Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτω

Δημοσίευση: 11/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων, συστάθηκε στο υπουργείο Παιδείας , με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου, η οποία αποτελείται από :

α) Τον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν από τους Γενικούς/Τομεακούς Γραμματείς του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

β) Τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διεύθυνσης εκκαθάρισης αποδοχών και λοιπών επιδομάτων του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής, το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε.

Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Διδακτικών Συγγραμμάτων βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών της μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή προέδρου κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, ο οποίος συντάσσει την ημερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη της Επιτροπής. Οι ενστάσεις κρίνονται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή τους.

Η Επιτροπή λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την άσκηση δειγματοληπτικού ελέγχου επί των δηλωθέντων από τους εκδότες στοιχείων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή ελέγχει και διασταυρώνει ανά πάσα στιγμή και μέχρι δύο έτη μετά από την εκκαθάριση από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους εκδότες στον «ΕΥΔΟΞΟ».

Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων μπορεί να εντέλλεται από τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης ή τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται σε δείγμα τουλάχιστον 10% των τίτλων κάθε εκδοτικής επιχείρησης που έχει διανείμει διδακτικά συγγράμματα τα δύο τελευταία εξάμηνα σύμφωνα με τα στοιχεία του «ΕΥΔΟΞΟΥ» και αφορά σε οποιοδήποτε σύγγραμμα ακόμη κι αν έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων. Συνίσταται στον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων κατά τη διαδικασία επιλογής, προμήθειας, κοστολόγησης των διδακτικών συγγραμμάτων και πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών.

2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων καλεί τους εκδότες που διαθέτουν δ καίωμα διανομής διδακτικού συγγράμματος ή άδεια εκμετάλλευσης του να θέσουν στη διάθεση της Επιτροπής τα επιλεχθέντα προς έλεγχο διδακτικά συγγράμματα, που έχουν αναρτήσει και κοστολογήσει στον «ΕΥΔΟΞΟ».

3. Ο «ΕΥΔΟΞΟΣ», τα Α.Ε.Ι., οι Α.Ε.Α.. και οι εκδοτικοί οίκοι που διαθέτουν εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στην Επιτροπή, την πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου της.

4. Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Διδακτικών Συγγραμμάτων και Ενστάσεων είναι το αρμόδιο όργανο για να επιλύει τη διαφωνία ως προς την κοστολόγηση μεταξύ εκδοτικών οίκων και της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων.

5. Η Επιτροπή ελέγχει τη συνδρομή της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α ́ 75), σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στον «ΕΥΔΟΞΟ», των κρίσιμων στοιχείων για την κοστολόγηση του συγγράμματος, καθώς και απόκλισης μεγαλύτερης του 20% ως προς το κόστος, όπως προκύπτει από την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων κοστολόγησης. Στις περιπτώσεις αυτές, πέραν της ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης, αναπροσαρμόζεται για το τρέχον διδακτικό έτος η τιμή κοστολόγησης του συγγράμματος στο 50% του ύψους της. Ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, μπορεί να επιβληθεί οριστική διαγραφή του συγκεκριμένου συγ- γράμματος ή του εκδότη από τον «ΕΥΔΟΞΟ».

6. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλει εισηγήσεις για τα ακόλουθα θέματα:

α) τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση του συστήματος διανομής και πληρωμής των διδακτικών συγγραμμάτων, καθώς και οιοδήποτε άλλο θέμα κρίνει αναγκαίο για την χρηστή διαχείριση των κονδυλίων και την εκπλήρωση του έργου της.

β) την υιοθέτηση συστάσεων από τα Α.Ε.Ι. και τις Α.Ε.Α. για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την επιλογή και προμήθεια των διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές.

7. Τα συμπεράσματα των ελέγχων, τα ευρήματα και οι σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς αξιολόγηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων.»

Ενστάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί

Ενστάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί κατά των αποφάσεων καθορισμού τιμών της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων, καθώς και υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων, και εκκρεμεί η εξέτασή τους, εξετάζονται σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από σήμερα 11 Σεπτεμβρίου.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.