Placeholder

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Ρυθμίσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης

Δημοσίευση: 03/08/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ψηφίστηκαν  στη Βουλή,στο νομοσχέδιο “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις” (άρθρο 25) .

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις έχουν  ως εξής:

1. Στο άρθρο 7 του ν. 4186/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α ́ 78), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα με τον τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», το οποίο περιλαμβάνει: α) την εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε μαθητές των επαγγελματικών λυκείων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21), β) τη ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μα- θητών, σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α ́ 199), γ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του προ- γράμματος, δ) σχέδια δράσης που προάγουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και συνδέονται ενδεικτικά με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα, ε) τον εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης, στ) το θεσμό του σύμβουλου καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, ζ) τη δικτύωση των σχολικών μονάδων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα σχέδια δράσης του προγράμματος και οι αρμοδιότητες του σύμβουλου - καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του προ- γράμματος, μπορεί να συνιστώνται όργανα και επιτροπές για την εποπτεία και την υποστήριξη του προγράμματος και να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη συγκρότησή τους. Οι δαπάνες του προ- γράμματος μπορούν να καλύπτονται από πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τη διαχείριση κονδυλίων, τα οποία διατίθενται για τα σχέδια δράσης, μπορεί να αναλαμβάνει η οικεία σχολική επιτροπή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με τη συγκεκριμένη διαχείριση κονδυλίων.»

2. α) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013,όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστο- ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των αδειών των κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.».

β) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 και τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4547/2018, η φράση «Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας και» αντικαθίσταται από τη φράση «Με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α ́ 125) καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας».

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017, η ημερομηνία «6.9.2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.9.2018».

4. Στο άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α ́ 160), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (Α ́ 5), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ ́ της παραγράφου 2, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», δια- γράφεται η λέξη «πιστοποιημένο».

β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 3, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», δια- γράφεται η λέξη «πιστοποιημένο».

γ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 3, μετά τις λέξεις «σε κομμωτήριο ή κουρείο» προστίθεται η φράση «ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών».

δ) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα- νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετά- σεις πιστοποίησης της περίπτωσης ζ ́ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 3 του παρόντος, καθώς και α) ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, β) η οργανωτική δομή των εξετάσεων, γ) ο τύπος των χορηγούμενων βεβαιώσεων σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, δ) το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης, ε) οι επιμέρους αρμοδιότητες της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) για τη διε- νέργεια των εξετάσεων, στ) η σύσταση οργάνων και επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και ζ) ο καθορισμός του ύψους, του τρόπου, της διαδικασίας αποζημίωσης των οργάνων αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους και η) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις συγκεκριμένες εξετάσεις πιστοποίησης. Η συγκρότηση των οργάνων και των επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.