργει αμφιβολίες για το πώς διορθώνει το κάθε βαθμολογικό και κατά συνέπεια πανικό !!! Η κυρία συντονίστρια καλό θα ήταν από τη θέση που κατέχει να πιέσει την ΚΕΕ για κοινές οδηγίες στα συγκεκριμένα σημεία προς όλα τα βαθμολογικά ώστε να βαθμολογούν επί ίσοις όροις.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ