Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Συντονιστική Επιτροπή για τα ΕΠΑΛ με πρόεδρο τον Θ. Κοτσιφάκη

Δημοσίευση: 26/10/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής  Επιτροπής  Έργου, αμειβόμενη,  στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, συγκρότησε ο υπουργός Παιδείας με πρόεδρο τον πρώην πρόεδρο της ΟΛΜΕ Θ. Κοτσιφάκη και αναπληρώτρια την Ζιώγα Αικατερίνη..

Ειδικότερα η Επιτροπή έχει  ως εξής:

1. Κοτσιφάκης Θεμιστοκλής του Ιωσήφ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 87.04

2. Ζιώγα Αικατερίνη του Χαραλάμπους  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 81 αποσπασμένη στη ΓΓΝΓΔΒΜ

3. Σακκά-Χρονοπούλου Αγγελική του Χαραλάμπους, Φιλόλογος, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 02

4. Λαλαζήση Χρυσούλα του Αντωνίου,  Αρχιτέκτων – Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ 81), Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου Εκπαίδευσης για την Αειφορία

5. Βεκρής Ελευθέριος του Αντωνίου,  Σύμβουλος Α ́ Φιλολόγων ΙΕΠ

6. Μπαγάκης Γεώργιος του Γεωργίου, Καθηγητής Μεθοδολογίας και Πολιτικών Δια Βίου Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

7. Στράντζαλος Αθανάσιος του Πολυχρόνη, , Σύμβουλος Β ́ Μαθηματικών ΙΕΠ

8. Κουλίνου Θεοδώρα του Δημητρίου,βΔιευθύντρια του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αγ. Αναργύρων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων

9. Μουστάκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου   Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

10. Βαλιάντζας Κων/νος του Δημήτριου,  Προϊστάμενος της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

11. Μάτσος Βασίλειος του Θεοδώρου,  Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας – «ΝΟΗΣΙΣ»

12. Ασμαργιανάκη Νεκταρία του Ιωάννη,   υπάλληλος της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ08 Καλών Τεχνών

Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου αποτελεί ο συντονισμός των δράσεων του προγράμματος σε κεντρικό – επιτελικό επίπεδο. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και την Ομάδα Συντονιστών των Πιλοτικών σχολειών, οι οποίες θα συσταθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, η Συντονιστική Επιτροπή:

1. Οργανώνει δράσεις για την εφαρμογή του προγράμματος και όπου απαιτείται κατόπιν εισηγήσεων της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και της Ομάδας Συντονιστών των Πιλοτικών σχολειών.

2. Διαχειρίζεται κεντρικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος.

3. Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις για το πρόγραμμα, των εκπαιδευτικών και των ψυχολόγων που έχουν τοποθετηθεί στα ΕΠΑ.Λ.

4. Επιλύει προβλήματα υλοποίησης του προγράμματος στα σχολεία σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΠΕΚΕΣ, την Ομάδα Συντονιστών των Πιλοτικών Σχολείων και την Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων.

5. Υποστηρίζει και συμμετέχει σε δράσεις διάχυσης του προγράμματος (ημερίδες, εκθέσεις έργων κ.λπ.).

6. Συνεργάζεται με άλλους φορείς για την ανάπτυξη των στόχων του προγράμματος.

7. Αποτιμά τις δράσεις του προγράμματος και συντάσσει ετήσια έκθεση με συμπεράσματα και προτάσεις προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη συνέχιση του
προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ», προβλέπεται να είναι αμειβόμενη.

Η αμοιβή των μελών θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα βαρύνει τον κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ34510056.

Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου θα απασχοληθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης ορισμού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την 31η /08/2022.

Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων για τις εργασίες της. Οι συνεδριάσεις των μελών της δύνανται να πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α ́) και άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Σχόλια (7)

 
Μανώλης
26 Οκτ 2018 10:17

Ούτε ένας εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ τεχνικής ειδικότητας!..

 
ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
26 Οκτ 2018 10:20

Υπέροχα!!!
Αμειβόμενη Συντονιστική Επιτροπή για το Μέλλον των ΕΠΑΛ και οι 6 στους 12 είναι φιλόλογοι!!!
Θα μπουν και τα αρχαία 3 ώρες την εβδομάδα;;;
Βάλτε και κανέναν θεολόγο, έστω και "προοδευτικό"....
Τι τους θέλετε του Πληροφορικούς και τους λοιπούς Τεχνολόγους, επειδή τους αξιοποιούν στο εξωτερικό πρέπει να κάνουμε τα ίδια και εμείς;;;
Αυτοί έξω είναι ακραίοι νεοφιλελέδες....εμείς είμαστε διανοούμενοι...
Βλέπουμε μπροστά! Έτσι θα δει προκοπή ο τόπος μας!
«Σωκράτη Εσύ Σούπερ Σταρ»...

 
@KΟΤΣΙΦΑΚΗ
26 Οκτ 2018 15:51

Η διαφάνεια Υπουργέ και κύριε Κοτσιφάκη απαιτεί να ανακοινωθεί και το ύψος της αμοιβής σας και όλης της επιτροπής.Από εκεί και πέρα η διαφάνεια και η αξιοκρατία απαιτεί αφού η ...συντονιστική είναι αμοιβόμενη να δημοσιευθούν τα κριτήρια των επιλεγομένων,τα προσόντα τους καθώς και το πότε και που έγινε δημοσίευση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος,γιατί δεν το έμαθε κανείς εκτός των διορισμένων του συντονιστικού.
Κύριε Κοτσιφάκη.Αν το έκανε αυτό η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ θα ήσασταν τώρα στα κάγκελα του Υπουργείου με την καθιερωμένη ντουντούκα σας,το καπελάκι και τις τιράντες σας.Απορώ σε λίγο που θα φύγετε από την εξουσία τί έρεισμα θα έχετε για να διαμαρτύρεστε.Και αν διαμαρτύρεστε ποιος θα σας πιστεύει.

 
Θετικό για τα ΕΠΑΛ
27 Οκτ 2018 11:44

Χρειαζόταν καλύτερος συντονισμός και επικοινωνία για την υλοποίηση του προγράμματος. Ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί η άκρως θετική για τα ΕΠΑΛ δράση.

 
γιατι αμοιβή?
27 Οκτ 2018 21:34

όταν άλλες επιτροπές είναι μη αμοιβόμενες;;;

 
Βούλα Ι.
28 Οκτ 2018 19:27

Καλή ευκολία στο έργο σας. Όλα θα πάνε καλά.

 
Ντίνος
30 Οκτ 2018 10:21

@Κοτσιφάκη.Σε ελάχιστους μήνες θα είναι η ΝΔ με το ΚΙΝΑΛ κυβέρνηση.Επί Διαμαντοπούλου ,Αρβανιτόπουλου και Λομβέρδου ήσασταν κάθε μέρα με την ντουντούκα στα κάγκελα του Υπουργείου.Απορία μου είναι αφού ξέρετε ότι φεύγετε γιατί κάνετε επιτροπές αμειβόμενες τετραετούς θητείας;Θεωρείτε χαζή την ΝΔ να το αποδεχτεί;Σε όλο το Δημόσιο γίνονται επιλογές μέχρι το 2021 και 2022.Νομίζετε όμως ότι τους φέρνετε προ τετελεσμένων.Εσείς δε πως νομίζετε ότι θα συνεργαστείτε με την κα.πχ.Διαμαντοπούλου;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ