Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Επιστολή “καταπέλτης” των Σχολικών Συμβούλων προς το υπ. Παιδείας για τις “νέες δομές” ΠΕΚΕΣ και ΚΕΣΥ

Οι οκτώ λόγοι που δεν είναι έτοιμες να λειτουργήσουν οι “νέες δομές” - Η ΠΕΣΣ ζητά παράταση της θητείας των Σχολικών Συμβούλων
Δημοσίευση: 03/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σήμερα 3 Σεπτέμβρη ανοίγουν τα Σχολεία και ξεκινάει η σχολική χρονιά, δυστυχώς με μεγάλα προβλήματα σε επίπεδο στελεχών τόσο στο Καθοδηγητικό και Επιστημονικό επίπεδο όσο και στο Διοικητικό επίπεδο, τονίζει η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ), με επιστολή της προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, και υπογραμμίζει:

Ο ι «νέες δομές» ΠΕΚΕΣ και ΚΕΣΥ που θα   αντικαταστήσουν τις δομές των Σχολικών Συμβούλων και των ΚΕΔΔΥ που  καταργήθηκαν, όχι μόνο δεν είναι έτοιμες αλλά συμβαίνουν και τα εξής για πρώτη φορά στην Εκπαίδευση:

1. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) που θα στελεχώσουν τα ΠΕΚΕΣ δεν έχουν ακόμα επιλεγεί εν μέσω πολλών ζητημάτων και διαφοροποιημένων ερμηνειών από τα 13 Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής που οδηγούν σε συγκρουόμενες αποφάσεις για τις ίδιες ακριβώς περιπτώσεις. Στην καλύτερη περίπτωση οι διαδικασίες επιλογής που βρίσκονται σε εξέλιξη θα ολοκληρωθούν αρχές Οκτώβρη, αλλά όχι για όλους τους ΣΕΕ, αφού θα πρέπει στη συνέχεια να επαναπροκηρυχθούν θέσεις ακόμα και σε βασικές ειδικότητες Μαθηματικών και Φυσικών για τις οποίες δεν υπήρξε καμιά αίτηση εκπαιδευτικού.

2. Η διαδικασία επιλογής των στελεχών για τα ΚΕΣΥ δεν έχει καν ξεκινήσει. Στη καλύτερη περίπτωση η ολοκλήρωση αυτών των επιλογών ενδέχεται να έχει ολοκληρωθεί περίπου τον Δεκέμβρη

3. Οι χώροι στέγασης και λειτουργίας των νέων παραπάνω δομών δεν υπάρχουν ακόμα.
Ο νόμος λοιπόν ορίζει σαφώς ότι στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί όχι μόνο η επιλογή των στελεχών στα ΠΕΚΕΣ, στα ΚΕΣΥ και στα τμήματα πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2018, τότε πρέπει ο ΥΠΠΕΘ να δώσει παράταση (για μία μόνο φορά) έως και τον Φεβρουάριο του 2019.

4. Δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) και σύμφωνα με το Άρθρο 11 (ν.4547/2018) υπάρχει διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.

5. Δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 18 (ν.4547/2018) ενιαίοι Κανονισμοί Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Α. και των Κ.Ε.Σ.Υ., με τους οποίους καθορίζονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητές τους και ρυθμίζονται εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους

6. Δεν έχουν καθορισθεί τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των προϊσταμένων και των συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των Κέντρων αυτών (άρθρο 18/& α/ν.4547/2018).

7. Είναι προφανές ότι μέχρι την ολοκλήρωση και πλήρη στελέχωση των ΠΕΚΕΣ & ΚΕΣΥ δεν είναι δυνατόν να προκύψουν οι προβλεπόμενοι από το νόμο οργανωτικοί συντονιστές και προϊστάμενοι αντίστοιχα κι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από τον Δεκέμβρη 2018.

8. Στο επίπεδο των στελεχών διοίκησης, μετά την επιλογή των στελεχών για τα ΠΕΚΕΣ και τα ΚΕΣΥ, δηλαδή περίπου τον Δεκέμβρη 2018 και σύμφωνα με το νόμο 4547/2018 θα πρέπει να ξεκινήσουν οι κρίσεις, των Περιφερειακών Διευθυντών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Διευθύνσεων καθώς, των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019, πράγμα ιδιαίτερα αισιόδοξο.

Η ΠΕΣΣ ζητά παράταση της θητείας των Σχολικών Συμβούλων 

Από τα παραπάνω είναι φανερό, σημειώνει η ΠΕΣΣ,  ότι το νέο σύστημα σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει πριν τον Φεβρουάριο του 2019 που τίθεται στον ίδιο παραπάνω νόμο ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των κρίσεων και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

Α. Οι «νέες» δομές δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα αποτελεσματικά, γιατι υπάρχουν μεγάλες συνέργειες μεταξύ τους

Β. Το πρόταγμα πρέπει να είναι η σωστή υποστήριξη των μαθητών και των κηδεμόνων τους, των Σχολικών Μονάδων και των Συνάδελφων Εκπαιδευτικών και όχι οι αποσπασματικές και ελλιπείς «λύσεις» οι οποίες θα απαξιώσουν περεταίρω τόσο την δημόσια Εκπαίδευση αλλά και αυτές τις ίδιες «νέες υποστηρικτικές δομές»

Γ.Το άρθρο 20/&10 του ν.4547/2018 ορίζει:
« Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η.9.2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Δ. Ο νόμος λοιπόν ορίζει σαφώς ότι στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί όχι μόνο η επιλογή των στελεχών στα ΠΕΚΕΣ, στα ΚΕΣΥ και στα τμήματα πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2018, τότε πρέπει ο ΥΠΠΕΘ να δώσει παράταση (για μία μόνο φορά) έως και τον Φεβρουάριο του 2019.

Εξάλλου, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να αλλάζει ένα ολόκληρο σύστημα καθοδήγησης, εποπτείας και διοίκησης στο μέσον ενός διδακτικού έτους και γι ́ αυτό,

Ε. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

ΖΗΤΑΜΕ,

Να δοθεί η προβλεπόμενη από τον πρόσφατο νόμο 4547/2018 παράταση λειτουργίας των υπαρχόντων δομών, για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες
οι επιλογές και να στελεχωθούν πλήρως οι νέες δομές ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ & ΤΠΕ.

Σχόλια (32)

 
Δημήτρης
04 Σεπ 2018 17:38

@Έλενα
Το ίδιο σαν κι εσένα πολλοί συνάδελφοί σου, εκπαιδευτικοί... Μην θεωρείς ότι επειδή δεν γράφουμε εμείς όλοι την άποψή μας, είμαστε μειοψηφία...
Αντίθετα, μειοψηφία είναι όλοι αυτοί που θέλουν να "υπολειτουργούν" και δεν έχουν διάθεση ούτε για επιμόρφωση, ούτε για ενημέρωση... Πιστεύουν ότι είναι οι μοναδικοί, ότι είναι αυτάρκεις και ότι με το να επικροτούν την επαναφορά των ΣΣ στις οργανικές τους, με κάποιον τρόπο τους εκδικούνται...
Δεν θα κρατήσει όμως για πολύ η χαρά τους...

 
Έλενα
04 Σεπ 2018 16:17

Είμαι εκπαιδευτικός ξενόγλωσσης ειδικότητας σε νησί της Αν Μακεδονίας . Τα τελευταία χρόνια με πολλή χαρά περίμενα τα πολύ αξιόλογα σεμινάρια της σχολικής μας συμβούλου η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά. Και μάλιστα παρόλο που μένω σε νησί έχω επιμορφώσεις σε μια σειρά αξιόλογων προγραμμάτων. Και όλα αυτά δωρεάν.Φέτος ξεκινώ τη χρονιά βαριά.

 
ΜΝ
04 Σεπ 2018 14:02

@ Πλατάρος
Οι σχολικοί σύμβουλοι γιατί είναι καλύτεροι επιστημονικά από εμάς που γράφετε;Δεν είδατε την μοριοδότηση των υποψηφίων ΣΣΕ;Λάθος κάνετε.Επίσης τί γνώμη να πάρει ένας εκπαιδευτικός με 32 χρόνια υπηρεσία σε τάξη από ένα σύμβουλο,που όπως φαίνεται από τις μοριοδοτήσεις των πινάκων υποψηφίων έχει 12 ή 13 διδακτικά χρόνια;Αντιφάσκετε και με τουε διορισμούς που λέτε ότι κάποτε θα γίνουν.Ας έρθει το κάποτε και βλέπουμε.Εσείς εξ άλλου παλιότερα γράφατε ότι δεν θα γίνουν ποτέ διορισμοί.Να μην αναλύσω και τα υπόλοιπα που γράφετε και για την επερχόμεγη καταστροφολογία από την κατάργηση των ΣΣ.Ούτε ο κατακλυσμός του Νωε να γίνονταν.Συνεχίστε σαν συνήγορος τους.

 
Αντώνης
04 Σεπ 2018 11:59

Παρακολουθώ τις συζητήσεις και διαβάζω και ξαναδιαβάζω το νόμο. Χωρίς να είμαι νομικός , καταλαβαίνω ότι χρειάζεται διαπιστωτική απόφαση κατάργησης των δομών η οποία δεν έχει εκδοθεί. Αυτό , μάλλον, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται απόφαση παράτασης.

 
ΕΛΕΝΗ
04 Σεπ 2018 10:12

Τοτε αφου υπαρχει μεταγενεστερη αποφαση γιατι ορισμενες διευθυνσεις εκπαιδευσης εκοψαν το επιδομα στους σχολικους συμβουλιυς;που βασιστηκαν;

 
Στην πυρά οι προσοντούχοι Εκπαιδευτικοί
04 Σεπ 2018 09:31

@Εμμονικούς.
1. Η θητεία των Σ.Σ. έληξε το 2015. Γιατί δεν έγιναν κρίσεις αυτά τα 3 χρόνια που πέρασαν ; Ζήτησαν ποτέ οι ΣΣ παράταση όλα αυτά τα τα χρόνια ;
2. Όσοι πιστεύουν ότι αρκεί η εμπειρία για να γίνεις καθοδηγητής των Συναδέλφων σου πρέπει να ξανακαθίσουν στα θρανία.
3. Οι νέες δομές ή θα οργανωθούν σωστά ή θα απαξιωθούν και θα πάρουν μαζί τους και τη δημόσια εκπαίδευση. Το πρόβλημα είναι μερικοί μήνες ακόμα, αλλά όχι τα 3 χρόνια που πέρασαν ;
4. Οι λιγότεροι από 600 υπηρετούντες πλέον ΣΣ θα γυρίσουν πίσω και 540 θα φύγουν για ΣΕΕ, εκτός των όσων επί πλέον θα αποσπασθούν για να λειτουργήσουν οι δομές. Για ποια κάλυψη κενών θέσεων πρόκειται ;
Δυστυχώς με τέτοιες απόψεις θα πάμε άπατοι.

 
Απορία
04 Σεπ 2018 09:02

Είναι τραγικό να γίνεται τόση κουβέντα για το θέμα που υπάρχει σχετική υπ. Απόφαση. Μόνο ο @Τζίμης το είδε και το επισήμανε ή οι άλλοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν;
Πάντως αφού η έγκριση των προγραμμάτων έχει περάσει μαζί με αρκετές ακόμα διαδικασίες στους υπεύθυνους εκπαιδευτικών θεμάτων, μήπως θα ήταν μια καλή ιδέα οι ΣΣ να γυρίσουν στις οργανικές τους θέσεις μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία οι Συντονιστές, θα καλύψουν και 700 κενές θέσεις.

 
Πλατάρος Γιάννης
04 Σεπ 2018 09:01

Ακούστε και μένα παρακαλώ, μπορώ να είμαι και αντικειμενικός:
Αντικαταστάθηκαν οι ΣΣ χωρίς υποκατάστατη δομή. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καλή επαγγελματική εξέλιξη. Δεν υποστηρίζεται επαγγελματικά. Δεν υποστηρίζεται Επιστημονικά Παιδαγωγικά. Αυτό. Να το καταλάβετε κια να το εμπεδώσετε. Αφήστε την μεμψιμοιρία κατά των ΣΣ. Κανείς δεν είναι τέλειος, όπως όπως όλοι μας. Σε αυτούς , επειδή είναι καλύτεροι από εμάς επιστημονικά, οι όποιες αβελτηρίες τους φαίνονται μεγαλύτερες. Περί αυτού πρόκειται, σε συνδυασμό με την κατσίκα του γείτονα. Σας τα έχω γράψε ι100 φορές. Μην πανηγυρίζετε που δεν θα έχετε Σχολικούς Συμβούλους. Δεν έχετε καμία επαγγελματική τύχη που θα μείνετε χωρίς Παιδαγωγική και Επιστημονική υποστήριξη. Εσάς πατάνε. Θα το καταλάβετε όταν θα είναι αργά. Σας συνθλίβουν. Ποιά επιμόρφωση, αν δεν έχεις τον ΣΣ δίπλα σου να σου πει, να του πεις, να σου κάνει κάποια υπόδειξη; Μην κοιτάτε που τώρα έχετε μέση ηλικία 52 ετών και αισθάνεσθε αυτάρκεια λόγω εμπειρίας (τίποτα δεν ξέρετε, σας διαβεβαιώ, κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια) Οι νέοι όταν έλθουν , όποτε έλθουν, όσοι έλθουν, που θα πατήσουν να καθοδηγηθούν;
ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΕΕ με τους ΣΣ σε σύγκριση. Οι ΣΕΕ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το έργο των ΣΣ. ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. Μιλάω για τις διαδεδομένες ειδικότητες. Που ΕΙΧΑΝ ΣΣ. Οι Γεωπόνοι και οι άλλοι, είναι σαν να μην είχαν. Μαθηματικοί και Φυσικοί και Φιλόλογοι θα αισθανθούν την επαγγελματική τους υποβάθμιση όσο κανένας άλλος. Και θα υποβαθμιστούν και αντικειμενικά.
Υπό τις ιαχές των επιχαιρόντων για την κατάργηση των ΣΣ της πλειονότητας...
Ξέρετε η Οικονομική κρίση είναι απόρροια της Κοινωνικής. Κι αυτό διορθώνεται μόνο με ποιοτική Εκπαίδευση μετασχηματιστική της Κοινωνίας. Ουτοπικά πράγματα πλέον για την Ελλάδα...

 
Τζίμης
04 Σεπ 2018 07:53

Δεν τίθεται θέμα παράτασης καθώς το ΥΠΠΕΘ θεωρεί ότι η θητεία των Σ.Σ. συνεχίζεται μέχρι την τοποθέτηση των Σ.Ε.Ε. … σύμφωνα με την παρακάτω Υπουργική Απόφαση:
Αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3 "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου"
Άρθρο 15 Θητεία
Η επιλογή και τοποθέτηση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων.
Σε αυτή την απόφαση (μεταγενέστερη του σχετικού νόμου για τις δομές) δεν αναφέρεται πουθενά η 01/09/2018 … άρα … σιωπηρά … συνεχίζουν οι Σ.Σ. μέχρι νεωτέρας …

 
Σπύρος
04 Σεπ 2018 07:17

Παράταση θητείας "μπορεί" να δώσει ο υπουργός. Έτσι λέει ο νόμος. Δεν θέλει όμως να εκτεθεί και δεν θα δώσει.Πιέζεται εσωκομματικά. Θα ήταν απόδειξη ήττας. Απορώ με αυτούς που περίμεναν απόφαση. Μέχρι 15 Οκτωβρίου τέλος οι ΣΣ. Αντίο παιδεία.

 
Ν
04 Σεπ 2018 00:22

@Πέτρος."Τα σχολεία είναι επίσημα αφημένα στο έλεος του Θεού" γράφετε σε δραματικό τόνο.Όχι κύριε σύμβουλε.Τα σχολεία είναι στα άξια χέρια εμπείρων και φιλότιμων εκπαιδευτικών που ξέρουν να κάνουν σωστά τη δουλιά τους με ή χωρίς εσάς.Τόση υπόληψη μας έχετε θεωρώντας μας παντελώς ανίκανους.Εξ άλλου μέχρι λήξης της θητείας τους οι ΣΣ υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντα τους.
@Λειτουργός.Όταν θα χιονίσει θα δούμε άσπρη μέρα και όχι επειδή καταργείται ο θεσμός των ΣΣ δεν θα δούμε ποτέ.Έτσι είναι κύριε Σύμβουλε.Φτάνει πια η μη πιστευτή από κανέναν καταστροφολογία επειδή καταργείται ο θεσμός σας.

 
Διαπίστωση
03 Σεπ 2018 23:05

Μετά ή χωρίς τους σχολικούς συμβούλους το χάος.Αυτό διαβάζω μόνιμα στα σχόλια τους.Ότι είναι οι απαραίτητοι και χωρίς αυτούς θα διαλυθούν τα σχολεία ,ίσως και το σύμπαν.Πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό και προσβάλει και υποτιμά τους εκπαιδευτικούς.Σαν να είμαστε ολιγόνοοι και ευθυνόφοβοι και δεν μπορούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες από μόνοι μας και χρειαζόμαστε τον καθοδηγητή-μπροστάρη σύμβουλο.Έχουν να γίνουν διορισμοί μια δεκαετία.Οι εκπαιδευτικοί πια είναι με πολλά χρόνια υπηρεσία και έμπειροι.Και οι αναπληρωτές ακόμη λόγω των πολλών ετών υπηρεσίας τους είναι και αυτοί έμπειροι.Δηλαδή ,κατά τα γραφόμενά τους,οι διευθυντές σχολείων με υπηρεσία κατά Μ.Ο τα 30 χρόνια και με θητεία σαν διευθυντές τουλάχιστον δυο θητείες δεν μπορούν να λύσουν τίποτε μαζί με τον σύλλογο διδασκόντων και περιμένουν τον από μηχανής Θεό δηλ.τους συμβούλους,που οι περισσότεροι όπως αποδείχτηκε τώρα με τις επιλογές των Σ.Ε.Ε ,έχουν πολύ μικρότερη διδακτική υπηρεσία, να τους λύσει τα προβλήματα τους.Δεν είναι λοιπόν έτσι όπως τα γράφουν.Δεν είναι η πραγματικότητα.Παράλληλα οι διευθυντές σχολείων επιλέγηκαν το 2011,το 2015 και το 2017 δηλαδή τρεις φορές και οι σχολικοί σύμβουλοι μια φορά το 2011.Αυτό ενοχλεί πάρα πολύ και δεν το αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν να το αντιληφθούν.Εξ ίσου έντονα ενοχλεί και το αίτημα για νέα παράταση της συνεχούς παράτασης της θητείας τους.Πάνε για όγδοο χρόνο στην ίδια θέση, δηλαδή πάνω από δυο θητείες.Αυτό ενοχλεί επίσης έντονα και προκαλεί δυσφορία.Αν δεν το αντιλαμβάνονται δεν αντιλαμβάνονται και το ότι σχεδόν κανείς δεν τους υποστηρίζει στα αιτήματα τους.Ουσιαστικά είναι μόνοι και ακόμη και η ΝΔ δεν πήρε θέση για επαναφορά του θεσμού τους με τα ίδια πρόσωπα.Κάποια στιγμή καλώς ή κακώς έρχεται ένα τέλος,όπως προτάσει και η ίδια η φύση,και αρνούνται να το δεχτούν .

 
Πέτρος
03 Σεπ 2018 22:46

Δηλαδή γιατί δεν έχει βγει ακόμα εγκύκλιος για παράταση;
Τι περιμένει το Υπουργείο; Φάσκει και αντιφάσκει; Εφόσον οι ίδιοι στο νομοσχέδιο περί δομών προέβλεψαν παράταση, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επιλογές μέχρι 1/9/2018, ποιος ο λόγος να μην έχει ήδη δοθεί;;;
Πρόκειται για τη χειρότερη κυβερνητική διαχείριση στα θέματα Παιδείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια..
Τα σχολεία είναι πλέον και επίσημα αφημένα στο έλεος του Θεού!
Είναι δυνατόν να ξεκινάμε χωρίς κάποιος να είναι υπεύθυνος για την καθοδήγησή μας;;;
Τεράστια αποτυχία...

 
ΑΝΝΑ
03 Σεπ 2018 21:53

@Αγαπητή ΗΡΑ* και λοιπούς αγωνιούντες ! Πέναλτι σημαίνει μια τιμωρία που επιβάλλεται για την παραβίαση κάποιου νόμου ή κανόνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για ποια παραβίαση πρόκειται ; Δεν φτάνει η απαξία των συνεχών επι 3 χρόνια παρατάσεων, θα πρέπει να τιμωρηθούν κιόλας !!!

 
Χρήστος
03 Σεπ 2018 20:41

Γράφει ο "λειτουργός": "Και θα έχουν και δίκαιο οι ΣΣ, γιατί δε μπορεί να καταργεί κανείς έναν θεσμό, χωρίς να τον αξιολογήσει αντικειμενικά."
Ασφαλώς και μπορεί! Το ΠΑΣΟΚ κατάργησε τον "επάρατο" θεσμό του Επιθεωρητή γιατί έτσι ηθελαν οι τότε συνδικαλιστές χωρίς να έχει αξιολογηθεί αντικειμενικά ποτέ.
Καταλάβετέ το: Δεν νοιάζεται κάνεις εκεί ψηλά ούτε για τους εκπαιδευτικούς, ούτε για τα παιδιά. Αυτοί, όπως είχε πει ένας ... που έγινε και πρωθυπουργός "έχουν κρεμασμένη την κάπα τους"

 
Ένας εκπαιδευτικός
03 Σεπ 2018 20:03

Αυτό το "υπαρχόντων δομών" βγάζει μάτια! Αλήθεια, σχολικοί σύμβουλοι - ήτοι: επιστήμονες της αριστείας - συνέταξαν το έγγραφο;

 
Δέσποινα
03 Σεπ 2018 17:42

Ευκαιρία για πιλοτική εφαρμογή λειτουργίας των σχολείων χωρίς Σχολικούς Συμβούλους. Τώρα θα δοκιμάσουν τη γλύκα. Έτρεχαν τα κορόιδα με δικά τους έξοδα σε βουνά και στα λαγκάδια για να καμαρώνει η πολιτεία ότι έχει καθοδήγηση. Και αντί για ευχαριστώ τα άκουγαν κιόλας. Τώρα που τους πετάξανε σαν λεμονόκουπες θα αντιληφθούν ποια ήταν η αξία του θεσμού.

 
Πέτρος
03 Σεπ 2018 17:32

Τελικά θα δοθεί ή όχι παράταση;;;
Θέλουμε επίσημες ανακοινώσεις και όχι φήμες!

 
σχολιάζων
03 Σεπ 2018 17:11

η πρώτη προταση είναι η πιο αποτελεσματική και πραγματικά αγωνιστική (όχι στείρα) : παραίτηση όλων ... (το έχω προτείνει για διευθυντές παλιά για άλλα θέματα , αλλά δεν ...). σπάνε όλα τα ρεκόρ στο υπουργείο.

@ΗΡΑ* : μόνο στον Πλατάρο σχόλια; το "υπαρχόντων δομών" δεν σε συγκλονίζει;

 
Vaso
03 Σεπ 2018 16:48

Ξεκινησαν τα σχολεια κ κανεις δεν ξερει σε ποιον να απευθυνθει για χιλια μυρια θεματα. Καλα θα κανουν να δωσουν παραταση εως οτου γινουν ολες οι ενεργειες

 
Πανος
03 Σεπ 2018 16:24

Ποιος σύμβουλος θα ασχοληθεί, όσο διάστημα του μένει ,τώρα στην αρχή της σχολικής χρονιάς με τα θέματα διδασκαλίας των καθηγητών.Εμείς εδώ στα Δωδεκάνησα όλοι οι σύμβουλοι ήταν κοντά μας από την πρώτη μέρα τα προηγούμενα χρόνια

 
Λειτουργός
03 Σεπ 2018 15:48

Παράταση στους ΣΣ, μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα, γιατί έτσι πως τα έκαναν στο Υπουργείο, είναι πιθανόν να ''τινάξουν στον αέρα'' ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας...
Προβλέπεται μεγάλη αναταραχή και σύγκρουση με την ΠΕΣΣ. Όχι έτσι απλά. Στις αίθουσες των Δικαστηρίων. Και θα έχουν και δίκαιο οι ΣΣ, γιατί δε μπορεί να καταργεί κανείς έναν θεσμό, χωρίς να τον αξιολογήσει αντικειμενικά.
Κι εμείς οι εκπαιδευτικοί τελείως ακάλυπτοι για το ξεκίνημα... Δεν ενδιαφέρει κανέναν εκεί στο Υπουργείο, αν εμείς έχουμε να διαχειριστούμε προβλήματα στην τάξη, αλλά δεν υπάρχει κανείς να μας βοηθήσει...
Η κατάντια σ' ολόκληρο το μεγαλείο της...
Το πείραμα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ απέτυχε, η Παιδεία "απεβίωσε"...

 
ΗΡΑ*
03 Σεπ 2018 15:22

κοιν.: Ζορμπας
Παρααά-, παρααά-, παρααά-, παρααά-, και ξανά παρααά- - έχω χάσει πλέον το αριθμό ... - ταση. Καλά θα κάνει η ΠΕΣΣ να αποδεχθεί την πρόταση του " Ζορμπάς" για να περάσουμε στη διαδικασία των πέναλτι. Τι πιο δίκαιο, αξιοκρατικό και... αντικειμενικό ! Να τελειώνουμε επιτέλους ! Είναι δίκαιο ας γίνει και πράξη...

 
Τι δε ζήτησε η ΠΕΣΣ
03 Σεπ 2018 14:53

Η ΠΕΣΣ θα έπρεπε να ζητήσει το αυτονόητο, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μονιμότητα στη θέση του σχολικού συμβόλου, για όσους εξ' αυτών έχουν τουλάχιστον δύο επιτυχείς κρίσεις και τουλάχιστον δύο επιτυχείς θητείες ως σχολικοί σύμβουλοι. Η μεθόδευση ( βλέπε γελοιότητα μοριοδότησης ) να απαξιώσουν στελέχη με εμπειρία και πλούσια αντικειμενικά-ακαδημαϊκά προσόντα, που αποκτήθηκαν σε χρονικές περιόδους που είχαν κάποια αξία ( όχι όπως σήμερα που τα μεταπτυχιακά είναι περισσότερα των βασικών πτυχίων ), μάλλον στο βόλεμα ημετέρων αποσκοπεί κι όχι στο καλό της εκπαίδευσης.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
03 Σεπ 2018 14:35

Έλεος πια με την ΠΕΣΣ

 
Γιάννης
03 Σεπ 2018 13:55

Κακώς η ΠΕΣΣ ζητά παράταση της θητείας. Και κακώς δυσανασχετούν κάποιοι με την παράταση. Η παράταση θα αποδειχθεί αναγκαία έως ότου τοποθετηθούν οι συντονιστές. Η ουσία όμως είναι άλλη και θα φανεί σύντομα: με τους Συντονιστές μακριά από τα σχολεία, με τις περισσότερες αρμοδιότητες των Συμβούλων να έχουν μεταφερθεί στις/στους Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί «θα ψάχνονται», ενώ παράλληλα θα προχωράμε σε αναβίωση του επιθεωρητισμού με αναβαθμισμένους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

 
Ζορμπας
03 Σεπ 2018 13:45

Παράταση τέλος. Πάμε στα πέναλτι.

 
Νικος
03 Σεπ 2018 12:06

Αφού πρώτα απαξίωσε τα στελεχη και τα μηδένισε στα μάτια της κοινωνίας πειραματίζεται με το νέο τόσο στα στελέχη όσο και στους μαθητές και τους γονείς τους που δεν ξέρουν ακόμα πως θα δώσουν εξετάσεις ούτε στο σχολείο τους ούτε στο πανεπιστήμιο.Η εκπαίδευση είχε πάντα προβλήματα αλλά αυτά δεν έχουν ξαναγίνει δεν τα έχω ξαναδει στα 60 μου χρόνια

 
Έλεος πια ΠΕΣΣ
03 Σεπ 2018 11:56

Ζητάτε παράταση μέχρι τον ...Φεβρουάριο του 2019.Δηλαδή να είστε στην ίδια θέση για πάνω από 7 χρόνια με μια επιλογή το 2011.Έλεος πια.Υπάρχει το μέτρο και το όριο.Δεν αντιλαμβάνεσθε ότι αυτό το αίτημα προσβάλει τον κοινό νου;Αυτοί τότε που είναι υποψήφιοι για ποιο λόγο είναι και γιατί να περιμένουν τόσους μήνες;Πληροφοριακά οι περισσότεροι ΣΣ είναι υποψήφιοι με τεράστιες πιθανότητες να γίνουν οι περισσότεροι.Αυτοί συμφωνούν μαζί σας;

 
ekpaideytikos
03 Σεπ 2018 10:52

το ζητούμενο είναι πως θα υποστηρίζεται το εργο του εκπαιδευτικού στην τάξη. Μέχρι τώρα οποια δυσκολία συναντούσαμε είτε στην εφαρμογή του ΑΠΣ είτε σε σχέση με τους γονείς είτε με δύσκολους μαθητές χωρίς κάποια διάγνωση, τη συζητούσαμε με τον Σχ.Σύμβουλο πρώτα τηλεφωνικά και άμεσα ερχόταν στο σχολείο και είχαμε την καθοδήγηση με την ευθύνη του Σ.Σ, τώρα αναρωτιέμαι πως ένας Συντονιστής θα κάνει απο την Περιφέρεια κάτι ανάλογο, κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια στους εκπαιδευτικούς. Οι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΈς ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. Επίσης, με το ΣΧ. Σύμβουλο συζητούσαμε το ωρολογιο προγραμμα τώρα πως ο υπ. Εκπαιδευτικών θεμάτων θα κάνει αυτή τη δουλειά για όλα τα σχολεία (νηπ/γεία και δημοτικά) και πως θα τα ελέγχει αφου π.χ δεν γνωρίζει τίποτα απο τάξεις νηπιαγωγείων αν είναι δάσκαλος ή το αντίθετο και πολλά άλλα που γεννούν απορίες ...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ