ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Για ποίους λόγους, η Ελληνική Γλώσσα , πλησιάζει την τελειότητα

Δημοσίευση: 20/08/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Γιάννη Π. Πλατάρου -Μαθηματικού

Η φιλοδοξία του παρόντος άρθρου, είναι να συγκεντρώσει περιεκτικά επιχειρήματα για την Ελληνική Γλώσσα που πιστοποιούν την ανώτατη ποιότητά της. Να παραθέσει τις αποδείξεις, τα ισχυρά επιχειρήματατα, όπου υπάρχουν, αλλά και τα ασθενή και να καλύψει επαρκώς τον ισχυρισμό του τίτλου της, εκλαϊκευτικά- όχι απλουστευτικά- αλλά και γλαφυρά.  

Η επικαιρότητα ενός τέτοιου άρθρου είναι διαρκής και θα φανεί και στο περιεχόμενό του, ειδικότερα.

Ξεκινάμε:

1.    Η Ελληνική Γλώσσα έχει απόλυτη  συντακτική ευκαμψία-ελαστικότητα, μεγαλύτερη από κάθε άλλη Γλώσσα.

Παράδειγμα και απόδειξη μαζί: Έστω η πρόταση : «Χτες το βράδυ, ο Γιώργος, με την φίλη του,  πήγε στον κινηματογράφο» Αυτή η απλή κοινότυπη  φράση έχει 6  συντακτικούς όρους: «Χτες» (1), «το βράδυ» (2), «ο Γιώργος» (3), «με την φίλη του» (4) , «πήγε» (5), «στον κινηματογράφο» (6)  Σύμφωνα με την πολλαπλασιαστική αρχή της Συνδυαστικής, είναι σαν να έχουμε 6 άδεια κουτάκια στην σειρά, το ένα δίπλα από το άλλο, όπου για να συμπληρωθεί το πρώτο κουτάκι, θα διαλέξουμε έναν όρο από τους 6 της πρότασης (6 δυνητικοί τρόποι) για το δεύτερο  5  υπολειπόμενους τρόπους (αφού έχουμε διαλέξει ήδη τον έναν όρο)  για το τρίτο κουτάκι  3 τρόπους, κ.ο.κ. για το τελευταίο κουτάκι με 1 τρόπο. Άρα:  Αυτή η πρόταση δύναται να λεχθεί κατά  6Χ5Χ4Χ3Χ2Χ1=6! =720 τρόπους . Όλοι αυτοί οι τρόποι, έχουν λεπτή νοηματική διαφορά απόχρωσης η οποία έγκειται στον επιτονισμό  που ομιλών θέλει να αποδώσει στον κάθε όρο για λόγους  έμφασης.

Π.χ. «Ο Γιώργος, με την φίλη του πήγε στον κινηματογράφο το βράδυ, χτες» ή «Στον κινηματογράφο χτες με την φίλη του ο Γιώργος πήγε»   κ.ο.κ.

Το παραπάνω, όπως γνωρίζετε, δεν μπορεί να επιτελεστεί από άλλες Γλώσσες. Ηθοποιοί και λογοτέχνες και  συγγραφείς και γενικότερα όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον λόγο, μέσα από αυτή την δυνατότητα, μπορούν να εκφρασθούν κατά τον δικό τους μοναδικό αλλά και καθολικώς κατανοητό τρόπο.

2.    Οι λέξεις της Ελληνικής διαβάζονται κατά μοναδικό τρόπο.

Είναι γεγονός, ότι η ιστορική ορθογραφία της Ελληνικής είναι δύσκολη. Το αντίτιμο της δυσκολίας εισπράττεται από το ότι με την ιστορική ορθογραφία γίνεται αντιληπτό και το ήμισυ τουλάχιστον της ετυμολογικής καταγωγής μιας λέξης, άρα και η σημασία της, χωρίς καταφυγή σε λεξικό, αυτομάτως. (Θα μιλήσουμε και παρακάτω γι αυτό) Η λέξη   «οικογένεια» έχει μια παράξενη ανάγνωση  καθώς οι=ει=η=ι=υι όμως άπαξ και μάθεις ότι αυτά έχουν ίδια προφορά, δεν πρόκειται να κάνεις ποτέ λάθος σε ανάγνωση μιας άγνωστης λέξης. Με λίγα λόγια, «Τα Ελληνικά προφέρονται ακριβώς όπως γράφονται» Δεν καταβάλλει κόπο και δεν σπαταλά μνήμη να θυμάται κάποιος και την προφορά ανά λέξη, όπου στα Αγγλικά λ.χ., είναι ένα μείζον εμπόδιο, αφού και τα λεξικά τους έχουν εκείνα τα περίεργα σύμβολα που αναφέρονται στην προφορά μιας λέξης. Ένας ανυποψίαστος παρατηρητής αυτού του φαινομένου, αποδίδει την ύπαρξη  ξέχωρων συμβόλων προφοράς μιας λέξης στην διευκόλυνση προσβασιμότητας των ανθρώπων που την έχουν ως δεύτερη Γλώσσα. Όμως τα σύμβολα προφοράς υπάρχουν και στα  Άγγλικο-Αγγλικά λεξικά και όχι μόνο στα λ.χ.  Άγγλικο-σανσκριτικά κτλ. λεξικά. Εν τούτοις, έχουμε και κάποιες εξαιρέσεις στα Ελληνικά ελάχιστες, ίσα που να επιβεβαιώνουν τον κανόνα!

Π.χ. το «Σαν πας στην Καλαμάτα» προφέρεται «Σαμπάς στη Γκαλαμάτα», «όλοι στη μπλατεία», «δε μπληρώνω», «κρέμαστο στο ντοίχο»   Αλλά και με τα «ν» να προφερθεί, είναι απολύτως δεκτό και κατανοητό, ακόμα  και χωρίς ερωτήσεις του τύπου «από που είσαι εσύ παιδί μου;»  Ακολουθεί το  «άγχος» που προφέρεται ως «άνχος» , το «σμήνος» που προφέρεται ως «ζμήνος»  , το «έγγραφο» που προφέρεται ως «έν-γραφο» (ελάχιστοι το προφέρουν σωστά, δείχνοντας να αγνοούν την απλή ετυμολογία του),  «συγχαρητήρια »-«συν-χαρητήρια» και …κάπου εδώ τελειώνουν τα παραδείγματα, τα ελάχιστα που υπάρχουν.

3.    Η Ελληνική Γλώσσα δεν είναι απλώς σημειολογική· είναι εννοιολογική.

«Σημαίνον» είναι η λέξη με τα γράμματά της, η εικόνα της  είτε ο ήχος της. «Σημαινόμενον»  η έννοια της και τα συναισθήματα που προκαλεί στον αναγνώστη είτε ακροατή. Αν ανάμεσα σε σημαίνον και σημαινόμενον είχαμε ύπαρξη μαθηματικής αντιστοιχίας που λέγεται «απεικόνιση» (συνάρτηση) «ένα προς ένα» όπου ένα σημαίνον θα είχε μοναδικό σημαινόμενον και αντιστρόφως ένα σημαινόμενον, μοναδικό σημαίνον, τότε πραγματικά (να μην το αναλύσω) θα είχαμε κατασκευάσει τέλειες μηχανές μετάφρασης, αιώνες πριν την έλευση των Η/Υ. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η δομή των Γλωσσών, είναι πολύ πιο πολύπλοκη και την μελετά  ανάμεσα σε πολλές προσεγγίσεις και η  Μαθηματική Γλωσσολογία, με μεθόδους της «Θεωρίας Κατηγοριών» Ειδικά η Ελληνική, έχει μια συνιστώσα μοναδική, που έγκειται στο πλησίασμα της απόστασης μεταξύ σημαίνοντος και σημαινομένου, πράγμα που δεν παρατηρείται σε άλλες Γλώσσες. 

Τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι πλήρως αποκαλυπτικά για το τι εννοούμε:

Βοηθός =αυτός που τρέχει σε μια φωνή (Βοή +θέω)
αέναος = ο για πάντα ρέων [αεί + ρέω (νάω)]

Αλήθεια =η αξέχαστη κατάσταση (α στερητικό +λήθη) Ετυμολογία, υπερτερούσα πάσης άλλης φιλοσοφικής προσέγγισης, αφού « το ψέμα έχει κοντά ποδάρια»

Ωραίος =ο στην ώρα του, ο ώριμος, ο  επειδή είναι στην ώρα του, είναι ωραίος. Άσχημο (α+σχήμα) το μη έχων σχήμα, όπου «σχήμα» πρέπει -αναγκαστικά πλέον- να είναι κάτι    έχον μια κάποια συμμετρία.

Η «Ελευθερία»  σύμφωνα με μια εκδοχή προκύπτει «παρά τό ἐλεύθειν ὅπου ἐρᾶ τίς», δηλαδή «να πηγαίνει κάποιος εκεί όπου αγαπάει/επιθυμεί». Λυσιτελής =λύση + τέλος (σκοπός) αυτός που φθάνει έως τον σκοπό της λύσης
(ἐλεύθω= ἐρχομαι, πορεύομαι / ἐρῶ= αγαπώ -> ἔρως) «Ελευθερία» λοιπόν είναι, το να πράττεις σύμφωνα με ό,τι  γεννά έρωτα στην ψυχή σου. [1]  «Συγχωρώ»   < σύν + χωρέω , δηλ. κάνω χώρο για να χωρέσουν κι άλλοι. «Με μεμψιμοιρώ» =μέμφομαι την μοίρα μου, κατηγορώ το μοιράδι που μου έδωσε η ζωή. «Μοχθηρός» από αυτόν που έχει μοχθήσει, έχει κακοπεράσει, έχει πονέσει.  Σήμερα λέμε «Μην τον φοβάσαι τον πλούσιο· τον γιο της πλύστρας να φοβάσαι.» (Λένιν) αφού και ο «πόνος» είναι νοηματικά ο κόπος αλλά και ο ίδιος ο πόνος ετυμολογείται από την πενία, τον πένητα και το πένομαι. «Πολιτισμός» το παράγωγο της οργάνωσης της ζωής σε πόλεις, άρα το «χωριό» δεν μπορεί να έχει «πολιτισμό» και τα «αστεία» του χωριού,  είναι «χωρατά» χοντροκομμένα όχι λεπτεπίλεπτα και καλλιεργημένα όπως της πόλεως , του άστεως εξ ου και το «αστείο».

Βλέπουμε λοιπόν στα παραπάνω λιγοστά παραδείγματα, το ιδεολογικό περιεχόμενο της Ελληνικής και  την πλήρη μεστού νοήματος φόρτιση των λέξεων. Ποιός μπορεί να αλλάξει την σημασία των εννοιών όταν οι ίδιες οι έννοιες περιέχονται σχεδόν πρωτογενώς στις λέξεις τους; Πολύ μεγάλη όχληση έχουν οι παντός είδους εξουσίες και οι υποκριτικές «πολιτικές ορθότητες» για την ίδια την Ελληνική Γλώσσα. Οι «πολιτικές ορθότητες» αντί να αλλάζουν την ίδια την πολιτική, το περιεχόμενό της, την πρακτική της, την ίδια την πραγματικότητα, επιχειρούν επίπλαστους ευφημισμούς, αλλάζοντας το σημαίνον, αφού δεν μπορούν να αλλάξουν το σημαινόμενο! Πραγματικά πρόκειται περί  «αστείου». Πρόσφατο είναι το παράδειγμα της επισήμανσης, δια σχετικής  εγκυκλίου από την δικαστική εξουσία προς την εκτελεστική,  να μην χρησιμοποιείται μια απολύτως δόκιμη λέξη (ο λαθρομετανάστης) για να μην διεγείρει   σε διάπραξη ρατσιστικών επεισοδίων βίας κτλ. . Είναι γνωστό ότι το επίρρημα «λάθρα»  σημαίνει το «κρυφίως» εξ ού ο «λάθρα βιώσας», ο βιώσας  την ζωή του αποκρυπτόμενος από την κοινωνία· (αν και εννοιολογική παραποίηση της προστακτικής απόφανσης του Επίκουρου «λάθε βιώσας») ο κρυφίως κυνηγών, λαθροκυνηγός και λαθροθήρας και αντιστοίχως λαθραλιεύς· ο κρυφίως άνευ εισιτηρίου επιβαίνων, λαθρεπιβάτης· ο κρυφίως και άνευ δασμών εμπορευόμενος, λαθρέμπορος· ο παρανόμως αναγιγνώσκων την εφημερίδα χωρίς να πληρώσει το αντίτιμό της, λαθραναγνώστης·  ο παρανόμως ξυλεύων, λαθροϋλοτόμος· ο  παρανόμως ανασκάπτων, ραθρανασκαφεύς· η λάθρα μοιχεία, λαθρογαμία· η λάθρα αφαίρεση, υπεξαίρεση, πράξη, λαθροχειρία· και άτομο που έχει μετακινηθεί σε χώρα στην οποία δεν είναι νόμιμος υπήκοος, χωρίς να έχει περάσει από τους ελέγχους που ορίζουν οι νόμοι της χώρας στην οποία μετακινήθηκε, ο παράτυπος μετανάστης, λαθρομετανάστης. [2]

4.    Η Ελληνική διαθέτει την περιβόητη «Μαθηματική δομή»  στον τρόπο σύνθεσης λέξεων.

Αναφερόμαστε στη ρήση του  ιδρυτή της Microsoft Μπίλ Γκέϊτζ ,  ότι τάχα, «μόνο σ΄ αυτήν δεν υπάρχουν όρια».  Και ότι οι γενιές των νέων υπολογιστών, θα βασιστούν σ΄ αυτήν, ότι γίνονται προσλήψεις σε όσους ξέρουν Αρχαία Ελληνικά κ.ο.κ. Ένας κυκεώνας φημών που αναπαράγονται από τα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ . Το ότι τα σύμβολα- γράμματα του Ελληνικού Αλφαβήτου ήταν και αριθμοί, δεν λέει κάτι  για την Μαθηματική δομή, όπως πραγματικά  εννοούμε την όποια μαθηματική δομή. Το ότι το Ελληνικό αλφάβητο περιγράφει τα Μαθηματικά δεν σημαίνει ότι η Ελληνική Γλώσσα έχει και μαθηματική δομή.

Περί αυτού πρόκειται.  Ομοίως οι «λεξάριθμοι» όπου μια λέξη μεταφράζεται σε αριθμό και εκ του αριθμού βγαίνουν διάφορα συμπεράσματα, δεν έχει σχέση με μαθηματική δομή. Βεβαίως ο επινοητής των «λεξαρίθμων» πολύ καλός συμπατριώτη μου Ελευθέριος Αργυρόπουλος, επιμένει στα ευρήματά του και στην ερμηνεία τους [3] . Στον αντίποδα στέκεται ο Νίκος Σαραντάκος που αποδομεί τα όποια συμπεράσματα [4] και ως τρίτος πόλος η ρήση του Μπιλ Γκέϊτζ. Προσωπικώς πιστεύουμε, ότι όλοι έχουν κάποιο δίκιο σε κάποιο βαθμό αφού υπάρχουν υπερβολές και αντιφάσεις παντού. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι εξαίρετοι και λίαν διακεκριμένοι στο είδος τους. Υπάρχουν και σκοτεινά ανεξερεύνητα σημεία. Προσωπικώς θεωρούμε, ότι η όποια «μαθηματική δομή» της Ελληνικής, έγκειται στη σύνθεση και παραγωγή νέων λέξεων. Παραθέτουμε παραδείγματα, γλαφυρά για τον αναγνώστη. Ξεκινάμε από παράδειγμα του  Άγγλου.  Είπαμε, ότι το γλωσσικό του σύστημα είναι ατελές, αφού προσφεύγει σε λεξικό και για το πώς προφέρεται η λέξη! Όταν παράγει νεολογισμούς ο Άγγλος, παίρνει δύο λέξεις Α και Β και τις συνενώνει  σε μια σειρά ΑΒ (προσέξτε το αυτό!) πετώντας την κατάληξη της Α και το θέμα της Β. Πετώντας την κατάληξη της Α, δεν συμβαίνει κανένα κακό. Πετώντας όμως το θέμα της Β, χάνεται η ετυμολογική καταγωγή της λέξης! . Συγκεκριμένα: Υπάρχει ένας πρόσφατος νεολογισμός στα Αγγλικά, το «phone snubbing» Σημαίνει το σνομπάρισμα  του συνομιλητή σου δια του «μπαχαλέματος» του κινητού τηλεφώνου, ενώπιόν του, σε δημόσιο χώρο συνάθροισης και αναψυχής. Λίαν διαδεδομένο παγκόσμιο φαινόμενο. Το «σνομπάρειν δι΄ εξυπνοτηλεφώνου.» Στους Άγγλους δεν άρεσε η περίφραση και είπαν να φτιάξουν νεολογισμό. Είπαν λοιπόν:  phone+snubbing = phubbing. Τι θα κάνει ο Άγγλος αν δει αυτή την λέξη πρώτη φορά και εκ των συμφραζομένων δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα; Θα πάει στο Λεξικό. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Έλληνας πιθανόν να μην πήγαινε, διότι όταν παράγει λέξεις από δύο συνθετικά Α και Β, τα βάζει μαζί, πετώντας την κατατάληξη του Α, αλλά ΟΧΙ το θέμα του Β. Έτσι διατηρείται το έτυμον, η καταγωγή, άρα η πιθανότητα αναγνώρισης ενός νοήματος στην παραγωγή μιας νέας λέξης είναι πολλαπλάσια από του Άγγλου ιδίας νοημοσύνης και γλωσσικής μορφώσεως. Δεν χρειάζεται προσφυγή στο λεξικό. Παράδειγμα: Ευελιξία +Ασφάλεια=ευελιξασφάλεια (ευέλικτη ασφάλεια, ασφαλισμένου προσώπου)  Η  πρώην Υπουργός Παιδείας έφερε αυτό το παράδειγμα όχι όπως το γράψαμε εμείς σε δόκιμη σύνθεση, αλλά σε -όπως Αγγλία- «Ευελιξία +Ασφάλεια=ευαλφάλεια (!)» =(τι είναι αυτό, πάμε σε λεξικό!) Συχνά μεταφράζουμε σύνθετες Αγγλικές με Ελληνική προέλευση με τον ίδιο τρόπο : π.χ. «Ομοφοβικός»  από το αντίστοιχο Αγγλικό homophobia . Ο Έλληνας που το ακούει πρώτη φορά θα το ερμηνεύσει ως «ο έχων τον ίδιο φόβο/φοβία» Κανείς δεν σκέφθηκε να κάνει δόκιμη μετάφραση ως «ομοφυλοφιλοφοβία» Θα πει κάποιος επιπόλαια, ότι συνιστά γλωσσοδέτη. Όταν δει όμως την ορθογραφία (να σε τι χρησιμεύει η Ιστορική ορθογραφία) θα καταλάβει τα τέσσερα συνθετικά ομό +φύλο+φίλος +φοβία και από την στιγμή που αναγνωρίσει τα μέρη προφέρει το όλον και το κατανοεί. Βεβαίως, αν το δούμε πιο αναλυτικά και ο ίδιος ο όρος «ομοφυλοφιλία» είναι ένας ευφημιστικός νεολογισμός διότι τα τρία συνθετικά εννοούν τον φίλο του ιδίου φύλου. Όλοι οι φίλοι μας, ομόφυλοι είναι (εδώ το ομόφυλοι το χρησιμοποιώ με την δόκιμη πρώτη του σημασία, όχι μεταφορά του Αγγλικού!) Τα Αγγλικά και ως Ελληνικά έχουν αλλοιώσει τα ίδια τα Ελληνικά όπως λέμε «Ο Μέσι πέτυχε ένα φανταστικό γκόλ» ενώ εννοούμε «αφάνταστο» διότι αν μπορούμε να το φανταστούμε, δεν έχει και τόση αξία. Τέτοια τέρατα Γλωσσικά υπάρχουν δεκάδες γύρω μας, είναι κακομεταφρασμένα αντιδάνεια της Αλλοδαπής  και δεν …γελάει κανείς! Για παράδειγμα: «Πραγματική Ανάλυση» στα μαθηματικά δεν είναι αυτό που λέει ο κακομεταφρασμένος (Από το Real Analysis) τίτλος μαθήματος, αλλά η «Ανάλυση Πραγματικών (Αριθμών)» To επίσης μάθημα «Εξελικτική Ψυχολογία» δεν αφορά την εξέλιξη της Ψυχολογίας όπως λέει ο τίτλος του, αλλά την «Ψυχολογία της Εξέλιξης (του ανθρώπου) » Ο «Γραφικός Υπολογιστής» δεν είναι ένας υπολογιστής που έχει πλάκα και μας διασκεδάζει, αλλά ένας «Υπολογιστής Γραφικών/γραφημάτων»  Είμαστε τώρα έτοιμοι να αναγνωρίσουμε την Μαθηματική δομή της Ελληνικής Γλώσσας στην σύνθεση:

Μορφολογικά, σημειολογικά : Α+Β=(σχεδόν) ΑΒ

Νοηματικά:   Α+Β =(σχεδον)[(νόημαΑ)+(νόημαΒ)]

Δυστυχώς, με τις κακοποιήσεις που έχει υποστεί η νέα Ελληνική, μερικές από τις οποίες παραθέσαμε, τα παραπάνω μαθηματικά δεν μπορούν να ισχύσουν, αφού θα θέλαμε εκατοντάδες εξαιρέσεων. Στα Αρχαία (=90% Νέα) όπου η σημασία τους δεν έχει κακοποιηθεί από την χρήση και υπάρχει καταγεγραμμένη σε δόκιμα λεξικά που μάλλον συμφωνούν ή τουλάχιστον έχουν τις ίδιες επιφυλάξεις ή και έχουμε το «ευαγγέλιο», το μοναδικό, των λεξικών (των Liddell – Scott ) μπορούν να γίνουν πράγματα όπως παραδειγματικά αναφέρουμε παρακάτω:

α)  Θέμα Ρήματος  +κατάληξη απαρεμφάτου → αλλαγή νοήματος ρήματος σε «δυνατότητα» είτε «χρήση»  της έννοιας που καθορίζει το ρήμα. Σε μια τέτοια «λογική προγραμματισμού»  με τις εγκλίσεις (Υποτακτική, Ευχετική, Προστακτική) τους χρόνους(Ενεστώς, Μέλλων,  Παρατατικός, Παρακείμενος Υπερσυντέλικος)  και τις Φωνές (Ενεργητική , Μέση , Παθητική) τις πτώσεις (Ονοματική, Γενική, Δοτική, Αιτιατική, Κλητική) Αριθμούς (Ενικός, Δυικός, Πληθυντικός)  μπορούν να φτιαχθούν όλες ο σημασίες (και με τις εξαιρέσεις τους) για όλες τις Ελληνικές λέξεις και γενικώς όλα τα μονολεκτικά σχήματα.

β)   Για σύνθετα -παρασύνθετα που είτε υπάρχουν και είναι δόκιμα είτε αδόκιμα, μπορώ να αποδώσω νόημα προγραμματιστικά και όταν οι συνθήκες  δεν υπάρχουν για ονοματοδοσία (!) Υπάρχει δηλαδή το σχεδόν ανεξάντλητο στοιχείο, δεδομένου ΚΑΙ του τεραστίου πλήθους όρων της Ελληνικής ΚΑΙ της ποιοτικής καλλιέργειας αιώνων που έχει   υποστεί.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι η όποια μαθηματική δομή υπάρχει, δεν έγκειται ούτε στα σύμβολα γράμματα που ήταν και αριθμοί, ούτε στους λεξαρίθμους αφού  ανάμεσα στον λεξάριθμο και την λέξη δεν υπάρχει κάποια σχέση απεικόνισης ή «σχεδόν απεικόνισης»  ή και «υπό μία ευρύτατη οριζόμενη έννοια αντιστοιχίας, μη τυχαίας» Η όποια μαθηματική δομή υπάρχει στην δυνατότητα παραγωγής λέξεων που προσεγγίζει την τελειότητα, αφού μπορούν να παραχθούν όροι που δεν υπάρχουν ακόμα , χωρίς καταχώριση σε λεξικά (διάβαζε «Βάσεις δεδομένων προγραμματιστικών εντολών»  (για τους «γνώστες» όλων των σημασιών των λέξεων, όπως είναι ένας Η/Υ) Λέγοντας «όροι που δεν υπάρχουν ακόμα» δημιουργείται και ένα αντίστοιχο φιλοσοφικό ερώτημα υπό Πλατωνική ή Αριστοτέλεια οπτική. Πιστεύουμε όμως ότι οι έννοιες προϋπάρχουν και τις ανακαλύπτουμε, αλλά κι αυτές που ορίζουμε ή εφευρίσκουμε, ορίζονται και εφευρίσκονται με σύνολο αναφοράς τον κόσμο, το Σύμπαν, άρα είναι σαν να προϋπάρχουν αφού εξυπηρετούν την ύπαρξη και δεν υπάρχει αντίφαση πραγματική στις δύο θεωρήσεις, ας παρουσιάζονται ως τέτοιες.

5.    Υπάρχουν παραθεωρίες και αναπόδεικτοι ισχυρισμοί για την ανωτερότητα της Ελληνικής Γλώσσας;

Η απάντηση είναι «ναι» και παραθέτουμε τις πλέον «δημοφιλείς» παραθεωρίες:

α) Η θεωρία της «Επίκτητης Ευφυΐας».  Σύμφωνα με αυτή την εξόχως γοητευτική θεωρία, δεν υπάρχει αντιφατικότητα στον τίτλο της, ας θεωρείται η ευφυία εξ ορισμού ως εκ γενετής και εδραζόμενης στο DNA.  Εικάζεται ουσιαστικά, ότι η μη περιφραστική πολυτυπία της Ελληνικής (εγκλείσεις, πτώσεις, χρόνοι , φωνές)  όπου για παράδειγμα το ρήμα «λύω» έχει 243 μονολεκτικούς, μη περιφραστικούς, διαφορετικούς τύπους, την δημιουργεί.  Αν το σκεφθείτε καλά, μόλις σας παρέθεσα το κυριότερο επιχείρημα γιατί το τα Ελληνικά είναι δύσκολα. Στα Αγγλικά έχουμε το πολύ 3- 4 τύπους ως κανόνα.

Σύμφωνα με την πολυτυπία, θεωρείται, ότι  κάθε τύπος αντιστοιχεί σε λ.χ.  Χ «νευρώνες» (=εγκεφαλικά κύτταρα)  όπου συνδέονται μεταξύ τους με «συνάψεις» ενώ το 243 δημιουργεί έναν τεράστιο αριθμό συνάψεων. Αν δεχθούμε (και αυτό είναι απολύτως σωστό) ότι ο άνθρωπος διανοείται με λέξεις έχει  δι΄ αυτού του τρόπου, τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής του που διαμορφώνεται σε βασικά επίπεδα η μητρική Γλώσσα) αυξημένες δυνατότητες εκμάθησης εννοιών ακριβώς όπως λειτουργεί η παροιμία «τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα» . Η Ελληνική Γλώσσα προικίζει τον γνώστη της με αυξημένης ποιότητος εργαλείο σκέψης, άρα δυνατότητας προσέγγισης του επιστητού καλύτερη. Βεβαίως δεν εξηγείται γιατί ο περιφραστικός τρόπος σκέψης είναι υποδεέστερος.  Λέγεται ακόμη, ότι έχουν γίνει μυστικά πειράματα με παιδιά τα οποία  βρεφόθεν μύησαν στα Αρχαία Ελληνικά (και Κινέζικα που είναι επίσης δύσκολη Γλώσσα) και μέτρησαν τα θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τις ομάδες που διδάχθηκαν απλά Αγγλικά. Υπάρχει μια θεωρία συνομωσίας, αφού ένα τέτοιο πείραμα είναι σχεδόν αδύνατον να το επαναλάβει κάποιος για λόγους κόστους  τουλάχιστον. Έτσι ή πρέπει να πιστέψουμε ότι υπήρξε ένα τέτοιο «μυστικό» πείραμα ή να το ….επαναλάβουμε βρίσκοντας έναν Κροίσο χορηγό- χρηματοδότη.

β)  Η Θεωρία δόνησης Του εγκεφάλου με το «ν» των καταλήξεων που καταργήθηκε!

Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια τέτοια θεωρία αν δεν κάνει πείραμα , επίσης πανάκριβο, άρα απρόσιτο. Για την Ιστορία, σύμφωνα με αυτή την θεωρία συνωμοσίας, το τελικό «ν» δονεί τον εγκέφαλο (αλήθεια είναι) με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη κυκλοφορία του αίματος τα τριχοειδή αγγεία, άρα και καλύτερες νοητικές λειτουργίες. Όλα μοιάζουν ευλογοφανή, εκτός από το ότι το έκαναν επίτηδες οι κακοί ξένοι για να ανακόψουν την εξελικτική επέλαση στο Παγκόσμιο γίγνεσθαι, του Έλληνα.  (!)

γ) Έχουμε λέξεις αμετάφραστες στις άλλες Γλώσσες και αυτό δηλοί την ανωτερότητα του εργαλείου σκέψης μας.

Λέγεται και γράφεται σε πολλά ΜΚΔ ότι:

«Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο. Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον…»

Η αλήθεια είναι ότι όλες οι Γλώσσες του κόσμου έχουν λέξεις που δεν μεταφέρονται ακριβώς σε άλλη Γλώσσα. Μάλιστα αυτός είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Ακόμα και απολύτως συγκεκριμένα μη αφηρημένα ουσιαστικά καλώς ορισμένα, όπως η λέξη «ψωμί» έχουν διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο που έγκειται στην χρήση του ονόματος  και στους επιτονισμούς των εννοιών. Στα Ελληνικά λ.χ. το ύδωρ και το νερό δεν είναι το ίδιο, αφού αν πεις στον σερβιτόρο «φέρε μου και εν ποτήριον πλήρες ψυχρού ύδατος» παγωμένο νερό θα σας φέρει , αλλά θα γελάσει κι όλας. Εκμετάλλευση αυτού του φαινομένου, έκανε ο αείμνηστος Ηλίας Πετρόπουλος στο πλέον δημοφιλές βιβλίο του «Εγχειρίδιο του Καλού Κλέφτη» όπου υπάρχει μια διαρκής αντίθεση στην καθαρεύουσα, «επίσημη», «σοβαρή» , «κρατική», «γραπτή γλώσσα»  με την γλώσσα του περιθωρίου και της «απαγορευμένης λαογραφίας» που θεράπευε ο μοναδικός Ηλίας Πετρόπουλος, κάνοντας ένα εξόχως γλαφυρό αφήγημα, υπέρτατα γλαφυρό δι΄ αυτού του τεχνάσματος, αφού ήταν κάτοχος της Ελληνικής,  σε όλες της τις ιστορικές της εκφάνσεις.

Γενικά, ως απόλυτος κανόνας χωρίς εξαιρέσεις,  δεν υπάρχουν λέξεις με ταυτιζόμενο 100% περιεχόμενο. Ούτε Ελληνικές , ούτε ξένες, σύμφωνα με την παραδοχή που κάναμε.  Η μόνη αλήθεια που κρύβεται πίσω από τον ισχυρισμό των «αμετάφραστων λέξεων» είναι ότι είναι εξόχως καλλιεργημένες έννοιες λόγω μακραίωνης ιστορικότητας της Γλώσσας.

δ)  Η Νέα Ελληνική είναι υποδεέστερη της Αρχαίας Ελληνικής.

Είναι μύθος. Η όποια Γλώσσα έχει πλούτο που καλλιεργείται. Πλούτος είναι οι νέες λέξεις που φτιάχνει για νέες έννοιες (πραγματικά νέες έννοιες και αντικείμενα και όχι ευφημισμούς ή εξωραϊσμούς που υπηρετούν πολιτικούς ολοκληρωτισμούς) Η νέα Ελληνική είναι και η Αρχαία, μαζί. Όλοι μπορούν να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο που ήταν μια Γλώσσα που μιλούσαν και καταλάβαιναν σε όλο τον Ελληνιστικό χώρο  και μετά το 323  π.Χ.   έως το  30 π.Χ. συμβατικά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ομιλείτο και μετά, σε αυτό το επίπεδο. Ο Όμηρος ήταν αρχαίος για τους Αρχαίους και αρχαιογνώστης δεν είναι ο κάτοχος της Αττικής διαλέκτου σε εξαιρετικά δύσκολα κείμενα της εποχής που περιείχαν κυρίως φιλοσοφία. Φυσικά και έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες να υποχωρήσει η «Γλώσσα των Θεών». Κατά Κικέρωνα «Ει Θεοί διαλέγονται την των Ελλήνων γλώττι χρώνται» Ποιος μορφωμένος Έλληνας δεν κατανοεί την αρχαία αυτή πρόταση; Βεβαίως αν ήταν στα Αγγλικά, θα την κατανοούσε μεγαλύτερο ποσοστό νεολαίας. Όμως έχουν γίνει τεχνολογικά θαύματα και θα γίνουν κι άλλα συντόμως:

Επανήλθε το πολυτονικό και λύθηκε ένα πρόβλημα του 1983, όπου κατ΄απαίτηση των τότε εκδοτών Τύπου, εν όψει κατάργησης λινοτυπίας και εισόδου των Η/Η με τον πρωτόγονο κώδικα ASCII  υπήρχε πρόβλημα ψηφιακής παράστασης συμβόλων λόγω περιορισμένης χωρητικότητας χαρακτήρων. Όλα αυτά επιλύθηκαν με την διαδικασία «Επιλογή όλου του μονοτονικού, κλικ, μετατροπή σε πολυτονικό!»  Με ένα κλικ!  
Ακόμα και η Προσωποβίβλος (Facebook) έχει έκδοση στα Αρχαία Ελληνικά.
Το θέμα με τα Γριγλικά έχει λυθεί, αφού κι αυτά μεταγράφονται σε ορθογραφημένα Ελληνικά.
Οι τόνοι είναι ένα ανοικτό ζήτημα, ακόμη. Η  κατάργηση της δασείας μόνο, ήταν έγκλημα, αφού ήταν γράμμα και ως γράμμα εξηγούσε πολλές ετυμολογίες Ελληνικών λέξεων και γραφή  Αγγλικών λέξεων με Ελληνική καταγωγή.

Βεβαίως καταργήθηκε η άνω τελεία (Alt+0183)  που είναι «σχεδόν άνω τελεία» ως άνω τελεία πλέον χρησιμοποιείται το Ελληνικό ερωτηματικό ( ; ) και ως ερωτηματικό το ανάποδο τσιγκέλι (?) Το κάνουν και εκπαιδευτικοί. Δεν πειράζει· όλα θα τα λύση η τεχνολογία.

Δοκιμάστε να πείτε προφορικά στο κινητό σας στην Google «Άνδρα μοι έννεπε μούσα…» (συνεχίστε το όσο το ξέρετε, θα εκπλαγείτε!) Η Google διαθέτει πλέον  νέους αλγόριθμους κατανόησης προφορικού κειμένου. Ας είναι καλά παιδιά της Ελλάδος όπως ο Μαθηματικός στο M.I.T Κώστας Δασκαλάκης. Ο γραπτός λόγος θα υποχωρεί  και θα δίδεται διαρκώς μεγαλύτερη  έμφαση στον προφορικό, όπως είναι και η ανθρώπινη φυσιολογία. Φυσικά, οι αμπελοφιλοσοφούντες,  τεχνόφοβοι, απληροφόρητοι, μπορούν να λένε όσους αφορισμούς θέλουν!

Το μέλλον των Ελληνικών είναι εξασφαλισμένο στο διηνεκές αφού διδάσκονται σε όλα τα Πανεπιστήμια του Κόσμου, έστω και με την Αρχαία τους μόνο μορφή.

Αναφορές:
[1] https://etymologia.gr/etymologia/ελευθερία
[2] https://el.wiktionary.org/wiki/λαθρομετανάστης
[3] http://www.esoterica.gr/articles/contributions/occult/math_lang/math_lan...
[4] https://sarantakos.wordpress.com/2013/09/04/mathematics-lang/
[5] https://slidewiki.org/presentation/108592#/slide-698887-1  (προσωπικές σκέψεις για τα Ελληνικά, σε σειρά διαφανειών)

 

Σχόλια (64)

 
Παντελής Βλαχάκης
27 Φεβ 2022 23:50

O Κ.Σ.26 Οκτ 2018 20:53 Ρωτάει:

"....και αφού είμαστε το "Σπάνιο Πουλί", πανέξυπνοι, με προχωρημένη σκέψη και ευφυία, δάσκαλοι των δασκάλων όλων των εποχών, και άλλα τόσα Θεάρεστα χαρακτηριστικά και μοναδικότητες, τότε ρωτώ τους νουνεχείς: Γιατί είμαστε Πάτοι σε όλα τα ζητήματα που έχουνε αξίες Παγκοσμίως και γιατί πρωτεύουμε σε ότι απαξιωτικό και ποταπό υπάρχει την γη"

Απάντηση: Παιδία, Μάθηση, Education, = Προαιρετική...Περί ορέξεως, Κολοκυθόσποροι έλαγαν στο χωριό μου...

 
Κ.Σ.
26 Οκτ 2018 20:53

....και αφού είμαστε το "Σπάνιο Πουλί", πανέξυπνοι, με προχωρημένη σκέψη και ευφυία, δάσκαλοι των δασκάλων όλων των εποχών, και άλλα τόσα Θεάρεστα χαρακτηριστικά και μοναδικότητες, τότε ρωτώ τους νουνεχείς: Γιατί είμαστε Πάτοι σε όλα τα ζητήματα που έχουνε αξίες Παγκοσμίως και γιατί πρωτεύουμε σε ότι απαξιωτικό και ποταπό υπάρχει την γη?

 
Αγγελος
25 Αυγ 2018 17:35

Ειδικά για το σημείο 2, το «άγχος» και το «σμήνος» και τα άλλα που αναφέρονται εκεί ΔΕΝ είναι εξαιρέσεις, κανόνες είναι: οι συνδυασμοί γχ και σμ προφέρονται ΠΑΝΤΟΤΕ νχ και ζμ, όπως ακριβώς το αι προφέρεται πάντοτε ε. Εξαιρέσεις είναι όντως τα «συγγραφέας», «εγγραφή» κ.τ.ό., αφού η κανονική προφορά του γγ είναι νγκ και τίποτε δεν επιτρέπει να μαντέψουμε ότι σ´αυτές τις λέξεις δεν προφέρεται όπως στα «συγγενής» ή «εγγονός».

 
Άρες μάρες
24 Αυγ 2018 15:11

"Ο κ. Σαραντάκος πράγματι επισήμανε τα αυτονόητα, ο κ. Πλατάρος διαβάζει, ακούει;"

"περ' από κάθε γλώσσα to dassos me ta klemena
megala klonaria fteruyize sto adinato i
sto fegarofoto".

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

 
Ρούλα Μουντάνου
24 Αυγ 2018 14:05

Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον το άρθρο του κ. Πλατάρου και τη συζήτηση που άνοιξε με αφορμή τα γραφόμενά του.
Πολύ αρμοδιότεροι από εμένα έχουν ήδη ανασκευάσει με επιστημονικά επιχειρήματα τους ποικίλους γλωσσικούς μύθους και τις επιστημονικές -γλωσσολογικά- ανακρίβειες του αρχικού κειμένου.
Χωρίς να έχω το παραμικρό να προσάψω στον αρθρογράφο, άρθρα του οποίου μου φαίνονται εξαιρετικής ποιότητας, διαπιστώνω για μία ακόμη φορά την ιδιαιτερότητα της γλώσσας την οποία μπορώ να συγκρίνω με την ανάλογη ιδιαιτερότητα της ιστορίας. Με αυτό εννοώ ότι, για λόγους που μου είναι κατανοητοί αλλά όχι δικαιολογημένοι, επιστήμονες άλλων κλάδων μιλούν και γράφουν με βεβαιότητες στα θέματα της γλώσσας και της ιστορίας, αγνοώντας ή/ και αδιαφορώντας για τις επιστημονικές θεωρίες και τα συμπεράσματα των επιστημών της γλωσσολογίας και της ιστορίας. Αντίθετα γλωσσολόγοι ή ιστορικοί δεν φαίνεται να μιλούν με αντίστοιχες βεβαιότητες για ζητήματα των μαθηματικών ή της φυσικής.
Να επαναλάβω ότι η αναντιστοιχία είναι κατανοητή. Όλοι μας έχουμε γλωσσικές και ιστορικές γνώσεις. Αλλά ας συμφωνήσουμε ότι τόσο στα θέματα της γλώσσας όσο και της ιστορίας ο πρώτος λόγος ανήκει στους ειδικούς: στους γλωσσολόγους και στους ιστορικούς. Οι άλλοι οφείλουν να ενημερώνονται και να κατανοούν. Ακόμη και αν πρόκειται για τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, εάν αυτός είναι πολιτικός μηχανικός και όχι γλωσσολόγος.
Ποιος ξέρει; Αν υιοθετούσαμε μία πιο συνετή στάση να υπήρχαν καλύτερα αποτελέσματα στο πολύπαθο μάθημα της γλώσσας στην εκπαίδευση μας.

 
@ Iνδοευρωπαϊκη Φενακη
24 Αυγ 2018 12:09

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός λαός με «ανώτερο πολιτισμό» που δημιούργησε μια «τέλεια γλώσσα» από την οποία προήλθαν οι υπόλοιπες.

Αυτό που υποστηρίζει η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ τεκμηριωμένη θεωρία είναι η ύπαρξη πρωτο-Ινδοευρωπαϊκών φυλετικών ομάδων, που με διαδοχικά κύματα μεταναστεύσεων -από και προς διαφορες περιοχές- διαμόρφωσαν ξεχωριστούς πολιτισμούς.

Πώς ορίζεται ο αυτόχθονας λαός; Εκείνος που εγκαταστάθηκε κάπου πριν 5000 χρόνια ή εκείνος που εγκαταστάθηκε στην ίδια περιοχή πριν από 3500 χρόνια;

Ακόμα και με τόσους αιώνες απόσταση είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι η ολόκληρη η Βαλκανική χερσόνησος και η Μικρά Ασία, τόσο εύφορες και προσβάσιμες περιοχές, έμειναν εκτός αυτών των διαδικασιών;

Σε τελική ανάλυση, όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι από την Αφρικανική ήπειρο προήλθαμε, αυτή είναι η αποδεδειγμένη επιστημονικά αλήθεια.

Φυσικά διαφορετικη είναι η καταγωγή μιας μικρής ομάδας (πχ. στέπες Δυτικής Ευρασίας) από την εξέλιξη ενός ολόκληρου πολιτισμού (πχ. Χετταιοί, Μυκηναίοι κτλ.)

 
Πλατάρος Γιάννης
24 Αυγ 2018 11:10

Πήγαμε σε άλλο γήπεδο, εκτός έδρας, στο Μαρακανά του Νίκου Σαραντάκου χωρίς πάγκο.
Σας κρατώ σε επαφή: Μέχρι στιγμής 200 σχόλια με 5-6 να αναφέρονται στο άρθρο. Η δυναμική της ομάδας είναι χαοτική, αλλά και μέγιστη.
Παραθέτω τι απάντησα σε αναμονή έγκρισης:
Ευχαριστώ για την κριτική που είναι ολιστική. Είναι εδώ και ένα χαοτικό περιβάλλον φόρουμ, ζωντανό, αυτονομημένο, έψαχνα να βρω παρατηρήσεις για το άρθρο στα σχόλια τα εκατόν εξήντα τόσα, βρήκα ελάχιστα. Ξανασχολιάζω το περιβάλλον: Δίνι εντύπωση αρένας όπως όλα τα φόρα του παρελθόντος. Μονομάχους, θεατές, λέοντες Αυτοκράτορας, όλοι......... Ψάχνω να βρω ρόλο να ταυτιστώ με κάποιο μονομάχο, αλλά βλέπω ότι ο μόνος ρόλος που μπορώ να παίξω είναι του Χριστιανού Μάρτυρα που μπήκε σε λάκκο λεόντων. Αν καταφέρω και παίξω ρόλο Μονομάχου, που θα κινήσει και θα αποκτήσει και την ευμένεια του κοινού, με συναίνεση του Αυτοκράτορος, ίσως την γλιτώσω. Απίθανο . Αξίζει ο κόπος όμως διότι δεν έχω να πώ και πολλά τα περισσότερα τα είπα στα σχόλια του esos.gr .
Το πραγματικό κίνητρο απάντησης (μικρής -συμπληρωματικής) είναι ότι στο κοινό αρκετούς που γνωρίζουν το αντικείμενο, καλής και κακής πίστεως και θα υπάρχουν κι άλλοι που δεν διέκρινα. Εδώ δεν συναγελάζεται ο μέσος όρος, αλλά ένα κοινό πολύ μεγαλύτερο του Μ.Ο. έστω κι αν πολλοί έχουν αιμοδιψείς τάσεις.
Απαντάμε λοιπόν :
1. Για την συντακτική ευκαμψία:
Ο Κάρολος Κούν, είχε μια άσκηση, όπου μια απλή φράση -πρόταση, έπρεπε να την εκφέρουν οι ασκούμενοι σπουδαστές της δραματικής τέχνης, κατά 40 διαφορετικούς τρόπους. Σαράντα τρόποι σηματοδοτούν 40 διαφορετικά νοήματα, με λεπτές νοηματικές διαφορές κατά την υφή και κατά την χροιά. Έχουμε λοιπόν διαφοροποιήσεις νοήματος (λεπτές) κατά την εκφορά -απόδοση-ανάγνωση μιας φράσης. Διαφορές που υπηρετούν τα διαδραματιζόμενα υποστηρίζουν το σενάριο από την μία που είναι ένα γραπτό άψυχο κείμενο, αλλά και τον σκηνοθέτη με τις 40 διαφορετικές εκφορές απαγγελίες μιας φράσης.
Εμείς υποστηρίξαμε, ότι με βάση την πολλαπλασιαστική αρχή απαρίθμησης, κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει με 720 τρόπους και ειδικά εδώ, με βάση πάλι την ίδια αρχή, κατά 40Χ720 =28. 800 τρόπους , κάτι που αυξάνει την εκφραστική γκάμα , το φάσμα έκφρασης των ηθοποιών και της σκηνοθετικής ματιάς σε δυσδιάκριτα όρια εκφραστικής διακριτότητας ακόμα κι από ειδικούς.
Περί αυτού πρόκειται, είναι σαφής ανωτερότητα, σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και η σύγκριση αφορά την Αγγλική που είναι η δεσπόζουσα στον Πλανήτη τουλάχιστον ακόμα και τουλάχιστον στο διαδίκτυο και στις επιστημονικές εργασίες και αυτήν που διδάσκουμε ως δεύτερη εμείς και η εμπνεύστρια του τέρατος «ευαλφάλεια» θέλει να την κάνουμε πρώτη.
2. Για το μονότιμον της ανάγνωσης :
Έγραψα ότι «οι Ελληνικές λέξεις διαβάζονται όπως και γράφονται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων» Δεν ισχυρίστηκα ότι τις έβαλα όλες τις εξαιρέσεις γράφω «...κάπου εκεί τελειώνουν...» Μου επισημάνθηκαν κάποια ομοειδή παραδείγματα (εύλογο) κάποια διαφορετικά (διπλά σύμφωνα ο κ. Σαραντάκος) και οι δίφθογγοι αυ και ευ. (από ένα άλλο μέλος εδώ) Σωστά. Το συμπέρασμα, πάντα σχέση με τα Αγγλικά δεν αλλάζει. Το θέμα που έθιξε ο κ. Σαραντάκος με την αμφμινοσήμαντη 1-1 αντιστοιχία σε εκφορά και γραφή (το παίζεται και παίζετε) όπου ΔΕΝ υπάρχει, έχει φυσικά δίκιο και μερικώς λύνεται με την Ερασμιακή προφορά αλλά δεν αφορά τα Νέα Ελληνικά.
Σε κάθε περίπτωση ότι τα Ελληνο-Ελληνικά λεξικά ΔΕΝ έχουν σύμβολα προφοράς, αλλά τα Αγγλο-αγγλικά , ΕΧΟΥΝ! Είναι μια γλώσσα με χαμηλού επιπέδου σημειωτικό σύστημα. Και ελπίζω, να μην απαγορεύεται να το χαρακτηρίσω ως τέτοιο και να μην απαγορεύεται από κάποια επιστημονική δεοντολογία ότι «όλα τα σημειωτικά συστήματα είναι ομότιμα» διότι και εγώ έφτιαξα μια Γεωμετρία με ένα αξίωμα και μια πρόταση και -δι αυτής της λογικής- δύναμαι να ισχυρίζομαι ότι έφτιαξα Γεωμετρία «ισότιμη» της Ευκλειδείου! Θα με ...δείρουν! Στην Γλωσσολογία βλέπω υπάρχει μεγαλύτερη προσήλωση στο τυπικό της απ΄ό,τι οι μαθηματικοί στο δικό τους.
3. Για την σύνθεση και παραγωγή:
Οι τύπου που γράφω λίγο αναθεωρημένοι (αλλά συμβατοί πλήρως με αυτά που έχω γράψει είναι:
ΑΓΓΛΙΚΑ:
Κολλάμε δύο λέξεις. Πετάμε την κατάληξη της πρώτης και το θέμα της δεύτερης .
Αποτέλεσμα: Χάνεται το έτυμο, χρειάζεται καταφυγή σε λεξικό, είναι εξαιρετικά δύσκολη η μαντεψιά της σημασίας της από γνώστη της Γλώσσας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
Κολλάμε δύο λέξεις. Πετάμε την κατάληξη της πρώτης (καμία απώλεια) και το ΔΕΝ πετάμε το θέμα θέμα της δεύτερης.
Αποτέλεσμα: ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ το έτυμον, ΔΕΝ χρειάζεται καταφυγή σε λεξικό, εξελίσσεται η Γλώσσα κόντρα σε υστερικές κραυγές-στριγκλιές φιλολόγων «αυτό είναι νεολογισμός!» (καλά κάνει και είναι, δόκιμα Ελληνικά είναι εκτός αν υπάρχει ήδη η έννοια με άλλη απόδοση, το συζητάμε!)
Χρησιμοποίησα το παράδειγμα «Αυτός είναι αμφίχολος» Σκεφθείτε για λίγο τι πάει να πει. Για λίγο. Επειδή είναι νεολογισμός, μην το διαβάσετε «Αμφίλοχος» που είναι ποδοσφαιρική ομάδα της Αμφιλοχίας! Αμφίχολος; Το βρήκατε; Ναι, είναι ο χωλός και στα δύο πόδια. Μπορούν τα Αγγλικά να κατασκευάσουν «ΑΥΤΟΜΑΤΑ» τέτοιες λέξεις; Που να είναι συνάμα κατανοητές κατά τεκμήριο σε έναν γνώστη της Γλώσσας;
Η Μαθηματική δομή εδώ είναι:
Μορφολογικά: (Α και Β) =ΑΒ (μείον κατάληξη της Α)
Εννοιολογικά: Έννοια Α και Έννοια Β =περίπου έννοια (Α και Β)

 
Ρομάνι, Γενετική Ανάλυση Πληθυσμού
24 Αυγ 2018 11:02

Σύγχρονες γενετικές αναλύσεις της τελευταίας δεκαετίας αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι Ρομά(νι) είναι απευθείας απόγονοι μια ομάδας ανθρώπων που μετανάστευσε απο την Ινδική χερσόνησο πριν από περίπου 1000-1500 χρόνια.

Ο γενετικός διαχωρισμός έγινε πριν από περίπου 40 γενιές, με σημείο αναφοράς πάντοτε την Ινδία.

Συνεπώς, με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, δεν βασιζόμαστε μόνο σε γλωσσολογική ανάλυση και γραπτά κείμενα και μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το ποιες προηγούμενες ιστορικές θεωρίες καταγωγής απορρίπτονται.

Οι Ρομά δεν έχουν καμία σχέση με τα προγενέστερα κύματα μετανάστευσης σημιτικών φύλων (π.χ. εισβολή Hyksos στο βασίλειο της Αιγύπτου, 1650 π.Χ.), αποτελούν ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων.

"Κατά άλλους ιστορικούς αυτοί είναι τα απομεινάρια των Υξώς που κατέκλυσαν την Μέση Ανατολή, κατέλυσαν το βασίλειο της Αιγύπτου, κατέλαβαν την Αιθιοπία, έφτασαν στην Ευρώπη το 1700 π.Χ.

Πιθανόν οι Ρομά να είναι απόγονοι τους αφού δεν υπάρχουν γραπτά κείμενα.

Το ποια θεωρία είναι σωστή κανείς δεν είναι βέβαιος."

 
Vassiliki Sakka
24 Αυγ 2018 08:34

Ώστε οι γλωσσολόγοι δεν είναι επιστήμονες και η γλωσσολογία δεν είναι επιστήμη!
Βεβαίως it's a free country κι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει αλλά εκτιθέμεθα ανεπανόρθωτα συνάδελφοι.
Όσο για τις απόψεις του καλού συναδέλφου Γ. Πλατάρου, ο κ. N. Σαραντάκος μπήκε στον κόπο να επισημάνει τα αυτονόητα... για να μην κουραζόμαστε με τα χιλιοειπωμένα για το γνωστό Λερναίο Κέιμενο!

 
Ομηρικό έπος
24 Αυγ 2018 00:52

Όσο και να παλεύουν οι γενναίοι «Τρώες» δε θα νικήσουν

«Είν’ η προσπάθειές μας σαν των Τρώων.
Θαρρούμε πως με απόφασι και τόλμη
θ’ αλλάξουμε της τύχης την καταφορά»

Οι «Αχαιοί» μετά από δεκαετή πολιορκία ξεχύνονται από το «Δούρειο Διαδίκτυο» και καταλαμβάνουν την «Τροία»

Κρίμα για τον «Έκτορα» και την «Ανδρομάχη» · μη λησμονάτε όμως τον «Αινεία»

Πάντα κάποιος θα βρεθεί να σηκώσει την «ηλικιωμένη» ελληνική γλώσσα και τα πολύτιμα κειμήλια της,

μακριά απο τους φανατικούς πατριδοκάπηλους

Η συνέχεια στην «Αινειάδα»

Αφήστε ήσυχο τον κάθε «Οδυσσέα» να θαλασσοδέρνεται άλλους δέκα χρόνους με τους λιγοστούς συντρόφους που του απέμειναν

Άλλοι πάντα θα επιστρέφουν σε μια «Ιθάκη» κι άλλοι θα βρουν τελικά μια νέα πατρίδα «Ιταλία»

Όλα επιλογές είναι.

 
ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΦΕΝΑΚΗ
23 Αυγ 2018 19:11

Αφού υπάρχει ιδοευρωπαική γλώσσα πρέπει να υπάρχει και ο ανώτερος πολιτισμός που την δημιούργησε.Κατά τους πρώιμους παγγερμανιστές θεωριτικούς αυτής της φενάκης ο ανώτερος αυτός λαός κατοικούσε στις στέπες της Ασίας.Διακόσια χρόνια αρχαιολόγοι,σκαπανείς,αρχαιοκάπηλοι,ιστορικοί,γλωσσολόγοι,μάντεις,μέντιουμ και χαρτορίχτρες,τυχοδιώκτες ακόμη και ο Ιντιάνα Τζόουνς έψαχναν μάταια να βρούν ερείπια αυτού του πολιτισμού.Δεν βρήκαν ερείπια πόλεων,επιγραφές,αγγεία ή οτιδήποτε να επιβεβαίωνε την ύπαρξη αυτών των περιβόητων ινδοευρωπαίων που κατασκευάστηκαν σαν έκφραση της ανώτερης παγγερμανικής ιδεολογίας.Πως είναι δυνατόν να σώζεται μια γλώσσα χωρίς να υπάρχει ο λαός που την μιλούσε ή ερείπια του;Τι θα πει δε ινδοευρωπαίοι;Οι Ινδοί είναι εκατοντάδες φυλές με διαφορετικές μη κατανοητές από τους άλλους γλώσσες και για αυτόν τον λόγο έχουν σαν επίσημη γλώσσα την αγγλική για να συννονοούνται.Οι δε ευρωπαίοι εκείνης της χαμένης στο απώτατο παρελθόν εποχής ή δεν υπήρχαν ή ήταν χαμένοι στους βάλτους ασχολούμενοι με την προσφιλή τους συνήθεια του καννιβαλισμού.Η ινδοευρωπαική γλώσσα και φυλή είναι μια φενάκη.Σαν λαός είμαστε αυτόχθονες .Επίσης από μια ανώτερη γλώσσα παίρνουν λέξεις και έννοιες οι άλλοι πολιτισμοί.Πάνω από 5.000 ελληνικές λέξεις χρησιμοποιούνται διεθνώς στην ιατρική ,την αστρονομία και τις λοιπές επιστήμες.Γιατί δεν πήραν αντίστοιχες λέξεις από την τουρκική,την γλώσσα των Μάο-Μάο ή των Εσκιμώων;Όσο για τους γλωσσολόγους που μέσω του εσος ζητούν να κάνουν και συνέδριο τους προτείνω το πρώτο τους συνέδριο να γίνει με θέμα την "μακεδονική"γλώσσα επισημαίνοντας τους από προσωπική αντίληψη ότι οι σκοπιανοί συνάδερφοι τους ή οι βούλγαροι είναι πρώτα σκοπιανοί και βούλγαροι ή γενικά σλάβοι και μετά αριστεροί ή δεξιοί .Το συμφέρον της πατρίδας τους προηγείται της ιδεολογίας τους και για αυτό τους σέβονται απόλυτα οι λαοί τους.Αυτό ίσχυσε ποτέ στην χώρα μας που συνέχεια υποχωρεί και μόνο υποχωρεί στις απαιτήσεις των ξένων τυράννων με τελευταίες υποχωρήσεις το σκοπιανό,τους μουφτήδες της Θράκης,το εμπάρκο στη Ρωσσία και το Ιράν,τις απελάσεις Ρώσσων διπλωματών;Όσο για τον Πλατάρο πολύ καλά τα λέει και να συνεχίσει έτσι.Και μόνο που εκνευρίζει τους εντόπιους υποστηριχτές της αμερικανογέννητης παγκοσμιοποίησης ,της ισοπέδωσης όλων των λαών,των γλωσσών και των πολιτισμών τους, αλλά με την κυριαρχία της αγγλικής, του δολλαρίου σαν παγκόσμια γλώσσα και νόμισμα και της αμερικανικής υποκουλτούρας,με ευχαριστεί αφάνταστα.Συνεχίστε έτσι κε Πλατάρο.

 
Φάνης
23 Αυγ 2018 18:42

Kύριε Πλατάρο, αφού πιστεύετε ότι δεν έχει ακόμα καταρριφθεί το περιεχόμενο του άρθρου σας, διαβάστε τη σημερινή ανάρτηση του Ν. Σαραντάκου στο ιστολόγιό του, που ανασκεύαζει, σημείο προς σημείο, και με αξιοθαύμαστη νηφαλιότητα και επιχειρηματολογία, τις αντιεπιστημονικές σας θέσεις.

 
Πρόταση για ενότητα Γλωσσολογίας
23 Αυγ 2018 17:53

Το esos να φιλοξενεί δύο φορές το μήνα άρθρο θεματικής ανάλυσης με θέματα Γλωσσολογίας.

Από ό,τι φαίνεται αρκετός κόσμος ενδιαφέρεται και αναζητά γνώσεις αλλά δε γνωρίζει τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης.

 
Μιχάλης
23 Αυγ 2018 17:24

Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών ανθρώπων των θετικών επιστημών, όταν είναι να μιλήσουν για γλώσσα, ιστορία, φιλοσοφία (γενικότερα με ό,τι καταγινεται με τις λεγόμενες ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες) να ξεχνάνε τα όπλα που τους δίνει η επιστημονική μεθοδολογία και να λέμε ό,τι τους κατέβει.
Τα θεωρούν, ας πούμε, ευκολότερα πράγματα σε σύγκριση με τα δικά τους και πέφτουν στη λούμπα. Αλλά μόνο στο μυαλό τους είναι εύκολα! Δηλαδή, επειδή ο άλλος είναι μαθηματικός ή φυσικός π.χ. ξέρει και τα διδάγματα της σύγχρονης γλωσσολογίας; έχει αναλύσει Σωσσύρ; από πού κι ως πού;
Σ'αυτή την κατηγορία εντάσσεται κι ο κ. Πλατάρος.

 
@Ρομανι,Γύφτοι...
23 Αυγ 2018 16:34

Κατά άλλους ιστορικούς αυτοί είναι τα απομεινάρια των Υξώς που κατέκλυσαν την Μέση Ανατολή,κατέλυσαν το βασίλειο της Αιγύπτου,κατέλαβαν την Αιθιοπία, έφτασαν στην Ευρώπη το 17ο αιω.π.Χ.Το ποια θεωρία είναι σωστή κανείς δεν είναι βέβαιος.Πάντως από τις στέπες της Ασίας κατέκλυσαν τον τότε γνωστό κόσμο.Πιθανόν οι Ρομά να είναι απόγονοι τους αφού δεν υπάρχουν γραπτά κείμενα.

 
Theo
23 Αυγ 2018 15:20

Δείτε το σημερινό άρθρο του Νίκου Σαραντάκου (και τα σχόλια που το ακολουθούν) που κριτικάρει το παρόν.

 
ΗΡΑ*
23 Αυγ 2018 15:04

Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου ! Συνεχίστε αλληλοεπαινούμενοι και αυτοθαυμαζόμενοι... Έτσι είναι, αφού έτσι νομίζετε....

 
Θ.Γ.
23 Αυγ 2018 14:26

@ NIKOS NIKOS

Να σας επιστήσω την προσοχή σε σχέση με το θέμα της διάκρισης γλώσσας (ως φωνούμενου παράγωγου μηχανισμών της νόησης με σκοπό την επικοινωνία) και γραφής (συστήματα αποτύπωσης της γλώσσας σε υλικά μέσα). Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα, όσο κι αν στη συλλογική συνείδηση των πολιτισμών εγγραμματοσύνης δεν είναι εύκολο να διακριθούν. Η αναφορά που κάνετε καλύπτει εν πολλοίς την εξέλιξη ορισμένων γραφικών συστημάτων, όχι τη γένεση της γλωσσικής επικοινωνίας, η οποία είναι κατά πολύ προγενέστερη της γραφής. Αν η πρόθεσή σας είναι να συζητήσετε τη σκοπιμότητα ύπαρξής των κοινωνικών επιστημών ως τέτοιων τότε θίγετε ένα ευρύτερο επιστημολογικό ζήτημα υπό μια ατελέσφορη, κατά την άποψή μου, οπτική.

 
Ρομάνι Γύφτοι Τσιγγάνοι
23 Αυγ 2018 14:16

κ. Γιάννη Πλατάρε

Οι «γύφτοι» δεν προέρχονται από την Αίγυπτο αλλά κατάγονται από τη βορειοδυτική Ινδία.

Μετανάστευσαν στην Ευρώπη τον μεσαίωνα και Πλέον έχουν διαχωριστεί σε πολλές υποομάδες με διαφορετικά ονόματα και διαφορετικές παραδόσεις.

Επομένως, η ελληνική γλώσσα και το αισθητήριο των χρηστών της αστόχησαν σε αυτή την περίπωση - κανονικά όσοι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα θα έπρεπε να ονομαστούν «ινδιανοί» ή «ινδιάνηδες».

Οι ίδιοι αποκαλούν τους εαυτούς τους «Ρομ» (πληθυντικός Ρομά) στις περισσότερες διαλέκτους και περιοχές. Αυτό είναι συνώνυμο του «Ντομ», της λέξης που χρησιμοποιούν οι Ινδοί για το «άνθρωπος».

 
NIKOS NIKOS
23 Αυγ 2018 13:01

Καταρχήν συγγνώμη στον κύριο Πλατάρο για οποιαδήποτε "αναστάτωση" προκάλεσαν οι απόψεις μου. Η γλώσσα ως πνευματικό επικοινωνιακό εργαλείο δεν συμβαδίζει με επιστημονική μελέτη. Απλούστατα γιατί η γλώσσα δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας όχι για να εξηγείται.
Δημιουργήθηκε από τους ιερείς ως αναμεταδότης του Θείου Λόγου. Μετά η γλώσσα εξελίχθηκε, πολλαπλασιάστηκε, διαφοροποιήθηκε χωρίς να όμως μεταβάλλει τον αρχικό της πυρήνα που είναι θρησκευτικός ιερατικός. Τα ιερογλυφικά οι πρόγονοι των γραμμάτων της αλφαβήτου, οι χρησμοί της Δωδώνης σε μολυβένια ελάσματα από τα πρώτα γραπτά αλφαβητικά κείμενα αλλά και η πρωτοκινεζικη γραφή που είναι χρησμοί σε καβούκι χελώνας συνηγορούν στην θρησκευτική σύνδεση της πρώτης ακατέργαστης γλώσσας.
Θρησκεία και γλώσσα έχουν τα μεταφυσικά τους δόγματα και δεν ταιριάζουν με τον επιστημονικό ορθολογισμό. Ο μεγάλος ευεργέτης της ελληνικής γλώσσας Ventris(αρχιτέκτων) αποστόμωσε πολλούς που συστηματικά και "επιστημονικά"υποτιμούσαν την χρονική συνέχεια και ευρηματικότητα της γλώσσας μας. Το να παραδεχτείς ότι ένα μέσο επικοινωνίας όπως πχ, ένα μοντέλο κινητού τηλεφώνου είναι ανώτερο από ένα άλλο δεν είναι αλαζονεία. Η ελληνική γλώσσα(αλφάβητο, λεξιλόγιο, γραμματική, συντακτικό) ενσωματώθηκε ως παγκόσμιος πολιτισμικός ιστός και τύλιξε όλο τον πλανήτη. Αυτή την διαπίστωση δεν την αμφισβητεί κανένας. Μήπως θα πρέπει να περάσουμε από Ιερά εξέταση που αγνοήσαμε τα σήματα καπνού και την διάλεκτο του Ταρζάν στις πολιτισμικές μας καταβολές;

 
Πλατάρος Γιάννης
23 Αυγ 2018 12:43

Δυστυχώς δεν καταρρίπτεται το άρθρο και αντιπαρατίθεται μόνο το «απαξιώ». Όμως όποιος πραγματικά απαξιοί ,σιωπά εξ αρχής.
Έθεσα και πολλά άλλα θέματα, ως σχόλια, στα ήδη πολλά που περιείχε το άρθρο.
Δεν μου έδωσε κανένας καμία ανάδραση.
Γίνεται αποδεκτό με ποίες παρατηρήσεις και διορθώσεις;
***Η παράγραφος 1) περιέχει απόδειξη της απόλυτης συντακτικής ευκαμψίας της Ελληνικής σε σχέση με την Αγγλική. Υπάρχει εδώ αντίλογος;
****Η παράγραφος 2) Περιέχει την απόδειξη του ισχυρισμού ότι «όπως γράφουμε, έτσι και διαβάζουμε» πλην ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων . Θα μου γράψετε ότι ξέχασα το σμάρι που προφέρεται «ζμάρι»;
**** Στην παράγραφο 3) έγραψα ότι ο τρόπος παραγωγής και σύνθεσης νεολογισμών, διατηρεί το αποτύπωμα της ετυμολογικής καταγωγής πράγμα διευκολυντικό για την κατανόηση νεολογισμού, χωρίς χρήση λεξικού και πράγμα που επεκτείνεται περαιτέρω- σε παραγωγή λέξεων που ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΩΡΑ, αλλά μπορούν να παραχθούν από Η/Υ και να σηματοδοτηθούν νοηματικά πάλι από Η/Υ.
Αναφέρω ένα δικό μου παράδειγμα: Ο Η/Υ μπορεί να παραγάγει την λέξη «Αμφίχολος» Δεν υπάρχει πριν. Δεν υπάρχει σε Λεξικό. Την κατανοεί όμως πάς όστις γνωρίζει στοιχειώδη Ελληνικά: «Ο Κουτσός και από τα δύο πόδια»
Σε αυτά αναφέρομαι.
Στην παράγραφο 4), λέω πού έγκειται η όποια μαθηματική δομή και επεξηγώ. Με όποια επιχειρήματα. Εδώ θέλω αντεπιχειρήματα, που όμως δνε μου υπέδειξε κάποιος.
Στην παράγραφο 5) αποδομώ τους μύθους για την Ελληνική, τις υπερβολές και τις βάζω σε σωστό πλαίσιο. Έχετε παρατηρήσεις πάνω σε αυτά;

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ:
Εξαιρουμένων των επωνύμων παρεμβάσεων τις οποίες τα μάλα σέβομαι και εκτιμώ, οι υπόλοιποι «μου την έπεσαν» (για να το πώ όπως λέγεται συνήθως) μόνο και μόνο γιατί αναφέρθηκα στο ότι ο όρος λαθρομετανάστης είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΟΚΙΜΟΣ . Όμως και με το σχόλιο για «ολοκληρωτικά» καθεστώτα που αλλάζουν νόημα λέξεων. ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙ ΑΥΤΟ; Μα αυτό προσωπικώς το γνωρίζω από την δεκαετία του 80 ενώ η Επιστήμη της Πολιτικής Κοινωνιολογίας το ξέρει αρχαιόθεν. Σας παραθέτω παράδειγμα:
Ο «γύφτος» παρετυμολογικά προέρχεται από το Αιγύπτιος και ήταν για χιλιάδες χρόνια δόκιμος και εν χρήσει. Μετά ήλθε το «Τσιγκάνος», που δεν ήταν δηλωτικό των γύφτων καθώς αφορούσε άλλη φυλή, μετά είχαμε το «αθίγγανος» που δεν έχει ιθαγένεια. Ο κόσμος στην Βόρεια Ελλάδα τους έλεγε «κατσίβελους» και «σιντίδες» και «μελέλε» και «μανούς» Απαξιωτικό και υβριστικό ήταν το «τουρκόγυφτος»
Επικράτησε το «σιντίδες» Μια παρετυμολογία που ανεκδοτολογικά επινόησα πριν δεκαετίες (για να γελάσουμε με Γλωσσολογικό ανέκδοτο!) είναι η εξής
Το σιντίδες λατινικά γράφεται CD-δες , υπήρχε και το CD-ROM επικράτησε φαίνεται το ROM που λέγεται και RΟΜΑ (o τόνος στο Α)
[Ποιός έχει κουράγιο να διαβάσει και τα σχόλια, πρέπει να είναι και γλαφυρά!]
Αυτή λοιπόν η γλαφυρή παρετυμολόγηση ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, δηλοί, ότι όσα ονόματα και να αλλάξουμε, το σημαινόμενο δεν αλλάζει. Και το σημαινόμενο βαραίνει πολύ και μετά βαραίνει συναισθηματικά και η αξία του σημαινομένου.
Στο Τέλος και το «Ρομά» θα γίνει το ίδιο απαξιωτικό όπως ο αρχικός όρος , αλλά θα περάσουν χρόνια.
Πώς λέμε σε έναν ΕΛΛΗΝΑ Αγγλομαθή ακροατή «φακ- γιού» και γελάμε και γελάει κι αυτός, αλλά τον ίδιο όρο δεν τον λέμε ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΑΣΤΕΙΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ λόγω συναισθηματικού φορτίου του νοήματος της λέξης στα Ελληνικά ! Ψ(=την μητρική) (Μην το δοκιμάστε το «πείραμα» θα σας δείρει ο συνομιλητής σας!)
Έχουμε εδώ Γλωσσολόγους που ξέρουν τα φαινόμενα αυτά, πώς αποφορτίζονται και λειτουργούν για κάποιο χρόνο.
Κοροϊδευόμαστε όμως μεταξύ μας.
Βεβαίως και το κοροϊδιλίκι ως τέχνη και τεχνική, αντικείμενο επιστημονικής έρευνας είναι, αλλά κοροϊδία αφορά! Όχι κάτι ...υψιπετές!
Τελειώνοντας:
Αν το άρθρο ήταν εργασία για Συνέδριο:
α) Πρέπει να διαγραφεί όλη; (Γιατί; Έχει 5 μεγάλες παραγράφους) Όλο λάνθασμένο;
β) Δεκτή με διόρθωση λαθών; (Ποια είναι ρε παιδιά;)
γ) Αναρτητέα ως πόστερ;
Εν τάξει η μορφοποίηση κατά ΑΡΑ και περισσότερες αναφορές. Αυτά θα τα κάνω.
ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΑΝΤΙΛΟΓΟ!
(Και παρακαλώ τα τρολ να σιωπήσουν, γίνονται από όλους αντιληπτοί)

 
Pe19
23 Αυγ 2018 11:35

Φιλόλογοι .....
Σε πολλά Παν/μια Θετικών, Πολυτεχνικών αλλά και φιλοσοφικών σχολών, στο εξωτερικό διδάσκονται ως βασικά τα εξής μαθήματα:
1. Ευκλείδεια Γεωμετρία
2. Κλασσική Μηχανική
3. Αρχαία Ελληνικά
Όποιος κατάλαβε κατάλαβε

 
dozas
23 Αυγ 2018 10:59

"Στά μεγάλα πνευματικά περιθώρια τής Δύσης έπιβιώνουν ώς γνωστόν διάφορες ύποεπιστήμες καί άνθυποεπιστήμες (τύπου ((psycho)) ) ,οί όποίες βγαίνουν άπό τόν πνευματικό κορμό τών χωρών ,όπως τά πριονίδια άπό τήν πλάνη τού μαραγκού . Π.χ. ή φιλοσοφική έρευνα τής γλώσσας , γνωστή γενικά ύπό τήν όνομασία linguistique , άνανεώθηκε άπό τόν μεσοπόλεμο κι' έδώ έξ αίτίας τής συμβολικής Λογικής στήν μαθηματική Θεωρία τών Συνόλων καί σάν άπόληξη τής φυσικομαθηματικής φιλοσοφίας τού νεοθετικισμού . Τό tractatus τού Wittgenstein π.χ. είναι ένα τέτοιο έργο .
Μύηση όμως σέ τέτοιου είδους μελέτες είναι έξ όρισμού άδύνατη έκεί όπου δέν ύπάρχει ίχνος μαθηματικής παιδείας , άν μή σκέψης , άφού τελικά ή ύπατη άπόληξη τού νεοθετικισμού συμπίπτει μέ τήν ίδια τήν προβληματική τής Μαθηματικής γιά τήν έπαληθευσιμότητα μιάς πρότασης : ή ύπαρξη συνίσταται στήν άπόδειξη ύπάρξεως ή στήν μέθοδο κατασκευής ("τί μέν γάρ σημαίνει τό τρίγωνον , έλαβεν ό γεωμέτρης , ότι δ' έστιν δείκνυσι" ) .
Καθόλου τυχαίο δέν είναι πού ή μελέτη τής γλώσσας είναι στενά συνυφασμένη μέ τήν ίστορία τών Μαθηματικών καί πού ό ίδρυτής τής συγκριτικής γλωσσολογίας ύπήρξε ένας άπό τούς κορυφαίους μαθηματικούς τού κόσμου , ό Leibniz . Ο Leibniz όμως δέν έφθασε στήν άνάγκη τής γλωσσολογίας έπειδή μισούσε τό λευκό χαρτί , ούτε γιατί "έκαμε σπουδές στό Παρίσι" κατά τούς νόμους τής μόδας, άλλ' έπειδή τού προέκυψε ή άνάγκη καθορισμού άμφιμονοσημάντου περιεχομένου τών λέξεων , προκειμένου νά κατασκευάση ένα είδος "καθολικής Λογικής" . Αύτό τό άδύνατο πράγμα-- όπως άπέδειξε πολύ πιό ύστερα ένας συμπατριώτης του , ό D.Hilbert-- έπεδίωξε ό Leibniz , έπειδή τόν ύποχρέωνε ή άρχή τής πολιτικής του . Είχε λόγους στόν καιρό του νά έπιδιώξη νά λέμε:"άς λογαριάσωμε , άντί άς συζητήσωμε" . (Αν ήταν δυνατό ένα τέτοιο είδος πειθούς , λίγο άκόμη θά ύπελείπετο νά καταστή ή Γερμανία ταγός στήν διπλωματική ίστορία τής Εύρώπης . Από άπλά δηλ. πράγματα έκκινούσε ό Leibniz , όπως ό Καρτέσιος κι' ό Σπινόζα ) .
Θά ήταν βέβαια παράξενο άν άπό τίς τεράστιες μελέτες γύρω άπό τήν γλώσσα -- πού πολύ έπίκαιρες είναι στό έξωτερικό καί στόν τομέα τής λογοτεχνίας --δέν ξεπετιόταν ή εύκαιρία γιά μερικούς πρόσφατους έλληνες συγγραφείς . Iδιαίτερα μάλιστα όσα θά μπορούσαν νά συνδυασθούν μέ τίς συνήθεις έπιδιώξεις στόν νεοελληνικό μας χώρο . Τά ίδια συνέβησαν καί μέ τήν Ψυχανάλυση."
Από βιβλίο τού Γ.Κ.

 
Θ.Γ.
23 Αυγ 2018 06:32

@Μπράβο στον Τομέα Γλωσσολογίας

Ευχαριστώ πολύ. Έχετε πολύ δίκιο για την αναγκαιότητα να αυξηθεί η διάχυση της έγκυρης επιστημονικής γνώσης σχετικά με τη γλώσσα ευρύτερα στην κοινωνία. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά στερεότυπα ή προβληματικές ως προς την επιστημονική τους τεκμηρίωση απόψεις οι οποίες, λόγω της πρόσβασης στα διαδικτυακά μέσα, κυκλοφορούν πλέον ευρύτατα. Το όλο θέμα είναι πολύπλοκο, έχει κοινωνιογλωσσική διάσταση και χρειάζεται προσεκτική ανάλυση και αντιμετώπιση. Θεωρώ λάθος της επιστημονικής κοινότητας τη μη εμπλοκή της σε τέτοιου είδους συζητήσεις, καθώς τότε περιορίζει το ρόλο της μέσα στην κοινωνία και τον εξαντλεί μόνο στο επίπεδο της ακαδημαϊκής ορθότητας.

Θανάσης Γιάνναρης

 
Μπράβο στον τομέα Γλωσσολογίας
23 Αυγ 2018 00:14

κύριε Γιάνναρη,

Εύγε για τις μεστές παρεμβάσεις σας και καλό είναι που κάνατε τον κόπο να τις καταθέσετε κι εδώ.

Ας οργανώσουν κάποια σχετική ανοιχτή ημερίδα οι επιστήμονες του χώρου, να ακουστουν σοβαρές επιστημονικές απόψεις, γιατί το Διαδίκτυο έχει γεμίσει από περίεργα ιδεολογήματα.

Χαρά στο κουράγιο σας, πάντως!

 
ΕΡΩΤΗΜΑ
22 Αυγ 2018 21:08

Τον κο. Πλατάρο τον επικρίνετε και τον λοιδωρείτε.Για τον κο Τσίπρα που σε συνέντευξη του είπε για τα νησιά Λέσβος και Μυτιλήνη δεν είπατε λέξη εκτός αν συμπεράνατε ότι επί πρωθυπουργίας του η ελληνική επικράτεια αυξήθηκε κατά ένα νησί .

 
Επικό άρθρο
22 Αυγ 2018 20:03

Πολύ epic αυτό το thread! Οι επιπλέον παρεμβάσεις του κ. Πλατάρου το έχουν απογειώσει κυριολεκτικά!

Μπράβο στο ανοιχτόμυαλο esos που τα δημοσιεύει όλα! Καλό βόλι σε όλους τους σχολιαστές!

 
Άρες μάρες
22 Αυγ 2018 19:50

Αγαπητέ κ. Πλατάρε.

Καθώς φαίνεται, κάπου «χάσατε την μπάλα και την πετάξατε στην εξέδρα». Ειδεμή, δεν δικαιολογείται το γεγονός ότι συνεχίζεται να γράφετε απόψεις που βεβηλώνουν την ελληνική γλώσσα. Η σιωπή, λοιπόν, εκ μέρους μου είναι χρυσός. Σταματώ εδώ το διάλογο μαζί σας. Επιτρέψτε μου, όμως, δύο αυτούσια αποσπάσματα, δύο κορυφαίων της εποχής μας, αν και δεν ζουν πια. Ο λόγος τους είναι τόσο σημαντικός για την μέχρι εδώ συζήτησή μας. Το ένα αφορά τη γλώσσα και το άλλο την τεχνολογία.

Γράφει ο πολύς Ζήσιμος Λορεντζάτος:
α) «Τον τελευταίο καιρό δοκίμασα να ξεδιαλύνω (μπορεί γνωστές από καιρό σε άλλους) μερικές απορίες μου για τη γλώσσα. Αποτέλεσμα της μελέτης αυτής, σημειώνω εδώ τα εξής γενικά:
1. Όλα μέσα στην ιστορία της γλώσσας γίνονται (συμβαίνουν) ασυνείδητα.
2. Η γλώσσα δεν είναι επινόημα του ανθρώπου· όπως δεν είναι το περπάτημα ή το γέλιο του.
3. Οι κλίσεις είναι κάτι μονιμότερο από τις ρίζες· και πιο χαρακτηριστικό μιας γλώσσας.
4. Καμιά γλώσσα δεν είναι οριστική (συνακόλουθα και καμιά γραμματική)», από το τελευταίο του βιβλίο, τα Collectanea.

β) Επειδή στο τέλος του περιβόητου και «φιλόδοξου» άρθρου σας θεοποιείτε την τεχνολογία, έχω να σας πω και ετούτο: σε ανύποπτο χρόνο (1986) ο Γάλλος διανοούμενος Jean Baudrillard, γράφει πως «ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν έχει άλλο. Γι’ αυτό δεν είναι νοήμων. Διότι η νοημοσύνη μας έρχεται από το άλλο, πάντα. Γι’ αυτό έχει τέτοιες επιδόσεις. Οι πρωταθλητές στο νοητικό υπολογισμό, οι ηλίθιοι υπολογιστές, είναι αυτιστισκοί, πνεύματα για τα οποία δεν υπάρχει άλλο, και τα οποία γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είναι προικισμένα με παράξενες δυνάμεις[…] Είναι η δύναμη της αφαίρεσης. Οι μηχανές πάνε γρήγορα επειδή είναι αποσυνδεδεμένες από κάθε ετερότητα. Και τα δίκτυα τις συνδέουν σαν ένας τεράστιος ομφάλιος λώρος ανάμεσα σε μια νοημοσύνη και μια δίδυμη νοημοσύνη. Σ’ αυτήν όμως την ομοιοστασία του ταυτού με το αυτό, η ετερότητα έχει δημευτεί από τη μηχανή », (Η διαφάνεια του κακού. Δοκίμια πάνω στα ακραία φαινόμενα). Μην βιαστείτε, σας παρακαλώ, να μου κολλήσετε τη ρετσινιά του «τεχνόφοβου» και απληροφόρητου».

Αλλά τι λέγω, όλα αυτά, προφανώς είναι ψιλά γράμματα για εσάς.

Ευχαριστώ το esos για τη δημοσίευση των σχολίων μου, παρακαλώντας τον για άλλη μια φορά, να ελέγχει την εγκυρότητα σχολίων, όπως αυτό του κ. NIKOS NIKOS για τις επιστήμες. Πέραν του ότι είναι αντιδεοντολογικά, προσβάλλουν και τη νοημοσύνη μας.

Να ‘στε καλά!

 
ΗΡΑ*
22 Αυγ 2018 18:04

@ NIKOS NIKOS

Εάν οι απόψεις του κ. Πλατάρου για την Ελληνική Γλώσσα τραμπαλίζονται στη σφαίρα της γραφικότητας, οι δικές σας περί επιστήμης - επιστήμονα - επιστημονικότητας και τα συνακόλουθα μετεωρίζονται στο ...τέρμα του άπειρου, δηλ. στο υπερπέραν ! Τροχονόμε, πάω καλά για τα ...Μετέωρα ;

 
ΕΡΕΒΟΣ
22 Αυγ 2018 17:09

Για τον κ.Πλατάρο τί απαράδεκτα είναι αυτά που γράφονται;Ο ένας ζητά να ανακαλέσει για να τον ...ξαναεκτιμήσει,ο άλλος λέει για.. άρες μάρες,ο άλλος να κάνει δήλωση ...μετάνοιας ,ο άλλος λέει ότι είναι ...αναρμόδιος και λοιπά δημοκρατικά.Η ελευθερία της έκφρασης και σκέψης είναι επιτρεπτή αρκεί να συμφωνεί μαζί τους δηλ.να είναι αριστερή.Όποιος διατυπώνει άλλη άποψη ακούει αυτά που ακούει ο κ.Πλατάρος.Εδώ πρόκειται για καθαρά αστυνόμευση της σκέψης και λοιδωρία κάθε αντίθετης με την αριστερά άποψης.Τόση δημοκρατία.Αν ο κ.Πλατάρος έγραφε άρθρο περί κατωτερότητας της ελληνικής γλώσσας έναντι των σουαχίλι ή ότι η ελληνική γλώσσα είναι ανάμιξη των ινδιάνικων διαλέκτων με τις δεκάδες διαλέκτους των αφρικανικών ή ασιατικών φυλών τότε πιστεύω ότι θα τον επαινούσαν οι κατήγοροι του.Το 1984 του Όργουελ στο απώγειο του.Αν κατηγορούσε την Ελλάδα ,τους Έλληνες και τον πολιτισμό τους θα ήταν αρεστός.Τώρα στον Καιάδα.Ας μείνει αυτός που είναι .Υπερήφανος Έλληνας χωρίς φόβο να εκφέρει την άποψη του.Η ελαχιστότερη των μειοψηφιών δεν θα επιβάλλει με το έτσι θέλω τις απόψεις της.Στο εσος σχολιάζουμε και δεν δίνουμε εξετάσεις για το ποιος είναι ποιο πιστός στην παγκοσμιοποίση άρα και φιλοαμερικανός.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.