Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Η παράδοση των σχολικών βιβλίων στις σχολικές μονάδες

Δημοσίευση: 10/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός,
Επιθεωρητής Ασφάλειας, Υγείας και Ποιοτικού Ελέγχου
MSc STEM στην εκπαίδευση (Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ)
Μέλος ΔΣ Ε3STEM

Σύμφωνα με την Π118/7-2-2018 διακήρυξη του ΙΤΥΕ – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2018-2019 εξυπηρετήθηκαν 3.878 σχολεία κατανεμημένα σε 5 τμηματικές περιοχές της χώρας.

Μεταφέρθηκαν 22.730 παλέτες και 14.375 χαρτοκιβώτια με βιβλία μέσω των 1.444 κέντρων διανομής.

Στις προδιαγραφές προβλέφθηκε το δέμα ή το χαρτοκιβώτιο να έχει μέγιστο βάρος 20 κιλά.

Διακρίνεται ότι έγινε καλή δουλειά με τις προδιαγραφές του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον οποίο είχε προβλεφθεί λεπτομερώς μεταξύ άλλων και η παράδοση των βιβλίων στα σχολεία.

Πόσοι όμως  διάβασαν τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής από τις προδιαγραφές υλοποίησης του έργου για το έτος 2018-2019 ώστε να ξεπεραστούν πιθανά προβλήματα που παρουσιάζονται;  

Με την Φ.25/186348/189676/ΓΔ4/6-1-2017 του Υπουργείου Παιδείας κλήθηκαν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να δηλώσουν σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο τα στοιχεία προσβασιμότητας της παράδοσης των βιβλίων στο σχολικό χώρο προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Σχετική δημοσίευση είχε αναρτηθεί στο ESOS:
https://www.esos.gr/arthra/53908/o-diofantos-zita-apo-toys-dieythyntes-s...

Σε αυτό το ερωτηματολόγιο έπρεπε να αναγραφούν οι δυσκολίες πρόσβασης που υπάρχουν στο χώρο που θα παραδοθούν τα βιβλία (υπόγειο, όροφος).

Συνηθίζεται, ο ανάδοχος μεταφορέας να παραδίδει τα βιβλία σε κάποιο στεγασμένο χώρο στο ισόγειο.

Όταν ανοίξει το σχολείο το Σεπτέμβριο τα βιβλία θα πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο αποθήκευσης που μπορεί να είναι «μη προσβάσιμος», υπόγειο ή όροφος.

Η εύκολη λύση για την μεταφορά τους από το ισόγειο στην αποθήκη, όπου και να βρίσκεται, αυτή είναι οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί

. Στην περίπτωση αυτή με εντολή της διεύθυνσης του σχολείου γίνεται η μεταφορά των δεμάτων ή των χαρτοκιβωτίων που ενδέχεται να είναι μεγάλα και βαριά.  

Το ερώτημα που τίθεται είναι: η διεύθυνση του σχολείου έχει λάβει υπόψη της τα πιθανά προβλήματα υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών όταν υποχρεώνονται να μεταφέρουν τα δέματα;

Τα έως 20 κιλά του δέματος, μήπως είναι δυσανάλογα για το σωματικό βάρος κάποιου μαθητή ή τη μυϊκή δύναμη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Έχουμε αναρωτηθεί αν υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης μυοσκελετικών βλαβών ή ατυχήματος;

Όλοι μας έχουμε δει μαθητές ή εκπαιδευτικούς να μεταφέρουν τα δέματα δύο-δύο για να μην κάνουν πολλά δρομολόγια.

Το βάρος ίσως μερικές φορές ενδέχεται να φτάσει τα 40 κιλά !

Σε πολλά έντυπα που έχουν εκδοθεί από τη διεύθυνση υγείας και ασφάλειας της εργασίας του υπουργείου εργασίας υπάρχει πρόβλεψη για μέτρα προστασίας και κανόνες ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται και να τηρούνται αντίστοιχα για την ανύψωση και μεταφορά βαριών αντικειμένων.

Μήπως πρέπει το Υπουργείο παιδείας να μελετήσει το θέμα και να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος;

Στο τεύχος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με στοιχεία Π 118/07.02.2018 «Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2018-19» υπάρχει η παρακάτω αναφερόμενη πρόβλεψη:

«Ι.4 Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί για κάθε Τμήμα του αντικειμένου του Διαγωνισμού θα έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:

Ειδικά για συγκεκριμένα  σχολεία της Αττικής που, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το ΙΤΥΕ, παρουσιάζουν προβλήματα προσβασιμότητας  ως προς τους χώρους παράδοσης των βιβλίων (πχ. χώροι σε υπόγειο ή σε όροφο) με αποτέλεσμα να μην είναι ευχερής η μεταφορά των παλετών εντός του κτιρίου του σχολείου, τότε η μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση των συσκευασμένων παλετών και χαρτοκιβωτίων εντός του κτιρίου του σχολείου θα γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου, με δαπάνες και ευθύνη του. Η συσκευασία των βιβλίων των εν λόγω σχολείων θα περιλαμβάνει δέματα ή χαρτοκιβώτια τοποθετημένα επάνω στην ξυλοπαλέτα ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά  τους εντός του κτιρίου του σχολείου. Για όλα αυτά τα σχολεία θα καταρτίζονται ειδικά δρομολόγια που θα αφορούν μόνο σχολεία με προβλήματα προσβασιμότητας.  

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει για την εκτέλεση των παραδόσεων αυτών εργάτη εφοδιασμένο με ειδικό καρότσι μεταφοράς ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό.  Το επιπλέον κόστος που προκύπτει για τα δρομολόγια στα σχολεία αυτά θα δίνεται  ξεχωριστά  στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

Η λύση αυτή ίσως σε πολλές περιπτώσεις να μην εφαρμόζεται γιατί υπάρχει άγνοια των προδιαγραφών παράδοσης αλλά και αμέλεια δήλωσης «μη προσβασιμότητας» στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Ί

σως δεν έχουν δηλωθεί μη προσβάσιμοι οι χώροι (υπόγειο, όροφοι) από τη σχολική μονάδα.

Έτσι τα βιβλία εναποθέτονται ορθώς στο ισόγειο από τον ανάδοχο μεταφορέα.

Με τον αγιασμό στην έναρξη της σχολικής χρονιάς ο από μηχανής θεός θα είναι οι μαθητές πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας που δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση να εμπλακούν.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε πολύ καλά την «παράδοση» από τότε που ήμασταν μαθητές…

Μία καλή πρακτική για τη μεταφορά είναι να έρθουμε σε επαφή με τη σχολική επιτροπή η οποία μπορεί να μεριμνήσει να σταλεί το κατάλληλο προσωπικό από το δήμο για να μεταφέρει τα βιβλία στον όροφο ή το υπόγειο.

Αναζητήσαμε στον Ν. 1566/85 και στην ΥΑ Φ353.1/2002 αν απορρέει αυτή η υποχρέωση από μαθητές ή εκπαιδευτικούς αλλά δεν βρέθηκε κάτι σχετικό.

Με καλή θέληση όλοι μας έχουμε κάνει ενέργειες τέτοιες για το καλό του σχολείου.

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ατυχήματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν στο χώρο του σχολείου, όπως για παράδειγμα, θανατηφόρο ατύχημα από στολισμό του σχολείου με σκάλα (2012).

Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που έχει σχέση με τη μεταφορά των βιβλίων είναι η επαναχρησιμοποίηση των 23.000 ξύλινων παλετών κατ’ έτος.

Το κόστος εκάστης, σε καινούργιο υλικό είναι 16 ευρώ περίπου, ενώ σαν μεταχειρισμένη κοστίζει περί τα 6 ευρώ, αυτό προκύπτει από έρευνα που κάναμε στο διαδίκτυο.

Μπορούν να εξοικονομηθούν από 140.000 έως 440.000 ευρώ στην περίπτωση των νέων ξύλινων παλετών.

Είναι εύκολο και ανέξοδο να επιστρέφονται οι παλιές παλέτες στον «ΔΙΟΦΑΝΤΟ» μέσω του μεταφορέα για επαναχρησιμοποίηση, ταυτοχρόνως με την παραλαβή των βιβλίων.

Το ΙΤΥΕ εκδίδει  από το 2016 ανακοίνωση για επαναχρησιμοποίηση των παλετών και είχε αναφερθεί με σχετικό άρθρο το ESOS στο θέμα αυτό  https://www.esos.gr/arthra/44036/fylaxi-xylopaleton-pano-stis-opoies-met.... Προτείνεται η φύλαξη των παλετών στα σχολεία και σε επόμενη πράξη ο «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» φαίνεται ότι θα συλλέξει τις παλέτες.

Η συλλογή των παλετών γίνεται μόνο κατόπιν δήλωσης του Διευθυντή του Σχολείου.

Ίσως   στα  σχολεία που δεν γίνεται σχετική δήλωση οι παλέτες να  πετιούνται ή να οδεύουν για το τζάκι κάποιων φιλότιμων που τις μάζεψαν από τα απορρίμματα για να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στα ξύλα!

 

Σχόλια (9)

 
Λεπτομερές αλλά...
11 Σεπ 2018 09:35

... μας τρομάζει το γεγονός ότι δεν επιστρέφονται οι παλέτες έστω και αν έχουν ελάχιστο κόστος εκάστη. Κόβονται μισθοί, κόβονται συντάξεις τα τελευταία χρόνια και φαίνεται να έχει συνέχεια η περικοπή δεν μπορούν να επιστρέφονται για να εξοικονομηθούν τα αναφερόμενα χρήματα; έστω και αν είναι 1000.000 ευρώ κάθε χρόνο. Στη δεκαετία είναι 1.000.000... "Είναι πολλά τα λεφτά Άρη..."
Αυτό όμως είναι το λιγότερο, τα δέντρα που κόβονται για να κατασκευαστούν οι παλέτες τα σκεφτόμαστε; έχουμε οικολογική συνείδηση;

 
@iremias
11 Σεπ 2018 09:26

Μην ασχολείσαι είναι η ιδεολογία της πρώτης φοράς αριστεράς. Τα καλοκαίρια που είναι κλειστά τα σχολεία εργασία για τους καθηγητές στους εθνικούς δρόμους για ξεχορτάριασμα όπως έκαναν στο ανατολικό μπλοκ τα προηγούμενα χρόνια...

 
iremias
10 Σεπ 2018 22:34

Τι είναι αυτά που λες Στράτο! Δεν είναι δουλειά των μαθητών αυτή ούτε των καθηγητών! Μήπως να μην προσλάβουμε και καθαρίστριες;.Ξεφεύγεις!

 
@Στρατος
10 Σεπ 2018 20:14

Μας λεει ο αρθρογράφος: ''Είναι εύκολο και ανέξοδο να επιστρέφονται οι παλιές παλέτες στον «ΔΙΟΦΑΝΤΟ» μέσω του μεταφορέα για επαναχρησιμοποίηση, ταυτοχρόνως με την παραλαβή των βιβλίων.'' Αυτο δεν μπορει να γινει;

 
Στράτος
10 Σεπ 2018 19:29

Εάν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να μεταφέρουν ούτε τα βιβλία που θα χρησιμοποιήσουν, τότε έχουμε στ΄ αλήθεια πρόβλημα!!! Φυσικά εάν κάποιος μαθητής ή εκπαιδευτικός έχει κάποιο πρόβλημα μπορεί να μην συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.
Για το κόστος των παλετών και τα σχετικά, οι υπολογισμοί είναι τουλάχιστον υπερβολικοί. Η επιστροφή παλετών δεν έγινε στην πράξη γιατί προφανώς η μεταφορά τους κοστίζει περισσότερο από τη χρησιμοποίηση νέων. Πάντως με παλέτες μπορούν να φτιαχτούν πολλές όμορφες κατασκευές στα σχολεία, αρκεί να έχουμε μεράκι, φαντασία και λίγα χρώματα.
Καλή χρονιά!

 
Πλατάρος Γιάννης
10 Σεπ 2018 15:30

Μάθαμε και λεπτομέρειες που δεν ξέραμε. ..

 
ΔΗΜΟΣ
10 Σεπ 2018 14:55

Μπράβο ….δίνεις σωστή προσέγγιση

 
Johny the fox
10 Σεπ 2018 12:38

Πάτε να χαλάσετε τις παραδόσεις τα ήθη κ έθιμα... εκ παραδόσεως μεταφέρουμε τα βιβλία κάθε χρόνο από την αυλή στον δευτερο. Αυτό είναι το καλλίτερο ΤΕΣΤ κοπώσεως... πως κ πως το αναμένουμε όλο το χρόνο. Τώρα μαθαίνουμε τι έπρεπε να γίνεται.

 
Λουμπινιαρης
10 Σεπ 2018 12:33

Είναι μόνο αυτό; εκτελούμε χρέη κηπουρού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή κ.α. και αυτά γιατί κάποιοι δεν κάνουν σωστά κ νόμιμα τη δουλειά τους. Ποια σχολική επιτροπή; σε πολλές περιπτώσεις είναι ανεπαρκής και ανύπαρκτη. Το νομικό πλαίσιο τους διευκολύνει στην απραγία. Δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη των παρεχομένων υπηρεσιών από τη δημοτική αρχή. Παραχωρήθηκαν τα σχολεία στους δήμους και βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί.... συγχαρητήρια που αγγίξατε το θέμα αυτό.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ