Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Προθεσμίες και διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων

Δείτε την απόφαση του υπουργείου Παιδείας
Δημοσίευση: 08/10/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθορίστηκαν  με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ.Γαβρόγλου, οι προθεσμίες    και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Άρθρο 1 Προκήρυξη

1. Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων καθώς και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως υποδιευθυντές σχολικών μονάδων καθώς και υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

β) Βιογραφικό σημείωμα.

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26),

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργανική θέση. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προ- ηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή της ίδιας σχολικής μονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί και να μην έχει κριθεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α' 45).

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του υποδιευθυντή ή του υπευθύνου τομέα Ε.Κ. με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκ- παιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή ή του υπευθύνου τομέα Ε.Κ., δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση. Σε κάθε περίπτωση οι επιλεγέντες ως υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. όπου έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών Ε.Π.Α.Λ., και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ., έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μια μόνο θέση, είτε υποδιευθυντή Ε.Π.Α.Λ., είτε υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε υπευθύνου τομέα Ε.Κ.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 3 Επιλογή

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α'45), καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διε θυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει και τη σειρά τοποθέτησης των δύο υποδιευθυντών (υποδιευθυντής Α' και Β').

Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων Ε.Κ. ή για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας είναι περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, ο σύλλογος διδασκόντων και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Άρθρο 4 Τοποθέτηση

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ., ορίζονται και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 και η απόφαση τοποθέτησης δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται και στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του δεύτερου και του πέμπτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας περί ολοκλήρωσης δύο συνεχόμενων θητειών.

Αν, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών του παραπάνω εδαφίου, δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των θέσεων.

Άρθρο 5 Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων καθώς και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων.

Σχόλια (2)

 
K. G.
08 Οκτ 2018 23:22

Δυστυχώς επιμένει και η κυβέρνηση του Σύριζα οι υποδιευθυντες των σχολείων να επιλέγονται από το σύλλογο διδασκόντων, ενώ οι υποδιευθυντες ΔΙΕΚ, ΣΔΕ επιλέγονται με τυπικά προσόντα.

 
Πλατάρος Γιάννης
09 Οκτ 2018 14:15

Φραγή υποψηφιότητας σε όσους έχουν δύο θητείες; Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;
Γράφει η ΥΑ
«....Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προ- ηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή της ίδιας σχολικής μονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας...»

Η δική μου νομική Συμβουλή είναι η εξής και την έχω πει κατά καιρούς και ΔΕΝ γίνεται κατανοητή (Ρωτήστε και τον δικηγόρο σας όσοι αμφιβάλλετε)

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ υποβολή αίτησης υποψηφιότητας και ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ απόρριψη της αίτησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ( ο νόμος μπλα-μπλα , επιβάλλει «κόφτη»)
Μετά , μετά, μετά, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤην πασίδηλη, έκδηλη, πρόδηλη , καταφανέστατη, προφανή, αυτονόητη, πεντακάθαρη, διαυγή, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!
Θα πει ο δικαστής:
-«Με ποίο δικαίωμα κάνεις προσφυγή ; Ήσουν υποψήφιος και σε απέκλεισαν;»
-«Μα....δεν με άφησαν να κάνω καν αίτηση γιατί το απαγόρευε η Υ.Α.!...»
-« Ας προσέχατε κύριε!.....Έπρεπε να κάνετε αίτηση ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ!......Που το ξέρει η Δικαιοσύνη ότι εσείς προσφεύγετε έχοντας έννομο συμφέρον; Θέλατε να γίνετε Υποδιευθυντής και σας το απαγόρευσε κάποιος; ΔΕΝ ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΝ ΑΙΤΗΣΗ! Που το ξέρει η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ από την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Δικαιοσύνη ότι ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ; Το δηλώσατε πουθενά; Κάνατε εξώδικο; Έχετε κάποιο έγγραφο που να λέει ότι ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΟ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ;
Αυτά θα σας πει ο δικαστής!
Και θα δεχθεί μεν την προσφυγή σας, αλλά θα την απορρίψει μετά πολλών επαίνων, πριν φθάσει στο δικαστήριο, ως νόμω αβάσιμη, διότι ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ και δεν έχετε δικαίωμα προσφυγής!
Περιμένω διάψευση από τους πολλούς εδώ νομομαθείς...
Μπορεί να κάνω και λάθος...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ