Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Θέσεις-Αποφάσεις της έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων & Αντιπρυτάνεων ΤΕΙ

Δημοσίευση: 16/07/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Σύνοδος Πρυτάνεων & Αντιπρυτάνεων των ΤΕΙ αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντική τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως αυτή περιγράφεται στο σ/ν «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», το οποίο αφού ολοκληρωθούν οι τελικές προπαρασκευαστικές διαδικασίες θα ακολουθήσει την κοινοβουλευτική οδό προς ψήφιση.

Η αναμόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας είναι ένα ώριμο αίτημα, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου, και για αυτό απόλυτα αναγκαίο. Κομβικό σημείο και πυρήνα της φιλοσοφίας του σ/ν αποτελεί η διαπίστωση ότι οι ακαδημαϊκές μονάδες που συγκροτούν σήμερα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και το προσωπικό τους έχουν εν τοις πράγμασι κατακτήσει status ισοδύναμο/ισότιμο των πανεπιστημιακών, καθώς έχουν να επιδείξουν διαχρονικά τέτοιας ποιότητας και εύρους εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο, με διεθνή εμβέλεια και αναγνώριση, καθώς και ευρύτατη κοινωνική αποδοχή λόγω του υψηλού βαθμού εξωστρέφειας που τις χαρακτηρίζει, ώστε με την κατάλληλη εξ αρχής υποβοήθηση, κυρίως ως προς τη στελέχωσή τους, και τις αναγκαίες προσαρμογές των προγραμμάτων σπουδών τους μετεξελίσσονται σε αξιοζήλευτα πανεπιστημιακά Τμήματα, τα οποία θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν, τα νέα ιδρύματα, θεραπεύοντας ευδόκιμα διεθνώς παραδεκτά γνωστικά πεδία.

Το πνεύμα σεβασμού που επιδεικνύεται στο σ/ν, ιδίως ως προς τη θεώρηση των δικαιωμάτων, της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και των υφιστάμενων ενεργών φοιτητών του Ιδρύματος, επιβεβαιώνει έμπρακτα την προσήλωση της Πολιτείας στη συνταγματική επιταγή για ισονομία - ισοπολιτεία και την εμπέδωση του αισθήματος δικαίου.

Η Σύνοδος προτείνει τη βελτίωση διατάξεων του σ/ν, που αποσκοπούν στην ευχερέστερη εφαρμογή του νομοθετήματος και τελικά στην ενίσχυση της λειτουργικότητας των νέων, διευρυμένων πανεπιστημιακών δομών στην Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά.

Οι βελτιώσεις αυτές θεωρείται ότι θεμελιώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος του Ενιαίου Χώρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας στο σύνολο των προσπαθειών διερεύνησης από κοινού συνεργειών που ήδη έχουν εκκινήσει ή πρόκειται να εκκινήσουν και μπορεί να εγγυηθεί ισχυρά και ποιοτικά Ιδρύματα την επόμενη μέρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξαντληθούν από όλα τα μέρη οι προσπάθειες για συνέργειες με όρους ισοτιμίας και αξιοπρέπειας.

Τα παραπάνω τέθηκαν ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου. Ο κ. Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Αγγελόπουλος και ο σύμβουλος του Υπουργού καθηγητής κ. Παντελής Κυπριανός τοποθετήθηκαν επί αυτών και ακολούθησε ένας ειλικρινής διάλογος, σε άριστο κλίμα και με πνεύμα αλληλοκατανόησης.
Ακαδημαϊκή συγκρότηση των Ιδρυμάτων

Η ακαδημαϊκή συγκρότηση των νέων Ιδρυμάτων θα πρέπει να γίνει με ακαδημαϊκά κριτήρια, λαμβάνοντας υπ' όψη την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των ήδη λειτουργούντων Τμημάτων ΤΕΙ, τον αριθμό μελών ΔΕΠ, την ερευνητική και εκπαιδευτική τους πορεία, καθώς και τον εθνικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις ανάγκες του τόπου. Τα πορίσματα των επιτροπών θα πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των προτάσεων. Οι νομοθετικές προτάσεις του ΥΠΠΕΘ, θα πρέπει να έχουν ως βάση τα πόρισμα των Επιτροπών και θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας και έγκρισης από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων.
Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές, για όσα Τμήματα ΤΕΙ προτείνεται να ενσωματωθούν στα Πανεπιστήμια, κατά τη στιγμή της ακαδημαϊκής τους ενσωμάτωσης στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο (σημείο μηδέν), θα πρέπει να επισυμβούν ταυτόχρονα τα εξής: i) Ιδρύεται το νέο πανεπιστημιακό Τμήμα, ii) καταργείται το παλαιό Τμήμα Τ.Ε.Ι., και iii) το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του παλαιού Τμήματος περνά απευθείας στο νέο Τμήμα.

Διοικητική οργάνωση των Ιδρυμάτων

Η σύσταση θέσης αντιπροέδρου του ΕΛΚΕ, για τους νυν προέδρους των ΕΛΚΕ του ΤΕΙ, και του Συμβουλίου Μετάβασης, το οποίο συγκροτείται από τις υφιστάμενες πρυτανικές αρχές των ΤΕΙ και τον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων του πανεπιστημίου, αποτελούν  απαραίτητες μεταβατικές ρυθμίσεις για την ευχερέστερη και ταχύτερη υλοποίηση στην πράξη του όλου εγχειρήματος.

Η απόδοση δικαιώματος ψήφου στη Σύγκλητο στον πρόεδρο του Συμβουλίου Μετάβασης θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι προφανές, ότι η διαδικασία ενοποίησης δύο ή και περισσότερων υφιστάμενων αυτοτελών οργανισμών σε μια ενιαία δομή δεν είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που υπακούει σε γενικές οριζόντιες αποφάσεις, ιδίως όταν τα ζητήματα που μπορούν να ανακύψουν αφορούν τη λειτουργία της νέας δομής και επηρεάζουν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού της. Η διάρκεια ύπαρξης του Συμβουλίου έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφορά αποκλειστικά την πρώτη τετραετία της πορείας του ενιαίου Ιδρύματος, λειτουργεί υπό τη Σύγκλητο, δεδομένου ότι εισηγείται σε αυτήν και υλοποιεί αποφάσεις της, με σκοπό οι δραστηριότητές του να επιταχύνουν ουσιαστικά την ώσμωση και ενοποίηση των υφιστάμενων ακαδημαϊκών κοινοτήτων, ώστε κανείς να μην αισθάνεται σε ρόλο οικοδεσπότη ή φιλοξενούμενου και σύντομα, όλοι μαζί να συναποτελέσουν και να συνδιαμορφώσουν στην πράξη το ενιαίο οικοσύστημα των νέων Ιδρυμάτων.

Η διοικητική οργάνωση και τα συλλογικά όργανα των νέων Ιδρυμάτων θα πρέπει να αντανακλούν τη βούληση του συνόλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που θα στελεχώσουν τα νέα ιδρύματα με τη θεσμοθετημένη και συντεταγμένη ενσωμάτωση σε αυτό των αντίστοιχων κατηγοριών προσωπικού των ΤΕΙ.

Για τα νέα Τμήματα, εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό καθεστώς που διέπει τη διοικητική οργάνωση των Τμημάτων των Α.Ε.Ι., με κριτήριο την αυτοδύναμη λειτουργία τους. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση των μονοτμηματικών Σχολών.

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η ένταξη των Τμημάτων αυτών σε υφιστάμενη Σχολή του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να ανασυσταθεί η Σχολή και αναλόγως να ανασυγκροτηθεί η Κοσμητεία της. Η διοικητική ανασυγκρότηση των υφιστάμενων Σχολών στις οποίες εντάσσονται νέα Τμήματα, απαιτείται προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης συμμετοχή και εκπροσώπηση των Τμημάτων αυτών και του προσωπικού τους.

Ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα Τμήματα

Για την ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα Ιδρύματα, η Σύνοδος θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοσθούν σε όλες τις περιπτώσεις, με τις ανάλογες διοικητικής φύσεως προσαρμογές, οι σχετικές διατάξεις του σ/ν «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ένταξης του
ακαδημαϊκού προσωπικού Τ.Ε.Ι. (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) σε πανεπιστημιακά Τμήματα που προκύπτουν από μετεξέλιξη καταργούμενων αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ.

Κάθε άλλη ρύθμιση, υπακούοντας προφανώς σε ελιτίστικες λογικές και παρωχημένες αντιλήψεις, πέραν του γεγονότος ότι θα ήταν αμφιβόλου συνταγματικότητας, απαξιώνει στην πράξη την ιστορική πορεία των Ιδρυμάτων και το μόχθο όσων το υπηρέτησαν και συνεχίζουν να τα υπηρετούν, κατορθώνοντας να τα αναδείξουν ως διακριτούς και αναγνωρισμένους περιφερειακούς πόλους παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, ιδίως κατά την τελευταία οκταετία της κρίσης και σε πείσμα των αποδομητικών πολιτικών που διαχρονικά η ελληνική Πολιτεία επιφύλαξε για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δυναμιτίζοντας ουσιαστικά στον πυρήνα του το όλο εγχείρημα.

Ένταξη των υφιστάμενων φοιτητών ΤΕΙ

Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του σ/ν «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών.

Οι ενεργοί φοιτητές των Τμημάτων των ΤΕΙ που ολοκληρώνουν τις σπουδές στο Τμήμα εισαγωγής, μετά από αίτηση τους, θα πρέπει να έχουν η δυνατότητα απονομής του πανεπιστημιακού τίτλου, μετά από επιτυχή παρακολούθηση των επιπλέον υποχρεώσεων του προγράμματος σπουδών του αντίστοιχου πανεπιστημιακού Τμήματος και μετά από αίτηση τους. Οι εν λόγω φοιτητές, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα απόσυρσης της αίτησης τους εντός 6 μηνών (δικαίωμα υπαναχώρησης) και λήψης του πτυχίου του Τμήματος εισαγωγής τους, χωρίς άλλη διαδικασία και υποχρέωση.
Διοικητική διάρθρωση των Ιδρυμάτων - Θέματα διοικητικού προσωπικού

Τα νέα Ιδρύματα οφείλουν εντός ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του να προχωρήσουν στην κατάρτιση νέων Οργανισμών Διοικητικών Υπηρεσιών, Εσωτερικού Κανονισμού και Κανονισμού Σπουδών που να αντανακλούν την νέα πραγματικότητα.

Για τα υφιστάμενα μέλη του διοικητικού προσωπικού των ΤΕΙ, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν το νέο Ίδρυμα από την πόλη που εργάζονται και τυχόν μετακίνησή τους σε άλλη έδρα του Ιδρύματος θα πραγματοποιείται μόνο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Η Σύνοδος ζητά:

  •  Να μετατεθεί η έναρξης ισχύος του άρθρου 62 του Ν.4485/2017 από την 1-1-2019.
  • Να εκδοθεί άμεσα, κατόπιν διαβούλευσης του ΥΠΠΕΘ με τους ΕΛΚΕ, η εκκρεμούσα Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 63 παρ. 2 του Ν.4485/2017 και η οποία θα καθορίζει τη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και του
  • τρόπου εξόφλησης των δαπανών των ΕΛΚΕ.
  • Να προβλεφθούν διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής μετάβασης των ΕΛΚΕ των
  • υπό συγχώνευση Ιδρυμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων και προγραμμάτων τους.
  • Μισθολογικά θέματα
  • Για το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) θα πρέπει να διασφαλισθεί η μισθολογική εξίσωση στις αντίστοιχες πανεπιστημιακές κατηγορίες και βαθμίδες σε σύντομο και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Προτεινόμενες τροπολογίες

1. Ν 4521/2018, άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο γ’, αντικαθίσταται από το:

«Τα μέλη ΔΕΠ που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη του παρόντος μέχρι την 31-12-2018, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ. Από 1-1-2019 τα μέλη ΔΕΠ του ΠΑ.Δ.Α σε προσωποπαγή θέση υπάγονται στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς μέλους ΔΕΠ Πανεπιστημίου».

2. Ν 4521/2018, άρθρο 4 παρ. 2 εδάφιο δ’, αντικαθίσταται από το:
«Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), που εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις «λεκτόρων εφαρμογών», κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4521/2018 και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς των καθηγητών εφαρμογών, σύμφωνα με το εδάφιο δ, της παραγράφου 2, του άρθρου 4 του Ν.4521/2018, στα συγχωνευθέντα Τ.Ε.Ι. Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4521/2018 και δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εντάσσονται αυτοδίκαια στους υπηρετούντες λέκτορες, σε προσωποπαγή θέση διατηρώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και της συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιδρύματος. Ως προς το ωράριο διδακτικής απασχόλησης
και το μισθολογικό καθεστώς (από 1-1-2019) ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες πανεπιστημίου».

Είναι προφανές, ότι οι παραπάνω προτεινόμενες τροπολογίες δεν αφορούν μόνο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αλλά θα πρέπει το ΥΠΠΕΘ να λάβει μέριμνα ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις θα προβλεφθούν για όλες τις συγχωνεύσεις μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Εκ μέρους της Συνόδου Πρυτάνεων & Αντιπρυτάνεων ΤΕΙ Η τριμελής Γραμματεία

Σχόλια (20)

 
ΕΔΙΠ
16 Ιουλ 2018 14:47

" και δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εντάσσονται αυτοδίκαια στους υπηρετούντες λέκτορες"
ΚΥΡΙΕ ΜΑΥΡΩΤΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΙ ΛΕΝΕ???????????????????????

 
ΕΔΙΠ_ΤΕΙ
16 Ιουλ 2018 18:30

Τι νόημα υπάρχει στο λέκτορα εφαρμογών μάλιστα προσωποπαγώς που διατηρεί το μισθό του !!! Ποιο μισθό ??? Ο καταληκτικός μισθός του Λέκτορα εφαρμογών είναι 1753+250=2003 € μεικτά δηλαδή 150 € λιγότερα από το καταληκτικό μισθό στο δημόσιο και 173 € λιγότερα από ΕΕΠ με διδακτορικό ή 120 με απλό μεταπτυχιακό (Γυμναστή σε πανεπιστήμιο). Άρα δεν έχει νόημα να διατηρηθεί η κατάσταση αυτή γιατί πάμε σχεδόν σε εξατομικευμένες μισθοδοσίες.
Τι νόημα έχει να είναι κάποιος ΔΕΠ χωρίς Διδακτορικό Δίπλωμα (ενώ είχε σχεδόν 10 χρόνια περιθώριο να το λάβει). Από την άλλη να υπάρχουν ΕΔΙΠ οι οποίοι δεν είναι ΔΕΠ μεν αλλά έχουν πολύ περισσότερα προσόντα από ΔΕΠ. Ένας κακός Χαμός.
Με την ευκαιρία των συγχωνεύσεων πρέπει να αλλάξει ο χάρτης του προσωπικού στην Γ/μια εκπαίδευση. Πώς ? ίσως με το να γίνουν ΔΕΠ μόνο Καθηγητές, Αναπληρωτές και Επίκουροι και παράλληλα να υπάρχουν 4-5 βαθμίδες Λεκτόρων κατ’ αναλογία με τους ΕΛΕ στα ερευνητικά κέντρα. Όπου η Α’ Βαθμίδα θα είναι στο επίπεδο του μόνιμου επίκουρου και θα δίνεται με κλειστές διαδικασίες η δυνατότητα για εξέλιξη διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων στα ΑΕΙ που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να μπουν στην διαδικασία να γίνουν ΔΕΠ. (Λέκτορες (εφαρμογών), ΕΕΠ, ΕΔΙΠ κλπ ). Δεν είναι σωστότερο από το να έχουμε καθηγητές με h-index 3 και ΕΔΙΠ με 10 ?

 
ΑντιΠρυτανης
16 Ιουλ 2018 19:18

Υπουργε μου εδωσες μια υποσχεση στην συνοδο.
Μια αδικια μεχρι την Παρασκευη θα την εχεις επιλυση ...
Ειναι δικαιο και θα γινει πραξη .

 
Δρ. ΕΔΙΠ
17 Ιουλ 2018 02:16

Σημείωση: αν θυμάμαι καλά το σκεπτικό της αναδρομικής κατάργησης της τροπολογίας που προέβλεπε την εξέλιξη μελών ΕΔΙΠ με διδακτορικό σε θέσεις λεκτόρων μετά από κρίση, ήταν ότι με το Ν.4009 είχαν καταργηθεί οι θέσεις λεκτόρων. Μετά από την εξέλιξη αυτή τι να πει κανείς... Ελλάδα η χώρα του παραλόγου...

 
ΕΔΙΠ
17 Ιουλ 2018 09:26

Έχει πολύ πλάκα πάντως η επίκληση των ανοιχτών διαδικασιών και της αριστείας από τη μία και από την άλλη η νομοθέτηση για συγκεκριμένους ανθρώπους να γίνουν λέκτορες και να έχουν και περιθώρια 13 χρόνια (από το 2009 έως το 2022) για να πάρουν το διδακτορικό τους προκειμένου να εξελιχθούν σε επίκουρους!!! Η απόλυτη απαξίωση των Πανεπιστημίων!!! Η ΠΟΣΔΕΠ φυσικά σφυρίζει αδιάφορα .

 
@ΕΔΙΠ_ΤΕΙ
17 Ιουλ 2018 10:50

Σ' αυτό που λες για το Scopus h-index 3 και 10 πιθανόν να είναι αλήθεια. Βέβαια το ερώτημά μου είναι, αν αυτά τα μέλη ΕΔΙΠ_ΤΕΙ με αυτά τα αξιοπρεπή h-index προσπάθησαν, θέτοντας σχετική υποψηφιότητα, να εκλεγούν ως μέλη ΔΕΠ σε κάποιο ΑΕΙ και αν ναι γιατί δεν εκλέχτηκαν;

 
Κωνσταντινος
17 Ιουλ 2018 13:24

@ @ΕΔΙΠ_ΤΕΙ
Δεν ξέρω αν ζεις στην Ελλάδα αλλά οι προκηρύξεις έχουν παγώσει εδώ και μια δεκαετία. Εκτός κι αν πιστεύεις ότι ένα τμήμα θα προκηρύξει τη 1 θέση/χρόνο που ίσως διαθέτει για να καλύψει ένα γνωστικό αντικείμενο που ήδη καλύπτεται.

 
ΕΔΙΠ_ΤΕΙ
17 Ιουλ 2018 17:05

Από αυτά που βλέπω εδώ μάλλον συμφωνείτε με την ιδέα μου. Αν ανοίξει μια θέση το σωστό είναι να την πάρει ο καλύτερος υποψήφιος. Τόσα χρόνια που δεν ανοίγουν θέσεις μπορούμε όλοι να φανταστούμε τι κόσμος υπάρχει και με τι προσόντα. Μια ρύθμιση αλλά ΕΛΕ θα ήταν η δικαιότερη και δυνατότητα εξέλιξης δίνει αλλά και δεν κάνει εν μία νυκτί ΔΕΠ ανθρώπους αξιοπρεπείς επιστημονικά μεν αλλά όχι καλύτερους που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα δε. Πέραν αυτών πρέπει να εξομαλυνθεί το μισθολογικών των διαφόρων φυλών εργαζομένων στον ίδιο χώρο
Ξαναλέω καταληκτικός μισθός
ΕΔΙΠ ΤΕΙ 1662 €,
Υπηρετούντων Λεκτόρων Εφαρμογών 2003 €,
ΕΔΙΠ Παν/μιων 2023€,
Ενιαίου (ΠΕ γραμματέας, ΕΤΕΠ) 2154 €,
ΕΕΠ παν/μιου 2173€ (Ξένων γλωσσών και Γυμναστές).
Απλά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

 
@@@ΕΔΙΠ_ΤΕΙ
17 Ιουλ 2018 18:06

Εγώ ζώ στην Ελλάδα αλλά μάλλον εσύ δεν ζεις στην Ελλάδα και πιθανότατα δεν έχεις κάποια σχέση με ΑΕΙ. Έχουν προκηρυχθεί δεκάδες θέσεις ΔΕΠ σε ΑΕΙ βλέπε .
Θα ήταν λοιπόν πολύ εύκολο για σένα, με τόσα προσόντα, να προτιμηθείς, αφού όλες οι θέσεις καλύπτονται με βάση κρίσεις εκλεκτορικών και με ανοιχτές διαδικασίες.

 
Δρ ΕΔΙΠ
17 Ιουλ 2018 22:44

@@@ΕΔΙΠ_ΤΕΙ17 Ιουλ 2018 18:06
Οι εμμονές είναι μια δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση. Συμπάσχουμε όλοι μαζί σου. Ξαναδιάβασε λίγο το θέμα της συζήτησης μήπως και αναλογιστείς την κατάστασή σου.

 
Διδακτορικά ΕΔΙΠ
18 Ιουλ 2018 11:06

Eίναι απαράδεκτο διοικητικό/εργαστηριακό προσωπικό που απλώς πήρε ένα διδακτορικό να διεκδικεί αναβάθμιση σε άλλη θέση, ακόμα και καθηγητική, στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Τα κριτήρια πρόσληψης νέου προσωπικού πρέπει να είναι η ποιότητα της έρευνας, η εμπειρία στο εξωτερικό και η προοπτική ανάπτυξης σε κάθε τμήμα, όχι απλώς η κατοχή ενος διδακτορικού τίτλου.

 
Dr Edip
18 Ιουλ 2018 12:39

Κε Μαυρωτά έχετε να πείτε κάτι σε ενδεχόμενη δυνατότητα εξέλιξης των ΕΔΙΠ?Θα πρόκειται για αποκατάσταση μιας στέβλωσης.Εσείς όμως θα βλέπετε φαντάσματα πίσω απο αυτήν.

 
Δρ ΕΔΙΠ
18 Ιουλ 2018 15:14

@Διδακτορικα ΕΔΙΠ
Οι εμμονές είναι μια δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση. Συμπάσχουμε όλοι μαζί σου. Ξαναδιάβασε λίγο το θέμα της συζήτησης μήπως και αναλογιστείς την κατάστασή σου. Πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου.

 
Γιώργος
18 Ιουλ 2018 15:52

@Διδακτορικα ΕΔΙΠ
"... και δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εντάσσονται αυτοδίκαια στους υπηρετούντες λέκτορες"
Ξέρεις να διαβάζεις; Ή απλά θες να βγάλεις τα απωθημένα σου;

 
K. G.
18 Ιουλ 2018 17:22

Το διοικητικο/εργαστηριακό προσωπικό από που προκύπτει;
Η επεξήγηση του ακρωνύμιου είναι (για να μη γράφουμε ότι μας κατέβει) Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π).

 
Διδακτορικά ΕΔΙΠ
18 Ιουλ 2018 17:42

Απαράδεκτη η εξίσωση προς τα κάτω, σε οποιαδήποτε βαθμίδα, είτε ΕΔΙΠ είτε καθηγητές εφαρμογών είτε όποιον άλλο κλάδο.

Πάρα πολλά διδακτορικά έχουν εκπονηθεί την τελευταία δεκαετία σε ελληνικά πανεπιστήμια από καθηγητές εφαρμογών ή ΕΔΙΠ των ΤΕΙ. Είναι αδύνατον τα περισσότερα από αυτά να αντέξουν ανταγωνιστική και ανοικτή διαδικασία εκλογής για θέση μέλους ΔΕΠ.

To ίδιο και για όσους δίδασκαν ή διδάσκουν στα ΤΕΙ επι χρόνια και δεν είναι ούτε καν κάτοχοι διδακτορικού. Έπρεπε να είχαν αποχωρήσει πριν τις διαδικασίες ενοποίησης και συγχώνευσης. Ας πάρουν διδακτορικό και μετά ας κάνουν νέα αίτηση για θέση εργασίας.

 
@ Διδακτορικά ΕΔΙΠ
18 Ιουλ 2018 18:19

"Eίναι απαράδεκτο διοικητικό/εργαστηριακό προσωπικό": είστε άσχετος κύριε... Ποιος σας είπε ότι οι ΕΔΙΠ είναι "διοικητικό/εργαστηριακό" προσωπικό; Φέρτε μου ένα ΦΕΚ στο οποίο να αναφέρεται αυτό... Εργαστηριακό ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ Προσωπικό είναι, με διδακτικά καθήκοντα ΙΔΙΑ με των μονίμων λεκτόρων απλά χωρίς λόγο και αιτία με διαφορετικό τίτλο, και μάλιστα με πρόβλεψη κατά το παρελθόν στη νομοθεσία να προκηρύσουν τη θέση τους για ΔΕΠ εντός 7ετίας κάτι που χωρίς αιτιολογία έχει πλέον καταργηθεί.
Λοιπόν, τα αστεία περί διοικητικού προσωπικού να τελειώνουν... Μη λέτε ότι σας κατεβαίνει στο κεφάλι...

 
Δρ ΕΔΙΠ
18 Ιουλ 2018 21:32

Κύριε υπουργέ ελπίζω να διαβάζει κάποιος συνεργάτης σας ή εσείς ο ίδιος τις απόψεις σαν αυτές του κ. "Διδακτορικά ΕΔΙΠ". Ο άνθρωπος αυτός εκτός του ότι έχει εμπάθεια αποκλειστικά με τους ΕΔΙΠ, εκτός του ότι κρίνει με βεβαιότητα και απαξιώνει τα διδακτορικά τους (μόνο των ΕΔΙΠ όμως, όλοι οι άλλοι έχουν διδακτορικά για νομπελ) αγνοεί καν το ρόλο και τη θέση τους στο ακαδημαϊκό περιβάλλον μιλώντας γενικά για διοικητικό/εργαστηριακό προσωπικό.

 
ΙΔΑΧ σε ΕΔΙΠ
18 Ιουλ 2018 22:24

Δύο ενδεικτικές περιπτώσεις:

1) Δείτε στη Διαύγεια, αναρίθμητες πράξεις για υπαλλήλους των πανεπιστημίων:

Ένταξη υπαλλήλου ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού σε θέση ΕΔΙΠ της Σχολής [...]

2) Άλλοι, ως φοιτητές (ΥΔ), κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους συμμετείχαν με συμβάσεις έργου σε ερευνητικά προγράμματα του πανεπιστημίου.

Ορισμένοι από αυτούς με βάση αυτές τις συμβάσεις έγιναν διοικητικοί υπάλληλοι (ΙΔΑΧ) σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου και στη συνέχεια από ΙΔΑΧ έγιναν ΕΔΙΠ (νόμοι 2011, 2012).

Τέλος, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις μετατάξεων σε θέσεις ΕΔΙΠ και ΕΕΠ από δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά πόσο εξυπηρετούν όλες αυτές οι μετακινήσεις το συμφέρον των μαθητών και των φοιτητών;

 
Απορια
19 Ιουλ 2018 09:33

Οι ΕΔΙΠ ή οι καθηγητές εφαρμογών έγιναν λέκτορες; Γιατί κάποιοι μας κοινοποιούν τα απωθημένα τους; Τι φταίει ο αναγνώστης;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ