Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Διάταξη για τις οφειλές πανεπιστημιακών από ελεύθερο επάγγελμα

Δημοσίευση: 25/07/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ρυθμίσεις για τις οφειλές πανεπιστημιακών από ελεύθερο επάγγελμα, περιλαμβάνει το άρθρο 35 του Σχεδίου Νόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», και κατατέθηκε σήμερα από τον υπουργό Κ. Γαβρόγλου, προς συζήτηση και ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 35Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτ. α΄ της παρ. 2 εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

β) Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτ. θ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. Οφειλές που θα προκύψουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο θα βεβαιωθούν. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2018.

γ) Τα ποσά που οφείλουν έως τις 31-12-2017 οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους  μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε η οφειλή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. Τα οφειλόμενα ποσά υπολογίζονται με ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων.

δ) Τα ποσά των περιπτ. β΄ και γ΄ που οφείλουν οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. αποτελούν έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. βεβαιώνονται και εισπράττονται από την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Στο τέλος κάθε έτους, η Α.Α.Δ.Ε. αποδίδει το εισπραχθέν ποσό στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι..

ε) Τα ποσά της περίπτ. β΄ προσδιορίζονται από την Α.Α.Δ.Ε. με την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου καθηγητή και εισπράττονται από την Α.Α.Δ.Ε. σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Το ποσό της περίπτ. β΄ που καταβάλλεται κάθε έτος από τους υπόχρεους καθηγητές εκπίπτει στην φορολογική δήλωση που υποβάλλεται το επόμενο φορολογικό έτος.  

στ) Τα ποσά της περίπτ. γ΄ που οφείλονται στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προσδιορίζονται και εισπράττονται από την Α.Α.Δ.Ε. ως εξής:

αα) οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ θα υποβάλουν στην Α.Α.Δ.Ε. όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, ήτοι κατάλογο ανά έτος των καθηγητών πλήρους απασχόλησης και των υπηρετούντων λεκτόρων, καθώς και τα ποσά που αυτοί έχουν καταβάλει από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας,

ββ) η Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο στους υπόχρεους καθηγητές πράξεις βεβαίωσης οφειλόμενων ποσών για τα παρελθόντα οικονομικά έτη (οφειλές μέχρι 31-12-2017) μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στην περίπτ. η΄,

γγ) οι πράξεις βεβαίωσης των οφειλόμενων μπορούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου καθηγητή, να προβλέπουν τη ρύθμιση της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε μηνιαίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να  υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους,

δδ) για τη ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις και για τον υπολογισμό των ετήσιων δαπανών των καθηγητών, οι τελευταίοι υποβάλουν δήλωση στην Α.Α.Δ.Ε.,  ύστερα από σχετική  ενημέρωση  της τελευταίας για το σύνολο της οφειλής τους. Σε περίπτωση παράλειψης ή πλημμελούς δήλωσης του καθηγητή προς την Α.Α.Δ.Ε., η τελευταία εκδίδει πράξη βεβαίωσης για το σύνολο της οφειλής,

εε) οι οφειλές καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι 31-12-2017 και αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω εταιρείας, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται, εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στην Α.Α.Δ.Ε., μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος. Οι πράξεις βεβαίωσης των οφειλόμενων μπορούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου καθηγητή, να προβλέπουν τη ρύθμιση της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε μηνιαίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να  υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση παράλειψης αίτησης του καθηγητή προς την Α.Α.Δ.Ε., η τελευταία εκδίδει πράξη βεβαίωσης για το σύνολο της οφειλής,

ζ) Τα έσοδα που εισπράττει ο Ε.Λ.Κ.Ε. από τα οφειλόμενα ποσά της περίπτ. γ΄ του παρόντος χρησιμοποιούνται για δαπάνες ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθηγητών, οι οποίοι μέχρι 31-12-2017 απέδιδαν στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσοστό από την άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν είχαν οφειλές εξ αυτής της αιτίας. Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει για τον τρόπο κατανομής των εν λόγω ποσών σε ερευνητικά/εκπαιδευτικά προγράμματα.

η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού των ανωτέρω παραγράφων, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόμενων ποσών, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, η διαδικασία περαίωσης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών στην Α.Α.Δ.Ε., και ρυθμίζεται κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα»

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ