Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύγκλητος ΤΕΙ Στ. Ελλάδας: Ισοψήφησαν οι δύο προτάσεις για τη συγχώνευση με το ΕΚΠΑ , το ΓΑΠ και το Παν. Θεσσαλίας

Με τη διπλή ψήφο του Πρύτανη αποφασίστηκε ότι το Σ/Ν αποκλίνει από την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (συνεδρίαση αριθμ. 143/10-07-2018) όσον αφορά τις προϋποθέσεις απορρόφησης του Ιδρύματος
Δημοσίευση: 05/10/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι δύο προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία , στο τραπέζι της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας επί του Σχεδίου Νόμου για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έλαβαν από 9 ψήφους η κάθε μία, αλλά τελικά υπερψηφίστηκε με τη διπλή ψήφος του Πρύτανη η εισήγηση του   μέλους της Συγκλήτου , Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Γ. Γιόφτσου, η οποία έχει ως εξής:

 «Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και αφορά την αναδιάρθρωση των ως άνω Πανεπιστημίων με την απορρόφηση από αυτά του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, είναι προς την κατεύθυνση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης αλλά αποκλίνει από την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (συνεδρίαση αριθμ. 143/10-07-2018) όσον αφορά τις προϋποθέσεις απορρόφησης του Ιδρύματος, καθώς:

1. Καμία ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος δεν αναγνωρίζεται στο σύνολό της ως άξια να μεταφερθεί αυτούσια στο πανεπιστημιακό περιβάλλον κατά τα πρότυπα του ΠΑΔΑ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρά τις μέχρι σήμερα θετικές αξιολογήσεις των επίσημων φορέων (ΑΔΙΠ).

2. Όλα τα μέλη του ιδρύματος ανεξαρτήτως γνωστικών αντικειμένων εντάσσονται σε γενικά τμήματα μη υφιστάμενα με την υπάρχουσα νομοθεσία για τα Ελληνικά ΑΕΙ.»

Η δεύτερη πρόταση

Η  δεύτερη πρόταση , η οποία έλαβε επίσης 9 ψήφους κατατέθηκε από τους Συγκλητικούς  Στ.  Βολιώτη , Θεοδ. Ζαχαριάδη καιΘεοδ.  Παπαδόγγονα , έχει ως εξής:

«Θεωρούμε ότι το σχέδιο νόμου για την απορρόφηση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμβάλλει στη διαμόρφωση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.

Η ένταξη του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποδεικνύει το υψηλό εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και επιβεβαιώνει τη δυνατότητα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να συμβάλει στη διαμόρφωση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.

Το γεγονός ότι το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει λειτουργία ακαδημαϊκών Τμημάτων σε συνδυασμό με το Ινστιτούτο Αποκατάστασης και Ευεξίας στη Λαμία, το Ινστιτούτο Ασφάλειας Συστημάτων και Επιστήμης Δεδομένων στη Λαμία και την Τεχνόπολη - Σύμπλεγμα Τεχνολογίας, Τέχνης και Πολιτισμού (Τεχνόπολη Ευρίπου) στη Χαλκίδα, οδηγεί στην εκτίμηση ότι το εγχείρημα είναι βιώσιμο. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας προσδοκά στην αξιοποίηση του προσωπικού του και των υποδομών του προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, από τα τρία πανεπιστήμια που θα λειτουργούν στη Στερεά Ελλάδα, με τη βεβαιότητα ότι θα αφομοιώσουν την ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και θα αποδώσουν αναπτυξιακή δυναμική στις κοινωνίες και οικονομίες της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, συμβάλλοντας στην προσδοκώμενη μετά την κρίση ανάταση.»

Προτάσεις  για τροποποιήσεις στο Σχέδιο Νόμου

Στη συνέχεια, τα παρόντα μέλη   της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,   ομόφωνα,  αποφάσισαν να εισηγηθούν στον υπουργό Παιδείας τις  παρακάτω τροποποιήσεις/βελτιώσεις στο Σχέδιο Νόμου  , για την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και την απορρόφηση των Τμημάτων του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Οι τροποποιήσεις αυτές, όπως αναφέρει η απόφαση της Συγκλήτου,  προτείνονται για να γίνει όσο το δυνατόν ομαλότερη η μετάβαση προσωπικού και υποδομών στα νέα Ιδρύματα.

1) Για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στο νέο ίδρυμα θα πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 4 μηνών κατά την οποία το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας θα συνεχίσει τη λειτουργία του.

2)  Θα πρέπει, κατά τα πρότυπα της απορρόφησης του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας να ενταχθούν σε Τμήματα που δημιουργούνται στα Πανεπιστήμια που απορροφούν το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

3) Τα Συμβούλια ένταξης θα πρέπει να αποτελούνται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών υποθέσεων του κάθε Πανεπιστημίου και στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τους δύο εκλεγμένους Πρυτάνεις των Τ.Ε.Ι. και δύο εκπροσώπους του κάθε Γενικού Τμήματος με εκλογή ενώ στην περίπτωση του ΕΚΠΑ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου από έναν εκλεγμένο Κοσμήτορα του Τ.Ε.Ι. και τρεις μέλη ΔΕΠ που θα προκύψουν από εκλογές.

4)  Στα νεοϊδρυμένα τμήματα το νέο πρόγραμμα σπουδών να συντάσσεται από ειδική επιτροπή κατ’ εξαίρεση της πάγιας νομολογίας. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και  ελλείψει αυτού συναφές γνωστικό αντικείμενο με το νεοϊδρυθέν τμήμα και να προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. των αντίστοιχων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. και ελλείψει αυτών από αντίστοιχα τμήματα άλλων Πανεπιστημίων.

5) Η προσωρινή συνέλευση και ο προσωρινός πρόεδρος των νέων τμημάτων συμπληρώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου και ελλείψει αυτών να συμπληρώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

6) Μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων προς τα Τμήματα που ιδρύονται για να υποδεχθούν μέλη ΔΕΠ ΤΕΙ να πραγματοποιείται μετά την εξέταση αιτήσεων ένταξης των μελών Δ.Ε.Π. των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

7) Στο άρθρο 4 παράγραφος 6 θα πρέπει να συμπληρωθεί «...προς τα τμήματα της παρ. 1 και παρ. 2β του άρθρου 3.»

8) Στην παράγραφο 1α και 6 του άρθρου 15 ο τίτλος του Τμήματος «Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» να αντικατασταθεί με τον τίτλο «Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» καθότι η επιστήμη είναι η Δασολογία ενώ ο όρος Δασοπονία παραπέμπει στην εφαρμογή της Δασολογίας στην πράξη.

9) Τροποποίηση του τίτλου του Τμήματος «Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού» του προτεινόμενου σχεδίου νόμου σε Τμήμα «Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών» με πενταετές πρόγραμμα σπουδών (10 ακαδημαϊκά εξάμηνα).

10) Να τροποποιηθεί και να συμπεριληφθεί για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Προσωπικού μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στα Τμήματα και στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και όχι να αναφέρεται μόνο το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, που εντάσσονται σε κάθε Πανεπιστήμιο, όπως το πάσης φύσεως προσωπικό του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στερεάς που υπηρετεί στη Λαμία (όχι μόνο των Τμημάτων της υποπερίπτωσης αα’ της περιπτ. Β της παρ.1 του άρθρου 1 του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που περιγράφεται στο σχέδιο νόμου).

11) Οι μονάδες διοικητικών υπηρεσιών και γραμματειών των ΤΕΙ ενσωματώνονται στους υπάρχοντες οργανισμούς διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του νέου ιδρύματος μέχρι την έκδοση του νέου οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος.

12) Στην παρ. 9 του άρθρου 4 να γίνει η εξής τροποποίηση:
«Είναι δυνατή η μετακίνησή τους σε άλλη πόλη μόνο μετά από αίτησή τους. Σε αυτή την περίπτωση η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και συνεκτιμώντας την οικογενειακή κατάσταση, λόγους υγείας καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια».

13) Οι κενές θέσεις που αυτοδίκαια μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να διατίθενται κατ’ αντιστοιχία στα Ιδρύματα, από τα οποία προέρχονται.

14) Προτείνεται τα Γενικά Τμήματα να  θεωρούνται μονοτμηματικές σχολές για να πληρείται η προϋπόθεση λειτουργίας ΠΜΣ.

Ένταξη Φοιτητών

15) Προτείνεται να υπάρχει πρόβλεψη ένταξης των φοιτητών ως εξής:

α. Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

β. Οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να μπορούν να ενταχθούν είτε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΕΚΠΑ ή στο Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΠΑΔΑ.

γ. Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του ΕΚΠΑ.

δ. Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και του Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να μπορούν να ενταχθούν στα τμήματα του ΠΑΔΑ όπως εφαρμόστηκε στα αντίστοιχα τμήματα των πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

16) Να μην υπάρξει πρόβλεψη λήξης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά αυτό να καθορίζεται από κάθε ίδρυμα ξεχωριστά.

17) Τα Ερευνητικά Έργα να ενταχτούν στον ΕΛΚΕ του αντίστοιχου πανεπιστημίου που εντάσσεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του κάθε έργου. Αυτό θα λύσει προβλήματα εξοπλισμού και παγίων που θα προμηθευτούν κατά τη διάρκεια του έργου. Ειδικά τα ΠΜΣ (που έχουν και αυτά ενταχθεί σαν ερευνητικά έργα) να ενταχτούν στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια που εντάσσονται και τα αντίστοιχα τμήματα. Το παραπάνω δεν είναι δύσκολο να υλοποιηθεί καθώς η διαχείριση σε κάθε έργο και ΠΜΣ γίνεται από δικό του Τραπεζικό λογαριασμό.

Σχόλια (7)

 
A.K.
05 Οκτ 2018 12:17

Επιτέλους σωστές προτάσεις από τη Συγκλητο του ΤΕΙ Στερεας και ειδικά το άρθρο 15 με το οποίο προτείνεται οι ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕς, κλπ να μπορούν να ενταχθούν στο ΠΑΔΑ και όχι στο ΕΚΠΑ όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα καθώς στο ΕΚΠΑ υπάρχουν Τμήματα Κοινωνικών Επιστημών, Ιατρικής, Θετικών Επιστημών(Μαθηματικό Φυσικό Χημικό) και τέλος Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών.!!!

 
kaldis
05 Οκτ 2018 13:03

Μαξιμαλισμός και πάλι από τη σύγκλητο του ΤΕΙ Στερεάς. Απορώ αν και οι ίδιοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι βιώσιμη η επόμενη μέρα με τον τρόπο που την περιγράφουν. Ευτυχώς εγκαταλείψανε το Πανεπιστήμιο Στερεάς που ήταν σημαία των προηγούμενων αποφάσεών τους. Μόνο θετικό σημείο οι προτάσεις για τους φοιτητές.

 
Panos
05 Οκτ 2018 19:04

Οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας πού εντάσσονται;

 
απορώ ;
06 Οκτ 2018 02:49

αναφέρομαι κυρίως σε τεχνολογικές σχολές ηλεκτρολόγων, αυτοματιστών, ηλεκτρονικών και πληροφορικών

είμαι υπέρ για ίσα επαγγελματικά δικαιώματα για όλους ΠΕ / ΤΕ / πρώην /νυν / 5ετούς / 4ετούς / κτλ ..... η ιδιωτική αγορά εργασίας είναι ο πραγματικός στίβος

ωστόσο απορώ για το εξής: πως είναι δυνατόν ένα παιδί των 8000 μορίων των 10000 μορίων των 12000 μορίων να κατανοήσει τα μαθηματικά π.χ. των Πληροφορικών του ΕΚΠΑ ή των Μηχανικών του ΕΜΠ ;

θα είναι πράγματι ίσοι οι δυο πτυχιούχοι ; θα έχουν διδαχθεί τα ίδια πράγματα ; ή επειδή δεν θα τραβάει η ομάδα (π.χ. λογισμός πολλών μεταβλητών, πεδία, σήματα, διακριτά κτλ) το επίπεδο θα πέφτει συνεχώς ;

αφού πρωτίστως διασφαλιστεί ότι οι εξετάσεις εξαμήνων γίνονται με multiple choice από τράπεζα θεμάτων και το αποτέλεσμα βγαίνει αυτόματα θα είχαμε αντίρρηση να μπει π.χ. ένας όρος: όσοι δεν περνάνε 3 φορές το μάθημα να φεύγουν από την σχολή;

 
@Panos
06 Οκτ 2018 10:01

Πουθενά. Θα βγάλει ο Υπουργός σε δεύτερο χρόνο Προεδρικό Διάταγμα ..... φέξε μου και γλίστρησα !!! Το ίδιο ισχύει και για τους Μηχανικούς Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς και Αυτοματιστές.

 
Αποφοιτος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ
06 Οκτ 2018 11:25

απορώ;
Αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλους, και γι΄αυτόν που μπήκε με 8000 ή 10000ή 12000 μόρια και γι' αυτόν που μπήκε με παραπάνω αφού είμαστε υπέρ της ισότητας

 
Πέτρος Φρέρης
06 Οκτ 2018 13:03

@Panos

Η πρόταση της συγκλήτου αναφέρει πάντως κανονικά και όσους ηλεκτρονικούς μηχανικούς είναι ακόμα φοιτητές

Αν το υπουργείο θα υιοθετήσει την άποψη είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean