Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι θέσεις της Σχολής Μηχανικών του Παν. Δυτ. Αττικής για την επιτακτική ανάγκη 5ετούς κύκλου Σπουδών

Εάν το ΠΑ.Δ.Α. παραμείνει το μοναδικό εν Ελλάδι Πανεπιστήμιο με αποκλειστικά 4ετή κύκλο για τους αποφοίτους μηχανικούς του, τότε – προφανώς – αυτοί οι μηχανικοί δεν θα δύνανται ποτέ να έχουν όλο το εύρος επαγγελματικών δικαιωμάτων
Δημοσίευση: 18/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε συνέχεια του δημόσιου διαλόγου που έχει αναπτυχθεί για το ζήτημα των τεσσάρων (4) ή των – επιζητούμενων – πέντε (5) ετών των σπουδών μηχανικού στα Τμήματα των ειδικοτήτων μηχανικού στο ΠΑ.Δ.Α., σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα, τα οποία αποτελούν άλλωστε και τις ομόφωνα διατυπωμένες θέσεις της Σχολής Μηχανικών (και όχι μόνον):

Α.  Όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα/Σχολές ειδικοτήτων μηχανικού στην Ελλάδα (πλην ΠΑ.Δ.Α.) έχουν καθιερώσει εδώ και πολλές δεκαετίες τον ενιαίο και αδιάσπαστο 5ετή κύκλο σπουδών. Πρόσφατα, η ελληνική πολιτεία ενίσχυσε τον ενιαίο 5ετή πανεπιστημιακό κύκλο για τους μηχανικούς, νομοθετώντας την αναγνώρισή του ως δίπλωμα επιπέδου master (επιπέδου 7).

Το βασικότερο επιχείρημα των πολυτεχνικών Τμημάτων/Σχολών για τον 5ετή κύκλο είναι ότι η παραγωγική βάση της χώρας και – εν τέλει – το πεδίο εφαρμογής των επαγγελμάτων μηχανικού δεν έχει το εύρος που συναντάται σε πολύ μεγαλύτερης κλίμακας οικονομίες της Ευρώπης ή της Β. Αμερικής, όπου ο μηχανικός δύναται να απασχοληθεί σε ένα – από τα πολλά και αναπτυγμένα – επιμέρους πεδία εξειδίκευσης.

Β. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το εάν συμφωνεί κανείς με την ως άνω προσέγγιση (υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά). Αυτό όμως που έχει κρίσιμη σημασία είναι, ότι, με βάση αυτούς τους επί δεκαετίες ισχύοντες 5ετείς κύκλους σπουδών, καθιερώθηκαν επαγγελματικά δικαιώματα που καλύπτουν όχι μόνο όλο το ευρύτατο πεδίο εφαρμογής της κάθε επιστημονικής ειδικότητας μηχανικού αλλά επεκτείνονται και πολύ πέραν αυτής (χαρακτηριστικές οι μεγάλες  επικαλύψεις δικαιωμάτων μεταξύ Τοπογράφου, Πολιτικού και Αρχιτέκτονα Μηχανικού, καθώς επίσης και μεταξύ Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου και Ναυπηγού Μηχανικού).

Εάν το ΠΑ.Δ.Α. παραμείνει το μοναδικό εν Ελλάδι Πανεπιστήμιο με αποκλειστικά 4ετή κύκλο για τους αποφοίτους μηχανικούς του, τότε – προφανώς – αυτοί οι μηχανικοί δεν θα δύνανται ποτέ να έχουν όλο το εύρος επαγγελματικών δικαιωμάτων που αποδίδεται σε όλους τους υπόλοιπους μηχανικούς του Πανεπιστημιακού Τομέα την ώρα – ακριβώς – της αποφοίτησής τους. Το γεγονός αυτό θα έχει προφανέστατο αρνητικό αντίκτυπο για το ΠΑ.Δ.Α. και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα προκαλέσει την απαξίωση των σπουδών στη Σχολή Mηχανικών.  

Γ.  Ακόμα χειρότερα δε, οι μηχανικοί του ΠΑ.Δ.Α. που θα αποφοιτήσουν πρώτοι σε μόλις ένα (1) χρόνο από σήμερα (σημ.: αυτοί που έχουν ολοκληρώσει το 4ετές παλιό πρόγραμμα και θα χρωστούν τα μαθήματα που θα τους αντιστοιχηθούν από το 4ετές νέο), δεν θα έχουν κανένα πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος, δεδομένου ότι η ελληνική πολιτεία δεν θα έχει νομοθετήσει απολύτως τίποτα για αυτούς.

Ο λόγος είναι πολύ απλός: Οποιαδήποτε νομική ρύθμιση για τους – μοναδικούς στον Πανεπιστημιακό Τομέα της χώρας – 4ετούς φοίτησης μηχανικούς ΠΑ.Δ.Α. (240 ECTS) οφείλει να συνδεθεί με τη ρύθμιση του επαγγέλματος για τους επίσης 4ετούς φοίτησης δεκάδες χιλιάδες μηχανικούς του Τεχνολογικού Τομέα (240 ECTS), για τους οποίους εκκρεμεί ο προσδιορισμός δικαιωμάτων επί 30 και πλέον έτη, χωρίς να διαφαίνεται πιθανότητα άμεσης επίλυσης του ζητήματος.

Γεννάται συνεπώς το εύλογο ερώτημα: Τι θα σημαίνει άραγε για το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο η απουσία επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους – μετά από ένα έτος – πρώτους αποφοίτους του; Τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στη λειτουργία του, όταν δημοσιοποιηθεί στην ελληνική κοινωνία;  Οι απαντήσεις δεν έχει νόημα να δοθούν – είναι μάλλον προφανείς.  

Δ. Το επί 30ετία εκκρεμές ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δεκάδων χιλιάδων μηχανικών αποφοίτων μας του 4ετούς Τεχνολογικού Τομέα δεν θα επιλυθεί γρηγορότερα με εργαλείο πίεσης τους επικείμενους αποφοίτους μας από τον 4ετή Πανεπιστημιακό Τομέα. Επίσης, δεν θα ήταν θεμιτό για εμάς, ως ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και για το Υπουργείο το να προεκταθεί το πρόβλημα προς το μέλλον, με εμπλοκή σε αυτό και των νέων αποφοίτων μας.

Αντιθέτως δε, κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει επισημάνει το ακόλουθο (απολύτως εύλογο) σενάριο: Οι 4ετείς πανεπιστημιακές σπουδές του ΠΑ.Δ.Α. με τα νέα διευρυμένα και διαφοροποιημένα προγράμματα σπουδών είναι εξαιρετικά πιθανό να εγείρουν νέα ζητήματα διάκρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ αποφοίτων ΠΑ.Δ.Α. (με 48-50 μαθήματα) και αποφοίτων Τ.Ε.Ι. (με 39 μαθήματα), γεγονός που θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την επίλυση του όλου θέματος (σημ.: το ΣτΕ έχει παγίως νομολογήσει τη διασύνδεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών).

Η λύση στην (πρωτοφανή και απαράδεκτη) 30ετή επαγγελματική εκτόπιση των μηχανικών – αποφοίτων Τεχνολογικού Τομέα μπορεί να δοθεί μέσα από μαζική κινητοποίηση (χιλιάδες μηχανικοί – εν δυνάμει ψήφοι του πελατειακού μας κράτους, εμπλοκή της ακαδημαϊκής κοινότητας), μέσω των δικαστικών αποφάσεων που ήδη πιέζουν την πολιτεία για νομοθετική ρύθμιση και μέσα από άλλους σύνθετους παράγοντες και συντεχνιακές παραμέτρους (βλ. το ρόλο του ΤΕΕ επί του θέματος).

Ε. Τα Τμήματα μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. έχουν σημαντικό διδακτικό – επιστημονικό δυναμικό και σημαντικότατες τεχνολογικές υποδομές, εργαστηριακούς εξοπλισμούς και χώρους, δεδομένου ότι δεν δημιουργήθηκαν εκ του μηδενός, κατόπιν πελατειακών πολιτικών αποφάσεων για «στήριξη» κάποιας «περιφέρειας» (σε αντίθεση με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, που ίδρυσαν πολυτεχνικές σχολές με ελάχιστες υποδομές, αριθμό φοιτητών και προσωπικό). Βρίσκονται στην πρωτεύουσα, η εν δυνάμει εμβέλειά τους είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας, έχουν μακρά ακαδημαϊκή παράδοση και εμπειρία στις επιστήμες μηχανικού και η «πανεπιστημιοποίησή» τους δεν έγινε «κατ’ απονομή» (όπως σε άλλες περιπτώσεις ίδρυσης Τμημάτων και Σχολών) αλλά κατακτήθηκε ως φυσικό επακόλουθο μιας συνεχούς ακαδημαϊκής εξέλιξης. Τα δε νέα προγράμματα σπουδών ασφυκτιούν στο 4ετές πλαίσιό τους ενώ τα Τμήματά μας έχουν ήδη επεξεργαστεί σύγχρονα προγράμματα 5ετών κύκλων.

Δεν απομένει παρά η αυτονόητη νομική ρύθμιση, που θα αντιστοιχίσει  τη Σχολή Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. με την τρέχουσα ακαδημαϊκή πραγματικότητα, θα καταστήσει συμβατά τα πτυχία των μηχανικών μας με τα πτυχία των λοιπών μηχανικών Πανεπιστημιακού Τομέα και θα ολοκληρώσει το εγχείρημα της ακαδημαϊκής μετάβασης του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ στον 21ο αιώνα, χωρίς τις σοβαρές παρενέργειες που θα επιφέρει η άστοχη συνθήκη των – αποκλειστικά και κατ’ εξαίρεση – 4ετών προγραμμάτων μόνο για τις ειδικότητες μηχανικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οτιδήποτε διαφορετικό θα συνεχίσει να διαιωνίζει τη διαχρονική «ρατσιστική» αντιμετώπιση των αποφοίτων μας, θα απαξιώσει την επιχειρούμενη ακαδημαϊκή μετεξέλιξη και θα φέρει στο νεοσύστατο ΠΑ.Δ.Α. τον απόηχο του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού «απαρτχάιντ» που βιώνει επί 30 χρόνια ο Τεχνολογικός Τομέας.    

Ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών

Σχόλια (20)

 
Γαβριήλ Ζώτος
18 Σεπ 2018 15:20

Όλες αυτές τις (όψιμες) ερωτήσεις - απορίες που έχετε τώρα γιατί δεν τις εκφράσατε όταν άλλαζε η μορφή των δύο ΑΤΕΙ, χύνοντας τώρα κροκοδείλια δάκρυα για την τύχη των αποφοίτων, που σε ένα χρόνο ( ! ), θα είναι πτυχιούχοι ( διπλωματούχοι τους λένε τα πολυτεχνεία ) πανεπιστημιακών τμημάτων με προγράμματα σπουδών ΑΤΕΙ; Η κοροϊδία προς τα σημερινά και αυριανά παιδιά πάει σύννεφο και φυσικά μόνο από αφέλεια δε γίνεται.

 
Βαγγέλης
18 Σεπ 2018 15:56

Ο κ. Υπουργός τα σκέφτηκε αυτά πριν ανακοινώσει τις συγχωνεύσεις;
Είναι δυνατόν ένας φοιτητής που πέρασε στη σχολή του με 10000-13000 να έχει τελικά τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με κάποιον που πέρασε στη σχολή του με 17000-18500 μόρια. Τελικά ποιους κοροϊδεύετε????

 
Κώστας
18 Σεπ 2018 17:02

κ.Βαγγέλη, μάλλον δεν είδατε τις φετινές βάσεις. Αν νομίζετε ότι όσοι πέρασαν φέτος σε Πολυτεχνείο είχε και 17.000 μόρια είστε βαθειά νυχτωμένος...

 
Κάποιος
18 Σεπ 2018 17:30

Υπάρχουν στην επαρχία τμήματα μηχανικών Πολυτεχνικών σχολών με πολύ χαμηλές βάσεις. Δεν είναι κριτήριο τα μόρια για τα επ. δικαιώματα..

 
M
18 Σεπ 2018 17:52

Με τη λογική των μορίων, τότε να μάθουμε και τα μόρια εισαγωγής όλων των αποφοίτων που προέρχονται από σχολές του εξωτερικού, με 3 + 2 μάλιστα έτη σπουδών και όχι πενταετές αδιάσπαστο.

 
Απλά βήματα
18 Σεπ 2018 17:53

Ό,τι έγραψα χθες σε άλλο post έγινε σήμερα.

Ο δρόμος είναι προδιαγεγραμμένος. Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕ, όπως ζητούσαν άλλωστε τόσα χρόνια, ανεξάρτητα από την πορεία του ΠαΔΑ. Το ΠαΔΑ είναι κάτι καινούριο και οι απόφοιτοι των δύο ΤΕΙ μπορούν άνετα να δώσουν κατατακτήριες για να πάρουν δεύτερο πτυχίο. Εάν επιτύχουν στις κατατακτήριες, θα τους αναγνωριστούν μαθήματα, όπως γίνεται σε όλα τα τμήματα όλων των Πανεπιστημίων της χώρας.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ
18 Σεπ 2018 17:54

Ο απόφοιτος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (16.267 μόρια) με τον απόφοιτο Φιλολογίας Κομοτηνής (11.900 μόρια) έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα ως φιλόλογοι.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ
18 Σεπ 2018 18:31

Ωραία αυτά που λέτε, για την ισοτίμηση των πτυχίων των μηχανικών ΤΕΙ με αυτά του ΠΔΑ, όμως, δεν είδα τίποτα.

 
GMerakos
18 Σεπ 2018 19:33

Το πράγμα είναι απλό και λύνεται εύκολα (εάν θέλουμε):
Ή οι μηχανικοί του ΠΑΔΑ γίνονται 5ετούς φοιτήσεως
Ή οι μηχανικοί του ΠΑΔΑ παραμένουν 4ετούς φοιτήσεως αλλά λαμβάνουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Έτσι οι μηχανικοί 5ετούς φοιτήσεως απλά θα παίρνουν Integrated Master (δηλαδή και δίπλωμα μηχανικού που συνδέεται με τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και μάστερ το οποίο αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο). Οι δε μηχανικοί 4ετούς φοιτήσεως του ΠΑΔΑ απλά θα παίρνουν δίπλωμα μηχανικού με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά χωρίς τον ακαδημαϊκό τίτλο Μάστερ.

5 χρόνια = επαγγελματικά δικαιώματα και Μάστερ
4 χρόνια = επαγγελματικά δικαιώματα

Αυτά από εμένα.

 
@Απλά βήματα
18 Σεπ 2018 23:01

Εκπρόσωπος τύπου του δεν θα τα έλεγε καλύτερα από εσάς. Εύγε! Το ΠΑΔΑ έπεσε από τον ουρανό.. Να πάρουμε επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕ και να εξαφανιστούμε. Έχει γίνει στο παρελθόν ποτέ αυτό; Με Ανώτατη Εμπορική, Βιομηχανική, Παιδαγωγικές, Χαροκόπειο κτλπ. Δεν πειράζει. Είναι σαφές ότι μόνο στα δικαστήρια θα βρεθεί λύση.

 
Ribopaido
19 Σεπ 2018 08:53

Ηδη το ζητημα θα παρει την δικαστικη οδο.

 
Απλά βήματα
19 Σεπ 2018 08:55

Τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έπρεπε να πάρει ο απόφοιτος ΤΕ; Προφανώς αυτά που του αναλογούν. Δηλαδή πρέπει να πάρει και δεύτερο πτυχίο αυτόματα;

Επειδή πριν από 27 χρόνια ελήφθη η συγκεκριμένη πολιτική απόφαση, η ίδια θα επαναλαμβάνεται εσαεί;

Βρισκόμαστε πλέον βαθιά στον 21ο αιώνα.

 
gf
19 Σεπ 2018 09:44

Η άσκηση επαγγέλματος μπορεί να γίνει στον ιδιωτικό τομέα και χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Την υπογραφή τη βάζει ο 5ετούς φοίτησης και εσύ ως απόφοιτος 4ετούς δουλεύεις εκεί όπως γίνεται συνήθως. Έπειτα από χρόνια εμπειρίας κλπ φτιάχνεις μια δικιά σου εταιρία πχ και προσλαμβάνεις έναν 5ετούς για την υπογραφή.

Προφανώς είναι πρόβλημα αλλά δεν είναι ότι καταστρέφεται και το επάγγελμα σου. Αυτό που δε θέλει το ΤΕΕ είναι να υπάρξουν άπειροι μηχανικοί
1ον) για τον ανταγωνισμό = λίγοτερες δουλειές για όλους=λεφτά
2ον) για το κύρος τους, καθώς θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους.
Αν είχαν κάποια πρόθεση θα είχε γίνει τόσα χρόνια.

Όσον αφορά το ΠΑ.Δ.Α όντως πρέπει να γίνει πενταετές για να ακολούθήσει τη πορεία που του αξίζει και στους 4 έτη σπουδών με ένα master και επαγγελματική εμπειρία πχ 2-3-4 χρόνια, όσο χρειαστεί, να αποκτούν δικαιώματα. Δηλαδή να φτιάξουν κλιμάκια.
Αλλά ανέκαθεν 4 ή 5 έτη η επαγγελματική εμπειρία είναι απαραίτητη ώστε κάποιος να έχει το δικαίωμα υπογραφής, όπως γίνεται πχ στην Αγγλία για να γίνεις Ceng

 
@Απλά βήματα
19 Σεπ 2018 10:07

Υπάρχουν αγαπητέ μου Συνταγματικές αρχές που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν μπορεί η οποιαδήποτε Κυβέρνηση να κάνει ότι θέλει. Δεν είναι λογικό να μην υπάρχει διαδικασία για να φτάσουμε σε πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Ακόμα και με επιπλέον μαθήματα. Ακόμα και με την παρακολούθηση μεταπτυχιακού. Σας αρέσει δεν σας αρέσει τα ΤΕΙ υπήρξαν και προσέφεραν πολλά.

 
Δημήτρης
19 Σεπ 2018 12:22

Κυριοι το προσχέδιο του τεε έλεγε τει+ μαστερ= διπλωματούχος και +3 εμπειρία για το κλιμάκιο Β1 ( αν δεν κάνω λάθος ) που ειναι τα ΕΔ μηχανικού. Εκει πάει η δουλεια είτε το θέλουμε είτε οχι.

Τα ΤΕΙ θα πάρουν τα δικαιώματα τους , θέλουνε ή οχι!
Υπάρχει σύνταγμα στην χώρα αυτή. Ασχετα που μερικοί ζούν σε εποχή Ιωάννη Μεταξά

 
Παγίδα
19 Σεπ 2018 16:22

GMerakos είναι παγίδα η αποσύνδεση των σπουδών από τα εργασιακά δικαιώματα σε παραδοσιακά "κλειστά" επαγγέλματα, όπως η Ιατρική, η Νομική και οι σπουδές σε κλάδο της Μηχανικής.

Μπορεί να επιβιώσει μια πενταετής σχολή Ιατρικής ή μια τριετή σχολή Νομικής, με απλό πτυχίο (όχι master) αλλά με "πλήρη" επαγγελματικά δικαιώματα;

Καμία τύχη δε θα έχει η ΜΟΝΑΔΙΚΗ σχολή Μηχανικών στην Ελλάδα που τα τμήματά της θα είναι τετραετή. Θα θεωρούνται πάντα κατώτεροι οι απόφοιτοί της, όχι μόνο ακαδημαϊκά (δεν θα έχουν master) αλλά και επαγγελματικά.

Η διάρκεια σπουδών είναι αναγκαία ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΙΚΑΝΗ συνθήκη για την κατοχύρωση μιας σχολής: σημασία έχει η ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση, ταυτόχρονα. Αυτή δεν πρέπει να μείνει κενό γράμμα, όπως συνέβη με την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ το 2001.

 
Συμβούλιο της Επικρατείας
19 Σεπ 2018 16:41

Tο ΣτΕ έχει παγίως νομολογήσει τη διασύνδεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών.

Οι 4ετείς πανεπιστημιακές σπουδές του ΠΑ.Δ.Α. με τα νέα διευρυμένα και διαφοροποιημένα προγράμματα σπουδών είναι εξαιρετικά πιθανό να εγείρουν νέα ζητήματα διάκρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ αποφοίτων ΠΑ.Δ.Α. (με 48-50 μαθήματα) και αποφοίτων Τ.Ε.Ι. (με 39 μαθήματα), γεγονός που θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την επίλυση του όλου θέματος.

Ακόμα χειρότερα δε, οι μηχανικοί του ΠΑ.Δ.Α. που θα αποφοιτήσουν πρώτοι σε μόλις ένα (1) χρόνο από σήμερα (σημ.: αυτοί που έχουν ολοκληρώσει το 4ετές παλιό πρόγραμμα και θα χρωστούν τα μαθήματα που θα τους αντιστοιχηθούν από το 4ετές νέο), δεν θα έχουν κανένα πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος, δεδομένου ότι η ελληνική πολιτεία δεν θα έχει νομοθετήσει απολύτως τίποτα για αυτούς.

...Αυτά είναι απολύτως λογικά επιχειρήματα και ας σταματήσουν να διακινούνται λογικοφανείς προτάσεις για πτυχία 4+1.

 
αποφοιτος μηχανικος ΤΕ
29 Σεπ 2018 15:55

Σας παρακαλω μπορει καποιος να μου απαντησει : Μπηκαν σε 4ετες και θα βγουν απο 5ετες; αυτο δεν ειναι αδικο για ολους τους αλλους μηχανικους ΤΕ; Επισης: Με τους αποφοιτους πολιτικους μηχανικους ΤΕ απο το ΤΕΙ Κρητης τι θα γινει απο τη στιγμη που δεν υπαρχει τμημα πολιτικων μηχανικων στη Κρητη.

 
πρωτοετης παδα
05 Ιαν 2019 17:10

προσωπικα περασα στη σχολη μου με μορια ανω των 16800 απο ΓΕΛ. Δεν μπορω να καταλαβω τι προβλημα υπαρχει με την διαφορα των βασεων. Δεκτο οτι καποιος κατεβαλλε μεγσλυτερη προσπαθεια για να πιασει τα 18000 ωστε να μπει στο ΕΜΠ πλην ομως αν καποιος που εγραψε λιγοτερα μορια δεν εχει το επιπεδο να τελειωσει τον 5ετη κυκλο σπουδων του παδα(αν γινουν ετσι τα πραγματα), τοτε θα καταξιωθει επειδη στο διπλωμα θα αναγραφεται μεγαλυτερος χρονος αποκτησης του και υπαρχει και το ενδεχομενο να μην καταφερει να ολοκληρωσει τις σπουδες του..Πραγματικα τρομερα κομπλεξ για το τιποτα..σκεφτειτε τουλαχιστον τα εικοσι συνολικα παιδια της σχολης μηχανικων του παδα που περναγαμε ΑΚΟΜΑ και πατρα και σε οποια σχολη μηχανικων της ελλαδας εκτος του ΕΜΠ, αλλα δεν ειχαμε την οικονομικη δυνατοτητα να φυγουμε..πραγματικα κομπλεξ και ανουσιες κουβεντες!!

 
Παρολίγον απόφοιτος ΤΕΙ
12 Απρ 2019 09:11

Εισήχθηκα στο τμήμα των Πολ. Μηχ. ΤΕ του ΤΕΙ και βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονταν σε έτος πτυχίου και πήραν έξτρα τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν άδικο και ίσως και να είναι μέχρι ενός σημείου. Αναφέρουν παρά πολλοί ότι στο ΕΜΠ έμπαινες με 18.000 μόρια, δεν αναφέρει κανείς όμως ότι για να μπεις σε πολυτεχνειο επαρχίας θες 13.000. Επίσης από την στιγμή που αλλάζει το πρόγραμμα σπουδών και θα έχουμε 60-64 μαθήματα (56 το ΕΜΠ) και θα κληθούμε να τα περάσουμε αυτά τα έξτρα ειδικευμένα μαθήματα δε καταλαβαίνω το λογο που "λυσσανε" κάποιοι. Υπάρχουν φοιτητές που θα τελειώσουν το ΠΑΔΑ με βαθμολογίες πτυχίου άνω των 8 και 9 και μάλιστα οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κάνει ήδη τις πρακτικές μας και δουλεύουμε ήδη στον τομέα. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι όποιος είναι άξιος θα δουλέψει εν τέλει ίσως και καλύτερα από απόφοιτο του Πολυτεχνείου και με ένα μάστερ στο εξωτερικό θα πάρει την αναγνώριση. Το βασικότερο θέμα είναι ότι οι περισσότεροι δεν κατανοούν τι φάσεις περνάμε όλοι εμείς μέσα στο ΠΑΔΑ που θα κάνουμε 2 χρόνια έξτρα (όσοι ήταν στο πτυχίο) και απλά είμαστε έρμαια της κάθε κυβέρνησης .

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ