Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Δημοσίευση: 27/09/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, καθορίζονται με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και τη δημοσιεύει κατ' αποκλειστικότητα το esos.

Ειδικότερα τα  καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, έχουν ως εξής:

1. Έργο των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) είναι η προαγωγή των σκοπών της εκπαιδευτικής πολιτικής και η διευκόλυνση της εφαρμογής της, μέσω της επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσι- κών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.). Παράλληλα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ή/και εισηγούνται προς τα αρμόδια όργανα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εκπαιδευτικά μέτρα και αλλαγές για τα θέματα εκπαίδευσης που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους. Στο πλαίσιο δε της συλλογικής και διεπιστημονικής δράσης τους, εργάζονται για την υλοποίηση της αποστο- λής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., συνδιαμορφώνουν τον στρατηγικό σχεδιασμό του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οργανώνουν και υλοποιούν τον ετήσιο προγραμματισμό και την αποτίμησή του.

2. Με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λειτουργούν συλλογικά σε Ολομέλεια και διαμορφώνουν από κοινού τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Προσδιορίζουν το σύνολο των στόχων, των διαδικασιών, των πολιτικών, των αρχών και των ενεργειών τους σε ένα κοινό πλαίσιο επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υπο- στήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., του εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α., καθώς και των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλη- τισμού και Ε.Κ.Φ.Ε.. Επίσης, με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου συνεδριάζουν ανά ομάδες είτε ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, είτε ανά γνωστική περιοχή ανεξαρτήτως βαθμίδας, με σκοπό την επεξεργασία ειδικών θεμάτων και τη διαμόρφωση εισηγήσεων προς την Ολομέλεια.

3. Για την επιτέλεση του έργου τους, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου:

α) Μελετούν τις ετήσιες εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, καθώς και των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου της περιοχής αρμοδιότητάς τους, αποδελτιώνουν τα αιτήματα, διαπιστώνουν τις ανάγκες τους για υποστηρικτική βοήθεια και, με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή, συλλογικά προβαίνουν σε λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διαμόρφωση του σχεδιασμού -προγραμματισμού του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

β) Στο πλαίσιο της από κοινού, συλλογικής και διεπιστημονικής λήψης αποφάσεων, ανταλλάσσουν συστηματικά πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων της περιοχής αρμοδιότητάς τους και συνεργάζονται για την ομαδοποίηση των αναγκών και την οργάνωση της απαραίτητης επιμορφωτικής στήριξης των σχολικών μονάδων με κοινές ανάγκες.

γ) Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για το συλλογικό προγραμματισμό της δράσης του, οργανώνουν τον μηνιαίο ατομικό προγραμματισμό του έργου τους, τον οποίον καταθέτουν στον Οργανωτικό Συντονιστή. Στον ατομικό προγραμματισμό καταγράφονται με σαφήνεια οι δράσεις, όπως επιμορφώσεις, συναντήσεις με Διευθυντές Εκπαίδευσης ή Διευθυντές ή Προϊσταμένους σχολικών μονάδων ή άλλων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, παρουσία σε συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων ή Ομάδων Σχολείων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων αυτών. Στο τέλος του σχολικού έτους καταθέτουν ετήσιο απολογισμό της δράσης τους στον Οργανωτικό Συντονιστή.

δ) Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες στις διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, διερευνούν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων που συναποτελούν Ομάδα Σχολείων. Με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή και σε συνδυασμό με τα κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα, οργανώνουν το πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις και διδακτικές ανάγκες, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους για επαγγελματική ανάπτυξη.

Επιπλέον, παρέχουν συνεχή επιστημονική καθοδήγηση στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή ομάδας σχολείων.

ε) Υποστηρίζουν την εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στις εκπαιδευτικές δομές των οποίων έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη και καθοδήγηση, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά δεδομένα της περιοχής αρμοδιότητάς τους, με στόχο τη βέλτιστη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου.

στ) Έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ανατίθενται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου: αα) οι σχολικές μονάδες των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και ββ) οι σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του ν. 4547/2018. Ο Οργανωτικός Σντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο Αναπληρωτής του ασκούν τα καθήκοντα επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά τους.

ζ) Επισκέπτονται, τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ., συνεργάζονται με τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων, σε επίπεδο περιοχής ή Ομάδας Σχολείων ή/και σχολικής μονάδας, και τους παρέχουν την επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξή τους σε θέματα εκπαιδευτικής λειτουργίας και παιδαγωγικής πρακτικής. Δύνανται να παρίστανται, είτε μετά από πρόσκληση των σχολικών μονάδων είτε με δική τους πρωτοβουλία, σε συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να τους παράσχουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξή τους για ποικίλα θέματα, όπως είναι μεταξύ άλλων ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διαχείριση κρίσεων, η διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιλογή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού.

η) Ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και συνεργασιών, για τη βελτιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης και την επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών.

θ) Οργανώνουν ενημερωτικές επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς ίδιων ειδικοτήτων ή τάξεων και, εφόσον ενδείκνυται από τη θεματολογία των συναντήσεων, συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ., τα Κ.Ε.Α., τα Ε.Κ.Φ.Ε ή και τους Υπευθύνους Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για θέμα- τα που αφορούν στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, στα νέα σχολικά βιβλία, στους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών, στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική, στην ενταξιακή εκπαίδευση, στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, στα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού υλικού, στους τρόπους γραπτής ή προφορικής εξέτασης των μαθητών, στη διαμόρφωση ερωτήσεων στις εξετάσεις και στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση των γραπτών, στις καλές παιδαγωγικές πρακτικές, στις νέες παιδαγωγικές/ διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς και στους σύγχρονους τρόπους αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδας και τη διδακτική πράξη.

ι) Έχουν την ευθύνη επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών του κλάδου τους. Υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης διδακτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, μεριμνούν για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων επιμορφωτικών αναγκών τους και προτείνουν εναλλακτικές λύσεις σε ζητήματα που ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να διαχειριστούν.

ια) Αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο και τις δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας που παρέχουν οι Τ.Π.Ε., συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για θέματα παιδαγωγικού, διδακτικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος και εστιάζουν στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην καθημερινή εκπαιδευτική λειτουργία και πρακτική. Δίνουν έμφαση στην υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών και οργανώνουν κατά περίπτωση παρουσιάσεις δειγματικών διδασκαλιών, συνεργαζόμενοι με τους εκπαιδευτικούς και αποφασίζοντας από κοινού για το περιεχόμενο του μαθήματος, τη μεθοδολογία, τα μέσα, τις στρατηγικές και την αποτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας.

ιβ) Οργανώνουν με ευθύνη τους και συμμετέχουν σε κοινές συσκέψεις με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. για την εξέταση γενικότερων εκπαιδευτικών/παιδαγωγικών θεμάτων, την προσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα δεδομένα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, την οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.

ιγ) Συνεργάζονται με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για κάθε θέμα που αφορά στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην παροχή παιδαγωγικής και επιστημονικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., με σκοπό τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους, όταν εντοπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητας τους, παιδαγωγικού ή επιστημονικού χαρακτήρα, ενημερώνουν, διά του Οργανωτικού Συντονιστή, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εισηγούνται τρόπους αντιμετώπισης.

ιδ) Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιούν τουλάχιστον τρεις συσκέψεις με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α., μετά από από- φαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στις οποίες ο ίδιος προεδρεύει. Αντικείμενο των συσκέψεων είναι ο συντονισμός των ενεργειών τους για τη βέλτιστη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου καθώς και η εξέταση ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και η εξειδίκευση και προσαρμογή της πολιτικής αυτής στα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

ιε) Συνεργάζονται με τους Διευθυντές ή τους Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων σε επίπεδο περιοχής ή ομάδας σχολείων ή/και σχολικής μονάδας, για θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, τον προγραμματισμό των παδαγωγικών συναντήσεων με το διδακτικό προσωπικό, την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων και των σχολικών βιβλιοθηκών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, παρέχουν τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά την παιδαγωγική/διδακτική διαδικασία και δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί μόνο από το Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων.

ιστ) Συνεργάζονται με τις μαθητικές κοινότητες, τους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών, τα όργανα λαϊκής συμμετοχής, τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Συλλόγους Γονέων, τους πολιτιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους, επιστήμονες και φορείς της τοπικής κοινωνίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις υπάρχουσες δυνατότητες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του ρόλου εκάστου φορέα, προκειμένου να επιτευχθούν σε βέλτιστο βαθμό οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης και να ενδυναμωθούν οι σχέσεις του σχολείου με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

ιζ) Σε ό,τι αφορά τα γνωστικά αντικείμενα του κλάδου τους, έχουν την αρμοδιότητα της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης που υλοποιούνται ή/και άλλων προγραμμάτων αντισταθμιστικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

ιη) Οργανώνουν επιμορφωτικές δράσεις και θεματικά σεμινάρια που απευθύνονται σε γονείς/κηδεμόνες, με στόχο την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και την προαγωγή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας καθώς και ημερίδες ή/και ενημερωτικές συναντήσεις γονέων/ κηδεμόνων για θέματα που σχετίζονται με προβλήματα αγωγής, μάθησης και συμπεριφοράς των μαθητών σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή για θέματα Περιβάλλοντος, Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α.

4. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ακόλουθων κλάδων ασκούν, πέραν των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, και τα εξής ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

α) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και με τους Συλλόγους Διδασκόντων, για θέματα διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και τη σχολική ζωή, αντιμετώπισης φαινομένων μαθησιακών δυσκολιών, σχολικής εγκατάλειψης, σχολικού εκφοβισμού επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.. Ενισχύουν το συμβουλευτικό και υποστηρικτικό έργο των Κ.Ε.Σ.Υ. και συμβάλλουν με τις παρεμβάσεις τους στη μέγιστη αποτελεσματικότητα του προσφερόμενου έργου των Κ.Ε.Σ.Υ., ιδιαίτερα στην εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προ- γραμμάτων, στη διαχείριση κρίσεων, στην προαγωγή της ενταξιακής εκπαίδευσης και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και διδασκαλίας, με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων. Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στα ανωτέρω θέματα, υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις οι οποίες εντάσσονται στον προγραμματισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλοποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. Η προβλεπόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4547/2018 τριμελής επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των Κ.Ε.Σ.Υ. και έχει την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία τους.

β) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία έχουν την επιστημονική ευθύνη για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητάς τους για θέματα εκπαίδευσης για την αειφορία. Συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους και τις Παιδαγωγικές Ομάδες των Κ.Ε.Α. και τους Συλλόγους Διδασκόντων με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων εκπαίδευσης για την αειφορία και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που αφορούν στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και στην υγεία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών. Υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε ζητήματα εκπαίδευσης για την αειφορία, οι οποίες εντάσσονται στον σχεδιασμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλοποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Α. Είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του προγραμματισμού και της αποτί- μησης του εκπαιδευτικού έργου των Κ.Ε.Α. και έχουν την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία τους.

γ) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών υποστηρίζουν τη λειτουργία των Ε.Κ.Φ.Ε., επο- πτεύουν το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο των Υπευθύνων τους και συμβάλλουν στη διδακτική αξιοποί- ηση του υλικού και του εξοπλισμού των Κέντρων αυτών. Υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα του κλάδου τους, οι οποίες εντάσσονται στον σχεδιασμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλοποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τους υπευθύνους των Ε.Κ.Φ.Ε.

δ) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής εποπτεύουν το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, αντίστοιχα. Υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα του κλάδου τους, οι οποίες εντάσσονται στον σχεδιασμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλοποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τους Υπευθύνους του προηγούμενου εδαφίου.

Το Αρθρο 1 της υπουργικής απόφασης ορίζει τα εξής:

Αποστολή των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

1. Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο συντονισμός των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4547/2018).

2. Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεργάζονται ιδίως:

α) με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), από το οποίο και υποστηρίζονται ιδίως σε επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως αυτά της εισαγωγής και εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, προγραμμάτων σπουδών, παιδαγωγικής έρευνας, ενταξιακής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, καθώς και στο πλαίσιο της οργάνωσης και υλοποίησης κεντρικά σχεδιασμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων,

β) με τα Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους και

γ) με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.), με τα οποία επεξεργάζονται και συνδιαμορφώνουν προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων, των Ε.Κ., των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της οικείας περιφέρειας.

Το Άρθρο 2 της υπουργική απόφασης  προβλέπει τον Ενιαίο  Κανονισμό  Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως εξής:

1. Η οργανωτική διάρθρωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. περιλαμβάνει: α) την Ολομέλεια, β) τον Οργανωτικό Συντονιστή και τον αναπληρωτή του, γ) τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και δ) το διοικητικό προσωπικό γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης, το οποίο τοποθετείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Για το ωράριο εργασίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και του λοιπού προσωπικού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εφαρμόζεται η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 1692/27-6-2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β'769), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Οργανωτικού Συντονιστή και του αναπληρωτή του, συγκροτούν την Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή συνεδριάζουν και αποφασίζουν επί των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και αφορούν στο περιεχόμενο, τον τρόπο άσκησης και τον συντονισμό του επιστημονικού και παιδαγωγικού τους έργου.

4. Η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το δεκαπενθήμερο, και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Στην Ολομέλεια συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Με απόφαση του Οργανωτικού Συντονιστή ή της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καλούνται να παραστούν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας οι Προϊστάμενοι των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Ε.Α., όταν κριθεί αναγκαίο, βάσει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5. Ο Οργανωτικός Συντονιστής συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ενώ, σε περίπτωση απουσίας του, προεδρεύει ο Αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης οργανώνει και συντονίζει τις εργασίες της και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.

6. Η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση γνωστοποιείται στα μέλη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με ευθύνη του προέδρου, γραπτά ή ηλεκτρονικά, εγκαίρως και τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση ανα φέρονται: α) ο χώρος και ο χρόνος που θα λάβει χώρα η συνεδρίαση και β) τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

7. Εισηγητής των θεμάτων που επιλέγονται προς συ- ζήτηση είναι ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα εισήγησης από τον Πρόεδρο.

8. Έκτακτη συνεδρίαση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μπορεί να συγκληθεί: (α) κατόπιν συγκέντρωσης υπογραφών τουλάχιστον του 1/3 των μελών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και (β) από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

9. Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης συνεδρίασης λόγω συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του σώμα- τος, το κείμενο που περιλαμβάνει το θέμα της ημερήσιας διάταξης και τις υπογραφές των αιτούντων την έκτακτη συνεδρίαση, κατατίθεται στον Οργανωτικό Συντονιστή ή, σε περίπτωση απουσίας του, στον νόμιμο Αναπληρωτή του, και η συνεδρίαση ορίζεται εντός πενθημέρου από την ημερομηνία κατάθεσης.

10. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά και τα καθήκοντα Γραμματέα ανατίθενται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε μέλος του διοικητικού προσωπικού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που ασκεί καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης. Στα πρακτικά αναφέρονται ιδίως ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα ονόματα των παριστάμενων μελών, περιληπτική απόδοση των θεμάτων που συζητήθηκαν, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, καθώς και οι ληφθείσες αποφάσεις. Το πρακτικό που συντάσσεται από τον Γραμματέα, υπογράφεται από τα μέλη και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.

11. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α'45).

12. Με απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σχεδιάζεται ο ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων του στην αρχή του σχολικού έτους και τίθενται συγκεκριμέ- νοι στόχοι για την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Σε τακτικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., παρακολουθείται η υλοποίηση του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωσή του. Με τη λήξη του σχολικού έτους, η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προβαίνει σε έκθεση αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τον τρόπο αντιμετώπισης τους, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Τόσο ο προγραμματισμός όσο και η έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται, διά του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στο Ι.Ε.Π. και στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι- ας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους, αντίστοιχα.

13. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δημιουργεί ειδική ιστοσελίδα στον ιστότοπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ο Οργανωτικός Συντονιστής έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων. Με ευθύνη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στον ίδιο ιστότοπο δημιουργείται, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κοινό ψηφιακό αποθετήριο με εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο.

14. Κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. φέρει σφραγίδα με την ονομασία του και τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο εισερχομένων/ εξερχόμενων εγγράφων.

 

Σχόλια (41)

 
Διπλή γιορτή της Μακεδονίας.
01 Οκτ 2018 00:06

Σήμερα η Μακεδονία έχει διπλή γιορτή.Την πλάκα που έπαθε ο Ζάεφ με το δημοψήφισμα όπου αποχή συν το όχι πήραν το 70% και την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού .

 
Σχολιαστής με Κοτσίδα και Τιράντα
30 Σεπ 2018 20:16

@Πλατάρος
Μην αρχίσω να αναλύω εδώ, πάλι, για άλλη μια φορά τα καλά του χωρο-κόφτη. Κάποιοι νομίζουν ότι μια φορά στέλεχος στο τάδε σχολείο (θέση) = για πάντα στέλεχος στο ΙΔΙΟ σχολείο (θέση).
Κάποιοι έχουν αποκτήσει νοοτροπία "μητροπολίτη", άλλοι λένε μα εγώ δεν παράγω πολιτικό χρήμα, άλλοι λένε για σφαξίματα κ.λ.π.
ΚΥΡΙΟΙ, με την παρέλευση 4 ετίας, σε μια θέση, αρχίζει το "άραγμα", πλην ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων. Εξ' ου και η θητεία θα έπρεπε να είναι 4 ετής, σύμφωνα, εξάλλου και με την επιστήμη της διοίκησης. Το "άραγμα" πέραν της 4ετίας δεν είναι μεμπτό, αλλά ίσα-ίσα είναι μάλλον στην ανθρώπινη φύση, πλην ελαχίστων φωτισμένων εξαιρέσεων. Το λάθος, λοιπόν, δεν είναι στον χωρο-κόφτη...
Αγαπητέ, κ.Πλατάρε, όσον αφορά το φασισμό, προσέξτε, διότι στο σπίτι του κρεμασμένου, δε μιλάμε για σκοινί.

 
ΗΡΑ*
30 Σεπ 2018 19:50

...κι ο κ.Πλατάρος Γιάννης το χαβά του ή άλλως πως στον κόσμο του... Η κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.& των ΑΝ.ΕΛ. δεν κάνει τίποτα διαφορετικό από αυτά που επί δεκαετίες ολόκληρες έκαναν οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. και κυρίως του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Προς τι λοιπόν τα κλαψουρίσματα και οι διαμαρτυρίες; Το σχετικό μότο που ακολουθείται πάντα είναι : Εκεί που είσαι ήμουνα κι εκεί που είσαι θα (ξανα-) 'ρθω. Υπ' αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να υπάρξει ποτέ αξιοκρατία στην Ελλάδα; Όχι, και πάλι ΌΧΙ....

 
Δημήτρης
30 Σεπ 2018 17:11

@MAXIMOS
Το ότι δεν δούλευαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι δεν ήταν ένα από τα "επιχειρήματα" του Υπουργού.
Ήταν μια από καφενειακού τύπου φράση του Υπουργού (σαν την αντίστοιχη του προκατόχου του στην Καλλιθέα που μας είπε πως οι δάσκαλοι δεν ξέρουν να διδάξουν Γλώσσα), όπου κατόπιν αυτής (για να ρίξει στάχτη στα μάτια των Σχολικών Συμβούλων) αναγκάστηκε να συναντήσει την Π.Ε.Σ.Σ. που απαξιούσε να συναντήσει για πολύ καιρό. Στην πραγματικότητα με τη φράση του έφτιαχνε κλίμα (είναι γνωστή ιστορικά η τάση κάποιων να δείχνουν τον "εχθρό" τους) και σηματοδοτούσε αυτά που έρχονταν. Δεν γνώριζε την προσφορά των Σχολικών Συμβούλων, γιατί δεν ήθελε ούτε τον συνέφερε να ξέρει. Το μοίρασμα της πίτας και οι προγραφές (ελέω 152) είχαν γίνει νωρίτερα και οι Σύμβουλοι ήταν απέξω...
Επί του ωραρίου τώρα... Γιατί τόση μαχητικότητα για το ωράριο των Σ.Ε.Ε.;
Εσύ καλύπτεις το δικό σου ωράριο όπως πρέπει;
Οι συνάδελφοί σου στο Σχολείου σου και στα γύρω Σχολεία το καλύπτουν;
Πριν λοιπόν ξιφουκλήσεις και "παλέψεις" για το ωράριο των Σ.Ε.Ε. σκέψου πως "μάχιμοι" υπάρχουν σε πολλά πόστα αρκεί να θέλεις να τους δεις και τους αποδώσεις τα εύσημα!

 
MAXIMOS
30 Σεπ 2018 15:00

@pe19 and @Γκρίνια...γκρίνια

για ένα να είστε σίγουροι εσείς οι νέοι ΣΕΕ

θα παλέψουμε να τηρηθεί το ωράριο 7:00-15:00 και 25 μέρες διακοπές το χρόνο

Άλλωστε ήταν ένα από τα επιχειρήματα του Υπουργού μας για το ότι δεν δουλεύουν οι σύμβουλοι

 
Γκρίνια...γκρίνια
30 Σεπ 2018 12:59

Γιατί αυτό το "μένος" για ενα νέο θεσμό πριν καν ξεκινήσει; Γιατί τέτοια γκρίνια προφανώς απο πρώην Σχολικούς Συμβούλους που δεν ξανα επηλέχθηκαν για το νέο θεσμό; Ελέος πια ... Ας κάνει επιτέλους ο καθένας τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα χωρίς γκρίνια για την "κατσίκα του γείτονα"

 
Πφ
30 Σεπ 2018 12:38

Όσοι επικαλείστε ωράριο εργασίας, ελέγχους από επιθεωρητή δημοσίας διοίκησης μήπως να αναρωτηθείτε εάν αυτό που υπογράφει και ισχύει ως ωράριο των εκπαιδευτικών 8-14:00 ισχύει και τηρείται...Μήπως βγάζουμε τελικά όλοι εμείς μόνοι τα μάτια μας εις βάρος πάντοτε της εκπαίδευσης.... Το καθηκοντολόγιο των ΣΣΕ είναι σαφές: ή στις σχολικές μονάδες ή στα γραφεία...Το ωράριο ξέρουμε ότι είναι σχετικό και ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως....

 
pe19
30 Σεπ 2018 11:47

@Ο ΚΟΝΑΝ Ο ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΜΕΝΟΣ
Συνάδελφε με τα προσόντα σου μαζεύεις 15 μόρια στο νερό από τα εκπαιδευτικά. Ο συνυποψήφιός σου το πολύ 4 πώς γίνεται να σε πέρασε ????
Μόνο με την «διδακτική» υπηρεσία αλλιώς έπρεπε να του βάλουν 14 και σένα 4 !!!!
Αν η διαφοροποίηση ήταν στη «διδακτική» υπηρεσία τότε άλλη μία φορά η πατέντα αυτή θολής αποτύπωσης της υπηρεσιακής κατάστασης ενός εκπαιδευτικού έκανε πάλι το θαύμα της.

 
Ο ΚΟΝΑΝ Ο ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΜΕΝΟΣ
30 Σεπ 2018 10:59

@Πλατάρος Γιάννης
κ. Γιάννη σεβαστέ το χειρότερο στην υπόθεση των ΣΕΕ είναι ότι αρκετοί επιλεγέντες έχουν μη πανεπιστημιακό πτυχίο και μόνο μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ έχουν μείνει απέξω αρκετοί ικανοί πρώην ΣΣ με αρκετά περισσότερα προσόντα. Στην περίπτωσή μου έχω να αναφέρω διδακτορικό από πανεπιστήμιο που ανήκει στα 50 πρώτα παγκοσμίως+ μεταπτυχιακό ΕΜΠ+ δεύτερο πτυχίο (δίπλωμα) ΕΜΠ+συγγραφικό (5 ΒΙΒΛΊΑ)+ερευνητικό (13 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 20 συμμετοχές σε σοβαρά ελληνικά και διεθνή συνέδρια)+ 2 βραβεία από διεθνή συνέδρια+διδασκαλία στην τριτοβάθμια για 25 χρόνια+αξιολογούμενος ως εξαιρετικός (όχι δεξιοπασόκος) από ΠΔ 152/13+++..... Ανθ' ημών απόφοιτος ΚΑΤΕΕ + μεταπτυχιακό. Αυτή είναι Ελλάδα και αυτά είναι τα κομματόπαιδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν και οι άλλοι..αλλά αυτοί έχουν υπερβεί κάθε όριο αναξιοκρατίας και φαυλοκρατίας. Σαμπαρακατρανέμια. Ήλεος-ήλεος λάμα λάμα έμια. Αλληλούια.

 
Μιχάλης
30 Σεπ 2018 10:27

@Άκης. Το προφίλ της θέσης ήταν εκ των προτέρων διοικητικό. Είναι ανθρώπινες αδύνατο να υλοποιηθούν οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις όταν σε έναν ΣΕΕ αντιστοιχούν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί (βλέπε κοινές ειδικότητες). Συνεπώς, ναι, είναι δουλειά γραφείου.

 
Πλατάρος Γιάννης
30 Σεπ 2018 10:24

Σας παρακαλώ και ένα σχόλιο για τους κόφτες θητειών , που τους επικαλούνται διάφοροι και εδώ και αλλού.
Αυτοί που επικαλούντια κόφτες, πρέπει να διαλέξουν:
Υπάρχει δια βίου επιμόρφωση και κατάρτιση;
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έμειναν στο πτυχίο που πήραν πριν από 30 χρόνια, αλλά επιμορφώθηκαν και επιμορφώνονται διαρκώς; Υπάρχουν άνθρωποι που επικαιροποιούν την γνώση τους την πείρα τους με νέες δεξιότητες και Παιδαγωγικές γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου;
ΣΥΝΕΠΩΣ: ΤΙ ΑΝΑΜΑΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΟΦΤΕΣ;
Δεν το καταλαβαίνετε ότι εκτίθεστε;
Υπάρχουν τρόποι να απαιτηθεί και να αναδειχθεί η τρέχουσα (δεκαετίας) επιμόρφωση και πρόσθετη κατάρτιση.
Αυτό με τους κόφτες, το οριζόντιο, το καταλαβαίνετε ότι είναι φασιστικό μέτρο; ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ. Χωρίς θαυμαστικά. Με ήρεμη αποτίμηση. Το ξέρω ότι βολεύει τον ανταγωνισμό για ορισμένους. Εξακολουθεί να είναι βίαια επιβολή της θέλησης μιας ευκαιριακής εξουσίας ενάντια σε δημοκρατικές αρχές και αξίες. Και θα το αναλύσω:
Τι είναι ο άνθρωπος; Δεν είναι πρόσωπο; Είναι στατιστικό στοιχείο; Στα 70 να αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης; Μοιάζει σωστό; Υπάρχουν ογδοντάρηδες και παραπάνω που οδηγούν σε επίπεδο οδηγού αγώνων. Λίγοι, αλλά υπάρχουν. Θα τους πάρει η ισοπέδωση; Το κατανοείτε ότι κρίνουμε «κατά περίπτωση» Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η έννοια της αξιολόγησης.
ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΦΟΒΕΡΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ , που μορφωμένοι άνθρωποι και δάσκαλοι της νεολαίας είναι φορείς ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ. Τι έγινε ρε παιδιά; Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβετε; Πρέπει να το υποστηρίξω εγώ; Δεν σας το έχουν πει άλλοι; Σήκω συ να ρθω εγώ; Πάτε πίσω από τις εξαγγελίες του Υπουργείου που το κάνει για λαϊκίστικους λόγους;
Από μικρός και όχι τώρα που μεγάλωσα, σιχαινόμουν το σύνθημα «νέοι άνθρωποι-νέες ιδέες!» Το έλεγαν ΟΛΟΙ! Απίστευτο! Στην πολιτική πραμάτια του λαϊκισμού που είναι ενδημικό και χρόνιο πρόβλημα αρχαιόθεν, μεγαλώνουμε με στρεβλές ιδέες. Τις συνηθίζουμε και δεν τις θέτουμε στην βάσανο της κρίσης. Τις αποδεχόμαστε άκριτα. Χρειάζεται να έχεις κάνει επιμόρφωση και να έχεις αποκτήσει μεταπτυχιακά για να καταλάβεις, ότι υπάρχουν:
ΣΩΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΣΩΣΤΕΣ ΙΔΕΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ.
ΧΑΖΕΣ ΙΔΕΕΣ
ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ.
ΕΥΦΥΕΙΣ ΙΔΕΕΣ.
Ποιός θα δημιουργήσει; Ο ....νέος ; Ο ....παλαιός; Δεν την ξέρετε την απάντηση; Σας την λέω:
Ο μορφωμένος, ο εκπαιδευμένος, ο επιμορφούμενος δια βίου, ο εργατικός, ο εργατικός, ο εργατικός, ο ευφυής.
Δεν το ξέρετε;
Είναι ντροπή η προσωρινή εξουσία να περνάει στις τάξεις μας το μικρόβιο της αναξιοκρατίας....

 
Άκης
30 Σεπ 2018 08:23

Ας αποφασίσουν κάποιοι αν θέλουν τους ΣΕΕ στα σχολεία και δίπλα στους εκπαιδευτικούς με παρεμβάσεις ουσιαστικές και δράσεις επιμορφωτικές π.χ. δειγματικές διδασκαλίες και προσωπική επαφή (δες π.χ. διάταξη ζ) ή σε ένα γραφείο που προς το παρόν δεν υπάρχει για όλους προκειμένου να τηρηθεί ένα ωράριο γραφείου χωρίς να προβλέπεται εκ των πραγμάτων προσέλευση κοινού, εκπαιδευτικών ή διεκπεραίωση αλληλογραφίας ανάλογης των ΣΣ (π.χ. ωρολόγια προγράμματα). Το ζητούμενο είναι άλλο: ο αριθμός των ΣΕΕ είναι επαρκής ή μήπως τελικά η τήρηση του ωραρίου αποτελέσει επαρκής δικαιολογία για απροθυμία-αδυναμία ενεργούς εμπλοκής και υποστήριξης;

 
Σωτήρης
29 Σεπ 2018 21:25

Ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης θα έχει πολλή δουλειά στην περίπτωση που οι ΣΕΕ δεν βρίσκονται το προβλεπόμενο ωράριο στο γραφείο τους. Ο οργανωτικός συντονιστής θα φέρει ακέραια την ευθύνη αν τους αφήνει λάσκα.

 
Ηλιάννα
29 Σεπ 2018 18:57

Το ωράριο θα πρέπει να τηρηθεί γιατί υπάρχουν άνθρωποι που η εργασιακή τους ηθική τους εμπόδισε από το να βάλουν υποψηφιότητα για ΣΕΕ λόγω χιλιομετρικής απόστασης. Όποιοι πήραν το ρίσκο με την σκέψη ότι δεν θα πηγαίνουν στο γραφείο δεν θα πρέπει να ανταμειφθουν για αυτό.

 
Alex
29 Σεπ 2018 18:20

Για τις θέσεις ΣΕΕ που παρέμειναν κενές θα (ξανα-) βγεί Προκήρυξη;

 
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ
29 Σεπ 2018 12:02

Το ωράριο έχει αλλάξει και είναι 5x8=40 ώρες σύμφωνα με την σχετική και επειδή ΚΑΝΕΝΑΣ δεν θα είναι στις 7 στο γραφείο, το ωράριο θα είναι 8-16:00.
Τώρα το ποιος και πως θα ελέγχει την τήρηση του ωραρίου, παραμένει ζητούμενο.
Το που θα στεγασθούν επίσης άγνωστο.
Ποιοι, πότε θα στελεχώσουν την γραμματειακή ΜΕΓΑΛΗ υποστήριξη που θα χρειαστούν τα ΠΕΚΕΣ, επίσης άγνωστο.
Αναλώσιμα και υλικά, επίσης άγνωστο από που και πως.
Φως, νερό, τηλ. επίσης άγνωστο από που και πως.
Καθαρισμός, υλικά καθαρισμού, επίσης άγνωστο από που και πως.
Μετακινήσεις πολλαπλάσιες από προηγουμένως λόγω συγκεντρωσης ΣΕΕ, ΑΓΝΩΣΤΟ.
ΚΤΛ.....

 
Λουκία
29 Σεπ 2018 08:52

Δεν αλλάζει τίποτα σας το τονίζω , το σίγουρο είναι ότι δεν θα έχουν ωράριο και αν τηλεφωνείς στο γραφείο των ΠΕΚΕΣ η απάντηση θα είναι καλέστε τον/την στο κινητό γιατί είναι σε επίσκεψη σχολικής μονάδας. Αν είχαν κότσια να βάλουνε να κτυπάν κάρτα όπως στο Ι.Ε.Π κλπ κλπ. Γιατί αν είχαν κότσια θα εφάρμοζαν τον κόφτη των δύο θητειών με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ΣΕΕ να μην έχουν μέσο όρο διδακτικής εμπειρίας 13-15 χρόνια μείον τα προαπαιτούμενα πήραν μόρια για 3,4,5 χρόνια. Οι περισσότεροι είναι άνω των 60 ετών.

 
Ν.Π.
29 Σεπ 2018 07:53

Ποιον πειθουν ολα αυτα;;; για ποιο συντονισμο εκαπιδευτικου εργου μιλανε;; συντονισμος στη συμπληρωση εκθεσεων και γραφειοκρατιας ανευ ουσιας κι εκτος πραγματικοτητας... ως γνωστον.. πολυσελιδες υπουργικες αποφασεις χωρις ουσια

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
29 Σεπ 2018 07:37

Η αρχή της συλλογικότητας που διέπει τον σχεδιασμό και και την υλοποίηση των δράσεων του νέου θεσμού πιστεύω ότι θα λειτουργήσει θετικά στην επίτευξη του στόχου στήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Πιστεύω ότι αν όλοι βοηθήσουμε ο θεσμός θα πετύχει.

 
Μιχαήλ
28 Σεπ 2018 20:23

ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ! ΑΝΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, ΟΙ ΣΕΕ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 50Ω+! Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ; ΣΚΟΠΟΣ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΟΜΕΣ, ΑΝ ΠΕΡΠΑΤΗΣΟΥΝ, ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ Κ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΔΕΙΧΤΟΥΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΣ ΑΛΛΑΧΤΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΤΕΛΟΣ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ. ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΥΣ: ΠΑΝΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ Δ/ΛΟΙ, ΣΧ. ΣΥΜΒ., ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ, ΚΤΛ. ΑΣ ΜΗΝ ΒΑΖΟΥΜΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΑΠΑΝΤΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ!

 
Γιάννης
28 Σεπ 2018 19:04

Τα γραφεία Σχολικών Συμβούλων λειτουργούσαν μέσα σε συγκεκριμένες περιφέρειες από 20-25 Δημοτικά σχολεία. Χωρίς οδοιπορικά, έβαζαν από την τσέπη τους τις μετακινήσεις, αλλά τουλάχιστον τα σχολεία ήταν σχετικά κοντά και αυτοί κοντά στα σχολεία. Τώρα με την έδρα των ΠΕΚΕΣ σε διπλανούς νομούς και με περισσότερα σχολεία ευθύνης στον καθένα, είναι αξιοπερίεργο πώς θα "αναβαθμιστεί" (κατά τον υπουργό...) η παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

 
Πλατάρος Γιάννης
28 Σεπ 2018 17:36

το μόνο πράγμα που με εκνευρίζει είναι ο τρόπος που κατήργησαν έναν σοβαρό θεσμό στην Εκπαίδευση και στην θέση του έβαλαν ένα ΤΙΠΟΤΑ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΚΑΘΟΛΟΥ.
Παρατηρώ τα σχόλια των συναδέλφων... Δεν υπάρχουν πλέον οι τρολιές «...καλά σας έκαναν...» Τζάμπα ήταν, ανώνυμα ήταν, έκφρασή σας ήταν, γιατί να μην τις γράψετε;
Αυτό το τίποτα, που έφτιαξαν έχει καταργηθεί, ακριβώς επειδή είναι το τίποτα.
Εν τω μεταξύ, η κατασκευή του τίποτα, επιβάλλει απονομή Νόμπελ μεταφυσική Αρχικτεκτονικής.
Φυσικά και το ωράριο είναι 7π.μ.-3 π.μ. Διακρίνω ότι «το συζητάτε...» Συζητείστε το αυτονόητο και επειδή κανένα αυτονόητο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ο συνάδελφος ΣΕΕ σας κατέβασε τον νόμο. Ο «Εκπτωτος Τιραντάκιας» μπερδεύτηκε με 7-ωρο.... Ακόμα και αυτοί που γελάνε με τον «θεσμό», το μέγεθος της γελοιότητάς του, ΔΕΝ το έχουν καταλάβει...
Γράφω και ξαναγράφω, πως η μεγαλύτερη γελοιοποίηση του νεότευκτου «θεσμού» -μορφώματος, ήταν οι καθόλου έως ελάχιστες αιτήσεις. Έκαναν αιτήσεις, νέοι, ωραίοι ρομαντικοί , ριψοκίνδυνοι, εραστές του ονείρου όπως και εντελώς απληροφόρητοι, από κεκτημένη ταχύτητα.
Υπάρχουν δύο τινά:
Ή θα πηγαίνουν όλοι 7-15 συν δύο ώρες μετακίνησης σπίτι τους ή θα πηγαίνουν ως τουρίστες «επικέπτες καθηγητές»
Σε κάθε περίπτωση δεν θα παράγεται ουσιώδες έργο, παρά μόνον κόπυ πάστε οδηγίες για τα μαθήματα.
Το απίστευτο με τους φωνασκούντες και επιχαίροντες για την κατάργηση του θεσμού των ΣΣ είναι ότι κανένας δεν αντιλαμβάνεται ότι καταργείται και αυτός. Που δνε κατανοεί, ότι ως κλάδος μειωνόμαστε ηθικά , επιστημονικά, πρακτικά, δικαιϊκά, απ΄αυτή την κατάργηση των ΣΣ.
Πώς το λέει ο συνάδελφος;
Σανό μέχρι να σβήσει ο ήλιος!...

 
Δημήτρης
28 Σεπ 2018 17:30

@Γιάννης Σ.
Ναι, βέβαια! "Ο Κυριάκος ... με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα καταργήσει όλα".
Συνάδελφε,
Ο Κυριάκος θα χρειαστεί τόσο χρόνο για διαβουλεύσεις, μικροπολιτική, παρασκηνιακές κινήσεις, πιέσεις κ.λπ. όσον χρειάστηκαν και οι προηγούμενοι. Δηλαδή:
Από το νόμο Ευθυμίου στο νόμο Γιαννάκου: ~3 χρόνια,
Από το νόμο Γιαννάκου στο νόμο Διαμαντοπούλου: ~5χρόνια και
Από το νόμο Διαμαντοπούλου στο νόμο Γαβρόγου: ~8χρόνια.
Μην ξεχνάς πως είμαστε υπό "ιδιότυπη κατοχή" για πάρα πολλά χρόνια και πως κάθε νόμος περνά από το διευθυντήριο του θεσμών, τότε Τρόικας.
Συμπεράσματα:
1) Ο νόμος Γαβρόγλου απολαμβάνει την εμπιστοσύνης-αποδοχής των δανειστών.
2) Μικροδιορθώσεις θα γίνουν στο μέλλον στον βαθμό που οι θεσμοί το αποδεχθούν, η πολιτική ηγεσία θελήσει να "σπάσει αυγά" και η Π.Ε.Σ.Σ. δεν θα "κάνει πίσω" από την προσφυγή στο ΣτΕ όπως έκανε το 2007-8 στην αντίστοιχη προσφυγή στον νόμο Γιαννάκου.
Οπότε, για τα επόμενα 3-5 χρόνια βάστα πάρα πολύ μικρό καλάθι ...

 
Νομικός
28 Σεπ 2018 16:20

Το ωράριο όλων των δημοσίων υπαλλήλων ,πλην των εξαιρέσεων που μηνμονεύονται στην απόφαση ήταν για ΟΛΟΥΣ το ίδιο. Επομένως θεωρητικά ίσχυε αυτό το ωράριο και για τους ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.Στην πράξη αυτό καθορίζεται από τα καθήκοντά τους όπως ισχύουν κάθε φορά.ΤΙΠΟΤΑ δεν άλλαξε απλά μηνμονεύεται η απόφαση για το ωράριο.

 
Αλίκη
28 Σεπ 2018 16:03

Απλά δε θα υπάρχει υποστήριξη στο έργο μας...
Αν εκδικήθηκαν τους ΣΣ μία φορά, εμάς μας εκδικήθηκαν 10!
Ντροπή...
Θα τιμωρηθούν όλες οι αδικίες τους και οι αστοχίες τους....
Η ώρα πλησιάζει...

 
Σατωβριάνδος
28 Σεπ 2018 14:48

Πολύ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ και πηγαινέλα έχει η θέση του συντονιστή.
Κάτι σαν Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι.

 
Γιάννης Σ.
28 Σεπ 2018 14:23

Κάποιοι εδώ αντί να ασχολούνται με το αν οι ΣΕΕ θα μπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία, ασχολούνται με το πόσες ώρες θα δουλεύουν. Προφανώς η έγνοια τους είναι μήπως κουράζονται υπερβολικά οι ΣΕΕ .
Όταν το δάχτυλο δείχνει το φεγγάρι, κάποιοι....κοιτάζουν το δάχτυλο.
Αλλά, ας μην απογοητεύονται. Ο Κυριάκος έρχεται γρήγορα και με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα καταργήσει όλα, θα επαναφέρει την αξιοκρατία που ίσχυε μέχρι το 2015 και θα αποκαταστήσει την τάξη.

 
Άκης
28 Σεπ 2018 14:11

Με ποια πρώτη ανάγνωση προκύπτουν τα εξής: α) αν δεν κάνεις τίποτε (σεμινάρια, ημερίδες, επισκέψεις σε σχολεία, δειγματικές, επίσκεψη στο πανεπιστήμιο για ανεύρεση και οργάνωση επιμορφώσεων) μένεις γραφείο π.χ. 8.00 με 16.00 και κοιτάς τον υπολογιστή β) αν θέλεις να κάνεις τα παραπάνω ειδικά στην περιφέρεια θέλεις όλη την ημέρα οπότε δεν πας γραφείο παρά μόνο για προγραμματισμένες σκέψεις. Τα σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης και ο αριθμός συναδέλφων επιστημονικής καθοδήγησης είναι πολλαπλάσιος και άρα η ανάγκη απουσίας πολλαπλάσια. Το ΠΕΚΕΣ πρέπει να εγκατασταθεί κάπου (δνση, τηλέφωνα, δίκτυο), θέλει γραφεία και τεχνική υποδομή. Αυτά δεν υπάρχουν στην ολότητά τους. Και φυσικά προσωπικό, όταν ήδη οι τοποθετήσεις τρέχουν. Υπάρχουν αυτά; Όχι και όπου κάτι υπάρχει παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις... Άρα μία σφραγίδα καταρχήν. Ιούλιο Αύγουστο αν πηγαίνουν στο γραφείο 8 με 4 τι ακριβώς θα κάνουν;; Πρόβλεψη: κάποια πράγματα διατυπώνονται για τυπικούς λόγους, η ουσία θα κριθεί από το φιλότιμο και την εργατικότητα προσώπων και συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό θα εκτιμήσουν οι εκπαιδευτικοί...

 
ΝικΔηΓρυκ
28 Σεπ 2018 14:01

Βλέπω πολλούς που καίγονται για το ωράριο των ΣΕΕ.
Θα είναι τριάντα ώρες όσες και οι εκπαιδευτικοί.

 
Παναγιωτης
28 Σεπ 2018 13:58

Μπουρδες ολα αυτα τα βαρυγδουπα.τιποτε δεν θα γινει.οι εκπαιδευτικοι μονοι εντελως.θα νοσταλγησιυν τους ΣΣ.με ενα τηλ.πηγαιναν στο σχολειο ορισμενοι φιλοτιμοι βεβαια.τωρα μονοι μα τοσο μονοι

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.