Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία: Σκέψεις και Προτάσεις

Δημοσίευση: 17/10/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Σε λίγο καιρό ξεκινούν οι διαδικασίες για την στελέχωση των Κέντρων  Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ), που ως θεσμός διαδέχονται τον θεσμό των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

Τα ΚΠΕ υπήρξαν ένας θεσμός που ξεπέρασε τα 25 χρόνια λειτουργίας, που έχει διαχειριστεί εκατομμύρια δραχμών και ευρώ, που απασχόλησε χιλιάδες εκπαιδευτικούς ενημερώνοντας-εκπαιδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές των δύο πρώτων βαθμίδων και επιμόρφωσε επίσης αρκετές δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικών. Ο απολογισμός θα λέγαμε ότι είναι θετικός, αφού παρείχαν, κάθε χρόνο,  περιβαλλοντική ενημέρωση σε περισσότερες από εκατό χιλιάδες παιδιά, σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, ενώ μετά την μερική αλλαγή του προσανατολισμού τους, ενημέρωσαν για μια ποικιλία θεμάτων και τις τοπικές κοινωνίες.

Ωστόσο, η λειτουργία τους δεν ήταν χωρίς προβλήματα. Θα απαριθμήσουμε ενδεικτικά κάποια από αυτά, με μοναδικό στόχο, να μην επαναληφθούν στον νέο θεσμό των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

1.    Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα ήταν διαχρονικά η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών-μελών των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ. Υπήρχε δεν έπαψε να υπάρχει το φαινόμενο της επιφοίτησης. Παράδειγμα: Κάποιος συνάδελφος που εργαζόταν σε ένα σχολείο, όπου δεν έκανε τίποτε  σχετικό με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφορία, αποσπάται (φυσικά μετά από αίτηση και επιλογή) σε ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αυτόματα αποκτά την ικανότητα να επιμορφώνει εκπαιδευτικούς. Αυτό το στοιχειώδες, δηλαδή η δυνατότητα επιμόρφωσης ενηλίκων, παρέχεται από τον ΕΟΠΠΠΕΠ μετά από εξετάσεις και μικροδιασκαλία. Παντού, εκτός από τα ΚΠΕ όπου υπήρχε η επιφοίτηση. Άρα, θα μπορούσε να αποτελεί προϋπόθεση για την απόσπαση σε ΚΠΕ η πιστοποίηση των υποψηφίων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αλλιώς, δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να επιμορφώνουν εκπαιδευτικούς. Πέραν τούτων όμως, θα πρέπει και γι αυτούς τους συναδέλφους να προβλέπεται επιμόρφωση, σχετικά με όσα θα παρέχουν σε εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές./μαθήτριες.

2.    Τα ΚΠΕ αποφάσιζαν να υλοποιήσουν όσα προγράμματα και σεμινάρια θέλουν, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος σχετικά με την αναγκαιότητα, τη σκοπιμότητα, την επάρκεια των πόρων, την επάρκεια του προσωπικού να τα υλοποιήσει, τη θεματολογία του σεμιναρίου ή προγράμματος, το περιεχόμενο, τους ομιλητές, το κόστος κα. Θεωρούνται δηλαδή τα ΚΠΕ απολύτως αυτάρκη και αυτοκατευθυνόμενα στο ζήτημα της υλοποίησης προγραμμάτων και σεμιναρίων. Αυτό εξηγεί άλλωστε και τη θεματολογία των σεμιναρίων. Από τη θεματολογία καταλαβαίνει κανείς τις ειδικότητες των μελών της παιδαγωγικής ομάδας. Αυτό το ζήτημα πιθανώς να αντιμετωπιστεί με την εποπτεία των ΚΕΑ από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.

3.    Τα ΚΠΕ μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης είχαν υπερεπάρκεια πόρων. Όλοι γνωρίζουν τα τζίπ που ταξίδευαν σε όλη την Ελλάδα παρέχοντας υπηρεσίες επιμόρφωσης από ΚΠΕ σε ΚΠΕ. Στο διάστημα μεταξύ 2005-2009 τα παλαιά ΚΠΕ μπορούσαν να έχουν μέχρι 9 εκπαιδευτικούς στην παιδαγωγική ομάδα και προϋπολογισμό 100-130.000 ευρώ. Η εποχή λοιπόν των παχέων αγελάδων έχει παρέλθει, αλλά πάλι τα περισσότερα ΚΠΕ χρηματοδοτούνται επαρκώς. Όμως, μάλλον δεν γινόταν έλεγχος σκοπιμότητας των δαπανών, με αποτέλεσμα με τα ίδια χρήματα άλλα ΚΠΕ να κάνουν (πχ.) δέκα σεμινάρια και άλλα μόνο δύο. Για παράδειγμα, όταν διοργανώνονται σεμινάρια,  συχνή πρακτική ήταν να καλούνται στελέχη άλλων ΚΠΕ, καθώς και Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να παρέχουν τις επιστημονικές τους γνώσεις (με πληρωμένα ταξίδια κτλ), αντί να προσκαλούνται επιστήμονες εγνωσμένου κύρους να φωτίσουν τους εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται. Προφανώς και κλήθηκαν πολλοί τέτοιοι επιστήμονες, όμως τα μέλη των άλλων ΚΠΕ (και αρκετοί Υπ. Π.Ε.) ήταν πάντα παρόντα και πολυάριθμα…. Με τον τρόπο αυτό, χωρίς λόγο, το κόστος των σεμιναρίων ήταν υψηλό. Μια ματιά στον κατάλογο των ομιλητών στα σεμινάρια των ΚΠΕ, μπορεί να αποκαλύψει τη συχνότητα και την κατεύθυνση των ταξιδιών που ελάμβαναν χώρα για την υλοποίηση σεμιναρίων. Να αναγνωρίσουμε όμως ότι τα τελευταία χρόνια έγινε προσπάθεια περιορισμού του απαράδεκτου αυτού φαινομένου, χωρίς όμως να εξαλειφθεί. Άρα, στην εποχή των ισχνών αγελάδων το Υπουργείο θα πρέπει να εξορθολογήσει τη χρηματοδότηση των ΚΠΕ. Μια επιτροπή από εμπειρογνώμονες της Π.Ε.-ΕγΑ, που δεν έχουν εμπλακεί με τα ΚΠΕ, αλλά διαθέτουν γνώση και πείρα του αντικειμένου, μπορεί, αξιοποιώντας στοιχεία που θα αντλήσει από τα απολογιστικά στοιχεία των ΚΠΕ, να βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα που θα βοηθήσουν τον νέο θεσμό των ΚΕΑ να βηματίσει με ασφάλεια στη νέα εποχή. Άλλωστε, εφόσον κλείνει τον κύκλο του ο θεσμός των ΚΠΕ, είναι λογικό να γίνει η τελική αξιολόγησή του.  

Η εποχή των ΚΕΑ

Τώρα ξεκινά μια νέα εποχή με τα ΚΕΑ, σε καθένα από τα οποία προβλέπεται η απασχόληση μέχρι 9 εκπαιδευτικών, δηλαδή περισσότερων από όσους προβλεπόταν για τα ΚΠΕ. Όμως πρέπει να συνυπολογίσουμε εδώ την κατάργηση των Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων (που ο χρόνος θα δείξει την ορθότητα ή μη της απόφασης). Βέβαια, να σημειώσουμε πως η οριζόντια κατανομή των ΚΕΑ στην επικράτεια, ένα ανά Περιφερειακή Ενότητα, είναι αναποτελεσματική. Πολύ απλά, η αναλογία των ΚΕΑ θα πρέπει να συναρτάται άμεσα με τον μαθητικό πληθυσμό που πρόκειται να εξυπηρετήσουν, κάτι που είναι προφανές, αλλά δεν ισχύει. Πιστεύουμε ότι στην  Αττική και στην Θεσσαλονίκη πρέπει να αυξηθεί πολύ ο αριθμός των ΚΕΑ και πιθανώς να υπάρχουν Δήμοι που ευχαρίστως θα τα φιλοξενούσαν.

Το πρώτο που έχουμε να σημειώσουμε είναι η σχετική ασάφεια του θεσμικού που έχει παρουσιαστεί (ν 4547/18 άρθρο 12). Πιστεύουμε ότι απαιτείται μια πιο αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των ΚΕΑ, σε σχέση με τα σχολεία που θα εξυπηρετούν, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και το πλαίσιο της επιμόρφωσής τους στην Αειφορία, σε σχέση με τους μαθητές-μαθήτριες που θα υποδέχονται και θα ενημερώνουν-εκπαιδεύουν σε θέματα Αειφορίας, κα.

Εξίσου σημαντικό είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως και με αναλυτικό τρόπο οι σχέσεις των ΚΕΑ με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου έτσι ώστε αφενός να είναι παραγωγική η σχέση αυτή, αφετέρου να υπάρχει αποτελεσματική εποπτεία και καθοδήγηση. Το υπάρχον θεσμικό είναι τόσο ασαφές όσο απαιτείται για να προκύψουν προβλήματα μεταξύ των δύο αυτών θεσμών, ακόμη κι αν υπάρχει πρόθεση καλής συνεργασίας. Η ορολογία που χρησιμοποιείται («παρακολούθηση», «εποπτεία») θα πρέπει να αποσαφηνιστεί με όρους περιγραφής αρμοδιοτήτων και ενεργειών, προκειμένου να είναι εφαρμόσιμη και εφαρμοστέα.

Στελέχωση των ΚΕΑ

Τέταρτο ζήτημα είναι η επιλογή των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα ΚΕΑ. Είναι η πρώτη φορά (μετά από χρόνια) που προβλέπεται η απασχόληση (με απόσπαση από τα σχολεία τους) εννέα (9) εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν σε κάθε ΚΕΑ, δηλαδή συνολικά (περίπου) πεντακοσίων εκπαιδευτικών (με την υποσημείωση πάλι της κατάργησης των Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων). Ακούγεται ότι το θεσμικό που θα ισχύσει για την επιλογή των εκπαιδευτικών αυτών θα είναι το ίδιο με των ΣΕΕ με κάποιες αλλαγές ώστε να βοηθηθούν εκπαιδευτικοί που έμειναν έξω, για λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με τα χρόνια διδακτικής υπηρεσίας.

Αρχικά να πω πως, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καταναγκαστικά έργα σε λατομείο η διδασκαλία και γι αυτό μου φαίνεται ανεξήγητη η στάση κάποιων που πιστεύουν ότι γεννήθηκαν «στελέχη» και δεν πρέπει να μπουν στην τάξη. Πιστεύω ότι για όλες τις θέσεις της εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει το όριο των δύο συνεχόμενων θητειών. Όλοι πρέπει να αναβαπτίζονται στα νάματα της αίθουσας διδασκαλίας. Έτσι, βρίσκω πολύ λογικό άνθρωποι που βρίσκονται στην ίδια θέση πάνω από δώδεκα ίσως και πάνω από 20 χρόνια, να μπουν στην τάξη να διδάξουν, έστω και για μια και μόνη θητεία.

Η ανανέωση του προσωπικού των ΚΕΑ θα πρέπει να είναι εγγυημένη θεσμικά κάτι που θα τα βοηθούσε να κάνουν μια καινούργια αρχή και να δουν το αντικείμενο υπό το πρίσμα των νέων πραγματικοτήτων που ισχύουν στην κοινωνία και στην παιδεία μας.

Μοριοδότηση

Πώς θα γίνει λοιπόν η επιλογή; Πάντα είχα απορίες σχετικά με τη μοριοδότηση των στελεχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και γι αυτό το θέμα γράφω παρακάτω.

Μεταξύ των καθηκόντων όσων υπηρετούν στα ΚΠΕ είναι η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς (ΦΕΚ 1981/2011, άρθρο 7). Άρα αυτό είναι καθήκον και αρμοδιότητα. Αν, λοιπόν, δεν μοριοδοτείται ο εκπαιδευτικός της τάξης για κάθε ώρα που μπαίνει να κάνει μάθημα, με ποια λογική θα πρέπει να μοριοδοτείται ο εκπαιδευτικός των ΚΠΕ που κάνει το σεμινάριο που προβλέπουν τα καθήκοντά του μέσα στο ωράριό του; Προφανώς δεν αναφέρομαι σε εισηγήσεις σε συνέδρια ή σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Επίσης, μεταξύ των καθηκόντων των μελών των ΚΠΕ είναι η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Για το υλικό που παρήγαγαν τα ΚΠΕ (κάποια υλικά εξαιρετικά, άλλα μέτρια) δαπανήθηκαν εκατομμύρια.

Αρκετά από τα υλικά αυτά εκδόθηκαν χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση της ποιότητάς τους πριν εκδοθούν και χρησιμοποιηθούν στα ΚΠΕ για την εκπαίδευση των μαθητών. Από ένα χρονικό σημείο και μετά παίρνουν έγκριση από το ΙΕΠ. Αυτά λοιπόν τα εκπαιδευτικά υλικά μοριοδοτούνται για την κατάληψη θέσεων στα ΚΠΕ. Και όλοι γνωρίζουμε ότι το να αποκτήσει ένα βιβλίο ή εκπαιδευτικό υλικό ISBN είναι θέμα μιας απλής αίτησης. Αν λοιπόν ένας εκπαιδευτικός δημιουργεί σχέδια μαθήματος για την τάξη του, μοριοδοτείται γι αυτά; Όχι. Τότε με ποια λογική μοριοδοτείται ως «συγγραφικό έργο» υλικό που δημιουργείται συλλογικά από την Π.Ο. ενός ΚΠΕ και εκδίδεται-παράγεται με χρηματοδότηση από το ίδιο το ΚΠΕ; Ποιος άλλος εκπαιδευτικός έχει την τύχη να παράγειατομικά ή συλλογικά παιδαγωγικό υλικό το οποίο θα εκδοθεί και επιπλέον θα μοριοδοτηθεί;

Τα ΚΠΕ, ως εκ των αρμοδιοτήτων τους, δημιουργούν Θεματικά Δίκτυα Σχολείων και υπάρχουν δεκάδες τέτοια δίκτυα. Αρκετά από αυτά έχουν κάνει καλή δουλειά, τα υπόλοιπα δεν δικαιολογούν την ύπαρξή τους. Ωστόσο, δικαιολογούν τα ταξίδια στελεχών των ΚΠΕ στις έδρες (ΚΠΕ) των Θεματικών Δικτύων. Έτσι, για παράδειγμα, ένα Θεματικό Δίκτυο εδρεύει στον Άγιο Ευστράτιο(δεν υπάρχει, είναι παράδειγμα). Τα σχολεία του δικτύου προέρχονται από όλη την Ελλάδα. Όταν διοργανώνεται σεμινάριο για τα σχολεία του δικτύου στην έδρα του, τότε οι μεν εκπαιδευτικοί από τα σχολεία-μέλη του δικτύου προκειμένου να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, πληρώνουν τα πάντα από την τσέπη τους (με εξαίρεση καμιά φορά τη διαμονή ή και κάποια γεύματα), ενώ μέλη ΚΠΕ από όλη την Ελλάδα που είναι μέλη της Συντονιστικής ή της Παιδαγωγικής Επιτροπής του Δικτύου, ταξιδεύουν με όλα τα έξοδα πληρωμένα (από τα τεχνικά δελτία). Και τι υπηρεσία προσφέρουν τα ταξιδεύοντα μέλη; Είναι πολύ απλό να το δει αυτό μια επιτροπή που θα μελετήσει τα σεμινάρια που διοργανώθηκαν, να δει ποιοι συμμετέχουν, πόσο συχνά συμμετέχουν, ποιες υπηρεσίες προσφέρουν, πόσο επιστημονικές και επικαιροποιημένες είναι οι υπηρεσίες τους κτλ. Δεν αρκεί λοιπόν που όλα είναι πληρωμένα, επιπλέον είναι και μοριοδοτημένα. Είναι δίκαιο αυτό;

Πέραν τούτων, η Υπουργική Απόφαση που αφορά την ίδρυση δικτύων είναι από το 2005-6.  Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ΡΙΖΙΚΗ αναθεώρηση το νομοθετικό πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας θεματικών δικτύων Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Αυτά τα ζητήματα θα πρέπει ίσως να απασχολήσουν όσους προετοιμάζουν το θεσμικό των ΚΕΑ και το θεσμικό της επιλογής των μελών των ΚΕΑ. Είναι χρήσιμο, εκτός από ανθρώπους που έχουν θητεύσει (επί μακρόν ή επ’ ολίγον) σε ΚΠΕ, να ληφθεί υπόψη και η γνώμη ανθρώπων που γνωρίζουν τα θέματα της Π.Ε., χωρίς να ζουν από αυτήν.

Οι προϊστάμενοι

Τέλος, ένα σοβαρό ζήτημα είναι η επιλογή των Προϊσταμένων των ΚΕΑ. Η πρακτική για τον ορισμό των «Υπεύθυνων Λειτουργίας» των ΚΠΕ ήταν να υποβάλλονται αιτήσεις με πλήρη βιογραφικά και να γίνεται και συνέντευξη. Όποιος είχε τα περισσότερα μόρια οριζόταν Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΠΕ. Αυτό σχετικά πρόσφατα. Παλιότερα μια επιτροπή τριών –τεσσάρωναποφάσιζε την τύχη των ανθρώπων με βάση τις παρέες τους.

Όμως, το θεσμικό πλαίσιο ήταν τέτοιο και διαμορφωνόταν κατά το δοκούν, ώστε όποιος μια φορά έκανε τον Υπεύθυνο, να εκβάλει ρίζες από την καρέκλα, με τρόπο ώστε να μη μπορεί κανείς να τον κουνήσει από τη θέση του, απαγορεύοντας κάθε σκέψη για ανανέωση. Αυτό οδήγησε σε «στελέχη» που έχουν τεράστιο όγκο προσόντων δημιουργημένο με τα χρήματα των ΚΠΕ, μέσα στο ωράριο εργασίας και με το κατασκευασμένο θεσμικό πλαίσιο που ευνοούσε «τα δικά μας παιδιά». Ελπίζω αυτό να τελειώσει.

Τώρα λοιπόν, το νέο θεσμικό προβλέπει την επιλογή του προϊσταμένου του ΚΕΑ ανάμεσα από τα μέλη της παιδαγωγικής του ομάδας. (Ν 4547 άρθρο 25, παρ. 2) «Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής που συγκροτείται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26».  Θα γίνει, δηλαδή, πρώτα η επιλογή και τοποθέτηση των μελών της παιδαγωγικής ομάδας και μετά θα προκηρυχθεί η θέση του Προϊσταμένου, μεταξύ των ήδη τοποθετηθένων μελών της Π.Ο. Μάλιστα, δεν προβλέπεται συνέντευξη με τους υποψήφιους Προϊσταμένους.

Κατά τη γνώμη μου αυτή η ρύθμιση χρειάζεται αναθεώρηση. Όπως ακριβώς γίνεται με τα ΚΕΣΥ, θα πρέπει  να γίνει πρώτα η επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των ΚΕΑ και να ακολουθήσει η επιλογή και τοποθέτηση των μελών των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΕΑ. Στην περίπτωση των μελών των ΠΟ των ΚΕΑ, ίσως να μη χρειάζεται καν η συνέντευξη, αφού μπορεί να γίνει η επιλογή με βάση το βιογραφικό. Πιστεύω ότι είναι πιο διαφανής και πιο δημοκρατική αυτή η διαδικασία και θα εγγυηθεί ότι άνθρωποι με ουσιαστικά και με τυπικά προσόντα θα γίνουν προϊστάμενοι των ΚΕΑ, προωθώντας τον νέο θεσμό στο μέλλον.

Ελπίζουμε, με το άρθρο αυτό, να συμβάλαμε στον προβληματισμό σχετικά με τον νέο θεσμό των ΚΕΑ ο οποίος πρέπει να πετύχει για το καλό των παιδιών και της κοινωνίας, χτίζοντας πάνω στη θετική εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την λειτουργία των ΚΠΕ και αποφεύγοντας τα όποια αρνητικά υπήρξαν.

Είναι ευχή όλων, πιστεύω, η Εκπαίδευση για την Αειφορία και η έκφρασή της το Αειφόρο Σχολείο να εμπεδωθούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενημερωμένων, ευαισθητοποιημένων, αποφασισμένων και ενεργών πολιτών και για τον σκοπό αυτό τα ΚΕΑ μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο.

Σχόλια (25)

 
Διευθυντής
17 Οκτ 2018 12:21

Ο κος Καλαϊτζίδης που επί χρόνια ήθελε να αποσπασθεί σε ΚΠΕ αλλά δεν τα κατάφερε τώρα από τη θέση του συντονιστή που του έδωσε ο Σύριζα βγήκε πάλι σ για να υβρίζει τον πιο επιτυχημένο και καινοτόμο ευρωπαϊκό θεσμό εκπαίδευσης.

Λυπάμαι για τα ΚΠΕ που θα "συντονίζει" ο κος Καλαϊτζίδης και πραγματικά απορώ πως τέτοιοι άνθρωποι διεκδικούν θέσεις συντονιστού σε θεσμούς που δεν τους πιστεύουν και τους διαβάλλουν συνεχώς από προσωπική πικρία που δεν νοούν να ξεπεράσουν.

Καλή θητεία κε Καλαϊτζίδη και θα ήθελα να δω στη συνάντηση που θα έχετε με τους υπευθύνους πως θα αντικρίσετε αυτούς που υβρίζετε.

 
εκπαιδευτικός
17 Οκτ 2018 12:47

Τα ΚΕΑ πλέον δεν θα ασχολούνται μόνο με το περιβάλλον αλλά και με θέματα Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού, Μουσειακής Εκπ/σης κλπ Αρα είναι κάτι διαφορετικό απο αυτό που υπήρχε και περιγράφεται. Όσο για τη στελέχωσή τους δεν βρίσκω γιατί να διαφέρουν τα κριτήρια απο αυτά των άλλων στελεχών.

 
ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ;
17 Οκτ 2018 13:46

Κε Καλαϊτζίδη αν δεν καταλάβατε, είστε πλέον Συντονιστής και ότι έχετε να πείτε καλό είναι να το λέτε στο ΠΕΚΕΣ που ανήκετε. Ως πότε η αυτοπροβολή ;

 
Εκπαιδευτικός
17 Οκτ 2018 14:12

Τα μέλη των ΚΠΕ δε θεωρήθηκαν ποτέ στελέχη εκπαίδευσης και με τον νέο νόμο, στέλεχος εκπαίδευσης θεωρείται μόνο ο υπεύθυνος των ΚΕΑ.
Επίσης για το θέμα με τις συνεχόμενες θητείες, καλό είναι να ξανασκεφτείτε τους 'αιωνόβιους' διευθυντές των σχολικών μονάδων, αλλά και εκείνους που πάντα καταφέρνουν να δουλέψουν σε φορείς εκτός εκτός τάξης.

 
εκπαιδευτικός
17 Οκτ 2018 14:12

Πω πω χολή! Όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια λέει μια παροιμία

 
Εκπαιδευτικός ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
17 Οκτ 2018 17:10

Κύριε Καλαϊτζίδη εκτίθεστε ανεπανόρθωτα άλλη μία φορά

 
ΑΡΧΗ ΑΝΔΡΑ ΔΕΙΚΝΥΣΙ
17 Οκτ 2018 18:20

Κε Συντονιστή γράφετε:
" δεν είναι καταναγκαστικά έργα σε λατομείο η διδασκαλία και γι αυτό μου φαίνεται ανεξήγητη η στάση κάποιων που πιστεύουν ότι γεννήθηκαν «στελέχη» και δεν πρέπει να μπουν στην τάξη. Πιστεύω ότι για όλες τις θέσεις της εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει το όριο των δύο συνεχόμενων θητειών"

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
- Πόσες θητείες ήσασταν διευθυντής σχολείου ;
- Γιατί δεν κάνατε τα λόγια σας πράξη και διεκδικήσατε και για περισσότερες από 2 θητείες (και γίνατε) διευθυντής σχολείου ;
- Η θέση που καταλάβατε δεν είναι θέση στελέχους, στη συνέχεια πολλών άλλων θητειών ως διευθυντής σχολείου ;

ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ.
Αν πιστεύατε αυτά που γράφετε δεν θα καταλαμβάνατε και νέα θέση στελέχους μετά τις περισσότερες από 2 θέσεις σας ως στέλεχος σε άλλες θέσεις.
Θα γυρνάγατε στην τάξη για να κάνετε πράξη τα όσα υποστηρίζετε : " Όλοι πρέπει να αναβαπτίζονται στα νάματα της αίθουσας διδασκαλίας"

 
Τάκης
17 Οκτ 2018 23:23

Ακόμα "Σκέψεις και Προτάσεις" κύριε Καλαϊτζίδη. Είστε συντονιστής τώρα πρέπει να κάνετε έργο. Μην το σκέπτεσθε και πολύ .

 
Νικος
18 Οκτ 2018 08:46

Θα κριθείς από τα έργα σου.Τα παχιά τα λόγια!

 
εκπαιδευτικός ΠΕ70
18 Οκτ 2018 09:53

Μάλλον αυτοί που σχολιάζουν σας ξέρουν τι έχετε κάνει στο χώρο της εκπαίδευσης. Εγώ ως εκπαιδευτικός, με όλα τα χρόνια μέσα σε τάξεις διδασκαλίας, διαβάζω ένα σωστό άρθρο, επιτέλους. Το ποιος το γράφει καθόλου δε με ενδιαφέρει.. (...)

 
ΠΕ02, Πειραιάς
18 Οκτ 2018 14:10

Τι μένος εναντίον του αρθρογράφου!
Μάλλον έχει δίκιο σε όσα καταγγέλλει .
Σας ευχαριστούμε, κε Καλαϊτζίδη για την παρρησία σας.

 
Πολύ εύστοχες παρατηρήσεις
18 Οκτ 2018 14:40

1) Για όλες τις θέσεις της εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει το ΟΡΙΟ των δύο συνεχόμενων θητειών. Όλοι πρέπει να αναβαπτίζονται στα νάματα της αίθουσας διδασκαλίας. Έτσι, βρίσκω πολύ λογικό άνθρωποι που βρίσκονται στην ίδια θέση πάνω από δώδεκα ίσως και πάνω από 20 χρόνια, να μπουν στην τάξη να διδάξουν, έστω και για μια και μόνη θητεία.

2) Το θεσμικό πλαίσιο ήταν τέτοιο και διαμορφωνόταν κατά το δοκούν, ώστε όποιος μια φορά έκανε τον Υπεύθυνο, να εκβάλει ρίζες από την καρέκλα, με τρόπο ώστε να μη μπορεί κανείς να τον κουνήσει από τη θέση του, απαγορεύοντας κάθε σκέψη για ανανέωση.

Στο πρόβλημα της ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ να προστεθεί ότι ίσως θα έπρεπε να νομοθετηθεί ένα ανθρωπίνως λογικό ανώτατο όριο επιλογής του ίδιου προσώπου σε θέση ευθύνης, για παράδειγμα 4 θητείες και όχι πάνω από δύο συνεχόμενες.

Είναι δείγμα σωστού καθοδηγητή (στελέχους της εκπαίδευσης) να ξέρει πότε πρέπει να αποχωρήσει από το προσκήνιο δίνοντας ευκαιρία στη νέα γενιά εκπαιδευτικών να δοκιμαστεί στον ρόλο - μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η συνέχεια του έργου, με ουσιαστικό περιεχόμενο για την πραγματική εκπαίδευση και τη στήριξη της διδασκαλίας μέσα στην τάξη.

Πέρα από αυτό, όλες οι πολιτικές παρατάξεις πρέπει να ελέγχονται αυστηρά για τα "λάθη" (συμπτώματα ευνοιοκρατίας) στις διαδικασίες επιλογής.

 
Πλατάρος Γιάννης
18 Οκτ 2018 15:06

Ο κόφτης θητειών ανεξαρτήτως αξίας των υποψηφίων, είναι ένα σαφώς αντισυνταγματικό μέτρο, του οποίου την αντισυνταγματικότητα, μπορεί όχι μόνο να στοιχειοθετήσει ο «πρωτοετής της Νομικής» αλλά και ένα μειράκιον της οδού Αθηνάς.
Το να βγαίνει κάποιος και να το διακηρύσσει επωνύμως, εμένα μου δημιουργεί και μου εξάγει πολλά απαξιωτικά συμπεράσματα, τα οποία για λόγους σεβασμού στον άνθρωπο δεν διατυπώνω.
Ωστόσο, θα περιοριστώ σε επιφώνημα:
«ΝΤΡΟΠΗ!»
Υ.Γ. Σας παρακαλώ πολύ γράψτε κάποια επιχειρηματολογία για τους κόφτες θητειών, να δείτε τι αντεπιχειρήματα σας έχω!
Πολύ σας παρακαλώ να αποδεχθείτε την πρόσκληση -πρόκληση. Υπόσχομαι να σας το εξηγήσω ήπια και μόνον δι επιχειρημάτων.

 
Παπαΐτσος Σ.
18 Οκτ 2018 15:31

Κύριε Καλαιτζίδη διαπρέψατε στη συνέντευξη διευθυντών στο ΠΥΣΔΕ Πειραιά με 7,87 και με αντικειμενικά μόρια 18. Άλλοι συνάδελφοι με πιο πολλά μόρια απο εσάς έλαβαν στη συνέντευξη 2 και 3 και δεν έγιναν διευθυντές αυτό σας προβλημάτισε καθόλου ?
Εμάς μας προβλημάτισε .
Τώρα σας βλέπουμε και πάλι μετά το αποχαιρετιστήριο άρθρο σας στο https://www.esos.gr/arthra/52017/o-nomos-gia-ta-stelehi-ekpaideysis-meta...
Λυπούμαστε που εκτίθεστε τόσο και μετά από τέτοιες διαδικασίες.

 
δασκάλα
18 Οκτ 2018 19:44

Νομίζω πως η επιλογή των καλύτερων διασφαλίζεται όταν υποψήφιοι για θέσεις στελεχών κρίνονται με βάση τα προσόντα τους και μόνο. Είναι φυσικό δίκαιο και απαραίτητο νέα στελέχη να εκλέγονται αν έχουν περισσότερα προσόντα από τα παλιά. Αν αυτό δε συμβαίνει, σε τι θα ωφεληθεί η εκπαίδευση από την αναγκαστική παύση στελεχών που έχουν συμπληρώσει 2 θητείες για να αντικατασταθούν από συναδέλφους με λιγότερα προσόντα; Η αλλαγή προσώπων και φυσιογνωμιών είναι το ζητούμενο για την παιδεία μας; Θα βελτιωθεί με το ράβε ξήλωνε χωρίς εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση;

 
Παπαΐτσος Σ.
18 Οκτ 2018 22:17

Θα παρακαλέσουμε πολύ τον κ. Καλαιτζίδη να μας απαντήσει αν έχει σχέση με την ΜΚΟ AEIFORUM. Στις "εκδόσεις" στην σελίδα της ΜΚΟ αυτής φαίνεται παντού το όνομά αυτό. Είναι ο ίδιος ή συνωνυμία ?

 
Θητεία στελεχών
18 Οκτ 2018 22:37

Είναι δυνατόν να υποστηρίζει κάποιος υπεύθυνος ότι σε μια οκταετία είναι ρεαλιστικά αδύνατον να εμφανιστούν ικανοί αντικαταστάτες του;

Το σύστημα των κριτηρίων πρέπει να είναι τέτοιο που να ΜΗΝ πριμοδοτούνται κατά προτεραιότητα οι ήδη κάτοχοι των θέσεων αυτών. Πρέπει να τεθεί η ασφαλιστική δικλείδα (έμφαση σε τυπικά προσόντα που δεν κατακτώνται αποκλειστικά με την κατοχή των θέσεων) ώστε σε κάθε διαδικασία εκλογής η ανανέωση του προσωπικού να είναι εξασφαλισμένη - για παράδειγμα, σε ποσοστό 20% ή 30% ή όποιο άλλο κριθεί κατάλληλο για την ομαλή συνέχεια.

Αλίμονο όμως για τη χώρα αν τα στελέχη της εκπαίδευσης είναι σε ποσοστό 90% άνθρωποι που πλησιάζουν την συνταξιοδότηση. Ακόμα κι αν κάποιος εκλεγεί σχετικά νέος, στα 35-40 του (για να είναι κάτοχος διδακτορικού και να έχει την απαιτούμενη προϋπηρεσία), μετά από 20 χρόνια θητείας θα πλησιάζει τα 60 χρόνια.

Δεν είναι αρκετά 15 ή 20 χρόνια (4 ή 5 τετραετείς θητείες) για να παρουσιάσει κάποιος άρτιο έργο; Η επέκταση της θητείας δεν μπορεί να μετρά περισσότερο από την ανάγκη νέοι επιστήμονες-εκπαιδευτικοί να παρουσιάσουν με τη σειρά τους το δικό τους έργο: Το όφελος ξεπερνά κατά πολύ τις όποιες ανησυχίες για ενδεχόμενο έλλειμμα ηγεσίας.

Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει επίσης και σε άλλους χώρους, όπως για τους βουλευτές στο Κοινοβούλιο, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες κ.α.: ένα μέγιστο όριο θητείας (3 ή 4 τετραετίες), με μόνο δύο εξ αυτών συνεχόμενες. Πάλι, 8 συνεχόμενα χρόνια και 16 συνολικά στο ίδιο πολιτικό αξίωμα, πρέπει είναι αρκετά για οποιοδήποτε σύστημα στηρίζεται σε ΔΟΜΕΣ τις οποίες υπηρετούν τα ΠΡΟΣΩΠΑ, και όχι το ανάποδο.

Και εκεί, όπως και στο σύστημα της εκπαίδευσης, τα οφέλη είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από το ρίσκο.

 
Φ.Φ.
19 Οκτ 2018 09:42

Η επαγγελματική εξέλιξη είναι ακριβώς αυτό: εξέλιξη! Δεν είναι να γυρίζεις στην αφετηρία μετά από ένα αγώνα ζωής για αυτή την εξέλιξη!
Όσο για την ανανέωση στελεχών, αυτή μπορεί να επιτευχθεί με το να μη χρειάζονται 'είκοσι και' χρόνια προϋπηρεσίας και με το να μην μοριοδοτούνται θητείες σε θέσεις ευθύνης.

 
Επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτικών
19 Οκτ 2018 13:31

Να μην μοριοδοτούνται θητείες σε θέσεις ευθύνης - αλλά κανείς δεν το έχει νομοθετήσει ακόμα αυτό. Αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο...

Δεν μπορεί να θεωρείται επαγγελματική εξέλιξη μια θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου λες και είναι μια διευθυντική θέση σε μια επιχείρηση.

Είναι πρωτίστως μια συμβουλευτική-διοικητική θέση στον χώρο της Παιδείας και θα έπρεπε να ευνοείται η προώθηση μεγάλου μέρους του προσωπικού σε αυτή (με βάση τα τυπικά προσόντα, εννοείται). Δεν εξυπηρετεί κανέναν παιδαγωγικό στόχο η μονιμότητα σε αυτές τις θέσεις.

Όταν όμως οι αποχωρήσεις πλησιάζουν τις 20.000 τα τελευταία επτά έτη, οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών που γίνονται με το σταγονόμετρο και ο μέσος όρος ηλικίας των δασκάλων και των καθηγητών αυξάνεται ανησυχητικά το τελευταίο πράγμα που πρέπει να συζητάμε είναι η ατομική ανέλιξη σε μια "καρέκλα".

Αναρωτήθηκε κανείς με δεδομένους τους σχεδόν μηδενικούς ρυθμούς διορισμών εαν την επόμενη τετραετία υπάρχει καταρχάς νέο προσωπικό να αναλάβει αυτές τις θέσεις ευθύνης;...

https://www.esos.gr/arthra/56011/19522-apohoriseis-apo-ti-deyterovathmia...

https://www.esos.gr/arthra/56452/ptyhes-tis-deyterovathmias-ekpaideysis-...

 
@Να μην μοριοδοτούνται θέσεις ευθύνης
19 Οκτ 2018 21:27

Παγκόσμια στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα οι προηγούμενες θέσεις ευθύνης λαμβάνονται σοβαρά υπ όψη για πρόσληψη ή προαγωγή.Παγκόσμια το τονίζω.Επί πλέον και στην Ελλάδα στον δημόσιο τομέα όποιος παίρνει προαγωγή ποτέ μετά δεν θα επιστρέψει στην αρχική του θέση.Δέστε τους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας,των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειών.Η μοριοδότηση στην θέση ευθύνης είναι υψηλότατη και ποτέ ο Προιστάμενος Διοικητικού Προσωπικού δεν θα επιστρέψει απλός υπάλληλος.Ποτέ των ποτών.Αυτό συμβαίνει μόνο στην εκπαίδευση.Η πρόταση σας λοιπόν είναι εκτός παγκοσμίου πραγματικότητας οποιοδήποτε πολιτικού συστήματος και απορώ πως την σκέφτηκε μορφωμένος.

 
Εκπαιδευτικός
19 Οκτ 2018 21:36

@Επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτικών.Η επαναστατική σας πρόταση μου θυμίζει τον αριστερό που θέλει κατώτατο μισθό 1.500 ευρώ και έχει σαν ιδεολογικό πρότυπο την Βενεζουέλα και την Κούβα όπου ο μισθός είναι 10 ευρώ και το επίπεδο ζωής βρίσκεται στην δεκαετία του 1950.

 
Κατάλληλα κριτήρια εξέλιξης Συντονιστών
20 Οκτ 2018 00:32

Ο Πρύτανης ενός Πανεπιστημίου, ο Κοσμήτορας μιας Σχολής και ο Πρόεδρος ενός Τμήματος δεν οφείλουν να επιστρέψουν ως καθηγητές στο διδακτικό και ερευνητικό τους έργο μετά τη λήξη της θητείας τους;...

Αντίστοιχα, και η θέση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (παλιότερα Σχολικού Συμβουλου) ΔΕΝ πρέπει να λειτουργεί ως ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ.

Το ουσιώδες ζήτημα λοιπόν είναι τα κριτήρια εξέλιξης να μην είναι τέτοια που στην πράξη να αποκλείουν τη διεκδίκηση της θέσης από τους νέους υποψηφίους και να πρέπει να περιμένουμε τη συνταξιοδότηση όλων των προηγούμενων "αναντικατάστατων" στελεχών για να υπάρχει ανανέωση προσώπων.

Οι δομές πρέπει να υπηρετούνται από τα πρόσωπα. Το ζήτημα είναι διαχρονικό και διακομματικό, δε σχετίζεται με τις ισχύουσες ή τις προηγούμενες επιλογές στελεχών - πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε α) να τηρούνται αυστηρά τα τυπικά προσόντα επιλογής β) να αυξηθεί ο ρυθμός ανανέωσης σε θέσεις ευθύνης.

Άνθρωποι με τυπικά προσόντα υπάρχουν, και ολοένα και θα αυξάνονται καθώς οι κάτοχοι διδακτορικού είναι πολύ περισσότεροι από κάθε άλλη δεκαετία. Το ιδιαίτερα ανησυχητικό όμως είναι ότι γενικά μειώνονται οι θέσεις μονιμων εκπαιδευτικών και αυτό είναι που απειλεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.

 
Πλατάρος Γιάννης
20 Οκτ 2018 13:14

Σχολιάζω την πρόταση -τρολιά «να μην μοριοδοτείται η εμπειρία των στελεχών σε θέσεις ευθύνης»
Η -δυστυχώς- μη αυτονόητη επιστημονική απάντηση είναι η εξής:
Η εμπειρία, είναι προσόν. Αντικειμενικό. Και πρέπει να μετρά. Κάμποσο. Το πόσο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να μετρά έτσι ώστε αν κάποιος γίνει μια φορά μετά να γίνεται μόνο με την εμπειρία του για πάντα; Φυσικά όχι. Πρέπει να μετρά λίγο. Πόσο «λίγο;» Τόσο, έτσι ώστε να μην είναι καθοριστικό στην εκλογή του -επιλογή του. Δεν είναι σαφές. Κάνω λοιπόν μια εμπειρική πρόταση:
Να μετρά μια «πλήρης θητεία» ( 3 ή 4 χρόνια) όσο και ένα μεταπτυχιακό. Είναι σαφής η πρόταση; Απάντηση «όχι» Τώρα έγινε ασαφέστερη. Παρακάτω γίνεται σαφής:
Πρέπει να υπάρξει «υπερνόμος» . Δηλαδή νόμος για όλο το Δημόσιο, «γενικός» που να αναλύει αρχές επιλογής . Κάτι σαν Συνταγματική διάταξη. Που να λέει:
α) Η συνέντευξη μετρά 20%
β) Η κάθε είδους εμπειρία στην Υπηρεσία 10%
γ) Η κάθε είδους εμπειρία στην θέση 10%
γ) αντικειμενικά προσόντα 60%
Σύνολο 100%
Είναι αυτό σαφής πρόταση;
ΣΙΓΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ!
Πολλοί που δεν γνωρίζουν Μαθηματικά (και κάποιοι που γνωρίζουν) υποπίπτουν στο σφάλμα να εκλαμβάνουν προτάσεις, αναγνώσεις εξαγγελίες σαν τα προηγούμενα ως ...«σαφή!» ενώ μόνο τέτοια δεν είναι!
Τι δεν είναι σαφές;
Απάντηση:
Το 100%
Που αναφέρεται το 100. Αναφέρεται σε ένα σύνολο θεωρητικών προσόντων που ΔΥΝΗΤΙΚΑ μπορεί να κατέχει κάποιος ή αναφέρεται σε ένα σύνολο προσόντων που ήδη κατέχει κάποιο ποσοστό υποψηφίων προσώπων του Δημοσίου;
Ο καθορισμός του «100» πλέον είναι εύκολος:
***Πάμε στο προσοντολόγιο των εκπαιδευτικών. Την γνωστή βάση δεδομένων, όπου εμφανίζονται τα ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ επί πλέον προσόντα των εκπαιδευτικών.
*** Λαμβάνουμε το 10% των υψηλοτέρων προσόντων επί του πληθυσμού του εμφανιζόμενου προσωπικού.
*** Ο Μ.Ο. των μορίων του 10% του πληθυσμού καθορίζει το 60% των αντικειμενικών προσόντων. Από εδώ βγαίνει και πιο πρέπει να είναι το υπόλοιπο 40% που καθορίζεται από τον νόμο επί υπαρχουσών ανωτάτων ορίων, σε ένα πλαίσιο ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ.
Έχει ακόμα και κάποιες άλλες ασάφειες, αλλά όλες πλέον άρσιμες.
Τα παραπάνω τα γράφω ως μερική απάντηση σε επιστημονικό πλαίσιο για το πώς πρέπει να γίνονται οι επιλογές. Υπάρχουν και άλλα πιο λεπτομερή μοντέλα εφαρμόσιμα και δικαιότερα. Εντός του παραπάνω πλαισίου με το να λαμβάνεται υπ ΄όψιν η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ απαξίωση και μη επικαιροποίηση των γνώσεων με την ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ..
Όλα μπορούν να προβλεφθούν και να νομοθετηθούν .
Όχι φυσικά στην Ελλάδα, απλώς έγραψα το παρόν σχόλιο για να υποδείξω στους θαμώνες του esos.gr ότι υπάρχουν λύσεις επιστημονικές που να είναι και δίκαιες και να βουλώνουν τις κραυγές των λαϊκιστών , των τρολ κτλ
Αλλά.......

 
@ Πλατάρος Γιάννης
20 Οκτ 2018 20:42

1) Ο Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις, οι Κοσμήτορες και οι Πρόεδροι έχουν αποκτήσει λιγότερη εμπειρία από την κατοχή των αντίστοιχων θέσεων;

«Φυσικά και όχι». Σε αυτή την περίπτωση όμως ο νέος νόμος ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΟΡΙΑ στις δυνατότητες εκλογής:

α) Επιτρέπεται η εκλογή ΠΡΟΕΔΡΟΥ για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

β) Επιτρέπεται η εκλογή ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και ΕΩΣ δύο θητείες ΣΥΝΟΛΙΚΑ.

γ) Ο Πρύτανης ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη.
Ο Αντιπρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Αντιπρύτανη.

Το ίδιο πρόσωπο ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες, συνολικά. Οι θητείες που έχουν ολοκληρωθεί στα αντίστοιχα αξιώματα, δυνάμει προϊσχυουσών διατάξεων, συνυπολογίζονται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

2) Η εμπειρία, είναι προσόν. Αντικειμενικό. Και πρέπει να μετρά. Κάμποσο. Το πόσο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να μετρά έτσι ώστε αν κάποιος γίνει μια φορά μετά να γίνεται μόνο με την εμπειρία του για πάντα; Φυσικά όχι. Πρέπει να μετρά λίγο. Πόσο «λίγο;» Τόσο, έτσι ώστε να μην είναι καθοριστικό στην εκλογή του -επιλογή του. Δεν είναι σαφές.

Με το ισχύον όμως πλαίσιο η κατοχή θέσης ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ σε μεγάλο βαθμό ποιοι επιλέγονται σε επομενη διαδικασία εκλογής. Άρα αυτό οφείλει να αλλάξει.

Ελπίζω κάποιοι «μόνιμοι θαμώνες», που γενικώς αρέσκονται σε «υποδείξεις» προς κάθε κατεύθυνση, να μην υποστηρίζουν ότι οι ΣΣ ή οι ΣΕΕ έχουν περισσότερα τυπικά προσόντα από τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές σε Πανεπιστήμιο, με εμπειρία κατάρτισης ΠΠΣ και ΠΜΣ και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, ή ότι η διοικηση ενός ανώτατου ιδρύματος δεν έχει ανάγκη πεπειραμένους ανθρώπους.

Όμως ο νομοθέτης σωστά έκρινε ότι η ΑΝΑΝΕΩΣΗ είναι επωφελέστερη για την μακροπρόθεσμη πορεία των ΑΕΙ και εισήγαγε ασφαλιστική δικλείδα - και φυσικά, «ουδείς αναντικατάστατος».

 
ΖΟΥΓΚΛΑ
31 Δεκ 2018 19:49

Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊμού, τόσο .....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ