Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Αναγκαία η αναμόρφωση των διαδικασιών κρίσης Λεκτόρων και Καθηγητών

Δημοσίευση: 12/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

του Αλέξανδρου Κοκκάλη, καθηγητή ΔΠΘ

Αρχής γενομένης από το Ν4009/2011, η διαδικασία κρίσης μελών ΔΕΠ έχει υποστεί επάλληλες αλλαγές, η συνισταμένη των οποίων βρίσκεται, αναμφίβολα, προς την πλευρά του εκσυγχρονισμού και της διαφάνειας.

Ανελίσσεται, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, όλο και εντονότερα, σε όλο και περισσότερες περιπτώσεις κρίσεων λεκτόρων και καθηγητών, το ζήτημα του φόρτου εργασίας των Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών.

Κατ’ αρχήν, λόγω της οικονομικής κρίσης και της επακόλουθης πολυετούς αναστολής προσλήψεων, έχει συσσωρευθεί πλήθος προσοντούχων υποψηφίων. Εξ αιτίας της πολυετούς αναμονής, οι εν δυνάμει υποψήφιοι πλουτίζουν το βιογραφικό τους, συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα και δημοσιεύοντας επιστημονικές εργασίες. Συνδυαστικό αποτέλεσμα είναι, σε μια τυπική περίπτωση προκήρυξης μιας θέσης, συχνά να εμφανίζεται (μικρός) διψήφιος αριθμός υποψηφίων, που ο καθένας τους να παρουσιάζει (μεγάλο) διψήφιο αριθμό επιστημονικών εργασιών προς κρίση. Το εν λόγω γινόμενο δεν είναι σπάνιο να ξεπερνά τις 1000 εργασίες, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή. Και για να αξιολογηθούν, θα πρέπει, στην ορθή εκδοχή της διαδικασίας, να διαβαστούν όλες και από τους τρεις. Στην πραγματικότητα και εντός της σχετικά σφιχτής διαθέσιμης προθεσμίας, οι εργασίες συνήθως διαβάζονται σε επίπεδο abstract και ούτε καν από όλους της Τριμελούς. Ένας εκφυλισμός νομοτελειακός. Ένας εκφυλισμός που θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή αδικιών. Παρεπόμενο, επίσης, η αποφυγή Συναδέλφων να συμμετέχουν στις Εισηγητικές.

Με δεδομένο ότι στο εγγύς μέλλον, τουλάχιστον, καμιά από τις παραμέτρους του ζητήματος δεν θα μεταβληθεί προς την κατεύθυνση μείωσης του φόρτου εργασίας και θα διακυβεύεται συστηματικά όλο και περισσότερο το ζήτημα επιμελών και συνακόλουθα δίκαιων εκλογών, φαίνεται ώριμο να προσαρμοσθεί το νομικό πλαίσιο κατάλληλα, ώστε και ο φόρτος για τις Τριμελείς να μειωθεί και οι κρίσεις να γίνουν ταχύτερες παραμένοντας δίκαιες.

Μια από τις προτάσεις τροποποίησης του Νόμου προς την κατεύθυνση αυτήν, την οποία καταθέτω, είναι ο κάθε ένας Υποψήφιος να υποβάλλει αναλυτικά προς κρίση μόνο τις πέντε (υποχρεωτικά) τελευταίες εργασίες του, συν μόνο τις πέντε εκείνες που ο ίδιος θεωρεί καλύτερες και εγγύτερα στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Έτσι, φέρει και ο ίδιος την ευθύνη της εικόνας συνάφειάς του με τη θέση. Φυσικά θα υπάρχει και ο συνολικός αριθμός εργασιών, αλλά ως αριθμός πλέον, ως τίτλοι με τα στοιχεία δημοσίευσης, όχι ως πλήρη πυκνά οκτασέλιδα κείμενα έκαστη. Και όλα αυτά ρητά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποψηφιοτήτων και όχι μέχρι εκείνη της κρίσης, διότι αυτή η ανοιχτή δυνατότητα επικαιροποίησης του καθενός βιογραφικού μεταξύ της συνήθως τρίμηνης διαφοράς των δύο αυτών ημερομηνιών, θα αποτελεί σημείο τριβής και αμφισβήτησης.

Σχόλια (5)

 
Ελεος
12 Σεπ 2018 11:34

Η τριμελής να κάνει τη δουλειά της και αν δε μπορεί να παραιτηθεί για να αναλάβει άλλη. Δεν αναφέρετε φυσικά τον εκφυλισμό των εικονικών προκηρύξεων όπου ο υποψήφιος-μελλοντικός κάτοχος της θέσης γράφει την εισηγητική του και η τριμελής απλά υπογράφει. Να μη λέμε ό,τι θέλουμε σας παρακαλώ πολύ.

 
Γιατί;
12 Σεπ 2018 11:39

Δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω το πρόβλημα το οποίο έχετε. Έχοντας εμπειρία από το εξωτερικό και έχοντας εκλεγεί σε πανεπιστήμια εξωτερικού, δεν χρειάστηκα ποτέ τέτοια χαρτούρα που υπάρχει εδώ. Η επιτροπή αναλάμβανε να κοιτάξει το φάκελο του κάθε υποψηφίου, ασχέτως το πόσες δημοσιεύσεις είχε και χωρίς να πρέπει ποτέ να τις επισυνάψει. Το να μπει κανείς στο Scopus, το DBLP ή στο Scholar θα λύσει άμεσα πολλές απορίες για τους υποψήφιους. Αμφιβάλλω αν πρέπει να δει κάποιος όλες τις εργασίες κάποιου υποψηφίου για να καταλάβει αν κάνει για τη θέση. Συνήθως αυτό στην Ελληνική πραγματικότητα γίνεται για να κόψει κανείς υποψηφίους λέγοντας ότι ο τάδε έχει Χ συναφείς εργασίες, ενώ ο άλλος Υ. Δεν έχει σημασία το πόσα citations έχουν, δεν έχει σημασία που έχουν βγει; Το όλοι 5 εργασίες απλά θα βοηθήσει όσους δεν έχουν βιογραφικό για μια θέση

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
12 Σεπ 2018 16:19

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΩΣ ΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.

 
Διαδικασία εκλογής και ανέλιξης μελών ΔΕΠ
12 Σεπ 2018 18:39

Μία κατά τεκμήριο αντικειμενική διαδικασία εκλογής και ανέλιξης μελών ΔΕΠ, τουλάχιστον ως προς το σημαντικότερο σκέλος που είναι ο έλεγχος της ερευνητικής επάρκειας, είναι η διαδικασία στην οποία η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με τη σύγκριση του δείκτη scopus h-index και της σειράς σπουδαιότητας των περιοδικών ( ανά γνωστικό αντικείμενο ) στα οποία έχουν δημοσιεύσει τα υποψήφια μέλη ΔΕΠ. Είναι μία διαδικασία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις υποκειμενικές και πολλές φορές κατευθυνόμενες κρίσεις που εφαρμόζονται σήμερα στα ΑΕΙ και οδηγεί σε κρίσεις ασφαλείς αντικειμενικές και αυτονόητα ταχύτατες. Πως πρέπει να εφαρμοστεί για να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση των ΑΕΙ; Κάθε Τμήμα, πριν από κάθε προκήρυξη, υπολογίζει τον scopus h-index των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ της βαθμίδας που προτίθεται να προκηρύξει. Επίσης καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό δημοσιεύσεων σε ποιοτικά περιοδικά. Αυτά τα δύο στοιχεία τα ανακοινώνει δημοσίως και απαιτεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί/εξελιχθεί να τα διαθέτει ως ελάχιστα προσόντα. Επίσης όσα μόνιμα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δεν διαθέτουν τα παραπάνω ελάχιστα προσόντα θα καλούνται σ' ένα εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 3 χρόνια) να καλύψουν ένα ποσοστό της διαφοράς που έχουν από τα ελάχιστα προσόντα. Η παραπάνω διαδικασία είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μία συνεχή βελτίωση των ακαδημαϊκών προσόντων των μελών ΔΕΠ στα διάφορα Τμήματα των ΑΕΙ και συνεπώς της ποιότητας της εκπαίδευσης των Ελληνικών ΑΕΙ. Επίσης η ανακοίνωση των παραπάνω στοιχείων, θα βοηθάει τους υποψήφιους φοιτητές στην επιλογή του Τμήματος και του ΑΕΙ που επιθυμούν να σπουδάσουν.

 
Τσίρκος
03 Οκτ 2018 01:09

Η επιτροπή αξιολόγησης αν θέλουμε να είναι αντικειμενική πρέπει

1) να λαμβάνει υπόψιν τη συνάφεια των εργασιών με το αντικείμενο της υπο πλήρωσης θέσης. Για να το κάνει αυτό δεν είναι απαραίτητη η μελέτη του περιεχομένου της εργασίας. Μια απλή ανάγνωση της περίληψης και του τίτλου αρκεί. Η ορθότητα της εργασία έχει ήδη κριθεί από ανεξάρτητους reviewers.
2) να κρίνει την ποιότητα των εργασιών σε περιοδικά με βάση
α) το Impact factor τους (ISI)
β) το πλήθος των ετεροαναφορών

3) να κρίνει την ποιότητα των συνεδρίων με βάση ποιοτικούς/ποσοτικούς (acceptance rate, number of submitted papers, attendees, citations etc)

4) να καταγράφει τις πατέντες

Όλα τα παραπάνω μέσω του SCOPUS απαιτούν 1h/applicant...

Οτιδήποτε άλλο είναι εκ του πονηρού.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean