Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ενημερωτικό για τις αιτήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στην ΠΔΕ Αττικής

Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες
Δημοσίευση: 14/08/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Της αιρετού στο ΑΠΥΣΔΕ Αττικής Πύρζα Φανής 
των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων ΣΥΝΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι το συμβούλιο επιλογής για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κατάρτησε τους τελικούς αναμορφωμένους αξιολογικούς πίνακες μετά και από την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων κατά του προσωρινού αξιολογικού πίνακα.

Τριακόσοι υποψήφιοι κατέθεσαν ενστάσεις κατά του αξιολογικού από τους 451 συνολικά που είχαν γίνει δεκτοί από την προηγούμενη διαδικασία ενώ οι αρχικές αιτήσεις ήταν σε σύνολο 590. Οι ενστάσεις που αφορούν την δευτεροβάθμια, τις κοινές ειδικότητες της πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιας, την αειφορία καθώς και την Ειδική Αγωγή είναι 205 ενώ οι κλάδοι Δασκάλων και Νηπιαγωγών είχαν 95 ενστάσεις. Επειδή είμαι αιρετός της Δευτεροβάθμιας τα παρακάτω στοιχεία που θα παρατεθούν δεν αφορούν τους κλάδους των Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

Το 38% των ενστάσεων από τους 205 υποψήφιους απορρίφθηκαν, το 11% έγιναν δεκτές και το 51% έγιναν δεκτές σε κάποια σημεία τους. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή της κατάστασης των ενστάσεων ανά κλάδο των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου.


Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον κλάδο θεατρικής αγωγής δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος γιατί οι συνάδελφοι αυτοί έχουν διοριστεί πρόσφατα και έτσι δεν πληρούσαν την προϋπόθεση της εκπαιδευτικής – διδακτικής προϋπηρεσίας εκτός από έναν που απορρίφθηκε για άλλους τυπικούς λόγους. Το Υπουργείο θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε νομικά οι συνάδελφοι της θεατρικής αγωγής να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα.

Στη συνεδρίαση των αρχικών ενστάσεων (δεκτοί – μη δεκτοί) οι αιρετοί καταθέσαμε πρόταση ώστε να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις που προσκόμιζαν ξενόγλωσσους τίτλους & πτυχία που είχαν ημερομηνία έκδοσης πριν την καταληκτική ημερομηνία λήξης των αιτήσεων (2/7/18) και επομένως οι υποψήφιοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής όπως αναφέρεται στην ΥΑ Φ.351.1/5/102172/Ε3 άρθρο 2 παρ. 2 η οποία όμως καταψηφίστηκε από τα διορισμένα μέλη του συμβουλίου τα οποία θεωρούσαν ότι τα έγγραφα αυτά ήταν συμπληρωματικά της υποψηφιότητας.

Στη συνεδρίαση των ενστάσεων κατά του αξιολογικού  υπέγραψα τις ενστάσεις με την επιφύλαξη της πρότασης αποδοχής τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων, πρακτικών συνεδρίων και εγγράφων με έκδοση πριν τις 2/7/18 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διευκρινιστικά στοιχεία της αρχικής αίτησης. Στις ενστάσεις που αφορούσαν τις εισηγήσεις σε συνέδρια η πρόταση ήταν να γίνουν δεκτές οι εισηγήσεις που είχαν βεβαίωση από τους εγκεκριμένους φορείς και να μην είναι απαραίτητη, όπως αποφάσισε η πλειοψηφία, η προσκόμιση των αντιγράφων των εισηγήσεων αλλά και των περιεχομένων των πρακτικών. Υπήρξαν και άλλες διαφοροποιήσεις που αφορούσαν εξιδεικευμένες περιπτώσεις. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται ο αριθμός των ενστάσεων κατά του αξιολογικού πίνακα ανά κριτήριο μοριοδότησης.

Ο αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας μετά τις ενστάσεις δείχνει ότι έχουν έλθει αλλαγές στην κατάταξη των υποψηφίων. Οι αριθμητικά μεγάλες αλλαγές (+ 8 ή και -7 μονάδες) οφείλονται κυρίως στη διοικητική και διδακτική εμπειρία επειδή υπήρχαν λάθη στα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών που στάλθηκαν από τις διευθύνσεις.  Υπήρξαν περιπτώσεις που διαφοροποιήθηκαν τα μόρια και σε άλλα κριτήρια, εκτός από αυτά στα οποία έγινε η ένσταση, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο επειδή έγινε επανέλεγχος ολόκληρου του φακέλου του ενιστάμενου.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, που θα διαρκούν 25 λεπτά, στις 20/8 με την πρωτοβάθμια και στις 27/8 θα αρχίσει η δευτεροβάθμια. Έχει ήδη συζητηθεί ότι το χρονικό όριο πέντε λεπτών για την παρουσίαση από τον υποψήφιο του σχεδίου προβληματισμού και δράσης με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος θα τηρηθεί αυστηρά.

Στη διαδικασία της αποτίμησης της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου ο νόμος 4547/2018 αναφέρει ότι σε περιπτώσεις που προβλέπεται η συμμετοχή σε συμβούλιο επιλογής περισσότερων από δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, οι αιρετοί εκπρόσωποι από κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο κατά τη διαδικασία της αριθμητικής αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρέχουν μία κοινή ψήφο, η οποία συνίσταται στο μέσο όρο της μοριοδότησής τους. Αυτό σημαίνει ότι στο συμβούλιο των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας και για την Εκπαίδευση για την Αειφορία που συμμετέχουμε 4 αιρετοί, δύο από την πρωτοβάθμια και δύο από την δευτεροβάθμια η αναλογία έκφρασης των αιρετών γίνεται από τέσσερα στα έντεκα μέλη  δύο στα έντεκα. Το ίδιο συμβαίνει και στο συμβούλιο για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση όπου από έξι στα έντεκα γίνεται τρία. Αυτό είναι γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα ότι το ΥΠΠΕΘ θέλει να συρρικνώσει την παρουσία και τις θέσεις των αιρετών στα συμβούλια και θα πρέπει η ΟΛΜΕ και οι αιρετοί να εναντιωθούν σε τέτοιες πρακτικές.

Σχόλια (14)

 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ
14 Αυγ 2018 09:05

" Οι αριθμητικά μεγάλες αλλαγές (+ 8 ή και -7 μονάδες) οφείλονται κυρίως στη διοικητική και διδακτική εμπειρία επειδή υπήρχαν λάθη στα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών που στάλθηκαν από τις διευθύνσεις. Υπήρξαν περιπτώσεις που διαφοροποιήθηκαν τα μόρια και σε άλλα κριτήρια, εκτός από αυτά στα οποία έγινε η ένσταση, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο επειδή έγινε επανέλεγχος ολόκληρου του φακέλου του ενιστάμενου"

ΔΗΛΑΔΗ:
Υπήρξαν λάθη που στοιχίζουν ακόμα και +8 ή -7 μόρια σε ένα και υποψήφιο, αλλά είναι αντικείμενο εξέτασης οτι επανέλεγχος έγινε ΜΟΝΟ σε όσους έκαναν ένσταση και έτσι υπάρχουν τα εξής ζητήματα:
α) Τι γίνεται με τις περιπτώσεις όσων πήραν παραπάνω απο τα σωστά μόρια αλλά δεν έκαναν ένσταση ; Αφού σε αυτούς δεν έγινε επανέλεγχος προφανώς τα διατηρούν εις βαρος των υπολοίπων
β) Τι γίνεται με οσους ενδεχομένως τσίμπησαν κάτι "απο λάθος" ;
γ) Τα λάθη τα έκαναν κυρίως οι Διευθύνσεις (;) και τι μπορεί να σημαίνει αυτό ;

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

 
Μανώλης
14 Αυγ 2018 10:35

Δεν μου αρέσουν οι συνδικαλιστές γιατί δεν με έχουν πείσει ότι θέλουν το καλό των συναδέλφων και όχι το καλό των παραταξιακών τους συναδέλφων, εδώ όμως βλέπω μια εξαιρετική ανάλυση της αιρετής και πρέπει να το πω.
Στο δια ταύτα, το να κάνει ένσταση το 70% και τελικά να βρίσκονται οι μισοί από τους συμμετέχοντες να έχουν λάθη σε αντικειμενικά μόρια που διορθώθηκαν, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί έπρεπε το κάθε συμβούλιο να κάνει κρίσεις, όταν θα μπορούσε η ΥΑ της επιλογής των ΣΕΕ να είναι σαφής σε κάθε σημείο, πχ "... για να γίνουν δεκτές εισηγήσεις σε συνέδρια θα πρέπει να κατατίθενται, χωρίς δικαίωμα εκ των υστέρων κατάθεσης, τα εξής: ISBN τόμου πρακτικών, σελίδα πίνακα περιεχομένων, πρώτη σελίδα κειμένου εισήγησης ..." ή "... για να γίνουν δεκτά αποδεικτικά γλωσσομάθειας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον τάδε κατάλογο του ΑΣΕΠ και να επισυνάπτεται τόσο ο ξενόγλωσσος τίτλος όσο και η ελληνική του μετάφραση..."
Επίσης, καθώς βρέθηκαν λάθη που έχουν γίνει προς όφελος των υποψηφίων, θα έπρεπε να ελεγχθούν τα πάντα από την αρχή για όλους, είτε έκαναν ένσταση είτε όχι, εύχομαι να έγινε αυτό.

 
GXL
14 Αυγ 2018 11:29

Στον κλάδο ΠΕ03 υπάρχουν δύο περιπτώσεις υποψηφίων στις οποίες εμφανίστηκε βεβαίωση Β΄επιπέδου μετά την εξέταση των ενστάσεων. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν υπάρχει μέλος του συμβουλίου το οποίο έκανε αρχικά τον υπολογισμό των μορίων και δεν είδε ολόκληρη βεβαίωση Β΄επιπέδου!!!

 
Στράτος
14 Αυγ 2018 11:38

Εάν από 20 έως 27 θα γίνουν οι συνεντεύξεις των 160 περίπου υποψηφίων Πρωτοβάθμιας τότε θα χρειαστούν περίπου άλλες 12-14 μέρες για τους υπόλοιπους 290 περίπου υποψήφιους. Θα τα ξέρουμε καλύτερα όταν δημοσιευθεί το πρόγραμμα συνεντεύξεων. Γενικά πάντως μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι συνεντεύξεις.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο που ορίζει τη διαδικασία μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων (μαζί με τα μόρια συνεντεύξεων) δεν προβλέπεται περίοδος ενστάσεων αλλά κύρωσή τους από τον Υπουργό Παιδείας, δημοσίευση, αιτήσεις υποψηφίων ΣΕΕ για τις θέσεις ΠΕΚΕΣ και τελική τοποθέτησή τους. Όπως διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα στην πράξη, υποθέτω, ότι τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου το αργότερο, θα έχουν αναλάβει καθήκοντα οι ΣΕΕ.

Μεταφέρω τις σχετικές διατάξεις της Υ.Α. Φ.351.1/5/102172/Ε3 με θέμα "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου":

Άρθρο 11 (απόσπασμα)
1. Εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κύρωσή τους..
Άρθρο 12 (απόσπασμα)
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, μετά την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων καλούν τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτηση τους στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εφόσον αυτά είναι περισσότερα από ένα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

 
νικόλας
14 Αυγ 2018 12:55

1) Υπήρχαν πολλά λάθη ακόμα και στα Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών. Σε πολλούς υποψήφιους ΣΕΕ.

2) Οι φάκελοι των υποψηφίων δεν ελέχθησαν από κανένα στις Διευθύνσεις όπως ορίζει ο ν. 4547/2018 και πήγαν κατευθείαν στην Περιφερειακή Αττικής.

3) Ποιος ευθύνεται για αυτό ; Φυσικά υπάρχει ευθύνη. Μπορούν να το επικαλεστούν οι υποψήφιοι που τους έγιναν λάθη στους φακέλους;

 
πειραιώτης
14 Αυγ 2018 15:59

Με τόσες πολλές ενστάσεις στην προσμέτρηση εισηγήσεων περιοδικών - συνεδρίων φαίνεται καθαρά ότι το να μην προσμετρηθούν οι βεβαιώσεις εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια είναι προφανέστατα μη-σύννομο. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να το είχαν επισημάνει από την αρχή ώστε οι υποψήφιοι να καταθέσουν αντίγραφα από πρακτικά και όχι βεβαιώσεις.

 
συμπαριστάμενος
15 Αυγ 2018 07:59

αγαπητέ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ, γίνεται χαμός σε όλες τις προκηρύξεις που τρέχουν τώρα (όχι μόνο για ΣΣΕ)... έχεις απόλυτο δίκιο. ΌΛΑ πρέπει να επαναξεταστούν , αλλά και πάλι εμπιστοσύνη ΠΟΥΘΕΝΑ.

 
ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ
16 Αυγ 2018 12:25

@Στράτος. Μοιάζει να εχετε ενημέρωση απο το ΥΠΠΕΘ για όσα γράφετε ! Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο λοιπόν να πείτε και κάτι για όσα για πρώτη φορά γίνονται.

 
Μανώλης
16 Αυγ 2018 13:44

αυτό που δεν λέει ο Στράτος, είναι ότι υπάρχουν ΠΔΕ που ήδη έχουν στείλει τους πίνακες στον υπουργό για κύρωση. Αν λοιπόν ο υπουργός δεν έχει πάει διακοπές και οι πίνακες κυρωθούν ...σήμερα, τότε σύμφωνα με το ΦΕΚ που καθορίζει τη διαδικασία επιλογής (Τεύχος Β’ 2367/20.06.2018), οι κυρωμένοι πίνακες θα αναρτηθούν στη σελίδα του υπουργείου και της ΠΔΕ <b>σήμερα</b>(Αρθρο 11.2) "Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωση τους αναρτώνται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για ενημέρωση των υποψηφίων"
Στη συνέχεια, επειδή οι περισσότερες ΠΔΕ έχουν ένα μόνο ΠΕΚΕΣ και δεν χρειάζονται δηλώσεις προτίμησης, ο Περιφερειακός (όχι ο υπουργός) τοποθετεί τους ΣΕΕ με απόφασή του, που βγαίνει στη Διαύγεια (Άρθρο 13), πράγμα που ιδανικά μπορεί να γίνει ... αύριο.
Τέλος, σύμφωνα με το Αρθρο 16 "γ) η ανάληψη υπηρεσίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους"
Οπότε, την επόμενη εβδομάδα οι ΣΕΕ των ΠΕΚΕΣ αυτών θα έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία.
Αν αυτά καθυστερήσουν, θα ευθύνεται αποκλειστικά η καθυστέρηση του υπουργού να κυρώσει τους πίνακες, αφου πουθενά αλλού δεν προβλέπεται άλλου είδους καθυστέρηση. Και τότε βέβαια θα ακολουθήσουν τα σχόλια.

 
Στράτος
16 Αυγ 2018 19:53

@Μανώλης
Θα μπορούσε να ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις. Φαίνεται όμως πως το ΥΠΠΕΘ προσανατολίζεται στην κοινή κύρωση πινάκων και κοινή ανάληψη καθηκόντων όλων των ΣΕΕ σε όλη την Ελλάδα. Επομένως προφανώς ο Υπουργός θα καθυστερήσει την κύρωση των πινάκων που έχουν ήδη σταλεί.

Είναι πάντως ορθό να γίνει ανάληψη καθηκόντων κοινή για όλους του ΣΕΕ διότι:
α) έτσι η προϋπηρεσία τους ως ΣΕΕ θα μετράει χρονικά για όλους από την ίδια αφετηρία
β) η ανάληψη καθηκόντων ΣΕΕ σημαίνει λήξη θητείας Σχολ. Συμβούλων. Έτσι και εκείνοι θα έχουν ίδιο χρόνο προϋπηρεσίας σε θέση Σχολ. Συμβούλου με κοινή λήξη της θητείας όλων.

Μένει βέβαια να δούμε πως θα κινηθεί τελικά η ηγεσία του ΥΠΠΕΘ.

 
Εύα
16 Αυγ 2018 22:46

Οι πίνακες είναι ενιαίοι πρέπει να τελειώσει η Αθήνα πρώτα και μετά υπογράφονται από τον υπουργό. Αν κάποιος σύμβουλος Αττικής τοποθετηθεί στην επαρχία πρέπει να αντικατασταθεί από τον ΣΕΕ και μετά να φύγει.
Στην Αθήνα καλώς εχόντων οργανωτικός συντονιστής ΠΕΚΕΣ θα τοποθετηθεί μέσα Οκτώβρη. Ωστόσο λόγω πολλών κενών -υποόγιζονται από 50 έως 100- θα γίνει νέα προκήρυξη με ορίζοντα 2 μηνών.
Ποιο κορόιδο θα αναλάβει με μια κυβέρνηση που πέφτει και έναν νόμο αντισυνταγματικό;

 
Napoleon
17 Αυγ 2018 15:29

@GXL
Εύλογη η παρατήρηση και απορία σου, είναι και δική μου, όπως επίσης πώς γίνεται να γίνονται ενστάσεις στους τίτλους σπουδών και κάποιοι να δικαιώνονται και κάποιοι όχι, 7 ενστάσεις στα διδακτορικά, δύο δεκτές άρα μοριοδοτούνται και το ερώτημα είναι Τι άλλαξε στο μεσοδιάστημα και μοριοδοτήθηκαν, Τι βρήκε η επιτροπή που δεν υπήρχε από την αρχή? Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για τις ενστάσεις επί των άλλων τίτλων σπουδών που αναφέρονται στον πίνακα.
Και να θυμίσουμε ότι με την ένσταση ΔΕΝ είναι νόμιμο να προσκομίζονται συμπληρωματικά έγγραφα που δεν υπάρχουν εξαρχής στο φάκελο προς επίρρωση του αιτήματος της ένστασης.
Κάτι τελευταίο, αλλά σχετικό με τα προηγούμενα τι σημαίνει αυτό που γράφει η αιρετός : '' Στη συνεδρίαση των ενστάσεων κατά του αξιολογικού υπέγραψα τις ενστάσεις με την επιφύλαξη της πρότασης αποδοχής τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων, πρακτικών συνεδρίων και εγγράφων με έκδοση πριν τις 2/7/18 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διευκρινιστικά στοιχεία της αρχικής αίτησης..." κάτι τέτοιο δεν είναι σύννομο!

 
Μανώλης
17 Αυγ 2018 17:58

Οι πίνακες δεν είναι ενιαίοι, κάθε άλλο. Η κοινή κύρωση πινάκων και η κοινή ανάληψη καθηκόντων των ΣΕΕ, θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί στην ΥΑ, αλλά εκεί αναφέρεται ρητά ότι κάθε ΠΔΕ είναι ανεξάρτητη. Μία τέτοια καθυστέρηση, εκτός του ότι δείχνει ότι το υπουργείο δεν τα καταφέρνει, θα έχει πολύ χειρότερες επιπτώσεις από τη "δυσκολία" στον υπολογισμό της προυπηρεσίας των ΣΕΕ. Ολα τα ΠΕΚΕΣ θα είναι όμηροι του τελευταίου, όλοι οι τωρινοί σύμβουλοι που δεν θα γίνουν ΣΕΕ, δεν θα μπορούν να τοποθετηθούν σε σχολεία, τα παιδιά δεν θα έχουν διδάσκοντες ή τις θέσεις των συμβούλων θα τις καταλάβουν αναπληρωτές.
Υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο, αυτό ακριβώς να θέλει η κυβέρνηση, να θέλει να τιμωρήσει τους πρώην συμβούλους, όχι μόνο να τους στείλει στην τάξη, αλλά να τους στείλει και μακριά από τις οργανικές τους θέσεις

 
Θεοφάνης
18 Αυγ 2018 10:18

Ενιαίοι πίνακες με μια υπουργική απόφαση προβλέπει ο 4547/18, στη συνέχεια κάλυψη των πολλών κενών που θα προκύψουν με προσκλήσεις από άλλες περιφέρειες υποψηφίων για θέσεις ίδιου κλάδου, θα ακολουθήσουν νέες προκηρύξεις με ορίζοντα διμήνου στην περίπτωση που υπάρχουν (σίγουρα) εναπομείναντα κενά, αν και εφόσον καλυφθούν (που δεν πρόκειται) θα γίνει ενιαία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργανωτικό ΠΕΚΕΣ, φυσικά μόνο αν υπάρχει απαρτία (που δεν θα υπάρξει ποτέ). Το οικοδόμημα σαθρό.
Κι επειδή υπάρχει θεός, όποιος έσκαψε τον λάκκο των Σχολικών Συμβούλων θα πέσει ο ίδιος μέσα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ