ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Τι σημαίνει η αναγνώριση των 5ετών διπλωμάτων Μηχανικών ως Integrated Masters

Δημοσίευση: 01/10/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημήτρης Κουτσοθεόδωρος, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης | MSc Μηχ. Περιβάλλοντος

Αυτές τις ημέρες επισφραγίστηκε και τυπικά με Προεδρικά Διατάγματα, η ακαδημαϊκή αναγνώριση των 5ετών διπλωμάτων Σχολών Μηχανικών, ως ανώτερης βαθμίδας από τα 4ετή πτυχία των υπολοίπων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας. Συγκεκριμένα αναγνωρίζονται ως Integrated Masters και αντιστοιχίζονται στη βαθμίδα 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Στην ίδια βαθμίδα βρίσκεται και ένας κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc), ενώ στην ανώτερη βαθμίδα 8 του ΕΠΠ τοποθετούνται οι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου.

Πλέον ο απόφοιτος Μηχανικός, δεν απαιτείται να λάβει πρόσθετο μεταπτυχιακό τίτλο προκειμένου να εκπονήσει διδακτορική διατριβή.

Επιπλέον, σταματά και η στρέβλωση που δημιουργούσε η αναγνώριση από την Πολιτεία των σπουδών μηχανικών του εξωτερικού διάρκειας 3+1 ή 3+2 ετών ως ανώτερων από τα 5ετή ενιαία διπλώματα.

ΠΟΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

Όλες οι Πολυτεχνικές Σχολές που παρέχουν ενιαία αδιαίρετα διπλώματα 5ετούς διάρκειας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αναγνώρισή τους, καταθέτοντας σχετικό φάκελο στο ΥΠΕΘ, σύμφωνα με το ν.4485 του 2017.

Η αναγνώριση μίας σχολής πάντως, δεν συνεπάγεται την αναγνώριση όλων των αντίστοιχων στην αυτή ειδικότητα. Κάθε Σχολή/Τμήμα της χώρας υποβάλλει ξεχωριστό σχετικό αίτημα στο ΥΠΑΙΘ, εξετάζονται οι προϋποθέσεις και λαμβάνει την αναγνώριση. Αυτό εξηγεί και τη χρονική διαφορά μεταξύ των διαφόρων σχολών και ειδικοτήτων.

Να σημειωθεί δε, ότι συμβουλευτικά όργανα που έπρεπε να γνωμοδοτήσουν (ΑΔΙΠ και ΕΣΕΚΑΑΔ) δεν το έπραξαν εντός του προβλεπόμενου χρόνου για αρκετά Τμήματα. Η ηγεσία του Υπουργείου πάντως, όπως προβλέπει ο νόμος (και ορθώς κατά την κοινότητα των Μηχανικών) προχώρησε στην αναγνώριση.

Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος ανησυχίας φοιτητών και διπλωματούχων, επειδή οι σχολές τους δεν ήταν στα πρώτα ΠΔ που εκδόθηκαν.

ΤΙ ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ;

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη της συγκεκριμένης διάταξης στο Ν.4485/2017 ήταν να μην επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση, εν μέσω και Μνημονίου.

Συνεπώς ρητά αναφέρεται ότι η αναγνώριση «δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές».

Σε κάθε περίπτωση, σε ορισμένες θέσεις του ευρύτερου δημοσίου υπήρξε ήδη διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση σε θέσεις διπλωματούχων μηχανικών, όπως και σε Κλαδικές Συμβάσεις.

Είναι βέβαιο πάντως ότι στο μέλλον θα υπάρξουν διεκδικήσεις και διευθετήσεις.

ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΕΠ;

Για τις θέσεις Μηχανικών ΠΕ ο ανταγωνισμός αφορά διπλωματούχους ελληνικών 5ετών Τμημάτων και ισότιμα αναγνωρισμένους πτυχιούχους του εξωτερικού που κατέχουν είτε συνδυασμό 3+1 ετών BSc+MSc, είτε Integrated Masters, είτε -τα παλαιότερα- αμιγώς 5ετή διπλώματα κυρίως από Γερμανία.

Η αναγνώριση ως Integrated Masters λογικά θα εγείρει ζητήματα, ειδικά τώρα που για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία δέχεται τη λειτουργία Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 4ετή προγράμματα σπουδών.

Επίσης σε θέσεις ΠΕ Διοικητικού, όπου δεν ορίζεται ρητά απαραίτητος τίτλος, άρα έχουν δικαίωμα υποβολής και Μηχανικοί, είναι λογικό ο κάτοχος Int Master να αξιώσει πρόσθετη μοριοδότηση σε σχέση με τον κάτοχο 4ετούς Πτυχίου.

Μένει να δούμε τις επόμενες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για το χειρισμό στην πράξη των υποψηφίων.

ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ;

Η αναβάθμιση των 5ετών διπλωμάτων επιφέρει αλλαγές και στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες, ενώ σύνθετο θα είναι το τοπίο και για τις θέσεις ευθύνης του Δημοσίου.

Το εκπαιδευτικό τοπίο έχει αλλάξει δραματικά από την ψήφιση του ν.4485 καθώς έχουν ξεκινήσει οι συγχωνεύσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ ενώ σύντομα αναμένονται και τα 2ετή προγράμματα σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

Οι Πτυχιούχοι 4ετών κύκλων από ΑΕΙ και ΑΤΕΙ εξισώνονται στην πράξη και τοποθετούνται στη βαθμίδα 6 του ΕΠΠ, ενώ δρομολογούνται και διαδικασίες για την αναδρομική αναγνώριση των ήδη πτυχιούχων.

Στη βαθμίδα 5, που σήμερα αφορά ΙΕΚ, τάξεις μαθητείας ΕΠΑ.Λ. κ.α. δημιουργήθηκε ο απαραίτητος «χώρος», ώστε να ενταχθούν μελλοντικά τα 2ετή προγράμματα, ενώ είναι πιθανό να αποτελέσει και τη λύση για τα πτυχία των Ιδιωτικών Κολλεγίων.

Εντός του Δημοσίου Τομέα, είναι σαφές ότι θα κληθούν να σταθμιστούν υπό νέο πρίσμα οι μοριοδοτήσεις για θέσεις ευθύνης, αξιολόγηση, προαγωγές κλπ

Και σε αυτόν τον τομέα, μένει να δούμε στην πράξη το χειρισμό των Integrated Masters, όπως και όλων των άλλων βαθμίδων.

Όπως διαπιστώνουμε από τα παραπάνω, η αναγνώριση των 5ετών διπλωμάτων ως Integrated Masters, αναμένεται να έχει άμεσες θετικές επιπτώσεις σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Το Υπουργείο Παιδείας μπορούμε να αναγνωρίσουμε πως έπραξε το καθήκον του, όχι μόνο νομοθετώντας το 2017 αλλά εκδίδοντας και τα ΠΔ, κάτι που αναγνώρισε και το ΤΕΕ.  

Τα υπόλοιπα ζητήματα, (εργασιακά, μισθολογικά κλπ) ανοίγουν τώρα και είναι στην ευθύνη των υπολοίπων οργάνων της Πολιτείας να τα διευθετήσουν, σε διάλογο με την κοινότητα των μηχανικών.

Σχόλια (20)

 
Τετραετείς σπουδές για δίπλωμα Μηχανικού
22 Οκτ 2020 03:18

Στην Ευρώπη πολλές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία) πλέον ακολουθούν το αγγλοσαξωνικό μοντέλο και οι σπουδές στις Πολυτεχνικές Σχολές διαρκούν 4 έτη.

Είναι και το πλέον λογικό, καθώς απομακρυνόμαστε από το μοντέλο των μονολιθικών προπτυχιακών σπουδών του παρελθόντος, όταν απλώς πρώτο πτυχίο ήταν αρκετό για την υπόλοιπη επαγγελματική σταδιοδρομία. Τα περισσότερα πανεπιστήμια σε Ευρώπη και ΗΠΑ ακολουθούν ένα περισσότερο συνδυαστικό (modular) μοντέλο, με 3+2 έτη για το πτυχίο και τη μεταπτυχιακή ειδίκευση, προσφέροντας αρκετά μαθήματα επιλογής.

Την επόμενη δεκαετία πρέπει και τα ελληνικά Πανεπιστήμια να υιοθετήσουν τη σύγχρονη τάση και να προσαρμόσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για πρώτο πτυχίο σε 35-40, προκειμένου να μείνουν ανταγωνιστικά και να κατανείμουν με καλύτερο τρόπο τον διδακτικό φόρτο για τους νέους φοιτητές.

 
ΦΩΤΗΣ
05 Μάιος 2019 23:09

Το μόνο συμπέρασμα που έβγαλα ήταν ότι έπρεπε να ψηφιστεί... Ο ΑΣΕΠ δεν μας δίνει έξτρα μόρια, ρώτησα και μου απάντησαν. Μισθός δεν αυξάνεται, ΑΣΕΠ γιόκ, άρα??? Πιάσε το αυγό και "κούρευτο".

 
αποφοιτος
04 Οκτ 2018 19:48

@@βασίλης Το κανανε ηδη, τα 5ετη πλεον ειναι μαστερ. Ποτε θα ξερουμε για αυτη τη διασπαση; οι 4ετους αποφοιτοι τι θα απογινουν;

 
@@βασίλης
04 Οκτ 2018 19:19

Μα είναι σαφές ότι δεν έγινε για αυτό το λόγο η αναβάθμιση.

 
@ @βασίλης
04 Οκτ 2018 18:41

Έχετε κάποια πληροφόρηση για αυτό?
Γιατί οσονούπω τα πτυχία του ΠαΔΑ θα γίνουν και αυτά 5ετή... κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα λεγομενά σας.
αν υπάρχουν όμως ενδείξεις/αποδείξεις που ξέρετε καλοδεχούμενες..

 
@βασίλης
04 Οκτ 2018 15:27

υπάρχει μια γνώμη που θέλει την διάσπαση των 5ετών πτυχίων σε δύο κομμάτια. Για να γίνει όμως αυτό έπρεπε πρώτα να αναγνωριστούν τα πτυχία που δίνονται μέχρι σήμερα ως μεταπτυχιακά. Παράλογο μεν αλλά τι θα έλεγαν σε όλους αυτούς που έχουν βγάλει πολυτεχνείο με 5 έτη σπουδών σε σχέση με τους νέους διασπασμένους;

 
Βασίλης
04 Οκτ 2018 12:30

Για να σταματήσει αυτό το λάθος του παρελθόντος, θα πρέπει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια(κι απο κεί και πέρα) όλες οι προπτυχιακές σχολές με 5ετη διάρκεια να μετατραπούν σε 4ετείς. Μόνο έτσι θα ρυθμιστεί το θέμα μια για πάντα.

 
Τσίρκος
03 Οκτ 2018 00:51

Το βασικά θέματα της συζήτησης είναι:
1) το μόρια για πρόσληψη στο ΔΗΜΟΣΙΟ
2) ο μισθός που θα πάρω αν προσληφθώ στο ΔΗΜΟΣΙΟ
3) η αύξηση που θα πάρω αν μου αναγνωριστεί το 5ετές πτυχίο δεδομένου ότι δουλεύω στο ΔΗΜΟΣΙΟ.
4) πως θα γίνω διευθυντής/προαχθώ στο ΔΗΜΟΣΙΟ.
Για θέματα αναβάθμισης επιπέδου σπουδών ούτε λόγος. Είμαστε εξάλλου κορυφαίοι (τα παν/μια μας είναι στην πρώτη 1000άδα)!!!

 
@Στεφανος
02 Οκτ 2018 01:38

για δεκαετιες το τμημα Μηχ.Πληροφοριακων και Επικοινωνιακων Συστηματων ανηκε στην Σχολη Θετικων Επιστημων

για δεκαετιες επισης τα 4ετη τμηματα Πληροφορικης σε ολο τον κοσμο θεωρουνται τμηματα Μηχανικων Software/Network/Computer Engineer (αναλογα κατευθυνση) με δικαιωνα εγγραφης στα οικεια επιμελητηρια Μηχανικων (Chartered Engineer, BCS, ΕΤΕΚ κ.α. )

 
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
01 Οκτ 2018 21:31

Τα άλλα δύο τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής Αιγαίου (Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μηχ. Οικονομίας και Διοίκηση) δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο ΤΕΕ ως ειδικότητες.

Αυτοί οι απόφοιτοι τι είδους απαιτήσεις θα έχουν ως διπλωματούχοι;

Μήπως τελικά πρέπει όλες οι πανεπιστημιακές σχολές να γίνουν τετραετείς ή πενταετείς για να σταματήσουν οι διακρίσεις; Ας το σκεφτεί ο υπουργός...

 
Πολυτεχνική Σχολή
01 Οκτ 2018 21:27

Είναι λάθος επειδή όταν κάποιος μπορεί να φοιτήσει σε τμήμα πολυτεχνικής σχολής με βαθμό 9 και 10 (υπάρχουν και τέτοια τμήματα) αυτομάτως να θεωρείται ότι εντάσσεται σε βαθμίδα 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Επειδή έχει πενταετές "δίπλωμα" και όχι απλό πτυχίο; Και τι σημαίνει αυτό; Ο συντάκτης του άρθρου δεν το διευκρινίζει αλλά όλοι γνωρίζουν ότι ισχύει:

πχ. Υπάρχουν τετραετή τμήματα Πληροφορικής σε Πανεπιστήμια που έχουν πολύ καλύτερο επίπεδο από πολυτεχνικά τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής.

 
Στέφανος
01 Οκτ 2018 20:55

Απάντηση στον "Μάκης"

Σφάλλετε, από πέρυσι έχει ιδρυθεί και λειτουργεί η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην οποία είναι ενταγμένο και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

 
Δημήτρης
01 Οκτ 2018 19:54

ο τίτλος διπλ. μηχανικός αποδίδεται μόνο σε αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών, με 5ετη (πλήρη) διάρκεια σπουδών. Έπρεπε να είχε γίνει (το αυτονόητο) εδώ και χρόνια, και να παράγει και μισθολογικό αποτέλεσμα.

 
GAF
01 Οκτ 2018 18:28

@ερώτηση κρίσεως
το "προηγείτε" είναι όντως ερώτηση κρίσης, Όπως το πάρει κανείς.
Τα υπόλοιπα είναι έλλειψη βασικών γνώσεων περί Πτυχίων και Διπλωμάτων, που όταν υφίστατ(αι) οδηγεί σε καταστάσεις "κρίσεως".

 
ΣΧΙΖΟΔΙΠΛΩΜΑΣ
01 Οκτ 2018 18:27

Ως ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΘΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ;

 
ΑΠ
01 Οκτ 2018 17:58

Και τα ατομα που εχουν 4ετες πτυχιο + μαστερ απο ελληνικο ΑΕΙ τι θα γινουν; Και κυριως : Τι επαγγελματικα δικαιωματα θα εχουν ;

 
Νίκος
01 Οκτ 2018 17:55

"Επίσης σε θέσεις ΠΕ Διοικητικού, όπου δεν ορίζεται ρητά απαραίτητος τίτλος, άρα έχουν δικαίωμα υποβολής και Μηχανικοί, είναι λογικό ο κάτοχος Int Master να αξιώσει πρόσθετη μοριοδότηση σε σχέση με τον κάτοχο 4ετούς Πτυχίου."

Πρακτικά ζητάτε στους δημόσιους διαγωνισμούς ένας τίτλος ΠΕ να έχει διαφορετική μοδιοδότηση De Facto από έναν άλλο τίτλο ΠΕ... Τόσα χρόνια που έρχονται οι Άγγλοι μηχανικοί με 3 και 4 χρόνια ΠΕ δεν σας ένοιαζε τίποτα. Τώρα που νοιώθετε ότι είστε στην ίδια μοίρα με το ΠΑΔΑ σας ενοχλεί πολύ.

 
Πολυτεχνικές Σχολές
01 Οκτ 2018 17:12

Όλα τα πενταετή τμήματα Μηχανικών των πανεπιστημίων έχουν ενταχθεί σε Πολυτεχνικές Σχολές - εκτός από τα τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που είναι τετραετή.

Το θέμα είναι ότι σίγουρα δεν είναι όλες στο ίδιο επίπεδο και πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις.

 
Μακης
01 Οκτ 2018 15:18

πανεπιστημιακα τμηματα Μηχανικων υπαρχουν εδω και πολλα χρονια ΕΚΤΟΣ πολυτεχνικων σχολων: Μηχανικων Πληροφοριακων και Επικοινωνιακων Συστηματων Πανεπιστημιου Αιγαιου κ.α.

 
ερώτηση κρίσεως
01 Οκτ 2018 15:15

Δεν μας λετε όμως τι γίνεται με έναν πτυχιούχο επιπέδου 6 που λαμβάνει και μεταπτυχιακό και πάει στο επίπεδο 7. Τότε θα προηγείτε πάλι ο απόφοιτος πολυτεχνείου;
Γιατί οι 5ετους φοίτησης αναφέρονται ως διπλωματούχοι; Τι είδους δίπλωμα είναι αυτό που τους ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους πτυχιούχους;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ