Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

“Κεραυνοί” της ΑΔΙΠ στα σχέδια “Γαβρόγλου” συγχωνεύσεων των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια

“Ακατάλληλος ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα σε Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης”
Δημοσίευση: 22/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η ΑΔΙΠ , με τη νέα ετήσια έκθεση που παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής, θεωρεί ακατάλληλο τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα σε Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η ένταξη αυτή, κατά την άποψη της ΑΔΙΠ θα έπρεπε να γίνει μετά από αξιολόγηση του συνόλου των δομικών στοιχείων των προγραμμάτων σπουδών:

  • της φυσιογνωμίας και του σκοπού τους,
  • του γνωστικού τους αντικειμένου και της διάρθρωσής τους σε μαθήματα,
  • του διαθέσιμου διδακτικού προσωπικού και των σχετικών υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Και μόνον από το γεγονός, υπογραμμίζει 2η ΑΔΙΠ,  ότι μεταφέρονται σε άλλο τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, επηρεάζει τη φυσιογνωμία τους, που,  αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο τους.

Η αξιολόγηση αυτή, σημειώνει η ΑΔΙΠ,  θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την κάθε επιστημονική περιοχή, υπό την εποπτεία και οργάνωση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Ειδικότερα, το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ σε ειδική συνεδρίασή του καθόρισε τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα έπρεπε να εφαρμοστούν για τις σχεδιαζόμενες μεταβολές στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη μετεξέλιξη, συνένωση ή απορρόφηση μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ως εξής:

1. Η ΑΔΙΠ επεσήμανε την αναγκαιότητα εκπόνησης επιστημονικής μελέτης για τις ακαδημαϊκές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους που συνδέονται με τη μεταβολή αυτή. Αντικείμενο της μελέτης θα έπρεπε να είναι:

  • Η εξέταση της διατήρησης και αναβάθμισης του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του.
  • Η διερεύνηση της αναγκαιότητας επέκτασης του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τη δημιουργία νέων Πανεπιστημίων και σε ποιες επιστημονικές περιοχές ή γνωστικά αντικείμενα.
  • Ο καθορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας και των περιφερειών της σε συνάρτηση με την παραγόμενη επιστημονική γνώση από τα ΑΕΙ της χώρας
  • Η εξέταση της υφιστάμενης ακαδημαϊκής συγκρότησης των ΑΕΙ και αν τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών καλύπτουν το εύρος και βάθος των διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοχών και γνωστικών αντικειμένων.
  • Η εξέταση της βιωσιμότητας των υφισταμένων προγραμμάτων σπουδών σε φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και υποδομές.
  • Η εξέταση ενδεχόμενης υπερπροσφοράς κάποιων επιστημονικών αντικειμένων που δεν δικαιολογούνται από τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
  • Η διερεύνηση κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας με τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτούν οι απόφοιτοι από τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών.

2. Επιπλέον η Αρχή επεσήμανε ότι από τη διαδικασία των αξιολογήσεων, αναδείχτηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία όλων των ΑΕΙ. Τα συμπεράσματα από τις αξιολογήσεις (απασχόληση, παραγωγή πτυχιούχων σε επιστημονικούς κλάδους, επιδόσεις κ.λπ.) θα έπρεπε να αποτελέσουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία, ασφαλώς, θα έπρεπε να προηγηθεί της ψήφισης του νομοθετήματος για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

3. Η ΑΔΙΠ θεωρεί ακατάλληλο τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα σε Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ένταξη αυτή θα έπρεπε να γίνει μετά από αξιολόγηση του συνόλου των δομικών στοιχείων των προγραμμάτων σπουδών: της φυσιογνωμίας και του σκοπού τους, του γνωστικού τους αντικειμένου και της διάρθρωσής τους σε μαθήματα, του διαθέσιμου διδακτικού προσωπικού και των σχετικών υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Και μόνον από το γεγονός ότι μεταφέρονται σε άλλο τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, επηρεάζει τη φυσιογνωμία τους, που, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο τους. Η αξιολόγηση αυτή θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την κάθε επιστημονική περιοχή, υπό την εποπτεία και οργάνωση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Σχόλια (29)

 
Κώστας DEA, PhD
25 Σεπ 2018 14:50

Μάλλον δεν διαβάσατε καλά την ιστοσελίδα που μπήκατε και βρήκατε τις ανακρίβειες.
Το Αλεξανδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (αν μιλάμε για αυτό)από τα πολλά τμήματα που έχει, έχει και τα τμήματα Τεχνολογίας Γεωπονίας , Διατροφής και διαιτολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Τα παραπάνω τμήματα μαζί αποτελούν την Σχολή "Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής" και η Σχολή Τεχνολογίας τροφίμων ΔΕΝ είναι κατεύθυνση, αλλά ανεξάρτητη σχολή. Εκτός αυτού απονέμει τίτλο Τεχνολόγος τροφίμων και όχι Γεωπόνος, με πληθώρα μαθημάτων τροφίμων και όχι ένα μικρό μέρος όπως το Γεωπονικο. Να διαβάζετε πιο προσεκτικά αυτά που βλέπετε και να μην λέτε εσείς ανακρίβειες.

 
St
25 Σεπ 2018 14:03

@Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

Φυσικά και κανείς δεν είπε ότι ένα Πανεπιστήμιο παρέχει μόνο θεωρητικές γνώσεις. Το πρόβλημα είναι ότι ορισμένες σχολές ΤΕΙ από την κοινωνία δεν θεωρούνται πανεπιστημιακές, έπειτα από άριστες αξιολογήσεις, δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών και άριστο επίπεδο σπουδών.

 
Είμαι ο ίδιος @St
25 Σεπ 2018 14:02

@κωστας DEA, PhD παρακαλώ αν θες διάβασε το ανωτέρω μήνυμα και επισκεψου τη σχετική ιστοσελίδα στο ΓΠΑ, γιατί εκτιθεστε με τις ανακρίβειες.

Δεν ξέρω αν αυτά τα ισχυρίζονται στα ΤΕΙ, το αστείο είναι ότι το σχετικό τμήμα των ΤΕΙ ανήκει στη σχολή τεχνολογίας γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής. Εκεί δεν είναι "κατεύθυνση με μικρό αριθμό μαθηματων";

 
Κώστας DEA, PhD
25 Σεπ 2018 13:52

"Είναι μια σχολή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απαρτίζεται από τα εξής τρία Τμήματα: 1) Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου 2) Βιοτεχνολογίας 3) Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης"

Και ξαναλέω ο γεωπόνος με μια "κατεύθυνση" , δεν παίρνει πτυχίο επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων αλλά γεωπονιας. Με ένα μικρό αριθμό μαθημάτων δεν εμπίπτει στην κατάρτιση ενός άλλου επιστήμονα με 4ετη φοίτηση πάνω στο αντικείμενο των τροφίμων. Φιλικά.

 
@St
25 Σεπ 2018 13:50

Λανθανεις τα μέγιστα αγαπητέ. Τι είναι αυτά που ισχυρίζεσαι, όταν πολύ απλά μπορεί ο καθενας να τα διαπιστώσει μέσω του διαδικτύου;

Αναφέρομαι π.χ. στο αυτόνομο τμήμα (και όχι σχολή, που η εν λόγω περιλαμβάνει και άλλα τμήματα), που αναλύει ωραία και κάποιος παραπάνω επιστήμης τροφίμων & διατροφής του ανθρωπου ΓΠΑ με τόσες υποχρεώσεις και τα 110-115 μαθήματα στα τρόφιμα (στα ΤΕΙ κάπου τα μισά).

Εννοείται, ότι γράφει πάνω το πτυχίο γεωπόνου το "τρόφιμα"! Παρακαλούμε οποίοι είναι άσχετοι με τον κλάδο να μην ισχυρίζονται ανακρίβειες (διαβάζουν την ιστοσελίδα και μαθητές λυκείου), έλεος με τις ιδεοληψίες ορισμένων... Μιλάμε για τους επιστήμονες στα τρόφιμα από γεωπονικά πανεπιστήμια, οι οποίοι δεν εκπαιδεύονται "σε μικρό αριθμό μαθηματων" (αλήθεια, που τα είδατε αυτά;)

Και π.χ. ο ΕΦΕΤ προσλαμβάνει γεωπόνους-τροφιμων μόνο και όχι γεωπόνους από οποιοδήποτε τμήμα γεωπονίας. Επίσης με επιμέρους κλάδους των τροφιμων ασχολούνται και άλλα πανεπιστημιακα τμήματα (το κάθε ένα από την πλευρά του), όπως χημικοί μηχανικοι, χημικοί, κτηνίατροι, κ.λπ.

 
Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης
25 Σεπ 2018 13:08

Είναι μια σχολή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απαρτίζεται από τα εξής τρία Τμήματα: 1) Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου 2) Βιοτεχνολογίας 3) Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Προφανώς υπερκαλύπτει τη ζήτηση για αυτά τα αντικείμενα.

@ Απόστολος MSc BSc

Είναι μύθος ότι οι απόφοιτοι Πληροφορικής των ελληνικών πανεπιστημίων είναι υπερβολικά "θεωρητικοί" και υστερούν σε εφαρμοσμένες γνώσεις.

Εκατοντάδες απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων έχουν προσαρμοστεί επιτυχώς όχι μόνο στις "δύσκολες" (sic) απαιτήσεις της ελληνικής οικονομίας αλλά και στις απαιτήσεις επιχειρήσεων σε πολύ πιο εύρωστες και τεχνολογικά ανεπτυγμένες οικονομίες, που εκτιμούν επαγγελματίες με στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο και τους ανταμείβουν κατάλληλα.

Οι απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς, ειδικα με τις στρεβλώσεις και την εσωστρέφεια που επικρατούν σε αυτή, δεν είναι δυνατόν να αποτελούν ακαδημαϊκό κριτήριο για τα προγράμματα σπουδών στα ΑΕΙ.

Το γεγονός ότι παρατηρείται φυγή χιλιάδων αποφοίτων Πληροφορικής, πανεπιστημίων και ΤΕΙ, θα έπρεπε να έχει θορυβήσει τους έλληνες επιχειρηματίες. Να αναρωτηθούν εάν το περιβάλλον εργασίας και το επιχειρηματικό τους μοντέλο μπορεί να είναι βιώσιμο στο σύγχρονο κόσμο.

Πχ. αν οι ελληνικές επιχειρήσεις ζητούν μόνο προγραμματιστές PHP και Java δε σημαίνει ούτε τα πανεπιστήμια δεν προετοιμάζουν κατάλληλα τους φοιτητές για τις εργασιακές απαιτήσεις του επαγγέλματος ούτε ότι οι απόφοιτοι έχουν πρόβλημα εύρεσης εργασίας.

 
Thomas Paschalis
25 Σεπ 2018 11:33

@ Κωνσταντίνος
Διαφωνώ απολύτως. Η τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση συνεχίζει και θα συνεχίζει να παρέχεται ανεξαρτήτως του πως θα ονομάζονται τα ιδρύματα που την παρέχουν.

 
St
25 Σεπ 2018 10:52

@Γεωπονικη και Δασολογική σχολή

Νομίζω κανεις ένα μεγάλο λάθος. Βγαίνεις γεωπόνος και όχι Πτυχιούχος σχολής επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων. Επίσης το πτυχίου του Γεωπονικού δεν γράφει απόφοιτος επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων. Αυτά για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Όσο αναφορά το επίπεδο σπουδών, με ένα μικρό αριθμό μαθημάτων επιστήμης τροφίμων, ένας γεωπόνος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει βασικά θέματα Τεχνολογίας τροφίμων. Έκαστος στο είδος του.

 
Απόστολος MSc BSc
25 Σεπ 2018 09:08

Όσο βλέπω τις αντιπαραθέσεις μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν τα ΤΕΙ και αυτών που είναι κατά τόσο συμφωνώ με την απόφαση του υπουργού για "βελούδινη" κατάργηση των ΤΕΙ. Τα ΤΕΙ το μόνο που κατάφεραν τόσα χρόνια ήταν να διαιρέσουν την Ελληνική κοινωνία και φέρουν επιστήμονες και τεχνολόγους σε αντιπαράθεση μεταξύ τους! Και φυσικά διάσπαση στο φοιτητικό κόσμο αφού οι "ΤΕΙ-τζήδες" ήταν οι κακοί της υπόθεσης που ήθελαν να πάρουν επαγγελματικά δικαιώματα.
Βέβαια αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους της αγοράς θα μας πουν ότι οι ΤΕΙ-τζήδες υπερτερούσαν σε εφαρμοσμένες γνώσεις έναντι των αποφοίτων των Πανεπιστημίων που είχαν μόνο θεωρητικές σε σημαντικά αντικείμενα όπως η Πληροφορική. Επομένως η αγορά χρειαζόταν περισσότερα ΤΕΙ παρά Πανεπιστήμια και όχι το αντίστροφο.
Επομένως οι ήδη απόφοιτοι ΤΕΙ πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους σε πλεονεκτική θέση αφού στην αγορά θα έχουν πολύ μικρό ανταγωνισμό και μικρότερη ανεργία. Βέβαια στην γειτονιά και στο χωριό θα είναι "κατώτεροι αφού δεν διάβαζαν και δεν πέρασαν στο Πανεπιστήμιο" έστω και αν έχουν καλύτερη θέση από του Πανεπιστημιακούς συναδέλφους τους.

 
Κωνσταντίνος
25 Σεπ 2018 07:00

@Thomas Paschalis

Τεχνολογικός τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης ΤΕΛΟΣ...μόλις κλείσει και το τελευταίο Τ.Ε.Ι. θα αλλάξουν και το νομικό πλαίσιο περί Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα είναι σα να μην υπήρξατε ποτέ!
Κάντε κάνα Master (όσοι δεν έχετε) γιατί δεν αστειεύονται...

 
Γεωπονική και Δασολογική Σχολή
24 Σεπ 2018 10:28

Η Γεωπονική Σχολή ιδρύθηκε το 1920 και θεραπεύει μεταξύ άλλων το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης Τροφίμων και της Διατροφής του Ανθρώπου.

Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει μια από τις πρώτες εκπαιδευτικές μονάδες ως Τμήμα της ιδρυθείσας Φυσικομαθηματικής Σχολής του νεοσύστατου Πανεπι­στη­μίου Θεσσαλονίκης. Το 1937, τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας αποχωρίστηκαν για να αποτελέσουν Τμήματα μιας νέας Σχολής: της Γεωπονικής και Δασο­λο­γικής. Το 1981, τα δύο παραπάνω Τμήματα έγιναν χωριστές Σχολές, το 1983 ο τίτλος διορθώθηκε σε Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τον ίδιο χρόνο (1983) ιδρύθηκε η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών με τρία τμήματα: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και Κτηνιατρικής.

Η ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση καλύπτεται επίσης επαρκέστα από τις Πολυτεχνικές Σχολές στην Ελλάδα.

Δεν υπήρχε ούτε υπάρχει ανάγκη για λειτουργία 15 ΤΕΙ, απαρτιζόμενα από τμήματα που αντιγράφουν τα πανεπιστημιακά. Όπως ακριβώς οι παιδαγωγικές ακαδημίες ενσωματώθηκαν στα Πανεπιστήμια, έτσι έπρεπε να γίνει με τις παραϊατρικές σπουδές (φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία).

Μεγάλη ευθύνη έχουν τα μέλη ΔΕΠ και οι τοπικοί παράγοντες, που συνεχώς επιδιώκουν τη διεύρυνση των ιδρυμάτων, ακόμα και σήμερα.

 
Thomas Paschalis
24 Σεπ 2018 09:39

Τι αμπελοφιλοσοφίες είναι όλες αυτές? Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Τεχνολογική εκπαίδευση υπάρχει και θα εξακολουθεί να υπάρχει είτε αυτή παρέχεται από ΤΕΙ είτε από πανεπιστήμια. Εξάλλου δεν είναι λίγα αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια που παρέχουν de facto τεχνολογική εκπαίδευση, όπως επίσης δεν είναι και λίγα εκείνα τα ΤΕΙ που δεν παρέχουν τεχνολογική εκπαίδευση. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι η κατάργηση της τεχνολογικής εκπαίδευσης αλλά η αναγνώρισή της ως πανεπιστημιακής. Και τούτο διότι πουθενά στον κόσμο τετραετούς φοίτησης τριτοβάθμια εκπαίδευση δε λογίζεται κάτι λιγότερο από πανεπιστημιακή. Όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη θεωρούνται ισότιμα είτε λέγονται πανεπιστήμια είτε κολέγια είτε ινστιτούτα τεχνολογίας. Αν κάποιοι τώρα θέλουν μια τεχνολογική εκπαίδευση κατώτερη της πανεπιστημιακής, τότε τα ιδρύματα που θα την παρείχαν θα έπρεπε να είναι σχολές με προγράμματα σπουδών με φόρτο εργασίας σαφώς μικρότερο των 180 πιστωτικών μονάδων και το διδακτικό προσωπικό να ήταν χαμηλότερων τυπικών ακαδημαϊκών προσόντων.

 
Κώστας DEA, PhD
24 Σεπ 2018 09:09

Ένας από τους βασικούς λόγους που ξεκίνησαν πολλά τμήματα σε αντικείμενα που προυπηρχαν στα πανεπιστήμια , όπως ανέφερα και παραπάνω, είναι για να δημιουργήσουν αφενός μια μικρή μάζα "επιστημονικά" καταρτισμένων επαγγελματιών-εργατών καθώς το αστικό κράτος χρειάζεται εργάτες φτηνούς αλλά καταρτισμένους. Επίσης η λογική αυτή καθώς και άλλες βρήκε πρόσφορο έδαφος αφού σε όλες τις τότε χώρες της Ευρώπης , κάθε χώρα είχε δημιουργήσει νέες Επιστήμες (οι οποίες προέκυψαν απ'τις ανάγκες της αγοράς ), και τις είχε ενσωματώσει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της. Στην Ελλάδα μπλέκεται το πελατειακό κράτος όπου παρατηρούμε τις τελευταίες δεκαετίες μια ανώτατη Εκπαίδευση πολυδιάστατη, με τμήματα ΑΕΙ (τεχνολογικά και πανεπιστημιακά) να φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια , ενώ τα τεχνολογικά να απαξιώνονται καθώς δημιουργούνται τμήματα με ίδιο αντικείμενο σπουδών στα πανεπιστήμια.
Μην σου φαίνεται παράξενο, η πολιτεία φταίει για αυτο.

 
Γιάννης Μπαϊκούσης
24 Σεπ 2018 01:11

Για όσους δεν γνωρίζουν, αλλά μιλάνε….. και για όσους γνωρίζουν αλλά εσκεμμένα παραποιούν την ιστορική πραγματικότητα, σχετικά με την τεχνολογία και την ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση.
Ο τροχός, που εφευρέθηκε πριν την 4η χιλιετία π.Χ., είναι μία από τις σημαντικότερες και πανταχού παρούσες τεχνολογίες.
Η ιστορία της τεχνολογίας είναι η ιστορία της επινοήσεως εργαλείων, συστημάτων και τεχνικών για την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Είναι παρόμοια με άλλες πτυχές της ιστορίας της ανθρωπότητας. Η τεχνολογία μπορεί να αναφέρεται σε τεχνικές άυλες όπως η γλώσσα ή εργαλεία απλά όσο τα πέτρινα της παλαιολιθικής εποχής, και από την άλλη σε πολυσύνθετα επιτεύγματα όπως η γενετική μηχανική, η τεχνολογία πληροφοριών κ.λπ..
Η νέα επιστημονική γνώση κατέστησε δυνατή τη δημιουργία νέων πραγμάτων και αντιστρόφως πολλές πρόοδοι στην επιστήμη έγιναν δυνατές χάρη σε νέες τεχνολογίες επιστημονικών οργάνων, με τα οποία μελετήθηκε η φύση με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ακρίβεια από εκείνη που επέτρεπαν οι φυσικές ανθρώπινες αισθήσεις.
Καθώς στους νεότερους χρόνους μεγάλο μέρος της τεχνολογίας αποτελεί εφαρμοσμένη επιστήμη, η ιστορία της τεχνολογίας συνδέεται με την ιστορία της επιστήμης. Καθώς επίσης η τεχνολογία χρησιμοποιεί πόρους, η ιστορία της συνδέεται στενά με την οικονομική ιστορία. Από αυτούς τους πόρους η τεχνολογία παράγει άλλους πόρους, μεταξύ των οποίων τεχνήματα που μεταχειριζόμαστε στην καθημερινή ζωή.
Η τεχνολογία αποτελεί μία δύναμη για οικονομική ανάπτυξη και ένα μέσο για την αύξηση και την προβολή οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής ισχύος.
Ο περίφημος Μηχανισμός των Αντικυθήρων, ο πρώτος μηχανικός υπολογιστής, περιείχε διαφορικά γρανάζια και χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ., αποτελώντας ένα πρώιμο θαύμα της μικροτεχνολογίας ως προς την κατασκευή του.
Η λεγόμενη Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση (που τοποθετείται από το 1870 περίπου μέχρι και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο) αντιστοιχεί στην ταχεία ανάπτυξη της χημικής, της ηλεκτρικής, της πετρελαϊκής και της χαλυβουργικής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη δομημένη πλέον και οργανωμένη τεχνολογική έρευνα.
Ο σχεδιασμός που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθούν οι βιομηχανικοί γίγαντες των ΗΠΑ πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (π. χ., Dow, DuPont, GM) και να τις μετατρέψει σε υπερδύναμη ήταν βασισμένος στην τεχνολογία και όχι στην οικονομία.
Η ιατρική τεχνολογία γενικότερα είδε πραγματική επανάσταση κατά τον 20ό αιώνα, με προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές όπως η αξονική τομογραφία και το υπερηχογράφημα.
Ένα παράδειγμα για καλύτερη κατανόηση……! Η φυσική επιστήμη, μέσω της βασικής έρευνας, ανακάλυψε τις ακτίνες Χ. Η τεχνολογία, μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας εφηύρε τον αξονικό τομογράφο ο οποίος χρησιμοποιεί τις ακτίνες Χ και «σώζει ζωές…»
Μετά από αυτά τα λίγα, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν χρειάζεται η ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση στην Ελλάδα;;;

 
@ Κώστας Dea, PhD
23 Σεπ 2018 20:20

Στοιχεία από την πρόσφατη έκθεση της ΑΔΙΠ για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα ΤΕΙ. (έκθεση 2017, σελ. 100, σχήμα 64)

https://www.esos.gr/arthra/59013/kampanaki-apo-tin-adip-gia-ta-ellinika-...

Τα ΠΠΣ κατατάσσονται στα εξής επιστημονικά πεδία :

1) Τμήματα Τεχνολόγων Μηχανικών: 50%

2) Τμήματα Διοικητικών επιστημών: 30%

3) Τμήματα Επιστημών Υγείας: 25%

Τα υπόλοιπα κατανέμονται στις Γεωργικές Επιστήμες (9%), τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Τέχνες (7%), την Εκπαίδευση (5%), τις Υπηρεσίες (4%), την Πληροφορική (2%) και τις Κοινωνικές/Οικονομικές Επιστήμες (2%)

[ Σημείωση: Προφανώς κάθε τμήμα μπορεί να καταταχθεί σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία ]

Πόσο λογικό είναι να έχει δημιουργηθεί ένας νέος τύπος ιδρύματος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση -η πρώτη μορφή των ΤΕΙ, με 3 έτη σπουδών, χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές, με καθηγητές χωρίς διδακτορικό- για να ιδρυθούν -μόνο κατά το 1/4!!! (25%)- τα νέα τμήματα Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Τεχνολογίας Τροφίμων;

Ενώ το 80% των τμημάτων -Μηχανικών, Διοίκησης- ήταν σε αντικείμενα που ήδη προσφέρονταν επαρκώς από τα πανεπιστήμια της Ελλάδας;

Αντί για αυτή την απίστευτη σπατάλη πόρων θα έπρεπε -αν είχε ξεκινήσει η λειτουργία της ΑΔΙΠ από το 1975- να είχαμε καταρτίσει ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την ορθολογική επέκταση των ΑΕΙ ώστε σε αυτά να προστεθούν τα νέα τμήματα (στις σχολές Υγείας, Ψυχολογίας, Περιβάλλοντος, Γεωπονίας κ.α.).

Όσον αφορά τον Τεχνολογικό Τομέα (πχ. τμήματα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων), σαφώς υπερτερούν ακαδημαϊκά οι Πολυτεχνικές Σχολές των Πανεπιστημίων.

Αδιανόητο το 1983 να υποστηρίζουν πολιτικοί ότι αυτή η νέα μορφή ιδρυμάτων (ΤΕΙ), με 3ετείς σπουδές και χωρίς μαθήματα θεωρητικής θεμελίωσης, θα είναι ικανή να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις πανεπιστημιακά τμήματα 5ετών σπουδών.

Τι αξία είχε, τυχαίο παράδειγμα, η ίδρυση ενός 3ετούς τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών στο ΤΕΙ. Αθηνών, το 1984;

Αν υπήρχε κεντρικός ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ σχεδιασμός των ελληνικών ΑΕΙ αυτοί οι πόροι για πιστώσεις μελών ΔΕΠ και υποδομές θα είχαν αξιοποιηθεί για την ίδρυση ενός 5ετούς τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ ή του Παν. Πατρών.

 
19ος αιώνας ΤΕΙ
23 Σεπ 2018 20:11

Στον 20ο αιώνα τα σύγχρονα Πανεπιστήμια ασχολούνται τόσο με την εφαρμοσμένη όσο και με τη βασική έρευνα. Αυτά τα δύο έχουν αποδειχτεί ότι είναι συμπληρωματικά και αλληλένδετα, και κανένα υγιές ίδρυμα δεν μπορεί να έχει "μονοκουλτούρα" του ενός είδους.

Τα Πολυτεχνεία και τα Τεχνολογικά Ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο, για παράδειγμα, προσλαμβάνουν και ερευνητές με απολύτως θεωρητικό προσανατολισμό.

Δεν υπάρχει ανάγκη "υποδιαίρεσης" των ΑΕΙ σε Τεχνολογικό και Πανεπιστημιακό τομέα την δεκαετία του '80 και του '90 - ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με την αποβιομηχάνισης που είχε ήδη ξεκινήσει από το 1960, αυτόν ήταν καταστροφικά διχαστικό για τα ΕΔ και την ακαδημαϊκή προοπτική των αποφοίτων.

 
@Κώστας DEA, PhD
23 Σεπ 2018 19:47

Θα επιθυμούσα να αναφέρω, ότι το Τμήμα Τεχνολόγος Τροφίμων των ΤΕΙ (παλιότερα ως Τμήμα Φυτικών Προϊόντων & Τμήμα Ζωικών Προϊόντων, που συγχωνεύθηκαν) της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής ΤΕΙ εννοείται, ότι χρονικά προϋπήρχε στα ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα (τότε ΑΕΙ). Για την ακρίβεια, αφού φυσικά αποτελεί τομέα της γεωπονίας, υφίσταται στα γεωπονικά πανεπιστήμια και σχολές της χώρας (ΓΠΑ, ΑΠΘ, ΔΠΘ) με 5ετές προπτυχιακό πρόγραμμα από τα 60ς (σε ΓΠΑ & ΑΠΘ, το ΔΠΘ ιδρύθηκε αργότερα) και άρα δεν προϋπήρχε στα ΤΕΙ, όπως λανθασμένα αναφέρθηκε. Στο σήμερα, το εν λόγω Τμήμα στα πανεπιστήμια ονομάζεται "Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων" ή "Επιστήμη Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου", παλιότερα ως Τμήμα Γεωργικών Βιομηχανιών.

Περαιτέρω, για τη φράση, σχετικά "δεν θεραπεύονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα εξ' ολοκλήρου, αλλά αποτελούν κατευθύνσεις τους (στα πανεπιστήμια) που είναι παντελώς ελλιπείς σε επίπεδο είτε θεωρητικό είτε πρακτικό τις περισσότερες φορές" μπορείς εύκολα να επισκεφθείς την ιστοσελίδα π.χ. στο ΓΠΑ, για να διαπιστώσεις τα προφανώς λανθασμένα λεγόμενά σου: αυτόνομο Τμήμα με υποχρεώσεις προς λήψη πτυχίου γεωπόνου-τροφίμων: 112 μαθήματα (67 θεωρητικά, 45 εργαστηριακά), 4μηνη πρακτική άσκηση, τουλάχιστον 6μηνη ερευνητική πτυχιακή μελέτη, σεμινάρια. Πλέον το εν λόγω πτυχίο θεωρείται ακαδημαϊκώς ως master integrated (επίπεδο 7 του ΕΠΠ).

Τα άλλα τμήματα των ΤΕΙ (Φυσικοθεραπευτης, Εργοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής κλπ.), που αναφέρθηκαν, τα οποία ως γνωστών παλαιόθεν ανήκουν στα λεγόμενα "παραϊατρικά ΤΕΙ", ακαδημαϊκώς στα ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα αποτελούν ειδικότητες των Τμημάτων Ιατρικής (6ετές προπτυχιακό πρόγραμμα συν 3-6 έτη ειδικότητας).

 
Κώστας DEA, PhD
23 Σεπ 2018 14:25

@19ος αιώνας ΤΕΙ

Μ'αρέσει που αναρωτιέστε τα αυτονόητα. Στην Ελλάδα ζείτε.

Αρχικά για να συστηθούμε, τα ΤΕΙ δεν περιέχουν μονάχα τμήματα "copy-paste" αντίστοιχων πανεπιστημιακών όπως πχ λογιστική, χρηματοοικονομικα, σχολές μηχανικών, κ.α. αλλά και τμήματα που ο "τίτλος" απονέμεται μόνο από ΤΕΙ, όπως Φυσικοθεραπευτης, Τεχνολόγος Τροφίμων, Εργοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής κλπ. Οι συγκεκριμένες Επιστήμες δεν θεραπεύονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα εξ'ολοκλήρου, αλλά αποτελούν κατευθύνσεις τους (στα πανεπιστήμια) που είναι παντελώς ελλιπείς σε επίπεδο είτε θεωρητικό είτε πρακτικό τις περισσότερες φορές.
Απ'την άλλη μεριά, στο εξωτερικό βλέπετε τα παραπάνω τμήματα να αποτελούν "δυνατά" τμήματα ενός πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Ούτε κανενός Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (όπως λένε οι φιλελεύθεροι) , ούτε κανενός Πανεπιστημίου εφαρμοσμένων Επιστημών (που λένε ξανά οι φιλελεύθεροι).

Η κυβερνήσεις τις οποίες ψήφιζαν αυτοί που σήμερα παραπονιούνται "γιατί υπάρχουν τα ΤΕΙ?" "Τι ρόλο παίζουν τα ΤΕΙ στην κοινωνια?" ναι αυτές δημιούργησαν έναν διαφορετικό τομέα της ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο Τεχνολογικός τομέας (οπως απαξιωτικά αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα ) τα τελευταία χρόνια , έδειξε να υπερτερεί σε σχέση με αρκετά αντίστοιχα τμήματα πανεπιστημίων, χωρίς καν την ίδια χρηματοδότηση, χωρίς καν να έχουν το αυτονόητο δικαίωμα της ΕΡΕΥΝΑΣ. Βλέπε ομάδα τεχνολόγιας πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ (Νομίζω Ποσειδών) , και ερευνητική ομάδα Τμήματος Τεχνολογίας τροφίμων του Αλεξανδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που έχουν βελτιώσει δεκάδες προϊόντα τροφίμων των βιομηχανιών της Μακεδονίας.

Ως απάντηση του γιατί δημιουργήθηκαν τόσα ανώτατα τεχνολογικα ιδρύματα στην Ελλάδα, είναι καθαρά για να εξυπηρετηθεί το πελατειακό κράτος και να βολέψει μικρές κοινωνίες .Δυστυχώς για κάποια τμήματα (αυτά που ανέφερα και αλλα) βρέθηκαν στον τεχνολογικό τομέα της εκπαίδευσης τότε και μέχρι σημέρα, ενώ ακαδημαϊκά έχουν αλλα προσόντα. Ελπίζουμε σε επίλυση του προβλήματος.

 
20ος αιώνας ΤΕΙ
23 Σεπ 2018 12:45

Η αιτία της μεταστροφής αυτής του σύγχρονου κόσμου προς την εφαρμοσμένη γνώση και έρευνα αντικατοπτρίζεται στην προσπάθεια ενσωμάτωσης ανθρώπων με θεωρητικές(ακαδημαικές) γνώσεις που έχουν παράλληλα και εφαρμοσμένες γνώσεις μέσα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γι'αυτό και στα κριτήρια πρόσληψης των καθηγητών ήταν απαραίτητη η εμπειρία στο αντικείμενο.

 
20ος αιώνας ΤΕΙ
23 Σεπ 2018 12:16

@19oς αιώνας ΤΕΙ
Γιατί ο δυτικός κόσμος αγαπητέ μου, τότε κατάλαβε ότι εκτός της γενικής θεωρητικής γνώσης που προσφέρουν τα πανεπιστήμια έχει ανάγκη και από πιο στοχευμένη εφαρμοσμένη γνώση η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην εφαρμοσμένη έρευνα.

 
19ος αιώνας ΤΕΙ
23 Σεπ 2018 11:24

Κάποιοι επιμένουν να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι από το 1880 μέχρι το 1980 μεσολάβησε ένας αιώνας.

Η αναβάθμιση των πτυχίων του Πολυτεχνείου, της Γεωπονικής, της ΑΣΟΕΕ και άλλων σχολών έγινε με βάση τα δεδομένα της προπολεμικής Ελλάδας

Τον 19ο αιώνα και το πρώτο μισό του 20ου κανείς δεν περίμενε να πάει στο πανεπιστήμιο για να βρει μια θέση εργασίας, ούτε στην Ελλάδα ούτε πουθενά!

Μετά το 1964, έτος που καθιερώθηκαν οι Εισιτήριες Εξετάσεις -οι πρώτες Πανελλαδικές εξετάσεις που οργάνωσε κεντρικά και ενιαία το Υπουργείο Παιδείας- τα δεδομένα άλλαξαν.

Ειλικρινά, οι απόφοιτοι των ΤΕΙ ποια επιχειρήματα έχουν για τη λειτουργία των ιδρυμάτων το 1983;

Υπήρχε ήδη Ανώτατο Τεχνικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, το ΕΜΠ, υπήρχε επίσης Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, το ΕΚΠΑ, και υπήρχε πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, το ΑΠΘ. Είχαν ήδη ιδρυθεί πανεπιστήμια σε Πάτρα, Ιωάννινα, Κρήτης και Θράκη και προστέθηκαν σε αυτά τα πανεπιστήμια σε Θεσσαλία, Αιγαίο και Ιόνιο.

Γιατί λοιπόν ιδρύθηκαν το ΤΕΙ Αθηνών και το ΤΕΙ Πειραιά (νυν Παν. Δυτικής Αττικής) και η ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ); Γιατί ιδρύθηκε το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης;

 
@Νικος Κ
22 Σεπ 2018 21:11

Τότε να μας βρείτε κι εσείς τις ανακοινώσεις που έβγαλε όταν τα πτυχία εμπειροτεχνών και πετράδων του ΕΜΠ όπως και τα πτυχία των Τοπογράφων μηχανικών διάρκειας 3,5 ετών έγιναν Master.

 
Νίκος Κ
22 Σεπ 2018 20:35

Όποιος βρει κάποια ανακοίνωση της ΑΔΙΠ όταν "ανωτατοποιούντο" τα ΤΕΙ, παρακαλώ να την κοινοποιήσει.

 
Φορολογούμενος
22 Σεπ 2018 19:49

Φυσικά και η ΑΔΙΠ έχει δίκιο είναι εντελώς τρελό να βαφτίζονται Παν/μια ΤΕΙ όπως πριν χρόνια βαφτίστηκαν ΑΕΙ χωρίς καμία περαιτέρω ενίσχυση και κρίση.
Φυσικά και ο αριθμός των Δημόσιων ΑΕΙ στην Ελλάδα είναι υπερβολικός αντί λοιπόν να μειωθεί και να εξορθολογιστεί η κυβέρνηση τον αυξάνει !!!
Αντί να μειώνει τα τμήματα, τα οποία στην δεκαετία 2000-2010 αυξήθηκαν σαν τα μανιτάρια δημιουργεί νέα. Σε πολλές περιφέρειες της Ελλάδας λειτουργούν 4-5 τμήματα Πληροφορικής (πολλές φορές και στο ίδιο ΑΕΙ) τα οποία θεραπεύουν το ίδιο αντικείμενο. Τα τμήματα αυτά σημαίνουν πόρους, χρήματα τα οποία πληρώνονται από τον Ελληνικό λαό και θα μπορούσαν αντί να δίδονται σε υπαλλήλους προϊσταμένων του εαυτού του τους να δίδονται σε νέους επιστήμονες που θα επιστρέψουν από το εξωτερικό και θα δουλεύουν σε μεγάλες ερευνητικές ομάδες.

 
Σοφία PhD
22 Σεπ 2018 18:37

@Διογενης

Μήπως ήσουν πρώτη σειρά μπροστά στην ΔΕΘ? Νομίζω σε έδειξε η κάμερα στην ομιλία του Μητσοτάκη.

Πιστεύεις δηλαδή πώς τα ΑΕΙ μας, ( είτε τεχνολογικά είτε πανεπιστημιακά ) έχουν την τρέχουσα περίοδο καλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη? Εγώ προσωπικά δεν παρατήρησα καλές θέσεις.

Η κατρακύλα είναι λίγο διαφορετική.. Το ότι εδώ και δεκαετίες η πολιτεία έκανε τα στραβά μάτια σε τμήματα τα οποία όπως είπε ο υπουργός είναι Defacto πανεπιστημιακά, και δήλωνε ο κάθε υπουργός μια άρνηση ουσιαστικής αναβάθμισης αυτών των τμημάτων.
Με λίγα λόγια θυμήθηκαν το 2018 να πανεπιστημιοποιήσουν τμήματα τεχνολογικών ιδρυμάτων κυριολεκτικά διαμάντια, όπου παντού στον κόσμο βρίσκονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Πώς μπορείς να ζεις σε μια πολιτεία "δημοκρατική" όπου το κράτος το ίδιο, και υπαίτιο το Υπουργείο Παιδείας, δημιουργεί αυτόματα
αντιπαλότητες ανάμεσα σε δύο "παράλληλους τομείς" όπως αναφέρονται τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια?
Φυσικά και πρέπει να γίνουν ενσωματώσεις .

 
ΑΔΙΠ και πολιτική πράξη
22 Σεπ 2018 14:48

Η ΑΔΙΠ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2005 και ο κύριος όγκος του πρώτου κύκλου αξιολογήσεων τμημάτων και ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε μέσα την πενταετία (2010-2015, 2016).

Αυτό σημαίνει ότι τις κρίσιμες δεκαετίες για το διάστημα 1960-2000, την περίοδο της άναρχης και χωρίς ακαδημαϊκή προοπτική διεύρυνσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - με τη θέσπιση και ίδρυση ΤΕΙ, την ίδρυση νέων πανεπιστημίων, διασπορά τμημάτων και σχολών σε κάθε μέρος της Ελλάδας - ΔΕΝ υπήρχε Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης, ΔΕΝ υπήρχαν εκθέσεις εξωτερικών εμπειρογνωμών, ΔΕΝ υπήρχε στοιχειώδες σχέδιο που να έχει κατατεθεί σε δημόσιο διάλογο.

Πλέον η πίεση χρόνου και πόρων, για παράδειγμα, καθιστά αδύνατη μια νέα αξιολόγηση των τμημάτων ΤΕΙ ανα επιστημονικό κλάδο όταν η ίδια η *ιδρυματική δομή* στην οποία εντάχθηκαν (Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση) δημιουργήθηκε με λανθασμένες προϋποθέσεις στην Ελλάδα.

Όταν ένα ολόκληρο Πανεπιστήμιο έχει ιδρυθεί με προβληματικά θεμέλια η επιμέρους θετική αξιολόγηση τμημάτων ή υπηρεσιών δεν μπορεί να αποτρέψει τη γενική κατάπτωση.

Αν ήταν δυνατόν να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω η ΑΔΙΠ θα έπρεπε να λειτουργεί 40 χρόνια και να έχει ολοκληρώσει 7 κύκλους αξιολογήσεων.

Όπως έχουν τα διαμορφωθεί τα πράγματα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς ριζικές τομές: ήταν πολιτική απόφαση η διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άρα μόνο με πολιτική δέσμευση από ΟΛΟΥΣ μπορεί να διορθωθεί το λάθος εκείνης της εποχής και να δημιουργηθούν νέα ισχυρά ΑΕΙ μέσω συνενώσεων.

 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
22 Σεπ 2018 14:03

Πολύ σωστά αυτά που αναφέρει η ΑΔΙΠ!
Το Ελληνικό κράτος έχει σπαταλήσει μεγάλα ποσά τα τελευταία τριάντα χρόνια για να σπουδάσει 200.000 πολίτες του δίνοντάς τους πτυχία ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τα πτυχία αυτά έχουν τη δική τους φυσιογνωμία με πιο εφαρμοσμένο χαρακτήρα και δίνουν τη δυνατότητα στους κατόχους τους να απορροφηθούν άμεσα από την αγορά εργασίας ή να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα. Επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. Αντί λοιπόν το κράτος, να υποστηρίξει αυτά του τα πτυχία (όπως έκαναν τα υπόλοιπα δυτικά κράτη) και να τα αναβαθμίσει επαγγελματικά εκμεταλλευόμενο τη γνώση και τα χρήματα που διέθεσε, τα καταργεί σε μια νύχτα αναγκάζοντας μάλιστα τους αποφοίτους τους να ξανασπουδάσουν! Να ξαναπληρώσει δηλαδή το ίδιο τις σπουδές τους, στο ίδιο αντικείμενο, σε άλλη σχολή ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακή αυτή τη φορά).
Συγκεκριμένα για τους μηχανικούς του ελεύθερου επαγγέλματος όπου γνωρίζω λόγω αντικειμένου, εκκρεμούν τριάντα πέντε έτη τα επαγγελματικά τους δικαιώματα κυρίως λόγω πιέσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Όχι μόνο δεν εκδίδονται τα δικά τους επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά δεν τους δίνεται ούτε η δυνατότητα να πάρουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του μηχανικού πολυτεχνείου κάνοντας επιπλέον ένα master.
Αναρωτιέμαι λοιπόν... Αυτό είναι το συμφέρον της χώρας μας;
Αυτή είναι η επένδυση που κάνει στην εκπαίδευση των πολιτών της;
Δίνοντας πτυχία που μετά τα ακυρώνει;
Οι πολιτικοί μας δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι το συμφέρον της χώρας μας, του "συνόλου" δηλαδή, είναι πάνω από το συμφέρον των συντεχνιών;

 
@Διογένης
22 Σεπ 2018 13:48

Η ...ανάταση στην παιδεία με τις πολιτικές Σύριζα - Γαβρόγλου συνεχίζεται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.... Υποβάθμιση παντού, να γίνουμε όλοι όσοι δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να σπουδάσουμε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού γκαρσόνια των ξένων, με πτυχία χωρίς αντίκρυσμα. Ο διάλογος είναι προσχηματικός και η δημοκρατία έχει ουσιαστικά καταργηθεί σε όλα τα επίπεδα, αφού όλα είναι προαποφασισμένα. Ποιος άραγε ωφελείται με τη μετατροπή των ΑΕΙ της χώρας σε τριτοκοσμικά, που απαξιωμένα θα κατρακυλήσουν άμεσα στην παγκόσμια κατάταξη; Σίγουρα πάντως όχι οι φοιτητές, ούτε οι Έλληνες και η Ελλάδα!!!

 
ΑΔΙΠ που ξεχνάει τις αξιολογησεις της..
22 Σεπ 2018 12:10

Λογια κενα, με επιχειρηματα του 1980-1990 τουτυπου "να αναβαθμίσετε το ρόλο των ΤΕΙ, μην τα κανετε πανεπιστημια!", ποιος είναι πρόεδρος της ΑΔΙΠ ειπαμε;
ΥΓ οταν έκρινε τα ΤΕΙ γιατί έκανε χρήση ΟΛΟΙΔΙΩΝ κριτηρίων με τα Πανεπιστήμια αφού είναι σε άλλο διακριτό τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.