Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Υπουργείο: 21 ερωτήσεις -απαντήσεις για το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ και τις αλλαγές στο Λύκειο

Δημοσίευση: 04/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κείμενο με 21 ερωτήσεις -απαντήσεις για το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ και τις αλλαγές στο Λύκειο, που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει ως εξής:

1.    Ποιες είναι οι κύριες αλλαγές που φέρνει η πρόταση για τη Γ’ Λυκείου;

•    Τα μόνα μαθήματα που θα είναι υποχρεωτικά για όλους είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή και μαθήματα επιλογής οι Ξένες Γλώσσες και το Σχέδιο.
•    Αύξηση των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα των Επιστημονικών Πεδίων (6 ώρες ανά μάθημα).
•    Η Γ’ Λυκείου δεν θα έχει την πληθώρα των μαθημάτων γενικής παιδείας.
•    Αντικατάσταση του μαθήματος των Λατινικών από το μάθημα της Κοινωνιολογίας στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
•    Εμπλουτισμός του μαθήματος των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας με την κοινωνική διάσταση της Οικονομίας στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
•    Οι τρεις Ομάδες Προσανατολισμού, γίνονται τέσσερις, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα Επιστημονικό Πεδίο. Συγκεκριμένα η σημερινή Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών διαιρείται σε δύο Ομάδες Προσανατολισμού, η μια από τις οποίες οδηγεί στο δεύτερο και η άλλη στο τρίτο Επιστημονικό Πεδίο.
•    Ενδοσχολικές εξετάσεις που θα οδηγούν στο απολυτήριο μόνον με τα 3 μαθήματα των επιστημονικών πεδίων και της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας.
•    Διοργάνωση ενδοσχολικών εξετάσεων σε επίπεδο ομάδων σχολείων.
•    Ελεύθερη πρόσβαση σε Τμήματα ΑΕΙ μόνο με τον βαθμό του απολυτηρίου, ανάλογα με τις προτιμήσεις και την ζήτηση των υποψηφίων.
•    Εισαγωγή βαρύτητας 10% του βαθμού του απολυτηρίου στις τελικές επιδόσεις των μαθητών που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

2.    Γιατί οι προτεινόμενες αλλαγές βελτιώνουν τη σημερινή κατάσταση της Γ’ Λυκείου;

•    Επειδή αυξάνουν τον χρόνο διδασκαλίας και άρα προετοιμασίας των μαθημάτων που απαιτούνται για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, τονώνοντας έτσι το ενδιαφέρον όλων των μαθητών για το σχολείο και ευνοώντας κυρίως τους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια για ιδιαίτερα και φροντιστήρια.
•    Επειδή οι μαθητές θα εξεταστούν τόσο στις ενδοσχολικές εξετάσεις όσο και στις πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα που θα είναι κατά τεκμήριο συναφή με τα επιστημονικά αντικείμενα των Τμημάτων ΑΕΙ στα οποία στοχεύουν να σπουδάσουν.
•    Επειδή εισάγουν για πρώτη φορά στα χρονικά την πολυπόθητη και διεθνώς κατοχυρωμένη ελεύθερη πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση με την απόκτηση του απολυτηρίου.
•    Επειδή αναβαθμίζουν τις ενδοσχολικές εξετάσεις και τον αντίκτυπο του απολυτηρίου σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα ΑΕΙ και άρα τον ρόλο των εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου, οι οποίοι, παρά τις τεράστιες προσπάθειες που κάνουν, απαξιώνονται λόγω ενός συστήματος που έχει οδηγήσει στην ακύρωση της Γ’ Λυκείου.

3.    Η αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους της γενικής παιδείας από τη Γ’ Λυκείου δεν είναι ενάντια στον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό της ρόλο;

Δυστυχώς η συσσωρευμένη εμπειρία των τελευταίων ετών απέδειξε ότι σήμερα η Γ’ Λυκείου δεν παίζει κανέναν παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο. Ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε αυτά που είναι γενικής μόρφωσης και αυτά που είναι εξεταζόμενα για εισαγωγή στα ΑΕΙ οδήγησε σε πλήρη αδιαφορία για τα πρώτα και προσφυγή σε θεσμούς παραπαιδείας για τα δεύτερα. Αποτέλεσμα είναι η πλήρης υποβάθμιση της Γ’ Λυκείου με διαλυτικές επιπτώσεις και στη Β’ Λυκείου. Ο μόνος τρόπος ισχυροποίησης της Γ΄ Λυκείου είναι ο μετασχηματισμός της σε μία τάξη θεματικής εξειδίκευσης, όπου τα απαραίτητα εφόδια ανά Επιστημονικό Πεδίο θα παρέχονται στον μέγιστο βαθμό για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική τους τάξη και τις μαθησιακές τους επιδόσεις.
Η εξειδίκευση δε σημαίνει αναγκαστικά "φροντιστηριοποίηση". Το ότι η Γ΄ Λυκείου συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όχι μια ξεκομμένη χρονιά προετοιμασίας για όποιον θέλει να εισαχθεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι ενδεικτική για τις επιλογές του Υπουργείου. Η εμβάθυνση σε καθορισμένα αντικείμενα δεν πρέπει να έχει και δεν θα έχει καμία σχέση με τις τεχνικές απομνημόνευσης/αποστήθισης που χαρακτηρίζουν την παραπαιδεία. Στόχος του σχολείου και ιδίως της Γ’ Λυκείου πρέπει να είναι η προετοιμασία μελλοντικών επιστημόνων.

4.    Γιατί αντικαθίστανται τα Λατινικά από την Κοινωνιολογία;

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα Λατινικά όπως διδάσκονται, δεν παίζουν κανέναν εκπαιδευτικό ρόλο πέρα από το να είναι ένα μάθημα που βασίζεται εξολοκλήρου στην αποστήθιση και συμβάλλει σε μία τεχνητή αύξηση των βάσεων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου. Επιπλέον, η διδασκαλία των Λατινικών στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς και μάλιστα με προοπτική εισαγωγικών εξετάσεων είναι αναπόφευκτο να περιορίζεται στην εξέταση σωρείας μορφοσυντακτικών φαινομένων και στην αποστήθιση μικρών κατασκευασμένων κειμένων, με πολύ μικρή σχέση με την πραγματική λατινική γραμματεία. Πέραν όμως του επιστημονικού/παιδαγωγικού προβλήματος, έπρεπε να αντιμετωπιστεί και το εξής πρόβλημα: Η μειωμένη ύλη και η τυποποίηση οδηγούν σήμερα στον μεγάλο αριθμό αριστούχων στο συγκεκριμένο μάθημα και, κατά συνέπεια, στη στρέβλωση των αποτελεσμάτων. Η Κοινωνιολογία, αντίθετα, είναι ένα γνωστικό αντικείμενο που ενδιαφέρει τους νέους, θέτει θέματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι έφηβοι, επεξεργάζεται ζητήματα κοινωνικών δομών και της ιστορικής τους εξέλιξης  και συμβάλλει, με ορισμένες από τις θεωρητικές επεξεργασίες στη γνώση καταστατικών στοιχείων του Δυτικού (και όχι μόνον) πολιτισμού.

5.    Υπάρχουν βιβλία, ύλη, πρόγραμμα για κάθε μάθημα ανά επιστημονικό πεδίο;

Το ΥΠΠΕΘ έχει μελετήσει σε βάθος το ζήτημα και έχει προδιαγράψει την ύλη για όλα τα μαθήματα. Τα περισσότερα μαθήματα θα βασιστούν στα υπάρχοντα βιβλία και σε ό,τι αφορά τα νέα μαθήματα, το ΥΠΠΕΘ θα φροντίσει ώστε να είναι έτοιμα τα βιβλία της Γ’ Λυκείου εγκαίρως.

6.    Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας συνεπάγεται και ανάλογη αύξηση της ύλης;

Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας έχει πρώτο στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών εντός του σχολείου, ώστε να μην καταφεύγουν στις λύσεις της παραπαιδείας. Συνεπώς η γενναία αύξηση των ωρών διδασκαλίας θα συνοδευτεί από μία λελογισμένη και σε καμία περίπτωση ανάλογη αύξηση της ύλης, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς με άνεση χρόνου να σχεδιάζουν τα μαθήματα και να αναδείξουν την ουσία του κάθε γνωστικού πεδίου - μέσα από περισσότερες συζητήσεις, επίλυση ασκήσεων, μελέτης παραδειγμάτων, επαναλήψεις κτλ.

7.    Θα μπορούν οι μαθητές να διαγωνίζονται σε μαθήματα που δεν ανήκουν στο επιστημονικό τους πεδίο ώστε να μπορούν εν δυνάμει να έχουν πρόσβαση σε Τμήματα άλλων πεδίων;

Η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα Επιστημονικά Πεδία με την εξέταση σε 5ο μάθημα ή με αντικατάσταση ενός μαθήματος του Επιστημονικού Πεδίου από μάθημα γενικής παιδείας δεν είναι μία ορθολογική δυνατότητα για τους μαθητές. Δεν είναι π.χ. δυνατό ένας μαθητής της 1ης Ομάδας Προσανατολισμού, που στοχεύει στις ανθρωπιστικές σπουδές και έχει προετοιμαστεί στα Αρχαία Ελληνικά και την Ιστορία, να μπορεί να εισαχθεί σε Τμήμα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου που αναφέρεται στις επιστήμες υγείας απλά με την εξέταση στη Βιολογία γενικής παιδείας όπως γίνεται σήμερα! Τα Τμήματα των ΑΕΙ που σχετίζονται με αυτό το Επιστημονικό Πεδίο απαιτούν καλή γνώση των μαθητών τόσο στη Χημεία όσο και στη Φυσική. Για την αύξηση των επιλογών που μπορεί να έχει ένας μαθητής ανά Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να τονιστεί ότι πλέον τα Τμήματα Παιδαγωγικών Σπουδών και τα Τμήματα Καλλιτεχνικών Σπουδών είναι προσβάσιμα από όλα τα Επιστημονικά Πεδία. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΠΕΘ επεξεργάζεται σχέδιο που μελετά ενδελεχώς τη συνάφεια Τμημάτων που ανήκουν σε διαφορετικά Επιστημονικά Πεδία, ώστε να είναι ταυτόχρονα προσβάσιμα από περισσότερα του ενός Πεδία. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη σήμερα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε πληθώρα Τμημάτων από το κάθε Επιστημονικό Πεδίο χωρίς τη χρήση του 5ου μαθήματος, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Να σημειωθεί ότι κάποια από τα Τμήματα είναι και σήμερα προσβάσιμα από περισσότερα του ενός Πεδία.

8.    Πώς επιτυγχάνεται η ελεύθερη πρόσβαση;

Η ελεύθερη πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω της αρχικής κατάθεσης μηχανογραφικού περιορισμένων επιλογών από τους μαθητές στο τέλος της Β’ Λυκείου. Λόγω του περιορισμένου αριθμού επιλογών οι οποίες εκτιμώνται κοντά στις δέκα, τα διαφορετικά μοντέλα που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο παρέχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε πολλά Τμήματα με την απόκτηση του απολυτηρίου χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις.

9.    Γιατί ο αριθμός των τμημάτων του πρώτου μηχανογραφικού περιορίζεται κοντά στις 10 επιλογές.

Ο μέγιστος αριθμός των δηλώσεων προτίμησης μετά το τέλος της Β’ Λυκείου είναι καλό να είναι χαμηλός, ώστε να αντανακλά τις πραγματικές επιθυμίες των υποψηφίων ως προς το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο προσδοκούν να κατευθυνθούν. Ο αριθμός των 10 επιλογών είναι ένας ενδεικτικός αριθμός για την αποτύπωση των πραγματικών επιθυμιών των μαθητών και με σωστή καθοδήγηση από τους καθηγητές τους θα τους παρακινήσει να προβληματιστούν και να επιλέξουν με βάση τις πραγματικές τους επιθυμίες τα γνωστικά πεδία που είναι του άμεσου ενδιαφέροντός τους.

Αποσαφηνίζεται ότι για τους μαθητές που θα εξεταστούν στις πανελλαδικές, θα εξακολουθήσει να υπάρχει η υποχρεωτική δήλωση μηχανογραφικού μετά τη γνωστοποίηση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως ισχύει και σήμερα με απεριόριστο αριθμό επιλογών (βλ. ερ. 10).

10.    Πόσες φορές συμπληρώνουν μηχανογραφικό οι μαθητές;

Δύο φορές κατά μέγιστο. Η πρώτη δήλωση/συμπλήρωση μηχανογραφικού λαμβάνει χώρα στο τέλος της Β’ Λυκείου και είναι αρχική κατάθεση μηχανογραφικού περιορισμένων επιλογών. Από την πρώτη δήλωση θα προκύψουν εκείνα τα Τμήματα στα οποία θα είναι δυνατή η πρόσβαση μόνο με την απόκτηση του απολυτηρίου (Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης – ΤΕΠ, Τμήματα για τα οποία οι δηλώσεις του πρώτου μηχανογραφικού ήταν λιγότερες από τις θέσεις που προσφέρουν). Άρα από την αρχή, τον Ιούλιο μετά την Β’ Λυκείου, οι μαθητές θα γνωρίζουν αν μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα μόνο με το απολυτήριό τους (δηλ. αν στον κατάλογο των 10 Τμημάτων που δήλωσαν προέκυψαν ΤΕΠ) ή αν θα πρέπει να ετοιμαστούν για πανελλαδικές εξετάσεις. Εάν το επιθυμεί, τον Φεβρουάριο της Γ’ Λυκείου, ο μαθητής ο οποίος στον κατάλογο των 10 Τμημάτων που δήλωσε είχαν προκύψει ΤΕΠ, έχει το δικαίωμα είτε να κατοχυρώσει ένα από αυτά και να εισαχθεί με μόνο προαπαιτούμενο το απολυτήριο ή να παραιτηθεί από τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και να επιλέξει να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Για όλους τους υπολοίπους ισχύει το σημερινό καθεστώς (συμπλήρωση μηχανογραφικών με απεριόριστο αριθμό επιλογών, όπως ισχύουν σήμερα, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Ιούλιο μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου κ.τ.λ.).

11.    Αν ένα Τμήμα ανήκει στην κατηγορία των Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης θα είναι διαθέσιμο για τους μαθητές που θα εξεταστούν στις πανελλαδικές;

Ναι, αλλά οι θέσεις που θα παρέχει για τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις είναι αυτές που απέμειναν μετά και την οριστική απόφαση των μαθητών που το είχαν αρχικά δηλώσει και αποφάσισαν να εισαχθούν σε αυτό χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις τον Φεβρουάριο. Π.χ. αν το Τμήμα «Ψ» διαθέτει 100 θέσεις, τον Ιούλιο της Β΄ Λυκείου, το δήλωσαν 40 μαθητές στο πρώτο μηχανογραφικό, αλλά τελικά τον Φεβρουάριο της Γ’ Λυκείου το επέλεξαν οι 25, αυτό συνεπάγεται ότι στο Τμήμα αυτό 25 θέσεις καταλήφθηκαν με ελεύθερη πρόσβαση μέσω του απολυτηρίου και 75 θα διατεθούν σε όσους εξεταστούν στις πανελλαδικές.

12.    Μπορεί ένας μαθητής ο οποίος λόγω του μηχανογραφικού του Ιουλίου μετά την Β’ Λυκείου εισάγεται σε Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης, να αποφασίσει μετά τον Φεβρουάριο να δώσει και πανελλαδικές εξετάσεις;

Όχι. Εφόσον ζήτησε να εισαχθεί σε Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης τον Φεβρουάριο, δεν μπορεί να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, δηλ. αν το Φεβρουάριο επιλέξει να κατοχυρώσει ένα Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης, χάνει την επιλογή να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Αντίστροφα, αν το Φεβρουάριο επιλέξει να εξεταστεί στις πανελλαδικές εξετάσεις, χάνει την επιλογή ελεύθερης πρόσβασης.

13.    Η διαδικασία αρχικού μηχανογραφικού θα είναι διαθέσιμη και για τους απόφοιτους;

Λόγω του ότι ένα τέτοιο σύστημα ελεύθερης πρόσβασης εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την πρώτη χρονιά η δυνατότητα αυτή θα δοθεί μόνο στους μαθητές που ολοκληρώνουν τη Β΄ Λυκείου τον Ιούνιο του 2019. Μετά την αξιολόγηση του συστήματος εισαγωγής και την καλύτερη μελέτη των χαρακτηριστικών του θα επανεξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης της πρώτης φάσης δήλωσης μηχανογραφικών και σε αποφοίτους που επιθυμούν να εισαχθούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, οι οποίοι ούτως ή άλλως σήμερα έχουν τη δυνατότητα αυτή μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.

14.    Η διαδικασία αρχικού μηχανογραφικού είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές;

Είναι υποχρεωτική για όσους θέλουν να εισαχθούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ακόμα και για αυτούς τους μαθητές που θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στις πανελλαδικές εξετάσεις, διότι αυτή η πρώτη διαδικασία θα κρίνει ποια Τμήματα, βάσει των προτιμήσεων και της ζήτησης όλων των υποψηφίων είναι προσβάσιμα μόνο μέσω πανελλαδικών και ποια είναι ελεύθερης πρόσβασης και άρα προσβάσιμα και μέσω του απολυτηρίου. Για αυτόν τον λόγο η σημασία της πρώτης αυτής δήλωσης είναι πολύ μεγάλη και θα πρέπει όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν συνειδητά, ώστε τα Τμήματα που θα δηλώσουν να αντιστοιχούν στις πραγματικές τους προτιμήσεις. Η δυνατότητα των τελειοφοίτων της Β’ Λυκείου να συμπληρώσουν ένα πρώτο μηχανογραφικό με περιορισμένο αριθμό προτιμήσεων, αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία ωρίμανσης των προβληματισμών και της στοχοθεσίας τους. Η συμπλήρωση της δήλωσης προτίμησης θα αποτελεί την κατάληξη προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων της Β΄ Λυκείου. Με τον τρόπο αυτόν θα προηγείται η ενημέρωση και η συμβουλευτική και θα ακολουθεί η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Σε αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός, καθώς θα συμβάλει στην ενημέρωση και τη συμβουλευτική με στόχο να καθοδηγήσει τους μαθητές στις σωστές επιλογές.

15.    Γιατί να δίνουν δύο φορές τα ίδια μαθήματα και στις ενδοσχολικές και στις πανελλαδικές εξετάσεις;

Διότι τόσο οι μαθητές που τελικά θα εισαχθούν με την ελεύθερη πρόσβαση, όσο και αυτοί που θα επιλέξουν εισαγωγή με πανελλαδικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και μαθησιακών αποτελεσμάτων στα αντικείμενα που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το Επιστημονικό Πεδίο που επιλέγουν. Αυτά τα μαθήματα θα πρέπει να κρίνουν με μεγαλύτερη βαρύτητα τον βαθμό του απολυτηρίου, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη στις τελικές επιδόσεις και των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.

16.    Πώς θα προκύπτει ο βαθμός απολυτηρίου;

Για τα εξεταζόμενα μαθήματα το 40% του βαθμού προκύπτει από τα αποτελέσματα των ενδοσχολικών εξετάσεων και το 60% από τους βαθμούς των δύο τετραμήνων. Για τα μη εξεταζόμενα μετρά ο βαθμός μόνο των τετραμήνων.

17.    Ποια η βαρύτητα του βαθμού του απολυτηρίου στη βαθμολογία για τις πανελλαδικές;

Ο βαθμός του απολυτηρίου θα έχει ένα συντελεστή 10% επί των μορίων που λαμβάνει κάποιος μαθητής που εξετάζεται στις πανελλαδικές, με προοπτική να αυξάνει σταδιακά η βαρύτητά του όσο θα αυξάνει και η αξιοπιστία του, τόσο αντικειμενικά, με την αναβάθμιση των σπουδών στο Λύκειο, όσο και στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας.

18.    Δεδομένου ότι ο βαθμός του απολυτηρίου λαμβάνεται υπόψη στις πανελλαδικές, πώς θα εξασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων και η αξιοπιστία του;

Η αξιοπιστία του απολυτηρίου ενισχύεται με την αναβάθμιση των ενδοσχολικών εξετάσεων. Για την αναβάθμιση αυτή, αντί για δεύτερες πανελλαδικές κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις, προκρίνεται η λύση της συνεργατικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Έτσι, αφενός δε μειώνεται η αυτονομία των σχολείων και αφετέρου η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα πρώτο στάδιο για την εμπέδωση της συνεργατικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η οποία ήδη προβλέπεται να επεκταθεί και σε πολλούς άλλους τομείς. Τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες ανά Δήμο στις μεγάλες πόλεις και ανά Νομό στην επαρχία. Τα θέματα σε κάθε μάθημα των Ομάδων Προσανατολισμού θα προετοιμάζονται από ομάδα διδασκόντων όλων των σχολείων ανά ομάδα σχολείων και το τελικό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση ομάδας θεμάτων μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος. Τα θέματα θα στέλνονται ηλεκτρονικά στους μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας και η εξέταση θα είναι δίωρη. Επιτηρητές θα είναι οι καθηγητές των δημόσιων σχολείων, αλλά διαφορετικής ειδικότητας από την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος. Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας από το δημόσιο σχολείο και ένας από το ιδιωτικό σχολείο. Τα γραπτά των μαθητών, αφού καλυφθούν τα ονόματα, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου. Με την παραπάνω διαδικασία ενισχύεται ο ρόλος της σχολικής μονάδας και αναβαθμίζεται η αξιοπιστία των τελικών εξετάσεων και απαντώνται οι ανησυχίες ότι θα υπάρξουν αδικαιολόγητα υψηλές βαθμολογίες. Σε βάθος χρόνου και εφόσον η προτεινόμενη μεταρρύθμιση κριθεί επιτυχημένη, στόχος είναι να αυξάνεται η βαρύτητα του απολυτηρίου για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, έτσι ώστε μελλοντικά το Σχολείο να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα μετάδοσης γνώσης για την προετοιμασία του επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

19.    Μπορεί κάποιος που εισήχθη σε Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα;

Όχι, εφόσον έχει επιλέξει Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης, αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή, οπότε δεν έχει νόημα η μετεγγραφή. Φυσικά, αν προκύψουν αιφνιδίως λόγοι μετεγγραφής μετά την εισαγωγή του μαθητή στο Τμήμα της προτίμησής του, θα μπορεί να αξιοποιεί τη διαδικασία των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών.

20.    Τι επιπτώσεις θα έχει το προτεινόμενο σύστημα στα ιδιαίτερα και στα φρονιστήρια;

Η εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου πρέπει να έχει ως μοναδικό γνώμονα την ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Ο σχεδιασμός αυτής της πολιτικής έχει σαν κριτήριο την επίλυση προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω των στρεβλώσεων του εκπαιδευτικού μας συστήματος αλλά και καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στο εξωτερικό.

Στην παρούσα φάση όλοι συμφωνούν ότι «κάτι πρέπει να γίνει» με την Γ’ Λυκείου - με την απουσία ουσιαστικά αυτής της τάξης από την εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουμε αναφερθεί σε κάποιους από τους λόγους που έχουν δημιουργήσει αυτήν την κατάσταση. Ούτε τα ιδιαίτερα ούτε και τα φροντιστήρια δεν ευθύνονται αποκλειστικά για αυτήν την κατάσταση. Υπήρξαν και υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα φροντιστήρια έχουν προσφέρει σε συγκεκριμένους μαθητές εκείνη την εκπαίδευση και την προετοιμασία που τα σχολεία δεν κατάφεραν να προσφέρουν. Με άλλα λόγια, κάλυπταν ελλείψεις του ίδιου του σχολείου. Η προσπάθεια είναι να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις αυτές, οι οποίες δεν είναι, βέβαια, ο κανόνας. Συνεπώς, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση δεν είναι εναντίον κανενός, αλλά υπέρ του δημόσιου σχολείου.

21.    Μήπως με τον διαχωρισμό των Τμημάτων σε Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης και Τμήματα όπου η πρόσβαση επιτυγχάνεται μόνο μέσω των πανελλαδικών δημιουργούνται Τμήματα «δύο ταχυτήτων»;

Τα Τμήματα «δύο ταχυτήτων» είναι φαινόμενο που παρατηρείται και σήμερα και προκαλείται από τη διαφορά στις προτιμήσεις των υποψηφίων και όχι από το ίδιο το σύστημα εισαγωγής. Τα αίτια των προτιμήσεων σχετίζονται ούτως ή άλλως περισσότερο με εξωτερικούς παράγοντες (αγορά εργασίας, εντοπιότητα κλπ.) και λιγότερο με την ποιότητα κάθε Τμήματος σε επιστημονικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, αλλά και στην Ελλάδα, υπάρχουν Τμήματα με μεγαλύτερο κοινωνικό κύρος και άλλα που το κοινωνικό τους κύρος δεν είναι τόσο υψηλό. Αυτό πολλές φορές δεν αντιστοιχεί στο επιστημονικό κύρος των Τμημάτων. Η διεθνής και ελληνική επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των διαφόρων Τμημάτων, ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους κύρος και τη ζήτηση που έχουν εκ μέρους των υποψηφίων. Γι' αυτό, όπως έχουμε ήδη τονίσει, τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021 είναι σημαδιακά: αφενός για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί από τώρα σχεδιάζεται η αναβάθμιση όλων των Ιδρυμάτων με νέα Τμήματα, νέο προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές και αφετέρου για τη δευτεροβάθμια γιατί θα είναι οι χρονιές που θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή της Γ΄ Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Σχόλια (10)

 
Επιστήμη Υπολογιστών
04 Σεπ 2018 20:08

όσοι έχουμε διαβάσει τα πορίσματα Γαβρόγλου, Λιάκου και Κουζέλη την τελευταία διετία και τα όσα ανέφεραν για την Πληροφορική αλλά και για το λύκειο αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς συνέβη ΞΑΝΑ τον τελευταίο χρόνο και γιατί έγινε στροφή ... 360 μοιρών.
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των διαδικτυακών σχολίων, τα κείμενα υπάρχουν δημόσια και οι συνεχείς αναφορές και επικλήσεις σε γκρίνιες δεν είναι ικανές να κρύψουν την ένδεια των επιχειρημάτων και των συντεχνιών.

 
Αντιστοιχίσεις σε Αναλ_Προγρ_Σπουδών στις ΑΒΓ τάξεις Λυκείου
05 Σεπ 2018 14:11

Θα πρέπει άμεσα να αναπροσαρμοστούν, τα πρόσφατα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για κάθε γνωστικό αντικείμενο / μάθημα και για κάθε τάξη στα Γενικά Λύκεια (όπως έχουν εκδοθεί και ισχύουν) ώστε να μεταφερθεί η ύλη της "παλιάς Γ΄" τάξης στις "νέες πλέον" Α' και Β' τάξεις εφόσον δεν θα υπάρχουν στη "νέα Γ΄" τάξη ως κοινά μαθήματα.
Το ερώτημα που τίθεται είναι: "Πόσο σοβαρά έχει συζητηθεί, το τί ακριβώς και σε τί βάθος και με πόσες ώρες διδασκαλίας θα διδάσκονται οι μαθητές στις 2 πρώτες τάξεις των Λυκείων και τί και πώς στη Γ' Λυκείου. Αν η νέα Α΄Λυκείου πρέπει να είναι ισοδύναμη της Α' ΕΠΑΛ , τότε η νέα Β' Λυκείου έχει σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζεται περισσότερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα από το Υπουργείο Παιδείας.

 
Μαθητές Λυκείου 2020
05 Σεπ 2018 17:17

Ερ. 12 <<Αν το Φεβρουάριο ο μαθητής επιλέξει να κατοχυρώσει ένα Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης, χάνει την επιλογή να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Αντίστροφα, αν το Φεβρουάριο επιλέξει να εξεταστεί στις πανελλαδικές εξετάσεις, χάνει την επιλογή ελεύθερης πρόσβασης>>

Ποιο είναι το προφίλ των μαθητών που θα επιλέξουν αυτήν την οδό; Δεν είναι προφανές ότι θα είναι κατά 90% μαθητές με πάρα πολλές ελλείψεις από το σχολείο, που νιώθουν ότι την τελευταία χρονιά δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν ούτε τη βασική ύλη των μαθημάτων;

Ερ. 11 <<Αν το Τμήμα «Ψ» διαθέτει 100 θέσεις, τον Ιούλιο της Β΄ Λυκείου, το δήλωσαν 40 μαθητές στο πρώτο μηχανογραφικό, αλλά τελικά τον Φεβρουάριο της Γ’ Λυκείου το επέλεξαν οι 25, αυτό συνεπάγεται ότι στο Τμήμα αυτό 25 θέσεις καταλήφθηκαν με ελεύθερη πρόσβαση μέσω του απολυτηρίου και 75 θα διατεθούν σε όσους εξεταστούν στις πανελλαδικές>>

Πώς θα συνυπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες φοιτητών στο ίδιο τμήμα, με τις ίδιες απαιτήσεις στα μαθήματα; Δεν είναι προφανές ότι οι αδυναμίες των μαθητών στη δευτεροβάθμια θα μετακυλιστούν και στην τριτοβάθμια;

Ερ. 15 (Διπλές εξετάσεις) <<Τόσο οι μαθητές που τελικά θα εισαχθούν με την ελεύθερη πρόσβαση, όσο και αυτοί που θα επιλέξουν εισαγωγή με πανελλαδικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και μαθησιακών αποτελεσμάτων στα αντικείμενα που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το Επιστημονικό Πεδίο που επιλέγουν>>

Όσοι επιλέξουν πανελλαδικές εξετάσεις εξετάζονται σε θέματα κοινά σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές ανα την Ελλάδα. Τί παραπάνω χρειάζεται να αποδείξουν αυτοί οι μαθητές, που από όσα συνάγονται από τα παραπάνω μάλλον θα αποτελούν το 90% των τελειόφοιτων;...

Πουθενά δεν εφαρμόζεται σύστημα διπλής εξέτασης (τοπικής-εθνικής) ίδιου μαθήματος, ίδιας ύλης, για τον ίδιο σκοπό (προσμέτρηση βαθμών με δύο τρόπους για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια)...

Τέλος, Ερ. 19 (Μετεγγραφές)

Ξεκάθαρα ο φοιτητής-ελεύθερη πρόσβασης στο τμήμα Ψ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ισότιμος φοιτητής με τους φοιτητές σε ομοειδή τμήματα Ψ ή και στο ίδιο το Ψ σε σχέση με τους φοιτητές-πανελλαδικής πρόσβασης. Σπουδαία εκκίνηση ακαδημαϊκής ζωής για έναν νέο άνθρωπο, είναι σίγουρο ότι θα την προτιμήσουν όλοι....

Η παραδοχή σοβαρής αδυναμίας κατανόησης βασικών μαθημάτων μπορεί να επονομαστεί "συνειδητή επιλογή Τμήματος Ελεύθερης Πρόσβασης";

Είναι ουτοπικό να αναμένεται ότι οι ελλείψεις των μαθητικών χρόνων θα καλυφθούν μέσα στα 4 ή 5 έτη φοίτησης στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, όσο άρτιο και να είναι το τελευταίο από επιστημονική και παιδαγωγική άποψη.

 
Eva
08 Σεπ 2018 21:02

Κι ένας μαθητής με Φυσική, Χημεία, Βιολογία, γιατί να μην μπορεί να πάρει και Μαθηματικά, όταν τα άλλα δύο μαθήματα είναι ίδια; Γιατί να μην έχει την ελευθερία επιλογής κι ενός άλλου πεδίου; Γιατί να τιμωρείται;

Γιατί να "περάσουν" οι αλλαγές τόσο γρήγορα; Πότε έγιναν αλλαγές για μαθητές που φοιτούν ήδη στο Λύκειο; Πρέπει να προλάβουμε κάτι;

Στις περισσότερες σχολές πληροφορικής θα πηγαίνουν μαθητές χωρίς γνώσεις πληροφορικής;

Αλήθεια, την Κοινωνιολογία δεν θα τη μαθαίνουν παπαγαλία οι μαθητές;

Γιατί κανείς δεν αναφέρει ότι αυξήθηκαν τα μαθήματα για τους μαθητές; Δεν είναι 4 τα μαθήματα!!! 5 είναι!!! Γιατί να εξετάζονται τα παιδιά στην Λογοτεχνία; Για να μισήσουν το μάθημα που έπρεπε να απολαμβάνουν; Δεν θα αγχώνονται με τη διπλή εξέταση; Ρωτήσατε πόσο αποτελεσματικό είναι το μέτρο στο Γυμνάσιο;

 
Πεδία Σχολών και Κατευθύνσεις Λυκείου
10 Σεπ 2018 09:52

Τα νέα επιστημονικά πεδία ας είναι 4. Οι κατευθύνσεις του Λυκείου όμως πρέπει να είναι 2: Θεωρητική / Θετική.

Πεδία Σχολών:

1) Θεωρητικών Σπουδών

2) Επιστημών Ζωής και Υγείας

3) Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

4) Οικονομικών Σπουδών

Από την Θεωρητική κατεύθυνση οι μαθητές θα κατευθύνονται στο 1ο πεδίο σχολών ενώ από τη Θετική κατεύθυνση οι μαθητές θα κατευθύνονται στο 2ο, 3ο, 4ο πεδίο σχολών.

Υποχρεωτικό κοινό μάθημα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ.

Για το Θεωρητική Κατεύθυνση: βασικά μαθήματα (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ και ΙΣΤΟΡΙΑ) και για τη Θετική Κατεύθυνση: βασικά μαθήματα (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΦΥΣΙΚΗ).

Στις πανελλαδικές τα παιδιά θα εξετάζονται σε αυτά τα 3 μαθήματα (Έκθεση και άλλα δύο ανάλογα με την κατεύθυνση) και σε άλλα 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Οι πανεπιστημιακές σχολές κάθε πεδίου θα χωριστούν σε ΟΜΑΔΕΣ.

Τα μαθήματα επιλογής θα καθορίζουν ποιες ομάδες θα μπορούν τελικά να δηλώσουν. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τουλάχιστον μία ομάδα, αλλά, με την κατάλληλη επιλογή του δεύτερου μαθήματος επιλογής, θα μπορούν να δηλώσουν ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ.

Τελικά, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα είναι σε 5 μαθήματα, τρία υποχρεωτικά και δύο επιλογής:

[ Εξέταση Νεοελληνικών-Έκθεσης + 2 βασικά μαθήματα ανά Κατεύθυνση + 1ο μάθημα επιλογής + 2ο μάθημα επιλογής ]

Παράδειγματα: Οι σχολές Μηχανικών θα είναι στο 2ο Πεδίο Σχολών, και όλοι οι μαθητές θα εξετάζονται σε Μαθηματικά και Φυσική. Αλλά, ανάλογα με την ομάδα της κάθε σχολής, θα απαιτούνται άλλα μαθήματα επιλογής (πχ. Χημικοί Μηχανικοί: Χημεία, Μηχανολόγοι Μηχανικοί: Πληροφορική, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί: Κοινωνιολογία κτλ.)

Οι Οικονομικές σχολές θα απαιτούν υποχρεωτική εξέταση στο μάθημα επιλογής της Οικονομικής Θεωρίας.

Έτσι ένα υποψήφιος που επιθυμεί να δηλώσει 1η Ομάδα: <σχολές Μηχανικών> και 2η Ομάδα: <σχολές Οικονομικών> θα πρέπει να επιλέξει τα αντίστοιχα μαθήματα επιλογής (πχ. Χημεία και Οικονομικά ή Πληροφορική και Οικονομικά)

Αν επιθυμεί μόνο μία Ομάδα, το 2ο μάθημα επιλογής μπορεί να είναι οποιοδήποτε τον ενδιαφέρει.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ: Μαθήματα Λυκείου (υποχρεωτικά + επιλογής) (Υπ.: Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, Ιστορία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή + Επ: Καλλιτεχνικά, Πληροφορική κτλ.). Θα δίνεται ελευθερία στους μαθητές (μαθήματα επιλογής) και η βαθμολόγηση θα γίνεται με συνδυασμό προφορικής εξέταση, παρουσίασης ομαδικών εργασιών ή/και γραπτών εξετάσεων.

Για το ενδεικτικό Απολυτήριο θα είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση ενός (ενδοσχολικών μαθημάτων, όλων των υποχρεωτικών) ΚΑΙ η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε (5 μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων).

Μόνο με την εξέταση σε πανελλαδικό επίπεδο των βασικών μαθημάτων είναι δυνατόν το Απολυτήριο Λυκείου να αποτελεί πιστοποιητικό με αξία.

 
Συστημα Αρσένη
10 Σεπ 2018 10:25

Αχ ρε Γεράσιμε, 1999 - 2019.
20 χρόνια πριν Εθνικό απολυτήριο. Το κατάργησαν Μπαλτά/Κουράκης το 2015 και ώρα το ψάχνει ο Γαβρόγλου που δεν μπορεί να το βρει ενώ είναι μπροστά του....
Και έτσι σπατάλησε όλο το πολιτικό του κεφάλαιο.

 
εντος
10 Σεπ 2018 11:03

προς συστημα αρσενη ουουπς

 
Πανελλαδικές σε 14 μαθήματα 1999-2001
10 Σεπ 2018 12:01

Με το "σύστημα Αρσένη", όπως συνηθίζεται να ονομάζεται η πρώτη περίοδος των Πανελλαδικών (αμέσως μετά την κατάργηση των Δεσμών, 1999-2001) τα παιδιά έδιναν εξετάσεις 1 μήνα, σε (14+14) μαθήματα, στο τέλος της Β' και της Γ' Λυκείου.

Προφανώς δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί ένα τόσο "εξετασιοκεντρικό" σύστημα. Ορθώς μειώθηκαν σταδιακά τα μαθήματα - πρώτα σε 9+9 (περίοδος 2002-2005), με διπλές εξετάσεις στη Β' και Γ' Λυκείου, και κατόπιν σε 6 μαθήματα (το 2006, 5 υποχρεωτικά και 1 επιλογής), με εξετάσεις μόνο στην Γ' Λυκείου.

Άρα το ερώτημα είναι: Γιατί οι κυβερνήσεις και οι εκπαιδευτικές ενώσεις εκείνη την εποχή δε βελτίωσαν το δοκιμασμένο σύστημα των Δεσμών; Προβληματικό ήταν όντως σε σημεία, με πιο σημαντικό τρωτό τη δυνατότητα μεταφοράς βαθμών από προηγούμενη χρονιά εξετάσεων και τα πεπαλαιωμένα βιβλία, αλλά χρειαζόταν ελάχιστες αλλαγές για να "εκσυγχρονιστεί" (sic) χωρίς να χαθεί η στόχευση.

Το ΜΕΓΙΣΤΟ είναι εξετάσεις σε 4-5 βασικά μαθήματα, δεν μπορεί να απαιτούνται περισσότερα για την εισαγωγή αποφοίτων Λυκείου στο Πανεπιστήμιο.

Σωστές γνώσεις και σωστή νοοτροπία μάθησης, δηλαδή - χίλιες φορές ΟΧΙ σε ένα πασάλειμμα στο όνομα μιας δήθεν "γενικής παιδείας", πίσω από την οποία κρυβόταν ένας εξεταστικός μαραθώνιος 24+ μηνών.

Τα περί ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ είναι πολύ μακριά από την ελληνική πραγματικότητα. Eξάλλου, όπου εφαρμόζονται στο εξωτερικό, η διαλογή των υποψηφίων έχει μεταφερθεί εντός των πανεπιστημίων, είτε στο προπτυχιακό είτε στο (απαραίτητο πλέον) μεταπτυχιακό επίπεδο.

Όταν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είχε λυγίσει απός το βάρος της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια σχέδια με άνεση χρόνου. Τώρα προέχει να φτιάξουμε το Γυμνάσιο-Λύκειο και τις εισαγωγικές εξετάσεις.

 
Σύστημα Αρσένη
10 Σεπ 2018 15:22

Το σύστημα που καθιερώθηκε το 1999 ήταν εθνικό απολυτήριο.
Το πλήθος των μαθημάτων δεν είναι το μόνο του χαρακτηριστικό (ήθελε ο αείμνηστος να μας κάνει Δύση και μετά κυκλοφόρησαν εξωσχολικά βοηθήματα Θρησκευτικών), που μπορεί να ήταν και υπερβολικά.

Ήταν και η συμμετοχή του προφορικού ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ και η ανοικτότητα στις επιλογές των μαθητών (που μπορούσε να διορθωθεί με συντελεστές αν ήταν λανθασμένη ωστόσο ακόμη αναζητούμε τα αιτήματα των τμημάτων να βγουν από συγκεκριμένα πεδία).
Δεν περιείχε διπλές εξετάσεις και έδινε έμφαση σε πλείστα αντικείμενα.

Οι Δέσμες είναι ΔΩΡΙΚΟΥ Τύπου όπως τις χαρακτήρισε σήμερα ο υπουργός.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε το εθνικό απολυτήριο το 2015 για να αποσυνδέσει το λύκειο από τις εξετάσεις (ουπς) και τώρα θα τις ξανασυνδέσει με τις διπλές Πανελλαδικές: σε ομάδα σχολείων και σε πανελλήνια εμβέλεια.

Θα περιμένουμε να γίνουν 70 όσοι θυμούνται τις Δέσμες για να εκλείψει με φυσικό τρόπο το φαινόμενο της οπισθοδρόμησης...

 
Σύστημα 1999-2000
10 Σεπ 2018 17:57

Το σύστημα "εισαγωγή σε οποιοδήποτε πεδίο, από κάθε κατεύθυνση" ειναι λανθασμένο στη σύλληψή του.

Ακόμα και με την ποινή μορίων (μαθήματα βαρύτητας) μπορούσε κάποιος να εισαχθεί σε μεσαίες/χαμηλόβαθμες σχολές για τις οποίες δεν είχε εξεταστεί σε βασικές γνώσεις (πχ. τμήματα Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, πάρα πολλά τμήματα ΤΕΙ). Μόνο τα Οικονομικά τμήματα "προστατεύτηκαν" με την απαίτηση εξέτασης σε ειδικό επιπλέον μάθημα ειδίκευσης (ΑΟΘ) - στα υπόλοιπα οι φοιτητές αφέθηκαν στη μοίρα τους.

Η συμμετοχή του προφορικού βαθμού απλώς οδήγησε σε υψηλότατα βαθμολογικά bonus τα οποία δεν αντανακλούσαν τις πραγματικές μαθητικές επιδόσεις. Η διόρθωση που επέβαλαν αργότερα ελάχιστα εξάλειψε το φαινόμενο της βαθμοθηρίας. (ελάχιστη διαφορά προφορικού με γραπτό 3 βαθμών και 5 βαθμών αν ήταν πάνω ή κάτω από 10, αντίστοιχα)

Έχουν μείνει άλλωστε "ανεπανάληπτες" οι επιδόσεις των μαθητών της Γ' Λυκείου, το καλοκαίρι του 2000 ξαφνικά όλοι αποφοίτησαν "αριστούχοι"...

Το χειρότερο από όλα: με τις εξετάσεις στη Β' Λυκείου το σχολείο απαξιώθηκε ακόμη περισσότερο, ενώ η πίεση χρόνου εδραίωσε τα φροντιστήρια/ιδιαίτερα.
Ως ένα σύστημα που προωθούσε τον όγκο εξετάσεων (14, 9 μαθήματα...) ως "αντίδοτο" στη φροντιστηριακή εκπαίδευση ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ.

Κανένα εξεταστικό σύστημα δεν είναι τέλειο, ούτε το ισχύον ούτε οι Πανελλαδικές ή οι Δέσμες ούτε φυσικά το προτεινόμενο σχέδιο (διπλές εξετάσεις; τραγικό λάθος)

Τα ευρωπαϊκά συστήματα εξετάσεων συνήθως έχουν ΜΟΝΑΔΙΚΗ στοχευμένη εξέταση σε ομάδα βασικών μαθημάτων στο τέλος του Λυκείου (πχ. Abitur, A-Levels)

Με βάση αυτά τα πρότυπα, πιο συνετό θα ήταν το 1999 να αυξηθούν τα 4 μαθήματα των Δεσμών σε 6 (με 2 μαθήματα επιλογής) και να αλλάξουν τα βιβλία των μαθημάτων. Αντιθέτως, προτιμήθηκε η απότομη εισαγωγή του baccalauréat στην Ελλάδα -με 14+14 μαθήματα σε δύο τάξεις του Λυκείου!- χωρίς καμία προεργασία για την ποιότητα των μαθημάτων που θα εξετάζονται.

Έλεος λοιπόν. Αρκετά με τα καινοτόμα πειράματα εκείνης της δεκαετίας.

ΥΓ. Τα νέα βιβλία του Γυμνασίου, για εκείνο το σύστημα, εκδόθηκαν το 2001. Τραγικές οι ελλείψεις στον σχεδιασμό...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean