ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ποιοι θα γνωμοδοτήσουν για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τα ΤΕΙ

Κριτήρια και διαδικασίες για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ
Δημοσίευση: 15/10/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δύο γνωμοδοτικές επιτροπές  τεχνολογικών επιστημών μηχανικών και  γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων συγκρότησε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου για την έγκριση ή όχι του αιτήματος κάθε Τμήματος TEI για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών.

Ειδικότερα η πρώτη  γνωμοδοτική  επιτροπή  στην επιστημονική θεματική περιοχή τεχνολογικών επιστημών μηχανικών, έχει ως εξής:

α. Κουρκουλής Σταύρος του Κυριάκου, Καθηγητής ΕΜΠ, ως Πρόεδρος.

β. Θεοδωρίδης Ιωάννης του Χρήστου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς,   ως μέλος.

γ. Κούγκολος Αθανάσιος του Γεωργίου, Καθηγητής ΑΠΘ,   ως μέλος.

δ. Κρεστενίτης Ιωάννης του Νικολάου, Καθηγητής ΑΠΘ,   ως μέλος.

ε.Τριάντης Δήμος του Αναστασίου, Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.,  ως μέλος.

Η δεύτερη  γνωμοδοτική  επιτροπή  στην επιστημονική θεματική περιοχή τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων, έχει ως εξής :

α. Νεκτάριος Παναγιώτης του Αθανασίου, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, ως Πρόεδρος.

β. Κατής Νικόλαος του Ιωάννη, Καθηγητής ΑΠΘ,  ως μέλος.

γ. Νάνος Γεώργιος του Δημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος.

δ. Τσαντίλη Ελένη του Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας,  ως μέλος.

ε. Ταραντίλης Πέτρος του Αναστασίου, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, ως μέλος.

Η γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχεται από έναν εκ των κάτωθι:

1. Ζωϊτοπούλου Βασιλική του Μιλτιάδη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ.

2. Γιαννακάκη Ελένη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμ. Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ.

3. Καλδή Μαρία του Ευστρατίου, υπάλληλο του Τμ. Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ.

4. Κουμπουλή Κωνσταντίνο - Άννα του Αντωνίου, υπάλληλο του Τμ. Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ.
 
 Κριτήρια και διαδικασίες για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ

Α. Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμήματα των Τ.Ε.Ι., συνυπολογίζονται τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Η ύπαρξη στο Τμήμα κρίσιμης ομάδας μελών διδακτικού προσωπικού με δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017. Ο ενδεικνυόμενος αριθμός αυτών ανέρχεται σε εννέα (9).

2. Η λειτουργία στο Τμήμα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, από το οποίο να έχει αποφοιτήσει τουλάχιστον μία σειρά αποφοίτων.

3. Η ύπαρξη στο Τμήμα βασικών ερευνητικών υποδομών.

4. Η ανάπτυξη συνεργασιών του Τμήματος με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

5. Το επαρκές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

6. Η εσωτερική και η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, εφόσον υπάρχουν.

Οι διαδικασίες

Β. Για την απονομή της δυνατότητας οργάνωσης διδακτορικών σπουδών από Τμήματα Τ.Ε.Ι., ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Το Τμήμα συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά και τεκμηριωμένα στοιχεία όσον αφορά στην ανταπόκριση στα ανωτέρω καθοριζόμενα κριτήρια. Στο παράρτημα της έκθεσης περιλαμβάνο- νται οι σύνδεσμοι των προσωπικών ιστοσελίδων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και αναλυτικός κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά κατηγορία όπως: σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κρίσης, επιστημονικές δημοσιεύσεις καταχωρημένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κρίσης, επιστημονικές ανακοινώσεις καταχωρημένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα σε συλλογικούς τόμους, μονογραφίες, ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, συλλογικοί τόμοι, κ.λπ.

2. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του επισπεύδοντος Τμήματος στη Σύγκλητο, η οποία αφού εγκρίνει το αίτημα του Τμήματος, το υποβάλλει στον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτεί άμισθες πενταμελείς επιτροπές ανά επιστημονικές θεματικές περιοχές (τεχνολογικών επιστημών μηχανικών, κοινωνικών επιστημών, τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων, επαγγελμάτων υγείας, διοίκησης και οικονομίας, καλών τεχνών), από μέλη Δ.Ε.Π., με σκοπό να εισηγηθούν την έγκριση ή όχι του αιτήματος κάθε Τμήματος.

4. Οι επιτροπές εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των αντίστοιχων αιτημάτων και εκθέσεων, γνωμοδοτούν τεκμηριωμένα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν εγκρίνεται το αίτημα οργάνωσης διδακτορικών σπουδών, η σχετική απόφαση του Υπουργού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχόλια (12)

 
Απόφοιτος
17 Οκτ 2018 07:31

@Φιλιώ

Φιλιώ,το σχόλιό μου ήταν ειρωνικό προς τον Υπουργό μιας και αυτός είχε πει κάποτε το ανεπανάληπτο: οτι η διαφορά των πτυχίων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων είναι το πρεστίζ.Συμφωνώ φυσικά απόλυτα μαζί σου.

Με εκτίμηση

 
Φιλιώ
16 Οκτ 2018 19:14

@Απόφοιτος

Ποιο πρεστιζ ακριβώς? Σύμφωνα με τα διεθνή τεκταινόμενα η ειδοποιός διαφορά μεταξύ ενός πανεπιστημιακού Ιδρύματος με ένα άλλο Ίδρυμα πχ Πανεπιστημίου εφαρμοσμένων Επιστημών είναι ότι το πρώτο παρέχει διδακτορικά ενώ το δεύτερο όχι. Το μοναδικό πρόβλημα που αυτήν την στιγμή υπάρχει στα ελληνικά ΑΕΙ (ΤΕΙ και Πανεπιστήμια) είναι ότι υπάρχουν τμήματα που έχουν υποδομές και επίπεδο προσωπικού και φοιτητών για να παρέχουν διδακτορικά. Αν αυτό γίνει και δοθούν και επαγγελματικά δικαιώματα ανοίγει και ο δρόμος για άλλες διαδικασίες όπως η κατάργηση ΠΕ-ΤΕ. Καταλαβετε το! Η δυνατότητα ενός Ιδρύματος να παρέχει τρίτο κύκλο σπουδών = Έρευνα, σηματοδοτεί την υπόσταση του ως Πανεπιστήμιο !Αρα τμήματα ΤΕΙ που θα πάρουν το ΟΚ, έχουν διαφορετική υπόσταση και έμμεσα γίνονται πανεπιστημιακά.

 
Σοφία
16 Οκτ 2018 19:09

@ΤΕΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Διάβασε τον νόμο για την ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΙ απ'το 2001, και μετά έλα να ρωτήσεις ξανά.

 
ΤΕΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
16 Οκτ 2018 18:40

ΑΦΟΥ ΤΑ ΤΕΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ή θα καταργηθούν όλα σε λίγους μήνες λόγω της ενοποίησης τους με τα ΑΕΙ. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά.

 
TEI Kρήτης
16 Οκτ 2018 12:41

Μόνο το ΤΕΙ Κρήτης παραμένει, από τα παλαιότερα και πιο ενεργά ΤΕΙ. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν θα συνενωθεί και αυτό στην επόμενη φάση.

Το καλύτερο θα ήταν να προχωρήσουν οι ενοποιήσεις και να ενισχυθούν οι προπτυχιακές σπουδές, που είναι το βασικό θεμέλιο για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και της οικονομίας τις επόμενες δεκαετίες. Θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό των πανεπιστημιακών πτυχιούχων κάτω των 30 ετών ώστε να είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τα πιο προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη.

Διδακτορικό μπορεί να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια με ανταποδοτική υποτροφία από το ΙΚΥ σε κάποιο καταξιωμένο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Είναι πολύ μεγάλη η παραγωγή διδακτορικών για μια χώρα με το προφιλ της Ελλάδας, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει καταλήξει απλώς μια διέξοδο για την ανεργία για τους κατόχους μεταπτυχιακών...

 
Απόφοιτος
16 Οκτ 2018 11:44

Υπουργέ,να φανταστώ ότι όπως και με τα πτυχία όποιος θέλει μπορεί να αιτηθεί διδακτορικό απο ΤΕΙ και όποιος θέλει μπορει να αιτηθεί διδακτορικό απο Πανεπιστήμιο με μόνη διαφορά το πρεστίζ;Τι να σας πει κανένας.Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο αστειότητας!

 
Nikos
16 Οκτ 2018 10:15

Εκτός του γεγονότος ότι δεν θα υπάρχουν ΤΕΙ για να τρέξουν διδακτορικά (άρα είναι άνευ ουσίας η όλη διαδικασία) είναι και ελλιπής η ανακοίνωση. Που είναι οι άλλες σχολές; Υπάρχουν τμήματα που έχουν καταθέσει εδώ και μήνες το φάκελο για εκπόνηση διδακτορικών αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει καμία κίνηση από το ΥΠΕΘ. Άρα....

 
jimmysb
16 Οκτ 2018 09:53

Τελικά υπήρχε και άλλος δρόμος για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ΤΕΙ αλλά δεν προσφέρθηκε έγκαιρα παρά μόνο όταν εξασφαλίστηκε ότι θα είναι σχεδόν ανύπαρκτα τα ΤΕΙ !

 
Thomas Paschalis
16 Οκτ 2018 08:14

Τι νόημα έχει όλο αυτό? Σε λίγο δε θα υπάρχει ούτε ένα ΤΕΙ.

 
St
16 Οκτ 2018 02:51

Πηγή Wikipedia:

"Το διδακτορικό δίπλωμα (Αγγλικά: doctorate, σε αρκετές περιπτώσεις αναφερόμενο και ως PhD - Philosophy Doctorate) είναι ένα πτυχίο ανώτατων μεταπτυχιακών σπουδών το οποιο απονέμεται από πανεπιστημιακά ιδρύματα"

Ήρθε η ώρα να φανούν τα "καλά" απ'τά "κακά" ΤΕΙ και να κλείσουν στόματα. Χρόνια τώρα μιλάμε για τμήματα ΤΕΙ De facto Πανεπσοτημιακα.

 
Ερώτημα
16 Οκτ 2018 00:37

γιατί κάνει τις Επιτροπές? θα υπάρχουν ΤΕΙ για να κάνουν διδακτορικά? Δεν τα απορροφά, καταργεί? για ποιό λόγο το κάνει αυτό?

 
Ασαφή κριτήρια
16 Οκτ 2018 00:03

Σχετικά με την κρίσιμη ομάδα μελών ΔΕΠ με δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής: Ο αριθμός πρέπει να αυξηθεί στα 15 μέλη.

Όλα τα υπόλοιπα κριτήρια είναι ασαφή.

Τι ορίζεται ως «επαρκές δημοσιευμένο έργο» για έναν καθηγητή που ήδη υπηρετεί σε μόνιμη θέση πάνω από δεκαετία; Πώς εξελέγει καταρχάς σε αυτή τη θέση;

Είναι απαραίτητο να γίνουν νέα ανοικτά εκλεκτορικά ώστε άξιοι ερευνητές να διεκδικήσουν θέσεις. Αλλιώς, απλώς ανακυκλώνεται το ίδιο, παλιό σύστημα επετηρίδας στις προαγωγές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.