Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Nοιώθοντας τον παλμό ανάπτυξης των κοινωνιών

Το κυριότερο εργαλείο με το οποίο συνομιλεί ένα πανεπιστήμιο με την κοινωνία και μεταφράζει τα μηνύματά της είναι τα προγράμματα σπουδών των βασικών δομικών του μονάδων, των Τμημάτων.
Δημοσίευση: 17/08/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μιχάλης Βραχνάκης
Αντιπρύτανης ΤΕΙ Θεσσαλίας
Μέλος της Επιτροπής Διαλόγου

Γιώργος Σταμπουλής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
& Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η επίσκεψη στη Θεσσαλία του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου και του συμβούλου του καθηγητή κ. Π. Κυπριανού είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθούν και τα τελευταία σύννεφα αμφιβολίας περί του εγχειρήματος της δημιουργίας του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ δόθηκαν σαφείς απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους ακαδημαϊκούς (και όχι μόνο) των τεσσάρων πρωτευουσών της Θεσσαλίας και της Λαμίας. Τις τρεις ημέρες που περιόδευσαν στις δομές των δύο ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (8-10 Αυγούστου) και μέσα σε κλίμα θετικότατης υποδοχής εκ μέρους των συναδέλφων ακαδημαϊκών δόθηκε η ευκαιρία να ξεδιπλωθεί το όραμα του Υπουργείου για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο στην ολοκλήρωσή του θα είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.

Εκείνο που έχει ίσως τη μεγαλύτερη σημασία από αυτή την επίσκεψη είναι η διατύπωση του ρόλου που οραματίζεται το Υπουργείο να διαδραματίσουν τα νέα πανεπιστήμια που θα προκύψουν στην επικράτεια από τις συνέργειες πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Τα νέα πανεπιστήμια θα είναι σαφώς μεγαλύτεροι οργανισμοί, με νέα και ανανεωμένα προγράμματα σπουδών, με ενσωματωμένη την «τεχνολογική εμπειρία» των ΤΕΙ και με την απαραίτητη ενίσχυση που προσφέρει η Πολιτεία και που συνοδεύει το κάθε σχέδιο νόμου. Το νέο πανεπιστήμιο θα είναι σε θέση να απλώνει τις απολήξεις του στην κοινωνία και να μεταφράζει τις ανάγκες ανάπτυξης σε ανάπτυξη νέων πεδίων γνώσης, με την οποία θα επανατροφοδοτεί την κοινωνία σε μία κυκλική, προσαρμοζόμενη διαδικασία. Η υλοποίηση αυτού του οράματος θα είναι το μεγάλο στοίχημα για τα νέα Πανεπιστήμια. Μακριά από τις άνευρες ακαδημαϊκές δομές του παρελθόντος, τον άχαρο απομονωτισμό και την εσωστρέφεια, τα ενισχυμένα και ανοιχτά στην κοινωνία νέα Πανεπιστήμια με το διευρυμένο ρόλο στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και στην έρευνα θα έχουν καλύτερες προϋποθέσεις να επιτελέσουν πραγματικό μοχλό ανάπτυξης.

Το κυριότερο εργαλείο με το οποίο συνομιλεί ένα πανεπιστήμιο με την κοινωνία και μεταφράζει τα μηνύματά της είναι τα προγράμματα σπουδών των βασικών δομικών του μονάδων, των Τμημάτων. Το εγχείρημα της συνέργειας και η επανεκκίνηση των νέων πανεπιστημίων δίνει ώθηση και προσφέρει το κατάλληλο momentum επικαιροποίησης αυτών, στη βάση αναπτυξιακών αναγκών. Έτσι, θα δημιουργηθούν προγράμματα προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών που θα προσφέρουν γνώση σε καίρια θέματα ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της αγροτικής τεχνολογίας, της δημόσιας υγείας, της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, των διαπολιτισμικών σπουδών και των δημιουργικών μέσων.

Ένα επιπλέον εργαλείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προέρχεται από τον χώρο των ΤΕΙ, είναι ο επιτυχημένος θεσμός της Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελεί τη διαδικασία επαφής του φοιτητή με το επαγγελματικό πεδίο στην παραγωγή. Στο νέο πανεπιστήμιο ο θεσμός αυτός θα επανασχεδιασθεί και θα ενισχυθεί, ώστε να γίνει πιο ουσιαστική η σύνδεση θεωρίας και πράξης. Έμφαση επίσης θα δοθεί στα προγράμματα δια βίου μάθησης και τα θερινά σχολεία τα οποία θα ενισχυθούν για να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκ μέρους του πανεπιστημίου σε τομείς αιχμής. Στην κατάρτιση αυτών των προγραμμάτων ουσιαστικό ρόλο πρέπει να παίξουν επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες και συλλογικότητες.

Είναι γνωστό ότι στο νέο πανεπιστήμιο θα οργανώνονται διετή προγράμματα σπουδών, ως μία προοπτική συνέχειας σπουδών για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ. Τα 2ετή προγράμματα σπουδών θα καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των τοπικών αναπτυξιακών φορέων και θα σχετίζονται με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των περιοχών όπου θα εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν  διετή προγράμματα Κατεργασίας Ξύλου στην Καρδίτσα, ή Τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας στη Λάρισα. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται στο έπακρο οι υπάρχουσες υποδομές, εργαστήρια και campus σε Λάρισα και Καρδίτσα. Γίνεται αντιληπτό ότι η λειτουργία τους αποτελεί το μεγάλο στοίχημα του όλου εγχειρήματος, καθώς πέρα από την παροχή γνώσης σε τεχνικά θέματα αιχμής, ο νέος αυτός θεσμός θα προσφέρει επιπλέον προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, δίνοντας πραγματικές διεξόδους στους νέους. Σε επόμενο χρόνο θα πρέπει να εξετάσουμε και τη δυνατότητα αύξησης του αριθμού των «ώριμων» (άνω των 30) φοιτητών.

Η ίδρυση πανεπιστημιακών δομών με άμεση αναφορά στην κοινωνία, όπως του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διάγνωσης Καρκίνου στη Λάρισα, αναδεικνύονται σε πρότυπο πυρήνα παραγωγής γνώσης και προσφοράς στην κοινωνία. Το συγκεκριμένο κέντρο αναβαθμίζει τις ιατρικές υπηρεσίες υγείας ολόκληρης της περιφέρειας και συμβάλλει στην ανάπτυξη της. Στόχο αποτελεί το Κέντρο να συμβάλλει στη δημόσια υγεία και να κερδίσει την εμπιστοσύνη ασθενών όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες. Αποτελεί μια τεράστια επένδυση, είναι ένα μεγάλη εγχείρημα και εκφράζει την εξωστρέφεια του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Απαιτεί χρόνο και υψηλό οικονομικό κόστος. Ένα Κέντρο από τα πιο προηγμένα στον τομέα της ιατρικής, σημαντικό τόσο από διαγνωστική-θεραπευτική άποψη όσο και από επιστημονική-ερευνητική. Τα οφέλη λοιπόν θα είναι πολλαπλά: επιστημονικά, κοινωνικά και οικονομικά.

Μία επιπλέον αναφορά στις κοινωνικές και παραγωγικές ανάγκες αποτελούν δομές όπως το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.ΘΕ.) και η Τεχνόπολη Ιάσων. Το Πάρκο προβλέπεται να αξιοποιήσει το αγρόκτημα του ΤΕΙ Θεσσαλίας και της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής. Στο Πάρκο θα λειτουργήσουν οι συναφείς με την αγροτική παραγωγή και μεταποίηση Επαγγελματικές Σχολές και η Θερμοκοιτίδα Νέων Αγροτικών Επιχειρήσεων, με στόχο την παροχή υποστήριξης κατά την εισαγωγή στο επιχειρηματικό οικοσύστημα νεοφυών εταιρειών και τεχνοβλαστών που θα δραστηριοποιούνται σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στον αγροτικό χώρο. Η Θερμοκοιτίδα θα υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και θα συνεργάζεται τόσο με το Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης που θα ιδρυθεί στη Λάρισα όσο και με τα συναφή Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα αποτελέσει τον πυρήνα για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στον αγροβιομηχανικό τομέα, με έμφαση στα σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα, τις συνεργασίες, την ένταση γνώσης και την εξωστρέφεια. Η Θερμοκοιτίδα θα παρέχει υπηρεσίες εκκόλαψης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και δικτύωσης με τοπικές και διεθνείς αλυσίδες αξίας (π.χ. τουρισμό, επώνυμα τρόφιμα – ΠΟΠ) σε νέες επιχειρήσεις από αποφοίτους και ερευνητές καθώς και υποστήριξη σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του τομέα. Επίσης, θα αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας με το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ερευνητικό Κέντρο ΙΑΣΩΝ, και μηχανισμό τεχνολογικής ενημέρωσης και εκσυγχρονισμού. Τέλος, θα αποτελεί τον καταλύτη για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών συστάδων (clusters) στον αγροβιομηχανικό τομέα αλλά και για την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων και δομών διαχείρισης των ονομασιών προέλευσης και ποιότητας.

Η φιλοσοφία για τα νέα πανεπιστήμια στηρίζεται στη στρατηγική του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Η στρατηγική αυτή εδράζεται στον σύγχρονο σχεδιασμό και οργάνωση της έρευνας σε πεδία αιχμής, αξιοποιώντας συνέργειες και αντιμετωπίζοντας κρίσιμες ανάγκες του παραγωγικού μετασχηματισμού. Η δημιουργία των Ινστιτούτων που θα υποστηρίζουν τα νέα πανεπιστήμια αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στον θεσμό, καθώς πέρα από την έρευνα θα υποστηρίζουν και δράσεις τοπικής ανάπτυξης. Έτσι, το νέο Πανεπιστήμιο θα ενσωματώνει την έρευνα στο κέλυφος της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας ως νευραλγικό στοιχείο της και όχι ως προκάλυμμα μίας μη παραγωγικής και θεωρητικής αναφοράς.      

Το νέο πανεπιστήμιο αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ως εστία γνώσης και μόρφωσης και όχι  στενά ως λίκνο εκκόλαψης των νέων επαγγελματιών. Το τελευταίο αναμένεται να γίνει έτσι κι αλλιώς – το πτυχίο θα αποτελεί μία ένδειξη επάρκειας για την επαγγελματική πορεία του πτυχιούχου. Όμως ο πρωταρχικός ρόλος του νέου πανεπιστημίου δεν θα είναι αποκλειστικά η παραγωγή γνώσης ως στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας και ως στοιχείο της εμπορευματικής οικονομίας (Παυλίδης 2007). Θα στοχεύει στην αυθεντική μόρφωση και την ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου. Θα θέτει την ιδέα της ελευθέριας παιδείας που θα αναδεικνύει την πνευματική καλλιέργεια για τον ελεύθερο άνθρωπο. Μεταφέροντας τον προβληματισμό του Περικλή Παυλίδη, εδώ έγκειται και η πρόκληση για την οικονομία και την κοινωνία που θέτει το νέο πανεπιστήμιο: το πώς η διαρκής πνευματική καλλιέργεια και η πολύπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου θα αποτελέσουν ζητούμενα της οικονομίας και των κοινωνικών σχέσεων.

----------------------------
Παυλίδης Π. 2007. Η ιδέα του Πανεπιστημίου στη σύγχρονη κοινωνία της Αγοράς. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό: Νέα Παιδεία, τεύχος 122, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2007, σσ. 17-39.

Σχόλια (40)

 
Θεσσαλος
17 Αυγ 2018 20:47

Πολύ ωραίες και αισιοδοξες σκέψεις όλες αυτές. Πουθενά δε βλέπω ομως κάποια πρόβλεψη για τη συνδεσιμοτητα όλων αυτών με την πραγματικότητα. Κι ενώ στη περίπτωση της Εύβοιας με το ΕΚΠΑ υπάρχουν αναφορές για τρένα και αυτοκινητοδρομους, στην περίπτωση του νέου Π.Θ. τίποτα. Πώς μπορεί να συνδεθούν όλα αυτά, τη στιγμή που ακόμα δε μπορεί κάποιος μη Λαρισαίος να προσεγγίσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κι ούτε το πρώην πλέον ΤΕΙ με μέσα μεταφοράς? Που είναι ένα Θεσσαλικό τρένο που κάνει κυκλικά δρομολόγια? Που είναι ένα υπηρεσιακό μέσο μεταφοράς που να κάνει συνδετικα δρομολόγια? Που είναι η κατάργηση των διοδίων? Που είναι η Λαμία? Πως μπορεί μια πρωτεύουσα άλλης περιφέρειας να αποτελεί πόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλιας? Μήπως πρέπει να ονομαστεί το νέο ίδρυμα Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ελλάδας? Μήπως πρέπει να επαναχαραχθουν οι περιφερειες της Ελλαδας? Μηπως πρεπει να παει το Ίδρυμα μόνο σε ένα campus στο Βελεστίνο όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί και να τελειώνουμε με όλα τα ανεφικτα?

 
Μιχάλης Β.
18 Αυγ 2018 00:09

Μου διέφυγε, από το εν λόγω κείμενο, κάποια αναφορά στους αποφοίτους; Ή δεν αναφέρεται απολύτως τίποτα;

 
Δημήτρης Π.
18 Αυγ 2018 08:40

Υπάρχει κάποιος λόγος που ο σχεδιασμός ενός νέου ιδρύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις και για τους απόφοιτους ; Οι απόφοιτοι είναι πλέον πτυχιούχοι. Έχουν όσες δυνατότητες προβλέπονται και για όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ: μεταπτυχιακά, κατατακτήριες... Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν!

 
Big Duncan
18 Αυγ 2018 08:51

Λαθος των πανεπιστημιων τα περιορισμενα εργαστηρια. Η αγορα εργασιας ζητα αποφοιτους που να ξερουν τη δουλεια και να μπορουν να την υλοποιουν αμεσα. Θεωρια και πραξη ταυτοχρονα στα προγραμματα σπουδων. Η πρακτικη ασκηση στην Αγγλια ειναι προαιρετικη, εχει διαρκεια 1 ετος, γινεται το προτελευταιο ετος φοιτησης και δινει αναβαθμισμενο πτυχιο - sandwich degree - ενω επιπλεον ο αποφοιτος αποκτα ενα ετος συναφους εργσιακης εμπειριας στο βοογραφικο του.

 
Big Duncan
18 Αυγ 2018 09:01

Παρεμπιπτοντως, ακομη να οριστει η επιτροπη για την εξελιξη του ΤΕΙ Κρητης που βασει οσων ειπε ο Υπουργος θα πρεπει να παραδοσει το πορισμα της τον Σεπτεμβριο. Προς τι η καθυστερηση; Ποιοι πιεζουν επι του αντιθετου; Ποιοι πιεζουν να παραμεινει το μοναδικο ΤΕΙ στην Ελλαδα και μοιραια να κλεισει λιγα χρονια μετα .

 
larisa
18 Αυγ 2018 14:15

Τρομερή κάψα να κλείσει το ΤΕΙ Θεσσαλίας έχουν κάποιοι καθηγητές του. Γιατί άραγε?

 
Θεσσαλια
18 Αυγ 2018 15:36

Σαν ανακοίνωση του Υπουργείου μοιάζει αυτό . Θεωρώ ότι και να περάσει το σχέδιο τα προβλήματα λειτουργίας θα είναι μεγάλα και η Λάρισα πρώτα από όλα θα γκρινιάζει συνέχεια, με το δίκιο της βέβαια και θα ζητά περισσότερα ενώ ο Βόλος με το αυτοδιοίκητο του Ιδρύματος μπορεί πχ ( να δημιουργήσει τμήμα οικονομικού- τουρισμού και θα μεταφέρει και την έδρα της σχολής στο Βόλο) . Στο τέλος θα καταρρεύσει και ο μεγάλος χαμένος θα είναι το σημερινό Πανεπιστήμιο Βολου. Τα 2 καινούργια τμήματα στο Βόλο τα έχει ανάγκη η σημερινή Ελληνική κοινωνία ενώ η εξαφάνιση από τον χάρτη του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων όχι? Πως ? Α ακαδημαϊκά κριτήρια
Η συνένωση με την κατάργηση του ΤΕΙ δεν είναι απλό πράγμα . Λέμε οχι στα Ιδιωτικά πανεπιστημια αλλά στέλνουμε χιλιάδες παιδιά στα ιδιωτικά ΙΕΚ ( έχουμε πολλά στη Λάρισα τώρα τελευταία, κάτι μυρίστηκαν) με την κατάργηση των ΤΕΙ

 
Μιχάλης Β.
18 Αυγ 2018 16:50

@ Δημήτρης Π.

Το ότι είναι πτυχιούχοι σημαίνει ότι αποκόπτεται κάθε δεσμό με το εκπαιδευτικό ίδρυμα απ' όπου αποφοίτησαν; Τα Τ.Ε.Ι. καταργήθηκαν -κι σε άλλα επίκειται η κατάργησή τους- δίχως να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των αποφοίτων τους. Δε διασφαλίστηκε η ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους θέση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρέπει να υπάρξει σαφής αναφορά στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι., ως νόμιμων εκπροσώπων των Τ.Ε.Ι., κατά την ίδρυση των νέων Α.Ε.Ι.

 
a.l
18 Αυγ 2018 17:41

ωραιο το εγκωμιο του κ. Βραχνακη, δυστυχως ´ομως τοσο στην περιπτωση του Πανεπιστημιου Θεσσαλιας με το Τει Λαρισας ´οσο και του Εκπα με το Τει Χαλκιδας δεν υπαρχει καμμια αναφορα στους φοιτητες επι πτυχιω η στους αποφοιτους καθως σχεδον ολα τα υπαρχοντα τμηματα του Τει πχ μηχανικων σβηνονται απο το χαρτη και του νεου Πανεπιστημιου Θεσσαλιας αλλα και απο το Εκπα

 
Κωνσταντίνος
19 Αυγ 2018 00:04

Ελπίζω ότι ο κύριος υπουργός και οι σύμβουλοί του έχουν αντιληφθεί ότι τα λεγόμενα εκπαιδευτικά-ακαδημαϊκά κριτήρια είναι ένας μεγάλος φερετζές.
Αν τα τμήματα ήταν δευτερεύουσα υπόθεση,τότε γιατί προίκισε τα νέα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Ιόνιο με πολλά νέα τμήματα;Και μάλιστα,εκεί δεν υπήρχαν ούτε καθηγητές,ούτε κτιριακές εγκαταστάσεις. Απ' ό,τι μαθαίνω,το ίδιο προτίθεται να κάνει και με τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας.Έπειτα,εφόσον ένωσε δύο Περιφέρειες γιά να σχεδιάσει το νέο Πανεπιστήμιο,είναι επόμενο ότι οι φορείς θέλουν περισσότερα εχέγγυα γιά να πειστούν γιά τη νέα αρχιτεκτονική.Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και εγκαταστάσεις υπάρχουν και καθηγητές αξιόλογοι θα βρεθούν ξαφνικά να μην αξιοποιούνται.Στις άλλες περιοχές,επειδή υπάρχει κεντρική πολιτική απόφαση,σπαταλιούνται πόροι γιά καθηγητές,εξοπλισμό κι εγκαταστάσεις, ενώ στη Θεσσαλία που υπάρχουν όλα αυτά,θα μείνουν αναξιοποίητα.
Ύστερα,αν η νέα αρχιτεκτονική προβλέπει 34 μόνο τμήματα,πώς θα είναι το νέο Πανεπιστήμιο το τρίτο στην Ελλάδα,αφού το ΕΚΠΑ με τον κόμβο στη Χαλκίδα θα φτάσει τα 38 και το νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας,ενισχυμένο με τα 3 ΤΕΙ θα φτάσει τα 32;Μήπως,αν γίνει η σωστή σύγκριση με όλα τα ΑΕΙ, το νέο Πανεπιστήμιο είναι το μόνο που δεν ισχυροποιείται;
Εύκολα πετάχτηκε από τους φορείς του Βόλου το Τμήμα στο Καρπενήσι γιατί δήθεν είναι μακριά,ενώ από το Γεωπονικό Αθήνας όπου θα υπαχθεί τώρα, είναι κοντύτερα έ;Το ίδιο εύκολα θέλουν να ξεμπερδέψουν και με τη Σχολή Τεχνολογίας στη Λάρισα.Ένας μάνατζερ,θα παρατηρούσε εύκολα ότι εκεί μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς μεγάλες θυσίες από το λαό-αφού τουλάχιστον οι εγκαταστάσεις κι ο εξοπλισμός υπάρχουν-τρία πενταετή τμήματα,το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,το Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.Αλλά είπαμε,χρειάζεται πολιτική βούληση,κι όταν πιέζουν οι φορείς του Βόλου, είναι πολύ δύσκολο.
Γιά να μην αδικήσω το Βόλο,θα μπορούσε εκεί να ιδρυθεί αυτό το Τμήμα Τουρισμού που κλαίνε κι οδύρονται,επειδή υπάρχει η σχολή Οικονομικών Επιστημών και η τοπική οικονομία είναι προσανατολισμένη στον Τουρισμό.
Έτσι,φτάνουμε στον αριθμό 37,που είναι περίπου το άθροισμα των λειτουργούντων σήμερα τμημάτων στα τρία ιδρύματα και στις 5 πόλεις.Αυτό είναι το δίκαιο.

 
Παλιοί και νέοι απόφοιτοι
19 Αυγ 2018 18:50

Να υπάρχει πρόβλεψη για τους νέους αποφοίτους (περίοδος 2005-2017) και τους σημερινούς φοιτητές έχει ακαδημαϊκή λογική στη βάση της ουσιαστικής αναμόρφωσης των σπουδών στα ΤΕΙ την τελευταία δεκαετία (σταδιακή ενσωμάτωση των ΤΕΙ στα ΑΕΙ).

Από την άλλη αδιανόητο ένας απόφοιτος του 1993 ή παλιότερα, δηλαδή απόφοιτος εδώ και 25 χρόνια τουλάχιστον, να προσπαθεί να επωφεληθεί των νέων εξελίξεων ώστε άκοπα να αναβαθμίσει τον τίτλο σπουδών του (βλ. εξέλιξη στο Δημόσιο, γιατί στον ιδιωτικό τομέα οι διαφορές ΠΕ/ΤΕ δε μετρούν)

Καμια σχέση δεν έχουν οι απόφοιτοι 50-60 ετών πλέον με τα νέα ιδρύματα καθώς απέχουν από τον νέο προσανατολισμό των σπουδών των τμημάτων, τα οποία θα ανήκουν σε ένα πανεπιστήμιο κι όχι πια σε τει.

 
Ενας αποφοιτος '86 με 26 χρόνια υπηρεσίας
19 Αυγ 2018 20:10

@Παλιοί και νέοι απόφοιτοι

να υποθέσω οτι αυτό σε βολεύει ....σχολιάζεις '' την κατσίκα του γείτονα ''
και δεν κοιτάς την δικιά σου που είναι ηδη ψόφια

 
Σοφία PhD
19 Αυγ 2018 20:28

@Παλιοί και νέοι απόφοιτοι
Για εσένα και για όλους τους υπόλοιπους αποφοίτους ΤΕΙ που ακόμα δεν γνωρίζετε πως από το 2001, δεν υφίσταται ΑΕΙ - ΤΕΙ αλλά ΤΕΙ και Πανεπιστήμια , να μην υπάρξει καμία ισοτιμηση. Είναι δυνατόν να υποβαθμίζεις το ίδιο το πτυχίο σου με τα λεγόμενα σου?

 
Γιαννης Μ.
20 Αυγ 2018 00:40

@Παλιοί και νέοι απόφοιτοι 19 Αυγ 2018 18:50
Από περιέργεια, με ποιό κριτήριο ορίζεις ως σημείο αναφοράς για ενδεχόμενη ισοτίμηση το 2005; Υπάρχει κάποιο νομοθετικό σημείο καμπής, συνέβη κάτι το 2005 ή στην τύχη αναφέρθηκε;

 
Παλιοί και νέοι απόφοιτοι
20 Αυγ 2018 11:19

Η περίφημη ισοτίμηση των ΤΕΙ με τα ΑΕΙ νομοθετήθηκε το 2001. Οι εισακτέοι εκείνης της χρονιάς (2001) δηλαδή αποφοίτησαν από το 2005 και μετά.

Αν διαβάσετε προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις του Υπουργείου είναι φανερό ότι αυτό το καθεστώς αντιμετώπισης εφαρμόζεται και για τους νυν φοιτητές του νέου Παν. Δυτικής Αττικής και όσων ΤΕΙ συνενώνονται με πανεπιστήμια:

Το νέο ίδρυμα (ΠΑ.Δ.Α.) θα απονέμει πανεπιστημιακά πτυχία ΜΟΝΟ για τους εισακτέους του 2018 και εξής. Όσοι το 2017-2018 φοιτούν πχ. στο 4ο έτος σπουδών σε τμήματα του ΤΕΙ Αθηνών δε θα λάβουν άμεσα πανεπιστημιακό πτυχίο.

Δηλαδή, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες (απόφοιτοι και νυν φοιτητές) αναμένουν ρυθμίσεις (επιπλέον μαθήματα, κατατακτήριες και όσα άλλα κριτήρια ακούγονται σαν ιδέες), με όσες επιπλέον καθυστερήσεις και συμβιβασμούς αυτό συνεπάγεται.

@ Αποφοιτος '86 με 26 χρόνια υπηρεσίας

Από τα στοιχεία σας και μόνο είναι κατανοητό ότι αναφέρεστε σε μια εντελώς διαφορετική περίοδο για την Ελλάδα (1980-1990).

Σκεφτείτε όμως ότι στα επόμενα χρόνια θα σπουδάσουν όσα παιδιά γεννήθηκαν από το 2000 και μετά.

Για αυτούς τους νέους φοιτητές καμία ακαδημαϊκή συνέχεια δεν έχει πχ. το ΤΕΙ Θεσσαλίας του 1986 με το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας του 2026.

Καλή συνέχεια θα ευχηθώ πάντως σε όλους τους αποφοίτους, σε όσες μεταπτυχιακές σπουδές κάνουν στο μέλλον - άλλωστε είναι το μόνο που εξαρτάται από εμάς.

 
Ενας αποφοιτος '86 με 26 χρόνια υπηρεσίας
20 Αυγ 2018 14:03

@Παλιοί και νέοι απόφοιτοι

Mάλλον εγώ φταίω που δεν το σημείωσα ....,εγω είμαι αποφοιτος του Ε.Μ.Π Σχολή Μηχανολογων -Ηλεκτρολογων Μηχανικών και το σχόλιο μου αφορά οτι //τι σε ενδιαφέρει τι θα κανουν οι άλλοι και αν θα ισοτιμηθουν και το πως //
.......και απο που θα αρχίσει να μετράει το ρολόι

Ναι φυσικά και πιστεύω οπως και πολλοι οτι οι αποφοιτοι των όλων ναι ...όλων σχολών εκεινης της περιοδου και ενωρίτερα ακομη ειναι καλύτεροι απο τους σημερινούς και μην ξεχνας οτι επανδρωσανε υπηρεσίες του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ..

εαν η χώρα αναπτυχθηκε οπως αναπτυχθηκε οφείλετε σε αυτους τους αποφοίτους ,οι αποφοιτοι της γενιας σου και συ φυσικά θα μπορουν να μιλησουν για την ελλαδα του 2050 και μετά ....

 
Άλλο πανεπιστήμιο άλλο ΤΕΙ
20 Αυγ 2018 16:49

Σε ποιο επίπεδο θα αναγνωριστούν τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί δεν έχει να κάνει με κάποιο "ρολόι" αλλά με αντικειμενική ακαδημαϊκη αξιολόγηση.

Το υπουργείο δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται για απλή μετονομασία των ΤΕΙ αλλά για ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, τα οποία θα προκύψουν από την συνένωσή τους με τα πανεπιστήμια.

Τα ΤΕΙ ως οντότητα καταργούνται, δεν θα έχουν "συνέχεια" στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επομένως, δεν είναι τόσο άνετη η εξίσωση των παλιών τίτλων σπουδών με τους νέους.

Γράψατε στη συνέχεια: "Ναι φυσικά και πιστεύω οτι οι αποφοιτοι όλων ναι ...όλων των σχολών εκεινης της περιοδου και ενωρίτερα ακομη ειναι καλύτεροι απο τους σημερινούς, και μην ξεχνας οτι επανδρωσανε υπηρεσίες του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ."

Δηλαδή, οι παλιοί δάσκαλοι είναι οπωσδήποτε καλύτεροι από τους σημερινούς αποφοίτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων; Επειδή οι πρώτοι έτυχε να διοριστούν σχεδόν αμέσως σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο;

Είναι κάπως οξύμωρο οι φοιτητές των δεκαετιών 1980 έως 2000 να νομίζουν ότι η ανάπτυξη της χώρας οφείλεται κυρίως σε εκείνους:

Ξεχνάτε ότι για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα πρωταρχικό ρόλο διαδραμάτισαν οι τότε ευνοϊκές για τη χώρα πολιτικές συνθήκες (είσοδος στην ΕΟΚ το 1981) και η αθρόα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που τροφοδότησε τις μεγάλες δημόσιες επενδύσεις, και κατ' επέκταση την (στρεβλή, δυστυχώς) διόγκωση του ιδιωτικού τομέα.

Πώς μπορείτε λοιπόν να κρίνετε τόσο αυστηρά τους νέους όταν ήδη έχει χαθεί μια δεκαετία (2008-2018+...) σε πρωτοφανή και συνεχιζόμενη οικονομική και κοινωνική ύφεση; Όταν μάλιστα οι νέοι είναι αυτοί που χτυπήθηκαν πιο σκληρά από όλες τις ηλικιακές ομάδες, πριν προλάβουν καν να ξεκινήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Στο ζήτημα της ποιότητας στην εκπαίδευση: Όλα τα ιδρύματα εξελίσσονται, και κάθε φορά κρίνονται με βάση τα δεδομένα της εποχής τους. Ακόμα και οι παλιοί καθηγητές του ΕΜΠ παραδέχονται ότι σε πολλά σημεία τα προγράμματα σπουδών έχουν βελτιωθεί και ότι οι νέοι καθηγητές έχουν πολύ καλύτερο βιογραφικό σε σχέση με τους ίδιους στην ηλικία τους.

Ευτυχώς δε υιοθετούν όλοι τη μηδενιστική λογική "μετά από εμάς, το χάος..."

Προσωπικά, θεωρώ σίγουρο ότι οι αριστούχοι από τους σημερινούς 15χρονους θα ξεπεράσουν όλες τις προηγούμενες μεταπολεμικές γενιές, όπως συνήθως συμβαίνει στους καλύτερους που πετυχαίνουν την περίοδο ανάκαμψης μιας χώρας.

Αρκεί βέβαια οι υπόλοιποι να εργαστούμε ώστε από το 2020 να τους αφήσουμε ανοικτό αυτόν τον δρόμο και, κυρίως, πανεπιστήμια που δεν είναι εσωστρεφή σκορποχώρια.

 
φοιτητης πδα
20 Αυγ 2018 17:24

@Παλιοί και νέοι απόφοιτοι

"Το νέο ίδρυμα (ΠΑ.Δ.Α.) θα απονέμει πανεπιστημιακά πτυχία ΜΟΝΟ για τους εισακτέους του 2018 και εξής. Όσοι το 2017-2018 φοιτούν πχ. στο 4ο έτος σπουδών σε τμήματα του ΤΕΙ Αθηνών δε θα λάβουν άμεσα πανεπιστημιακό πτυχίο."
αυτο δεν ισχυει καθως ολοι οι φοιτητες που δεν εχουν υπερβει τα 6 χρονια σπουδων εντασσονται αυτοδικαια στο πδα εκτος αν θελουν να συνεχισουν το παλαιο προγραμμα και να παρουν πτυχιο τει

 
Msc Απόφοιτος 2018 ΠΑΔΑ
20 Αυγ 2018 21:16

@ Παλιοί & Νέοι απόφοιτοι "Το νέο ίδρυμα (ΠΑ.Δ.Α.) θα απονέμει πανεπιστημιακά πτυχία ΜΟΝΟ για τους εισακτέους του 2018 και εξής. Όσοι το 2017-2018 φοιτούν πχ. στο 4ο έτος σπουδών σε τμήματα του ΤΕΙ Αθηνών δε θα λάβουν άμεσα πανεπιστημιακό πτυχίο".
Παντελώς ανακριβές αυτό που γράφεις , σε παραπέμπω στον Ν 4521/18 ώστε αφού τον διαβάσεις να τον επικαλεστείς ξανά , σωστά αυτή την φορά χωρίς να παραπληροφορείs .
Παρακαλώ να φιλτράρονται περισσότερο τα σχόλια ώστε να μην παραπληροφορειται ο κόσμος...

 
Παλιοί και νέοι απόφοιτοι
20 Αυγ 2018 21:37

Για το Παν. Δυτικής Αττικής συγκεκριμένα:

1) «Δεν πρόκειται για μία απλή μετονομασία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, από τα 42 Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των δύο Ιδρυμάτων οδηγούμαστε σε ένα ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ με 26 Τμήματα»

2) «Οι νυν φοιτητές έχουν το δικαίωμα της επιλογής να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα του Τμήματος ΤΕΙ ή του νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος υπό την προϋπόθεση ότι *δεν έχουν υπερβεί το 6ο έτος σπουδών (ν+2)*. Στην αντίθετη περίπτωση *υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα του τμήματος ΤΕΙ*. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί από τα ίδια Τμήματα μέσω αντιστοιχίσεων μαθημάτων και μεταβατικών διατάξεων».

3) «Αν κάποιοι από τους απόφοιτους των δύο ΤΕΙ επιθυμούν να μετατρέψουν το πτυχίο τους σε ΠΕ, μπορούν να το κάνουν με τη χρήση ειδικών κατατακτηρίων εξετάσεων που αποτελούν ένα καλό εργαλείο για την απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου για το οποίο θα αναγνωρίζεται ένα σύνολο μαθημάτων που έχουν ήδη επιτυχώς ολοκληρώσει. Για όλα αυτά θα πρέπει να αποφασίσουν τα Τμήματα».

Άρα δεν είναι απλή και άμεση διαδικασία, καθώς δεν υπάρχει κεντρική απόφαση.

Την αποκλειστική ευθύνη για τις μεταβατικές διατάξεις έχουν τα τμήματα, επομένως κανείς δεν ξέρει πώς θα ενσωματωθούν επι πτυχίω φοιτητές (v+2) στα 26 νέα τμήματα που έχουν προκύψει.

α) Ένας δευτεροετής μπορεί εύκολα να ακολουθήσει τα νέα προγράμματα σπουδών - ένας πεμπτοετής που χρωστά λίγα (<5) μαθήματα, σε ποιο τμήμα θα ενταχθεί;

β) Ένας μεγαλύτερος των (ν+2), που επίσης χρωστά λίγα (<5) μαθήματα - πώς θα λάβει πτυχίο ΤΕΙ από ένα τμήμα που έχει καταργηθεί;

γ) Ένας εισακτέος του 2013 που ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2017 - δεν αδικείται σε σχέση με τη ρύθμιση για τους (ν+2);

 
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
21 Αυγ 2018 02:07

Αναφέρεται στον Νόμο 4521/18 , Άρθρο 5 (Φοιτητές), Παράγραφος 3 (*):

«Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορίζονται:

α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τμήματος Τ.Ε.Ι. οπότε και ορίζεται ο αντίστοιχος αριθμός μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα του πανεπιστημίου, πλέον της πρακτικής άσκησης και,

β) τα επιπλέον μαθήματα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος πανεπιστημίου και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση αυτή, αν δεν γίνει αντιστοίχιση ορισμένων μαθημάτων του
προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα μαθήματα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη
του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά στους φοιτητές που τα παρακολούθησαν επιτυχώς, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

[...] Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.».

Ερωτήματα:

1) Έχει καθοριστεί σαφώς *για κάθε τμήμα* πώς πχ. ένας 6ετής (ν+2) σπουδαστής ΤΕΙ θα λάβει τελικά πτυχίο πανεπιστημίου; Όχι.

2) Έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς θα τρέξει το παράλληλο πρόγραμμα ΤΕΙ πχ. για εισακτέους του 2011 ή ενδεχομένως και παλαιότερους; Όχι - και είναι ομολογουμένως παράλογο κάποιος να λάβει πτυχίο από τμήμα/κατεύθυνση ΤΕΙ που έχει καταργηθεί.

3) Είναι γενικά καθορισμένη η διαδικασία ενσωμάτωσης τελειοφοιτων (4ου έτους); Όχι, διοτι κανείς δε γνωρίζει ακόμη πόσα και ποια μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα θα απαιτηθούν.

Άρα, περιγράφοντας την πραγματική κατάσταση των τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α το φθινόπωρο του 2018, είναι απολύτως ακριβές να πούμε ότι:

α) Το νέο ίδρυμα (ΠΑ.Δ.Α.) θα απονέμει ΑΥΤΟΜΑΤΑ πανεπιστημιακά πτυχία (χωρίς αντιστοιχίσεις παλιών μαθημάτων ή άλλους περιορισμούς) ΜΟΝΟ για τους εισακτέους του 2018 και εξής.

β) Όσοι το 2017-2018 φοιτούν πχ. στο 4ο έτος σπουδών σε τμήματα του ΤΕΙ Αθηνών προφανώς δε θα λάβουν *ΑΜΕΣΑ* πανεπιστημιακό πτυχίο· τον Οκτώβριο αυτοί οι πεμπτοετείς πλέον σπουδαστές πιθανότατα δεν θα έχουν ιδέα πώς θα καλυφθούν οι απαιτήσεις (πχ. ύλη και εξέταση νέων μαθημάτων) για να αποκτήσουν αυτόν τον τίτλο σπουδών.

@ όλους τους παραπάνω σχολιαστές

Φυσικά, στα αμέσως επόμενα χρόνια, θα εξομαλυνθεί η πίεση στα τμήματα: Όσοι είναι έως (ν+2) -με κάποιο τρόπο, οι παλιοί πιο δύσκολα οι νεότεροι πιο εύκολα- θα προσαρμοστούν και θα πάρουν πτυχίο πανεπιστημίου.

Η αδικία όμως για τους πρόσφατους αποφοίτους (πχ. αποφοίτους 2015 ή 2016 ή ακόμα και 2011) παραμένει. Και έτσι τίθεται το τελευταίο ερώτημα:

4) Μέχρι ποιο χρονικό σημείο στο παρελθόν μπορούν με ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ κριτήρια να ισοτιμηθούν τα πτυχία των παλαιών τμημάτων ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς με τα νέα τμήματα του Παν. Δυτικής Αττικής;

(*) Στην προηγούμενη παράγραφο (Παράγραφος 2) δίνονται οι τυπικές αντιστοιχίες των εγγεγραμμένων φοιτητών των παλιών τμημάτων στα νέα τμήματα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

 
bob mastoras
21 Αυγ 2018 10:48

@ Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττική
Μα τι είναι αυτά που λέτε;! Με απλό ψάξιμο στο διαδίκτυο βρίσκονται αποφάσεις πολλών σχολών που αναφέρουν την αντιστοίχιση μαθημάτων και τα επιπρόσθετα μαθήματα που απαιτούνται. Στην περίπτωση π.χ. των μηχανικών ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΚΑΙ-ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τα πρόσθετα μαθήματα είναι τα GEO120 GEO310 ένα από τα GEO446 GEO448 και τρία από μία λίστα από 13 ακόμα. Για τους μηχανικούς πληροφορικής και τους μηχανικούς υπολογιστικών συστημάτων επίσης υπάρχει αντιστοίχιση. Το ίδιο για τους ηλεκτρονικούς και τους ηλεκτρολόγους. Η υποχρέωση για λήψη πτυχίου ΠΔΑ είναι στους ηλεκτρονικούς και ηλεκτρολόγους ο αριθμός των 44 μαθημάτων (σελίδα 14 του εγγράφου αντιστοιχίσεις μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών). Κατοχυρώνουν όσα έχουν κάνει και στους τελειόφοιτους υπολείπονται μια χούφτα μαθημάτων. Τουλάχιστον στα τμήματα που είδα αναγνωρίζονται όλα. Μαθήματα, πρακτική και πτυχιακή εργασία.
« Όσοι είναι έως (ν+2) -με κάποιο τρόπο, οι παλιοί πιο δύσκολα οι νεότεροι πιο εύκολα- θα προσαρμοστούν και θα πάρουν πτυχίο πανεπιστημίου.» Δεν θα υπάρξει καμία δυσκολία για τους παλιούς. Την απόφαση θα πρέπει να πάρουν να κάνουν μία αίτηση και να χρεωθούν μία χούφτα μαθήματα.
«Και έτσι τίθεται το τελευταίο ερώτημα: Μέχρι ποιο χρονικό σημείο στο παρελθόν μπορούν με ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ κριτήρια να ισοτιμηθούν τα πτυχία των παλαιών τμημάτων ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς με τα νέα τμήματα του Παν. Δυτικής Αττικής;» Προφανώς η ερώτηση είναι περί του δέοντος. Η δικιά μου απάντηση είναι μέχρι το 1983.

@ Παλιοί και νέοι απόφοιτοι
«Ένας δευτεροετής μπορεί εύκολα να ακολουθήσει τα νέα προγράμματα σπουδών - ένας πεμπτοετής που χρωστά λίγα (<5) μαθήματα, σε ποιο τμήμα θα ενταχθεί;» Η απάντηση βρίσκεται στον νόμο 4521/18 στο άρθρο 5 https://www.esos.gr/arthra/55754/fek-toy-nomoy-452118-gia-pan-dyt-attikis
«Ένας μεγαλύτερος των (ν+2), που επίσης χρωστά λίγα (<5) μαθήματα - πώς θα λάβει πτυχίο ΤΕΙ από ένα τμήμα που έχει καταργηθεί;» Θα περάσει από την γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος. Το ίδιο ισχύει και για τον μικρότερο που δεν θα θέλει να πάρει πτυχίο πανεπιστημίου αλλά ΤΕΙ.

 
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττική
21 Αυγ 2018 13:21

@ bob mastoras

Α) «Τουλάχιστον στα τμήματα που είδα αναγνωρίζονται όλα. Μαθήματα, πρακτική και πτυχιακή εργασία».

Εστιάζετε σε συγκεκριμένα τμήματα της Σχολής Μηχανικών. Δεν είναι τόσο εύκολη η αντιστοίχιση για όλα τα τμήματα.

Το νεοσύστατο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών προήλθε από τη συνένωση 5 τμημάτων (Αισθητικής, Ακτινολογίας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτική και Οπτομετρίας).

Επίσης, το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας προέκυψε από τη συνένωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων Γραφιστικής και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

Επιπλέον, καλό θα ήταν να επισημανθεί ήδη σε αυτό το αρχικό στάδιο ότι τα τμήματα [Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών + Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών] κακώς δεν αποτελούν ΕΝΙΑΙΟ τμήμα.

Πάντως, όλα αυτά θα λυθούν για τους (ν+2) - ελπίζουμε τα τμήματα να προχωρήσουν και στην παραπάνω αυτονόητη συνένωση.

Β) «Δεν θα υπάρξει καμία δυσκολία για τους παλιούς. Την απόφαση θα πρέπει να πάρουν να κάνουν μία αίτηση και να χρεωθούν μία χούφτα μαθήματα».

...Σε περιόδους κρίσης πάντως δεν είναι δίκαιο να επιβάλλεται σε κάποιον τελειόφοιτο να καθυστερήσει έστω κι ένα εξάμηνο από την εργασία ή τις μεταπτυχιακές σπουδές τους.

Ακόμα πιο άσχημο όμως είναι να αποκλείονται από την κτήση πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών όσοι αποφοίτησαν στην ώρα τους (πχ. το 2017) και δεν πρόλαβαν την "πανεπιστημιοποίηση" τμημάτων που σε ποσοστό 99% στα επόμενα χρόνια θα προσφέρουν τα ίδια ακριβώς μαθήματα και θα έχουν τους ίδιους ακριβώς διδάσκοντες.

Γιατί ας μην προφασιζόμαστε πως ο πεμπτοετής/εκτοετής φοιτητής ή ο πρόσφατος απόφοιτος θα αναμορφώσουν ριζικά το προφίλ 4+ ετών σπουδών σε ΤΕΙ με «μια χούφτα μαθήματα» θεωρητικού χαρακτήρα...

Γ) «Ένας μεγαλύτερος των (ν+2), που επίσης χρωστά λίγα (<5) μαθήματα - πώς θα λάβει πτυχίο ΤΕΙ από ένα τμήμα που έχει καταργηθεί;» Θα περάσει από την γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος. Το ίδιο ισχύει και για τον μικρότερο που δεν θα θέλει να πάρει πτυχίο πανεπιστημίου αλλά ΤΕΙ.

Εξαιρετικά απίθανο αν θα βρεθεί έστω και ένας νεότερος φοιτητής που το πράξει.

Με βάση τις εξελίζεις, και το τοπίο που διαμορφώνεται για το μέλλον, δεν είναι δυνατόν να προσφέρεται ως εναλλακτικός δρόμος η απόκτηση ενός πτυχίου ΤΕΙ.

Αυτό είναι παγίδα όχι βιώσιμη εναλλακτική και κακώς υποχρεώνονται τα μεν τμήματα να την "προσφέρουν" οι δε φοιτητές να "αποφασίσουν": ο καθένας έχει δικαίωμα να θέλει ( ?? ) να πηδήξει από τα βράχια στη θάλασσα, αλλά το κράτος δε διευκολύνει τέτοια ενέργεια, αντίθετα έχει υποχρέωση να θέτει προστατευτικά τοιχώματα και να "αποτρέπει" από τέτοια "επιλογή" τους πολίτες.

Δ) «Και έτσι τίθεται το τελευταίο ερώτημα: Μέχρι ποιο χρονικό σημείο στο παρελθόν μπορούν με ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ κριτήρια να ισοτιμηθούν τα πτυχία των παλαιών τμημάτων ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς με τα νέα τμήματα του Παν. Δυτικής Αττικής;» Προφανώς η ερώτηση είναι περί του δέοντος. Η δικιά μου απάντηση είναι μέχρι το 1983.

Η ερώτηση αναφέρεται ξεκάθαρα σε ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ κριτήρια.

Με βάση αυτά τα σαφή κριτήρια, πώς δικαιολογείται η απάντησή σας για αντιστοίχιση τίτλων πανεπιστημίου με τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν ακόμα και πριν από 30 χρόνια, από Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που τότε ΔΕΝ ήταν ισότιμα προς τα ΑΕΙ;

Το μακρινό 1990 κανείς δεν υποστήριζε ότι (πτυχίο ΤΕΙ = πτυχίο πανεπιστημίου). Πώς εκ των υστέρων προέκυψε αυτή η αναδρομική απαίτηση;

Τέλος, εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνιέται είναι ότι το Παν. Δυτικής Αττικής λαμβάνει πίστωση χρόνου κυρίως για την προοπτική να εξελιχθεί σε ένα κανονικό πανεπιστήμιο, με 26 *νέα τμήματα* που θα προσφέρουν ολοκληρωμένα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, όχι για την παλιά νοοτροπία των 42 αρχικών τμημάτων.

Είναι περισσότερο μια επανεκκίνηση στο πλαίσιο του μελλοντικού σχεδιασμού (ΑΕΙ ως ενιαίος πανεπιστημιακός χώρος) παρά μια επιβράβευση λανθασμένων διαχωρισμών του παρελθόντος (ΚΑΤΕΕ -> εξέλιξη σε ΤΕΙ παράλληλα με τα ΑΕΙ).

 
Κωσταντίνος Βέρρος
21 Αυγ 2018 16:59

@bob mastoras

Συγχαρητήρια για αυτά που σημειώνεις ,δείχνουν γνώση και ορθολογική σκέψη...

να φροντίσει η σχολή ΗΗΜ να κανει τις αντιστοιχήσεις των μαθηματων και γρήγορα ... εγώ είμαι τεχνολογος ηλεκτρονικος με σχεδόν 30 χρόνια στην πλάτη και με σκληρές εκπαιδεύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

με εκτίμηση

 
@ bob mastoras
21 Αυγ 2018 20:46

Ποιος νέος θα πάρει ένα τέτοιο πτυχίο όταν όλα τα ΤΕΙ σε δύο χρόνια θα είναι παρελθον;

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης θα ενωθεί με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το ίδιο θα συμβει και με τα άλλα που αντιδρουσαν (ΤΕΙ Κρητης)

Η συζητήση για τους αποφοίτους ΤΕΙ όμως φαίνεται να εξαντλείται στο αν θα αναβαθμιστεί το πτυχίο του κάθε μεσήλικα δημοσίου υπαλλήλου.

 
@Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής21 Αυγ 2018 02:07
21 Αυγ 2018 22:49

Νομιζω στο ερώτημα σας για ακαδημαϊκά κριτήρια στα προγράμματα σπουδών εμπλέκονται και οι ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ή ECTS που εξισώνουν μαθήματα σε όλη την Ευρώπη σχεδόν μέσω του προγράμματος ERASMUS+. Έτσι μπορεί ένας Έλληνας φοιτητής να κανει ένα ή δυο εξάμηνο(α) στο εξωτερικό και να του αναγνωριστούν αντίστοιχα μαθήματα στο ελληνικό ίδρυμα φοίτησης του. Άρα εκεί τίθεται για μενα χρονικά το ακαδημαϊκό κριτήριο. Την χρόνια που έγινε αυτό δεν την γνωρίζω ακριβώς για να την αναφέρω. Συγχωρέστε με.

 
bob mastoras
22 Αυγ 2018 09:08

@ Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττική
«Εστιάζετε σε συγκεκριμένα τμήματα της Σχολής Μηχανικών. Δεν είναι τόσο εύκολη η αντιστοίχιση για όλα τα τμήματα.»
Πάλι με απλό ψάξιμο στο διαδίκτυο βρίσκω απόφαση του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών με το ΠΣ. Είναι ένα θηριώδες ντοκουμέντο 1000+ σελίδων! Το τμήμα έχει κοινά μαθήματα για 3 εξάμηνα και μετά υπάρχουν 5 κατευθύνσεις ισάριθμες με τα τμήματα ΤΕΙ που δημιούργησαν το τμήμα του ΠΔΑ. Εικάζω ότι μία αντιστοίχηση θα είναι εύκολο να γίνει.
«τα τμήματα [Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών + Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών] κακώς δεν αποτελούν ΕΝΙΑΙΟ τμήμα.» Θα διαφωνήσω. Στην Πάτρα υπάρχουν οι μηχανικοί ΗΥ && πληροφορικής και οι ηλεκτρολόγοι && τεχν. Υπολογιστών. Και αυτοί να συνενωθούν; όλες οι σχολές πληροφορικής να γίνουν ηλεκτρολόγοι; Δεν νομίζω. Το εύρος είναι τόσο μεγάλο που οδηγεί στον κίνδυνο της επιπολαιότητας και της επιφανειακότητας να θέλεις με ένα ενιαίο πτυχίο να καλύψεις ό,τι κάλυπταν 5 σχολές ΤΕΙ (ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, ενεργειακοί, πληροφορικοί και υπολογιστικών συστημάτων). Σοβαρότερη ανωμαλία έχουμε κτγμ στο Π. Ιωαννίνων με το τμήμα εφαρμογών πληροφορικής. Τι σόι τμήμα είναι αυτό;
«Ακόμα πιο άσχημο όμως είναι να αποκλείονται από την κτήση πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών όσοι αποφοίτησαν στην ώρα τους και δεν πρόλαβαν την "πανεπιστημιοποίηση" τμημάτων που σε ποσοστό 99% στα επόμενα χρόνια θα προσφέρουν τα ίδια ακριβώς μαθήματα και θα έχουν τους ίδιους ακριβώς διδάσκοντες» Συμφωνώ.
«Η ερώτηση αναφέρεται ξεκάθαρα σε ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ κριτήρια. Με βάση αυτά τα σαφή κριτήρια, πώς δικαιολογείται η απάντησή σας για αντιστοίχιση τίτλων πανεπιστημίου με τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν ακόμα και πριν από 30 χρόνια, από Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που τότε ΔΕΝ ήταν ισότιμα προς τα ΑΕΙ; » Με τον νόμο 2916/2001 αλλά και με την επιβεβαίωση του Ν. 3549/2007 τα ΤΕΙ εντάχθηκαν στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι νόμοι προβλέπουν την ισοτιμία των πτυχίων πριν και μετά το 2001. Κάθε διάσπαση της ισοτιμίας εκτός από την αδικία θα τραυματίσει και την ενότητα του κλάδου.
«Το μακρινό 1990 κανείς δεν υποστήριζε ότι (πτυχίο ΤΕΙ = πτυχίο πανεπιστημίου). Πώς εκ των υστέρων προέκυψε αυτή η αναδρομική απαίτηση;» Συγγνώμη, το κοντινό 2015 το υποστήριζε κανείς αυτό; Η ευρύτερη κοινωνία σίγουρα όχι. Ακόμα και τα όργανα των ΤΕΙ διεκδικούσαν μόνο τον χαρακτηρισμό πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών. Δηλαδή university of applied sciences. Έτσι λένε στην Γερμανία και στην Ολλανδία τα Fachhochschulen και τα HBO τα εκεί ΤΕΙ. Το κάνουν αυτό επειδή δεν έχουν τον δικαίωμα να ονομαστούν στην γλώσσα τους πανεπιστήμια και για να κάνουν διεθνώς πιο κατανοητό το ρόλο τους. Επαναλαμβάνω. ΔΕΝ έχουν τον δικαίωμα να ονομαστούν στην γλώσσα τους πανεπιστήμια.
«Η συζητήση για τους αποφοίτους ΤΕΙ όμως φαίνεται να εξαντλείται στο αν θα αναβαθμιστεί το πτυχίο του κάθε μεσήλικα δημοσίου υπαλλήλου.»
Προσέξτε! Φανταστείτε απόφοιτο του ΕΜΠ διευθυντή να εισηγείται προσλήψεις στην υπηρεσία του. Έχει θέσεις για 10 ΠΕ και 5 ΤΕ. Ο οργανισμός της υπηρεσίας προβλέπει και τα αντίστοιχα πτυχία. Τι νομίζεται ότι θα προτείνει για τον εισαχθέντα το 2010 στο ΤΕΙ που αναβάθμισε το πτυχίο του σε ΠΕ; Να αλλάξει ο οργανισμός της υπηρεσίας για να μπούνε τα αστέρια του ΠΔΑ; Ο νεοπαγώς πανεπιστημιοποιημένος συμμάχους δεν θα έχει. Γιατί τους αποφοίτους ΤΕΙ φρόντισε να τους θεωρεί κατώτερους.
Αναφέρει ο @Παλιοί και νέοι απόφοιτοι «Καμια σχέση δεν έχουν οι απόφοιτοι 50-60 ετών πλέον με τα νέα ιδρύματα …» Εκτός ίσως αν είναι καθηγητές στα ιδρύματα; Η αν έκαναν μετά μάστερ στο ίδρυμα; Η αν επιβλέπουν πρακτικές σπουδαστών; Και μόνο η έκφραση «νέα ιδρύματα» υπαινίσσεται ότι το ΠΔΑ προέκυψε από παρθενογένεση. Ε, δεν είναι έτσι!
Πολύ γλαφυρά και σωστά διαμαρτύρεται ο @Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττική «δεν πρόλαβαν την "πανεπιστημιοποίηση" τμημάτων που σε ποσοστό 99% στα επόμενα χρόνια θα προσφέρουν τα ίδια ακριβώς μαθήματα και θα έχουν τους ίδιους ακριβώς διδάσκοντες.» Αυτό ίσχύει για όλους τους απόφοιτους. Θα δεχτώ ότι το 99% των αποφοίτων του 2017 μπορεί να είναι 95% 90% 75% για τους αποφοίτους του 2007 2005 1990 αντίστοιχα. Τα ακριβή ποσοστά φυσικά δεν τα ξέρω. Ο μόνος που μπορεί να τα ξέρει είναι η συνέλευση του αντίστοιχου τμήματος. Η θεσμική μνήμη εκεί βρίσκεται. Δεν την έχουμε οι σχολιαστές του esos ούτε καν ο υπουργός ή η βουλή. Το τμήμα θα πρέπει να αποφασίσει σε τι υπολείπονται οι παλιοί απόφοιτοι. Με διαδικασίες εξομοίωσης για όλους.
«Από την άλλη αδιανόητο ένας απόφοιτος του 1993 ή παλιότερα, δηλαδή απόφοιτος εδώ και 25 χρόνια τουλάχιστον, να προσπαθεί να επωφεληθεί των νέων εξελίξεων ώστε άκοπα να αναβαθμίσει τον τίτλο σπουδών του» Για να δούμε τι είναι άκοπο και τι δεν είναι. Το ελληνικό κράτος θεσπίζει πρώτη φορά το 1995 την δυνατότητα για απόφοιτους ΤΕΙ να κάνουν μεταπτυχιακά στην Ελλάδα και για κατόχους μάστερ από το εξωτερικό να το αναγνωρίζουν στο ΔΙΚΑΤΣΑ. Μιλάμε για μία εποχή που δεν έκανε μάστερ και η κουτσή Μαρία και η προσφορά ήταν περιορισμένη και τα μάστερ γίνονταν μόνο σε πανεπιστήμια. Ειδικά λοιπόν για τους απόφοιτους ΤΕΙ προβλεπόταν (έχει καταργηθεί αυτό) η υποχρέωση να πάρουν επιπλέον προπτυχιακά μαθήματα. Συνήθως επιβάλλονταν μαθήματα διάρκειας ενός έτους. Τα αντισταθμιστικά μαθήματα και το μάστερ αθροίζονται σε 3 έτη. Και 3.5 το ΤΕΙ είναι 6.5 έτη. Αυτός ο άνθρωπος φυσικά θεωρείται ήδη ακαδημαϊκά ανώτερος από τον απλό απόφοιτο μετά το 2001. Είναι όμως ΤΕ. Και θεωρείτε αδιανόητο να διεκδικεί αναβάθμιση της θέσης του. Άκοπα! Έλεος.

 
Νόμοι στην Ανώτατη Εκπαίδευση
22 Αυγ 2018 10:38

Η θεσμοθέτηση των ECTS στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Το 2005 με τον Νόμο 3374/05 – «Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, Παράρτημα Διπλώματος» (ΦΕΚ Α', 189, 2 Αυγούστου 2005)

Για τα ΤΕΙ και τα πανεπιστήμια:

Ο πρώτος νόμος, τον Ιούνιο του 2001: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα» (Νόμος 2916/01)

Την περίοδο 2001-2010, ακολούθησαν και άλλες ρυθμίσεις.

1) «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τη Δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Νόμος 3549/07)

2) «Θεσμικό πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές» (Νόμος 3685/08)

3) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης» (Νόμος 3794/09)

Τέλος, το 2011 ένας νέος νόμος-πλαίσιο: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Νόμος 4009/2011)

@ 21 Αυγ 2018 22:49 Αυτό δε σημαίνει ότι πριν το 2005 τα πτυχία ή τα μαθήματα των ελληνικών πανεπιστημίων δεν αναγνωρίζονταν στην Ευρώπη. Τα ελληνικά πανεπιστήμια συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα ERASMUS (έναρξη 1987) το οποίο προηγείται της Διακύρηξης της Μπολόνια (1999).

Συγκεκριμένα για τα ECTS (ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες):

«Δεν είναι θέμα χρόνου αλλά ποιότητας σπουδών. Ο πρώτος κύκλος σπουδών, είναι 3 ή 4 χρόνια, ανάλογα με τη χώρα, το σύστημά της και τις παραδόσεις της. *Η ισοτιμία εξαρτάται από το περιεχόμενο των σπουδών*. Μην το αντιμετωπίζετε ως ζήτημα χρονικής διάρκειας σπουδών, αλλά περιεχομένου, όπως εκφράζεται μέσω των πιστωτικών μονάδων». (τότε Επίτροπος της Ε.Ε. για την Παιδεία, Γ. Φίγκελ)

 
Γιώργος Παπαδόπουλος
22 Αυγ 2018 10:56

Καλή η συζήτηση για τα περί ισοτίμησης των παλαιών πτυχίων με τα νέα, αλλά νομίζω ότι χάνουμε την ουσία. Για εμένα το θέμα είναι αν αυτή η ισοτίμηση (ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα γίνει) θα έχει κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα. Όταν λέω ουσιαστικό αντίκρισμα εννοώ στα επαγγελματικά δικαιώματα.
Εκεί τα πράγματα (φαίνονται να) είναι ξεκάθαρα. Σε ανακοίνωση του υπουργείο ήδη από 22-12-17 ο υπουργός δήλωσε πως: «η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε απόφοιτο για παράδειγμα, του τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Αθήνας από εκείνον του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα είναι το κύρος του πτυχίου. Γιατί κατά τα άλλα, τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι τα ίδια (επιπέδου 6) και σαφώς, η αντίστοιχη ζήτηση στην αγορά εργασίας.»
https://www.esos.gr/arthra/54738/ypoyrgoskamia-dynatotita-stoys-ptyhioyh...
Δικαίως, νομίζω, αναρωτιέμαι: για ποιο λόγο να μπω στην όποια διαδικασία για να ισοτιμήσω το παλιό μου πτυχίο με το νέο, όταν από ότι βλέπω στα επαγγελματικά δικαιώματα δεν έχω να κερδίσω κάτι;
Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις όχι μόνο δεν κερδίζω κάτι, αλλά ΧΑΝΩ κιόλας.
Εξηγούμαι: στα ΠΔ για τις αναγγελίες γίνεται ο εξής διαχωρισμός σε διπλωματούχους μηχανικούς (ή όπως αναφέρεται στα ΠΔ σε μηχανικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934) και σε πτυχιούχους μηχανικούς (του Τεχνολογικού Τομέα).
Οι πτυχιούχοι της σχολής μηχανικών του ΠΔΑ δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.6422 αλλά ταυτόχρονα δεν ανήκουν και στον τεχνολογικό τομέα.
Δηλαδή, αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, οι συγκεκριμένοι πτυχιούχοι δεν θα μπορούν να πάρουν ΟΥΤΕ τα (όποια / ελάχιστα) δικαιώματα έχουν οι μηχανικοί των ΤΕΙ!!!

Ακόμα και αν κάποιος είναι δημόσιος υπάλληλος και νομίζει ότι με μια ισοτίμηση θα ενταχθεί ΑΥΤΟΜΑΤΑ στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, πολύ απλά κάνει λάθος. Στο ΠΔ 50/2001 (προσοντολόγιο) αναφέρεται ότι στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών «Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον οργανισμό ή κανονισμό της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου».
Άρα ούτε τους δημοσίους υπαλλήλους θα ευνοήσει, ΧΩΡΙΣ αλλαγή της νομοθεσίας, καθώς το ΠΔΑ έχει σχολή μηχανικών και όχι πολυτεχνική σχολή.
Τα όσα αναφέρει ο νόμος αφορούν όσους είναι τώρα φοιτητές. Για τους ήδη πτυχιούχους δεν κάνει ΚΑΜΙΑ αναφορά. Για αυτούς έχουμε τις δηλώσεις του Γαβρόγλου ότι θα υπάρξουν κατατακτήριες εξετάσεις με ευνοϊκούς όρους κλπ.

Αυτό που κατάφερε το υπουργείο (ηθελημένα ή όχι, δεν έχει σημασία) είναι να μας βάλει να κοιτάμε το δέντρο (λέγε με ισοτίμηση) και όχι το δάσος (επαγγελματικά δικαιώματα).

 
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττική
22 Αυγ 2018 11:16

«Εικάζω ότι μία αντιστοίχηση θα είναι εύκολο να γίνει».

Αυτή είναι η δική σας εικασία. Οι υπόλοιποι έχουμε κάθε δικαίωμα να υποθέτουμε ότι η διαδικασία αντιστοίχισης μαθημάτων 5 τμήματων που έχουν ενωθεί σε ένα ΔΕΝ είναι ΑΠΛΗ και ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Αυτό δε σημαίνει ότι είναι αδύνατη - θα γίνει τελικά, με κάποιο τρόπο.

«Στην Πάτρα υπάρχουν οι μηχανικοί ΗΥ && πληροφορικής και οι ηλεκτρολόγοι & τεχν. Υπολογιστών. Και αυτοί να συνενωθούν;».

Προφανώς, και χαίρομαι που το επισημαίνετε: Δείτε το πρόσφατο παράδειγμα των τμημάτω [Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής] σε Παν. Θεσσαλίας (2013) και Πολυτεχνείο Κρήτης (2016), που αναβαθμίστηκαν σε τμήματα [ΗΜΜΥ], στα πρότυπα των πολυτεχνικών σχολών σε ΑΠΘ, Πάτρα, Πολυτεχνείο Αθηνών.

Είναι επικίνδυνο στην ίδια σχολή (Πολυτεχνική ή Μηχανικών) να λειτουργούν δύο τόσο παρεμφερή τμήματα, και είναι απολύτως λογικό ένα τμήμα να καλύπτει εύρος σπουδών σε αντίθεση με την υπερεξειδίκευση (πχ. διάκριση Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής κτλ.)

«Έτσι λένε στην Γερμανία και στην Ολλανδία τα Fachhochschulen και τα HBO τα εκεί ΤΕΙ. Το κάνουν αυτό επειδή δεν έχουν τον δικαίωμα να ονομαστούν στην γλώσσα τους πανεπιστήμια και για να κάνουν διεθνώς πιο κατανοητό το ρόλο τους».

Αυτό είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ: Αυτά τα ιδρύματα έχουν ποιοτικές διαφορές στην εκπαίδευση και σας παραπέμπω σε άλλα θέματα του esos που έχει συζητηθεί εκτενώς.

«Εκτός ίσως αν είναι καθηγητές στα ιδρύματα; Η αν έκαναν μετά μάστερ στο ίδρυμα; Η αν επιβλέπουν πρακτικές σπουδαστών;»

...Θέλετε να μιλήσουμε για την ποιότητα και τα κριτήρια των εκλεκτορικών στην Ελλάδα;

Προφανώς το ίδιο ισχύει για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, αλλά είναι γεγονός ότι το επίπεδο ανταγωνισμού για μια πανεπιστημιακή θέση είναι αυξημένο.

Ορισμένοι καθηγητές εφαρμογών σταδιακά αναβάθμισαν το βιογραφικό τους, αποκτώντας ένα διδακτορικό στην Ελλάδα, χωρίς ερευνητική συνεισφορά - είναι σίγουρο ότι κι αυτοί έχουν επιβλέψει πρακτικές και διπλωματικές...

Πόσοι απόφοιτοι ΤΕΙ πριν το 2001 έχουν γίνει *μέλη ΔΕΠ* σε *πανεπιστήμια του εξωτερικού* (όχι πχ. πρώην polytechnics); Με τις απαιτήσεις που έχουν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όχι εκείνες των εκλεκτορικών σε ελληνικά ιδρύματα...

«Ο μόνος που μπορεί να τα ξέρει είναι η συνέλευση του αντίστοιχου τμήματος».

Η συνέλευση του κάθε τμήματος ΤΕΙ δεν μπορεί να αποφασίσει μονομερώς ότι τα πτυχία που έδινε το 1987 (με το τότε πρόγραμμα σπουδών και τους τότε διδάσκοντες) είναι πανεπιστημιακά. Συγγνώμη που σας το γράφω έτσι, αλλά είναι ακριβώς η ίδια πλάνη με τα Πολυτεχνεία, τα οποία (κακώς) θεωρούν ότι μπορούν να απονέμουν μόνο μεταπτυχιακά (integrated master στην ορολογία τους).

Τέλος, για τα μαθήματα master:

Αδιανόητο να υποστηρίζετε ότι προπαρασκευαστικά μαθήματα 1 έτους για το επίπεδο master υποκαθιστούν 4 έτη ολοκληρωμένων ακαδημαϊκών σπουδών.

Πάλι, εστιάζετε στα χρόνια και όχι στην ποιότητα, τη διάρθρωση και τον προσανατολισμό των σπουδών: δεν είναι "3+1=4".

Καταρχάς, προπαρασκευαστικά μαθήματα παλαιότερα ήταν υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν και *φοιτητές από πανεπιστήμια* εάν το τμήμα έκρινε ότι υπήρχε ανάγκη (πχ. ένας φοιτητής Βιολογίας που έκανε master σε τμήμα Πληροφορικής).

Ένας τέτοιος φοιτητής master, απόφοιτος τετραετούς *πανεπιστημιακού* τμήματος Βιολογίας, σύμφωνα με τη λογική σας τι πρέπει να ζητήσει; Χρειάστηκε (4+1+2) χρόνια άρα να έχει πτυχίο περίπου "ισότιμο" με την Ιατρική Σχολή;

Δεν είναι "αθροιστική" η ποιότητα των σπουδών, εξαρτάται από:

α) τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό ιδρύματος (διαφορά ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, που καλώς καταργήθηκε - αλλά τα ΤΕΙ θα γίνουν πανεπιστήμια όχι το ανάποδο)

β) τη στόχευση μαθημάτων τμήματος (διαφορά μεταξύ των τμημάτων/σχολών, που προφανώς παραμένει)

Ένα πτυχίο Βιολογίας σαφώς ΔΕΝ είναι το ίδιο με ένα πτυχίο Πληροφορικής, παρόλο που είναι πανεπιστημιακά και τα δύο.

Ένα πτυχίο ΤΕΙ Πληροφορικής σαφώς ΔΕΝ ήταν το ίδιο με ένα πτυχίο Πληροφορικής από πανεπιστήμιο, γιατί τα ιδρύματα δεν είχαν την ίδια ακαδημαϊκή αποστολή.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.