Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Απόφαση: Νέα παράταση μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 στους Σχολικούς Συμβούλους

Δείτε την απόφαση μόνο στο esos
Δημοσίευση: 04/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα εξάμηνη παράταση στη θητεία των Σχολικών Συμβούλους έδωσε ο υπουργός Παιδείας  Κ. Γαβρόγλου, με απόφαση που υπέγραψε.

 Ως αιτολογικό της απόφασης ο υπουργός Παιδείας προβάλει το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Φ.351.1/22/141872/Ε3

Παράταση προθεσμίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 10 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτο- βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 210).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/322/141829/ Β1/03-09-2018 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικο- νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 1-9-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 για την παύση λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, καθώς και για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ. 10  ΚΑΙ 11 ΤΟΥ Ν. 4547/18

Το άρθρο 20, παρ. 10 και 11 του ν.4547/2018 ορίζει:

10. Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η.9.2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

11. Από την παύση της λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10, των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17, λήγουν οι θητείες των σχολικών συμβούλων, καθώς και των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, των κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού με θητεία των καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων.

Σχόλια (78)

 
alastor
05 Σεπ 2018 14:26

@Μανώλης, @Κώστας, έχετε δίκιο. Αντιγράφω από το ρεπορτάζ:

"Το άρθρο 20, παρ. 10 και 11 του ν.4547/2018 ορίζει:

10. Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η.9.2018....."

τι ορίζει η τωρινή απόφαση;
"Παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 1-9-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018..."

άρα συμπεραίνουμε:
η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η.3.2019.

Οι σχολιαστές που σπεύδουν απρόσεκτα να σχολιάσουν και ελαφρά τη καρδία να ειρωνευτούν, να είναι πιο προσεκτικοί.

 
Μαρία
05 Σεπ 2018 14:20

Επιστροφή στο θεσμό του Σχολικού Συμβούλου...

 
Eleni
05 Σεπ 2018 14:11

Απαράδεκτος τέτοιος εμπαιγμός και τόση προχειρότητα. Εκτός από το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα που γίνεται κάθε φορά πεδίο πειραμάτων, και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, τόσοι άνθρωποι - όλων των πολιτικών χώρων και τοποθετήσεων - που μπήκαν στη διαδικασία της αξιολόγησής τους με βάση το νέο νομοσχέδιο, πέρασαν και περνούν ακόμη...από συνεντεύξεις (!) αντιμετωπίζονται με τέτοιον κυνισμό και αδιαφορία, σαν τυχαία πειραματόζωα. Άντε να κάνεις προγραμματισμό υπό τέτοιες συνθήκες! όλα στον αέρα (γιατί οσονούπω έρχονται και εκλογές μετά, άρα άκυρα τα πάντα), όλα από τύχη, στη δίνη αστάθμητων παραγόντων ... Ελλάδα το μεγαλείο σου

 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
05 Σεπ 2018 13:21

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα
τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου,
Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ
παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί·
Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

 
Στράτος
05 Σεπ 2018 13:10

@Μανωλης
Ίσως έχεις δίκιο. Η παράταση που δόθηκε δεν ερμηνεύεται ίσως ως παράταση θητείας Σχολ. Συμβούλων για 6 μήνες. Θα φανεί τελικά ποια θα είναι η απόφαση μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία συνεντεύξεων και κατάρτισης πινάκων ΣΕΕ.

ΥΓ. Δεν απαντώ σε ανούσια σχόλια "προσωπικών" επιθέσεων.

 
ΠΑΠΙΑΣ
05 Σεπ 2018 12:48

ΑΛΗΘΕΙΑ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ- ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΗ ΣΟΥΠΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΩΡΑ;;;;

 
Κώστας
05 Σεπ 2018 12:42

@Στρατούλα και όλοι οι υπόλοιποι είρωνες.... Δυστυχώς εσείς δεν μπορείτε να διαβάσετε σωστά τον νόμο. Ο Μανώλης έχει απόλυτο δίκιο. Δεν παρατείνεται έξι μήνες η θητεία αλλά η προθεσμία παύσης των παλιών δομών... Με απλά ελληνικά οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο εξάμηνο μπορεί να γίνει η πάυση!

Διαβάστε ξανά τα σχετικά εδάφια και παραγράφους!!

Δεν θα σας ειρωνευτώ όμως, απλά ως σχολιαστές θα πρέπει να είστε πιο κόσμιοι ειδικά μάλιστα τη στιγμή που δεν έχετε κατανοήσει τον νόμο!

Όσοι μιλούν για νίκες και άλλα όμορφα να πω αυτό που και 1-2 άτομα έχουν επισημάνει. Ο υπουργός εφόσον δεν έχει γίνει η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι 1-9-2018 ήταν υποχρεωμένος να βγάλει αυτή την απόφαση (μάλιστα "παρανόμως" άργησε τρεις μέρες να το κάνει!!) Γιατί; Διαβάστε ξανά τα ίδια εδάφια του νόμου για να το δείτε.

 
Κλαυσίγελως
05 Σεπ 2018 12:38

Το οθωμανικό ντοβλέτι θα λειτουργούσε καλύτερα. Αναξιόπιστοι τελείως. Δε ξέρω αν πρέπει να λυπηθώ ή να πω "καλά να πάθουν που τους πίστεψαν" για τους συνάδελφους που έφαγαν το καλοκαίρι τους μαζεύοντας χαρτιά, κοιτάζοντας μόρια και κόβοντας τις διακοπές τους, περιμένοντας να δώσουν συνέντευξη.

 
ΟΤΙ ΤΟΥ ΦΑΝΕΙ
05 Σεπ 2018 11:58

@Στράτο. Περιμέναμε εσύ να μας πεις λόγω θέσης. Οι ΣΣ περίμεναν 3 χρόνια να γίνουν κρίσεις ( όχι τέτοιες βέβαια ! ). Οι ΣΕΕ όταν βγουν, θα περιμένουν μερικούς μόνο μήνες μέχρι να αναλάβουν. Όπως θα περιμένουν και οι των ΚΕΣΥ, των ΚΕΑ, οι Δ/ντες Δ/νσεων, οι Προϊστάμενοι Εκπ/κων θεμάτων, οι Περιφερειακοί κτλ. Υπομονή.

 
ΝΙΚΟΛΑΣΟΣ
05 Σεπ 2018 10:59

Εντάξει.Σταματήστε να ζητοκραυγάζετε και κάντε την δουλειά σας

 
ΝΙΚΟΣ Β
05 Σεπ 2018 10:48

Ο Υπουργός είναι κύριος δεν κινείται μικροκομματικά.Απλά έπραξε το σωστό για την σχολική χρονιά ώστε να κυλίσει χωρίς αναστάτωση.

 
ΑΡΗΣ
05 Σεπ 2018 10:26

@λειτουργος
Θα μου επιτρεψεις μια διορθωση στο σκορ;Ειναι 0-6 με οτι αυτο συνεπαγεται

 
ΣΕΕχω κάνει Θεό
05 Σεπ 2018 10:00

Αυτό που γίνεται φέτος με τους ΣΣ και τους ΣΕΕ είναι απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει σε πολιτισμένη χώρα.
Βέβαια ίσως το υπουργείο θέλει να προστατέψει μέσα στ' άλλα και τους δικούς του ΣΕΕτζήδες οι οποίοι είναι απροετοίμαστοι και σε περίπτωση κρίσης αντισυνταγματικότητας απ' το ΣτΕ θα είναι πολλαπλά εκτεθειμένοι. Οπότε (όπως και στις ανακοινώσεις για τη Γ' Λυκείου χθες οι οποίες δεν πρόκειται να εφαρμοστούν) παραπέμπει το θέμα στις καλένδες.
Απορώ αν ο Γαβρόγλου δεν υπήρχε καθόλου στο υπουργείο τόσον καιρό θα άλλαζε τίποτα στην εκπαίδευση; Έτσι κι αλλιώς όλα στον αυτόματο πιλότο τα 'χει. Τη Διοίκηση την τρέχουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων και τις διαδικασίες οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης.
Το μόνο που κάνει είναι να βγάζει συνεχείς ανακοινώσεις αναστατώνοντας συνέχεια τους πάντες (μεγάλη αναστάτωση υπέροχη κατάσταση) και από ουσία το ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝ. Τελείως διακοσμητικός.
Ας γυρίσει στο πανεπιστήμιό του και να μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας.

 
anonymous punisher
05 Σεπ 2018 09:59

Επιβεβαιώνω τον Αριστείδη, έχουν γίνει αιτήσεις ακύρωσης των πινάκων λόγω "λανθασμένης μοριοδότησης".....οπότε οι σχολικοί σύμβουλοι θα βγάλουν λέπια χαχά!

 
Α.Τσα
05 Σεπ 2018 09:42

@Στρατο
Ετσι ακριβως θα γινει.Θα ειναι ταυτοχρονα και συμβουλοι και συντονιστες.Δυο μισθοι δυο επιδοματα για αποκατασταση ηθικης βλαβης.Δεν πιστευω να εχεις αντιρρηση

 
ΚΟΥΛΑ
05 Σεπ 2018 09:42

Σωστή απόφαση που δείχνει πολλά !
Δεν είναι παρά το 1ο βήμα σε όσα πρέπει να ακολουθήσουν.
Μπράβο στο esos.

 
ΒΓ
05 Σεπ 2018 09:40

Συμπεράσματα:
1. Αποδεικνύεται ότι οι ΣΣ έχουν ισχυρή επιρροή στα πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ.
2. Τα μηνύματα που λαμβάνει ο Υπουργός από το ΣτΕ φαίνεται να είναι αρνητικά για το Υπουργείο.
3. Ο Υπουργός συνειδητοποίησε ότι το πολιτικό κόστος από την κατάργηση των ΣΣ είναι πολύ μεγαλύτερο από την πολιτική ωφέλεια της τακτοποίησης κάποιων λίγων κομματικών φίλων και της ικανοποίησης των εμμονών συγκεκριμένων συνδικαλιστών .
4. Ο Υπουργός πρακτικά αφήνει το θέμα ανοικτό να το χειριστεί η επόμενη κυβέρνηση.
5. Συγχαρητήρια στην ΠΕΣΣ, δούλεψε συγκροτημένα, σε επίπεδο πολιτικό, παρασκηνιακό, νομικό και επικοινωνιακό. Σίγουρα βοήθησε το γεγονός ότι σημαίνοντα στελέχη του τομέα Παιδείας της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ είναι εν ενεργεία ΣΣ.
Εν τέλει, για άλλη μια φορά επαληθεύεται ότι στην πολιτική ισχύει το "όποιος βιάζεται σκοντάφτει". Η προχειρότητα και η βιασύνη οδηγούν σε αδιέξοδα....

 
ΝικΔηΓρυκ
05 Σεπ 2018 09:39

Νομίζω ότι είναι λευκή πετσέτα από το Υπουργείο. Αυτών γαρ σφίσιν ατασθαλίοισιν ώλοντο νήπιοι....(στα ...Λατινικά)
Τώρα θα τρέχουν, αλλά η χελώνα έχει φύγει μπροστά και ο λαγός δεν προλαβαίνει.
Καληνύχτα κε Γαβρόγλου.

 
Αντωνης
05 Σεπ 2018 09:26

@Στρατο
Αγαπητε πρεπει να εχεις το θαρρος να παραδεχθεις πως ολο αυτο το χρονικο διαστημα τα αχολια σου προεκυπταν απο λανθασμενες πληροφοριες και εκτιμησεις.Σχολιαζες τους παντες και τα παντα και μιλουσες για ευσεβεις ποθους σε οσους υπιστηριζαν τετραμηνη η εξαμηνη παραταση.Τωρα ταχα ερωτας παλι αν θα συνυπαρχουν ΣΕΕ και ΣΣ. Μη θολωνεις το τοπιο.Οταν κανεις την αυτοκριτικη σου μας απαντας καλοπιστα και τεκμηριωμενα

 
Εύη
05 Σεπ 2018 08:46

Η πίεση του τομέα παιδείας της ΝΔ με τις απανωτές ερωτήσεις και τα δελτία τύπου απέδωσε. Το Υπουργείο κλονίστηκε από τα νομικά ζητήματα της τελευταίας ερώτησης. Μάλλον αρχίζει η αντεπίθεση. Τους θυμώσατε πολύ. Δεν έπρεπε...

 
Αριστείδης
05 Σεπ 2018 08:17

Η παράταση είναι επ΄ αόριστο. Πάρτε το απόφαση όσοι προαλείφεστε. Στο επόμενο δίμηνο θα έχουμε απόφαση του ΣτΕ (οι πληροφορίες μιλάνε για καταπέλτη αντισυνταγματικότητας), προσφυγές στα δικαστήρια για τη διαδικασία επιλογών, ανακοίνωση του τομέα παιδείας της ΝΔ για το πλαίσιο επιλογής στελεχών με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Τον Μάρτιο ενόψει εκλογών δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές υπηρεσιακές μεταβολές. Πληροφορίες λένε ότι θα διενεργηθεί εξονυχιστικός έλεγχος για τη διαδικασία επιλογής ΣΕΕ, από τη διερεύνηση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών, τα πρακτικά των συμβουλίων για τις μοριοδοτήσεις, την ανάθεση επεξεργασίας φακέλων σε αναρμόδιους διοικητικούς έως και τις βαθμολογίες στις συνεντεύξεις.

 
Γιάννης
05 Σεπ 2018 07:28

Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για «νίκη των σχολικών συμβούλων» ούτε η παράταση ήρθε ως αποτέλεσμα δικών τους ενεργειών. Απλά, οι προθεσμίες που έβαλε το υπουργείο, θέλοντας να «φάει» τους σχολικούς συμβούλους, ήταν εντελώς ασφυκτικές, που δεν γινόταν να προλάβουν. Όσο για το αν θα ήταν έτοιμα τα ΚΕΣΥ, ΚΕΑ και όλα τα πρακτικά ζητήματα που πρεπει να λυθούν για να λειτουργήσει ο νόμος αυτός, δεν ενδιέφερε κανέναν από τους συντάκτες του. Και βέβαια, μέχρι να οργανωθούν όλα θα είμαστε στις παραμονές των εκλογών (Μάιο)... Το πρόβλημα που ανακύπτει όμως τώρα είναι ότι η θητεία των σχολικών συμβούλων παρατάθηκε, ωστόσο πάρα πολλές από τις αρμοδιότητές τους έχουν ήδη μεταφερθεί στους Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

 
Blind Justice
05 Σεπ 2018 07:23

Συγχαρητήρια στην ΠΕΣΣ που για πρώτη φορά έπαψε να δημοσιεύει δασκαλίστικες εκθεσούλες και συνέταξε ένα εμπεριστατωμένο μήνυμα, πραγματικό καταπέλτη προς όλο το Υπουργείο, επιμελώς προσεγμένο, με όλες τις σχετικές με το ν.4547/18 χρονικές ασυμβατότητες και με άλλα, επίσης, επιχειρήματα στη θέση τους.

Το πόσο πόνεσε στο Υπουργείο να αποφασίσουν για την παράταση φαίνεται και από την μη αναφορά των λέξεων "Σχολικοί Σύμβουλοι" στην τελική απόφαση τους.

 
panpefgr
05 Σεπ 2018 07:20

Ελεος με τους ισόβιους!!!
Η εμπάθεια στα ακρα!!!
Συμφωνω με το Μανώλη
Καποιοι να μας πουν τι εγινε το11
Και κατι ακόμη
πρέπει το Υπεθ να πάρει πιο ζεστά το ζητημα καθήκοντα χώροι ενημέρωση
Ωστε να κλεισει το στομα κάποιων

 
Στρατούλα
05 Σεπ 2018 06:59

Μανωλη τι ειδικότητα είσαι αν επιτρέπεται; κα σε ποια βαθμίδα; πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια; απλή περιέργεια έχω.Γιατί αν δεν κατανόησες το έγγραφο χρειάζεσαι εξατομικευμένη επιμόρφωση.Απάντησε αν θες να σε προγραμματίσω μέσα στον Σεπτέμβριο για να πάρω επειγόντως έγκριση από την ΠΔΕ.

 
Γιάννης
05 Σεπ 2018 06:50

Και κράτησε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή τον κ. Γαβρόγλου, σε κυβερνητική θέση στον πρόσφατο ανασχηματισμό; Βέβαια, θα μου πεις εδώ έφερε Παπακώστα...

 
@μανωλης
05 Σεπ 2018 06:26

Μανώλη στην κατανόηση γραπτού λόγου σε έκοβα με την μία...αν είσαι και μάχιμος εκπαιδευτικός λυπάμαι πολύ.

 
Δημήτρης
05 Σεπ 2018 03:55

Καλύτερα να τους κάνουν ισόβιους. Προχειρότης! Πιστεύει κανείς ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Έχουμε και εκλογές. Τέλος τα ΠΕΚΕΣ.

 
Μανωλης
05 Σεπ 2018 01:37

Και όμως, νομίζετε ότι θα υπάρξει παράταση 6 μηνών; Δεν λέει αυτό η απόφαση του υπουργού. Απλά, ο νόμος έλεγε ότι θα δοθεί παράταση μέχρι 6 μήνες αν δεν προλάβουν τις διαδικασίες Και επειδή δεν πρόλαβαν, δίνεται τώρα αυτή η παράταση μέχρι 6 μήνες
Αυτό σημαίνει ότι οι συντονιστές άνετα μπορεί να έχουν επιλεγεί μέσα σε ένα ενάμιση μήνα το πολύ, πουθενά δεν αναφέρεται ότι οι σχολικοί σύμβουλοι θα υπηρετούν στη θέση τους 6 μήνες ακόμα

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ