Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές – μετεγγραφές στα Εσπερινά Γυμνάσια- Γενικά Λύκεια

Το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας
Δημοσίευση: 07/09/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις εγγραφές-μετεγγραφές στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια, η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπ. Παιδείας, εξέδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

«α) Μαθητές που έχουν προαχθεί από την Α ́ τάξη ημερησίου ΓΕΛ σε οποιοδήποτε σχολικό έτος και μαθητές της Α ́ τάξης τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ που θα προαχθούν το σχολικό
έτος 2017-2018 έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β ́ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018 -2019. Μαθητές που θα προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β ́ και Γ ́ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους.[...]». Επισημαίνεται ότι μαθητές/τριες της Β ́ τάξης τετραετούς Εσπερινού ΓΕ.Λ. που δεν προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη εγγράφονται στη Β ́ τάξη (τριετούς) Εσπερινού ΓΕ.Λ. ή μετεγγράφονται εφόσον το επιθυμούν, στη Β ́ τάξη Ημερησίου ΓΕ.Λ.

Επίσης, όσον αφορά στα δικαιολογητικά εγγραφής-μετεγγραφής ανήλικων εργαζόμενων μαθητών/τριων σε Εσπερινά Γυμνάσια-ΓΕ.Λ., σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 36 της αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β ́ 120) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 139101/ΓΔ4/27-8- 2018 ΥΑ (Β ́ 3674): «2. Οι ανήλικοι/ες εργαζόμενοι/ες μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα φοίτησης α) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και β) εκτύπωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων από τον εργοδότη στοιχείων του μαθητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», από τα οποία προκύπτει η σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω μερών.

 Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται νόμιμα, σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α ́ και β ́ βαθμού συγγένειας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) εφόσον α) προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και β) οι εργοδότες, σύζυγοι ή συγγενείς α ́ και β ́ βαθμού συγγένειας υποβάλουν στη σχολική μονάδα φοίτησης σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).

Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται στον ναυτιλιακό ή αλιευτικό τομέα έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) εφόσον προσκομίσουν αντίγραφα ναυτικού φυλλαδίου εκ των οποίων να προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία ναυτικού (σελ. 4 και 5) και οι αντίστοιχες σελίδες ναυτολόγησης - απόλυσης αυτού, ή/και πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που έχει εκδοθεί από Δ.Ν.ΕΡ. ή Λιμενική Αρχή».

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση της εγγραφής σε Εσπερινό Γυμνάσιο-ΓΕΛ απαιτούνται και τα δικαιολογητικά που ορίζονται με την παρ. Ε του άρθρου 9 της αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β ́ 120), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 139101/ΓΔ4/27-8-2018 ΥΑ (Β’ 3674).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Σχόλια (1)

 
KK
09 Σεπ 2018 13:00

- Είναι προφανές από τις ημερομηνίες των ΦΕΚ ότι το υπουργείο άλλαξε τις προϋποθέσεις εγγραφής στα Εσπερινά ΜΕΤΑ τις αιτήσεις των μαθητών στο e eggrafes.
Επομένως οι μαθητές που δεν τις πληρούν δεν θα μπορούν να κάνουν μετεγγραφές, αφού δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους λόγω των πρόσθετων δικαιολογητικών. Θα μπορούν να κάνουν μόνο νέες εγγραφές οι οποίες όμως τυπικά έχουν λήξει.
Σημειώνεται ότι στο e eggrafes δεν υπάρχει δυνατότητα προτίμησης σχολείου (υπάρχει μόνο για τα ΕΠΑΛ) και ότι τα σχολεία δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέα τμήματα.
- Με τις νέες διατάξεις ένας μαθητής που τελείωσε την Α τάξη Ημερησίου Λυκείου το 2002 ή το 2012 και θέλει να εγγραφεί σε εσπερινό Λύκειο θα μπορεί μεν, αλλά ΔΕΝ θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στη τριτοβάθμια επειδή δεν θα έχει τρία χρόνια στο εσπερινό αλλά μόνο δύο.
Μπράβο. Ωραία τα καταφέρατε πάλι.
Γνωρίζω ότι θα διορθωθούν ορισμένα από αυτά με τα γνωστά μπαλώματα γιατί άλλος είναι ο σκοπός του υπουργείου. Όταν λέμε υπουργείο δεν εννοούμε βεβαίως το κτήριο.
Θα ήθελα όμως πρώτα να «ρωτήσω» τους σχετικούς, σχετικά με όλες τις τελευταίες αλλαγές στα εσπερινά γυμνάσια/ λύκεια:
ξέρετε που πέφτουν; ξέρετε πως λειτουργούν; τι ώρα ξεκινάει το μάθημα; τι αναγκαιότητες εξυπηρετούν; αλήθεια ξέρετε;
μήπως είναι ένα πάρεργο μπροστά στο πλήθος των ημερησίων και στον αριθμό των μαθητών τους;
έχει πάει ποτέ κάποιος από την πολιτική ηγεσία ή καθ’ ύλην αρμόδιος να δει και να μιλήσει για παράδειγμα με τους μαθητές ενός Εσπερινού Γυμνασίου; να συνομιλήσει όχι να βγάλει λόγο
ποια είναι αυτά τα παιδιά που τους ζητάτε βιβλιάριο εργασίας; ξέρετε πόσο ανάγκη έχουν τη δουλειά τους τα ίδια και οι οικογένειές τους; μπορούν να απαιτήσουν νόμιμη εργασία;
ποια είναι η οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση;
η κοινωνική τους προέλευση μήπως;
πόσο μπορούν υπερασπιστούν το εαυτό τους ή τα συμφέροντά τους; να επιχειρηματολογήσουν μπορούν;
έχετε αναρωτηθεί που θα ήταν αν δεν ήταν στο σχολείο; κι αυτό από ένα πείσμα των γονιών τους
Γιατί χτυπάτε τόσο πολύ τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια;
έχετε μετρήσει ποτέ την κοινωνική ή άλλη προσφορά τους;
την βρήκατε ελλιπή;
Γνωρίζετε βεβαίως ότι τα εσπερινά γυμνάσια θα κλείσουν άμεσα αν εφαρμοστεί ο νόμος αφού κανένας ανήλικος μαθητής δεν έχει βιβλιάριο εργασίας σε μια αγορά εργασίας που δεν ελέγχεται επαρκώς από το κράτος και οι ενήλικοι μαθητές προτιμούν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που είναι διετή.
Το ξέρετε καλά και σ αυτό βασίζεστε.
Τελικά όμως πόσο σημασία έχει το αν εργάζεται ο ανήλικος μαθητής του εσπερινού γυμνασίου; από επιλογή είναι εκεί; δεν φωνάζει από μακριά ότι κάπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι τα εσπερινά όπως και τα επαλ είναι σε μερικές περιπτώσεις το τελευταίο ανάχωμα πριν την παραβατικότητα; Προτιμάτε να ανοίξετε νέες φυλακές;
Το προτιμάτε προκειμένου να γλιτώσετε από μερικούς διορισμούς νέων εκπαιδευτικών με τη δεδομένη γήρανση στον κλάδο;
Μήπως όλο αυτό γίνεται για να μην υπάρχει «παραθυράκι» για την πρόσβαση ανηλίκων στην τριτοβάθμια από τα εσπερινά λύκεια; στο 1% των θέσεων; Ενώ την ίδια στιγμή δίνετε 5% στα ΕΠΑΛ; και για φέτος τους δώσατε ένα πρόσθετο 5% στο Παν. Δυτικής Αττικής;
Πραγματικά ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ στους πολίτες να πηγαίνουν μόνο στα ΕΠΑΛ; Όχι άμεσα γιατί θα ήταν φασιστικό αλλά έμμεσα όπως ταιριάζει στην εποχή μας, με τη διαφήμιση, τις παροχές, τις δια των νόμων σας ευελιξίες/χάρες και τις υποσχέσεις.
Για να πετύχει η μεταρρύθμισή σας με τη μείωση του αριθμού των μαθητών στα γενικά λύκεια; έτσι στυγνά;
Πόσο σας ενοχλεί η παροχή Γενικής Παιδείας των ελάχιστων εσπερινών αλλά και όλων των ημερησίων, που τη μειώνετε κατά ένα έτος από την επόμενη σχολική χρονιά; Τι πολίτες θέλετε; Νομίζετε ότι βλέπουμε το δέντρο και θα χάνουμε το δάσος; κακές οι πανελλήνιες ας δημιουργήσουμε πολίτες που δεν μπορούν να πουν όχι στο αφεντικό και που τους χειραγωγούμε ευκολότερα. Δεν θα βγει όμως αυτό, το ξέρετε; θα βγει αυτό που είναι σε άνοδο σε όλη τη Ευρώπη.
Πως προχωράτε στην κατάργηση ενός θεσμού χωρίς καμία μελέτη για τις κοινωνικές επιπτώσεις των αποφάσεών σας;
Απλώς χτίζετε με μανία έναν άλλου τύπου πολίτη στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού.
Κάποιος σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνά, η ΝΔ το ΚΙΝΑΛ το ΚΚΕ -δε με νοιάζει- τα παρακολουθεί όλα αυτά; Κάποιος; Ένας;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ