Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Ο π. Πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας προτείνει…

Ανοικτή επιστολή στον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου του πρώην Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας Παναγιώτη Γούλα
Δημοσίευση: 17/10/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως διαπιστώσατε και εσείς με την επίσκεψη σας τον Αύγουστο του 2018 , είναι ένα δυναμικό  ίδρυμα , με 20.300 εγγεγραμμένους περίπου φοιτητές, με σοβαρές κτιριακές υποδομές, 110.000Μ2 κτιριακές εγκαταστάσεις σε: αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, 13 αμφιθέατρα, γραφεία εκπαιδευτικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού,  10 κτίρια σε εστίες φοιτητών, Βιβλιοθήκη  με αναγνωστήρια και λοιπούς χώρους ( 2770Μ2), εστιατόρια με τους λοιπούς αποθεματικούς χώρους για την καθημερινή σίτιση 3.000 φοιτητών, εγκαταστάσεις του αγροκτήματος ( 5 στάβλοι, αποθήκες συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων, στεγασμένα θερμοκήπια, κλειστό Γυμναστήριο (900Μ2, με 378 κερκίδες, με 39 όργανα μυϊκής ενδυνάμωσης σε 2 ανεξάρτητους χώρους, καθώς και 2 αίθουσες χορού , σε ανεξάρτητο χώρο , με υπαίθρια γήπεδα: ποδοσφαίρου, μπάσκετ, Βόλεϊ, τένις),Καφέ- Κυλικείο 500Μ2 στεγασμένο χώρο και 1000Μ2 υπαίθριο, καθώς και παιδικό σταθμό. Οι παραπάνω κτιριακές υποδομές βρίσκονται σε ένα ιδιόκτητο Campus 1300,00  στρεμμάτων ( του ιδρύματος), χωροταξικά κατανεμημένες , με γκαζόν και με δένδρα.

Τα Τμήματα  του ΤΕΙ της Καρδίτσας στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια 7.500 Μ2 ( του ιδρύματος) , σε ένα ιδιόκτητο Campus 35,00  στρεμμάτων. Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων στεγάζεται σε δημόσια κτίρια (πρώην σχολεία).

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στα Τρίκαλα είναι 3.500,00Μ2 αλλά ανήκουν ιδιοκτησιακά στο Δήμο Τρικκαίων.

Στις Συνόδους των Προέδρων  ήσασταν πάντα παρών και μάλιστα συνομιλούσατε μαζί μας , πέραν των 2 ωρών σε κάθε συνεδρίαση. Όλοι οι Πρόεδροι ήταν ενθουσιασμένοι για την απλότητα και το ενδιαφέρον σας να διευκρινίστε και να πείσετε τους διαφωνούντες με επιχειρήματα τεκμηριωμένα.

Καταρχήν θεωρώ ιδιαιτέρα σημαντική́ τη νομοθετική́ πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την συνένωση των τριών ιδρυμάτων (ΤΕΙ Θεσσαλίας και  ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  αλλά απαιτούνται μερικές τροποποιήσεις  για βελτίωση του.

Θεωρώ ότι, οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στα τρία ιδρύματα και οι διαμαρτυρίες  μερικών Βουλευτών αλλά και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  οφείλονται στο λανθασμένο χειρισμό του όλου θέματος, από την ανακοίνωση  Προσχεδίου της συνένωσης των Τριών ιδρυμάτων (ΤΕΙ Θεσσαλίας  και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) από τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε εκείνη την χρονική περίοδο θα έπρεπε  οι διοικήσεις των 3 ιδρυμάτων , να οργανώσουν  ευρεία σύσκεψη με την συμμετοχή  όλων των εμπλεκομένων,   σε πόλη της Θεσσαλίας και  θα έπρεπε να συμμετάσχουν:

•    Ο κ. Υπουργός Παιδείας  και Θρησκευμάτων με τους συμβούλους του.
•    Οι διοικήσεις των τριών ιδρυμάτων  που θα συνενώνονταν
•    Οι Βουλευτές Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  όλων των κομμάτων
•    Οι  Περιφερειάρχες  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
•    Οι Δήμαρχοι Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
•    Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων
•    Οι Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
•    Τα συνδικαλιστικά όργανα των τριών Ιδρυμάτων &
•    Αντιπροσωπείες φοιτητών των τριών ιδρυμάτων

Στην σύσκεψη αυτή θα μπορούσε  να αναλυθεί το σχέδιο συνένωσης των 3  ιδρυμάτων από το Υπουργείο και να συζητηθούν τα πάντα ‘όπως:

•    Από την έδρα του Πανεπιστημίου ,
•     την ανάπτυξη των Τμημάτων σε κάθε Πόλη ,
•    την ίδρυση Ινστιτούτων και διετών προγραμμάτων ,
•    την ένταξη των μελών ΔΕΠ,
•    Επαγγελματικά δικαιώματα των νέων πτυχιούχων όπου προκύπτουν,
•    στέγαση των φοιτητών,
•    χρηματοδότηση και στελέχωση του ενιαίου ιδρύματος ακόμη  και
•    φοιτητικά θέματα που προκύπτουν με την συνένωση, κτλ.

Δυστυχώς η συνάντηση αυτή δεν έγινε με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις, διαμαρτυρίες και εντάσεις .

Κύριε Υπουργέ

Η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων του ΤΕΙ   είναι υπέρ της συνένωσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , αλλά με προτάσεις για διορθώσεις του Νομοσχεδίου.

Ως Πρώην Πρόεδρος --Πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ( θα αναφερθώ μόνο για το ΤΕΙ Θεσσαλίας ),  γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα και τις διαχρονικές προτάσεις των διοικήσεων  για την αναβάθμιση του ιδρύματος  και παρακολουθώντας τις προτάσεις των φορέων, αλλά  και διαβάζοντας όλα τα μηνύματα στην διαβούλευση , νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουν μερικά πράγματα στο Νέο Νομοσχέδιο , διότι  η Ακαδημαϊκή  Κοινότητα του ΤΕΙ Θεσσαλίας  θεωρεί ότι αδικείται κατάφορα και συγκεκριμένα κατά την άποψη μου πρέπει να γίνουν  οι παρακάτω αλλαγές:

1ον ) Να παραμείνει το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων  στην Λάρισα  ( δεν εξηγήθηκε ο λόγος της κατάργησης του), διότι : α) έχει υψηλή βαθμολογία εισακτέων, β)έχει καλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας, γ)έχει σύγχρονες κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές και δ) γίνεται ανεξάρτητο Τμήμα με τον διορισμό 2  μελών ΔΕΠ τα  οποία βρίσκονται στην διαδικασία του διορισμού.

2ον) Να παραμείνει το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων  στην Λάρισα, διότι : α) λειτουργεί πέραν των 40 ετών,  β)έχει καλή απορροφητικότητα στην εργασία, γ)έχει σύγχρονες κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές  δ) έχει καλή φήμη στις Επιχειρήσεις  ολόκληρης της Ελλάδας, &  ε) δεν καταργούμε χωρίς λόγο και αιτία ένα οργανωμένο Τμήμα για να το ιδρύσουμε κάπου αλλού στην Θεσσαλία.

3ον ) Να δοθούν 2 Πολυτεχνικά Τμήματα στην ΣΤΕΦ , (τα γνωστικά αντικείμενα θα τα ορίσει η Συνέλευση των Καθηγητών).

Θεωρώ ότι η Σχολή Μηχανικών αδικείται κατάφορα και η ίδρυση ενός μόνου νέου Τμήματος και μάλιστα Πανεπιστημιακού ,δεν μπορεί να απορροφήσει όλους τους Καθηγητές της Σχολής διότι είναι διαφορετικών  γνωστικών  αντικείμενων.

4ον ) Οι καθηγητές του ΤΕΙ θα πρέπει να ενταχθούν στα Τμήματα τους και όχι στο Γενικό Τμήμα  και από εκεί να εξελιχθούν σε τακτικές θέσεις.

5ον) Στην σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, θα πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο οι καθηγητές των ΤΕΙ.

6ον) Συντάσσομαι με την πρόταση της Ιατρικής Σχολής ότι πρέπει να μείνει μονοτμηματική Σχολή , διότι σε σοβαρά θέματα της Ιατρικής Σχολής  που απαιτούνται αποφάσεις για την λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, δεν μπορούν να μπλοκάρουν τα άλλα Τμήματα,  που ίσως δεν κατανοούν τα θέματα του Νοσοκομείου καλύτερα από τους καθηγητές της Ιατρικής . Η  εμπειρία μου για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας (συνεργάσθηκα άνω των 10 ετών με τα Πανεπιστήμια; Μπάρι και Περούντζιας σε: Κοινά μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ερευνητικά προγράμματα), όλες οι Δημόσιες Ιατρικές σχολές  στην Ιταλία σήμερα, (οι οποίες είναι σε αριθμό 38), είναι μονοτμηματικές, ( η πρώτη Ιατρική Σχολή στην Ιταλία ιδρύθηκε το 1308 στην Περούντζια Ιταλίας, από τον Πάπα Κλήμεντος Ε΄).

Κάτι ξέρουν και οι Ιταλοί στα 710 χρόνια λειτουργίας των Ιατρικών Σχολών.

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

7ον ) Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολόγιας που σήμερα λειτουργεί στην Καρδίτσα ,μεταφέρεται στα Τρίκαλα με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου. Κατά την γνώμη μου   πρέπει να παραμείνει στην Καρδίτσα διότι:

α) Δεν μεταφέρουμε ένα Τμήμα που λειτουργεί στην Καρδίτσα 9 χρόνια  στα Τρίκαλα, και λογικό είναι  να δημιουργεί εντάσεις μεταξύ των δύο πόλεων (Καρδίτσας και Τρικάλων).

β) Το γνωστικό αντικείμενο της Διαιτολογίας –Διατροφής, έχει μικρή σχέση  με το Πανεπιστημιακό Τμήμα των Τρικάλων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, για να αποτελέσουν μια Σχολή όπως ακούγεται το επιχείρημα από την αντίθετη πλευρά.  

γ) Στην Καρδίτσα λειτουργεί το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, το οποίο έχει ταυτόσημο γνωστικό αντικείμενο  με το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής και βοήθησε τα μέγιστα  σε όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του, διότι δεν  έχει μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό ( 2 μέλη ΔΕΠ βρίσκονται σε διαδικασία διορισμού).

8ον ) Τα τμήματα της Καρδίτσας μπορούν να αποκτήσουν μία Νέα Σχολή με το όνομα:  Δημόσιας Υγείας – Τεχνολογίας Τροφίμων και Διαιτολογίας, με τα εξής Τμήματα:

•    Κτηνιατρικής
•    Δημόσιας Υγείας
•    Τεχνολογίας Τροφίμων & Διαιτολογίας

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, μένει στη Καρδίτσα και πρέπει  να ενταχθεί  στην Σχολή Γεωπονίας ( και όχι στην Σχολή Τεχνολογίας ),   διότι το γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές  με την Γεωπονία  ( στο ΑΠΘ η Δασολογία, πάντα ήταν μαζί με την Γεωπονία , καθώς και στα περισσότερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, πάντα είναι στην ίδια σχολή). Λόγου απόστασης της έδρας της Σχολής Γεωπονίας μπορεί και να μείνει στην προτεινόμενη σχολή της Καρδίτσας εφόσον τα μέλη ΔΕΠ δεν έχουν αντίρρηση.

Κατά την γνώμη μου τα Τμήματα της Καρδίτσας θα πρέπει να έχουν δική τους Σχολή, έχουν δίκαιο οι συνάδελφοι και οι φορείς της Καρδίτσας  που την  ζητούν ομόφωνα. Η εμπειρία μου ως Προέδρου --Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι ότι , παρατήρησα πολλά προβλήματα προκύπταν από έλλειψη συντονισμού και επιτήρησης , λόγου μη ύπαρξης Σχολής , ( λειτουργικά θέματα των φοιτητικών εστιών, του φοιτητικού εστιατορίου, βιβλιοθήκης , γραμματειών και γενικού συντονισμού  λειτουργίας των Τμημάτων και την επαφή με τρίτους) . Θεωρώ πολύ αναγκαία και χρήσιμη την ίδρυση μιας Σχολής στην Καρδίτσα.

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

8ον ) Στα Τρίκαλα σήμερα υπάρχουν:
•    Το Πανεπιστημιακό Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο παραμένει &
•    Τμήμα  ΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε (Τρικάλων ), το οποίο καταργείται.

ΠΡΟΤΑΣΗ  

Ο Ασκληπιός υπήρξε αναμφίβολα ο πρώτος Ιατρός του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Γεννήθηκε στις όχθες του Ληθαίου ποταμού, που διασχίζει την πόλη των Τρικάλων (Τρίκκη το αρχαίο όνομα της πόλης).Επικρατέστερη χρονολογία γέννησής του είναι το έτος 1247 π.χ.

Η σύνδεση της πόλης με τον Ασκληπιό - ονομαστό ήταν στην αρχαιότητα το ασκληπιείο της πόλης, "αρχαιότατον και επιφανέστατον" κατά το γεωγράφο του 1ου αι. π.Χ. Στράβωνα - προσέδιδε στην Τρίκκη μια ιδιαίτερη ακτινοβολία στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα της αρχαίας πόλης καλύπτεται από την ομώνυμη σύγχρονη πόλη, καθώς η κατοίκηση σε αυτή υπήρξε αδιάλειπτη ως τις μέρες μας.

Η αρχαιολογική σκαπάνη άρχισε να φέρνει στο φως και να ανασυνθέτει την εικόνα της αρχαίας Τρίκκης από τα τέλη του 19ου αι., όταν (μετά την ανασκαφή του Ασκληπιείου της Επιδαύρου) κινήθηκε το ενδιαφέρον των ερευνητών για την αποκάλυψη και του εξίσου ονομαστού στην αρχαιότητα Ασκληπιείου της Τρίκκης.

Κατά την άποψη μου το Τμήμα που ταιριάζει  για τα Τρίκαλα είναι ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα Φαρμακευτικής , για να συνδεθεί με την ιστορία του Ασκληπιού και τις θεραπείες των ανθρώπων με τα βότανα της περιοχής.

Επομένως στα Τρίκαλα θα ιδρυθεί Σχολή με  την ονομασία Επιστημών Ζωής με τα εξής Τμήματα:

•    Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
•    Τμήμα Φαρμακευτικής &
•    Φυσικοθεραπείας της Λαμίας ( διότι είναι συναφούς γνωστικού αντικειμένου).

9ον ) Αφού η πρόταση  μου είναι η Ιατρική να γίνει μονοτμηματική Σχολή, η Κτηνιατρική και το νέο Τμήμα της Καρδίτσας τη Δημόσιας Υγείας θα αποτελέσουν ανεξάρτητη Σχολή στην Καρδίτσα , απομένουν 3 Τμήματα στην Λάρισα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ανεξάρτητη Σχολή και είναι τα Τμήματα:

•    Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
•    Νοσηλευτικής &
•    Ιατρικών Εργαστηρίων

10ον ) Θα πρέπει το Υπουργείο  Παιδείας ,να ιδρύσει δομές στήριξης για την εύρυθμη λειτουργία  των Τμημάτων: Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, των Εστιών και των εστιατορίων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των Αγροκτημάτων.

11ον ) Να δοθεί  Γενναία χρηματοδότηση για την οργάνωση του Νέου Πανεπιστημίου.

12ον ) Να δοθούν 150  νέες θέσεις  ΔΕΠ για το 2019 και 2020,

Κύριε Υπουργέ

Δείξτε Γενναιοδωρία  και μεγαλείο ψυχής  και για να ισορροπήσουν τα πράγματα , κατά την γνώμη μου, πρέπει να πρυτανεύσει η συναίνεση  και η λογική  και να ικανοποιείστε τις περισσότερες προτάσεις για  το ΤΕΙ Θεσσαλίας ,για να μην αισθάνονται αδικημένοι και για να συνδέστε θετικά το όνομα σας με την γενναία αυτή μεταρρύθμιση των ΤΕΙ.

Με εκτίμηση

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ
Πρώην ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σχόλια (10)

 
ΝΣ
17 Οκτ 2018 22:58

Αγαπητέ κ. Γούλα σας ευχαριστούμε για την ανάλυση και τη πρόταση. Ποιός σας είπε όμως ότι έχετε γνώσεις επί παντός επιστητού; Με ποιό δικαίωμα εκφέρετε άποψη για όλα τα τμήματα και όλες τις σχολές; Μήπως θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικός ιδιαίτερα με τις συνάφειες; Φτάνουν πια οι παντογνώστες σε αυτό το τόπο. Η εμπειρία σας δεν φτάνει για όλα αυτά που αναφέρετε. Περιοριστείτε καλύτερα σε θεσμικά θέματα ή σε επιστημονικά του πεδίου σας και αφήστε τα υπόλοιπα

 
Solwn
18 Οκτ 2018 00:09

ΗΜΑΡΤΟΝ! τι άλλο θα ακούσουμε! Η Σχολή επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων συγχωνευμενη με την διατροφή! Πόσο μυαλό θέλει κάποιος για να καταλάβει ότι μια τέτοια αξιόλογη σχολή είναι κομμάτι Γεωπονίας!

 
Νίκος
18 Οκτ 2018 15:25

Μπράβο! Ένα τμήμα Η/Μ μηχανικών και ένα πολιτικών μηχανικών με πενταετή σπουδές.

 
Προτάσεις για νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
19 Οκτ 2018 14:39

Ενδεικτικά, τρεις παρατηρήσεις:

1) «Μονοτμηματική Σχολή Ιατρικής» (αίτημα #6)

«Στα Τρίκαλα να ιδρυθεί Σχολή με την ονομασία Επιστημών Ζωής με τα εξής Τμήματα: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Λαμίας» (αίτημα #8)

«Η Κτηνιατρική και το τμήμα Δημόσιας Υγείας - ανεξάρτητη Σχολή στην Καρδίτσα, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Νοσηλευτικής και Ιατρικών Εργαστηρίων - ανεξάρτητα Σχολή στη Λάρισα...» (αίτημα #9)

Και γιατί να μην είναι ΟΛΑ τα παραπάνω τμήματα ενταγμένα σε μια ΕΝΙΑΙΑ σχολή Επιστημών Υγείας; Να δημιουργηθούν 3 Σχολές, είναι αυτή ορθολογική πρόταση διαχείρισης;

2) «Να δοθούν 2 Πολυτεχνικά Τμήματα στην ΣΤΕΦ, (τα γνωστικά αντικείμενα θα τα ορίσει η Συνέλευση των Καθηγητών)... με την ίδρυση ενός μόνου νέου Τμήματος δεν μπορεί να απορροφήσει όλους τους Καθηγητές της Σχολής διότι είναι διαφορετικών γνωστικών αντικείμενων» (αίτημα #3)

Δηλαδή, τα γνωστικά αντικείμενα των καθηγητών της ΣΤΕΦ θα καθορίσουν ποια και πόσα θα πρέπει να είναι τα νέα τμήματα... Με γνώμονα την απορρόφηση όλων των νυν καθηγητών ΤΕΙ σε νέες πανεπιστημιακές θέσεις...

Την ίδια στιγμή που λειτουργούν ήδη 5 τμήματα Μηχανικών στην Πολυτεχνική Σχολή στο Βόλο - μεταξύ των οποίων και τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών.

3) «Να δοθούν 150 νέες θέσεις ΔΕΠ για το 2019 και 2020...» (αίτημα #12)

Όλα τα αιτήματα είναι εντελώς ανεδαφικά, αλλά το τελευταίο είναι απλά εξωφρενικό: Ζητείται να δοθούν 150 νέες θέσεις μόνο για το Παν. Θεσσαλίας, όταν συνολικά προκηρύχθηκαν ΜΟΝΟ 500+500 θέσεις μελών ΔΕΠ για ΟΛΑ τα ΑΕΙ (22+ ιδρύματα).

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν υπάρχει ούτε στοιχειώδης επαφή με την κατάσταση των ΑΕΙ.

 
Κωνσταντίνος
19 Οκτ 2018 18:42

Προς προτάσεις γιά νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:
Όσο αφορά τις απόψεις σας γιά το 1,δε συμφωνώ.Η κάθε πόλη θέλει τη σχολή της όχι μόνο γιά λόγους τοπικιστικούς,αλλά γιά γενικότερους ακαδημαϊκούς. Αν δε γίνει τώρα,σίγουρα θα γίνει στο μέλλον.Ήδη,ενώ κατά τη γνώμη μου είναι τριτεύον θέμα,οι καθηγητές της Ιατρικής Λάρισας, επηρεασμένοι απ'αυτά που γίνονται σε κεντρικά πανεπιστήμια,θέλουν αυτόνομη σχολή και αργά ή γρήγορα θα το αποχτήσουν,αφού το θέλει η πλειονοψηφία!
Στο 2ο θέμα που βάζετε,υπάρχουν δύο άκρα:το ένα είναι η ύπαρξη του Γενικού Τμήματος που στοιβάζονται όλοι οι καθηγητές κι απαξιώνονται σύμφωνα με το νομοσχέδιο και το άλλο είναι αυτό που λέτε εσείς,ότι δηλαδή το συμβούλιο της ΣΤΕΦ θα καθορίσει με γνώμονα την πρόσληψη όλων των καθηγητών της,την ίδρυση περισσότερων τμημάτων.Δεν υπάρχει μέση λύση;
Ενώ υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός και κάποιοι από το προσωπικό,πρέπει να προκρίνουμε το ένα ή το άλλο άκρο;
Αντί να καταφύγουμε στην πρόταση του κυρίου Γούλα γιά πρόβλεψη τόσων πολλών νέων θέσεων ΔΕΠ,κι εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας,θα αξιολογήσου με το προσωπικό όχι μόνο από τη ΣΤΕΦ,αλλά κι από άλλες σχολές της Λάρισας και θα φτιάξουμε πραγματικά νέα τμήματα που δε θα έχουν κοινό αντικείμενο με αυτά στο Βόλο.Ένα τέτοιο π.χ. είναι το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ή Οικονομίας &Διοίκησης που θα στηριζόταν σε μέλη ΔΕΠ από τα τμήματα Μηχανολόγων,Ηλεκτρολόγων,Διοίκησης Επιχειρήσεων.Τόσο απλό. Μακριά από εγωισμούς και τοπικισμούς.Δεν τους στέλνουμε όλους στον Καιάδα του Γενικού Τμήματος και κυρίως,δεν οδηγούμε σε απόγνωση τους σπουδαστές αυτών των τμημάτων.

 
Απαξίωση και τοπικισμός Πανεπιστημίων
19 Οκτ 2018 20:15

Δεν υπάρχει μέση λύση για την αντιμετώπιση των τοπικιστικών κριτηρίων ανάπτυξης των ΑΕΙ. Πρέπει να καταπολεμηθούν στη ρίζα τους, αλλιώς μονίμως θα επανερχόμαστε στην ίδια συζήτηση.

Κανένας ακαδημαϊκός λόγος δεν υπαγορεύει να υπάρχουν σχολές σε κάθε πόλη, δεν είναι προς το συμφέρον ούτε των ΑΕΙ ούτε των τοπικών κοινωνιών.

Η δυσλειτουργία και η απαξίωση των επιμέρους τμημάτων που απομονώθηκαν από την έδρα των ΑΕΙ είναι ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΗ πραγματικότητα, μετά από πειραματισμούς δεκαετιών στην Ελλάδα. Φυσικά και δεν μπορεί να επιτραπεί σε κάθε ομάδα καθηγητών τμήματος ή σχολής να αποφασίζει για την πορεία ενός ολόκληρου ιδρύματος, με στόχο τη προώθηση των δικών της συμφερόντων.

Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε να αλλάξουμε κεφάλαιο, να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη και στις νέες δομές.

ΥΓ. Τα τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχουν τα ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ με τους Μηχανολόγους, γι'αυτό και ιδρύθηκαν μόνο στο Πολυτεχνείο Κρήτης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, όπου δεν έγινε εφικτό να ιδρυθεί τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

Στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπάρχει ήδη τμήμα Μηχανολόγων και επομένως η ίδρυση ενός νέου, πανομοιότυπου τμήματος που θα προσφέρει τους ίδιους προπτυχιακούς τίτλους σπουδών είναι απολύτως περιττή.

Το μοναδικό τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και οι πτυχιούχοι του ΔΕΝ αναγνωρίζονται ως μηχανικοί από το ΤΕΕ αλλά εγγράφονται ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο... Αυτά τα λάθη σχεδιασμού προφανώς δεν πρέπει να επαναληφθούν πουθενά αλλού.

 
Ο πρώην πρύτανης σας προτείνει...
20 Οκτ 2018 00:55

Ο τίτλος της ανοιχτής-επιστολής είναι κάπως ατυχής, θυμίζει περισσότερο εκπομπή πολιτιστικού ή γαστρονομικού ενδιαφέροντος παρά άρθρο προτάσεων για εκπαιδευτικά ζητήματα.

Στη συνέχεια, η αναλυτική και εκτενής αναφορά στις υποδομές του campus του ΤΕΙ Θεσσαλίας, από τα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια μέχρι τα γήπεδα και τους στάβλους, δεν προσθέτει κάτι ουσιαστικό στη συζήτηση. Τα πανεπιστήμια δεν επαινούνται επειδή διαθέτουν άρτιες εγκαταστάσεις -θεωρούνται άλλωστε δεδομένες στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού- και προέχουν τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα.

Στον επίλογο, η επίκληση στο συναίσθημα και την υστεροφημία του Υπουργού δίνουν έναν τόνο ικεσίας που πάλι ξεφεύγει από τον σκοπό του κειμένου, την καταγραφή επιχειρημάτων υπερ των προτάσεων.

«Δείξτε Γενναιοδωρία και μεγαλείο ψυχής [sic] και για να ισορροπήσουν τα πράγματα, κατά την γνώμη μου, πρέπει να πρυτανεύσει η συναίνεση και η λογική και να ικανοποιείστε τις περισσότερες προτάσεις για το ΤΕΙ Θεσσαλίας, για να μην αισθάνονται αδικημένοι [sic] και για να συνδέστε θετικά το όνομα σας με την γενναία αυτή μεταρρύθμιση των ΤΕΙ».

...Μόνο που στόχος μιας μεταρρύθμισης δεν είναι να μη νιώθουν «αδικημένοι» οι διάφοροι εμπλεκόμενοι και να μπει στο πάνθεον των εθνικών ευεργετών ο εκάστοτε υπουργός.

Η παραίνεση «να πρυτανεύσει η συναίνεση και η λογική» στην ακαδημαϊκή και χωροταξική οργάνωση των ΑΕΙ είναι απολύτως σωστή · βάσει αυτής θα έπρεπε να απορριφθούν όλες οι παραπάνω προτάσεις του αξιότιμου πρώην πρύτανη και να επανεξεταστούν ως προς το περιεχόμενο και τη στόχευσή τους.

 
Ασκληπιός
20 Οκτ 2018 01:04

«Σχεδιάζουμε γέφυρες εκεί που στερέψαν τα ποτάμια...»

[ Ο Ασκληπιός υπήρξε αναμφίβολα ο πρώτος Ιατρός του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Γεννήθηκε στις όχθες του Ληθαίου ποταμού, που διασχίζει την πόλη των Τρικάλων (Τρίκκη ήταν το αρχαίο όνομα της πόλης)... Η σύνδεση της πόλης με το ονομαστό Ασκληπιείο προσέδιδε στην Τρίκκη μια ιδιαίτερη ακτινοβολία στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο...

Κατά την άποψη μου το Τμήμα που ταιριάζει για τα Τρίκαλα είναι ένα νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, για να συνδεθεί με την ιστορία του Ασκληπιού και τις θεραπείες των ανθρώπων με τα βότανα της περιοχής. ]

 
Κωνσταντίνος
20 Οκτ 2018 10:13

Προς απαξίωση και τοπικισμός Πανεπιστημίων:Πώς μπορείτε να μιλάτε γιά τοπικισμό,όταν στη Θεσσαλία υπάρχουν δύο μεγάλες πόλεις,η Λάρισα και ο Βόλος.Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την αναγνωρίσετε.Μήπως εσείς είστε τοπικιστής;Αλλά όταν είμαστε σε θέση ισχύος,αυτό δεν το καταλαβαίνουμε.Πώς θα σας φαινόταν αν ο αρχικός πυρήνας των τμημάτων είχαν ιδρυθεί στη Λάρισα,αντί στο Βόλο; Τότε θα φωνάζατε υπέρ της ίδρυσης των τμημάτων στο Βόλο;
Έπειτα,καμία κουβέντα γιά τα μέλη ΔΕΠ της Λάρισας που θα πάνε στον Καιάδα του Γενικού Τμήματος.Αν δεν κάνω λάθος,κι εδώ και σε άλλες συζητήσεις, δεν υπάρχει κανενός είδους αλληλεγγύη από μέρους μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου στο Βόλο προς τους συναδέλφους τους των ΤΕΙ.Μήπως και πάλι έτσι είστε εσείς τοπικιστής;Και πώς είναι δυνατό να φέρεστε έτσι όταν η Λάρισα από το Βόλο απέχει μόλις 45 λεπτά της ώρας,δηλαδή όσο το κέντρο της Αθήνας από έναν προαστιακό δήμο;Κι από τη Λαμία είναι νομίζω μία ώρα κι ένα τέταρτο.Όσο δηλαδή περίπου απέχει η Αθήνα από τη Χαλκίδα όπου με το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα γίνει ο νέος κόμβος τμημάτων του ΕΚΠΑ.
Όσο γιά το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Οικονομίας και Διοίκησης που προτείνω,υπάρχει ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα που αμβλύνει τη ζοφερή ατμόσφαιρα που δημιουργεί η δική σας απαισιόδοξη τοποθέτηση. Όταν πριν από είκοσι τόσα χρόνια ιδρυόταν στο Βόλο το Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,ρωτήσανε κανένα πού θα πάνε οι απόφοιτοί του;Οι τότε πολιτικοί εργάστηκαν με αισιοδοξία και με ελπίδα γιά το μέλλον και το σκαρώσανε το τμήμα και ήρθαν οι μετέπειτα και το μετέτρεψαν σε Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Το ίδιο έγινε και με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας που αφαιρέθηκε η λέξη "Βιομηχανίας".Και τα δύο στο Βόλο.
Αν όλοι λειτουργούσαν με τη δική σας απαισιόδοξη και συντηρητική λογική,δε θα έπρεπε να γίνουν σχολές πουθενά και να μείνουν μόνο τα Πανεπιστήμια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιποι φοιτητές να πηγαίνουν στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 
Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
20 Οκτ 2018 20:26

«Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ κατανομή του Πανεπιστημίου σε ΔΥΟ ΠΟΛΕΙΣ (βλ. συν.χάρτες), αποτελεί ένα ΣΟΒΑΡΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ στην προσπάθεια του πανεπιστημίου να παρέχει τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες προς τους φοιτητές του. Η εγκατάσταση σε δυο πόλεις συνεπάγεται αύξηση των
απαιτούμενων πόρων για την επέκταση και συντήρηση των υποδομών (διπλές δομές, μείωση της βέλτιστης αξιοποίησης των υπαρχόντων πόρων), αλλά και ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ της δυνατότητας των φοιτητών να παρακολουθούν μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων» (σελ. 69-70)

Σας παραπέμπω, για παράδειγμα, στην έκθεση της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης (2015) που ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ την επιλογή για διάσπαση των σχολών του εκεί ΑΕΙ σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, τόσο για διαχειριστικούς αλλά και για ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ λόγους.

Η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα είναι ακριβώς οι ίδιες περιπτώσεις με την Κρήτη: πρέπει να προωθηθούν τα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ κριτήρια στην οργάνωση των νέων ΑΕΙ και όχι τα τοπικιστικά, όπως κακώς πράτταμε επί τόσα χρόνια.

α) Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα έπρεπε να έχει ΣΧΟΛΕΣ στον Βόλο και τη Λάρισα. Όχι διεσπαρμένα τμήματα σε 5 πόλεις, Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία.

β) Είναι ΛΑΘΟΣ η ενσωμάτωση σε πανεπιστήμια της Ατττικής τμημάτων της Εύβοιας ή άλλης περιοχής. Το προσωπικό από αυτά θα έπρεπε να απορροφηθεί σε κάποιο άλλο περιφερειακό πανεπιστήμιο και τα τμήματα να καταργηθούν.

γ) Υπάρχουν ήδη πανεπιστήμια εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης: Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο και Κρήτης.

Όμως η ίδρυση και το ικανοποιητικό παραγόμενο έργο αυτών των ιδρυμάτων (βλ. διεθνείς και εσωτερικές αξιολογήσεις) δεν άλλαξε την πορεία της χώρας τα τελευταία 40 χρόνια: παρατηρείται υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στις δύο μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το 60% του πληθυσμού είναι σήμερα συγκεντρωμένο στο 6% της επιφάνειας της Ελλάδας.

Επομένως, τα 5 περιφερειακά Πανεπιστήμια πρέπει να ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ με βιώσιμο και ορθολογικό σχέδιο, όχι «σκαρώνοντας» τμήματα σε κάθε πόλη και ικανοποιώντας κάθε αίτημα των «αδικημένων» μελών κάθε κλάδου προσωπικού, όπως προτείνει ο πρώην πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Ούτε μπορούμε μονίμως να προκαλούμε την τύχη -των φοιτητών και των αποφοίτων- ιδρύοντας τμήματα με την προοπική να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα κάποια στιγμή στο μέλλον. Κάθε νέα σχολή πρέπει να περιλαμβάνει τμήματα με ΣΑΦΩΣ καθορισμένη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και όχι πειραματισμούς - μια πρακτική που ήταν διαδεδομένη σε όλα τα ΑΕΙ τα προηγούμενα 40 χρόνια.

Είναι υποβάθμιση για τα ΑΕΙ, η εξακτίνωση των σχολών και των τμημάτων τους, και όλοι οφείλουν να το εμπεδώσουν.

Κάποιοι αναφερόμαστε σε στατιστικά και στοιχεία, ενώ κάποιοι επιμένουν σε ανέφικτες ιδέες.

Προσωπικά ΔΕΝ σχετίζομαι ούτε με το Παν. Θεσσαλίας ούτε με το ΕΚΠΑ και σίγουρα δεν έχω καμία θέση ισχύος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το πρόβλημα πάντως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για την ηλικιακή ομάδα 18-30 δεν είναι η φοιτητική μετανάστευση, αλλά η μετανάστευση των ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ και η ΑΝΕΡΓΙΑ.

Από την πλευρά των ΑΕΙ ας θέσουμε ως προτεραιότητα την ΠΟΙΟΤΗΤΑ των σπουδών και όχι το πλήθος των προγραμμάτων προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών. Οι ροές αποφοίτησης σε σχέση με τους εισακτέους δείχνουν ότι δυστυχώς σπαταλάμε πολύτιμους πόρους σε περίπου 420 διασκορπισμένα και αδύναμα τμήματα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.