Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Πρόταση:Να ανατεθούν τα ωρολόγια προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Δημοσίευση: 24/09/2018
Σχολεία
Alt Text: 
Σχολεία
Title Text: 
Σχολεία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κλουβάτος Κωνσταντίνος - Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Κυκλάδων

Με τη Φ.7/142557/Δ1/4.9.2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, άρθρο 2, παρ. 2, ορίζεται ότι «το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων για έγκριση. Ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα άλλο αντίγραφο αποστέλλει στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Προφανώς η αλλαγή αυτή όσο και η διατύπωσή της είναι προβληματική και χρήζει άμεσης αλλαγής. Ο ισχυρισμός μας αυτός εδράζεται σε τρία σημαντικά επιχειρήματα. Το πρώτο αφορά στην περιττή και δαπανηρή γραφειοκρατική διαδικασία που επιλέγεται, το δεύτερο στον ήδη υπέρογκο φόρτο εργασίας του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων και το τρίτο στους κινδύνους από την απώλεια της παιδαγωγικής διάστασης των ωρολογίων προγραμμάτων.

Εξειδικεύουμε στις παρακάτω παρατηρήσεις - επιχειρήματα:  

  • Η διατύπωση της εγκυκλίου για τρία θεωρημένα αντίγραφα εκ των οποίων το ένα αποστέλλεται στο Δ/ντή Εκπ/σης είναι προφανώς αδόκιμη ή αναχρονιστική, καθώς οι Προϊστάμενοι Εκπ/κών Θεμάτων στεγάζονται στις Δ/νσεις Εκπ/σης. Συνεπώς, δε συντρέχει κανένας λόγος για τρίτο αντίγραφο, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί στον (συστεγαζόμενο στο ίδιο κτήριο) Δ/ντή Εκπ/σης. Ας εξοικονομηθούν χιλιάδες περιττές σελίδες χαρτιού, τυπογραφικό μελάνι και αρχειακός χώρος. Για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση και εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διοίκησης, ίσως είναι επιτέλους καιρός να γενικευτεί η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων και των ωρολογίων προγραμμάτων, με υποχρεωτική χρήση της ψηφιακής υπογραφής (είναι απλό: αντί για υπογραφή-σφραγίδα διευθυντή, ψηφιακή υπογραφή διευθυντή). Για την άμεση μετάβαση στην ψηφιοποίηση των διοικητικών εγγράφων ήδη υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
  • Δεκάδες διευθυντές – προϊστάμενοι δημοτικών σχολείων τις τελευταίες ημέρες συνεχίζουν να προσφεύγουν στους απερχόμενους σχολικούς συμβούλους για τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων, παρότι η αρμοδιότητα αυτή έχει περάσει στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Πολλοί από αυτούς αναφέρουν ότι τους παραπέμπουν στο σχολικό σύμβουλο οι ίδιοι οι Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων, προφανώς λόγω φόρτου εργασίας ή/και έλλειψης της απαιτούμενης εμπειρίας. Ιδιαίτερα οι αναπληρωτές που ορίζονται Προϊστάμενοι των ολιγοθέσιων σχολείων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι κατά κανόνα χωρίς προηγούμενη διοικητική εμπειρία, αδυνατούν να συντάξουν το ομολογουμένως περίπλοκο ωρολόγιο πρόγραμμα του ολιγοθέσιου σχολείου, με τις τόσες εκδοχές που αυτό περιλαμβάνει και τις τόσες διαφορετικές ερμηνείες που επιδέχεται. Η συμβολή του σχολικού συμβούλου σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν καθοριστική. Σημειωτέον ότι η σύνταξη, ο έλεγχος, ο επανέλεγχος, η συχνή αναμόρφωση και οριστικοποίηση των ωρολογίων προγραμμάτων αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες μέριμνες των σχολικών συμβούλων, η οποία μάλιστα αποσπούσε σημαντικό χρόνο από το συνολικό τους έργο. Επισημαίνεται επίσης ότι οι σχολικοί σύμβουλοι ήταν περισσότεροι του ενός ανά διεύθυνση εκπαίδευσης.
  • Είναι προφανές ότι η ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής αποκλειστικά στους Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών Θεμάτων αφενός τους επιφορτίζει ασφυκτικά με πολλαπλάσιο  έργο, στο οποίο είναι θα είναι αδύνατον να ανταποκριθούν και αφετέρου αφαιρεί - υποβαθμίζει την παιδαγωγική διάσταση του ωρολογίου προγράμματος. Πέρα όμως από τον τυπικό αριθμητικό έλεγχο των διδακτικών ωρών, θα είναι χρονικά και παιδαγωγικά αδύνατον ο εκάστοτε Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων να υπεισέλθει στο περιεχόμενο του ωρολογίου προγράμματος, να ελέγξει ποιοτικά στοιχεία του, π.χ. πόσες και σε ποιες ώρες διδάσκεται η γλώσσα, πότε τα μαθηματικά, πότε μπαινοβγαίνουν στις τάξεις οι ειδικότητες, πώς κατανέμονται τα μαθήματα κάθε τάξης μες στις μέρες της εβδομάδας, σε πόσα και ποια μαθήματα γίνονται συνεχόμενα δίωρα, πώς συμπληρώνουν τις πλεονάζουσες ώρες οι εκπαιδευτικοί κ.ο.κ. Άλλωστε δεν είναι βέβαιο ότι διαθέτει την απαιτούμενη παιδαγωγική εμπειρία. Όμως, λόγω της επικείμενης αδυναμίας για ενδελεχή έλεγχο του ωρολογίου προγράμματος θα πολλαπλασιαστούν οι πιθανότητες να παρεισφρήσουν λάθη και αυθαιρεσίες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και τη γενικότερη λειτουργία των σχολείων.

Συμπερασματικά: Με βάση τα παραπάνω, εκφράζουμε τις σοβαρότατες επιφυλάξεις μας για το ότι ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο και την παιδαγωγική εμπειρία για να αντεπεξέλθει σε ένα τόσο σημαντικό και χρονοβόρο έργο.

Προτείνουμε ανεπιφύλακτα -με την ευκαιρία της σύνταξης των νέων καθηκοντολογίων- την ανάθεση / επαναφορά της αρμοδιότητας των ωρολογίων προγραμμάτων στους καθ’ ύλην αρμόδιους, δηλαδή στους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, τουλάχιστον ως προς την παιδαγωγική τους διάσταση.

Σχόλια (6)

 
Νίκος
24 Σεπ 2018 16:40

Το ωρολόγιο πρόγραμμα φτιάχνεται για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τω εκπαιδευτικών και όχι με παιδαγωγικά κριτήρια.

 
Ηλίας Μαρούδας
24 Σεπ 2018 17:18

Έχοντας την τύχη και τη χαρά να συνεργαστώ με τον εκλεκτό συνάδελφο κ. Κλουβάτο αρκετές φορές, μελέτησα την πρότασή του περί μεταφοράς της αρμοδιότητας θεώρησης των ωρολογίων προγραμμάτων δημοτικών σχολείων στους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και επιθυμώ να καταθέσω την προσωπική μου άποψη. Προβάλλονται, από τον συντάκτη της πρότασης, τρία επιχειρήματα: Το πρώτο, η γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία, όμως, αφενός υπήρχε και με το παλαιό μοντέλο θεώρησης από τον σχολικό σύμβουλο που συχνά ερχόταν σε επαφή και με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, π.χ. σε θέματα υπερωριών ή διάθεσης διδακτικών ωρών συναδέλφων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφετέρου θα εξακολουθεί να υπάρχει ως πολυπλοκότητα εάν εμπλακεί και ο συντονιστής εκπαίδευσης. Το δεύτερο επιχείρημα που αναφέρεται στην αύξηση του όγκου των απαιτήσεων από τον προϊστάμενο εκπ. θεμάτων είναι απόλυτα σωστό και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα παροχής γραμματέα στο πλαίσιο λειτουργίας μιας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Τέλος, το τρίτο επιχείρημα που αφορά στην ανάγκη ελέγχου των ωρολογίων ως προς την παιδαγωγική τους διάσταση είναι, στη βάση του, σωστό, εν τούτοις οι ρόλοι διοικητικής ρύθμισης (διευθύνσεις εκπαίδευσης) και επιστημονικής/παιδαγωγικής μέριμνας (σχ. σύμβουλοι ή συντονιστές εκπ/κού έργου) δεν γίνεται να είναι απόλυτα διακριτοί. Μια εναλλακτική λύση θα ήταν ο συντονιστής εκπ/κού έργου να καταθέτει, εάν κρίνει σκόπιμο, παρατηρήσεις επί κάποιων ωρολογίων προγραμμάτων.
Μια τελευταία παρατήρηση αφορά στην εξαιρετική δουλειά του κ. Κλουβάτου επάνω σε φόρμες ανάπτυξης/σύνταξης ωρολογίων προγραμμάτων, οι οποίες, προς τιμή του, είναι ελεύθερα διαθέσιμες στην προσωπική του ιστοσελίδα. Η συγκεκριμένη μεθοδική και επιτυχής εργασία θα ήταν κρίμα να μείνει, εφεξής, αναξιοποίητη. Προς τούτο, θα μπορούσε να δοθεί η ευχέρεια στις σχολικές μονάδες να επιλέγουν τις συγκεκριμένες φόρμες, εάν το επιθυμούν.

 
@κ.Κλουβάτο
24 Σεπ 2018 18:40

Πάλι τα ίδια κ.Κλουβάτο;Σαν ΣΣ είχατε τα ΕΩΠ.Τώρα που γίνατε ΣΕΕ τα ξαναζητάτε.Τι θα γίνει τελικά;Να είναι οι ΣΕΕ Σχολ.Σύμβουλοι;Τότε τι άλλαξε;Για αυτό ήταν λάθος η μη εφαρμογή των δυο θητειών. Αλλο ΣΣ και άλλο ΣΕΕ.Εμπεδώστε το σας παρακαλώ.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
24 Σεπ 2018 22:29

Τα είπε όλα ο Νίκος. Δυστυχώς αυτή είναι η ουσία.

 
Έχει δίκιο ο κύριος Κλουβάτος
24 Σεπ 2018 23:27

Έχει δίκιο ο κύριος Κλουβάτος.
Απόλυτο δίκιο.Και θα φανεί.
Δεν είναι θέμα, όχι εγώ εσύ, είναι πολύ σοβαρό.
Πρωτοβάθμια, 150 προγράμματα ένας άνθρωπος από τα δημοτικά σχολεία περίπου. Και μεγαλύτερος αριθμός από τα νηπιαγωγεία.
Ούτε υπογραφή δεν προλαβαίνει να βάλει.

Αυτοί που συνέταξαν τη σχετική εγκύκλιο δεν έχουν κάνει ποτέ διευθυντές σε πρωτοβάθμια. Τα μπέρδεψαν με τη δευτεροβάθμια, όπου κι εκεί ο κακός χαμός γίνεται από χρόνια.
Όποιος έχει αντίρηση ας εξετάσει έστω ένα πρόγραμμα σε όλες του τις εκφάνσεις και θα καταλάβει. Ο κακός χαμός !

Για τους ΣΕΕ καλύτερα να μην το αναλάβουν .
Στη χώρα αυτή όταν πεις την αλήθεια όπως ο κύριος Κλουβάτος δε χωράς.
Χαλαρά παιδιά....χαλαράααααα...

 
Γεράσιμος Πυλάλης, Δάσκαλος
25 Σεπ 2018 07:31

Σήκω ψυχή μου (Δημήτρη Γληνέ) δώσε ρεύμα
βάλε στα ρούχα του (του Κωνσταντίνου) φωτιά
μήπως γυρίσει κι αντικρίσει
των δασκάλων τη ματιά.
Για σένα το άλλαξα κ. Κωνσταντίνε Κλουβάτε, γιατί πήρες από το χώρο της Εκπαίδευσης κάτι απλό και με σαφήνεια καθορισμένο και προσπάθησες να το κάνεις σημαντικό κάνοντας μάλιστα αυθαίρετες αξιολογήσεις.
Σε ποια χώρα του κόσμου οι Συντονιστές ασχολούνται με τα ΩΠ;
Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει, αναθέτει** και ο Διευθυντής ελέγχει και στο τέλος υπογράφει και το κοινοποιεί όπου ο Νόμος ορίζει. Τελεία και παύλα.
Η Κυβέρνηση καλώς νομοθέτησε. Θα έπρεπε μάλιστα να ήταν πιο τολμηρή ακόμη. Απλή κοινοποίηση στον Π.Ε.Θ.
Τους Σ.Ε.Ε. τους θέλουμε για να συζητούμε τα σημαντικά, να τα αναδεικνύουμε και να βρίσκουμε μαζί τις καλύτερες λύσεις.

**Την πιο πολλή δουλειά την κάνει ένα πρόγραμμα στον Η/Υ... Εδώ την κάνει ένας ή μία ομάδα εκπαιδευτικών που δε χρειάστηκε τη βοήθεια του ΣΣ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.