Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Απόφαση: Νέα παράταση μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 στους Σχολικούς Συμβούλους

Δείτε την απόφαση μόνο στο esos
Δημοσίευση: 04/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα εξάμηνη παράταση στη θητεία των Σχολικών Συμβούλους έδωσε ο υπουργός Παιδείας  Κ. Γαβρόγλου, με απόφαση που υπέγραψε.

 Ως αιτολογικό της απόφασης ο υπουργός Παιδείας προβάλει το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Φ.351.1/22/141872/Ε3

Παράταση προθεσμίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 10 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτο- βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 210).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/322/141829/ Β1/03-09-2018 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικο- νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 1-9-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 για την παύση λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, καθώς και για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ. 10  ΚΑΙ 11 ΤΟΥ Ν. 4547/18

Το άρθρο 20, παρ. 10 και 11 του ν.4547/2018 ορίζει:

10. Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η.9.2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

11. Από την παύση της λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10, των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17, λήγουν οι θητείες των σχολικών συμβούλων, καθώς και των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, των κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού με θητεία των καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων.

Σχόλια (78)

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
05 Σεπ 2018 01:29

@ Μόνο τους Διευθυντές Εκπαίδευσης εκκαθάρισαν άμεσα και τους στείλαν σε τάξεις.Θα έρθει και αυτών η ώρα την επομένη των εκλογών.Ρόδα είναι και γυρίζει.Χίλια μπράβο στους άξιους Σχολικούς Συμβούλους για τον αγώνα και την νίκη τους.Άξιοι σε όλα.Όσο για την κυβέρνηση έρχεται το τέλος της.Και μια απορία:Οι περισσότεροι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι και υποψήψιοι ΣΕΕ.Επειδή έχουν τα προσόντα θσ γίνουν .Άρα θα είναι ταυτόχροντα κσι ΣΕΕ και ΣΣ προς δόξα των ιδεοληψιών των τελειωμένων εκλογικά ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.Για να καταλάβουν ότι κσι με αποκλεισμούς πάλι δεν τα κατάφεραν.Επίσης μπράβο και στον σχολισστή που πριν λίγες ημέρες το πρόβλεψε ακριβώς προς μεγάλη στεναχώρια του @ Στράτου που έπεσε έξω γράφοντας ότι θα λήξει 1η Οτωβρίου.

 
"στοιχειωμένος σύμβουλος"
05 Σεπ 2018 01:08

έχουμε... στοιχειώσει... από το 2012...

 
Νίκη
05 Σεπ 2018 00:52

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Η ΝΔ σάς πήρε φαλάγγι. Τα παλικάρια του τομέα παιδείας της ΝΔ σάς χόρεψαν καλά. Σάς πάνε καροτσάκι από τη διαβούλευση και μετά. Σάς τάραξαν στη νομιμότητα. Στη βουλή επίσης. Έπεται και συνέχεια. Θα το πάνε μέχρι τέλους. Το πανηγύρι δεν άρχισε ακόμα. Υποτιμήσατε τους Σχολικούς Συμβούλους ως πρόσωπα επιρροής και το τίμημα θα είναι βαρύ.

 
Λειτουργός
05 Σεπ 2018 00:33

Υπουργείο Παιδείας-Σχολικοί Σύμβουλοι= 0-1 στην παράταση με εκτός έδρας γκολ!!! Και οι πανηγυρισμοί δεν έχουν τελειώμο.......

 
iremias
05 Σεπ 2018 00:30

Ο Νόμος αυτός δεν μπορεί να σταθεί.Είναι Βέβαιο ότι στις 27 του τρέχοντος μηνός θα καταπέσει η απόφαση που θα είναι με 13-0 θα καθαρογραφεί σύντομα και μέχρι τα Χριστούγεννα.Οι τοποθετήσεις δεν θα γίνουν ποτέ και θα γίνουν επιλογές με συνταγματικό Νόμο.

 
Γρηγορία Μπακατσ.
05 Σεπ 2018 00:30

Ευτυχώς που έγινε καλά και ο άντρας μου να λες ...περπατάει σιγά σιγά βέβαια με το Π.

 
Αριστείδης
05 Σεπ 2018 00:21

Κυρίες και κύριοι η παράσταση "ο Καραγκιόζης ΠΕΚΕΣ " έλαβε τέλος. Όποιος πίστευε ότι με αυτό το κατασκεύασμα ισοπέδωσης της αριστείας θα έβγαζε από τη μέση ανθρώπους με επιστημοσύνη και πολύχρονη εμπειρία ας συνεχίζει να ονειρεύεται. Υπάρχει ευτυχώς αντιπολίτευση, υπάρχει και δικαιοσύνη (το ΣτΕ έρχεται και κάτι κελάηδησαν τα πουλάκια), η πίεση των οποίων απέδωσε. Καληνύχτα ΠΕΚΕΣ, καλημέρα κύριε Σχολικέ Σύμβουλε. Ευτυχώς που υπάρχεις, γιατί αν δεν υπήρχες θα έπρεπε να σε ανακαλύψουμε.

 
Φιλόλογος
05 Σεπ 2018 00:21

@ΝΙΝΑ ΠΙΟ ΕΥΣΤΟΧΟ ΣΧΟΛΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. "ΠΕΚΕΣ EXPRESS" GAME OVER!
Ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ ΠΑΡΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ:

......ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΘΑ ΓΕΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ;
ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΙ Λ΄ΉΣΑΝ ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΛΥΣΙΣ......

 
ΜΑΝΤΕΙΟ
05 Σεπ 2018 00:16

@Γρηγορία Μπακατσ.Έτσι αγαπητή κυρία Μπακατσέλου. Το όνειρό σας είχε μεγάλη δόση αλήθειας τελικά. Άλλωστε και ο "ονειροκρίτης" αυτό ακριβώς είχε να πει. Εύγε για τη διαισθητικότητά σας! Εσείς είδατε το όνειρο, το Υπουργείο "ξύπνησε" από εφιάλτες..

 
Νίκος
05 Σεπ 2018 00:15

Μας τέλειωσαν οι ΣΣΕ πριν καν τελειώσουν οι διαδικασίες. Το τέλειο μπάχαλο.

 
Δημήτρης
05 Σεπ 2018 00:09

@Στράτο
Αυτό δεν είναι πρόβλημα..

Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα όλο αυτό το νομοσχέδιο "έκτρωμα" να είναι παρελθόν σε λίγους μήνες, καθώς η τωρινή κυβέρνηση θα παραδώσει τη σκυτάλη στη νέα.
Οπότε μη βιάζεσαι να θεωρήσεις τις δομές αυτές ως κάτι τετελεσμένο.

 
Napoleon
05 Σεπ 2018 00:06

Κρίμα που δεν τόλμησε το Υπουργείο να τοποθετήσει τώρα τους ΣΕΕ, η απόφαση αυτή πάει πίσω τα πράγματα και εκλογές έρχονται...

 
Γρηγορία Μπακατσ.
05 Σεπ 2018 00:04

Τελικά δεν ήταν εφιάλτης το όνειρο που είδα................ αν θυμούνται κάποιοι

 
Κώστας ΠΕ 70
05 Σεπ 2018 00:03

Και να ξέρετε ότι αυτή πολιτική ήττα θα κοστίσει σε ολόκληρη την κυβέρνηση... Ο κόσμος της εκαίδευσης είναι έξαλλος με αυτά τα "πειράματα" του Υπουργείου Παιδείας... Αποτυχία "μεγατόνων" και αχρείαστη αναστάτωση όλες αυτές οι "καινοτομίες" που επιχειρήθηκαν. Πέρα από την παράταση που δόθηκε, είναι πασιφανές ότι οι νέες δομές δεν μπορούν να λειτουργήσουν και δεν έχουν να προσφέρουν κάτι προς το καλύτερο... Όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργήθηκε γύρω από το θέμα αυτό μοιάζει με πόλεμο εντυπώσεων. Μένει να φανεί σε τι βαθμό θα στοιχίσουν αυτές οι τεράστιες αστοχίες.

 
Αριστείδης ο δίκαιος
05 Σεπ 2018 00:03

ήταν δίκαιο και έγινε πράξη

 
ΝΙΝΑ
05 Σεπ 2018 00:01

Είχε φανεί από την αρχή ότι το καράβι ΠΕΚΕΣ express θα βούλιαζε

 
Στράτος
04 Σεπ 2018 23:56

Οι ΣΕΕ πότε θα αναλάβουν υπηρεσία; Μετά από 6 μήνες; Ή θα έχουμε ταυτόχρονα ΣΕΕ και Σχολικούς Συμβούλους μέχρι τον Φεβρουάριο;

 
σχολικοι συμβουλοι
04 Σεπ 2018 23:37

τεραστια πολιτικη ηττα του υπουργειου η παραταση αυτη

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.