Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πτυχιακοί τίτλοι 6 Τμημάτων του ΓΠΑ αναγνωρίζονται ως integrated master

Δεν διατύπωσαν γνώμη η ΑΔΙΠ και το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. στο γραπτό ερώτημα του υπουργείου Παιδείας .
Δημοσίευση: 12/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με απόφαση  που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου προβλέπεται για τα προπτυχιακά  6  τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών   η απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) .

Για την σχετική απόφαση   δεν διατύπωσαν γνώμη η  ΑΔΙΠ και το   Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. στο γραπτό ερώτημα του υπουργείου Παιδείας .

Ειδικότερα η απόφαση του υπουργού Παιδείας, έχει  ως εξής:

Η  επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου- δών, που οργανώνεται στα Τμήματα:

1.α) Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

β) Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών

γ) Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

και

2. α) Βιοτεχνολογίας

β) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και

γ) Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Υπαγωγή στο άρθρο 46 του νόμου 4485/2017

Ουσιαστικά τα παραπάνω τμήματα υπάγονται  στο άρθρο 46 του νόμου 4485/2017 για τον ενιαίο  και αδιάσπαστο  τίτλο  σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι., που προβλέπει τα εξής:

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:

α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.

Σχόλια (8)

 
Γιαννης Μ.
12 Σεπ 2018 14:56

"Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές." Άμεσες όχι - προς το παρόν - επιφέρει όμως βαθμολογικές μεταβολές και μεταβολές σε πίνακες υποψηφίων για θέσεις ευθύνης...

 
ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΟΣ
12 Σεπ 2018 21:59

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΑ ΕΚΔΩΣΕΤΕ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ;

 
Φώτης
12 Σεπ 2018 22:38

Μπάχαλο. Το ΣτΕ κάτι θα έχει να πει για όλα αυτά φαντάζομαι σύντομα.

 
Επιτέλους
13 Σεπ 2018 11:44

Η ολοκλήρωση σπουδών στο ΓΠΑ είναι πολύ κοπιαστική με μεγάλη ένταση γνώσης επί 5ετίας. Οι υποχρεώσεις για κάθε φοιτητή αφορούν 115-120 μαθήματα (ανάλογα το τμήμα και σε πάρα πολλούς τομείς, που συνδυάζουν μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία), πρακτική άσκηση τα καλοκαίρια διάρκειας 4 μηνών τουλάχιστον, ερευνητική διπλωματική μελέτη ενός εξαμήνου (σε πολλές περιπτώσεις είναι άνω του έτους) και υποχρεωτική παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναριακών μαθημάτων στο 10ο εξάμηνο σπουδών (σύνολο ECTS: 340-345, εκτός της υψηλής ποιότητας και ποσότητα)!

Όπως αναγράφεται και στις εκθέσεις της ΑΔΙΠ, η εμβάθυνση είναι πάρα πολύ μεγάλης έκτασης για προπτυχιακά και παλαιόθεν σημειώνεται πάνω στο πιστοποιητικό σπουδών ΓΠΑ το "ισοδύναμο με MSc in Agricultural Engineering & MSc in Agricultural Sciences κατά το Αγγλοσαξωνικό σύστημα".

Έπρεπε να είχε γίνει καιρό, ο πτυχιούχος ΓΠΑ να γίνεται δεκτός κατευθείαν για διδακτορικό. Αν είναι δυνατόν δηλαδή με τόσα που είχε εκπαιδευτεί προπτυχιακά...

 
Η Συντεχνία ζει
14 Σεπ 2018 10:07

«Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος»

1. Δηλαδή πόσο διαρκεί ο πρώτος κύκλος σπουδών στα ιδρύματα αυτά: α) 4 χρόνια + 1 master, β) 3,5 χρόνια + 1,5 master ή γ) 3 χρόνια + 2 χρόνια master
2. Ποιος θα θεωρείται ότι είναι ο βαθμός/η αξία του πτυχίου του 1ου κύκλου σπουδών και ποιος ο βαθμός του μεταπτυχιακού (2ου κύκλου σπουδών). Σε παγκόσμιο επίπεδο για να αναγνωριστούν τα πτυχία αυτά ως master θα πρέπει να διευκρινιστούν με σαφήνεια τα προγράμματα σπουδών του κάθε κύκλου και η βαθμολογία τους.

«προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.»

3. Έχουμε και εδώ παγκόσμια πρωτοτυπία συνήθως, σε κάθε κύκλο σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον, έτσι κάποιοι θα πάρουν master εκπονώντας δυο συγγράμματα πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (Πανεπιστήμια 4ετους / ΤΕΙ) και κάποιοι ένα σύγγραμμα.
4. Ποια θα είναι η αντιστοίχιση των δύο κύκλων σπουδών θεσμικά (επιμελητήρια) για όλα τα ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού;
5. Τι δικαιώματα έχει ο απόφοιτος κάποιου ιδρύματος 5ετους φοίτησης που διαθέτει ένα πραγματικό master και όχι ένα πλασματικό (integrated master);

 
@Η Συντεχνία ζει
14 Σεπ 2018 15:41

Μάλλον δεν κατάλαβες τι έχει γίνει (ούτε το δημοσίευμα παίζει να διάβασες... και τα λέει αναλυτικά και ο @Επιτέλους πάνω από το σχόλιό σου)... Το όλον με 2 λόγια: ο πτυχιούχος ΓΠΑ πια γίνεται δεκτός κατευθείαν για Διδακτορικό! Περαιτέρω, πιθανές απαντήσεις στα ερωτήματά σου:

1) ο πρώτος κύκλος σε αυτά τα ιδρύματα διαρκεί 10 εξάμηνα/5 έτη.

2) Ο βαθμός του πρώτου κύκλου σπουδών είναι ο βαθμός του εν λόγω πτυχίου/integrated master (δες και λεγόμενα @Επιτέλους ή/και ιστοσελίδα ΓΠΑ). Βαθμός μεταπτυχιακού 2ου κύκλου δεν υπάρχει (δεν μετράει πουθενά άλλωστε εκτός ίσως από καμιά υποτροφία για διδακτορικό), γιατί απλά δεν υπάρχει παροχή τίτλου 2ου κύκλου στα 5 αυτά έτη, όπως πίστεψες.

Με σαφήνεια υπάρχουν αυτά στον κόσμο, υφίστανται και σε άλλες χώρες κανονικά (δεν είναι Ελληνική πατέντα, όπως λανθασμένα αναφέρεται από πολλούς που δεν ξέρουν) και ήδη περιγράφονται πλήρως

3) Δεν υπάρχει καμία παγκόσμια πρωτοτυπία, όπως λανθασμένα αναφέρεις, και κανένας δεν αποκτά και master, όπως τα περιγράφεις (master ως προσόν αποκτάς μέσω σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος)! Δες και τελευταία πρόταση του δημοσιεύματος, θα σού λύσει απορίες.

4) Ξεκαθάρισε τώρα για ποιους εννοείς "2 κύκλους σπουδών" βάσει όλον αυτών. Επειδή αναφέρεις τα επιμελητήρια, τα μεταπτυχιακά γενικά δεν προσφέρουν επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά μόνο τα πτυχία/διπλώματα.

5) Τα δικαιώματα που έχει ένας πτυχιούχος 5ετούς διάρκειας είναι στην ακαδημαϊκή πραγματικότητα να αιτηθεί κατευθείαν για διδακτορικό χωρίς την απαίτηση έχει και master (πλασματικό, πραγματικό... πες το όπως θες). Διευκρινίζεται, ότι δεν απαγορεύεται φυσικά σε κάποιον πτυχιούχο ΓΠΑ να κάνει και master (πλασματικό/πραγματικό) παρακολουθώντας σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, για να αποκτήσει και αυτό το προσόν, αν το επιθυμεί.

Οπότε δεν ζει καμιά συντεχνία, που λες, και βασικά δεν σχετίζεται με το θέμα της πιθανής πορείας στις ακαδημαϊκες βαθμίδες με τα επαγγέλματα και τα επιμελητήρια (άλλο το ένα, άλλο το άλλο). Κάποτε πρέπει να μάθουμε, ότι ορισμένοι έχουν κάνει περισσότερα από άλλους για το ίδιο πράγμα και αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται από όλους.

 
Ευαγγελία
14 Σεπ 2018 21:19

Ο ιατρός πόσα έτη σπουδάζει? Γιατί δεν του δίνεται μάστερ? Φαρμακευτική, οδοντιατρική, κτηνιατρική, όλες 5ετείς, που είναι το μάστερ. Η διάταξη με τους όρους της μοιάζει φωτογραφική κυρίως για τα μάστερ πολυτεχνείου και δευτερευόντως Γεωπονικού για "ξεκάρφωμα". Πολλές υποψίες αντισυνταγματικότητας, θα μιλήσει πιθανόν το ΣτΕ

 
@Ευαγγελία
14 Σεπ 2018 23:57

Κανείς δεν δίνει μάστερ, για να δώσει και στο ιατρό. Που τα είδες αυτά; Έλεος.

Δες τις 3 προϋποθέσεις και αν τις πληρούν τα τμήματα που λες και το θέλουν θα γίνει το πτυχίο τους integrated master.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ