ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Για ποίους λόγους, η Ελληνική Γλώσσα , πλησιάζει την τελειότητα

Δημοσίευση: 20/08/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Γιάννη Π. Πλατάρου -Μαθηματικού

Η φιλοδοξία του παρόντος άρθρου, είναι να συγκεντρώσει περιεκτικά επιχειρήματα για την Ελληνική Γλώσσα που πιστοποιούν την ανώτατη ποιότητά της. Να παραθέσει τις αποδείξεις, τα ισχυρά επιχειρήματατα, όπου υπάρχουν, αλλά και τα ασθενή και να καλύψει επαρκώς τον ισχυρισμό του τίτλου της, εκλαϊκευτικά- όχι απλουστευτικά- αλλά και γλαφυρά.  

Η επικαιρότητα ενός τέτοιου άρθρου είναι διαρκής και θα φανεί και στο περιεχόμενό του, ειδικότερα.

Ξεκινάμε:

1.    Η Ελληνική Γλώσσα έχει απόλυτη  συντακτική ευκαμψία-ελαστικότητα, μεγαλύτερη από κάθε άλλη Γλώσσα.

Παράδειγμα και απόδειξη μαζί: Έστω η πρόταση : «Χτες το βράδυ, ο Γιώργος, με την φίλη του,  πήγε στον κινηματογράφο» Αυτή η απλή κοινότυπη  φράση έχει 6  συντακτικούς όρους: «Χτες» (1), «το βράδυ» (2), «ο Γιώργος» (3), «με την φίλη του» (4) , «πήγε» (5), «στον κινηματογράφο» (6)  Σύμφωνα με την πολλαπλασιαστική αρχή της Συνδυαστικής, είναι σαν να έχουμε 6 άδεια κουτάκια στην σειρά, το ένα δίπλα από το άλλο, όπου για να συμπληρωθεί το πρώτο κουτάκι, θα διαλέξουμε έναν όρο από τους 6 της πρότασης (6 δυνητικοί τρόποι) για το δεύτερο  5  υπολειπόμενους τρόπους (αφού έχουμε διαλέξει ήδη τον έναν όρο)  για το τρίτο κουτάκι  3 τρόπους, κ.ο.κ. για το τελευταίο κουτάκι με 1 τρόπο. Άρα:  Αυτή η πρόταση δύναται να λεχθεί κατά  6Χ5Χ4Χ3Χ2Χ1=6! =720 τρόπους . Όλοι αυτοί οι τρόποι, έχουν λεπτή νοηματική διαφορά απόχρωσης η οποία έγκειται στον επιτονισμό  που ομιλών θέλει να αποδώσει στον κάθε όρο για λόγους  έμφασης.

Π.χ. «Ο Γιώργος, με την φίλη του πήγε στον κινηματογράφο το βράδυ, χτες» ή «Στον κινηματογράφο χτες με την φίλη του ο Γιώργος πήγε»   κ.ο.κ.

Το παραπάνω, όπως γνωρίζετε, δεν μπορεί να επιτελεστεί από άλλες Γλώσσες. Ηθοποιοί και λογοτέχνες και  συγγραφείς και γενικότερα όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον λόγο, μέσα από αυτή την δυνατότητα, μπορούν να εκφρασθούν κατά τον δικό τους μοναδικό αλλά και καθολικώς κατανοητό τρόπο.

2.    Οι λέξεις της Ελληνικής διαβάζονται κατά μοναδικό τρόπο.

Είναι γεγονός, ότι η ιστορική ορθογραφία της Ελληνικής είναι δύσκολη. Το αντίτιμο της δυσκολίας εισπράττεται από το ότι με την ιστορική ορθογραφία γίνεται αντιληπτό και το ήμισυ τουλάχιστον της ετυμολογικής καταγωγής μιας λέξης, άρα και η σημασία της, χωρίς καταφυγή σε λεξικό, αυτομάτως. (Θα μιλήσουμε και παρακάτω γι αυτό) Η λέξη   «οικογένεια» έχει μια παράξενη ανάγνωση  καθώς οι=ει=η=ι=υι όμως άπαξ και μάθεις ότι αυτά έχουν ίδια προφορά, δεν πρόκειται να κάνεις ποτέ λάθος σε ανάγνωση μιας άγνωστης λέξης. Με λίγα λόγια, «Τα Ελληνικά προφέρονται ακριβώς όπως γράφονται» Δεν καταβάλλει κόπο και δεν σπαταλά μνήμη να θυμάται κάποιος και την προφορά ανά λέξη, όπου στα Αγγλικά λ.χ., είναι ένα μείζον εμπόδιο, αφού και τα λεξικά τους έχουν εκείνα τα περίεργα σύμβολα που αναφέρονται στην προφορά μιας λέξης. Ένας ανυποψίαστος παρατηρητής αυτού του φαινομένου, αποδίδει την ύπαρξη  ξέχωρων συμβόλων προφοράς μιας λέξης στην διευκόλυνση προσβασιμότητας των ανθρώπων που την έχουν ως δεύτερη Γλώσσα. Όμως τα σύμβολα προφοράς υπάρχουν και στα  Άγγλικο-Αγγλικά λεξικά και όχι μόνο στα λ.χ.  Άγγλικο-σανσκριτικά κτλ. λεξικά. Εν τούτοις, έχουμε και κάποιες εξαιρέσεις στα Ελληνικά ελάχιστες, ίσα που να επιβεβαιώνουν τον κανόνα!

Π.χ. το «Σαν πας στην Καλαμάτα» προφέρεται «Σαμπάς στη Γκαλαμάτα», «όλοι στη μπλατεία», «δε μπληρώνω», «κρέμαστο στο ντοίχο»   Αλλά και με τα «ν» να προφερθεί, είναι απολύτως δεκτό και κατανοητό, ακόμα  και χωρίς ερωτήσεις του τύπου «από που είσαι εσύ παιδί μου;»  Ακολουθεί το  «άγχος» που προφέρεται ως «άνχος» , το «σμήνος» που προφέρεται ως «ζμήνος»  , το «έγγραφο» που προφέρεται ως «έν-γραφο» (ελάχιστοι το προφέρουν σωστά, δείχνοντας να αγνοούν την απλή ετυμολογία του),  «συγχαρητήρια »-«συν-χαρητήρια» και …κάπου εδώ τελειώνουν τα παραδείγματα, τα ελάχιστα που υπάρχουν.

3.    Η Ελληνική Γλώσσα δεν είναι απλώς σημειολογική· είναι εννοιολογική.

«Σημαίνον» είναι η λέξη με τα γράμματά της, η εικόνα της  είτε ο ήχος της. «Σημαινόμενον»  η έννοια της και τα συναισθήματα που προκαλεί στον αναγνώστη είτε ακροατή. Αν ανάμεσα σε σημαίνον και σημαινόμενον είχαμε ύπαρξη μαθηματικής αντιστοιχίας που λέγεται «απεικόνιση» (συνάρτηση) «ένα προς ένα» όπου ένα σημαίνον θα είχε μοναδικό σημαινόμενον και αντιστρόφως ένα σημαινόμενον, μοναδικό σημαίνον, τότε πραγματικά (να μην το αναλύσω) θα είχαμε κατασκευάσει τέλειες μηχανές μετάφρασης, αιώνες πριν την έλευση των Η/Υ. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η δομή των Γλωσσών, είναι πολύ πιο πολύπλοκη και την μελετά  ανάμεσα σε πολλές προσεγγίσεις και η  Μαθηματική Γλωσσολογία, με μεθόδους της «Θεωρίας Κατηγοριών» Ειδικά η Ελληνική, έχει μια συνιστώσα μοναδική, που έγκειται στο πλησίασμα της απόστασης μεταξύ σημαίνοντος και σημαινομένου, πράγμα που δεν παρατηρείται σε άλλες Γλώσσες. 

Τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι πλήρως αποκαλυπτικά για το τι εννοούμε:

Βοηθός =αυτός που τρέχει σε μια φωνή (Βοή +θέω)
αέναος = ο για πάντα ρέων [αεί + ρέω (νάω)]

Αλήθεια =η αξέχαστη κατάσταση (α στερητικό +λήθη) Ετυμολογία, υπερτερούσα πάσης άλλης φιλοσοφικής προσέγγισης, αφού « το ψέμα έχει κοντά ποδάρια»

Ωραίος =ο στην ώρα του, ο ώριμος, ο  επειδή είναι στην ώρα του, είναι ωραίος. Άσχημο (α+σχήμα) το μη έχων σχήμα, όπου «σχήμα» πρέπει -αναγκαστικά πλέον- να είναι κάτι    έχον μια κάποια συμμετρία.

Η «Ελευθερία»  σύμφωνα με μια εκδοχή προκύπτει «παρά τό ἐλεύθειν ὅπου ἐρᾶ τίς», δηλαδή «να πηγαίνει κάποιος εκεί όπου αγαπάει/επιθυμεί». Λυσιτελής =λύση + τέλος (σκοπός) αυτός που φθάνει έως τον σκοπό της λύσης
(ἐλεύθω= ἐρχομαι, πορεύομαι / ἐρῶ= αγαπώ -> ἔρως) «Ελευθερία» λοιπόν είναι, το να πράττεις σύμφωνα με ό,τι  γεννά έρωτα στην ψυχή σου. [1]  «Συγχωρώ»   < σύν + χωρέω , δηλ. κάνω χώρο για να χωρέσουν κι άλλοι. «Με μεμψιμοιρώ» =μέμφομαι την μοίρα μου, κατηγορώ το μοιράδι που μου έδωσε η ζωή. «Μοχθηρός» από αυτόν που έχει μοχθήσει, έχει κακοπεράσει, έχει πονέσει.  Σήμερα λέμε «Μην τον φοβάσαι τον πλούσιο· τον γιο της πλύστρας να φοβάσαι.» (Λένιν) αφού και ο «πόνος» είναι νοηματικά ο κόπος αλλά και ο ίδιος ο πόνος ετυμολογείται από την πενία, τον πένητα και το πένομαι. «Πολιτισμός» το παράγωγο της οργάνωσης της ζωής σε πόλεις, άρα το «χωριό» δεν μπορεί να έχει «πολιτισμό» και τα «αστεία» του χωριού,  είναι «χωρατά» χοντροκομμένα όχι λεπτεπίλεπτα και καλλιεργημένα όπως της πόλεως , του άστεως εξ ου και το «αστείο».

Βλέπουμε λοιπόν στα παραπάνω λιγοστά παραδείγματα, το ιδεολογικό περιεχόμενο της Ελληνικής και  την πλήρη μεστού νοήματος φόρτιση των λέξεων. Ποιός μπορεί να αλλάξει την σημασία των εννοιών όταν οι ίδιες οι έννοιες περιέχονται σχεδόν πρωτογενώς στις λέξεις τους; Πολύ μεγάλη όχληση έχουν οι παντός είδους εξουσίες και οι υποκριτικές «πολιτικές ορθότητες» για την ίδια την Ελληνική Γλώσσα. Οι «πολιτικές ορθότητες» αντί να αλλάζουν την ίδια την πολιτική, το περιεχόμενό της, την πρακτική της, την ίδια την πραγματικότητα, επιχειρούν επίπλαστους ευφημισμούς, αλλάζοντας το σημαίνον, αφού δεν μπορούν να αλλάξουν το σημαινόμενο! Πραγματικά πρόκειται περί  «αστείου». Πρόσφατο είναι το παράδειγμα της επισήμανσης, δια σχετικής  εγκυκλίου από την δικαστική εξουσία προς την εκτελεστική,  να μην χρησιμοποιείται μια απολύτως δόκιμη λέξη (ο λαθρομετανάστης) για να μην διεγείρει   σε διάπραξη ρατσιστικών επεισοδίων βίας κτλ. . Είναι γνωστό ότι το επίρρημα «λάθρα»  σημαίνει το «κρυφίως» εξ ού ο «λάθρα βιώσας», ο βιώσας  την ζωή του αποκρυπτόμενος από την κοινωνία· (αν και εννοιολογική παραποίηση της προστακτικής απόφανσης του Επίκουρου «λάθε βιώσας») ο κρυφίως κυνηγών, λαθροκυνηγός και λαθροθήρας και αντιστοίχως λαθραλιεύς· ο κρυφίως άνευ εισιτηρίου επιβαίνων, λαθρεπιβάτης· ο κρυφίως και άνευ δασμών εμπορευόμενος, λαθρέμπορος· ο παρανόμως αναγιγνώσκων την εφημερίδα χωρίς να πληρώσει το αντίτιμό της, λαθραναγνώστης·  ο παρανόμως ξυλεύων, λαθροϋλοτόμος· ο  παρανόμως ανασκάπτων, ραθρανασκαφεύς· η λάθρα μοιχεία, λαθρογαμία· η λάθρα αφαίρεση, υπεξαίρεση, πράξη, λαθροχειρία· και άτομο που έχει μετακινηθεί σε χώρα στην οποία δεν είναι νόμιμος υπήκοος, χωρίς να έχει περάσει από τους ελέγχους που ορίζουν οι νόμοι της χώρας στην οποία μετακινήθηκε, ο παράτυπος μετανάστης, λαθρομετανάστης. [2]

4.    Η Ελληνική διαθέτει την περιβόητη «Μαθηματική δομή»  στον τρόπο σύνθεσης λέξεων.

Αναφερόμαστε στη ρήση του  ιδρυτή της Microsoft Μπίλ Γκέϊτζ ,  ότι τάχα, «μόνο σ΄ αυτήν δεν υπάρχουν όρια».  Και ότι οι γενιές των νέων υπολογιστών, θα βασιστούν σ΄ αυτήν, ότι γίνονται προσλήψεις σε όσους ξέρουν Αρχαία Ελληνικά κ.ο.κ. Ένας κυκεώνας φημών που αναπαράγονται από τα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ . Το ότι τα σύμβολα- γράμματα του Ελληνικού Αλφαβήτου ήταν και αριθμοί, δεν λέει κάτι  για την Μαθηματική δομή, όπως πραγματικά  εννοούμε την όποια μαθηματική δομή. Το ότι το Ελληνικό αλφάβητο περιγράφει τα Μαθηματικά δεν σημαίνει ότι η Ελληνική Γλώσσα έχει και μαθηματική δομή.

Περί αυτού πρόκειται.  Ομοίως οι «λεξάριθμοι» όπου μια λέξη μεταφράζεται σε αριθμό και εκ του αριθμού βγαίνουν διάφορα συμπεράσματα, δεν έχει σχέση με μαθηματική δομή. Βεβαίως ο επινοητής των «λεξαρίθμων» πολύ καλός συμπατριώτη μου Ελευθέριος Αργυρόπουλος, επιμένει στα ευρήματά του και στην ερμηνεία τους [3] . Στον αντίποδα στέκεται ο Νίκος Σαραντάκος που αποδομεί τα όποια συμπεράσματα [4] και ως τρίτος πόλος η ρήση του Μπιλ Γκέϊτζ. Προσωπικώς πιστεύουμε, ότι όλοι έχουν κάποιο δίκιο σε κάποιο βαθμό αφού υπάρχουν υπερβολές και αντιφάσεις παντού. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι εξαίρετοι και λίαν διακεκριμένοι στο είδος τους. Υπάρχουν και σκοτεινά ανεξερεύνητα σημεία. Προσωπικώς θεωρούμε, ότι η όποια «μαθηματική δομή» της Ελληνικής, έγκειται στη σύνθεση και παραγωγή νέων λέξεων. Παραθέτουμε παραδείγματα, γλαφυρά για τον αναγνώστη. Ξεκινάμε από παράδειγμα του  Άγγλου.  Είπαμε, ότι το γλωσσικό του σύστημα είναι ατελές, αφού προσφεύγει σε λεξικό και για το πώς προφέρεται η λέξη! Όταν παράγει νεολογισμούς ο Άγγλος, παίρνει δύο λέξεις Α και Β και τις συνενώνει  σε μια σειρά ΑΒ (προσέξτε το αυτό!) πετώντας την κατάληξη της Α και το θέμα της Β. Πετώντας την κατάληξη της Α, δεν συμβαίνει κανένα κακό. Πετώντας όμως το θέμα της Β, χάνεται η ετυμολογική καταγωγή της λέξης! . Συγκεκριμένα: Υπάρχει ένας πρόσφατος νεολογισμός στα Αγγλικά, το «phone snubbing» Σημαίνει το σνομπάρισμα  του συνομιλητή σου δια του «μπαχαλέματος» του κινητού τηλεφώνου, ενώπιόν του, σε δημόσιο χώρο συνάθροισης και αναψυχής. Λίαν διαδεδομένο παγκόσμιο φαινόμενο. Το «σνομπάρειν δι΄ εξυπνοτηλεφώνου.» Στους Άγγλους δεν άρεσε η περίφραση και είπαν να φτιάξουν νεολογισμό. Είπαν λοιπόν:  phone+snubbing = phubbing. Τι θα κάνει ο Άγγλος αν δει αυτή την λέξη πρώτη φορά και εκ των συμφραζομένων δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα; Θα πάει στο Λεξικό. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Έλληνας πιθανόν να μην πήγαινε, διότι όταν παράγει λέξεις από δύο συνθετικά Α και Β, τα βάζει μαζί, πετώντας την κατατάληξη του Α, αλλά ΟΧΙ το θέμα του Β. Έτσι διατηρείται το έτυμον, η καταγωγή, άρα η πιθανότητα αναγνώρισης ενός νοήματος στην παραγωγή μιας νέας λέξης είναι πολλαπλάσια από του Άγγλου ιδίας νοημοσύνης και γλωσσικής μορφώσεως. Δεν χρειάζεται προσφυγή στο λεξικό. Παράδειγμα: Ευελιξία +Ασφάλεια=ευελιξασφάλεια (ευέλικτη ασφάλεια, ασφαλισμένου προσώπου)  Η  πρώην Υπουργός Παιδείας έφερε αυτό το παράδειγμα όχι όπως το γράψαμε εμείς σε δόκιμη σύνθεση, αλλά σε -όπως Αγγλία- «Ευελιξία +Ασφάλεια=ευαλφάλεια (!)» =(τι είναι αυτό, πάμε σε λεξικό!) Συχνά μεταφράζουμε σύνθετες Αγγλικές με Ελληνική προέλευση με τον ίδιο τρόπο : π.χ. «Ομοφοβικός»  από το αντίστοιχο Αγγλικό homophobia . Ο Έλληνας που το ακούει πρώτη φορά θα το ερμηνεύσει ως «ο έχων τον ίδιο φόβο/φοβία» Κανείς δεν σκέφθηκε να κάνει δόκιμη μετάφραση ως «ομοφυλοφιλοφοβία» Θα πει κάποιος επιπόλαια, ότι συνιστά γλωσσοδέτη. Όταν δει όμως την ορθογραφία (να σε τι χρησιμεύει η Ιστορική ορθογραφία) θα καταλάβει τα τέσσερα συνθετικά ομό +φύλο+φίλος +φοβία και από την στιγμή που αναγνωρίσει τα μέρη προφέρει το όλον και το κατανοεί. Βεβαίως, αν το δούμε πιο αναλυτικά και ο ίδιος ο όρος «ομοφυλοφιλία» είναι ένας ευφημιστικός νεολογισμός διότι τα τρία συνθετικά εννοούν τον φίλο του ιδίου φύλου. Όλοι οι φίλοι μας, ομόφυλοι είναι (εδώ το ομόφυλοι το χρησιμοποιώ με την δόκιμη πρώτη του σημασία, όχι μεταφορά του Αγγλικού!) Τα Αγγλικά και ως Ελληνικά έχουν αλλοιώσει τα ίδια τα Ελληνικά όπως λέμε «Ο Μέσι πέτυχε ένα φανταστικό γκόλ» ενώ εννοούμε «αφάνταστο» διότι αν μπορούμε να το φανταστούμε, δεν έχει και τόση αξία. Τέτοια τέρατα Γλωσσικά υπάρχουν δεκάδες γύρω μας, είναι κακομεταφρασμένα αντιδάνεια της Αλλοδαπής  και δεν …γελάει κανείς! Για παράδειγμα: «Πραγματική Ανάλυση» στα μαθηματικά δεν είναι αυτό που λέει ο κακομεταφρασμένος (Από το Real Analysis) τίτλος μαθήματος, αλλά η «Ανάλυση Πραγματικών (Αριθμών)» To επίσης μάθημα «Εξελικτική Ψυχολογία» δεν αφορά την εξέλιξη της Ψυχολογίας όπως λέει ο τίτλος του, αλλά την «Ψυχολογία της Εξέλιξης (του ανθρώπου) » Ο «Γραφικός Υπολογιστής» δεν είναι ένας υπολογιστής που έχει πλάκα και μας διασκεδάζει, αλλά ένας «Υπολογιστής Γραφικών/γραφημάτων»  Είμαστε τώρα έτοιμοι να αναγνωρίσουμε την Μαθηματική δομή της Ελληνικής Γλώσσας στην σύνθεση:

Μορφολογικά, σημειολογικά : Α+Β=(σχεδόν) ΑΒ

Νοηματικά:   Α+Β =(σχεδον)[(νόημαΑ)+(νόημαΒ)]

Δυστυχώς, με τις κακοποιήσεις που έχει υποστεί η νέα Ελληνική, μερικές από τις οποίες παραθέσαμε, τα παραπάνω μαθηματικά δεν μπορούν να ισχύσουν, αφού θα θέλαμε εκατοντάδες εξαιρέσεων. Στα Αρχαία (=90% Νέα) όπου η σημασία τους δεν έχει κακοποιηθεί από την χρήση και υπάρχει καταγεγραμμένη σε δόκιμα λεξικά που μάλλον συμφωνούν ή τουλάχιστον έχουν τις ίδιες επιφυλάξεις ή και έχουμε το «ευαγγέλιο», το μοναδικό, των λεξικών (των Liddell – Scott ) μπορούν να γίνουν πράγματα όπως παραδειγματικά αναφέρουμε παρακάτω:

α)  Θέμα Ρήματος  +κατάληξη απαρεμφάτου → αλλαγή νοήματος ρήματος σε «δυνατότητα» είτε «χρήση»  της έννοιας που καθορίζει το ρήμα. Σε μια τέτοια «λογική προγραμματισμού»  με τις εγκλίσεις (Υποτακτική, Ευχετική, Προστακτική) τους χρόνους(Ενεστώς, Μέλλων,  Παρατατικός, Παρακείμενος Υπερσυντέλικος)  και τις Φωνές (Ενεργητική , Μέση , Παθητική) τις πτώσεις (Ονοματική, Γενική, Δοτική, Αιτιατική, Κλητική) Αριθμούς (Ενικός, Δυικός, Πληθυντικός)  μπορούν να φτιαχθούν όλες ο σημασίες (και με τις εξαιρέσεις τους) για όλες τις Ελληνικές λέξεις και γενικώς όλα τα μονολεκτικά σχήματα.

β)   Για σύνθετα -παρασύνθετα που είτε υπάρχουν και είναι δόκιμα είτε αδόκιμα, μπορώ να αποδώσω νόημα προγραμματιστικά και όταν οι συνθήκες  δεν υπάρχουν για ονοματοδοσία (!) Υπάρχει δηλαδή το σχεδόν ανεξάντλητο στοιχείο, δεδομένου ΚΑΙ του τεραστίου πλήθους όρων της Ελληνικής ΚΑΙ της ποιοτικής καλλιέργειας αιώνων που έχει   υποστεί.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι η όποια μαθηματική δομή υπάρχει, δεν έγκειται ούτε στα σύμβολα γράμματα που ήταν και αριθμοί, ούτε στους λεξαρίθμους αφού  ανάμεσα στον λεξάριθμο και την λέξη δεν υπάρχει κάποια σχέση απεικόνισης ή «σχεδόν απεικόνισης»  ή και «υπό μία ευρύτατη οριζόμενη έννοια αντιστοιχίας, μη τυχαίας» Η όποια μαθηματική δομή υπάρχει στην δυνατότητα παραγωγής λέξεων που προσεγγίζει την τελειότητα, αφού μπορούν να παραχθούν όροι που δεν υπάρχουν ακόμα , χωρίς καταχώριση σε λεξικά (διάβαζε «Βάσεις δεδομένων προγραμματιστικών εντολών»  (για τους «γνώστες» όλων των σημασιών των λέξεων, όπως είναι ένας Η/Υ) Λέγοντας «όροι που δεν υπάρχουν ακόμα» δημιουργείται και ένα αντίστοιχο φιλοσοφικό ερώτημα υπό Πλατωνική ή Αριστοτέλεια οπτική. Πιστεύουμε όμως ότι οι έννοιες προϋπάρχουν και τις ανακαλύπτουμε, αλλά κι αυτές που ορίζουμε ή εφευρίσκουμε, ορίζονται και εφευρίσκονται με σύνολο αναφοράς τον κόσμο, το Σύμπαν, άρα είναι σαν να προϋπάρχουν αφού εξυπηρετούν την ύπαρξη και δεν υπάρχει αντίφαση πραγματική στις δύο θεωρήσεις, ας παρουσιάζονται ως τέτοιες.

5.    Υπάρχουν παραθεωρίες και αναπόδεικτοι ισχυρισμοί για την ανωτερότητα της Ελληνικής Γλώσσας;

Η απάντηση είναι «ναι» και παραθέτουμε τις πλέον «δημοφιλείς» παραθεωρίες:

α) Η θεωρία της «Επίκτητης Ευφυΐας».  Σύμφωνα με αυτή την εξόχως γοητευτική θεωρία, δεν υπάρχει αντιφατικότητα στον τίτλο της, ας θεωρείται η ευφυία εξ ορισμού ως εκ γενετής και εδραζόμενης στο DNA.  Εικάζεται ουσιαστικά, ότι η μη περιφραστική πολυτυπία της Ελληνικής (εγκλείσεις, πτώσεις, χρόνοι , φωνές)  όπου για παράδειγμα το ρήμα «λύω» έχει 243 μονολεκτικούς, μη περιφραστικούς, διαφορετικούς τύπους, την δημιουργεί.  Αν το σκεφθείτε καλά, μόλις σας παρέθεσα το κυριότερο επιχείρημα γιατί το τα Ελληνικά είναι δύσκολα. Στα Αγγλικά έχουμε το πολύ 3- 4 τύπους ως κανόνα.

Σύμφωνα με την πολυτυπία, θεωρείται, ότι  κάθε τύπος αντιστοιχεί σε λ.χ.  Χ «νευρώνες» (=εγκεφαλικά κύτταρα)  όπου συνδέονται μεταξύ τους με «συνάψεις» ενώ το 243 δημιουργεί έναν τεράστιο αριθμό συνάψεων. Αν δεχθούμε (και αυτό είναι απολύτως σωστό) ότι ο άνθρωπος διανοείται με λέξεις έχει  δι΄ αυτού του τρόπου, τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής του που διαμορφώνεται σε βασικά επίπεδα η μητρική Γλώσσα) αυξημένες δυνατότητες εκμάθησης εννοιών ακριβώς όπως λειτουργεί η παροιμία «τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα» . Η Ελληνική Γλώσσα προικίζει τον γνώστη της με αυξημένης ποιότητος εργαλείο σκέψης, άρα δυνατότητας προσέγγισης του επιστητού καλύτερη. Βεβαίως δεν εξηγείται γιατί ο περιφραστικός τρόπος σκέψης είναι υποδεέστερος.  Λέγεται ακόμη, ότι έχουν γίνει μυστικά πειράματα με παιδιά τα οποία  βρεφόθεν μύησαν στα Αρχαία Ελληνικά (και Κινέζικα που είναι επίσης δύσκολη Γλώσσα) και μέτρησαν τα θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τις ομάδες που διδάχθηκαν απλά Αγγλικά. Υπάρχει μια θεωρία συνομωσίας, αφού ένα τέτοιο πείραμα είναι σχεδόν αδύνατον να το επαναλάβει κάποιος για λόγους κόστους  τουλάχιστον. Έτσι ή πρέπει να πιστέψουμε ότι υπήρξε ένα τέτοιο «μυστικό» πείραμα ή να το ….επαναλάβουμε βρίσκοντας έναν Κροίσο χορηγό- χρηματοδότη.

β)  Η Θεωρία δόνησης Του εγκεφάλου με το «ν» των καταλήξεων που καταργήθηκε!

Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια τέτοια θεωρία αν δεν κάνει πείραμα , επίσης πανάκριβο, άρα απρόσιτο. Για την Ιστορία, σύμφωνα με αυτή την θεωρία συνωμοσίας, το τελικό «ν» δονεί τον εγκέφαλο (αλήθεια είναι) με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη κυκλοφορία του αίματος τα τριχοειδή αγγεία, άρα και καλύτερες νοητικές λειτουργίες. Όλα μοιάζουν ευλογοφανή, εκτός από το ότι το έκαναν επίτηδες οι κακοί ξένοι για να ανακόψουν την εξελικτική επέλαση στο Παγκόσμιο γίγνεσθαι, του Έλληνα.  (!)

γ) Έχουμε λέξεις αμετάφραστες στις άλλες Γλώσσες και αυτό δηλοί την ανωτερότητα του εργαλείου σκέψης μας.

Λέγεται και γράφεται σε πολλά ΜΚΔ ότι:

«Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο. Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον…»

Η αλήθεια είναι ότι όλες οι Γλώσσες του κόσμου έχουν λέξεις που δεν μεταφέρονται ακριβώς σε άλλη Γλώσσα. Μάλιστα αυτός είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Ακόμα και απολύτως συγκεκριμένα μη αφηρημένα ουσιαστικά καλώς ορισμένα, όπως η λέξη «ψωμί» έχουν διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο που έγκειται στην χρήση του ονόματος  και στους επιτονισμούς των εννοιών. Στα Ελληνικά λ.χ. το ύδωρ και το νερό δεν είναι το ίδιο, αφού αν πεις στον σερβιτόρο «φέρε μου και εν ποτήριον πλήρες ψυχρού ύδατος» παγωμένο νερό θα σας φέρει , αλλά θα γελάσει κι όλας. Εκμετάλλευση αυτού του φαινομένου, έκανε ο αείμνηστος Ηλίας Πετρόπουλος στο πλέον δημοφιλές βιβλίο του «Εγχειρίδιο του Καλού Κλέφτη» όπου υπάρχει μια διαρκής αντίθεση στην καθαρεύουσα, «επίσημη», «σοβαρή» , «κρατική», «γραπτή γλώσσα»  με την γλώσσα του περιθωρίου και της «απαγορευμένης λαογραφίας» που θεράπευε ο μοναδικός Ηλίας Πετρόπουλος, κάνοντας ένα εξόχως γλαφυρό αφήγημα, υπέρτατα γλαφυρό δι΄ αυτού του τεχνάσματος, αφού ήταν κάτοχος της Ελληνικής,  σε όλες της τις ιστορικές της εκφάνσεις.

Γενικά, ως απόλυτος κανόνας χωρίς εξαιρέσεις,  δεν υπάρχουν λέξεις με ταυτιζόμενο 100% περιεχόμενο. Ούτε Ελληνικές , ούτε ξένες, σύμφωνα με την παραδοχή που κάναμε.  Η μόνη αλήθεια που κρύβεται πίσω από τον ισχυρισμό των «αμετάφραστων λέξεων» είναι ότι είναι εξόχως καλλιεργημένες έννοιες λόγω μακραίωνης ιστορικότητας της Γλώσσας.

δ)  Η Νέα Ελληνική είναι υποδεέστερη της Αρχαίας Ελληνικής.

Είναι μύθος. Η όποια Γλώσσα έχει πλούτο που καλλιεργείται. Πλούτος είναι οι νέες λέξεις που φτιάχνει για νέες έννοιες (πραγματικά νέες έννοιες και αντικείμενα και όχι ευφημισμούς ή εξωραϊσμούς που υπηρετούν πολιτικούς ολοκληρωτισμούς) Η νέα Ελληνική είναι και η Αρχαία, μαζί. Όλοι μπορούν να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο που ήταν μια Γλώσσα που μιλούσαν και καταλάβαιναν σε όλο τον Ελληνιστικό χώρο  και μετά το 323  π.Χ.   έως το  30 π.Χ. συμβατικά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ομιλείτο και μετά, σε αυτό το επίπεδο. Ο Όμηρος ήταν αρχαίος για τους Αρχαίους και αρχαιογνώστης δεν είναι ο κάτοχος της Αττικής διαλέκτου σε εξαιρετικά δύσκολα κείμενα της εποχής που περιείχαν κυρίως φιλοσοφία. Φυσικά και έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες να υποχωρήσει η «Γλώσσα των Θεών». Κατά Κικέρωνα «Ει Θεοί διαλέγονται την των Ελλήνων γλώττι χρώνται» Ποιος μορφωμένος Έλληνας δεν κατανοεί την αρχαία αυτή πρόταση; Βεβαίως αν ήταν στα Αγγλικά, θα την κατανοούσε μεγαλύτερο ποσοστό νεολαίας. Όμως έχουν γίνει τεχνολογικά θαύματα και θα γίνουν κι άλλα συντόμως:

Επανήλθε το πολυτονικό και λύθηκε ένα πρόβλημα του 1983, όπου κατ΄απαίτηση των τότε εκδοτών Τύπου, εν όψει κατάργησης λινοτυπίας και εισόδου των Η/Η με τον πρωτόγονο κώδικα ASCII  υπήρχε πρόβλημα ψηφιακής παράστασης συμβόλων λόγω περιορισμένης χωρητικότητας χαρακτήρων. Όλα αυτά επιλύθηκαν με την διαδικασία «Επιλογή όλου του μονοτονικού, κλικ, μετατροπή σε πολυτονικό!»  Με ένα κλικ!  
Ακόμα και η Προσωποβίβλος (Facebook) έχει έκδοση στα Αρχαία Ελληνικά.
Το θέμα με τα Γριγλικά έχει λυθεί, αφού κι αυτά μεταγράφονται σε ορθογραφημένα Ελληνικά.
Οι τόνοι είναι ένα ανοικτό ζήτημα, ακόμη. Η  κατάργηση της δασείας μόνο, ήταν έγκλημα, αφού ήταν γράμμα και ως γράμμα εξηγούσε πολλές ετυμολογίες Ελληνικών λέξεων και γραφή  Αγγλικών λέξεων με Ελληνική καταγωγή.

Βεβαίως καταργήθηκε η άνω τελεία (Alt+0183)  που είναι «σχεδόν άνω τελεία» ως άνω τελεία πλέον χρησιμοποιείται το Ελληνικό ερωτηματικό ( ; ) και ως ερωτηματικό το ανάποδο τσιγκέλι (?) Το κάνουν και εκπαιδευτικοί. Δεν πειράζει· όλα θα τα λύση η τεχνολογία.

Δοκιμάστε να πείτε προφορικά στο κινητό σας στην Google «Άνδρα μοι έννεπε μούσα…» (συνεχίστε το όσο το ξέρετε, θα εκπλαγείτε!) Η Google διαθέτει πλέον  νέους αλγόριθμους κατανόησης προφορικού κειμένου. Ας είναι καλά παιδιά της Ελλάδος όπως ο Μαθηματικός στο M.I.T Κώστας Δασκαλάκης. Ο γραπτός λόγος θα υποχωρεί  και θα δίδεται διαρκώς μεγαλύτερη  έμφαση στον προφορικό, όπως είναι και η ανθρώπινη φυσιολογία. Φυσικά, οι αμπελοφιλοσοφούντες,  τεχνόφοβοι, απληροφόρητοι, μπορούν να λένε όσους αφορισμούς θέλουν!

Το μέλλον των Ελληνικών είναι εξασφαλισμένο στο διηνεκές αφού διδάσκονται σε όλα τα Πανεπιστήμια του Κόσμου, έστω και με την Αρχαία τους μόνο μορφή.

Αναφορές:
[1] https://etymologia.gr/etymologia/ελευθερία
[2] https://el.wiktionary.org/wiki/λαθρομετανάστης
[3] http://www.esoterica.gr/articles/contributions/occult/math_lang/math_lan...
[4] https://sarantakos.wordpress.com/2013/09/04/mathematics-lang/
[5] https://slidewiki.org/presentation/108592#/slide-698887-1  (προσωπικές σκέψεις για τα Ελληνικά, σε σειρά διαφανειών)

 

Σχόλια (64)

 
Πλατάρος Γιάννης
22 Αυγ 2018 16:22

Αφού κάποιοι διαβάζουν τόσο πολύ τις απόψεις μου, θα θέσω και κάποιες άλλες «προσωπικές» νεοφανείς. Δι΄ όφελός σας. Πάντα για τους κακής πίστεως. Για τους πραγματικούς Γλωσσολόγους, ας λάβουν κάποια ιδέα να φτιάξουν Εργασία.
Λέω λοιπόν: (Δικές μου σκέψεις, μπορεί και να είναι και άλλων που αγνοώ, ευκαιρία να τις συντρίψετε!)
Θα σας τις πω ως αφήγημα:
Η ίδια η Γλώσσα είναι μια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗ του ανθρώπου. Έφτιαξε φωνήματα, πέρασε από τα αχουγιάσματα , γρυλίσματα, ουρλιαχτά, από τις κραυγές, στα επιφωνήματα, στον έναρθρο λόγο , που στην αρχή ήταν ηχομιμητικός, ονοματοποιημένος. Οι λέξεις Φλοίσβος, παφλασμός , άλς , θάλασσα, μιμούνται τον ήχο των κυμάτων είτε του ανέμου.
Μετά με τους αιώνες βελτίωσε το γλωσσικό του εργαλείο, αγκαλιά με την τεχνολογία του, αγκαλιά με τις ανάγκες του. Σε μία δυναμική διαλεκτική σχέση με τον εαυτό του και το περιβάλλον του το φυσικό και το ανθρώπινο, το ανθρωπογενές ειδικότερα.
Χρειάστηκε να επεκτείνει την μνήμη του από τις απαιτήσεις που είχε η εξέλιξη του πολιτισμού του. Πώς θα την επεκτείνει; Έκανε τότε μια καινοφανή τεχνολογική πρόοδο!
Εφηύρε την (όχι την γραφή, μην βιάζεστε!) την ΠΟΙΗΣΗ!
Μέτρο, ομοιοκαταληξία!
Εφηύρε μνημονική ΤΕΧΝΙΚΗ!
Αυτό που κάνουμε ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!
Έτσι επινόησε και διέδωσε και τα έπη ο Ομηρικά .
Μετά υπήρξε μεταγραφή στα γραπτά συστήματα , τις γραμμικές γραφές , στις φωνητικές, στις συλλαβογραφές, στα αλφάβητα τα σημερινά.
Αιώνες μετά έγινε μια καινούργια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ με την τυπογραφία. Τα ξέρετε....Η γνώση διαδόθηκε παντού. Κάπου στο 1500 μ.Χ. άρχισε και συνεχιζόταν έως τις μέρες μας που βγήκε μια πιο μεγάλη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την ίδια την τυπογραφία! οι Η/Υ !!
Στην αρχή ήταν μεμονωμένοι. Ωραία εργαλεία. Εξελιγμένες γραφομηχανές. Εγίνοντο και μαγνητόφωνα, ραδιόφωνα, υπολογιστές χειρός, εκτυπώνανε κείμενα μικρές τυπογραφικές μηχανές, έπεσε πάνω τους όλος ο κόσμος για να τις μάθει. Λύνανε και κάποια μαθηματικά προβλήματα, ασκήσεις όμως. Ήταν και παιγχιδομηχανές, γοητευτικό!
Για τους μεγάλους σε ηλικία ήταν ένα πολυεργαλείο, που όμως δεν είχε ακόμα την γοητεία να τους τραβήξει εκτός αν είχαν κάποιο σαφές επαγγελματικό κίνητρο. Ωραίο ήταν, αλλά «δεν θα γίνουμε και γραμματείς να πληκτρογραφούμε στα γεράματα!» Αυτό το πληκτρολόγιο είναι κόλαφος για την επιστήμη των Η/Υ. Έπρεπε οι θεράποντές της, να έχουν βρει άλλο ΦΙΛΙΚΟ τρόπο εισαγωγής δεδομένων. Τα ποντίκια, η οθόνες αφής το γραφικό περιβάλλον με τα «παράθυρα» ήταν χαμηλού επιπέδου υποκατάστατα, ανεπαρκή.
Μετά ήλθε η σύνδεση όλων των υπολογιστών του κόσμου! Λίγοι ήξεραν τι είναι αυτό κάποιοι Επιστήμονες σε Πανεπιστήμια που πειραματίζονταν από την δεκαετία του 1970 .
Κι αυτούς να ρωτήσεις σήμερα αν έβλεπαν τι έρχεται δεν θα το έλεγαν, γιατί δεν το έβλεπαν. Από επιστημονικά πολλά δεδομένα που έχουμε , όποιοι και όσοι επιστήμονες έστω και λίαν διακεκριμένοι και καινοτόμοι και μεγάλου δείκτη νοητικού πηλίκου τόλμησαν να κάνουν προβλέψεις άνω του ορίζοντα των 20 ετών γελοιοποιήθηκαν ΟΙΚΤΡΑ! Όσοι θέλετε να μάθετε όμως τι θα γίνει ΑΥΡΙΟ, να διαβάσετε τον τον Ρέϊ Κιούρβεηλ ή Κάρζουελ ή Κέρζουελ (κανείς δεν συμφωνεί στην προφορά)
wikipedia Τεχολογική_μοναδικότητα
Ο Ρέι Κέρζουελ (αγγλικά: Ray Kurzweil, ΔΦΑ: /ˈkɜːrzwaɪl/, επίσημο όνομα Ρέιμοντ/Raymond, 12 Φεβρουαρίου 1948)
wikipedia. Ρέι_Κέρζουελ
Να μην πλατιάζουμε, με το διαδίκτυο έγινε ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.
Για να πώ την αλήθεια, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ «ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΑΜ»
Το μεγάλο μπάμ θα γίνει με την «Τεχνολογική Μοναδικότητα» όπως μεταγράφηκε στα Ελληνικά ο όρος Singularity
Πώς θα γίνει;
Με τον ρυθμό που αναπτύσσονται οι Η/Υ σε σχέση με τον Νόμο του Μούρ, κάνοντας προβολή στον χρόνο σε εκθετικά αύξουσα ανάπτυξη (που όμως ξέρουμε τον μαθηματικό της εμπειρικό τύπο σε σχέση με τον χρόνο) έχουμε:
ΤΩΡΑ (2011) υπολογιστές με τεχνητή νοημοσύνη ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ
ΤΟ 1929 υπολογιστές με τεχνητή νοημοσύνη ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΤΟ 2040 υπολογιστές με τεχνητή νοημοσύνη ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.
Εκεί σταματάμε!
Γιατί σταματάμε;
Γιατί, διότι, ο φρενήρης ρυθμός βελτίωσης των Η/Υ ΣΤΑΜΑΤΑ!
Σταματά και αρχίζει να εξελίσσεται με ΜΕΙΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΟ, όπως και ΟΛΗ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ. Μήπως όμως γίνει αλλιώς αφού θα συνδέονται όλοι μεταξύ τους και έχουμε νέο εκθετικό ρυθμό; Ή απλώς έναν αύξοντα ρυθμό; Τι θα γίνει τότε; Πολλά ανοικτά ερωτήματα.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ, ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΤΕΤΑΙ!
Τα ρομπότ θα κάνουν ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
Τι θα κάνουν οι άνθρωποι;
Πόλεμοι; Νέα Τάξη; Αρμαγεδδών; Αντίχριστος; Όλα «παίζουν»
Πάντως - για τους Γλωσσολόγους αυτό - προβλέπουμε σε 10 χρόνια (μπορεί μόνο 5) να έχουμε:
Μηχανάκια όπου θα μιλά κάποιος λ.χ. Ελληνικά και θα ακούει ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΚΑ ο ακροατής του λ.χ. Αγγλικά, στον ίδιο επιτονισμό, στην ίδια χροιά φωνής, με πανομοιότυπη φωνή. Προαιρετικά θα εγγράφονται αυτά και θα προβάλλονται στον αέρα μέσα από κάποια γυαλιά Google που θα φορά.
Εκεί θα έχουν πεδίο δόξης λαμπρό οι Γλωσσολόγοι να παρεμβαίνουν σε προγράμματα μεταγλώττισης και να αυξάνουν την πειθώ λ.χ. του λόγου (εμπορική εφαρμογή) ή την πειθώ στους φλερτάροντες. Με τέτοια εικάζω ότι θα ασχολούνται . Προτρέπω λοιπόν να ασχοληθείτε σε πρώτη φάση με την μηχανική μετάφραση έτσι ώστε με τις μηχανικές μεταφράσεις να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο της επιστήμης σας, το εφαρμοζόμενο.

 
Θ.Γ.
22 Αυγ 2018 13:12

@ NIKOS NIKOS

Επιπλέον, να σημειώσω ότι βασικός κλάδος της Γλωσσολογίας είναι αυτός της φωνητικής και φωνολογίας που ακριβώς λαμβάνει υπόψη την ανατομία την φωνητηρίων οργάνων του ανθρώπου και ερευνά τη διασύνδεση φωνής. Με παρόμοιο τρόπο ο κλάδος της Νευρογλωσσολογίας μελετάει τη σχέση γλώσσας και φυσιολογίας του ανθρώπινου εγκεφάλου.

 
Θ.Γ.
22 Αυγ 2018 12:57

@ NIKOS NIKOS

Η συζήτηση που επιχειρείτε να κάνετε είναι καινοφανής. Το ότι οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες δεν έχουν την ίδια υπόσταση με τις θετικές και φυσικές επιστήμες είναι γνωστό και αναντίρρητο. Αυτό δεν τις καθιστά λιγότερο αξιόπιστες ως προς την διερεύνηση των επιστημονικών τους αντικειμένων αλλά επιστημολογικά διαφορετικές. Εξ όσων γνωρίζω Νόμπελ δεν υπάρχει για καμία θεωρητική επιστήμη παρά μόνον για την Οικονομική (ούτε για την Ψυχολογία υπάρχει ούτε την Κοινωνιολογία κλπ.). Όσον αφορά την παρατήρηση ότι ο γλωσσολόγος είναι πρωτίστως παιδαγωγός είναι λανθασμένη. Η εφαρμοσμένη πλευρά της Γλωσσολογίας, που περιλαμβάνει και τη διδασκαλία των γλωσσών, έπεται της θεωρητικής της διάστασης. Ως τέτοια θεραπεύεται σε διάσημα, πρωτοπόρα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το αμερικανικό MIT. Το πιο διάσημο Πολυτεχνείο του κόσμου δεν νομίζω ότι θα περιελάμβανε στα τμήματά του έναν κλάδο που στερείται επιστημονικότητας, όπως υποστηρίζετε. Για το θέμα της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας, την οποία υπαινικτικά επικρίνετε, δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες. Να επισημάνω μόνο ότι είναι λάθος να την ταυτίσει κανείς με το σύνολο του κλάδου της Γλωσσολογίας. Η επιστήμη της γλώσσας έχει κατεξοχήν θεωρητικό χαρακτήρα και αφορά τη διερεύνηση του γλωσσικού φαινομένου ως προς τις νοητικές και επικοινωνιακές του παραμέτρους.

 
Άρες μάρες
22 Αυγ 2018 11:21

Αγαπητέ κ. ΠΛΑΤΑΡΕ.

Σεβόμενος το δικαίωμά σας να γράφετε τη γνώμη σας, θα σας παρακαλούσα αντί να "βομβαρδίζεται" εμάς τους σχολιαστές που σας κρίνουμε καλοπροαίρετα, να απαντήσετε στα σχόλιά μας όχι με ιδεολογικές ρετσέτες, που βάναυσα κακοποιούν το γραπτό λόγο, αλλά με επιστημονικά επιχειρήματα. Υπάρχουν κανόνες, κ. Πλατάρε, στον γραπτό λόγο, τους οποίους καθώς φαίνεται αγνοείτε παντελώς. Ολίγη αξιοπρέπεια δεν βλάπτει. Διερωτώμαι τί τελικά προσπαθείτε να πείτε και με τα σχόλιά σας;

Η λύση, κ. Πλατάρε, είναι μια: "Να προσέχουμε πολύ καλά τα λόγια μας, να προσέχουμε ακόμα και τα γραφτά μας", καθώς λέγει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. "Κάθε τι που λέμε, να το σκεφτόμαστε, και προπάντων να το έχουμε χωνέψει καλά".

Σας παρακαλώ, λοιπόν, όχι άλλες μωρολογίες περί της ελληνικής γλώσσης. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Κ. Π. Καβάφη, του Γ. Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελύτη, και τόσων άλλων λογοτεχνών μας.

Να 'στε καλά!

 
Φάνης
22 Αυγ 2018 02:52

Το μόνο που αξίζει από το άρθρο είναι η αναφορά στον Ν. Σαραντάκο, ο οποίος έχει κάνει απέλπιδες προσπάθειες να αποδομήσει αυτούς τους γλωσσικούς μύθους για τους οποίους κάνει λόγο ο κ. Πλατάρος.

 
NIKOS NIKOS
22 Αυγ 2018 00:33

Δεν συμφωνώ με τις γλωσσολογικές απόψεις του κυρίου Πλάταρου ο οποίος όμως είναι επιστήμονας και έχει δικαίωμα άποψης για την γλώσσα όπως και κάθε άλλος επιστήμονας. Αντίθετα ένας γλωσσολόγος δεν είναι επιστήμονας . Είναι παιδαγωγός όπως ένας δάσκαλος, ένας νηπιαγωγός, ένας ιστορικός, και ένας φιλόλογος γενικότερα. Χρήσιμοι μεν όπως και οι τροχονόμοι αλλά όχι επιστήμονες.
Πως ένας γλωσσολόγος μπορεί να αυτοαποκαλεστεί επιστήμων από τη στιγμή που δεν ξέρει φυσιολογία της φώνησης, ανατομία, εμβρυολογία των οργάνων της ή στατιστική ανάλυση και μιλάνε για ανάλυση DNA για να στηρίξουνε εξωφρενικές θεωρίες-υποθέσεις όπως το ινδοευρωπαϊκό μόρφωμα;
Έχουμε νόμπελ ειρήνης, νόμπελ λογοτεχνίας και από τη δεκαετία νόμπελ οικονομίας(κακώς κατά την γνώμη γιατί ούτε και η οικονομία-λογιστική δεν είναι επιστήμη). Νόμπελ γλωσσολογίας πότε θα δούμε από τις ακαδημίες επιτέλους;

 
Θ.Γ.
21 Αυγ 2018 18:03

@Πλατάρος Γιάννης
Η σύγκριση γλωσσών με σκοπό την κατάδειξη της ανωτερότητας της μιας έναντι της άλλης έχει επιχειρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν και έχει αποδειχθεί άγονη ερευνητική κατεύθυνση. Η σχετική ελευθερία στην τοποθέτηση των όρων της πρότασης που παρατηρείται στα Ελληνικά δεν αποτελεί στοιχείο ποιοτικής υπεροχής αλλά σύνηθες τυπολογικό χαρακτηριστικό. Ούτε βέβαια περισσότερων ή λιγότερων γραμματικών κατηγοριών στοιχειοθετεί οποιασδήποτε μορφής ανωτερότητας. Αν συγκρίνουμε για παράδειγμα τα Ελληνικά με άλλες γλώσσες θα δούμε ότι διαθέτει "φωτοχότερο" πτωτικό σύστημα. Η Φινλανδική για παράδειγμα είναι μια περίπτωση γλώσσας με πιο πολλές πτώσεις, άρα περισσότερες δυνατότητες κωδικοποίησης γραμματικών σημασιών σχετιζόμενων με το όνομα. Ακολουθώντας κάποιος τη λογική σας, θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει ανώτερη της Ελληνικής. Επίσης, ορισμένες Αυστρονησιακές γλώσσες διαθέτουν και τριικό αριθμό. Πάλι αυτό δεν τις καθιστά πλουσιότερες ή περισσότερο "τέλειες" από άλλες. Όσον αφορά την καλλιέργεια της Ελληνικής, ορθά το επισημαίνετε. Η Ελληνική είναι μια καλλιεργημένη γλώσσα, δεδομένου ότι επί αιώνες υπήρξε γλώσσα έκφρασης πολιτισμού. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται και τη δομική ανωτερότητά της έναντι άλλων γλωσσών. Εν δυνάμει όλες οι γλώσσες μπορούν να εκφράσουν τον ανθρώπινο πολιτισμό όντας δομικά ισοδύναμες. Σε τι βαθμό καλλιέργειας θα φτάσει καθεμιά είναι ένα άλλο ζήτημα και δεν σχετίζεται καθόλου με την τυπολογική της φυσιογνωμία.
Για το ζήτημα τις λεξαριθμικές θεωρήσεις, αυτές βασίζονται σε μια λαθεμένη ταύτιση της γλώσσας με τη γραφική της απεικόνιση μέσω του Ελληνικού αλφαβήτου. Να θυμίσω ότι κατά το παρελθόν η Ελληνική έχει γραφεί και με τη Γραμμική γραφή Β. Η γραφή ουδεμία σχέση έχει με εννοιοδοτήσεις των λέξεων.

Θανάσης Γιάνναρης, ΕΔΙΠ
Τομέας Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
21 Αυγ 2018 16:11

ΕΥΓΕ πραγματικά στον κ.Πλατάρο για τα γραφόμενα του .Προφανώς ενόχλησε τους σχολιαστές ο τίτλος περί τελειότητας.Αν δεν άγγιζε την τελειότητα η γλώσσα μας δεν θα είχε διαχρονικά περίπου 1.000.000 λέξεις και ούτε οι περισσότεροι ιατρικοί και επιστημονικοί όροι διεθνώς θα ήταν ελληνικοί.Αλλά η νέα τάξη και η παγκοσμιοποίηση απαιτούν ισοπέδωση των πάντων.Όλοι οι πολιτισμοί είναι ισότιμοι από το τοτέμ των ινδιάνων έως την Ακρόπολη.Από τον σαμάνο των σιβηριανών στεπών έως τον Αριστοτέλη.Από τους πριν εκατό χρόνια ανθρωποφάγους του Αμαζονίου έως τους στωικούς.Προσοχή όμως γιατί κατά την παγκοσμιοποίηση και τους οπαδούς της εγχώριους και μη όλα είναι ίδια και ίσα αλλά με παγκόσμια κυριαρχία και επιβολή της αγγλικής και άρα των αγγλοσαξώνων.Αυτή η τάση πλέον αμφισβητείται παγκόσμια από την Ρωσσία(με δυο σίγμα όπως την γράφουν οι Ρώσσοι),την Κίνα ,τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής κλπ.Προπύργιο της παραμένει η Αγγλία με την αγγλοσαξωνική ΗΠΑ και φυσικά τους εντόπιους υποστηρικτές της που θα συλλάβουν τα νοήματα των καιρών με καθυστέρηση 20ετίας ,όπως πάντα.Όσο για τους γλωσσολόγους και φιλόλογους που κατακρίνουν τον κ.Πλατάρο θα τους θέσω το απλό ερώτημα του τί έκαναν σαν ειδικοί διαχρονικά εντός και εκτός Ελλάδος για το θέμα της αναγνώρισης "μακεδονικής "γλώσσας και εθνότητας.Οι συνάδερφοι τους των Σκοπίων αρθρογραφούσαν και αθρογραφούν διεθνώς για την μακεδονική τους γλώσσα και εθνότητα.Έγραφαν και γράφουν βιβλία που βρίσκονται σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου και δίνουν διαλέξεις.Που είναι τα αντίστοιχα των επικριτών του κου.Πλατάρου;Φυσικά υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά.Οι Σκοπιανοί συνάδερφοι τους δεν είναι οπαδοί ούτε της παγκοσμιοποίησης ,ούτε του ότι όλα είναι ίσα και όμοια.Οι δε αντίστοιχοι συνάδερφοι τους Βούλγαροι αρθρογραφούν συνεχώς με επικεφαλής την Ακαδημία τους των Επιστημών ότι η γλώσσα δεν είναι "μακεδονική"αλλά βουλγαρικό ιδίωμα.Στις δε ετήσιες συναντήσεις των φιλολόγων και γλωσσολόγων των σλαβικών χωρών δεν γίνεται δεκτή η "μακεδονική'γλώσσα, θεωρούμενη σλαβική.Ούτε αυτοί φυσικά είναι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης και για αυτό βέβαια δεν έχουν και αιώνια μνημόνια με διεθνή επιτήρηση και ούτε υποθήκευση της περιουσίας των χωρών τους για 99 χρόνια ,ούτε και φυσικά πιστεύουν στο ότι όλα είναι ίσα και όμοια.
Κύριε Πλατάρο .Δεν χρειάζεται ούτε να απολογείστε, ούτε να σας διακατέχει,αν σας διακατέχει,το φοβικό σύνδρομο της αριστεράς που κάθε αντίθετη φωνή προσπαθεί να την μειώσει.Τα γράψατε πάρα πολύ καλά και μπράβο σας.Δεν χρειάζεται να αναθεωρήσετε τίποτε.Η εποχή των δηλωσιών του εμφυλίου ή των σταλινικών εκκαθαρίσεων έχει παρέλθει προ πολλού και απλά δεν το αντιλαμβάνονται.Όσο για τους επικριτές σας ας διαβάσουν την ομιλία του Ζολώτα στην αγγλική (η οποία αφού άλλα λες και άλλα γράφεις είναι μόρφωμα και όχι γλώσσα) με ελληνικές λέξεις που υπάρχει στο διαδίκτυο και αποδεικνύει τον τίτλο σας περί του αγγίγματος της τελειότητας.
Και πάλι εύγε σας σαν εκπαιδευτικό,σαν άνθρωπο που αδικήθηκε από το σημερινό καθεστώς και σαν Έλληνα.Κάθε δε επίκριση από μέρους τους να την θεωρείτε τίτλο τιμής.Η εποχή τους έχει περάσει και απλά αδυνατούν να το πιστέψουν.

 
Θ.Γ.
21 Αυγ 2018 14:16

@ Γιάννης Πλατάρος
Οι συγκρίσεις γλωσσών ως προς τα χαρακτηριστικά τους είναι μια άγονη ερευνητική υπόθεση. Έχει επιχειρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν και δεν απέδωσε. Το ότι η σειρά των όρων είναι ελεύθερη στα Ελληνικά και περιοριστική στα Αγγλικά δεν σημαίνει ανωτερότητα αλλά τυπολογική διάφορα. Η φινλανδική γλώσσα έχει πολύ περισσότερες πτώσεις στο όνομα απ' ο,τι τα Ελληνικά και επιτρέπει μεγαλύτερη ποικιλία στην κωδικοποίηση των σχετικών συντακτικών σχέσεων. Με τη λογική της αναζήτησης της ανώτερης και κατώτερης γλώσσας θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η Φιλανδική είναι ανώτερη της Ελληνικής. Επίσης, υπάρχουν γλώσσες στη Πολυνησία που δηλώνουν και τον τριικο αριθμό. Μήπως είναι κι αυτές ανώτερες άλλων; Η επισήμανση περί καλλιεργημένης γλώσσας και μη καλλιεργημένης είναι ορθή. Η Ελληνική για αιώνες υπήρξε το μέσο έκφρασης πολιτισμού και αυτό συνιστά την ιδιαιτερότητά της. Σε καμία περίπτωση όμως το χαρακτηριστικό αυτό δεν υπονοεί οποιασδήποτε μορφής δομική ανωτερότητα έναντι των άλλων. Όλες οι γλώσσες του κόσμου εν δυνάμει μπορούν να εκφράσουν την πολιτισμική πολυπολιτισμικότητα, όταν βρεθούν σε ένα περιβάλλον που θα απαιτήσει αυτή την αναγκαιότητα.

Θανάσης Γιάνναρης, ΕΔΙΠ
Τομέας Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ

 
Με κάθε εκτίμηση στο δικαίωμα λόγου
21 Αυγ 2018 13:57

Kύριε Πλάταρε,

Δε σας γνωρίζω προσωπικά αλλά από τα γραφόμενά σας μοιάζετε ευχάριστος και καλλιεργημένος άνθρωπος, με πoικίλα ενδιαφέροντα, ενώ η ευπρέπειά σας είναι αξιέπαινη.

Το δικαίωμα να διατυπώνετε την προσωπική σας άποψη ως πολίτης φυσικά είναι αναφαίρετο, όπως και το αντίστοιχο δικαίωμα των αναγνωστών στον κριτικό σχολιασμό.

Όταν όμως κάποιος χρησιμοποιεί ένα δημόσιο βήμα προκειμένου να εκθέσει μια προσωπική άποψη οφείλει να καταβάλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια από το συνηθισμένο ώστε να αρθρώσει εύστοχα και συγκροτημένα επιχειρήματα με σαφή τεκμηρίωση, χωρίς πλατειασμούς, και να αποφύγει τις παρερμηνείες.

Για παράδειγμα, στο αρχικό σας άρθρο δεν κάνατε καμία αναφορά στην «ψυχολογική ανάγκη» σύγκρισης διαφόρων γλωσσικών συστημάτων - μια κρίσιμη διευκρίνιση.

Είναι σίγουρο πάντως ότι οι έντιμοι αναγνώστες του esos θα διακρίνουν και θα εκτιμήσουν αυτήν την προσπάθεια από την μεριά σας. Τις όποιες κακοηθείς αντιδράσεις μπορείτε να τις αγνοήσετε, ως μια δεδομένη στατιστική αποτυχίας στη συνενόηση ενός ατόμου με μέλη του ευρύ κοινού.

 
Πλατάρος Γιάννης
21 Αυγ 2018 13:16

Προς όλους τους σχολιαστές:
1) Έγραψα άρθρο δεν έγραψα «πεϊπερ.» Ωστόσο του έβαλα μια αξιοπρεπή τεκμηρίωση.
2) Λάθη κάνω διότι στα σχόλια που γράφω, σχεδόν ποτέ δεν ξαναδιαβάζω ό,τι έγραψα. (Τώρα θα κάνω εξαίρεση λόγω μπούλινγκ)
3) Έγραψα ότι ως προς την συντακτική ευκαμψία είναι ανώτερη της Αγγλικής και το απέδειξα.
4) Έγραψα ότι ως προς την σωστή αναγνωσιμότητα ενός κειμένου, είναι ανώτερη της Αγγλικής και το απέδειξα πειστικότητα.
5 ) Έγραψα ότι ως προς την παραγωγή, σύνθεση, νεολογισμούς κτλ είναι σαφώς ανώτερη της Αγγλικής και το τεκμηρίωσα.
6) Έγραψα ότι περιέχει ιδεολογικό περιεχόμενο κάτι που διαολίζει λχ. την Νέα Τάξη διότι λχ. η λέξη «πολιτισμός» είναι παράγωγο της «διαβίωσης σε οργανωμένες κοινωνίες-πόλεις» Άρα πώς θα πεισθεί ο Φοιτητής του Μεταπτυχιακού που του λένε «όλοι οι πολιτισμοί είναι ομότιμοι» όταν στην ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ περιέχεται η ....διάψευσή της;;;;; Είναι φοβερό και είνια εξαιρετικά αστείο! Όχι χωρατό όπως εξήγησα!
7) Έγραψα ότι ο όρος «λαθρομετανάστης» είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΟΚΙΜΟΣ κα ιτο εξήγησα ενώ επεξήγησα ότι αλλαγές στο νόημα των λέξων ιστορικά έκαναν μόνο ολοκληρωτικά καθεστώτα.
8) Οι σχολιαστές οι κατακριτικοί, δεν το διάβασαν ή διάβασαν άλλο, ή κατάλαβαν ό,τι ήθελαν.
9) Κάνουμε εμπεριστατωμένη ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ στην θεωρία των λεξαρίθμων, την οποία ο εδώ Γλωσσολόγος (αληθινός) δεν αντελήφθη, αφού ο άνθρωπος έχει τόση «επιστημονικότητα», που του επιτρέπει να κριτικάρει άρθρο με διαγώνια ανάγνωση. Έτσι νομίζει... Εξ άλλου, οι συμπατριώτες σου πάντα σε καταδιώκουν! Σιγά να μην ξεφεύγαμε από τον κανόνα!
10) Προτρέπω τον αναγνώστη να διαβάσει τις σημειώσεις μου στον τελευταίο σύνδεσμο, που διευκρινίζουν το άρθρο και αναφέρονται και σε άλλα ενδιαφέροντα θέματα , με γλαφυρό ευχάριστο τρόπο. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, αφού λάβουν άδεια από το εδώ ιερατείο, που απαξιοί την κατάρριψη του άτοπου άρθρου, χωρίς όμως και να το καταρρίπτει! Θεωρεί ότι εξοφθάλμως είναι καθ΄όλα άτοπο! Φυσικά και οι κρίνοντες κρίνονται.
11) Τόλμησε ένα πρόσωπο επωνύμως να κάνει παρέμβαση και τα ανώνυμα τρόλ τον ειρωνεύονται!. Ξεχνούν όμως τα «τρολ», ότι η ανωνυμία στο διαδίκτυο είναι ΑΝΕΚΤΗ και πάρα πολλές φορές ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ, όταν αναφέρεται ΣΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΕΩΝ! Όχι προσώπων! Δεν αποδομούμε πρόσωπα ανωνύμως!
Αποδομείστε τις απόψεις μου, όχι το πρόσωπο που τις διατύπωσε! Ξέρω ότι είναι δύσκολο, διότι υπάρχει σχετική παράδοση και επιτυχημένες πρακτικές σε επιθέσεις προσώπων. Προσπαθείστε όμως ΕΔΩ, να αποστασιοποιηθείτε και να κάνετε όποια κριτική θέλετε στις ΑΠΟΨΕΙΣ, ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.
Μια μικρή προσπάθεια χρειάζεται. Θα βελτιώσω και θα αναθεωρήσω και γω τα λάθη μου.
Σας παρακαλώ λοιπόν, κάντε εποικοδομητική κριτική.

 
ΗΡΑ*
21 Αυγ 2018 12:13

Ω, Θεέ μου, τι διαβάζω με αφορμή ένα κείμενο χωρίς ρίζες, χωρίς πηγές, χωρίς καμιά απολύτως αναφορά στις επιστημονικές παραδοχές από τον τομέα της Γλωσσολογίας , χωρίς ουσία, χωρίς αρχή - μέση και τέλος, αλλά με σαφείς ρατσιστικές τάσεις ( ανώτατη ποιότητα, τελειότητα της Ελληνικής κ.λπ.). ! Να σου από κοντά και ο κ. Κοντογιάννης (Dr παρακαλώ!) που σιγοντάρει τις ... καινοφανείς - αλλά κενές επιστημονικού περιεχομένου - απόψεις του κ. Πλατάρου. Της Θεωρητικής Φυσικής αυτός και θιασώτης της θεωρίας της Πολυπλοκότητας. Και επειδή είναι της Θεωρητικής Φυσικής, δοθείσης ευκαιρίας μπορεί να λέει ό,τι του κατέβει. Ακόμα και να αμφισβητεί άλλες επιστήμες όπως Ψυχολογία, Κοινωνιολογία κ.λπ. Για να πάρει στη συνέχεια τη σκυτάλη ο " ΑΝΩΡΘΩΓΡΑΦΩΣ" ο οποίος ναι μεν αναγνωρίζει ότι κ. Πλατάρος γράφει "σαχλαμάρες", αλλά τον καλεί να "αποκηρύξει" το παραπάνω κείμενο προκειμένου να ... επανακτήσει την εκτίμησή του ! Δηλ. τον καλεί να γίνει ... δηλωσίας ! Μνησθητί μου Κύριε ! Υπάρχουν κι άλλοι από τους "προλαλήσαντες", οι οποίοι ναι μεν παραδέχονται ότι ο κ. Πλατάρος γράφει "αερολογίες", αναγνωρίζουν όμως σ' αυτόν το δικαίωμα να πει τη γνώμη του και να τον απαλλάσσουν των ευθυνών λόγω ... του πρότερου έντιμου βίου του ... Ας σοβαρευτούμε επιτέλους ΚΑΙ σ' αυτή τη χώρα στην οποία μπορεί μεν να θάλλει η φαιδρά πορτοκαλέα, αλλά και η φαιδρότητα ευδοκιμεί ομοίως.
Και κάτι τελευταίο : Στο πρώτο σύντομο σχόλιό μου (ΗΡΑ* - 20 Αυγ 2018 12:00 ) μιλώ για κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας από τον κ. Πλατάρο. Η εκτίμησή μου αυτή ΔΕΝ προέκυψε ούτε από τα άρθρα και τις καινοφανείς θεωρίες του κ. Πλατάρου ( ο Θεός, αν υπάρχει, να τά/τίς προσδώσει επιστημονική οντότητα !) ούτε βεβαίως από την ...περίφημη έρευνά του για τους σχολικούς συμβούλους ( εδώ ο Θεός σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει, τέκνον μου, τι ποιείς ;) όσο κυρίως από τα ποικίλα σχόλιά του. Στα μεν άρθρα - θεωρίες - έρευνες του κ. Πλατάρου όλο και κάποιο χέρι φιλολόγου παρενέβη και , ανεξάρτητα από τις αερολογίες, τα έδωσε μια τέτοια μορφή ώστε να στέκονται γλωσσικά. Τα σχόλια όμως του κ. Πλατάρου βρίθουν πάσης φύσεως λαθών: ορθογραφικά, συντακτικά, εκφραστικά, εννοιολογικά και ό,τι άλλο είδος λαθών υπάρχει. Εξ όνυχος τον ... λέοντα της "ανώτατης ποιότητας της Ελληνικής Γλώσσας'' λοιπόν...

 
Πλατάρος Γιάννης
21 Αυγ 2018 11:49

Στα Μαθηματικά και όχι μόνο, υπάρχουν σε κάθε θεωρία, οι «αρχικοί όροι.» Στα Μαθηματικά, τους αρχικούς όρους τους λέμε συνήθως «αξιώματα», συν οι όποιοι ορισμοί. (οι «όροι» που μπορεί να είναι τόσο πρωταρχικοί που να μην ορίζονται με άλλους όρους)
Συνηθίζεται να απαιτείται έτσι ώστε το σύστημα των «αρχικών όρων» να είναι α) επαρκές (πλήρες) β) Ανεξάρτητο και γ) μη αντιφατικό.
Αυτό σημαίνει, ότι τα πρωταρχικά , αρχικά δομικά στοιχεία πάνω στα οποία κτίζεται μια θεωρία, πρέπει να είναι:
(1) ΕΠΑΡΚΗ δηλ. να μπορούν να παραγάγουν όλες τις προτάσεις της θεωρίας και όχι μόνο μερικές.
(2) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ δηλ. να είναι τα ελάχιστα δυνατά από τα οποία μπορεί να ξεκινήοσουμε και όχι το ένα να προκύπτει λογικά από το άλλο. Μπορεί να είναι 6 στοιχεία και το 6ο να προκύπτει λογικά από τα άλλα 5. Δεν θέλουμε -άρα- 6 , αλλά μόνο 5.
(3) ΜΗ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ. Δηλ. να μην έρχονται σε λογική σύγκρουση μεταξύ τους. Να μην παράγεται αντιφατική πρόταση λ.χ. «Αυτός είναι χαζός και όχι χαζός»
Σύμφωνα με τα παραπάνω όλες οι παραγόμενες θεωρίες, είναι ομότιμες. Ανάμεσα σε δύο θεωρίες, δεν έχει νόημα να πούμε ανώτερη την μία σε σχέση με την άλλη, αφού και οι δύο πατούν επαρκή, ανεξάρτητα και μη αντιφατικά πρωταρχικά στοιχεία και «ο κόσμος» που παράγει η κάθε θεωρία είναι διακριτός , δουλεύει αυτόνομα, πλήρως.
Όλα τα προηγούμενα μεταφέρονται στην Γλωσσολογία:
Οι Γλώσσες είναι αυτόνομα συστήματα επικοινωνίας που περιγράφουν το περιβάλλον στο οποίο έχουν αναπτυχθεί, είναι συμβατές με αυτό και σε σχέση με τις ανάγκες που δημιουργεί το περιβάλλον αναπτύσσονται και εξελίσσονται μαζί του.
Μια τέτοια θεώρηση των Γλωσσών, είναι φυσικό να καθιστά την όποια αξιολόγηση μεταξύ Γλωσσών ΑΝΕΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ. Δηλαδή αυτό που λέμε «Δεν έχει νόημα να πεις ότι τα Ελληνικά είναι ανώτερα από την Γλώσσα των Πιράχα, μια φυλής του Αμαζονίου, ιδιαίτερα δημοφιλούς στους Γλωσσολογικούς κύκλους, αφού δεν έχουν λέξεις για τις έννοιες «δεξιά» και «αριστερά», «πατέρας» και «μητέρα». Χρησιμοποιούν την ίδια λέξη και για τους δύο γονείς. Τα ρήματα δεν έχουν χρόνους και χρησιμοποιούνται μόνο στον ενεστώτα. Δεν μπορεί κανείς να ορίσει μια ποσότητα μεγαλύτερη του δύο, αφού η γλώσσα δεν έχει λέξεις που να δηλώνουν αριθμούς. Οι Ινδιάνοι αυτής της φυλής δεν καταλαβαίνουν τους αριθμούς. Το πολύ πολύ να κάνουν μια διάκριση ανάμεσα σε ένα, δύο ή πολλά πράγματα. Αυτή η γλώσσα έχει μόνο 3 φωνήεντα και 8 ή 9 σύμφωνα, ανάλογα με το αν τη μιλά άντρας ή γυναίκα, επειδή ένα σύμφωνο δε χρησιμοποιείται από τις γυναίκες. Επίσης δε χρησιμοποιούνται δευτερεύουσες προτάσεις. Υπάρχουν μόνο κύριες προτάσεις, κάτι που οι υπάρχουσες γλωσσολογικές θεωρίες αποκλείουν. Η γλώσσα καθρεφτίζει τον πολιτισμό αυτής της φυλής, που είναι απόλυτα επικεντρωμένος στο παρόν, γι’ αυτό και δεν υπάρχει παρατατικός! Στη γλώσσα αυτή δεν υπάρχουν επίσης λέξεις για τα χρώματα, αλλά οι χρήστες της μπορούν χωρίς πρόβλημα να τα αποδώσουν χρησιμοποιώντας παρομοιώσεις - για παράδειγμα, το κόκκινο είναι «σαν το αίμα». Είναι χαρακτηριστικό ότι στους Πιράχα δεν υπάρχουν μύθοι ή ιστορίες που οι γονείς να μεταδίδουν προφορικά στα παιδιά τους. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι η γλώσσα τους είναι πρωτόγονη. Κάθε άλλο, υποστηρίζει ο Άγγλος πρώην πάστορας Έβερετ και Γλωσσολόγος,μαθητής του κορυφαίου Γλωσσολόγου Τσόμσκι, όπως και άλλοι γλωσσολόγοι που την έχουν μελετήσει. Ο Έβερετ έμεινε μαζί τους, έμαθε την γλώσσα τους, μετέφρασε σε αυτήν το ευαγγέλιο του Λουκά,αλλά τον έπεισαν, πείσθηκε με τον ιδιότυτο πολιτισμό τους και έγινε ....άθεος! Εξ αυτού τον χώρισε και η γυναίκα του κτλ που δεν έχουν σημασία ίσως.
Με την ίδια έννοια , οι γάτες έχουν λεξιλόγιο που αποτελείται από 9 ακριβώς «λέξεις» Είναι ένα επαρκές και μη αντιφατικό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ γατών. Δεν επιτρέπεται η σύγκριση με την Ελληνική Γλώσσα , δεν έχει νόημα, αφού και τα δύο συστήματα επικοινωνίας θεραπεύουν επαρκώς τις ανάγκες Ανθρώπων και Γατών.
Στα Μαθηματικά, αποφάσισα τώρα να φτιάξω μια θεωρία:
1) ΟΡΟΣ: Υπάρχει η έννοια του «ενδιάμεσα»
2) ΑΞΙΩΜΑ 1 : Υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά «γκούλου»
3) ΑΞΙΩΜΑ 2 : Ανάμεσα σε δύο διαφορετικά «γκούλου, υπάρχει και τρίτο δάφορο των δύο, «γκούλου»
Έβαλα τα θεμέλια της Θεωρίας!
Παράγω και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ!
ΠΡΟΤΑΣΗ: «Υπάρχουν άπειρα «γκούλου»!
Απόδειξη: (Τετριμμένη!)
Κάπου εδώ μας τελειώνει η ΘΕΩΡΙΑ, αφού δεν παράγονται άλλες προτάσεις.
Μαθηματικά, είναι «ομότιμη» με την ....Ευκλείδειο Γεωμετρία! Πάντα με την ίδια λογική της μη σύγκρισης. Μπορούμε μάλιστα να φτιάξουμε άπειρες Γεωμετρίες κατά Κλάϊν, πολύ καλύτερες απ΄αυτή με τα «γκουλίδεια» που παραδειγματικά -γλαφυρά παρέθεσα. (Στην μία και στις δύο και στις τρεις θα μείνουμε;)
Για να αμβλύνει τις παραγόμενες ιδεοληψίες ο Μπαμπινιώτης περί «ανωτερότητας Γλωσσών» όπου ο κάθε πολίτης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΥΠΟ ΠΟΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΛΕΓΕΤΑΙ, εφηύρε τον όρο «Καλλιέργεια»
Μπορούμε να πούμε λοιπόν, ότι τα Ελληνικά δεν είναι ανώτερη Γλώσσα από την Γλώσσα των Πιράχα, αλλά είναι πιο «καλλιεργημένη» χωρίς να δέχεται επίθεση για ρατσισμό αυτός που το υποστηρίζει!
Έτσι λοιπόν και ο τίτλος του άρθρου ήταν «πλησιάζει την τελειότητα» Δεν ήταν «τέλεια γλώσσα» πλήρως και αφορούσε τα ίδια τα Ελληνικά ως Ελληνικά, ως σύστημα και έκανε συγκρίσεις σε ομοειδή στοιχεία με άλλες Γλώσσες, που ναι μεν ανήκουν σε άλλο σύστημα αλλά η σύγκριση έρχεται μόνη της, αυθόρμητα ως ψυχολογική ανάγκη!
Εξ άλλου δεν είπαμε για τελειότητα, διότι υπάρχει και το θεώρημα του Γκέντελ για τα συστήματα, που αν τα θεωρήσουμε πλήρη, δεν είναι επαρκή και αν τα θεωρήσουμε επαρκή δεν είναι πλήρη.
Στο παρόν άρθρο ευχαριστώ τους πάμπολλους σχολιαστές, που έκαναν πλήρεις και λεπτομερείς επιστημονικές παρεμβάσεις σημείο προς σημείο για να το διορθώσω.
Δεν απάντησα αμέσως διότι εμπειρικά επαληθεύω κάποιες θεωρίες μου για τα ΜΚΔ. Εδώ ήθελα να διασταυρώσω κατά πόσο ΓΡΑΠΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΜΠΟΥΛΙΝΓΚ, ΕΙΝΑΙ....ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ!
Είναι γνωστό, ότι το προφορικό λεκτικό, που ασκείται σε ομιλητές ιδίως σε ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ, ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΑ ΜΑΛΑ! («Κάτσε κάτω ρεεεεεεε!»)
Ο Γραπτός λόγος έχει μεγάλες αντιστάσεις, αφού ο ΘΟΡΥΒΟΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ! Δεν αποδιοργανώνεται. Εισπράττεται διακριτά από τον ακροατή.
Εδώ που έχουμε ένα φόρουμ, είχαμε για πρώτη φορά (δεν θυμάμαι ποτέ κάτι παρόμοιο) άσκηση εκφοβισμού και στην Διεύθυνση του esos.gr γιατί το άρθρο δεν υπεβλήθη για «προληπτική λογοκρισία» σε Γλωσσολόγους (Έχουμε και τέτοιον αυθεντικό εδώ) που όμως «απαξιοί» Άσε που κάνω λάθη και στα «κόμματα» Κάτσε καλά μην σου περάσουμε από κόσκινο το άρθρο!
Εδώ έκανα ένα λάθος με τον όρο «λαθρομετανάστης» που συνιστούσε το επίκαιρον του άρθρου. Άσε που κανείς από τους απαξιωτικούς σχολιαστές δεν το διάβασε και το ερώτημα «γιγνώσκεις ά αναγιγνώσκεις» λαμβάνει κατάφαση σε έναν τουλάχιστον σχολιαστή Γλωσσολόγο γνήσιο (επιστρατευμένο πάραυτα) που όμως «απαξιοί.»
Ζητάω συγγνώμη που δεν τήρησα το σύστημα μορφοποίησης ΑΡΑ.
Ζητάω συγγνώμη που δεν απέστειλα για προέγκριση το άρθρο σε επιστημονική επιτροπή κριτών Γλωσσολογίας.
Για τον «λαθρομετανάστη» ισχύουν όλα όσα πολύ προσεκτικά και με σεβασμό σε όλους τους αναγνώστες έγραψα.
Δεν έγραψα όμως το συμπέρασμα της επίθεσης!
«Έχετε ακούσει το σύνθημα -επωδό «Η τρομο-κρατί-α! ...δεθάά-πέέ-ράσει!» Λέγεται συνήθως όταν πέφτουν τα πρώτα καπνογόνα από τα ΜΑΤ και διαλύεται το πλήθος. Την στιγμή που περνά η τρομοκρατία, ακριβώς τότε λέγεται το «...δεν θα περάσει» αφού ήδη πέρασε και προσπέρασε και απήλθε!
Ελπίζουμε βασίμως ότι δεν θα περάσει και στην διεύθυνση του esos που μας δίνει δημόσιο βήμα, όσο είμαστε ευπρεπείς, αποδεικτικοί, παραστατικοί και όσο μπορούμε έντιμοι και αποδεικτικοί.
Ευχαριστώ ιδιαίτατα και την επώνυμη παρέμβαση του κ. Ι. Κοντογιάννη στο πρωτοφανές τρολάρισμα που διενεργείται.

 
Άρες μάρες
21 Αυγ 2018 11:05

@ Ι. Κοντογιάννη, Δρ. Θεωρητικής Φυσικής, ΕΔΙΠ ΠΔΑ.

Επίδειξη γνώσεων κάνετε κ. Κοντογιάννη; Είναι προφανές ότι προσπαθείτε να οδηγήσετε αλλού τη συζήτηση με απόψεις σας, που κι αυτές είναι "άρες μάρες κουκουνάρες".

Εδώ, αν αφιερώνουμε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο μας, συζητάμε για τα γραφόμενα του κ. Πλατάρου, τα οποία βρίθουν ανακριβειών για την ελληνική γλώσσα. Αυτό, άλλωστε, φαίνεται και από τις βιβλιογραφικές του αναφορές.

Ωστόσο, επιτρέψτε μου την εξής παρατήρηση: Μιας και είστε Δρ. Θεωρητικής Φυσικής και ομιλείτε περί επιστήμης· χωρίς εδώ με τη σειρά μου να επιθυμώ να οδηγήσω αλλού τη συζήτηση, απλά αυτά που γράφετε γι' αυτήν, καταδεικνύουν ανακύκλωση σκουπιδιών του Διαδικτύου, για μελέτη σάς συστήνω το εξαιρετικό βιβλίο του A.F. Chalmers. (1994). Τί είναι αυτό που λέμε επιστήμη; Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Να 'στε καλά.

 
Θ.Γ.
21 Αυγ 2018 07:15

@Ι. Κοντογιάννης

Αγαπητέ, η διεπιστημονικότητα στην στην έρευνα δεν έχει σχέση με τα όσα αναπτύσσονται στο άρθρο του Κ
κ. Πλατάρου. Το συγκεκριμένο κείμενο βρίθει ανακριβών πληροφοριών. Δεν διερευνά τη μαθηματική δομή του γλωσσική φαινομένου, αλλά προσπαθεί να αποδείξει την ανωτερότητα της Ελληνικής, υπονοώντας μια σύγκριση με άλλες γλώσσες την οποία εν τέλει δεν κάνει. Π.χ. Στην αρχή που αναφέρεται στην δυνατότητα της Ελληνικής να εναλλάσσει τη σειρά των όρων της πρότασης λέει πως αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες γλώσσες. Αυτό είναι ψευδές. Πλήθος γλωσσών του κόσμου έχουν ελεύθερη σειρά όρων και επιτρέπουν ανάλογες μετακινήσεις. Για να επιχειρήσει κάποιος να αποδείξει την ανωτερότητα μιας γλώσσας (αν αφήσουμε στην άκρη τις ενδεχόμενες ρατσιστικές συνδηλώσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος) θα πρέπει να χρησιμοποιήσει συγκροτημένη συγκριτική προσέγγιση με πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου, κι όχι να "πετά" δήθεν ρήσεις του Μπιλ Γκέιτς.

 
Θ.Γ.
21 Αυγ 2018 06:59

@Μαθηματική Γλωσσολογία

Αυτό ακριβώς που επισημαίνετε σας είπα πριν. Ο ακαδημαϊκός αυτός κλάδος αφορά την αλγεβρική απεικόνιση της γλώσσας (ως καθολικού φαινομένου, κι όχι μιας συγκεκριμένης γλώσσας) και δεν έχει καμία σχέση με λεξαριθμικές θεωρίες περί της ανωτερότητας της Ελληνικής.

 
ΑΝΩΡΘΩΓΡΑΦΩΣ
21 Αυγ 2018 01:16

τι σαχλαμάρα είναι αυτή; Πάντα μελετώ τα άρθρα του κ. Πλατάρου και βρίσκω εξαιρετικά σημεία. Καλά θα κάνει να αποκηρύξει αυτό το κείμενο ξανακερδίζοντας την εκτίμησή μας

 
Φ. Κώστας
21 Αυγ 2018 00:27

Ελατε ρε παιδια. Πολιτικος ειναι ο ανθρωπος. Κατι επρεπε να πει και το ειπε.
Μη δινετε τοση σημασια στους πολιτικους πια...

 
Ι. Κοντογιαννης, Δρ. Θεωρητικής Φυσικής, ΕΔΙΠ ΠΔΑ
20 Αυγ 2018 20:41

Ειναι αξιόλογη η πρωτοβουλία του κ. Πλατάρου να θίξει ένα τέτοιο θέμα. Θα ήθελα επίσης να πω στους φιλολόγους να μην ειναι τόσο αρνητικοί σε κάτι τέτοιο . Η επιστήμη δεν έχει όυτε κουτάκια όυτε στεγανά ούτε "γνωστικά" αντικείμενα. Η σύγχρονη επιστήμη της Πολυπλοκότητας τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά διότι έχει ενοποιήσει ολες τις επιστήμες κάτω απο τις ίδιες φυσικές αρχές είτε προκειται για μια κοινωνία Quarks , είτε μια κοινωνία βακτηρίων είτε μια κοινωνία ανθρώπων.
Χαρακτηριστικό της επιστήμης ειναι η αντικειμενική περιγραφή των πραγμάτων. Ετσι το εργαλείο για κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι παρά μονο τα μαθηματικά και η επένδυση των στη Φυση μεσα απο τις Φυσικές επιστήμες. Θα μου πείς μα είναι ειναι δυνατόν τα μαθηματικά ή η Φυσική να ερμηνεύσουν τα συναισθήματα π.χ την αγάπη , το μίσος, την επιθυμία,... Γιατί η Φιλολογία , η Ψυχολογια ή η κοινωνιολογία κάνουν κάτι τέτοιο ? Η περιγραφή που κάνουν μέσω του προφορικού ή γραπτού λόγου ειναι καθαρά υποκειμένική και ετσι δεν συνιστούν ερμηνεία . Ας κάνουμε λιγη υπομονή η θεωρία της Πολυπλοκότητας υπόσχεται ότι η ερμηνεία της συνειδησης και όλων των προϊοντων της οπως τα συναισθήματα θα ερμηνευθούν κάποτε μεσα απο τα μαθηματικά. Για οποιον ενδιαφερεται να δει πως τα μαθηματικά εργαλεία προσεγγιζουν το θεμα της γλωσσας ας επικοινωνήσουν μαζί μου να σας στειλω ένα κειμενο για τη Δομή της γλώσσας .

 
Άρες μάρες
20 Αυγ 2018 19:46

Με σεβασμό στις απόψεις του κ. Πλατάρου, όσο κι αν διαφωνώ, καλοπροαίρετα έχω να πω και ετούτο: Αναμενόμενο να υπάρχουν και υποστηρικτές του "φιλόδοξου" αρθρογράφου κ. Πλατάρου, ο οποίος συχνά πυκνά δημοσιεύει άρθρα του στο esos. Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση οι αερολογίες του είναι τόσες πολλές, που δεν μπορούν να συμμαζευτούν. Δικαίωμά του, βέβαια, να γράφει ότι πιστεύει. Παραφράζοντας τον Κορνήλιο Καστοριάδη θα έλεγα πως "ζούμε στην κοινωνία των μετριοτήτων με τα χόμπι τους". Αναρωτιέμαι: Τί απαντά στα σχόλια που συνοδεύουν το άρθρο του; Ομιλώ για απάντηση σοβαρή, με στηρίγματα (βιβλιογραφικά) επιστημονικά, κι όχι λόγια του αέρα.

 
@Θ.Γ.
20 Αυγ 2018 19:04

Για παράδειγμα σας επισυνάπτω μία περιληπτική επισκόπηση του τμήματος γλωσσολογίας του πανεπιστημίου UCLA:
"The UCLA Linguistics Department focuses on the scientific study of language in all aspects. The fields represented include phonetics, phonology, syntax, and semantics, as well as the interdisciplinary areas of psycholinguistics, language acquisition, historical linguistics, and mathematical linguistics. The department has a strong emphasis on linguistic theory as well as on fieldwork and experimental study…"
Είναι προφανές ότι η μαθηματική γλωσσολογία συνιστά διεπιστημονικό πεδίο της επιστημονικής μελέτης της γλωσσολογίας.

 
Θ.Γ.
20 Αυγ 2018 16:27

@Μαθηματική Γλωσσολογία

Όταν λέτε "κλάδος" εννοείτε πως διδάσκεται σε πανεπιστήμια ως αντικείμενο ακαδημαϊκών τμημάτων; Επειδή τυγχάνει να εργάζομαι σε πανεπιστήμιο, σας διαβεβαιώνω ότι σε τμήματα Γλωσσολογίας δεν διδάσκονται απόψεις σαν αυτές του εν λόγω αρθρογράφου. Μαθηματικές προσεγγίσεις στη γλώσσα υπάρχουν (όπως π.χ. η Γενετική Θεωρία του γνωστού N. Chomsky), οι οποίες διατυπώνουν με έναν αλγεβρικό τρόπο τους κανόνες δόμησης της γλώσσας ως μηχανισμού της νόησης. Όλα αυτά όμως καμία σχέση δεν έχουν με αυτό που εσείς εννοείτε ως "μαθηματική γλωσσολογία".

 
Μαθηματική γλωσσολογία
20 Αυγ 2018 16:02

Όλοι εσείς οι "γλωσσολόγοι", που κατακρίνεται τον μαθηματικό κ. Πλατάρο ( δεν τον γνωρίζω προσωπικά ) για την ενασχόληση του με τη γλωσσολογία, γνωρίζετε ότι υπάρχει ένας σημαντικός κλάδος της γλωσσολογίας που ονομάζεται "μαθηματική γλωσσολογία";

 
Διονύσης
20 Αυγ 2018 14:47

Πραγματικά είναι άξιο απορίας πως ένας ευφυέστατος, πολύ αξιόλογος και ακριβής συνάδελφος σαν τον κ. Πλατάρο (που τον παρακολουθώ χρόνια) ανακατεύεται σε γλωσσολογικές "θεωρίες" του αέρα. Καμιά γλωσσολογική σχολή δεν δέχεται "ανώτερες γλώσσες" κλπ. αφηγήματα. Δεν υπάρχει "πλούσια" γλώσσα. Και εγώ λατρεύω την ακρίβεια και τις δυνατότητες που μας δίνει η γλώσσα μας, αλλά ως Μηχανολόγος προτιμώ να αποφαίνομαι για τουρμπίνες."Έκαστος στο είδος του και ο Λουμίδης....". Αυτά.

 
Θ.Γ.
20 Αυγ 2018 14:18

@ιβαρ
Προφανώς και αφορά όλους η γλώσσα. Αλλά αυτό απέχει πολύ από το να διατυπώνει κάποιος θεωρίες και να κάνει αναλύσεις αγνοώντας σε στοιχειώδες επίπεδο την επιστημονική μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί για την ανάλυση της γλώσσας. Είναι σαν να πάει κάποιος να κάνει Λογική αγνοώντας τον Αριστοτέλη ή Φυσική ξεχνώντας τον Νεύτωνα.

 
Θ.Γ.
20 Αυγ 2018 14:13

Έχουν περάσει σχεδόν 200 χρόνια επιστημονικής γλωσσολογικής έρευνας και στη χώρα μας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, και δη στον εκπαιδευτικό χώρο, οι οποίοι διατυπώνουν τέτοιες εξωφρενικές απόψεις. Είναι θλιβερό και αποδεικνύει πόσο ρηχή είναι εν τέλει η εξοικείωση με την ουσιαστική επιστημονική μέθοδο γενικά. Κρίμα.

 
Ιβαρ
20 Αυγ 2018 13:19

Η γλώσσα αφορά όλους κι όχι μόνο τους γλωσσολόγους και άρα έχει δικαίωμα και ο κ. Πλατάρος να πεί τη γνώμη του, άσχετα πώς κρίνει κανείς το άρθρο του. Πάντως ένας από τους καλύτερους γνώστες της γλώσσας, όταν πήγαινα Γυμνάσιο, ήταν ο μαθηματικός μας.

 
Κουκουνάρες
20 Αυγ 2018 13:04

Ε αφού δεν φτάνει την τελειότητα, πάλι καλά. Το άρθρο αναπαράγει ένα σωρό μπαρούφες που κυκλοφορούν στο δίκτυο εδώ και χρόνια. Κρίμα.

 
Crashίδας
20 Αυγ 2018 12:31

Πραγματικά απογοητευτικό...

Διαβάζοντας και μόνο τον τίτλο αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ο «αρθρογράφος» αγνοεί στοιχειώδεις κανόνες, όπως η χρήση του κόμματος. Όσο για τη συνέχεια...

 
Άρες μάρες
20 Αυγ 2018 12:00

Φληναφήματα ή, "λαμπαφούρες" κατά τον αξέχαστο Φώτη Κόντογλου, τα γραφόμενα του "φιλόδοξου" αρθρογράφου κ. Πλατάρου. Έχουν δίκιο οι παραπάνω σχολιαστές.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ