Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Το δίκαιο είναι ζόρικο πολύ- Αποκλεισμοί και ασυμμετρίες στις «κρίσεις» Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Αποκλείστηκε το 1/3 των υποψηφίων στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ανατολ. Μακεδονίας Θράκης για γραφειοκρατικούς λόγους
Δημοσίευση: 17/10/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Βαμβούρη Χριστίνα  πρώην Σχολική  Σύμβουλος ΠΕ02 Δράμας
Γερακάκη Παναγιώτα, διευθύντρια του 8ου Δημ. Σχολείου Δράμας
Παπαδοπούλου Ελένη  δασκάλα του Μειονοτικού Δημ. Σχολ. Γλαύκης  Ξάνθη
Παρασχίδης Κυριαζής, πρώην Σχολικός  Σύμβουλος ΠΕ70 Δράμας
Πουρσανίδου Ευρώπη πρώην Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 Ξάνθης

 
Οι νέοι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου που πρόεκυψαν από την κρίση του Συμβουλίου Επιλογής της  Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ανατολ. Μακεδονίας -Θράκης ανέλαβαν τα νέα τους καθήκοντα .

Ωστόσο, δώδεκα εκπαιδευτικοί (7 από A/θμια,  και 5 από  B/βαθμια) στην παραπάνω  Περιφερειακή  Δ/νση αποκλειστήκαμε από την διαδικασία κρίσεων, είτε επειδή παραλείψαμε να δηλώσουμε στην αίτηση μας την επιλογή κλάδου  που επιθυμούσαμε, είτε επειδή δεν υπήρχε υπογραφή στην υπεύθυνη δήλωση.  Οι ενστάσεις μας δεν  έγιναν αποδεκτές γιατί πράξαμε  τα ΄΄τρομερά  λάθη΄΄ να μην σημειώσουμε από παραδρομή,  την επιλογή  κλάδου ή να υπογράψουμε.   Το ίδιο λάθος βέβαια, έκαναν και οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ( Δράμας – Καβάλας- Έβρου- Ξάνθης – Ροδόπης ), όταν έλεγξαν τις αιτήσεις μας και δεν είχαν επισημάνει τις  παραλείψεις  για να τις διορθώσουμε πριν την λήξη της προθεσμίας.

Κατανοούμε τον φόρτο  εργασίας των συναδέλφων και των διοικητικών που εργάζονται στις τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όμως, αν και 12 υποψήφιοι αποκλειστήκαμε από τη διαδικασία, τα λάθη συγχωρούνται στη διοίκηση όχι στους διοικούμενους.  Όσο υπεύθυνοι είμαστε εμείς με την αβλεψία μας, άλλο τόσο είναι και οι Διευθύνσεις που είχαν να κάνουν τον τελικό έλεγχο. Επίσης, δεν μπορεί μόνο στην Περιφέρεια Εκ/σης  Ανατ. Μακεδ.-Θράκης να παρουσιάστηκαν αυτές οι άνευ ουσίας στην αίτηση παραλείψεις και σε άλλες Περιφέρειες να μην συνέβησαν, άλλα εκεί, μάλλον, διορθώθηκαν πάραυτα.

Και ερχόμαστε στο χωρίς ουσία: η παράλειψη της επιλογής κλάδου στην αίτηση για τους συντονιστές εκπαίδευσης και η εκ παραδρομής παράλειψη υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση, δεν αποτελούν ΄΄θανάσιμα αμαρτήματα΄΄ που επιφέρουν την ΄΄καρατόμηση΄΄ κάποιων υποψηφίων. Δεν προσκομίσαμε πλαστά έγραφα ή διφορούμενα στοιχεία, δεν ξεγελάσαμε κανένα, αλλά  κάναμε συνηθισμένα λάθη  που πάντα διορθώνονται στις  αιτήσεις,  αφού επισημανθούν από αυτούς που τα ελέγχουν. Τα λάθη σε έγγραφα ή παραλείψεις είναι κάτι καθημερινό στο δημόσιο, συχνά ανακοινοποιούνται  έγγραφα στο ορθό , για μας όμως το ορθό, ήταν ο αποκλεισμός .

Οι ενστάσεις μας απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο Επιλογής της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατ.  Μακεδονίας  Θράκης  με την απόφαση– Α.Π. 6779/16-7-2018» όπου αναφέρεται  ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (2-7-2018) δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Ωστόσο, δεν αποτελούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά σε καμία περίπτωση  η αίτηση ή η συμπλήρωση του κλάδου των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ή η έλλειψη υπογραφής, διότι δεν προσδίδεται στον υποψήφιο κάποιο προσόν ή ιδιότητα. Άλλα έγγραφα αποτελούν δικαιολογητικά προσόντων όπως μεταπτυχιακά, αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, προϋπηρεσίας, αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης κ.λ.π.)  

Προσπαθούμε  να κατανοήσουμε το σκεπτικό αυτής της απόφασης του Συμβουλίου Επιλογής  της Περιφερειακής Δ/νσης Εκ/σης της Ανατ. Μακεδονίας -Θράκης. Αντιλαμβανόμαστε  τη διάθεση τους για σύννομες διαδικασίες, αλλά εδώ δεν είναι σύννομη αλλά εσφαλμένη ερμηνεία, γιατί πουθενά στον νόμο δεν αναφέρονται οι παραλείψεις στις αιτήσεις, αλλά η απαγόρευση υποβολής δικαιολογητικών μετά  το τέλος της προθεσμίας. Θεωρούμε ότι  μόνο φοβικά ως προς την εγκυρότητα  και γραφειοκρατικά λειτούργησε το συμβούλιο επιλογής. Σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα, των Ιονίων Νήσων, σε ανάλογες παραλείψεις έγιναν δεκτές οι ενστάσεις.  

Αυτά συνέβησαν στην πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής, στην δεύτερη φάση στις 2/8/12018 μετά την απόρριψη των ενστάσεων μας διαπιστώθηκε καθυστερημένα  ότι ένας ακόμα  υποψήφιος για συντονιστής εκπαιδευτικού έργου παράλειψε και αυτός την επιλογή κλάδου. Το λογικό ήταν να αποκλειστεί και αυτός από τη διαδικασία, αλλά αντίθετα η ένσταση  του έγινε αποδεκτή, γιατί όπως μάθαμε  υπήρχε κάποιο άλλο έγγραφο, όχι η αίτηση, σύμφωνα με το οποίο δηλώνονταν η επιλογή του κλάδου.

Και εδώ προκύπτουν  τα  ερωτήματα,  γιατί οι δικές μας ενστάσεις κατηγορηματικά απορρίφθηκαν; Γιατί η ένσταση των άλλου υποψηφίου έγινε αποδεκτή αφού είχε την ίδια παράλειψη (επιλογή κλάδου); Γιατί ένα άλλο έγγραφο από την αίτηση, εκ των υστέρων, πιστοποιεί την επιλογή κλάδου στον συνυποψήφιο  και όχι τα δικά μας έγγραφα, όπου τόσο στις ενστάσεις όσο και στην μετέπειτα αίτηση θεραπείας και στη δήλωση του νόμου 1599 που καταθέσαμε, ορίσαμε σαφώς την επιλογή κλάδου; Γιατί από τα δικά μας  χαρτιά και δικαιολογητικά δεν συνάγεται το ενδιαφέρον μας για την επιλογή κλάδου; Γιατί αυτή η διακριτή  διαφοροποιημένη και μη ενιαία στάση απέναντι μας  από τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής. Είναι σύννομη αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση σε συνυποψήφιους;
Επίσης,  γιατί τα Συμβούλια Επιλογής Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου   παρουσιάζουν διαφοροποιημένη και αυτόνομη λειτουργία στις διάφορες Περιφέρειες Εκ/σης;  Δεν είναι ο νόμος ίδιος και ίσος απέναντι σε όλους;   Πώς έγινε από την αρχή αποδεκτή η ένσταση  για την παράλειψη κλάδου υποψήφιας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, καθώς και η ένσταση υποψήφιας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής για την παράλειψη υπογραφής;

Δεν καταφερόμαστε εναντίον του συναδέλφου που έγινε δεκτή η ένταση του για την παράλειψη του κλάδου στην αίτηση του. Η αβλεψία για την για την μη επιλογή κλάδου ή για την υπογραφή της δήλωσης είναι άνευ σημασίας και ουσίας για την απόδειξη των προσόντων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, είναι άδικο, εμείς οι υπόλοιποι να συναντάμε αυτή την άνιση συμπεριφορά του Συμβούλιου Επιλογής. Τι να σκεφτεί κανείς ότι κάποιοι θεωρούνται πιο ίσοι από εμάς τους αποκλεισμένους; Ο νόμος για την επιλογή των συντονιστών αυτοακυρώνεται από τέτοιες ασύμμετρες πρακτικές του συγκεκριμένου Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολ. Μακεδονίας- Θράκης.

Αναρωτιόμαστε, επίσης, πώς οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που μας εκπροσωπούν εκεί μέσα από διάφορες θέσεις, είτε ως διευθυντές εκπαίδευσης, είτε ως αιρετοί, είτε ως διευθυντές σχολείων, κράτησαν τόσο άτεγκτη στάση; Το δίκαιο είναι ΄΄ζόρικο πολύ ΄΄ και απαιτεί τόλμη, αίσθημα  συσχετιστικό, ίσες αποστάσεις, ενιαία στάση, αυτοκριτική,  ρίσκο,  διεκδίκηση και εναντίωση σε ηγεμονικές απόψεις.

Αποκλείστηκε το 1/3 των υποψηφίων στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ανατολ. Μακεδονίας Θράκης  για γραφειοκρατικούς λόγους και  αλλοιώθηκαν τα αποτελέσματα με τον αποκλεισμό 12 υποψηφίων, που οι περισσότεροι από μας συγκεντρώναμε υψηλότατη βαθμολογία. Αλλοιώνεται έτσι  το αποτέλεσμα του πίνακα κατάταξης και παραβιάζεται η αρχή της αξιοκρατίας, καθώς δεν γινόμαστε δεκτοί όχι εξαιτίας κριτηρίων που συνάπτονται με την προσωπική μας αξία και ικανότητα, αλλά εξαιτίας μιας τυπικής παράλειψης, η οποία ουδεμία σχέση έχει με τις γνώσεις και της ικανότητές μας.

Η παράδοξη και άνιση στάση του Συμβουλίου επιλογής έχει κυριαρχήσει σε αυτή την πρώτη κρίση ενός νέου νόμου για την εκπαίδευση, ωστόσο δεν φτάνουν οι νόμοι από μόνοι τους, χρειάζονται και  δίκαιες διαδικασίες .  

Kαι αυτό που απομένει δεν είναι μόνο το αίσθημα της αδικίας, αλλά και η συνάντηση με το παράδοξο, κανείς να μην μιλά,  ούτε οι συνδικαλιστές ούτε οι τοπικοί Σύλλογοι Εκπαιδευτικών.  Και εμείς μικροί κι ασήμαντοι μπρος στο οικοδόμημα της σιωπής, της ανισότητας, των λαθών, της διαφοροποιημένης στάσης, να μην μπορούμε να αποδείξουμε την τεράστια αδικία, τη μεροληψία,  εγκλωβισμένοι σε ΄΄καφκικά΄΄ γραφειοκρατικά αδιέξοδα, σε ματαίωση, σε λόγια και σε μία ακόμη διαδικασία κρίσης  με ασύμμετρη   λειτουργία και αποκλεισμούς.

Σχόλια (10)

 
ΤΙΡΑΝΤΑΚΙΑΣ Ο ΕΚΠΤΩΤΟΣ
17 Οκτ 2018 12:00

Το μπάχαλο είναι ο όρος της δημόσιας διοίκησης στο Ελλαδιστάν όχι εδώ. Σε κάποιες κρίσεις δεν είχα καταθέσει το βιογραφικό μου και με κάλεσαν να το καταθέσω. Αυτό από μια δεξιά κυβέρνηση και όχι από μια "αριστερή" κυβέρνηση. Όμως, όλα έχουν ημερομηνία λήξης και του καιρού γυρίσματα. Απορώ γιατί ο πατέρας μου μαρτύρησε στην Μακρόνησο; Είχε ίδια ιδανικά με αυτούς; Όχι βέβαια. Ήμουν στην Τετάρτη Δημοτικού όταν "κυβερνούσε" η χούντα και τραγουδούσα στο σχολείο: Με σημαίες και με ταμπούρλα... όταν σκοτώνονται η ζωή τραβάει την ανηφόρα….. Ο δάσκαλος πανικόβλητος έστελνε κάποιους συμμαθητές μου για να σταματήσω. Την ίδια μέρα ο πατέρας μου βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση και για μπερντεδάκι. Δυο χρόνια μετά δεν τον ξαναείδαμε. Αν δεν έχεις βιώσει τον πόνο, τι αριστερός να είσαι!
Δεν τον έχω προδώσει από τότε. Σε αυτούς που έκανα σκληρή κριτική και διαφωνούσα ιδεολογικά με κάνανε σχολικό σύμβουλο. Δε θα ξεχάσω τον αείμνηστο Σακαλίδη, που του είχα σύρει τον εξάψαλμο. Πάραυτα, με είχε βαθμολογήσει με 18. Ήταν ψυχούλα. Αυτοί που τους είχα ψηφίσει μερικές φορές με τσάκισαν. Αυτοί δεν είναι βέβαια αριστεροί, αλλά λαϊκιστές γιατί οι πραγματικοί αριστεροί πάνω από όλα είναι Άνθρωποι.

 
Φ.Φ.
17 Οκτ 2018 12:31

Δεν υπάρχει δικαιολογία για όσους υπέγραψαν αυτούς τους αποκλεισμούς. Ιδιαίτερα, όσο αφορά τους Πανεπιστημιακούς και τους αιρετούς.

 
Λίγη Σοβαρότητα παρακαλώ...
17 Οκτ 2018 13:57

Συγνώμη είμαστε σοβαροί; περιμένατε ανυπόγραφη αίτηση να μην αποκλειστεί από τη διαδικασία;
Επιπλέον, σας ενημερώνω ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να παραλάβουν οποιαδήποτε αίτηση, όμως η εγκυρότητα και η ορθότητα των στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά τον αιτούντα!!!
Επιθυμείτε να αναλάβετε ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ και καταθέτετε ανυπόγραφη αίτηση; και αυτό θέλετε να θεωρηθεί υπευθυνότητα; Λυπάμαι αλλά δεν θα έπρεπε να κάνετε καν δημοσίευση με δεδομένο ότι τα παραπάνω γεγονότα σας θίγουν.

 
Φ.Φ.
17 Οκτ 2018 14:07

Η δήλωση - σύμφωνα με το κείμενο - δεν ήταν υπογεγραμμένη, όχι η αίτηση. Μπορεί να ξεφύγει κάτι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους στοιχίσει τρία τουλάχιστον χρόνια χωρίς ανάθεση μιας θέσης αναλόγων προσόντων.

 
Δημήτρης
17 Οκτ 2018 15:04

@Λίγη Σοβαρότητα παρακαλώ...
Ακριβώς αυτό! Λίγη Σοβαρότητα παρακαλώ... (sic).
Όταν ο νόμος ορίζει πως οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ελέγχουν την ορθότητα των αιτήσεων πριν αποσταλλούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις τι δεν είναι κατανοητό;
Σαφώς και ως υπηρεσίες υποχρεωτικά δέχθηκαν τις αιτήσεις των συναδέλφων είτε σωστές είτε λάθος. Δουλειά τους στη συνέχεια ήταν πριν τις αποστείλουν να ελέγξουν την ορθότητά τους.
Το έπραξαν; Προφανώς, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι!
Άρα, λίγη σοβαρότητα παρακαλώ... (χωρίς sic)

 
Κωνσταντίνος
17 Οκτ 2018 16:03

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες... Είναι πασιφανές ότι σε αυτές τις επιλογές έγιναν ΑΔΙΚΙΕΣ ολκής! Πρώτα-πρώτα δε γίνεται σε άλλες περιφέρειες να λειτουργούν αλλιώς και σε άλλες αλλιώς... Δεύτερον, έχουν δίκαιο να λένε ότι στα επίσημα έγγραφα γίνονται συχνά παραλείψεις και γι' αυτό γίνεται η "ανακοινοποίηση στο ορθό"... Είναι ανθρώπινο και σίγουρα δε γίνεται να αποκλείονται υποψήφιοι για τέτοιους λόγους!!! Τρίτον.. Έχουμε όλοι υπόψιν μας τι είδους ερωτήσεις τέθηκαν στους υποψήφιους... Τους ρώτησαν ποια είναι τα πλεονεκτήματα του νέου νόμου και πώς θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς... Τέταρτον... Σε κάποιους δε δόθηκαν τα μόρια που άξιζαν... Και αν ψάξουμε, θα βρούμε κι άλλα... Η λίστα δεν έχει τελειωμό...Απλά αίσχος!!! Όλο το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να ακυρωθεί συλλήβδην! Και να τιμωρηθούν όλοι όσοι ενεπλάκησαν σε αδικίες και παρατυπίες! Οι υποψήφιοι που θίγονται νομικά και ηθικά είναι τόσοι πολλοί και οφείλουν όχι μόνο να υπερασπιστούν την υπόληψή τους!

 
Νικος
17 Οκτ 2018 16:51

Εντάξει εδώ η διοίκηση κάνει κραυγαλέα λάθη.ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.ΠΟΙΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟ;

 
ΕΠ
17 Οκτ 2018 17:19

Κύριε,
πολλές είναι οι φορές που γίνονται λάθη σε επίσημα έγγραφα και γίνεται ανακοινοποίηση στο ορθό. Είναι δυνατόν το 2018 να γίνεται αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης και να αποκλείονται υποψήφιοι όχι για λόγους ουσιαστικούς αλλά για τυπικούς Διυλίζουμε τον κώνωπα και καταπίνομε την κάμηλον. Λίγη σοβαρότητα δε βλάπτει

 
σχολιάζων
18 Οκτ 2018 01:08

και εγώ σχολίασα αρνητικά την αβλεψία της μη υπογραφής και υπευθυνότητα και σοβαρότητα κλπ- έχει βάση πώς να το κάνουμε. αλλά το θέμα της διοίκησης και της γραφειοκρατίας , του εξορθολογισμού κλπ είναι πιο απλό και τραγικό για τη χώρα (σε όλα τα επίπεδα δυστυχώς) : τι νόημα έχουν οι ενυπόγραφες δηλώσεις , οι τυπωμένες αιτήσεις κλπ εν έτει 2018 , όταν έχουμε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης και θα έπρεπε και φάκελο επικαιροποιημένο με τα πλήρη στοιχεία εγκαίρως ... να γυρίζουμε πίσω στις φρυκτωρίες δηλαδή...

 
εκπαιδευτικός
18 Οκτ 2018 09:03

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean