Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΤΕΕ: Τα Integrated Masters είναι μεγάλη επιτυχία του Επιμελητηρίου

Δημοσίευση: 25/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η καθιέρωση ως Integrated Masters των ενιαίων 5ετών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του επιστημονικού και επαγγελματικού ρόλου του Έλληνα Μηχανικού.

Αυτό τονίζει σε ανακοινωθέν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, και υπογραμμίζει:

Α. Επιπλέον με την εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης του ν. Ν.4485/17 για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης», μέσω της έκδοσης των απαραίτητων κανονιστικών αποφάσεων του Υπουργείο Παιδείας για τα πολυτεχνικά τμήματα, η Πολιτεία προχωρά σε ένα σοβαρό βήμα εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού της ρόλου.

Β. Το ΤΕΕ συγχαίρει την Πολιτεία και χαιρετίζει αυτήν την εξέλιξη διότι  η αναγνώριση των  ενιαίων 5ετών σπουδών των Πολυτεχνείων ως επιπέδου integrated master είναι πολύ σημαντική και αναγκαία.

Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Η αναγνώριση ως integrated master του Διπλώματος των Μηχανικών με πενταετείς σπουδές ήταν ένα πάγιο αίτημα του ΤΕΕ των πολυτεχνείων και πολυτεχνικών σχολών της Χώρας τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον, που σήμερα ξεκινά να εφαρμόζεται.

Καταφέραμε με επιτυχία να διεκδικήσουμε όσα αξίζουν στον επαγγελματικό και επιστημονικό ρόλο του Έλληνα Μηχανικού.

Ήταν αναγκαίο για να αποδοθεί με σωστό θεσμικά τρόπο η διαβάθμιση στο επίπεδο σπουδών των μηχανικών στη χώρα μας. Απομένει η ακαδημαϊκή αυτή εξέλιξη να αντιστοιχηθεί και τυπικά στον τομέα των επιπέδων της ευρωπαϊκής κλίμακας προσόντων στην άσκηση του επαγγέλματος.

Όλα αυτά που ζήταγε επί χρόνια το ΤΕΕ και γίνονται σήμερα, είναι συνεπή και συναφή με όσα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και ευνοούν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων των ελληνικών Πολυτεχνείων και πολυτεχνικών τμημάτων σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.

Επειδή όμως οι σχετικές διαπιστωτικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας δεν περιλαμβάνουν ακόμη όλα τα πολυτεχνικά τμήματα με πενταετείς σπουδές, πιθανότατα λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων και αγκυλώσεων, αναλαμβάνω άμεσα πρωτοβουλία τόσο προς το Υπουργείο όσο και προς τα αρμόδια ακαδημαϊκά ιδρύματα, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλα τα Τμήματα Διπλωματούχων Μηχανικών».

Σχόλια (25)

 
GAF
29 Σεπ 2018 13:30

Επίσης μην μπερδεύουμε το integrated master με τον όρο "μεταπτυχιακός τίτλος" που χρησιμοποιείται στην κείμενη νομοθεσία για την μοριοδοτική και βαθμολογική αντιμετώπιση. Το integrated master θα επιφέρει κάποια δικαιώματα (βαθμολογικά και μοριοδοτικά), θα δούμε πια, καθώς δεν είναι μεταπτυχιακός τίτλος αφού αφορά σε μετά τη λήψη του πτυχίου κύκλο εκπαίδευσης. ΠΧ ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών όταν θα λαμβάνει και τα "δικαιώματα" του integrated master, το μεταπτυχιακό του είναι πρώτο ή δεύτερο; Σαφώς και είναι πρώτο καθώς δεν υφίσταται άλλο μεταπτυχιακό με την έννοια που το αποδέχονται οι Κώδικες μέχρι στιγμής. Ας περιμένουμε για το πως θα ρυθμιστούν (τουλάχιστον τα αποδιδόμενα μόρια), καθώς είναι επιβεβλημένο να ρυθμιστούν εκ νέου. 'Ισως και για αυτό το λόγο αποδίδονται ως αναμονή 100 μόρια στον βασικό τίτλο, κάτι που δεν έχει κανένα νόημα γιατί αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής. Ίσως δούμε στη θέση του το integrated naster.

 
GAF
29 Σεπ 2018 13:17

Για να κλείνει το θέμα και οι απορίες περί integrated master και δημοσίου θα πω, ότι κατά την εισαγωγή του νομοσχεδίου τότε στην Επιτροπή της Βουλής η σχετική διάταξη είχε ρητή αναφορά σε μη βαθμολογική ή μοριοδοτική μεταβολή. Μετά από πολλές αντιδράσεις η διάταξη μετεβλήθη και αφορά μόνο σε μη μισθολογική επίδραση. Έτσι και ψηφίστηκε με συνοδές δηλώσεις του Υπουργού ότι βαθμολογικά και μοριοδοτικά ο τίτλος θα είναι ισχυρός ως Μάστερ. Υπάρχει δε δέσμευση του "Διοικητικού" Υπουργείου ότι άμεσα θα δοθούν σχετικές οδηγίες και ίσως μεταβολή και στο άρθρο 85 του Κώδικα ώστε να αποδοθούν τα μόρια στους κατόχους ακόμα και για τις διαδικασίες κρίσεων που είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί

 
Γιαννης Μ.
27 Σεπ 2018 01:51

@Νικόλαος 26 Σεπ 2018 19:21
@Γιάννης Μ. 26 Σεπ 2018 18:27

Ίσως να κάνω λάθος στη λογική που το βλέπω, αλλά αν ήμουν στη θέση ενός κατόχου integrated master, θα προσπαθούσα να το αξιοποιήσω με το που έβγαινε το σχετικό ΦΕΚ για το τμήμα μου και ας με πήγαιναν στα διοικητικά δικαστήρια για να κριθεί εκεί το αποτέλεσμα.
Η επιχειρηματολογία μου είναι η παρακάτω, χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο ή ότι δε μου έχει διαφύγει κάποια άλλη διάταξη που να με βγάζει λάθος:

Ν.4485 άρθρο 46 παρ.1 και 2
"1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος.....
2. ....Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές." (Τις μισθολογικές αποκλείει ρητά, όχι τις βαθμολογικές).

Αιτιολογική έκθεση Ν.4485, άρθρο 46 παρ.1 και 2:
"Στις παρ. 1 και 2 ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση πτυχίων Α.Ε.Ι. πενταετούς τουλάχιστον φοίτησης ως ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου. Πρόκειται για αναγνώριση επιπλέον ακαδηµαϊκών προσόντων στους αποφοίτους των Τµηµάτων ή Σχολών των Α.Ε.Ι., που πληρούν τις προϋποθέσεις."
Επισημαίνω τη φράση "αναγνώριση ΕΠΙΠΛΕΟΝ ακαδημαϊκών προσόντων".

Ν.4369 άρθρο 2 παρ.1:
"1. Στο Μητρώο εγγράφονται κατόπιν αίτησής τους:
α.Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α', του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους Β', έχουν λάβει στην αξιολόγηση για δύο συνεχείς περιόδους τελική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 75 ανά αξιολογική περίοδο, και πληρούν τουλάχιστον ΜΙΑ από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
γγ) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης. (σ.σ. Δεν αναφέρει μεταπτυχιακό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σπουδών τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, κάτι που ίσως να προϋπέθετε ανεξάρτητο μεταπτυχιακό, αλλά αναφέρει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας. Τα integrated masters είναι ενιαίοι αδιάσπαστοι τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Έτσι δεν τα ορίζει ο 4485; Άρα μιλάμε για επίπεδο 7 κατά ΕΠΠ ή EQF)
...........
εε) Οι πτυχιούχοι προγραμμάτων σπουδών ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς, τουλάχιστον, φοίτησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής." (σ.σ. Το εδάφιο εε, προστέθηκε με τον το άρθρο 47 του Ν.4509/2017, ΦΕΚ 201/Α/2017)

Η αιτιολογική έκθεση για τη συγκεκριμένη τροποποίηση αναφέρει το εξής:
"Με τη διάταξη της παρ.1 διευρύνεται η δυνατότητα ένταξης στο μητρώο πτυχιούχων προγραμμάτων σπουδών ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς, τουλάχιστον, φοίτησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (A.E.I.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής"

Ν.4369 άρθρο 25 "Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων". Στις τροποποιήσεις που επιφέρει το συγκεκριμένο άρθρο τόσο στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007) όσο και στον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007), το ένα που αναφέρεται είναι ότι "Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄, στον οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη" και το άλλο "Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη".

Ν.4369 άρθρο 29 "Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων". Στις τροποποιήσεις που επιφέρει το συγκεκριμένο άρθρο σε Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, οι αναφορές σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είναι ρητές είτε ως προσόν για δικαίωμα αίτησης για θέσεις ευθύνης, είτε για μοριοδότηση. Το integrated master, εφόσον ο υπάλληλος που το έχει είναι διορισμένος σε συναφή θέση, τότε εκ των πραγμάτων θα μοριοδοτηθεί με τα πρώτα 150 μόρια σε διαδικασία κρίσεων, χωρίς να πάει σε ξεχωριστό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Δεν είπα ότι θα έχουν προβάδισμα οι κάτοχοι integrated master, αλλά ότι θα έχουν κάποια «ώθηση» στη βαθμολογική τους εξέλιξη και στην διεκδίκηση θέσεων ευθύνης. Ας το δούμε όμως και διαφορετικά. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε από το ΤΕΕ και το ΕΜΠ πριν πολλά χρόνια, μετά μπήκε και το ΓΕΩΤΕΕ, να έγινε μόνο για τον ακαδημαϊκό χώρο για όσους ήθελαν να κάνουν απευθείας διδακτορικό; Λίγο δύσκολο να το πιστέψω. Πρωτίστως επαγγελματικοί φύσεως είναι τα συγκεκριμένα επιμελητήρια και κατά συνέπεια τους ενδιαφέρει η επαγγελματική διασφάλιση, εξέλιξη και επιβίωση των μελών τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 
Γιώργος
26 Σεπ 2018 20:58

Αν όσα λές ισχύουν τι λέει ο καθένας δεν έχει σημασία . Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει κράτος που εν ετη 2018 και μάλιστα κρατος μέλος ευρωπαικης ενωσης να τιμά τους φορολογούμενος πολίτες του ,που σπουδάζουν σε ελλήνικα ιδρύματα ΤΕΙ με τον κόπο και τα χρήματα των γονιών τους . Αν το κράτος σέβεται τους πολιτες του οφείλει και να αποδώσει σε αυτούς αυτά που τους αναλογούν με βάση τα προγράμματα σπουδων που τους παρέιχε να σπουδάσουν σε αυτά τα ιδρύματα. Οπόιος είπε ότι τα προγραμματα σπουδών μηχανικών ΤΕΙ και πολυτεχνείων ότι έιναι ισότιμα είναι απολύτως λάθος. Όμως δεν δέχομαι και την απόλυτη απαξίωση των μηχανικών ΤΕΙ όταν 30 χρόνια τώρα δραστηριοποιουνται στο ελέυθερο επάγγελμα , έχουν υπογράψει χλιαδες οικοδομικές άδειες , τοπογραφικά και τεχνικά έργα και τώρα με τα ηλεκτρονικά συστήματα τους αποκλείουν. Να αποδωθεί λοιπον αυτό που τους αναλογεί , οπως ακριβώς αρμόζει και στους μηχανικούς των πολυτεχνείων. Αιθεροβάμονες μαξιμαλιστές θα υπάρχουν πάντα, σημασία έχει αυτός που κυβερνα και ξέρει ποιο έιναι το δίκαιο για τους πολίτες του να κυβερνα. Ο λάος τον έβαλε εκεί που έιναι τον υπουργό και κανεις αλλος για να δώσει λύσεις . Αρα έχει όλη την εξουσία για να λύση το ζητημα των δικαιωμάτων των μηχανικών δίκαια αγνοωντας τον κάθε ένα που λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι.

 
Νικόλαος
26 Σεπ 2018 19:21

@Γιάννης Μ.
Σε παραπέμπω στο "Μητρώο Επιτελικών Στελεχών" το οποίο έχει άλλη άποψη απ τη δική σου...

 
@ΠαΔΑ
26 Σεπ 2018 19:14

@Γιώργος

Είναι γνωστό ότι οι επιτροπές για τα επαγγελματικά δικαιώματα λειτουργούν. Εάν κάποιοι δεν έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα άστοχες δηλώσεις , ήδη θα είχαν υπάρξει ανακοινώσεις. Πάντως το νερό έχει μπει στ' αυλάκι, αρκεί να μην υπάρχουν αιθεροβάμονες μαξιμαλιστές.

 
Γεώργιος
26 Σεπ 2018 19:00

Τα μάστερ των πολυτεχνείων δεν ενδιαφέρουν . Αυτοί έχουν δικαιώματα με νόμους του 1930 και δεν τα αλλάζουν με τίποτα. Με τα ΤΕΙ ξαναλέω τι παίζεται να γίνει σε τρείς μήνες. Αυτός που τα έγραψε χθες αυτά παρακαλώ να δόση μια έντιμη ενημέρωση από που τα ξέρει αυτά που έγραψε και κατά πόσο ισχύουν.

 
@Γιάννης Μ.
26 Σεπ 2018 18:27

Τυπικό προσόν δεν αποτελεί κανένα integraded master. Διαβάστε το νόμο. Μόνο για εσωτερική χρήση στα ιδρύματα είναι! (καθαρά ακαδημαϊκός είναι ο τίτλος πατέντα).
Αν θεωρηθεί παρανόμως τυπικό προσών οι κάτοχοι κανονικού master θα πάνε στα δικαστήρια και θα βρουν το δίκιο τους.

 
Γεώργιος
26 Σεπ 2018 17:18

Παιδιά ο ανώνυμος έσκασε βόμβα με αυτό που είπε . Ότι σε τρείς μήνες τα ΤΕΙ θα έχουν δικαίωματα . Είναι πολύ σοβαρή αυτή η αναφορά και αν ισχύει πρέπει να διευκρινιστεί αμεσα τι περιλαμβάνει. Το υπουργείο ετοιμάζει κάτι και ο κόσμος κοιμάται;

 
ΠαΔΑ "VS" TEI
26 Σεπ 2018 14:12

Το ΠαΔΑ είναι Πανεπιστήμιο είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, από εκεί και πέρα είναι υποχρέωση του να εξασφαλίσει τους φοιτητές του διεκδικώντας από το Υπουργείο Παιδείας 5ετή σπουδές για τους μηχανικούς του με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Ξεχνάνε κάποιοι ότι οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες που ήταν 2της έγιναν Πανεπιστήμια εν μία νυκτί, χωρίς να μιλήσει ουδείς.

 
Γιαννης Μ.
26 Σεπ 2018 11:23

Το ΤΕΕ καλά τα λέει και μπράβο τους, όπως μπράβο και στο ΓΕΩΤΕΕ. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε μένα παραμένει η απορία γιατί ΑΔΙΠ και ΕΣΕΚΑΑΔ σε κάποιες περιπτώσεις δεν γνωμοδοτούν για τα integrated masters και τα αφήνουν να γίνονται χωρίς καμία γνωμοδότηση. Το θέμα είναι οι απόφοιτοι των ΤΕΙ να δούμε τι θα κάνουμε...

@Διευκρίνιση 25 Σεπ 2018 16:54
Και στην βαθμολογική και ιεραρχική εξέλιξη στον δημόσιο τομέα έχουν νόημα γιατί αποτελούν τυπικό προσόν για τις κρίσεις. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.

 
@ΠαΔΑ
25 Σεπ 2018 20:18

Τα περιφερειακά πανεπιστήμια μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Το ΤΕΕ και το ΕΜΠ έχουν σημασία σε αυτό το ζήτημα. Να μην ξεχάσουμε τα τμήματα περιφερειακών πανεπιστημίων που από 4ετή έγιναν 5ετή.

Για το ΠαΔΑ τώρα: κατ' αρχήν ο σκοπός πέρυσι ήταν να δημιουργηθεί το ΠαΔΑ με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις, η διάρκεια των σπουδών ήταν έλασσον ζήτημα. Φέτος όμως οι νέοι στόχοι είναι οι 5ετείς σπουδές για τη σχολή μηχανικών και η ενσωμάτωση μίας Δημόσιας Σχολής, αρκεί για τον πρώτο στόχο να υπάρξει σύμπνοια με τους προαναφερθέντες.
Για τα δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ ισχύει ό,τι προανέφερα. Δε γνωρίζω αυτή τη στιγμή εάν προϋπηρεσία ή μεταπτυχιακό θα οδηγούν σε μεταβολή των δικαιωμάτων, η ευρωπαϊκή πρακτική λέει ναι.

 
@ΠαΔΑ?
25 Σεπ 2018 19:32

Πολύ σίγουρος/η είστε. Αν ήθελε η κυβέρνηση να έχει πενταετείς σπουδές μηχανικών στο ΠΑΔΑ, θα το είχε κάνει από την αρχή. Σε λίγο ξεκινάνε τα νέα προγράμματα σπουδών (ΠΣ) 4 ετών, οι φοιτητές στο ΠΑΔΑ δηλώνουν αν θέλουν να συνεχίσουν το 4ετές ΠΣ των ΤΕΙ, ή το Πανεπιστημιακό 4ετές ΠΣ. Πώς θα τα αλλάξει όλα αυτά η κυβέρνηση και γιατί να το κάνει; Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα όφελος να κάνει 5ετές το ΠΑΔΑ, ίσα ίσα θα έχει προβλήματα από τα περιφεριακά Πανεπιστήμια που έχουν τμήματα Μηχανικών.

 
@ΠαΔα?
25 Σεπ 2018 19:24

Τι εννοείς; Γιατί δεν μας λες; Αφού ανωνυμα γράφεις!
Εννοείς πως δεν θα υπάρξει σύγκλιση των Μηχανικών ΤΕΙ με τα δικαιώματα των Διπλωματούχων, έστω και υπό προϋποθέσεις, όπως MSc ή/και προϋπηρεσία;
Ο αγαπητός Χιωτίνης πάντως αυτό πιστεύει!

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!!

 
@ΠαΔΑ?
25 Σεπ 2018 18:22

Οι σπουδές στη Σχολή Μηχανικών του ΠαΔΑ θα γίνουν πενταετείς. Δε θα υπάρχει κανένα τμήμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής που δε θα έχει πενταετή διάρκεια σπουδών.
Οι απόφοιτοι μηχανικοί ΤΕ σύντομα (εντός τριμήνου) αποκτούν τα δικά τους δικαιώματα. Τα δικαιώματα των διπλωματούχων θα είναι περισσότερα από εκείνα των πτυχιούχων ΤΕ, ώστοσο η εξέλιξη αυτή είναι θετικότατη για τους μηχανικούς ΤΕΙ, καθώς επί δεκαετίες βρίσκονταν στον αέρα.
Η λύση που θα ξεδιπλωθεί το επόμενο τρίμηνο είναι ρεαλιστική και έντιμη, αναγνωρίζοντας σε όλες τις πλευρές τον ρόλο και τη θέση τους στον τεχνικό κόσμο.

 
Πτυχιούχοι
25 Σεπ 2018 18:08

Αυτά τα ξέρουμε μια ζωή τα ίδια και τα ίδια!!!!

Στην Ελλάδα της ταμπέλας!!

Με την ένταξη των Πτυχιούχων Μηχανικών (με 4 έτη/ + Master) στο ΤΕΕ έχετε να μας πείτε τίποτα?

Οι περιβόητες επιτροπές τι κάνουν τόσους μήνες?

 
Διευκρίνιση
25 Σεπ 2018 16:54

Το intergraded master έχει νόημα μόνο στον ακαδημαϊκό χώρο, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει κάποιος διδακτορικό αμέσως μετά την λήψη του πτυχίου. Από εκεί και πέρα καμία αξία δεν έχει στην αγορά εργασίας, ούτε το συνοδεύει κάποιο επίδομα.
Νομίζω ότι 4 ετη σπουδών σε συνδυασμό με ένα κανονικό μαστερ είναι η καλύτερη λύση για έναν μηχανικό.

 
Grecomaster
25 Σεπ 2018 15:54

Ευχαριστούμε τον κο Υπουργό για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης! Ήταν ένα δώρο που λίγοι είχαμε πιστέψει ότι μπορούσε να μας δώσει! Συγχαρητήρια και πάλι!

 
Ribopaido
25 Σεπ 2018 15:51

Γιαννάκη το μαντήλι σου..

Να τα βλέπουμε οι Μηχανικοί Τ.Ε ..

 
ΠαΔΑ?
25 Σεπ 2018 15:05

Με τη σχολή Μηχανικών του ΠαΔΑ τι γίνεται?
Θα έχει πλάκα να δούμε πως θα λυθεί το θέμα..2 οι πιθανές λύσεις:
α) παραμένει 4ετής και αναγκαστικά διευρύνονται όλα τα επαγγ. δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών (και των ΤΕΙ)
β) γίνεται 5ετής ... (οι 3 τελείες έχουν νόημα)

 
Απόφοιτος 2
25 Σεπ 2018 15:04

Υπουργέ,ακούς;

 
Θαυμα
25 Σεπ 2018 14:57

2 σε 1 , Κλείσιμο των ΤΕΙ (βλέπε επαγγελματικά δικαιώματα) και master. Τι καλύτερο; Τόσα χρόνια αγώνων δικαιώθηκαν . Αριστερά για τον αδύναμο !

 
φοιτητης
25 Σεπ 2018 13:39

Καλη συνεχεια στους αποφοιτους μηχανικους των ΤΕΙ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.