Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Το “ξέσπασμα” των Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ): “Εκτέλεσαν” εκπαιδευτικούς με προσόντα στις επιλογές Συντονιστών Εκπαιδευτικού Εργου

Βαθμολόγησαν Συνέντευξη υποψηφίων ΣΕΕ με πάνω από το άριστα (14) !!!
Δημοσίευση: 25/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στο “εκτελεστικό απόσπασμα” οδηγήθηκαν εκπαιδευτικοί με υψηλά προσόντα, που έθεσαν υποψηφιότητα για Συντονιστές Εκπαιδευτικού Εργου, σύμφωνα με ανακοινωθέν της  Πανελλήνιας Ενωσης Σχολικών Συμβούλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ανακοινωθέν:

Α. Στις συνεντεύξεις (των υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Εργου) φτάσαμε στο σημείο η μοριοδότηση να ξεπεράσει ακόμα και το μέγιστο επιτρεπτό  όριο των 14 μονάδων αφού αν συγκρίνει κανείς τον τελικό πίνακα και τον πίνακα προ συνεντεύξεων, προκύπτει μαθηματικά ότι υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί κατά τη συνέντευξη με βαθμό μεγαλύτερο του 14 που αποτελεί και το μέγιστο δυνατό βαθμό. (Άρθρο 24/&4).

Β. Σε κάποιες περιπτώσεις  μετά τη συνέντευξη, υποψήφιοι ανέβηκαν δεκάδες θέσεις ώστε τελικά να επιλεγούν, ενώ κάποιοι άλλοι με πολλά επιστημονικά προσόντα και σε υψηλή θέση στους πίνακες πριν τη συνέντευξη  βρέθηκαν τελικά εκτός επιλογών.

Γ. Στις συνεντεύξεις σε κάποια ΠΣΕ έγιναν προς υποψήφιους οι οποίοι ήταν Σχολικοί Σύμβουλοι ερωτήσεις που δεν είχαν καμιά σχέση με το πλαίσιο της διεκδικούμενης θέσης με τις οποίες  ζητούνταν να τοποθετηθούν υπέρ ή κατά του ν.4547/18,  ή υπέρ ή κατά της ενεργειών της ΠΕΣΣ.

Δ. Οι κρίσεις στελεχών σε αυτό το επίπεδο για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκπαίδευσης δεν έγιναν από Κεντρικά αλλά από Δεκατρία (13) Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής (ΠΣΕ) με Πρόεδρους τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και μέλη τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είχαν επιστημονικά προσόντα που υπολείπονταν των προσόντων των υποψηφίων.

Ε. Η θητεία των Σχολικών Συμβούλων δεν αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως διδακτική και έτσι σύμφωνα με το άρθρο 24/3/β/ββ ένας εκπαιδευτικός που έχει υπηρετήσει ως Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να πάρει το πολύ δύο (2) μόρια από τα δέκα (10) συνολικά της διδακτικής υπηρεσίας τα οποία μπορεί να πάρει ένας Εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολείο. Δηλαδή με αυτό μόνο το κριτήριο δημιουργείται μια δυνάμει διαφορά εις βάρος των Σχολικών Συμβούλων οχτώ (8) μορίων.

Ζ. Αποκλείστηκαν όσοι Εκπαιδευτικοί δεν είχαν πτυχίο γλωσσομάθειας.

Η. Αποκλείστηκαν όσοι Εκπαιδευτικοί δεν είχαν πιστοποιητικό ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου, αν και όπως είναι γνωστό, δεν έχουν γίνει εξετάσεις πιστοποίησης τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Θ. Τα επιστημονικά προσόντα υποτιμήθηκαν μέσω της εξαιρετικά μειωμένης μοριοδότησης τους και οι Σχολικοί Σύμβουλοι ισοτιμήθηκαν αρχικά με τους Υποδιευθυντές και τελικά με τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, ως προς την διοικητική εμπειρία.

Ι.     Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων έγινε σε πολλές περιπτώσεις κατά ομολογία αιρετών που συμμετείχαν στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής ΣΕΕ όχι όπως ο νόμος ορίζει από τα μέλη των Συμβουλίων αλλά από υπάλληλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και Εκπαιδευτικούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν να γίνει σωρεία λαθών και εκπαιδευτικοί που δεν είχαν αποκλειστεί στους πρώτους πίνακες που δημοσιεύτηκαν να αποκλειστούν στη συνέχεια, με κοινοποίηση νέων αναμορφωμένων πινάκων μη δεκτών υποψήφιων μετά από λίγες ημέρες.

Κ.    Αποκλείστηκαν εκπαιδευτικοί για τελείως τυπικούς λόγους, όπως γιατί δεν είχαν τικάρει το αντίστοιχο τετραγωνάκι της ειδικότητάς τους στην αίτησή τους.

Λ.    Αποκλείστηκαν εκπαιδευτικοί είτε γιατί δεν είχαν επισυνάψει μετάφραση του πτυχίου της γλωσσομάθειάς τους, παρότι είχαν μεταπτυχιακούς τίτλους από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και είχαν επισυνάψει τις αντίστοιχες αναγνωρίσεις από το ΔΙΚΑΤΣΑ και τον ΔΟΑΤΑΠ, είτε γιατί προσκόμισαν κατά τη φάση των ενστάσεων την μετάφραση.

Μ.     Δόθηκαν λανθασμένες μοριοδοτήσεις διδακτικής υπηρεσίας μέσω των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) που εξέδωσαν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Για παράδειγμα υποψήφιος που ήταν στον σχετικό πίνακα πρώτος με 10 μόρια διδακτικής υπηρεσίας, βρέθηκε τελευταίος μόνο μετά την διόρθωση του λανθασμένου ΠΥΜ, αφού του αφαιρέθηκαν 7 μόρια.
-Υπάρχουν άραγε κι άλλες περιπτώσεις λανθασμένων μοριοδοτήσεων με λάθος ΠΥΜ;
- Έγινε έλεγχος όλων των ΠΥΜ και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων;

Ν.    Τα 13 ΠΣΕ ερμήνευσαν και μοριοδότησαν με διαφορετικό τρόπο τα ίδια ακριβώς κριτήρια του ν.4547/18 με αποτέλεσμα ένας Εκπαιδευτικός που δεν επιλέγεται ως ΣΕΕ από το ΠΣΕ σε μια ΠΔΕ, θα μπορούσε να είχε επιλεγεί, αν είχε υποβάλει υποψηφιότητα σε άλλη ΠΔΕ.  

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣΣ

Η ΠΕΣΣ από την αρχή της διαβούλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, αλλά και μετά την ψήφιση του νέου νόμου (4547/12-6-2018), έχει τονίσει και έχει αναδείξει τις προβληματικές περιοχές του νέου θεσμικού πλαισίου υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και αρνείται να αποδεχθεί την ενοχοποίηση των Σχολικών Συμβούλων για τα κακώς κείμενα στην Εκπαίδευση με την κατάργηση του θεσμού περιλαμβάνοντας, παράλληλα, κριτήρια αποκλεισμού εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρέτησαν σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων.

Οι κρίσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ), που ολοκληρώθηκαν με την επικύρωση των πινάκων από τον Υπουργό Παιδείας στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, ανέδειξαν μέρος των συνεπειών που είναι αποτέλεσμα της απουσίας ενός συγκροτημένου διαλόγου με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και τους επιστημονικούς φορείς του στελεχιακού δυναμικού στην Εκπαίδευση,  αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα που θέτουν σε αμφισβήτηση την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής των νέων στελεχών στην Εκπαίδευση.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

•    Οι κρίσεις στελεχών σε αυτό το επίπεδο για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκπαίδευσης δεν έγιναν από Κεντρικά αλλά από Δεκατρία (13) Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής (ΠΣΕ) με Πρόεδρους τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και μέλη τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είχαν επιστημονικά προσόντα που υπολείπονταν των προσόντων των υποψηφίων.
•    Η θητεία των Σχολικών Συμβούλων δεν αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως διδακτική και έτσι σύμφωνα με το άρθρο 24/3/β/ββ ένας εκπαιδευτικός που έχει υπηρετήσει ως Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να πάρει το πολύ δύο (2) μόρια από τα δέκα (10) συνολικά της διδακτικής υπηρεσίας τα οποία μπορεί να πάρει ένας Εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολείο. Δηλαδή με αυτό μόνο το κριτήριο δημιουργείται μια δυνάμει διαφορά εις βάρος των Σχολικών Συμβούλων οχτώ (8) μορίων.
•    Αποκλείστηκαν όσοι Εκπαιδευτικοί δεν είχαν πτυχίο γλωσσομάθειας.
•    Αποκλείστηκαν όσοι Εκπαιδευτικοί δεν είχαν πιστοποιητικό ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου, αν και όπως είναι γνωστό, δεν έχουν γίνει εξετάσεις πιστοποίησης τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
•    Τα επιστημονικά προσόντα υποτιμήθηκαν μέσω της εξαιρετικά μειωμένης μοριοδότησης τους και οι Σχολικοί Σύμβουλοι ισοτιμήθηκαν αρχικά με τους Υποδιευθυντές και τελικά με τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, ως προς την διοικητική εμπειρία.
•    Η συνέντευξη μοριοδοτήθηκε με 14 μόρια, όσο περίπου και το σύνολο των επιστημονικών προσόντων και για πρώτη φορά τέθηκαν σε σχετικές κρίσεις στελεχών στην εκπαίδευση αποκλεισμοί μέσω της υπολειπόμενης θητείας.  

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι κρίσεις σε αυτό το πρώτο επίπεδο επιλογής στελεχών στην Εκπαίδευση (ΣΕΕ), να έχουν έντονα προβλήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας, αφού εμφανίστηκαν πλήθος καταστάσεων όπως:

•    Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων έγινε σε πολλές περιπτώσεις κατά ομολογία αιρετών που συμμετείχαν στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής ΣΕΕ όχι όπως ο νόμος ορίζει από τα μέλη των Συμβουλίων αλλά από υπάλληλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και Εκπαιδευτικούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν να γίνει σωρεία λαθών και εκπαιδευτικοί που δεν είχαν αποκλειστεί στους πρώτους πίνακες που δημοσιεύτηκαν να αποκλειστούν στη συνέχεια, με κοινοποίηση νέων αναμορφωμένων πινάκων μη δεκτών υποψήφιων μετά από λίγες ημέρες.
•    Αποκλείστηκαν εκπαιδευτικοί για τελείως τυπικούς λόγους, όπως γιατί δεν είχαν τικάρει το αντίστοιχο τετραγωνάκι της ειδικότητάς τους στην αίτησή τους.
•    Αποκλείστηκαν εκπαιδευτικοί είτε γιατί δεν είχαν επισυνάψει μετάφραση του πτυχίου της γλωσσομάθειάς τους, παρότι είχαν μεταπτυχιακούς τίτλους από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και είχαν επισυνάψει τις αντίστοιχες αναγνωρίσεις από το ΔΙΚΑΤΣΑ και τον ΔΟΑΤΑΠ, είτε γιατί προσκόμισαν κατά τη φάση των ενστάσεων την μετάφραση.
•    Δόθηκαν λανθασμένες μοριοδοτήσεις διδακτικής υπηρεσίας μέσω των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) που εξέδωσαν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Για παράδειγμα υποψήφιος που ήταν στον σχετικό πίνακα πρώτος με 10 μόρια διδακτικής υπηρεσίας, βρέθηκε τελευταίος μόνο μετά την διόρθωση του λανθασμένου ΠΥΜ, αφού του αφαιρέθηκαν 7 μόρια.
-Υπάρχουν άραγε κι άλλες περιπτώσεις λανθασμένων μοριοδοτήσεων με λάθος ΠΥΜ;
- Έγινε έλεγχος όλων των ΠΥΜ και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων;
•    Τα 13 ΠΣΕ ερμήνευσαν και μοριοδότησαν με διαφορετικό τρόπο τα ίδια ακριβώς κριτήρια του ν.4547/18 με αποτέλεσμα ένας Εκπαιδευτικός που δεν επιλέγεται ως ΣΕΕ από το ΠΣΕ σε μια ΠΔΕ, θα μπορούσε να είχε επιλεγεί, αν είχε υποβάλει υποψηφιότητα σε άλλη ΠΔΕ.  
•    Στις συνεντεύξεις φτάσαμε στο σημείο η μοριοδότηση να ξεπεράσει ακόμα και το μέγιστο επιτρεπτό  όριο των 14 μονάδων αφού αν συγκρίνει κανείς τον τελικό πίνακα και τον πίνακα προ συνεντεύξεων, προκύπτει μαθηματικά ότι υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί κατά τη συνέντευξη με βαθμό μεγαλύτερο του 14 που αποτελεί και το μέγιστο δυνατό βαθμό. (Άρθρο 24/&4).
•    Σε κάποιες περιπτώσεις  μετά τη συνέντευξη, υποψήφιοι ανέβηκαν δεκάδες θέσεις ώστε τελικά να επιλεγούν, ενώ κάποιοι άλλοι με πολλά επιστημονικά προσόντα και σε υψηλή θέση στους πίνακες πριν τη συνέντευξη  βρέθηκαν τελικά εκτός επιλογών.
•    Στις συνεντεύξεις σε κάποια ΠΣΕ έγιναν προς υποψήφιους οι οποίοι ήταν Σχολικοί Σύμβουλοι ερωτήσεις που δεν είχαν καμιά σχέση με το πλαίσιο της διεκδικούμενης θέσης με τις οποίες  ζητούνταν να τοποθετηθούν υπέρ ή κατά του ν.4547/18,  ή υπέρ ή κατά της ενεργειών της ΠΕΣΣ.

Η ΠΕΣΣ θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες κρίσεις με τον ν.4547/18 δεν θωρακίζουν έναντι της εκπαιδευτικής κοινότητας τα επιλεγόμενα στελέχη με το κύρος που τους αρμόζει, αφού δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των επιλογών.

Αρνητικά επίσης στοιχεία των συγκεκριμένων επιλογών ΣΕΕ είναι ότι δεν υπήρξαν υποψήφιοι ακόμα και σε ειδικότητες πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι υποψήφιοι ήταν όσες και οι προσφερόμενες θέσεις.

Κρίσεις όπως οι παραπάνω είτε εν εξελίξει κρίσεις χωρίς κριτήρια, εγείρουν αμφισβητήσεις, απογοητεύουν εκπαιδευτικούς με προσόντα οι οποίοι περιθωριοποιούνται, θέτουν στο προσκήνιο τις πολιτικές γειτνιάσεις ως παράγοντα έκβασης των επιλογών και δοκιμάζουν τη σταθερότητα του εκπαιδευτικού συστήματος εντάσσοντάς το στο πεδίο των πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Ωστόσο οι κρίσεις βρίσκονται ακόμα στο πρώτο στάδιο και τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,  όταν συσταθούν, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτόνομα, γιατί υπάρχουν μεγάλες συνέργειες και διασυνδέσεις μεταξύ των υποστηρικτικών δομών.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό σύστημα στο επίπεδο των δομών, πρέπει να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από το ν.4547/18 κρίσεις, που αναφέρονται στη στελέχωση των ΚΕΣΥ και των ΚΕΑ και να καθορισθεί το καθηκοντολόγιο όλων των επιμέρους δομών και στελεχών της εκπαίδευσης.

Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αριθμ. Φ.351.1/ 22 / 141872 /E3/03-09-2018 (ΦΕΚ 3813 τ. Β ́/04-09-2018) εντός πέντε (5) το πολύ μηνών και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019.

Αυτό σημαίνει ότι εντός του διδακτικού έτους 2018-19 και μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2019 θα γίνονται σχεδόν κάθε μήνα κρίσεις,  και για την έκδοση των κανονισμών λειτουργίας θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος και το σύστημα θα προσπαθεί να βρει ισορροπίες διαρκούντος του σχολικού έτους.   

Η Εκπαίδευση όμως εν μέσω πολλών αβεβαιοτήτων δεν αντέχει τέτοιες καταστάσεις. Οι Εκπαιδευτικοί χρειάζονται άμεσα, πλήρη, συνεχή και όχι αποσπασματική στήριξη, σε πολλά επίπεδα, που παρέχονται από δομές που καταργούνται χωρίς ακόμα να υπάρχουν οι νέες δομές που για να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά θα χρειαστούν πολλοί μήνες ακόμα και πέραν του Φεβρουαρίου 2019.

Η ΠΕΣΣ εκφράζει, για μια ακόμη φορά, την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για τις διαδικασίες επιλογής και την βεβιασμένη εφαρμογή ενός πολυδαίδαλου συστήματος νέων φορέων χωρίς ουσιαστική μελέτη και χωρίς διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα ενάντια ακόμα και στο πόρισμα του Εθνικού διαλόγου για την Παιδεία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  της Π.Ε.Σ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ        ΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΟΤΑ

Σχόλια (9)

 
Pe04
26 Σεπ 2018 17:10

@αποσπασμένος εκπαιδευτικός
Αγαπητέ μου ο χρόνος διδακτικής υπηρεσίας έχει εξ αρχής πρόβλημα ορισμού.
Τι θα πει διδακτική υπηρεσία αν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος λοχείας και ανατροφής τέκνου που μπορεί να είναι μέχρι και 2 σχολικά έτη αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ίδιος χρόνος αν η συναδέλφησα είναι σε εκπαιδευτική άδεια ή αποσπασμένη. Τι θα πει διδακτική υπηρεσία σε διευθυντή ευρωπαϊκού σχολείου που δεν μπαίνει στην τάξη, τι θα πει διδακτική υπηρεσία αλλά καρτ 2, 3 χρόνων για συμβούλους, ΚΠΕ, ΕΚΦΕ κλπ?
Διδακτική υπηρεσία για εσένα που αποσπάστηκες σε παιδαγωγικό τμήμα και όχι για τον άλλον που αποσπάστηκε σε Πολυτεχνείο ? ποιος έκανε μάθημα και ποιος όχι και πόσες ώρες ? (σε ένα τμήμα κάποιος κάνει 6 ώρες και θεωρούν ότι κάνει πλήρες ωράριο αφού τόσο κάνουν ΔΕΠ ΕΔΙΠ κλπ και σε άλλο 12 και θεωρούν ότι δεν κάνει πλήρες αφού ΔΕΠ, ΕΔΙΠ κλπ κάνουν από 12 και πάνω).
Δε βγάζεις άκρη !!!
Το κριτήριο είναι λάθος ειδικά αν είναι μοριοδοτούμενο. Θα μπορούσε να έχει cut-off τα 10 ή 12 χρόνια διδασκαλίας σε Α/μια και Β/μια Εκπαίδευση και μόνο και σαν μοριοδοτούμενο την Εκπαιδευτική εμπειρία.
Φυσικά σαν χρόνια διδασκαλίας θα λαμβάνονταν όσα δίδασκε σε τάξη και μόνο, τουλάχιστον 12 ώρες και τουλάχιστον 5 μήνες αν σχολικό έτος. Θα ήταν ιδιαίτερα δίκαιο ειδικά για τους αναπληρωτές που για να συμπληρώσουν 24 μήνες διδακτικής υπηρεσίας χρειάζονται 3 τουλάχιστον σχολικά έτη.

 
Γιώργος Μ.
26 Σεπ 2018 16:27

Ρωτάω δεν έχουν πέσει ακόμα οι πίνακες μετά από αυτό; «Στις συνεντεύξεις φτάσαμε στο σημείο η μοριοδότηση να ξεπεράσει ακόμα και το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 14 μονάδων αφού αν συγκρίνει κανείς τον τελικό πίνακα και τον πίνακα προ συνεντεύξεων, προκύπτει μαθηματικά ότι υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί κατά τη συνέντευξη με βαθμό μεγαλύτερο του 14 που αποτελεί και το μέγιστο δυνατό βαθμό. (Άρθρο 24/&4).»

 
αποσπασμένος εκπαιδευτικός
26 Σεπ 2018 16:10

Για τους εκπαιδευτικούς - νηπιαγωγούς και δασκάλους -που αποσπάστηκαν για κάποια χρόνια στα αντίστοιχα Τμήματα των ΑΕΙ για τις πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών δεν αναγνωρίστηκε ο χρόνος απόσπασης τους ως χρόνος διδακτικός, παρόλο που σε κάποια παιδαγωγικά τμήματα δόθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις σχετική βεβαίωση αναγνώρισης χρόνου ως διδακτικού. Οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν στις πρακτικές ασκήσεις θεωρώ ότι ασκώντας τα καθήκοντά τους, ως υποστηρικτές των φοιτητών στις διδασκαλίες τους μέσα στις τάξεις, είχαν τις ευκαιρίες να αξιοποιήσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τα παιδαγωγικά ζητήματα της τάξης και τις εφαρμογές των θεωριών μάθησης στην πράξη, Τους δόθηκε η δυνατότητα με την υποχρεωτική παρακολούθηση των παραδόσεων των μαθημάτων από τους καθηγητές να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τα αναλυτικά προγράμματα και τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί που επέλεξαν κάποια χρονικό διάστημα να επιμορφωθούν- κατά μία έννοια- μέσα από την απόσπασή τους στα ΑΕΙ δεν έχουν τις ικανότητες να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς της τάξης? Άλλωστε και στις αρμοδιότητες των ΠΕΚΕΣ τονίζεται ιδιαίτερα η συνεργασία με τα ΑΕΙ ..............

 
PE04
26 Σεπ 2018 08:52

Αν μαζευτούν τα διάφορα ευτράπελα που έγιναν σε διάφορες περιφέρειες θα έχουν δουλειά τα δικαστήρια για χρόνια !!!
Το περίεργο είναι ότι ο βαθμολογία των Συμβουλίων επιτροπής δεν ανακοινώθηκε σαφώς. Αποτέλεσμα αυτού ήταν από τη μια να βγαίνουν βαθμοί μεγαλύτεροι του άριστα (σε λίγο θα βγάλουν ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός) και από την άλλη αφαιρείται η δυνατότητα του υποψηφίου να διεκδικήσει τη δικαίωση του σε πιθανή αδικία εις βάρους του από το Σ.Ε. διοικητικά αφήνοντάς του μόνο τη δικαστική οδό (αυτό δεν είναι λόγος για να κριθεί η όλη διαδικασία αντισυνταγματική?).
Αν ο Χ υποψήφιος θεωρεί (όχι άδικα ) ότι αδικήθηκε και αυτό τεκμαίρεται από την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης γιατί να μην του δίνεται η δυνατότητα διοικητικά να δικαιωθεί (για τα μάτια του κόσμου τουλάχιστον).
Φυσικά υπάρχει η δικαστική οδός με πολύ κόστος και κόπο για τον υποψήφιο και κίνδυνο για ποινικές ευθύνες για τα μέλη των συμβουλίων.
Κρίμα !!!!
Ο νόμος θα μπορούσε να είναι έντιμος και μάλιστα να είναι ο καλύτερος που έχει ψηφιστεί για επιλογή στελεχών ΑΝ
-Οι υποψήφιοι ήξεραν ότι έπρεπε να έχουν Β2 επιμόρφωση σε ξένη γλώσσα και πιστοποιημένη γνώση Η/Υ τουλάχιστον 1 χρόνο πριν την κρίση (οι Δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για το στέλεχος αλλά πρέπει να το ξέρει).
-Η διδακτική υπηρεσία είχε αντικατασταθεί από την εκπαιδευτική με μεγαλύτερη οροφή (25 χρόνια) και κατώφλι διδακτικής τα 12 χρόνια στο σχολείο και μόνο.
-Οι κρίσεις γινόταν σε κεντρικό επίπεδο και όχι ανά περιφέρεια.
-Υπήρχε λογοδοσία και διαφάνεια από την κατάθεση της αίτησης (έλεγχος δ/κων κατά την παραλαβή) μέχρι την σύνταξη της λίστας επιτυχόντων.
Φυσικά οι επιλογές να γίνονταν ιεραρχικά
Περ/κός Δ/ντής
Συντονιστές - Δ/ντες Εκπαίδευσης
Δ/ντές Σχολικών μονάδων
κλπ

 
ΜΑΧΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
25 Σεπ 2018 14:37

Για τους επιλεγέντες ΣΕΕ, που ορίσθηκαν με έναν νόμο φαρσοκωμωδία, στηριγμένο στο ποδοπάτημα ανθρώπων με πολλά επιστημονικά προσόντα.

Ο καθένας.. ας αναλάβει την ευθύνη των επιλογών και των αποφάσεών του και ας διεκδικήσει την ανάλογη θέση στην ιστορία της εκπαίδευσης...........

ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ....ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΣΑΝΤΑ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΕΣΤΕ..
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ..
ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΤΕ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΕΕ...

 
ekpaideytikos
25 Σεπ 2018 13:13

ΜΠΡΑΒΟ!!!!!!
Ας απαντήσει το υπουργείο που λέει πως απο την επόμενη εβδομάδα θα είναι οι συντονιστές στη θέση τους που να απευθυνθώ για βοήθεια. Έχω παιδί με έντονη επιθετική συμπεριφορά, δεν κάθεται στην τάξη ....κα.Δεν έχει διάγνωση και δεν εμπίπτει στην κατηγορία των παιδιών που πρέπει να εξετάσει το ΚΕΔΔΥ.
Τώρα: επι μια εβδομάδα ερχεται η ΣΣ μας κάθε μέρα και σχεδιάζουμε μαζί το διδακτικό πρόγραμμα και τεχνικές που μου λέει
Απο Δευτέρα: ; ας απαντησει κάποιος

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
25 Σεπ 2018 12:50

Τα διοικητικά πού τα βρήκατε κ. ΣΣ; Πήρατε όσα και οι δντες και είστε και παραπονούμενοι;

 
Λευτέρης
25 Σεπ 2018 12:29

Δουλειά για τα δικαστήρια και νέα δικαίωση!

 
teacher
25 Σεπ 2018 12:29

Δυστυχώς, το "Γ" ισχύει.
Γ. Στις συνεντεύξεις σε κάποια ΠΣΕ έγιναν προς υποψήφιους οι οποίοι ήταν Σχολικοί Σύμβουλοι ερωτήσεις που δεν είχαν καμιά σχέση με το πλαίσιο της διεκδικούμενης θέσης με τις οποίες ζητούνταν να τοποθετηθούν υπέρ ή κατά του ν.4547/18, ή υπέρ ή κατά της ενεργειών της ΠΕΣΣ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ