ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οι σημερινές αποφάσεις του ΚΥΣΔΕ

Δημοσίευση: 26/07/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Σχετικά με τη συνεδρίαση  του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 26  Ιουλίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1.    Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

2.    Συζητήθηκαν αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011. Το ΚΥΣΔΕ κατά πλειοψηφία εισηγήθηκε την απόσπαση 107 εκπαιδευτικών. Η κατανομή τους έχει ως εξής:

3.    Συζητήθηκαν 25 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 2 του ν.4547/2018. Για τις μετατάξεις αυτές ισχύουν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/1996. Τελικά μετατάσσονται 8 εκπαιδευτικοί ως εξής: 1 θέση ΠΕ01, 4 θέσεις ΠΕ86, 1 θέση ΠΕ87.02, 1 θέση ΠΕ87.03 και 1 θέση ΠΕ88.01.

4.    Απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη 1 ένσταση για μετάταξη από τη Β/θμια στην Α/θμια εκπαίδευση. Μειοψηφήσαμε ζητώντας να θεωρηθούν εμπρόθεσμες όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι και 2 ημέρες πριν τη διενέργεια των μετατάξεων.

5.    Αποδεσμεύτηκε 1 εκπαιδευτικός για μετάταξη στην εκκλησιαστική εκπαίδευση

6.    Αποδεσμεύτηκε 1 εκπαιδευτικός που ζητά μετάταξη σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση. Παράλληλα απορρίφθηκε 1 αίτηση επανεξέτασης αποδέσμευσης για μετάταξη. Τέλος έγινε δεκτή 1 ανάκληση αίτησης μετάταξης.

7.    Εγκρίθηκε 1 απόσπαση εκπαιδευτικού στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος βάσει των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4521/2018.

8.    Σχετικά με τις ενστάσεις επί των αποσπάσεων έγινε συζήτηση για διάφορα ζητήματα. Μειοψηφήσαμε σε αρκετές από τις παρακάτω περιπτώσεις. Αρχικά συζητήθηκαν 5 ενστάσεις επί των αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ. Εξ αυτών ικανοποιήθηκε 1.

9.    Συζητήθηκαν και απορρίφθηκαν 4 ενστάσεις εκπαιδευτικών που είχαν αιτηθεί την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ως πολύτεκνοι.

10.    Απορρίφθηκε 1 ένσταση επί των αποσπάσεων σε Καλλιτεχνικά σχολεία.

11.    Απορρίφθηκε 1 ένσταση εκπαιδευτικού για εκπρόθεσμη αίτηση απόσπασης. Παράλληλα απορρίφθηκε 1 ένσταση εκπαιδευτικού που ζητούσε να ενταχθεί στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις.

12.    Συζητήθηκαν 15 ενστάσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων επί των αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία. Εξ αυτών ικανοποιήθηκε 1 ένσταση. Παράλληλα απορρίφθηκαν 3 ενστάσεις εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων.

13.    Έγιναν  δεκτές  2 ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία.

14.    Έγιναν δεκτές 1 ανάκληση απόσπασης κατά προτεραιότητα και 1 τροποποίηση απόσπασης κατά προτεραιότητα.

15.    Έγιναν δεκτές 16 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν σε φορείς.

16.    Έγιναν δεκτές 33 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν με θητεία σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ.

17.    Συζητήθηκαν 21 ενστάσεις επί των αποσπάσεων. Εξ αυτών ικανοποιήθηκε 1. Μειοψηφήσαμε σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές.

18.    Συζητήθηκαν 49 αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 12 και εγκρίθηκαν οι 37. Ζητήσαμε να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις ανάκλησης των εκπαιδευτικών.  

19.    Σχετικά με τη Β΄ φάση αποσπάσεων εκπαιδευτικών, σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη 14 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης απόσπασης με δυνατότητα τροποποίησης των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ προτίμησης. Μέσα την ίδια προθεσμία (14 Αυγούστου) οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη αποσπαστεί δύνανται να αιτηθούν τροποποίηση απόσπασης, ζητώντας την επανεξέταση της αίτησης τους και δηλώνοντας έως και 5 προτιμήσεις. Η τροποποίηση απόσπασης αφορά στις αποσπάσεις  από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ). Είναι αυτονόητο ότι το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ/ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) αρχικής απόσπασης δεν μπορεί να δηλωθεί εκ νέου και ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης της αίτησης επανεξέτασης ισχύει η αρχική απόφαση απόσπασης. Τέλος μπορούν να υποβληθούν και νέες αιτήσεις απόσπασης.

20.    Από τη Δευτέρα 2/7/2018 μέχρι και την Παρασκευή 24/8/2018  μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης όπου θα πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί από το ΚΥΣΔΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ:Η συζήτηση επί των αιτήσεων αυτών που θα υποβληθούν το επόμενο διάστημα θα γίνει στις επόμενες συνεδριάσεις  του ΚΥΣΔΕ στις 22 & 28 Αυγούστου.

21.    Οι τροποποιήσεις και οι νέες αιτήσεις απόσπασης αφορούν αποκλειστικά στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ). Δεν αφορούν αποσπάσεις σε φορείς που δεν εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ, ούτε νέες αποσπάσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι ενστάσεις, οι επανεξετάσεις και οι ανακλήσεις αφορούν στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

22.    Η συζήτηση επί των ζητημάτων της Β΄ φάσης αποσπάσεων  θα γίνει από τις 22 Αυγούστου και θα προσπαθήσουμε να ικανοποιηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός αιτήσεων.

23.    Για την καλύτερη ενημέρωσή των εκπαιδευτικών, σας παραθέτω τις βάσεις επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις της Α΄ φάσης.

Σχόλια (2)

 
ΑΕΛΑΡΑ
27 Ιουλ 2018 14:28

εννοεί που αποσπάστηκαν σε πυσδε και αποσπάστηκαν και για σδε.

 
Κρίτων
26 Ιουλ 2018 20:17

"33 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε θέσεις με θητεία στα ΙΕΚ και ΣΔΕ". Εχει αρμοδιότητα το ΚΥΣΔΕ να γνωμοδοτεί για αποσπάσεις και δη σε θέσεις ευθύνης (Διευθυντών - Υποδιευθυντών ΙΕΚ /ΣΔΕ) που έγιναν χωρίς τη δική του εισήγηση, αλλά μέσω διαδικασίας μοριοδότησης που διενήργησε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Παιδείας (Δ/νση Δια Βίου Μάθησης);

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ