Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ανοικτή Επιστολή – Διαμαρτυρία Σχολικού Συμβούλου: "Μ’ απέριψαν από τους πίνακες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) με πρόφαση ότι δεν γνωρίζω ξένη γλώσσα"

“Στην πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου κρίνατε ότι πληρούσα τις προϋποθέσεις επιλογής, μεταξύ των οποίων ήταν και η γνώση ξένης γλώσσας”.
Δημοσίευση: 12/09/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Ράλλη Ιωάννη του Γεωργίου, Μαθηματικού, Σχ. Συμβούλου, κατοίκου Χίου, 

Προς
Tα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου.

ΧΙΟΣ 12 Σεπτεμβρίου 2018

Η επιστολή αυτή έχει να κάνει με την απόρριψή μου από τους πίνακες υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του κλάδου ΠΕ03 του Βορείου Αιγαίου, με πρόφαση ότι δεν γνωρίζω ξένη γλώσσα. Επειδή θεωρώ ότι η απόρριψη αυτή ήταν άδικη και στερούμενη επιχειρημάτων, θα ήθελα να μου απαντήσετε στα ερωτήματα που θέτω παρακάτω.

Όπως γνωρίζετε, για να τεκμηριώσω τη γνώση ξένης γλώσσας, υπέβαλα δυο έγγραφα:

(α)    Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για επάρκεια προσόντων για να διδάσκω την Αγγλική γλώσσα. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν έχει πλέον καμία υπηρεσιακή ισχύ.

(β)    Βεβαίωση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής) με Α.Π. 2674 / 27 – 05 – 83, σύμφωνα με το οποίο «ο κ. ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MASTER OF SCIENCE στα Μαθηματικά (ημερομηνία λήψεως 19 – 7 – 78) του UNIVERSITY OF LONDON – QUEEN MARY COLLEGE το οποίο είναι ομοταγές με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». Η παραπάνω βεβαίωση δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από Αγγλικό Πανεπιστήμιο στο οποίο τα μαθήματα διδάσκονταν στην Αγγλική γλώσσα.

Σημειώνω επίσης ότι στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την επιλογή Σ.Ε.Ε. για τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αναφέρεται ότι: «Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.»

Στην πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου κρίνατε ότι πληρούσα τις προϋποθέσεις επιλογής, μεταξύ των οποίων ήταν και η γνώση ξένης γλώσσας. Στη δεύτερη συνεδρίαση του συμβουλίου (που συνεκλήθη προκειμένου να γίνει μοριοδότηση των υποψηφίων και όχι επανεξέταση των προϋποθέσεων επιλογής), το συμβούλιο ανακάλυψε ότι, με βάση τη νομοθεσία, δεν πληρούσα τις προϋποθέσεις που αποδεικνύουν τη γνώση ξένης γλώσσας.

Ερώτηση 1. Τι μεσολάβησε μεταξύ πρώτης και δεύτερης συνεδρίασης  και ξαφνικά το συμβούλιο άλλαξε γνώμη; Άλλαξε η νομοθεσία;

Η αιτιολογία που προβάλατε ήταν η εξής : «Δεν πληροί την προϋπόθεση της γνώσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των αρθ. 22 και 24 του Ν. 4547/2018 (102 Α')»

Το μοναδικό σημείο των αρθ. 22 και 24 στο οποίο γίνεται αναφορά στην ξένη γλώσσα είναι το άρθρο 24, στο οποίο αναφέρεται ότι «Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο28 του π.δ. 50/2001». Στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 θα αναφερθώ παρακάτω.

Η ένσταση την οποία υπέβαλα απορρίφθηκε με το αιτιολογικό: α) «Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας που προσκόμισε δεν περιλαμβάνεται στα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθ. 28 παρ. 2 του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας και β) δεν υποβλήθηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθ. 28 παρ. 2 του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

Θα συμφωνήσω στο (α). Επιτρέψτε μου όμως να διαφωνήσω ριζικά με το (β). Στο άρθρο 28 παρ. 2 του π.δ. 50/2001, το οποίο επικαλείσθε και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις, αναφέρεται ότι :

«Η γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας :
(i)    ……
(ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ….. οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής»

Ερώτηση 2.

Υποερώτηση α.    Με τη βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ επιβεβαιώνεται ή όχι η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου; Έχει ακόμα ισχύ η βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ ή όχι ;

Υποερώτηση β.    Σε ποιο σημείο του παραπάνω αποσπάσματος αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να κατατεθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της αλλοδαπής; Πουθενά. Μη μου φέρετε σαν επιχείρημα ότι υπονοείται. Δεν υπονοείται τίποτα. Ο νόμος δεν χρειάζεται αυθαίρετες ερμηνείες κατά το δοκούν.

Υποερώτηση γ.    Από μόνος του ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της αλλοδαπής έχει ισχύ χωρίς τη βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ; Προφανώς ΟΧΙ. Μου προσάπτετε δηλ. αμέλεια γιατί δεν κατέθεσα ένα έγγραφο που από μόνο του δεν έχει καμία ισχύ.

Υποερώτηση δ.    Στα συνημμένα της ένστασης που σας κατέθεσα υπάρχουν ο πρωτότυπος τίτλος (επικυρωμένος το 1982 από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Λονδίνο) και η επίσημη μετάφρασή του (από το Υπουργείο Εξωτερικών), τα οποία υπέβαλα στο ΔΙΚΑΤΣΑ για να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση. Πόσες φορές πρέπει να υποβληθούν τα ίδια έγγραφα για να αποδεχθείτε την ύπαρξη του μεταπτυχιακού (άρα και τη γνώση της ξένης γλώσσας) ;

Υποερώτηση ε.    Κατά την επιλογή μου ως Διευθυντής Γυμνασίου και ως Σχ. Σύμβουλος το 2011 και το 2012, δηλ. μετά ην ημερομηνία έκδοσης του Π.Δ. 50/2001, το οποίο επικαλείσθε, ως αποδεικτικά στοιχεία της γνώσης ξένης γλώσσας είχα καταθέσει τη βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ. Έχει συνέχεια ή όχι το Ελληνικό Κράτος;

Υποερώτηση στ.    Εδώ και 24 χρόνια παίρνω επίδομα μεταπτυχιακού. Μήπως με τις αποφάσεις σας υπονοείτε ότι υπάρχει δόλος και ότι καταχρώμαι το Ελληνικού Δημόσιο;

Και έρχομαι τώρα στο σύνολο των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. Εκεί αναφέρεται ότι : «…η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με μεταπτυχιακό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής». Αναφέρεται επίσης ότι: «δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας, εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα».

Ερώτηση 3. Όλα τα παραπάνω το λάβατε υπόψη σας; ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΧΙ. Ειλικρινά διερωτώμαι ποιό ήταν το σκεπτικό της απόρριψής μου.

Τελική ερώτηση: Καθένας μας έχει μια πορεία και μια προσφορά στην Εκπαίδευση. Θεωρείτε ότι η δική μου προσφορά στην Εκπαίδευση άξιζε του τρόπου με τον οποίο με αντιμετωπίσατε; Θεωρείτε ότι με τις ενέργειες σας συμβάλατε θετικά στα δρώμενα της Εκπαίδευσης;

O tempora O mores

Γιάννης Ράλλης, Μαθηματικός, Σχολικός Σύμβουλος

Υ.Γ. Αναμένω απάντηση τουλάχιστον από τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου κ. Σταυρινούδη Σταύρο – Περδικούρη Μαρία και Αλεξιάδη Βαγγέλη – Καρατζά  Κώστα.

 

Σχόλια (29)

 
Αλέξης
12 Σεπ 2018 09:58

Έχουν γίνει πολλά τέτοια.Αλλού ναι και αλλού όχι.Όλη η διαδικασία είναι μεροληπτική και διαβλητή.Ο κ. Ράλλης έχει απέραντο δίκαιο.

 
εκπαιδευτικός
12 Σεπ 2018 09:58

.........μια ένδειξη για το πως λειτούργησαν τα συμβούλια επιλογής. ..Αν λάβει κανείς υπόψη του τον παράλογο τρόπο μοριοδότησης που έχει αυτό το νομοσχέδιο, τον παράλογο τρόπο που αντιμετώπισε το κάθε συμβούλιο περιπτώσεις αντίστοιχες με αυτή που αναφέρεται, συνεντεύξεις που σε κάποιες περιφέρειες πήραν (αυθαίρετα) μορφή προφορικών εξετάσεων-όχι για όλους, όμως, αλλά και την μη εφαρμογή του νόμου να ελέγχονται τυχαία το 5% των πτυχίων που κατατέθηκαν καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι επιλογές ΣΕΕ είναι μια παρωδία και ντροπή για το κύρος των εκπαιδευτικών. Αναρωτιέμαι όλα αυτά η ΔΟΕ η ΟΛΜΕ, οι αιρετοί δεν τα αξιολογούν; πως προστατεύουν τους εκπαιδευτικούς;

 
KDIM
12 Σεπ 2018 10:10

Αγαπητέ συνάδελφε, συμμεριζόμενος αρχικά το άδικο της υπόθεσης, φρονώ και υποθέτω - εν αναμονή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της συνέντευξης- ότι δεν είσαι ο μόνος αδικοσφαγμένος... Προκειμένου να υλοποιηθούν ¨σχετικές δεσμεύσεις¨και να βολευτούν ¨τα δικά τους παιδιά¨γίνανε σημεία και τέρατα, τόσο στα μετρήσιμα .... αντικειμενικά κριτήρια όσο και στις ίδιες τις συνεντεύξεις, μιας και σε πολλές περιπτώσεις και όπως ακούγεται, δεν τηρήθηκε - ως είθισται- ούτε η μοριοδοτούμενη κατάταξη των υποψηφίων., και φυσικά ούτε λόγος συνεκτίμησης του περιεχομένου του βιογραφικού... Μένουμε στις επάλξεις... Καλούς δικαστικούς αγώνες με ότι σημαίνει για τους εμπλεκόμενους των συμβουλίων
η προσωπική δικαίωση του κάθε συναδέλφου....

 
Ε.Λ.
12 Σεπ 2018 11:24

Εμένα στο ΠΔΕ Αττικής δεν μου μοριοδότησαν το μεταπτυχιακό μου απο την Σορβόννη. Και μου είπανε ότι έπρεπε να καταθέσω και το γαλλικό πτυχίο. Κατέθεσα ΔΙΚΑΤΣΑ και επίσημη μετάφραση του πτυχίου. Του είπα για να έχω ΔΙΚΑΤΣΑ σημαίνει ότι κατέθεσα γαλλικό πτυχίο + επίσημη μετάφραση. Όπως επίσης τους είπα ότι το ΦΕΚ ζητούσε μόνο ΔΙΚΑΤΣΑ. Έκανα ένσταση. Απορρίφθηκε.

 
Σχολιαστής
12 Σεπ 2018 12:34

Είναι δυνατόν να δημοσιεύει, εδώ, ο καθένας το "προσωπικό" του, δήθεν, δράμα?? Ο υποψήφιος δεν υπέβαλε τα κατά το νόμο, προβλεπόμενα, το συμβούλιο διαπίστωσε την παράλειψη στη 2η συνεδρίαση του, και απέρριψε. Γιατί φωνασκείτε αγαπητέ?? Ως στέλεχος, έπρεπε να γνωρίζετε τις κείμενες διατάξεις . . .

 
ΙΩΑΝΝΗΣ
12 Σεπ 2018 13:57

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ! ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΕΣΑ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ.

 
Σχολική Σύμβουλος
12 Σεπ 2018 14:30

@ 'Σχολιαστής'
Τι χολή είναι αυτή για όσους αδικήθηκαν και το δηλώνουν; Θέλουμε να μαθαίνουμε σε τι ακρότητες - για να μιλήσω κόσμια - έφτασαν οι επιλογές συντονιστών.

 
Ράλλης Ιωάννης
12 Σεπ 2018 14:31

Αγαπητέ Σχολιαστή, καταρχήν γιατί απαντάς ανώνυμα και όχι επώνυμα.
Στην ανοικτή επιστολή που έστειλα δεν περιγράφω κανένα δράμα. Έγραψα αναλυτικά το νόμο και με επιχειρήματα απέδειξα ότι έχω δίκιο. Αν έχεις διαφορετική άποψη να την τεκμηριώσεις με επιχειρήματα και όχι με συνθήματα.
Σε πληροφορώ λοιπόν ότι γνωρίζω πολύ καλά τις κείμενες διατάξεις.

 
Ιωάννης Ράλλης
12 Σεπ 2018 14:36

Απάντηση στον Σχολιαστή.
Στην επιστολή μου αναγράφω το νόμο και αυτόν εφάρμοσα. Αν έχετε άλλη άποψη, να την τεκμηριώσετε, και όχι να μιλάτε με συνθήματα.
Απαντήστε μου επώνυμα

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
12 Σεπ 2018 15:01

Ας περιμένουμε και την προσφυγή στο ΣΤΕ!

 
Κωνσταντίνος
12 Σεπ 2018 15:43

Πάντως οι δομές αυτές δε θα μακροημερεύσουν, για να μη πω ότι ούτε καν θα ξεκινήσουν να λειτουργούν. Το χάος που έχει δημιουργηθεί είναι τέτοιο που προκαλεί πρωτοφανείς καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με σωρεία προσφυγών στη δικαιοσύνη για όλες αυτές τις παρατυπίες που προέκυψαν στις διαδικασίες επιλογής. Επιπλέον εκκρεμεί και η προσφυγή της ΠΕΣΣ στο ΣτΕ που κατά πάσα πιθανότητα θα δικαιωθεί. Σκεφτείτε επίσης τι θα συμβεί σε ενδεχόμενες εκλογές, με την πιθανότητα η νέα κυβέρνηση να ακυρώσει συλλήβδην το νομοσχέδιο για τις δομές. Το μόνο σίγουρο αυτό το διάστημα είναι η παράταση θητείας των ΣΣ, οι περισσότεροι όμως εκ των οποίων δεν έχουν καν λάβει το ΦΕΚ επίσημα. Προσθέστε και το γεγονός ότι οι αρμοδιότητές τους είναι ασαφείς (τους έχουν αφαιρεθεί πολλές από αυτές) και δε μπαίνουν στη διαδικασία να οργανώσουν επιμορφωτικά σεμινάρια. Με άλλα λόγια οι ΣΣ συνεχίζουν, αλλά στα χαρτιά.
Αίσχος για την κατάντια της Παιδείας μας...
Το σκηνικό πρέπει να αλλάξει άμεσα, γιατί ούτε η Δικαιοσύνη μας σώζει...

 
Σχολιαστής
12 Σεπ 2018 17:09

@Ράλλης
Αν νομίζετε ότι έχετε δίκιο, κύριε, να προσφύγετε στα Δικαστήρια.
Το απόλυτα προσωπικό σας "δράμα", δε μας αφορά . . .
@Σχολική Σύμβουλος Το ίδιο κι εσείς κυρία μου.

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
12 Σεπ 2018 19:37

Πολύ σωστές και ενδιαφέρουσες οι επισημάνσεις του Κωνσταντίνου!!

 
Κ
12 Σεπ 2018 20:23

Αν καταλαβαίνω καλά δεν καταθέσατε το μεταπτυχιακό σας τίτλο, παρά μόνο την αναγνώριση του δικατσά; Αν ισχύει αυτό, γιατί σε εσάς να γίνει εξαίρεση όταν άλλοι κόπηκαν για μία υπογραφή που δεν έβαλαν; Προφανώς στη δεύτερη συνεδρίαση έλαβαν οδηγίες να είναι πιο αυστηροί. Και δεδομένο είναι ότι κάπως έτσι χάνεται η ουσία.

 
Αναστασία Μ
12 Σεπ 2018 21:47

Για όσους δεν γνωρίζουν για να εκδοθεί απόφαση του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ προϋποθέτει πρωτότυπος τίτλος σπουδών και μετάφραση καθώς και αναλυτική βαθμολογία και ανάλογα την χώρα που αποκτήθηκε ο τίτλος σπουδών κάποια συμπληρωματικά έγγραφα από το πανεπιστήμιο . Άρα κάποια Συμβούλια Επιλογής ΠΕΚΕΣ αμφισβητούν τις διαδικασίες του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. Σε άλλες όμως Περιφέρειες μοριοδότησαν ίδια περίπτωση με του κ. Ράλλη, γνωρίζω περίπτωση με τα ίδια μου τα μάτια. Τι να λέμε τώρα ;

 
Ράλλης Γιάννης
12 Σεπ 2018 23:11

Αγαπητέ Κ
όπως περιγράφω πολύ αναλυτικά στην επιστολή δεν αναγράφεται πουθενά ρητά καμιά κατάθεση ξενόγλωσου μεταπτυχιακού τιτλου.
Σε παραπέμπω και στο σχόλιο της Αναστασίας Μ.

 
Γεωργία
13 Σεπ 2018 07:02

Οι προσφυγές κατά των επιλογών ΣΕΕ άρχισαν ήδη με πολύ άγριες διαθέσεις. Όποιος συνάδελφος θέλει υποστήριξη ας επικοινωνεί με την ΠΕΣΣ, η οποία έχει αναθέσει σε δυο κορυφαίους δικηγόρους την υπόθεση σε συλλογικό (ΣΤΕ) και σε ατομικό επίπεδο. Άμα (μάλλον ποτέ) και όταν δημοσιευτούν οι οριστικοί πίνακες, θα ακολουθήσουν βροχηδόν οι δημοσιεύσεις καταγγελιων και οι προσφυγές. Αυτό είναι που φοβάται το Υπουργείο, εκτός των 70 κενών που θα εμφανιστούν σε όλες τις ειδικότητες στη χώρα. Γι αυτό η εξάμηνη -επ αόριστον παράταση. Ο υπουργός ορθά κατάλαβε που έμπλεξε κι αποφασίζει ενόψει εκλογών κι ανοίγματος στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει βασικά του στελέχη εκτός, να βγάλει τα "αγκάθια" τύπου ΠΕΚΕΣ από τη μέση, που και ανέφικτη είναι η εφαρμογή τους και θα τον ζημιώσουν πολιτικά.

 
Κ
13 Σεπ 2018 07:43

@Αναστασία Επίσης η μετάφραση τίτλου ξένης γλώσσας προϋποθέτει την προσκόμιση πρωτότυπου τίτλου. Θα κατέθετες εσύ ποτέ μόνο τη μετάφραση;

 
Σχολική Σύμβουλος
13 Σεπ 2018 09:27

@ Κ
Σε παραπέμπω στον Κώδικα Δικηγόρων όπου αναφέρεται ότι μπορεί να προσκομιστεί μόνο η μετάφραση αν σημειώνει ο δικηγόρος που έκανε τη μετάφραση ότι α) γνωρίζει αγγλικά και β) έχει δει το πρωτότυπο έγγραφο.
Στην περίπτωση μετάφρασης από το μεταφραστικό κέντρο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν χρειάζεται το πρωτότυπο κείμενο, ούτε οι ανωτέρω δύο προϋποθέσεις.
Εξάλλου, για τα ξενόγλωσσα πτυχία μας που έχει αναγνωρίσει η υπηρεσία μας, η μετάφραση και η βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ μας έχει ζητηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις συμμετοχές μας στην επιλογή στελεχών, τις αιτήσεις μας σε πανεπιστήμια για συμβάσεις 407/80 και κάθε άλλη υποψηφιότητα.

 
Νομικός
13 Σεπ 2018 13:25

Οτιδήποτε δικαιολογητικό υπάρχει στον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου είτε αυτό έχει προσκομιστεί πρόσφατα είτε οποτεδήποτε ΔΕΝ χρειάζεται να επανακατατεθεί. Υπάρχουν Νομολογίες με αποφάσεις δικαστηρίων για το θέμα αυτό (πλήθος προσφυγών που δικαώθηκαν). Η φύλαξη του φακέλου του υπαλλήλου είναι ευθύνη αποκλειστικά της υπηρεσίας του η οποία μπορεί να ελέγχει την γνησιότητα και την εγκυρότητα των κατατεθιμένων εγγράφων. Σε ότι αφορά στα υπηρεσιακά Συμβούλια ο υποψήφιος μπορεί να μην καταθέσει έγγραφο το οποίο στο παρελθόν είχε καταθέσει(πτυχίο, μεταπτυχιακό, ξενόγλωσσο πιστοποιητικό κ.α) για οποιοδήποτε λόγο(όπως π.χ,. για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη> Η αγνόηση των δικαιολογητικών που υπάρχουν στο φάκελλο του υπαλλήλου αποτελεί παράβαση καθήκοντος και σε ορισμένες περιπτώσεις υποκρύπτει δόλο. Η απώλεια εγγράφου από τον προσωπικό φάκελλο του υπαλλήλου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα των υπευθύνων. Επομένως το Συμβούλιο Επιλογής όπως εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του (Περιφερειακό Διευθυντή) είναι υπόλογο για έγγραφα του φακέλου των υποψηφίων τα οποία δεν τα έλαβε υπόψη και απέκλεισε δολίως τους υποψήφιους από την διαδικασία της επιλογής. Τέλος η μόνη αξιόπιστη πηγή στην επίκληση τίτλων σπουδών είναι ο υπηρεσιακός φάκελος αφού, υποτίθεται, ότι κατά το παρελθόν οι υπηρεσίες διενήργησαν ελέγχους γνησιότητας που από τα Συμβούλια Επιλογής δεν διενεργούνται.

 
K
13 Σεπ 2018 13:39

@Σχολική Σύμβουλος Η ερώτηση ήταν αν θα κατέθετες μόνο τη μετάφραση του τίτλου στο φάκελο υποψηφιότητάς σου.

 
Ερμής
13 Σεπ 2018 14:04

Φημολογείται αύξηση θέσεων ΣΕΕ στην Αττική και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα με νομοθετική διάταξη που προωθείται πριν την έγκριση οριστικών πινάκων από τον υπουργό, γι αυτό η μεγάλη παράταση. Θα απορροφήσει κραδασμούς προσφυγών από "κομμένους" ΣΣ αφενός, και θα βολέψει και κάποιους "ημέτερους" που δεν γίνονται με τίποτα.

 
Πλατάρος Γιάννης
13 Σεπ 2018 14:25

Καλή δύναμη στον δικαστικό αγώνα που θα κάνετε.

Δεν θα πάτε μόνο σε Διοικητικό Δικαστήριο.
Άριστα κάνατε και δημοσιεύσατε την διαμαρτυρία σας, να βλέπουν όλοι τι γίνεται.
Το μπούλινγκ από κάποιους σχολιαστές το εισπράττετε. Είναι πάρα πολύ καλό, εποικοδομητικό, αρκετά βιωματικό, αποκαλυπτικό και εξαιρετικά χρήσιμο. Το είδατε το μίσος του «πλησίον σας» ; Είναι πάρα πολύ χρήσιμο κι αυτό, να το έχετε υπ΄όψιν. Το ύφος των ανωνύμων επικριτών σας, το εισπράξατε; Εξαιρετικά πολύτιμο κι αυτό.
Διαβάστε ξανά την δεύτερη αράδα του παρόντος σημειώματος...

 
Napoleon
13 Σεπ 2018 14:52

Το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όταν πληροφορήθηκε τη μη μοριοδότηση ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών λόγω μη προσκόμισης του ξενόγλωσσου τίτλου αλλά προσκόμισης της ισοτιμίας πέραν του ότι γέλασαν, υπονόησαν ότι αυτό ακυρώνει την υπηρεσία τους.
Στοιχείο προς αξιοποίηση από τους θιγόμενους υποψηφίους;

 
Κωνσταντίνος
13 Σεπ 2018 15:35

Φίλοι μου εάν η ΠΕΣΣ δικαιωθεί-που όπως φαίνεται θα δικαιωθεί και μάλιστα πανηγυρικά-τότε η κυβέρνηση έχει ανοίξει ένα τεράστιο μέτωπο. Όχι μόνο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ο θεσμός του ΣΕΕ, αλλά θα υποχρεωθεί να αντιμετωπίσει και όλες αυτές τις προσφυγές. Έχετε υπόψιν σας ότι όλες αυτές οι δικαστικές υποθέσεις δεν έχουν μηδενικό κόστος. Στοιχίζουν και θα έχουν σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο για την κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι: Γιατί ο Υπουργός Παιδείας και η κυβερνητική ομάδα γενικότερα δεν πρόβλεψαν αυτή την εξέλιξη; Νομίζω ότι όχι μόνο οι ίδιοι θα "πληρώσουν" το τίμημα, αλλά κι εμείς ως εκπαιδευτικοί που συναντούμε μια πρωτοφανή αποδιοργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι αυτές οι δικαστικές υποθέσεις που προκύπτουν, κοστίζουν ουσιαστικά στην κοινωνία μας που "ξεχρεώνει" τους λανθασμένους πολιτικούς χειρισμούς του Υπουργείου Παιδείας...
Κρίμα, γιατί όλα γίνονται με προχειρότητα και χωρίς να υπολογίζονται οι συνέπειες των πειραματισμών στους εμπλεκόμενους...

 
@Πλατάρος
13 Σεπ 2018 21:02

Τί ανεκπλήρωτες ευχές δίνετε για καλή επιτυχία στους δικαστικούς αγώνες;Αν ασχοληθεί το ΣτΕ τέλη του μήνα η απόφαση θέλει μέχρι 8 μήνες να καθαρογραφεί και μετά να βγεί νέος νόμος για νέες επιλογές,δηλ. κοντά στην διετία.Πότε εφαρμόστηκε η απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματική ψηφοφορία;Προσέφυγαν το 2015 οι Διευθυντές Σχολείων και η απόφαση βγήκε 3-4 μήνες πριν την λήξη της θητείας τους το 2017.Τί όφελος τελικά είχαν αυτοί που προσέφυγαν;Δεν προβληματίζει όλους σας η εκωφαντική σιωπή της ΝΔ που θα είναι κυβέρνηση σε λίγους μήνες;Ενώ στην αρχή είπαν ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα με την συμμετοχή στα συμβούλια επιλογής με τους μη νόμιμους Διευθυντές Εκπαίδευσης για την επιλογή των ΣΕΕ ,μετά πλήρης σιγή ενώ τους ρωτάνε συνέχεια.Είναι παντελώς άλαλοι επί του θέματος ,ενώ έχουν την ανάγκη και της τελευταίας ψήφου για τις εκλογές.Δυστυχώς πιστεύω ότι οι ΣΕΕ θα εξαντλήσουν την θητεία τους μαζί με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, αν προλάβουν και τους κάνουν.Έτσι θα έχουμε το φαινόμενο όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης να έχουν επιλεγεί από τον ΣΥΡΙΖΑ με Υπουργό της ΝΔ,όπως γίνεται σε όλο το δημόσιο.Και για αυτό θα πέσουν πολύ γρήγορα.Βέβαια ερωτηματικό παραμένει πόσο νόμιμες θα είναι οι επιλογές από την 1η Ιανουαρίου και μετά αφού είναι εκλογικό έτος και δεν γίνονται στο εκλογικό έτος υπηρεσιακές μεταβολές ή επιλογές στελεχών του δημοσίου.Με το φοβικό όμως σύνδρομο της αριστεράς που διακατέχει την ΝΔ είναι ικανοί και αυτό το αντισυνταγματικό να το παρακάμψουν.Εν πάση περιπτώση οι άνθρωποι έχουν δίκαιο αλλά στην Ελλάδα η δικαιοσύνη λειτουργεί με ρυθμούς χελώνας.

 
Λειτουργός
13 Σεπ 2018 22:03

@Αγαπητέ σχολιαστή (13 Σεπ 2018 21:02)

Η ΝΔ έχει υποσχεθεί στην ΠΕΣΣ ότι θα καταργήσει κατά προτεραιότητα το νομοσχέδιο Γαβρόγλου για τις δομές.
Και αν δεν έχει τη βούληση να το κάνει, θα αναγκαστεί να το κάνει...
...γιατί πολύ απλά αυτές οι δομές δεν έχουν δοκιμαστεί και έτσι όπως σχεδιάστηκαν, όχι μόνο δεν θα εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι αντιλειτουργικές.
Παρόλα αυτά όμως το πιθανότερο είναι ότι οι ΣΕΕ δεν θα ξεκινήσουν ποτέ τη λειτουργεία τους, γιατί θα προκύψουν από μη νόμιμες διαδικασίες.

 
Πλατάρος Γιάννης
13 Σεπ 2018 23:52

@@Πλατάρος
Αγαπητέ σχολιαστή ΔΕΝ θα μπορούσα να είμαι σαφέστερος.
Υποδεικνύω και συνιστώ να κάνουν ΑΓΩΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, μη περιοριζόμενο στην Διοικητική προσφυγή.
Όταν λέμε «διοικητική προσφυγή» οι θύτες ΓΕΛΑΝΕ!.....
Σας διαβεβαιώνω ότι ΓΕΛΑΝΕ! Ηχηρά και ενίοτε περιοδικά πιάνουν και την κοιλιά τους που του πονά....
Αν ο ενδιαφερόμενος πάει ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΩΓΗ, οι θύτες, χάνουν τον ύπνο τους για μία δεκαετία...
Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά και ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που μου δώσατε την ευκαιρία να διατυπώσω ΩΜΑ την σκέψη μου.
Ο Ενδιαφερόμενος ας κάνει ό,τι τον φωτίσει ο Θεός...

 
Αλίκη
14 Σεπ 2018 17:01

@Γιάννη Πλάταρε
Φυσικά και θα πάει ποινικά!
Ποινικά θα πάνε όλοι όσοι αδικήθηκαν σε αυτές τις επιλογές.
Μεγάλοι μπελάδες για το Υπουργείο Παιδείας.. ας πρόσεχαν!!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean