Placeholder

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Εργαστήριο Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου (0207)

Δημοσίευση: 01/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός
MSc STEM στην εκπαίδευση
Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ
Μέλος Δ.Σ. E3STEM

Με την υπουργική απόφαση 96004/Δ4/1-7-2015 (ΦΕΚ 1318), ενοποιήθηκαν οι δύο τομείς  Ηλεκτρονικός και Ηλεκτρολογικός. Με την παλαιά απόφαση Γ2/6098/2001 έφεραν τους κωδικούς 02 και 03 αντίστοιχα. Με την ενοποίηση των δυο αυτών τομέων που έγινε το καλοκαίρι του 2015 λαμβάνουν έναν κωδικό τον 02 κάτω από την ονομασία Τομέας Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Το εργαστήριο στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια είναι το Η.Σ.Α και ενώ έφερε τον κωδικό 0302, με την νέα απόφαση του 2015 αλλάζει και φέρει τον κωδικό 0207. Στη σύγκριση της διδακτέα ύλης του εργαστηριακού μέρους δεν φαίνεται να αλλάζουν σπουδαία πράγματα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Παρατίθεται ο εξοπλισμός όπως ισχύει από τις προδιαγραφές που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν.  

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να δίνει τη δυνατότητα για την εκτέλεση πειραμάτων στο εργαστήριο ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου με χρήση των νέων τεχνολογιών (συνεργασία με Η/Υ).  Να περιλαμβάνει πειράματα με αντίστοιχο software, βάσεις με τροφοδοτικό.
Το λογισμικό (software) να είναι απαράβατα στην Ελληνική γλώσσα και να περιέχει την αντίστοιχη θεωρία της άσκησης, έλεγχο γνώσεων, πορεία εργασίας και τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα της συνδεσμολογίας της άσκησης.  Να οδηγεί τον μαθητή βήμα-βήμα στις απαιτούμενες μετρήσεις.

1.    ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1.1    Θέσεις εργασίας μαθητή, τεμ. 4
Κάθε θέση εργασίας μαθητή να περιλαμβάνει:

α) Εκπαιδευτικό σύστημα για την εισαγωγή στα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτου.  Η εκπαιδευτική διάταξη να αποτελείται από πινακίδες.  Να περιέχει τροφοδοτικό που θα παρέχει τάση 12VDC περίπου για παύση λειτουργίας και 14VDC περίπου για λειτουργία κινητήρα, προσαρμογέα αναπτήρα, λογικό ανιχνευτή, μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (ECM), αισθητήρα οξυγόνου, γεννήτρια παλμού αναφοράς, διακόπτη, τρισύρματο αισθητήρα και δισύρματο αισθητήρα και σετ καλωδίων ανίχνευσης βλαβών.

β) Εκπαιδευτικό σύστημα για τις βασικές αρχές στα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά κυκλώματα αυτοκινήτου αποτελούμενο από βάσεις από ανθεκτικό πλαίσιο και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ.  Οι βάσεις να φέρουν πλακέτες με τυπωμένα κυκλώματα κατασκευασμένες από ανθεκτική ύλη, που θα απεικονίζουν τυπωμένα τα απαραίτητα διαγράμματα στην πάνω πλευρά.  Να υπάρχει δυνατότητα για εισαγωγή σφαλμάτων και κατάλληλα βύσματα για τα όργανα μέτρησης, την αξιόπιστη σύνδεση και αποσύνδεσή τους καθώς και κατάλληλους συνδέσμους για την τροφοδοσία. Αποδεκτό και ενσωματωμένο τροφοδοτικό ως και ενσωματωμένο σύστημα οργάνων μέτρησης μέσω Η/Υ.

Τα διάφορα εξαρτήματα να είναι μόνιμα συνδεδεμένα και στερεωμένα.  Να υπάρχουν υποδοχές και συνδεσμολογία και μετρήσεις.  Όλες οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων να φέρουν συνδέσμους για CAN-BUS.  Η επικοινωνία της βασικής μονάδας με τα τυπωμένα κυκλώματα να γίνεται μέσω CAN-BUS.

Τα ενσωματωμένα συστήματα οργάνων για μετρήσεις και ελέγχους να είναι βολτόμετρο και απεικόνιση μέτρησης με χρήση Η/Υ και παλμογράφος δύο καναλιών με ανάλυση φάσματος με χρήση Η/Υ, γραφική και αλφαριθμητική απεικόνιση LCD.

Σε περίπτωση που τα συστήματα για μετρήσεις δεν είναι ενσωματωμένα να προσφερθούν απαραίτητα τα παραπάνω κατάλληλα όργανα για την εκτέλεση των ασκήσεων.  Να είναι δυνατή η εκτέλεση των ασκήσεων με ή χωρίς τη χρήση Η/Υ.

Η μονάδα να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
Interface RS232 και σύνδεση USB για Η/Υ, Διακόπτη τροφοδοσίας με ενδεικτική λυχνία, Μονάδα ελέγχου μικροϋπολογιστή για έλεγχο του συστήματος και για επικοινωνία με τον Η/Υ σπουδαστή, Απεικόνιση 7-τμημάτων, Διακόπτες εισαγωγής βλαβών, Interface CAN-BUS, Προσαρμογέα τάσης 12V, Πύλες AND, OR, NOT, Πομπό και δέκτη οπτικών ινών, Απεικόνιση LED πρωτοκόλλου CAN-BUS, Κεντρική μονάδα ελέγχου, Μονάδα ελέγχου θύρας, Μονάδα ελέγχου οργάνων, Μονάδα ελέγχου ενεργοποιητή, Συνδέσμους για πρόσθετες βυσματούμενες πειραματικές πινακίδες.

γ) Εκπαιδευτικό σύστημα οπτικών ινών.
Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία του σύγχρονου αυτοκινήτου για μείωση θορύβου στις ψηφιακές ηλεκτρονικές συσκευές του αυτοκινήτου.  Να προσφερθεί εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούμενο από βυσματούμενες πινακίδες με τα απαραίτητα καλώδια οπτικών ινών, τροφοδοτικά, μικρόφωνα, καλώδια συνδεσμολογίας ως και οπτικοακουστικά βοηθήματα (να αναφερθούν με λεπτομέρεια).

δ) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.2    Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά κυκλώματα αυτοκινήτου.
Με κάθε θέση εργασίας αυτόνομα ή με τη χρήση καρτών κα καλύπτονται απαραίτητα τα παρακάτω θέματα:

α.  Για την εισαγωγή στα ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτου
•    Εισαγωγή στις ηλεκτρονικές διατάξεις αυτοκινήτου
•    Σύνδεση κυκλωμάτων σε σειρά, Νόμος του Ωμ
•    Ανίχνευση βλαβών σε κυκλώματα σειράς
•    Ανίχνευση βλαβών στο κύκλωμα του κινητήρα του ανεμιστήρα
•    Ανίχνευση βλαβών στο κύκλωμα του βομβητή
•    Κυκλώματα πηνίων
•    Το κύκλωμα του ηλεκτρονόμου
•    Ο ηλεκτρονόμος και ο κινητήρας του συστήματος εκκίνησης
•    Βασικές αρχές λειτουργίας των παράλληλων κυκλωμάτων
•    Ανίχνευση βλαβών σε παράλληλα κυκλώματα
•    Αρχές παράλληλων κυκλωμάτων - κυκλωμάτων σειράς
•    Οι δίοδοι και η χρήση τους στα ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτου
•    Τρανζίστορ
•    Πηνία και πυκνωτές
•    Αναλογικά κυκλώματα εισόδου ECM
•    Κυκλώματα διακοπτικής εισόδου
•    Εισαγωγή στα ολοκληρωμένα κυκλώματα
•    Βασικά λογικά κυκλώματα
•    Εισαγωγή στους υπολογιστές
•    Ψηφιακά σήματα εξόδου της ECM
•    Ανίχνευση προβλημάτων στο σύστημα της ECM
•    Ανίχνευση βλαβών με μετρήσεις πτώσης τάσης
•    Ανάλυση του συστήματος φόρτισης
Να αναφερθούν με λεπτομέρεια οι προσφερόμενες ασκήσεις κάθε θέματος.

β.  Για τις βασικές αρχές στα ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά κυκλώματα αυτοκινήτου:

1.  Κυκλώματα DC
-    Βολτόμετρο
-    Αντιστάσεις και αναγνώριση τους
-    Νόμος Ohm
-    Αγωγιμότητα
-    Αντιστάσεις σε σειρά
-    Διαιρέτες τάσης
-    Αντιστάσεις σε παραλληλία
-    Νόμοι του Kirchoff
-    Διαιρέτες ηλεκτρικού ρεύματος
-    Κυκλώματα σε σειρά - παραλληλία    
-    Θεώρημα Thevenin
-    Θεώρημα Norton    
-    Ποτενσιόμετρα    
-    Θεώρημα υπερθέσεως
-    Πηγές τάσης
-    Μεταφορά μέγιστης ισχύος
-    Συνδεσμολογίες τριγώνου και αστέρα.

2.  Κυκλώματα AC
-    Κυματομορφές AC
-    Εναλλασσόμενο ρεύμα
-    Πυκνωτές
-    Κυκλώματα RC
-    Πηνία
-    Κυκλώματα RL
-    Συντονισμός
-    Φίλτρα RC
-    Φίλτρα RL
-    Φίλτρα ζωνοπερατά
-    Μετασχηματιστές
-    Ηλεκτρομαγνήτες

3.  Ηλεκτρικά εξαρτήματα και κυκλώματα αυτοκινήτου
-    Πτώση τάσης στη συνδεσμολογία σειράς
-    Λαμπτήρες
-    Κυκλώματα φανών αυτοκινήτου
-    Αρχές λειτουργίας ρελέ
-    Κυκλώματα με ρελέ
-    Κυκλώματα καθυστέρησης με ρελέ
-    Κυκλώματα φανών STOP
-    Κυκλώματα προειδοποιητικών φανών στροφής
-    Χρήση διόδων στα κυκλώματα φανών
-    Χρήση διόδων για διαχωρισμό κυκλωμάτων
-    Το θερμίστορ στα κυκλώματα αυτοκινήτου
-    Θερμικοί διακόπτες
-    Μέτρηση γωνιακής απόκλισης με ποτενσιόμετρο
-    Αρχές ψηφιακών συστημάτων δεκαδικό και δυαδικό σύστημα
-    Λογικές πύλες AND, OR, NOT και εφαρμογές
-    Αρχές επικοινωνίας CAN-BUS
-    Επικοινωνία με οπτικές ίνες
-    Διάγνωση βλαβών

4.  Κυκλώματα φόρτισης και ανάφλεξης
-    Γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
-    Ταχογεννήτρια
-    Μετατροπή AC σε DC
-    Αυτόματο σύστημα φόρτισης
-    Διακόπτης φαινομένου Hall
-    Φώτα strobe
-    Κύκλωμα διέγερσης ανάφλεξης με διακόπτη HALL
-    Επαγωγικό πηνίο
-    Σύστημα ανάφλεξης
-    Διάγνωση βλαβών.

γ.   Για τις οπτικές ίνες:
•    Μετάδοση σήματος μέσω οπτικής ίνας
•    Μετάδοση αναλογικών σημάτων DC σε οπτικές ίνες
•    Λειτουργία Παλμικού Πομπού Οπτικής Ίνας
•    Προσδιορισμός παραμέτρων παλμικού πομπού
•    Προσδιορισμός παραμέτρων παλμικού δέκτη
•    Μετάδοση ακουστικής συχνότητας σε σύνδεσμο οπτικής ίνας
•    Μετάδοση ήχου σε σύνδεσμο οπτικής ίνας
•    Διαμόρφωση φωρατή παλμού μέσω επιπέδου DC
•    Διαμόρφωση κυμάτων
•    Διαμόρφωση Ύψους Παλμού: η μετάδοση του μέσω οπτικών ινών
•    Μετατροπή Παράλληλη σε Σειριακή
•    Εξερεύνηση Ωρολογίου στις Ψηφιακές Επικοινωνίες
•    Μετατροπή Αναλογική σε Ψηφιακή
Με το προσφερόμενο υλικό να εξετάζονται τα θέματα όπως:
Επικοινωνίες, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, διαμόρφωση και πολυπλεξία, συμπεριφορά του φωτός, οπτικές ίνες, φωτεινές πηγές, φωτοανιχνευτές, συστήματα οπτικών ινών, μελλοντικές εξελίξεις στην Τεχνολογία οπτικών ινών.

1.3      ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  (1 σετ)

Το εργαστήριο πρέπει να περιλαμβάνει επιτραπέζιους προσομοιωτές των διαφόρων υποσυστημάτων του αυτοκινήτου με τους οποίους θα εκτελούνται προκαθορισμένες ασκήσεις. Επιπλέον ο μαθητής, μέσω κατάλληλων προγραμμάτων (SOFTWARE), θα καθοδηγείται για το τι ακριβώς θα κάνει στη μονάδα προσομοίωσης, ενώ θα μπορεί να δει και στην οθόνη του υπολογιστή την προσομοίωση.
Οι προσομοιωτές να είναι σε κατάλληλα κατακόρυφα πλαίσια ώστε οι μαθητές να μπορούν παραμένοντας στις θέσεις τους να παρακολουθούν τα κυκλώματα και τις συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων.
Συγκεκριμένα οι προσομοιωτες θα πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:

α.      Εκκίνηση κινητήρα και Σύστημα ανάφλεξης (τεμ. 1)
Το εκπαιδευτικό αυτό σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη εξομοιωτή σε κατάλληλο πίνακα με τυπωμένα επάνω σχέδια που θα επεξηγούν τις διασυνδέσεις και τη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα πρέπει να έχει σημεία ελέγχου πάνω στην πινακίδα (test points) καθώς και ενσωματωμένα τα απαραίτητα όργανα για τη μέτρηση και έλεγχο των σημείων αυτών. Επίσης το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από προγράμματα που θα κάνουν επίδειξη της σχετικής θεωρίας καθώς και προγράμματα εξομοιωτών που θα δείχνουν γραφικά στον υπολογιστή τη λειτουργία του.
Όπου απαιτείται όλα τα σχετικά σήματα θα πρέπει να καταλήγουν σε σημεία μέτρησης, (test points) όπως η έξοδος του αισθητήρα Hall, η έξοδος του αισθητήρα knock, η ταχύτητα της μηχανής, η θερμοκρασία του ψυγείου, η έξοδος του ΜΑΡ, η είσοδος του A/D, η τάση και το ρεύμα της αρχικής ανάφλεξης, η τάση της δευτερεύουσας ανάφλεξης, stroboscope trigger.  Επίσης πάνω στην πλακέτα πρέπει να υπάρχουν γραφικά διαγράμματα τα οποία να βοηθούν στην κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος.
Τα εγχειρίδια πρέπει να προσφέρουν μία πλήρη σειρά θεωρίας και ασκήσεων. Επίσης πρέπει να είναι δυνατή η εισαγωγή των βασικών βλαβών του κάθε συστήματος.
Πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον τα εξής θέματα:
-    Λειτουργία οργάνων
-    Μέτρηση τάσης/αντίστασης
-    Λειτουργία εκκινητή (μίζας)
-    Σύστημα ανάφλεξης
-    Λειτουργία και έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
-    Σύστημα καυσίμων/λειτουργία
-    Ηλεκτρονική ανάφλεξη
-    Ενεργοποίηση συστήματος άμεσης ανάφλεξης
-    Ανάλυση διαφόρων τύπων σπινθήρων
-    Χρονισμός και έλεγχος dwell
-    Χαρακτηριστικά αισθητήρα ΜΑΡ
-    Λειτουργία αισθητήρα ψύξης
-    Χαρακτηριστικά αισθητήρα knock
-    Διατήρηση σταθερού ρεύματος για διάφορες ταχύτητες της μηχανής
-    Λειτουργία του συστήματος ανάφλεξης σε διάφορες συνθήκες ταχύτητας, φορτίου και
θερμοκρασίας της μηχανής
-    Μετρήσεις χρόνων ανάφλεξης και dwell
-    Λειτουργία συστήματος ανάφλεξης με ηλεκτρονική έγχυση καυσίμου.

β.       Ηλεκτρικά κυκλώματα αυτοκινήτου και μεγάλων οχημάτων (φορτηγά, λεωφορεία) (τεμ. 1)
Το εκπαιδευτικό αυτό σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη εξομοιωτή σε κατάλληλο πίνακα με τυπωμένα επάνω σχέδια που θα επεξηγούν τις διασυνδέσεις και τη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα πρέπει να έχει σημεία ελέγχου πάνω στην πινακίδα (test points) καθώς και ενσωματωμένα τα απαραίτητα όργανα για τη μέτρηση και έλεγχο των σημείων αυτών. Επίσης το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από προγράμματα που θα κάνουν επίδειξη της σχετικής θεωρίας καθώς και προγράμματα εξομοιωτών που θα δείχνουν γραφικά στον υπολογιστή τη λειτουργία του.
Τα εγχειρίδια πρέπει να προσφέρουν μία πλήρη σειρά θεωρίας και ασκήσεων. Επίσης πρέπει να είναι δυνατή η εισαγωγή των βασικών βλαβών του κάθε συστήματος.

Πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον τα εξής θέματα:
-    Ηλεκτρικά εξαρτήματα στο αυτοκίνητο
-    Ηλεκτρικά κυκλώματα στο αυτοκίνητο
-    Σφάλματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων, βραχυκυκλώματα, ανοικτά κυκλώματα, κατεστραμμένα εξαρτήματα στο αυτοκίνητο
-    Ηλεκτρικά εξαρτήματα και τα σύμβολα τους στο αυτοκίνητο
-    Το δίκτυο ηλεκτρικών του αυτοκινήτου
-    Κυκλώματα 12ν
-    Ηλεκτρικά εξαρτήματα σε μεγάλο όχημα
-    Ηλεκτρικά κυκλώματα σε μεγάλο όχημα
-    Ηλεκτρικά συστήματα σε μεγάλο όχημα
-    Ηλεκτρικά εξαρτήματα και συμβολισμός τους σε μεγάλο όχημα
-    Διάγραμμα ηλεκτρικών συνδέσεων φορτηγών
-    Πρακτική εξάσκηση στην αναγνώριση και επιδιόρθωση βλαβών

γ.    Σύστημα ηλεκτρικής ισχύος αυτοκινήτου και Σύστημα εκκίνησης μεγάλων οχημάτων (τεμ.1)
Το εκπαιδευτικό αυτό σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη εξομοιωτή σε κατάλληλο πίνακα με τυπωμένα επάνω σχέδια που θα επεξηγούν τις διασυνδέσεις και τη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα πρέπει να έχει. σημεία ελέγχου πάνω στην  πινακίδα (test points) καθώς και ενσωματωμένα τα απαραίτητα όργανα για τη μέτρηση και έλεγχο των σημείων αυτών. Επίσης το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από προγράμματα που θα κάνουν επίδειξη της σχετικής θεωρίας καθώς και προγράμματα εξομοιωτών που θα δείχνουν γραφικά στον υπολογιστή τη λειτουργία του.
Τα εγχειρίδια πρέπει να προσφέρουν μία πλήρη, σειρά θεωρίας και ασκήσεων. Επίσης πρέπει να είναι δυνατή η εισαγωγή των βασικών βλαβών του κάθε συστήματος.
Πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον τα εξής θέματα σχετικά με το αυτοκίνητο και τα μεγάλα οχήματα:
-    Μπαταρία και καλώδια ισχύος
-    Μετατροπέας
-    Ρυθμιστής τάσης
-    Σύστημα εκκίνησης
-    Ασφάλειες και συνδέσεις        
-    Πολλαπλασιαστής    
-    Λειτουργία ψηφιακού μετρητή       
-    Λειτουργία αμπερομέτρου    
-    Τάση μπαταρίας σε σχέση του φορτίου και της θερμοκρασίας
-    Φόρτιση μπαταρίας και διαδικασία ελέγχου
-    Σύστημα cranking    
-    Σύστημα φόρτωσης διαδικασίας ελέγχου
-    Μέθοδοι αναγνώρισης σφαλμάτων    
-    Πρακτικές τεχνικές επιδιόρθωσης

δ.    Ηλεκτρικά εξαρτήματα (τεμ. 1)
Το εκπαιδευτικό αυτό σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη εξομοιωτή σε κατάλληλο πίνακα με τυπωμένα επάνω σχέδια που θα επεξηγούν τις διασυνδέσεις και τη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα πρέπει να έχει σημεία ελέγχου πάνω στην πινακίδα (test points) καθώς και ενσωματωμένα τα απαραίτητα όργανα για τη μέτρηση και έλεγχο των σημείων αυτών. Επίσης το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από προγράμματα που θα κάνουν επίδειξη της σχετικής θεωρίας καθώς και προγράμματα εξομοιωτών που θα δείχνουν γραφικά στον υπολογιστή τη λειτουργία του.
Τα εγχειρίδια πρέπει να προσφέρουν μία πλήρη σειρά θεωρίας και ασκήσεων. Επίσης πρέπει να είναι δυνατή η εισαγωγή των βασικών βλαβών του κάθε συστήματος.
Πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον τα εξής θέματα:
-    Ψηφιακά όργανα και display
-    Ηλεκτρική ηλιοροφή
-    Cruise control
-    Ρελέ  προεντατήρα ζωνών ασφαλείας
-    Σύστημα ραδιοκασετόφωνου
-    Αυτόματο σύστημα φωτισμού
-    Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος
-    Διακόπτης διακοπής παροχής καυσίμου
-    Ηλεκτρικά παράθυρα
-    Σύστημα συναγερμού
-    Βαλβίδα πολλαπλών λειτουργιών στην δεξαμενή καυσίμου
-    Αερόσακος (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικός)

Να συνοδεύεται από ανάπτυγμα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αυτοκινήτου (1 τεμ.)
Το ανάπτυγμα να αποτελείται από πίνακα επίδειξης τοποθετημένο σε βάση, εφοδιασμένο με πραγματικά εξαρτήματα ηλεκτρολογικού συστήματος αυτοκινήτου.  Να είναι δυνατή η εισαγωγή και επίλυση βλαβών ως και η μελέτη του συστήματος με συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των διαφόρων εξαρτημάτων.  Αναλυτικά τα κυριότερα εξαρτήματα να είναι:
-    δύο μπροστινά φώτα
-    δύο πίσω φώτα τριών θαλάμων
-    μία μονάδα flash
-    διανομέας με τέσσερα μπουζί
-    πολλαπλασιαστής
-    μπαταρία αυτοκινήτου
-    ταμπλό αυτοκινήτου
-    κιβώτιο ασφαλειών
-    εκκινητήρας (μίζα)
-    εναλλακτήρας

1.4    ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ  ΣΕ ΤΟΜΗ (1 σετ)

Το σετ να περιλαμβάνει:

α.    Υδραυλικό Σύστημα Διεύθυνσης τύπου κρεμαγέρας με αντλία σε τομή (τεμ. 1)
    Το μοντέλο να είναι επάνω σε βάση και όλα τα μέρη του να είναι σε τομή ώστε να επιδεικνύονται όλες οι λεπτομέρειες.  Να περιλαμβάνει κιβώτιο διεύθυνσης τύπου οδοντωτού κανόνος, υδραυλική αντλία, δεξαμενή λαδιού με φίλτρο και σωληνώσεις σύνδεσης.  Να λειτουργεί με το χέρι μέσω χειροτροχού.

β.    Αεροσυμπιεστή (τεμ. 1)
    Το μοντέλο να είναι πάνω σε βάση και να παρουσιάζει σε τομή ένα συμπιεστή που χρησιμοποιείται στα συστήματα πέδησης.

γ.    Υδραυλικό Συμπλέκτη (τεμ. 1)
    Το μοντέλο να είναι πάνω σε βάση και να παρουσιάζει το υδραυλικό σύστημα που ελέγχει τον συμπλέκτη διαφράγματος.  Οι μονάδες της αντλίας, του κυλίνδρου και του συμπλέκτη θα είναι σε πλήρη τομή.

δ.    Κάθετο Διπλό Καρμπυρατέρ (τεμ. 1)
    Το μοντέλο να είναι πάνω σε βάση και όλα τα μέρη του να είναι σε τομή ώστε να επιδεικνύονται τα εξαρτήματα που το απαρτίζουν.

ε.    Μονό Καρμπυρατέρ (τεμ. 1)
    Το μοντέλο να είναι πάνω σε βάση και όλα τα μέρη του να είναι σε τομή ώστε να επιδεικνύονται τα εξαρτήματα που το απαρτίζουν.

στ.    Καρμπυρατέρ Κενού (τεμ. 1)
    Το μοντέλο να είναι πάνω σε βάση και όλα τα μέρη του να είναι σε τομή ώστε να επιδεικνύονται τα εξαρτήματα που το απαρτίζουν.

ζ.    Κινητήρα Εκκίνησης Φορτηγού (τεμ. 1)
    Το μοντέλο σε τομή να είναι πάνω σε βάση και να παρέχει τη δυνατότητα πλήρους οπτικής εικόνας όλων των εσωτερικών εξαρτημάτων που το απαρτίζουν.

η.    Μονάδα Έγχυσης (τεμ. 1)
Αναπαράσταση του κυκλώματος καυσίμου μηχανής ντίζελ, πλήρης με: δύο άμεσους εγχυτήρες, δύο έμμεσους εγχυτήρες, φίλτρο καυσίμου, αντλία έγχυσης με κύλινδρο, μετρητή χαμηλής πίεσης (κύκλωμα αντλίας), μετρητή υψηλής πίεσης (κύκλωμα εγχυτήρα), δεξαμενή, αντλία τροφοδοσίας, σωληνώσεις διανομής και επιστροφής υψηλής και χαμηλής πίεσης. Η αντλία έγχυσης να λειτουργεί με κινητήρα 220V,να στέλνει το καύσιμο στους εγχυτήρες που το ψεκάζουν σε ειδικές γυάλινες φιάλες ώστε να επιδεικνύεται η έγχυση καυσίμου και ο ψεκασμός.  Η μονάδα να είναι κατάλληλη για δοκιμές ρελαντί και επίδειξη με προσομοιούμενες διακοπές.  Να λειτουργεί με κινητήρα 220V και να βρίσκεται πάνω σε τροχήλατη βάση.

θ.    Φωτεινό πίνακα (τεμ. 1)
Φωτιζόμενος εκπαιδευτικός πίνακας που απεικονίζει με διάφορα χρώματα για να διακρίνονται καλύτερα οι πιο σημαντικές λειτουργίες που γίνονται στο εσωτερικό κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Τα διάφορα συστήματα λίπανσης, τροφοδοσίας, ψύξης κλπ. να παρουσιάζονται χωριστά.
Ο πίνακας με επιφάνεια από πλεξιγκλάς ή άλλο υλικό να μπορεί να αναρτάται σε τοίχο.

1.5    α) ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (1 σετ)

Το εκπαιδευτικό αυτό σετ να περιλαμβάνει:

•    Δύο  κονσόλες για την τοποθέτηση πινακίδων.  Η κάθε κονσόλα να παρέχει τάσεις ±12V/1A και +5V/2A και να περιλαμβάνει θύρα RS232, μονάδα μικροελεγκτή καθώς και μονάδα interface I/O με LEDs, κομβία χειρισμού, πληκτρολόγιο 20 πλήκτρων, οθόνη LCD, βομβητή και το κατάλληλο λογισμικό (software) για χρήση με Η/Υ, ανεξάρτητο τροφοδοτικό και logic probe, ως και παροχή οδηγιών για την πραγματοποίηση ασκήσεων.
Κάθε κονσόλα να περιέχει τις απαιτούμενες πινακίδες για την κάλυψη τουλάχιστον των παρακάτω θεμάτων:
Βηματικού κινητήρα, κινητήρα DC, θερμοκρασίας και ελέγχου ταχύτητας, μέτρηση ροής αέρα, στάθμη καυσίμου, φωτισμού και FLASH. Πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον τα πειράματα, ελέγχου βηματικού κινητήρα και κινητήρα DC, μέτρησης και ελέγχου θερμοκρασίας και ταχύτητας, μέτρηση στάθμης καυσίμου, ελέγχου και διάγνωσης φωτισμού.

•    Εκπαιδευτικό προσομοιωτή ο οποίος με τον κατάλληλο ελεγκτή θα ελέγχει τα προσομοιούμενα εξαρτήματα στον πίνακα και θα παράγει τα σήματα μετρήσεων σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ή σύμφωνα με το πρόγραμμα από τον Η/Υ.
    Ο πίνακας του προσομοιωτή να διαθέτει έγχρωμη γραφική απεικόνιση των εξαρτημάτων του συστήματος, των συνδέσεων και ενδοσυνδέσεις με τα σημεία ελέγχου για πραγματικές μετρήσεις και LEDs για την απεικόνιση της κατάστασης των εξαρτημάτων.
    Ο προσομοιωτής πρέπει τουλάχιστον να έχει:
Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 80 x 60 x 10cm, Διακόπτη τροφοδοσίας με ενδεικτική λυχνία, Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης, Διακόπτες λειτουργίας και προσομοίωσης, Ποτενσιόμετρα προσομοίωσης, Διακόπτη PC / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ, Γραφική και αλφαριθμητική απεικόνιση LCD 64 x 240 pixels, Ψηφιακό παλμογράφο δύο καναλιών για απεικόνιση των σημάτων στο LCD ή στον Η/Υ, Μονάδα εισαγωγής βλαβών με τουλάχιστον 6-SEG και διακόπτες ελέγχου, Επιλογή προσομοίωσης με τουλάχιστον 6-SEG και διακόπτες ελέγχου, τουλάχιστον έξι (6) LED απεικόνισης κατάστασης βλαβών, Αριθμητικό πληκτρολόγιο, Interface CAN-BUS, Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, Αντλία καυσίμου και αντλία καυσίμου υψηλής πίεσης, Σύστημα διανομής καυσίμου, Ηλεκτρονικό εγχυτήρα καυσίμου, Απεικόνιση RPM, Σύστημα ηλεκτρονικής ανάφλεξης DIS, Δοχείο άνθρακος και βαλβίδα δοχείου, Μπουζί, Σύστημα ελέγχου εκπομπών / βαλβίδας EGR, Μονάδα εκκίνησης και σωληνοειδές, Μπαταρία και ηλεκτρικό σύστημα, Διακόπτη στάθμευσης (ουδέτερο) ON / φορτίου, Διακόπτες κατάστασης μηχανής και απεικόνιση, Σειριακό interface επικοινωνίας με Η/Υ, Προσαρμογέα τροφοδοσίας 12V, Ψηφιακό πολύμετρο.
Αισθητήρες: πίεσης αέρα, πίεσης αέρα εισόδου, θερμοκρασίας αέρα εισόδου, ροής και μάζας αέρα, θερμοκρασίας ψυκτικού, knock, οξυγόνου εξάτμισης, επιτάχυνσης (γκαζιού), θέσης πεταλούδας αέρα, ταχύτητας και θέσης εκκεντροφόρου άξονα, φάσης, θερμοκρασίας καυσαερίου, NOx και καταλύτη.

Ο προσομοιωτής να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς Η/Υ, σύμφωνα με το πειραματικό εγχειρίδιο με χρήση εξωτερικού παλμογράφου ή με Η/Υ.

Με το προσφερόμενο να καλύπτονται τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα:
•    Λειτουργία αισθητήρων: θερμοκρασίας, πίεσης, knock, ροής, θέσης, ταχύτητας και οξυγόνου
•    Σύστημα ελέγχου αέρα με έλεγχο αέρα ρελαντί
•    Σύστημα διανομής καυσίμου και σύστημα έγχυσης
•    Σύστημα ανάφλεξης και μπουζί
•    Αισθητήρες οξυγόνου και θερμοκρασίας εξάτμισης
•    Λειτουργία σωληνοειδούς, εύρεση και αποκατάσταση ανοικτού κυκλώματος θέσης αισθητήρα της βαλβίδας ανακύκλωσης καυσαερίου (EGR), βραχυκυκλωμένο σωληνοειδές βαλβίδας EGR και μερικώς βραχυκυκλωμένο σωληνοειδές της βαλβίδας EFE (Early Fuel Evaporation)
•    Ανεύρεση και αποκατάσταση βλαβών όλων των αισθητήρων και μετατροπέων στον προσομοιωτή
•    Ανεύρεση και αποκατάσταση διαφορετικών τρόπων λειτουργίας όπως διαρροές στο σύστημα εκκίνησης κλπ.

1.5    β) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (τεμ. 1)

•    Να διαθέτει κινητήρα τουλάχιστον 1100cc , ABS, ASR, ESP, Κλιματισμό, αερόσακο οδηγού, συνοδηγού, πλευρικούς, προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικά παράθυρα, και να συνοδεύεται από όλα τα βιβλία επισκευής και συντήρησης  του κατασκευαστή (workshop manual)  καθώς και training manual
•    Να παρέχει  τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα πρωτόκολλα όλων των συστημάτων που περιλαμβάνονται στο αυτοκίνητο  με τη βοήθεια οποιουδήποτε διαγνωστικού μηχανήματος.
•    Να συνοδεύεται με συσκευή Break-out-box  για πραγματικές μετρήσεις με πολύμετρο
•    Οδηγίες για την πραγματοποίηση  ασκήσεων με  πραγματικές βλάβες πάνω στον κινητήρα με την βοήθεια του Break-out-box.
•    Εργοστασιακή εγγύηση για το αυτοκίνητο.
•    Εγγύηση πέντε (5) χρόνια για τον υπόλοιπο εξοπλισμό.

2.    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ

Να προσφερθούν αντίστοιχοι Η/Υ για χρήση με τους προσομοιωτές, τις μονάδες επίδειξης και τις λοιπές ανάγκες του εργαστηρίου.

3.    ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, 1 σετ

Να αποτελούνται από εποπτικά πάνελ στα οποία  θα μπορούν  να επιδεικνύονται με κατανοητό και παραστατικό τρόπο βασικές αρχές των λειτουργιών τις αυτοκινήτου  στα οποία θα περιλαμβάνονται ορισμένα πραγματικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα αυτοκίνητα ως και προσομοίωση μερών.
Κάθε μονάδα θα συνοδεύεται από λογισμικό στην Ελληνική γλώσσα που θα καλύπτει τα θέματα τις διάταξης με το οποίο θα μπορεί να γίνεται εισαγωγή βλαβών και καταγραφή τις προόδου κατά την διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών.
Επιπλέον το λογισμικό να δίνει τη δυνατότητα για σύνδεση σε δίκτυο Η/Υ και επέμβαση του καθηγητή για παρακολούθηση τις πορείας των πειραμάτων  και   τον εφοδιασμό του με δεδομένα σχετικά με την εργασία του  (μέσω  κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης και εποπτείας σταθμών δικτύου).

Το σετ να περιλαμβάνει:

α)    Διάταξη ηλεκτρονικής ανάφλεξης (τεμ. 1)
    Να αποτελείται από μία πινακίδα μεταλλικής κατασκευής επιτραπέζια, κατακόρυφη ή ελαφρώς κεκλιμένη έτσι ώστε οι σπουδαστές να έχουν άμεση εποπτικότητα.  Να περιλαμβάνει τις απαραίτητες διατάξεις τροφοδοσίας-ελέγχου και να απεικονίζονται τα κυκλωματικά διαγράμματα των τμημάτων που αφορούν την ηλεκτρονική ανάφλεξη με ενσωματωμένα ορισμένα πραγματικά εξαρτήματα του αυτοκινήτου.
    Η διάταξη πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει:
Διακόπτη τροφοδοσίας με ενδεικτική λυχνία, Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης, Διακόπτες λειτουργίας και προσομοίωσης, Ποτενσιόμετρα προσομοίωσης, Διακόπτη PC / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ, Γραφική και αλφαριθμητική απεικόνιση LCD 64 x 240 pixels, Ψηφιακό παλμογράφο δύο καναλιών για απεικόνιση των σημάτων στο LCD ή στον Η/Υ, Μονάδα εισαγωγής βλαβών με τουλάχιστον 6-SEG και διακόπτες ελέγχου, Επιλογή προσομοίωσης με τουλάχιστον 6-SEG και διακόπτες ελέγχου, τουλάχιστον έξι (6) LED απεικόνισης κατάστασης βλαβών, Αριθμητικό πληκτρολόγιο, Interface CAN-BUS, Σειριακό interface για σύνδεση με Η/Υ, Προσαρμογέα τροφοδοσίας 12V, Ψηφιακό πολύμετρο, Δίσκο μεταλλικό οδηγούμενο από κινητήρα DC, Αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα, Πηνία ανάφλεξης, Ενδείκτες σπινθηρισμού μπουζί, Αισθητήρα knock και MAP (απόλυτης πίεσης πολλαπλής εισαγωγής), Ποτενσιόμετρο προσομοίωσης MAP, Κεντρικό σύστημα έγχυσης, Αισθητήρες ψυκτικού υγρού και θερμοκρασίας αέρα, Μονάδα θερμοκρασίας στο ρελαντί, Ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης χωρίς διανομέα (DIS).

Η διάταξη να μπορεί να λειτουργεί είτε αυτόνομα χωρίς Η/Υ με χρήση παλμογράφου είτε με σύνδεση με Η/Υ μέσω RS232 ή USB με χρήση λογισμικού για την απεικόνιση των σημάτων.

Με τη διάταξη να καλύπτονται τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα:
Κεντρικό σύστημα έγχυσης, Σπινθήρες που προκαλούν και σπινθήρες που δεν προκαλούν ανάφλεξη, Κυματομορφές δευτερεύοντος κυκλώματος, Παλμός σκανδαλισμού, Περιορισμός ρεύματος στο πρωτεύον κύκλωμα και γωνία ανάφλεξης, Χρονισμός ανάφλεξης, Στροφές μηχανής (ταχύτητα) και χρονισμός ανάφλεξης, Αισθητήρας MAP, Φορτίο μηχανής και χρονισμός ανάφλεξης, Θερμοκρασία μηχανής και χρονισμός ανάφλεξης, Ελέγχος knock, Μετρήσεις RPM, Αισθητήρες και σύστημα βαλβίδων, Ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης τύπου E-DIS, Σύνδεση της διάταξης με μία άλλη μέσω CAN-BUS για προσομοίωση της επίδρασης του ενός συστήματος στο άλλο.

β)    Διάταξη ηλεκτρονικής ανάφλεξης με ψεκασμό πολλαπλών σημείων (τεμ. 1)
    Να αποτελείται από μία πινακίδα μεταλλικής κατασκευής επιτραπέζια, κατακόρυφη ή ελαφρώς κεκλιμένη έτσι ώστε οι σπουδαστές να έχουν άμεση εποπτικότητα.  Να περιλαμβάνει τις απαραίτητες διατάξεις τροφοδοσίας-ελέγχου και να απεικονίζονται τα κυκλωματικά διαγράμματα των τμημάτων που αφορούν την ηλεκτρονική ανάφλεξη με ψεκασμό πολλαπλών σημείων με ενσωματωμένα ορισμένα πραγματικά εξαρτήματα του αυτοκινήτου.
    Η διάταξη πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει:
Διακόπτη τροφοδοσίας με ενδεικτική λυχνία, Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης, Διακόπτες λειτουργίας και προσομοίωσης, Ποτενσιόμετρα προσομοίωσης, Διακόπτη PC / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ, Διακόπτες τρόπου λειτουργίας και απεικόνιση, Γραφική και αλφαριθμητική απεικόνιση LCD 64 x 240 pixels, Ψηφιακό παλμογράφο δύο καναλιών για απεικόνιση των σημάτων στο LCD ή στον Η/Υ, Μονάδα εισαγωγής βλαβών με τουλάχιστον 6-SEG και διακόπτες ελέγχου, Επιλογή προσομοίωσης με τουλάχιστον 6-SEG και διακόπτες ελέγχου, τουλάχιστον έξι (6) LED απεικόνισης κατάστασης βλαβών, Αριθμητικό πληκτρολόγιο, Interface CAN-BUS, Σειριακό interface για σύνδεση με Η/Υ, Προσαρμογέα τροφοδοσίας 12V, Ψηφιακό πολύμετρο, Κεντρικό διακόπτη και ρελέ κεντρικού διακόπτη, Προσομοίωση συστήματος διανομής καυσίμου, Σύστημα ψεκασμού τύπου Bosch, Φωτεινή ένδειξη μπάρας για τη διάρκεια του ψεκασμού, Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU) για συνδυασμό ανάφλεξης και ψεκασμού, Προσομοίωση με ποτενσιόμετρο συστήματος μέτρησης αέρα που περιλαμβάνει: μάζα πολλαπλής εισαγωγής αέρα, πίεση πολλαπλής εισαγωγής αέρα, και, αισθητήρες θερμοκρασίας αέρα, Αντλία κενού, Μονάδα ελέγχου αέρα, Έλεγχο πεταλούδας με TPS, Προσομοίωση αισθητήρα οξυγόνου, Αισθητήρα θέσης πεταλούδας, Αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού, Ποτενσιόμετρο για προσομοίωση φορτίου μηχανής, Απεικόνιση RPM με τουλάχιστον 6-SEG, Απεικόνιση LED ταχύτητας, Μεγάφωνο, Μετρητή κενού.

Η διάταξη να μπορεί να λειτουργεί είτε αυτόνομα χωρίς Η/Υ με χρήση παλμογράφου είτε με σύνδεση με Η/Υ μέσω RS232 ή USB με χρήση λογισμικού για την απεικόνιση των σημάτων.

Με τη διάταξη να καλύπτονται τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα:
Διανομή καυσίμου, Κυκλώματα ασφαλείας αντλίας καυσίμου, Μέτρηση μάζας του εισαχθέντος αέρα, Πυκνότητα αέρα και θερμοκρασία, Αισθητήρας θέσης πεταλούδας TPS, Ηλεκτρομαγνητική διάταξη ψεκασμού,  Διάρκεια ψεκασμού και λειτουργία συστήματος, Ανάλυση παλμών ψεκασμού, Διάρκεια ψεκασμού στο ρελαντί, Διάρκεια ψεκασμού με φορτίο, Διακοπή κυκλώματος κατά την υπερχείλιση καυσίμου, Έλεγχος αέρα στο ρελαντί, Αισθητήρας Ο2, Ανεύρεση βλαβών.

γ)    Διάταξη ABS (τεμ. 1)
    Να αποτελείται από μία πινακίδα μεταλλικής κατασκευής επιτραπέζια, κατακόρυφη ή ελαφρώς κεκλιμένη έτσι ώστε οι σπουδαστές να έχουν άμεση εποπτικότητα.  Να περιλαμβάνει τις απαραίτητες διατάξεις τροφοδοσίας-ελέγχου και να απεικονίζονται τα κυκλωματικά διαγράμματα των τμημάτων που αφορούν το ABS με ενσωματωμένα ορισμένα πραγματικά εξαρτήματα του αυτοκινήτου.
    Η διάταξη πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει:
Διακόπτη τροφοδοσίας με ενδεικτική λυχνία, Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης, Διακόπτες λειτουργίας και προσομοίωσης, Ποτενσιόμετρα προσομοίωσης, Διακόπτη PC / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ, Απεικόνιση 7-τμημάτων, Διακόπτες κατάστασης τρόπου λειτουργίας και απεικόνιση, Γραφική και αλφαριθμητική απεικόνιση LCD 64 x 240 pixels, Ψηφιακό παλμογράφο δύο καναλιών για απεικόνιση των σημάτων στο LCD ή στον Η/Υ, Μονάδα εισαγωγής βλαβών με τουλάχιστον 6-SEG και διακόπτες ελέγχου, τουλάχιστον έξι (6) LED απεικόνισης κατάστασης βλαβών, Αριθμητικό πληκτρολόγιο, Interface CAN-BUS, Σειριακό interface για σύνδεση με Η/Υ, Προσαρμογέα τροφοδοσίας 12V, Ψηφιακό πολύμετρο, Επαγωγικούς αισθητήρες στροφών τροχού, Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU), Τέσσερις τροχούς με διαγραμμίσεις οδηγούμενους από κινητήρες, Τρεις αισθητήρες φαινομένου Hall στους 3 δίσκους και ένα επαγωγικό αισθητήρα με αναλογική και ψηφιακή έξοδο στον τέταρτο δίσκο, Ενδείκτες LED λειτουργίας με ή χωρίς ABS, Προσομοίωση με LEDs της υδραυλικής λειτουργίας πέδησης, Επιταχυντή (γκάζι), Διακόπτη ανάφλεξης - εκκίνησης, Φρένο με μετρητή δύναμης, Προειδοποιητική φωτεινή ένδειξη ABS, Διάταξη χρονομέτρησης, Διαγνωστικό κιβώτιο με LEDs και καλωδιώσεις του ABS με σημεία ελέγχου.

Η διάταξη να μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητο σύστημα χωρίς Η/Υ, σύμφωνα με το πειραματικό εγχειρίδιο και με χρήση εξωτερικού παλμογράφου.
Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ μέσω RS232 ή USB με χρήση λογισμικού για την απεικόνιση των σημάτων.

Με τη διάταξη να καλύπτονται τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα:
Κύριο σύστημα πέδησης, Εξαρτήματα, Βασική δομή, Ηλεκτρονικός έλεγχος πέδησης, Επαγωγικοί αισθητήρες RPM, Υπολογισμός ταχύτητας τροχού, Επιτάχυνση οχήματος, Διαδικασία πέδησης οχήματος, Κλείδωμα τροχού (μπλοκάρισμα), Υδραυλική διάταξη, Βασικές αρχές και λειτουργία ABS -  έλεγχοι και μετρήσεις, Ηλεκτρικά κυκλώματα ABS, Κύκλοι ελέγχου ABS, Διάγνωση βλαβών και αποκατάσταση, Λειτουργία σε διάφορες συνθήκες οδήγησης.

δ)    Όργανα ελέγχου

1.     Παλμογράφος (τεμ. 1) με τα κάτωθι τουλάχιστον χαρακτηριστικά:
•    Οθόνη 8 Χ 10 cm
•    Kανάλια CH1, CH2, DUAL (ALT ή CHOP) και άθροισμα καναλιών (ADD)
•    Απόκριση συχνότητας με σύζευξη DC, από 0 έως 20 ΜΗZ (-3db)
•    Ευαισθησία από 5mV/cm έως 5V/cm (1mV/cm έως 1V/cm στο Χ 5)
•    Οριζόντια σάρωση 0,2μS έως 0,5S
•    Σκανδαλισμό εσωτερικό και εξωτερικό
•    Συγχρονισμό αυτόματα (ΑUTO) ή χειροκίνητα (manual)
•    Δυνατότητα ελέγχου εξαρτημάτων (comp. test)
Να συνοδεύεται με το απαραίτητο τεχνικό εγχειρίδιο και τους απαιτούμενους ακροδέκτες.

2.     Συχνόμετρο (τεμ. 1) με τα κάτωθι τουλάχιστον χαρακτηριστικά:
•    Περιοχή συχνοτήτων από 10ΗΖ μέχρι 1GHZ
•    Η ένδειξη να είναι ψηφιακή σε οθόνη 8 ψηφίων
•    Να έχει δυο εισόδους μια μέχρι 100ΜΗΖ  με αντίσταση 1ΜΩ και μια από 100ΜΗΖ μέχρι 1GHZ με αντίσταση 50Ω
•    Η ευαισθησία της εισόδου του να είναι 25mV RMS
•    Το σήμα εισόδου να μπορεί να υποβιβάζεται κατά 20dB    
•    Να έχει ρυθμιζόμενη βάση χρόνου και να κάνει έλεγχο της εσωτερικής συχνότητας του κρυσταλλικού ταλαντωτή του
•    Επίσης να μπορεί να μετράει και περίοδο
Να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα σχέδια και πληροφοριακά εγχειρίδια σχετικά με την λειτουργία του οργάνου.

3.     Ψηφιακό πολύμετρο (τεμ. 1)
Να μετρά V, dwell, Α, Ω, Θερμοκρασία

Σχόλια (7)

 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
05 Σεπ 2018 07:38

@chriesqman
Χαίρομαι και πάλι για την ερώτηση και ευχαριστώ πολύ. Να σας δώσω τα στοιχεία ενός από τα ΦΕΚ και πείτε μου εσείς αν ισχύουν ή αν δεν θέλουμε να ισχύουν. Ένα από τα τελευταία είναι η υπουργική απόφαση Υ.Α 109533/Γ2 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1558/13-12-2002 δεύτερος τόμος. Μπορείτε να το βρείτε εύκολα στο Εθνικό Τυπογραφείο. Δεν έχει βγει καμία απόφαση που να ακυρώνει την ισχύ αυτών που γράφουμε. Γίνεται προσεκτική δουλειά μετά από έρευνα και γι' αυτό αργεί το ανέβασμα τους ενός εργαστηρίου από το άλλο. Τα ΦΕΚ αυτά έχουν έρθει σε όλα στα σχολεία είτε με την αλληλογραφία τότε είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα τελευταία χρόνια. Όμως είχαμε τη διάθεση να τα παρακολουθούμε και να τα συγκεντρώνουμε; Έτυχε να είμαι υποδιευθυντής και διευθυντής επί 20ετία και είχα την διαίσθηση ότι αυτά πρέπει να τα κρατήσω σε δικό μου αρχείο. Τώρα όπως βλέπετε είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα και ειδικά για τους συναδέλφους που δεν τα έχουν στο αρχείο τους. Όπως και να το δούμε αν ισχύουν ή δεν ισχύουν είναι μία βάση για το τι πρέπει να διαθέτουμε σαν εξοπλισμό το κάθε εργαστήριο. Οι ανανεώσεις και ο εκσυγχρονισμός τέτοιες εποχές είναι σχεδόν αδύνατες… οπότε βολευόμαστε με αυτά που είχε δώσει το υπουργείο τότε. Είναι σίγουρο όμως ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια από το υπουργείο για ανανέωση αυτών των ΦΕΚ.

 
chriesqman
04 Σεπ 2018 13:37

"Έχει αναγραφεί σε αυτά τα ΦΕΚ και τις εγκυκλίους ο εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει το κάθε εργαστήριο με τη λογική και την τεχνολογία της εποχής που δημοσιεύθηκαν. Τα ΦΕΚ αυτά όμως ξεχάστηκαν και χάθηκαν με το πέρασμα των χρόνων."

Αναφέρεται στην απάντηση σας τα παραπάνω. Μήπως αυτά που δημοσιεύετε δεν ισχύουν και χάθηκαν στο πέρασμα των χρόνων όπως και τα ΦΕΚ ;

 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
03 Σεπ 2018 14:09

@ΑΠΟΡΙΑ
Αγαπητέ συνάδελφε,
ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις την δυνατότητα να απαντήσω στην σημαντική αυτή απορία που πιθανόν να την έχουν πολλοί νεώτεροι συνάδελφοι από εμένα.

Το Υπουργείο κατέβαλε στο παρελθόν φιλότιμες και εξαιρετικά καλές προσπάθειες για να μας βοηθήσει στο τι βασικό εξοπλισμό πρέπει να διαθέτει το κάθε εργαστήριο. Αυτά δημοσιεύθηκαν σε πολλά διαφορετικά ΦΕΚ. Είναι υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι που κυκλοφόρησαν 10 χρόνια πριν και σε βάθος εικοσιπενταετίας.
Έχει αναγραφεί σε αυτά τα ΦΕΚ και τις εγκυκλίους ο εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει το κάθε εργαστήριο με τη λογική και την τεχνολογία της εποχής που δημοσιεύθηκαν. Τα ΦΕΚ αυτά όμως ξεχάστηκαν και χάθηκαν με το πέρασμα των χρόνων.
Έχουμε κάνει μια προσπάθεια και συγκεντρώσαμε πολλά ΦΕΚ με τον εξοπλισμό για το κάθε ένα εργαστήριο όμως είναι χρονοβόρα και δύσκολη εργασία το να ξαναγραφούν και να αναρτηθούν. Μάλιστα το ESOS μας έχει χορηγήσει ευγενικά ένα μέρος της σελίδας του στη διεύθυνση:

https://www.esos.gr/katigories-arthron/ergastiriako-kentro

για να ανεβάζουμε ότι πληροφορίες είναι χρήσιμες αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς των συνολικά 150 περίπου εργαστηριακών κέντρων προκειμένου να έχουμε μια βάση δεδομένων για να γίνεται πιο εύκολα η δουλειά μας στο χώρο των εργαστηρίων.

Να φανταστείς είναι τόσο παλαιά τα ΦΕΚ αυτά με τις Υπουργικές αποφάσεις που αναφέρουν υπολογιστές και λειτουργικά που πλέον έχουν περάσει στην ιστορία και είναι συλλεκτικά μοντέλα με μεγάλη αξία...

Έχουμε στη διάθεση μας για όλα σχεδόν τα εργαστήρια τον προβλεπόμενο - προτεινόμενο εξοπλισμό, έχουμε επίσης τη διάθεση να προχωρήσουμε την ενημέρωση της σελίδα αυτής που μας διαθέτει το esos και μάλιστα όσο μας το επιτρέπει η συντακτική ομάδα του γιατί δεν είναι θέματα που ενδιαφέρουν το αναγνωστικό κοινό. Ενδιαφέρουν ίσως μόνο μία μικρή μερίδα συναδέλφων που είναι υπεύθυνοι στα εργαστήρια όχι όλους.
Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες να διευκρινιστεί αυτό το θέμα των πηγών του εξοπλισμού των εργαστηρίων. Στη διάθεσή σου για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
Με εκτίμηση
Πολύδωρος Σταυρόπουλος

 
ΑΠΟΡΙΑ
02 Σεπ 2018 23:16

Από που προέρχονται όλες αυτές οι πληροφορίες; Μπορούμε να έχουμε κάποια links; Πότε έχουν σταλεί στα σχολεία όλα αυτά;

 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
02 Σεπ 2018 15:21

Συγχαρητήρια! Εξαιρετική δουλειά! Πολύ χρήσιμη για τα Ε.Κ.

 
Λουμπινιαρης
01 Σεπ 2018 22:11

Συνεχίστε να αναρτάτε τον εξοπλισμό. Κάνετε δουλειά που έπρεπε να κανει το υπουργείο. Η νέα αρχή των ΕΠΑΛ επρεπε να είχε συμπεριλάβει κ τον εξοπλισμό των ΕΚ κύριε Κονταξή.

 
Johny the fox
01 Σεπ 2018 21:08

Αυτές οι αναρτήσεις μπορεί να μην εχουν ενδιαφέρουν για πολλους συναδέλφους αλλα ειναι ιδιατερα χρησιμες για τους υπευθυνους εργαστηριων και τους τομεαρχες. Το υλικο αυτο δεν υπαρχει στο αρχειο των εργαστηρίων και δεχθειτε τα συγχαρητηρια μας για την προσπαθεια. Βλέπουμε οτι εχετε ειδικη ετικετα για τα εργαστηριακα κεντρα οπου καταχωρειτε ολα τα ενδιαφεροντα αρθρα για τα εργαστηρια.
Με εκτιμηση
Υπευθυνος τομεα Ε.Κ. Αθηνων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ