Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Συγκριτική Αξιολόγηση Μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Δημοσίευση: 29/10/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κώστας Μπαταργιάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης Ιχθύων
Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Στο άρθρο μου με τίτλο: «Η δική σας Ανωτατοποίηση στα χαρτιά, μας έχει προάγει ήδη»  περιγράφω κάποιες διαφορές μεταξύ των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Η σύγκριση γίνεται δύσκολη έως αδύνατη γιατί συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα. Για να γίνει σωστά πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και όχι υποκειμενικοί στις συγκρίσεις μας και για αυτό παραθέτω τον παραπάνω πίνακα που περιγράφει τις υποχρεώσεις αλλά και τις δυνατότητες εξέλιξης, ανάπτυξης και εργασίας των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων-Τ.Ε.Ι.

Αυτός ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση όχι μόνο των μελών ΔΕΠ Τ.Ε.Ι. αλλά όλων των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων και για δίκαιη κατάταξη των μελών ΔΕΠ των συγχωνευόμενων Τμημάτων. Αν υπάρχει καλή, θέληση, έλλειψη υποκειμενισμού, κυριαρχία της αντικειμενικότητας και επιστημονικής προσέγγισης τότε μένει να ειδωθεί με καθαρό βλέμμα και να συμφωνηθεί πως πρέπει να σταθμιστούν οι διαφορετικές συνθήκες των δυο καθηγητικών περιβαλλόντων για μια δίκαιη κατανομή. Αλλιώς μπορούμε να μείνουμε στις υπάρχουσες κορόνες…

Η εργασία για την οποία αμειβόμαστε περιλαμβάνει:: Διδασκαλία, Έρευνα, Διοίκηση (μια βοηθητική σύνοψη για όλους στο συνηθισμένο άκουσμα: «σιγά την κούραση, 6 ώρες μάθημα κάνετε εσείς στα Πανεπιστήμια»). Αποτέλεσμα της δουλειάς και κυρίως της έρευνας είναι (και πρέπει να είναι) οι δημοσιεύσεις που είναι το κύριο κριτήριο εξέλιξης στον ακαδημαϊκό χώρο. Όλοι γνωρίζουμε τη διχογνωμία που υπάρχει στην αξιολόγηση στις εισηγητικές π.χ. να πάρουμε το impact factor ή το h-index; Ναι, αλλά το ένα είναι για το περιοδικό, το άλλο δεν περιγράφει τα χρόνια δουλειάς και ευθύνης κ.λ.π.

Ένας καθηγητής Πανεπιστημίου θα πρέπει (σύμφωνα με το νόμο) να διδάξει τουλάχιστον 156 ώρες ετησίως τόσο στο ΠΠΣ όσο και σε Π.Μ.Σ. Πέραν αυτού, θα πρέπει να επιβλέψει τις πτυχιακές προπτυχιακών (κατά βάση καθαρά εκπαιδευτική διαδικασία και πολύ λιγότερο ερευνητική) και διατριβές (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) που είναι  το μέσο έρευνάς του, να γράψει και να διεκδικήσει προγράμματα (διδάκτορες, μεταδιδάκτορες) και να δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους (όχι αυτός αλλά οι φοιτητές και μεταδιδάκτορές του με την καθοδήγησή του). Επίσης, να συμμετάσχει (αν θέλει) σε όργανα του Ιδρύματος) και σίγουρα σε κάποιες διοικητικές υποχρεώσεις του Τμήματος. Τόσο οι διοικητικές υποχρεώσεις όσο και οι πτυχιακές προπτυχιακών είναι συνάρτηση του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Τμήματος που τις μοιράζονται.

Ένας καθηγητής Τ.Ε.Ι. θα πρέπει (σύμφωνα με το νόμο) να διδάξει υπερδιπλάσιες ώρες (260-416 αναλόγως βαθμίδας) ώρες ετησίως κυρίως αποκλειστικά στο ΠΠΣ (μόνο τελευταία χρόνια σε Π.Μ.Σ.). Πέραν αυτού, θα πρέπει να επιβλέψει τις πτυχιακές προπτυχιακών (κατά βάση καθαρά εκπαιδευτική διαδικασία και πολύ λιγότερο ερευνητική) αλλά ΟΧΙ διατριβές (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) που είναι  το μέσο έρευνάς του. Την έρευνά του θα πρέπει να την κάνει ο ίδιος, τα προγράμματα να τα γράψει ο ίδιος και να δημοσιεύσει τα αποτελέσματά του (ο ίδιος, ΟΧΙ οι φοιτητές του που είναι μόνο προπτυχιακοί). Επίσης, να συμμετάσχει (αν θέλει) σε όργανα του Ιδρύματος) και σίγουρα σε πολλές διοικητικές υποχρεώσεις του Τμήματος αλλά και του Ιδρύματος (π.χ. άλλο να επιλεγεί ένα άτομο για την Επιτροπή Ερευνών μεταξύ 30-300 ανθρώπων και μεταξύ 10 ανθρώπων). Τόσο οι διοικητικές υποχρεώσεις όσο και οι πτυχιακές προπτυχιακών είναι συνάρτηση του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Τμήματος που τις μοιράζονται. Η τεράστια διαφορά είναι ότι συνήθως ο αριθμός των μελών ΔΕΠ των τμημάτων Τ.Ε.Ι. είναι το 1/10 των τμημάτων του Πανεπιστημίου. Έτσι, όλες οι συνηθισμένες δουλειές και επιτροπές (που ορίζουν οι νόμοι) πρέπει να μοιραστούν σε πολύ λιγότερα άτομα. Επίσης, ο νόμος απαιτούσε και έτη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (αν και αυτό έχει ατονήσει με το χρόνο) και όλοι όσοι έχουν δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα γνωρίζουν ότι ούτε πληρώνονται ούτε έχουν το χρόνο για να κάνουν δημοσιεύσεις.

Άρα συνάδελφοι, για τις ίδιες υποχρεώσεις (240 ECTS) έχουμε διαφορετικές δυνατότητες και ευκαιρίες. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από:

i.    το διαθέσιμο χρόνο (πόσα χρόνια στην ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ δουλειά;)
ii.    Πόση διδασκαλία έκανε κάποιος;
iii.    Πως την έκανε; (αξιολόγηση φοιτητών)
iv.    Τι δυνατότητες είχε; (πόσες δυνατότητες μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών, ερευνητικών προγραμμάτων του προσέφερε το σύστημα;)
v.    Πως εκμεταλλεύτηκε το σύστημα και τις δυνατότητες που του πρόσφερε; (πόσους μεταπτυχιακούς απέκτησε; Τι πόρους διεκδίκησε; κ.λ.π.) Με λίγα λόγια: Ήθελε; Μπορούσε; Ή άραξε;
vi.    Τι διοικητικό έργο του «φορτώθηκε» ή «επέλεξε» να κάνει; (Γιατί να μην το πιστώσουμε στους ανθρώπους που τους αρέσει περισσότερο η διοίκηση; Στο κάτω-κάτω εξυπηρετούν αυτούς που δεν τους αρέσει. Στο εξωτερικό το κάνουν)
vii.    Τι κατάφερε συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω; Δηλ σε τι είδους περιοδικά δημοσίευσε (IF) και τι απήχηση είχαν οι δημοσιεύσεις του (h-index); Με ποια ιδιότητα; Ως κύριος ερευνητής (έκανε τη δουλειά;), ως επιβλέπων (οργάνωσε, είχε την ιδέα) ή απλά μέλος του consortium (έκανε ένα μέρος της δουλειάς);

Νομίζω ότι αν σταθμιστούν τα παραπάνω θα αποτελέσουν ένα πραγματικά δίκαιο μέτρο σύγκρισης και κατάταξης όλων των μελών ΔΕΠ, ενδοτμηματικά. Κατά τη γνώμη μου είναι αντικειμενικό, καθαρό, δίκαιο, επιστημονικό. Οτιδήποτε άλλο είναι υποκειμενικό, άδικο, αντιεπιστημονικό. Αλλά σίγουρα πρέπει να σταθμιστούν διαφορετικά γιατί συγκρίνουμε διαφορετικές καταστάσεις (όσοι έχουν ασχοληθεί με στατιστική θα καταλάβουν και θα συνεισφέρουν). Αν μου διαφεύγει κάτι, μπορεί να συμπληρωθεί.

Σχόλια (17)

 
πανεπιστημιακος
29 Οκτ 2018 15:58

κατασκευασμενα και misleading. δεν ευσταθουν. συγκρινουν κεντρικα πανεπιστημια και οχι περιφερειακα αει ατει. κοινως ψεμματα

 
Κώστας
29 Οκτ 2018 17:07

Δύο και μόνο πράγματα είναι αρκετά για να δείξουν τη μεγάλη διαφορά σε φόρτο εργασίας και τον μειωμένο "χώρο" που έχουν τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ για εξέλιξη. Πρώτον, οι υποχρεωτικές 16 και 14 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για τις 2 χαμηλότερες βαθμίδες και δεύτερον, η μη εκτέλεση διδακτορικών σπουδών στα ΤΕΙ. Οπότε, 2 επιστήμονες που ξεκινούν π.χ. στην ίδια βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με τα ίδια προσόντα, έχουν δυστυχώς τελείως ανισόρροπες προοπτικές και ταχύτητα εξέλιξης.

 
Κωστής
29 Οκτ 2018 23:30

Εγώ δουλεύω μόνος μου 8 ώρες την ημέρα.
Διδάσκω διδάσκω διδάσκω...
Φτάνω μέχρι τον βρόχο for στο τέλος...

 
Κώστας Μπαταργιάς
30 Οκτ 2018 08:44

@πανεπιστημιακος
Αγαπητέ κύριε,
Τι εννοείτε "κατασκευασμενα και misleading"; Εννοείτε ότι ο πίνακας δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που κάνουμε; Μπορεί να μην το κάνετε ή να μην θέλετε να το κάνετε...
Γιατί είναι"misleading"; Που συγκρίθηκαν περιφερειακά με κεντρικά "περιφερειακα αει ατει" (από τη φράση σας, που περιφρονεί τους νόμους, φαίνεται η ασχετοσύνη σας ).
Θέλετε να μου πείτε ότι είστε ένα πανεπιστημιακός σε περιφερειακό ίδρυμα, υποστελεχωμένο (σας καλύπτω στο προηγούμενο άρθρο μου) και κάνετε περισσότερο μάθημα. Πολύ ωραία.
Τα υπόλοιπα "προνόμια" σε σχέση με εμάς, δεν ισχύουν;
Εγώ προσπαθώ να τεκμηριώσω αυτά που λέω. Εσείς απλά πετάτε λάσπη χωρίς να τεκμηριώνετε τίποτε.
Άρα εσείς λέτε ψέματα και όχι εγώ.

 
Καθηγητές ΑΕΙ στην Ελλάδα
30 Οκτ 2018 10:31

Σύμφωνα με την έκθεση για τους διδάκτορες το 2016, σε ποσοστό 97% έχουν ελληνική ιθαγένεια και σε ποσοστό 86% έχουν προηγούμενο τίτλο σπουδών από Ελλάδα (στοιχεία από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης).

Ενδιαφέρον θα είχαν επίσης να δημοσιοποιηθούν τα στατιστικά στοιχεία για το ποιο ποσοστό του μόνιμου ή με σύμβαση ακαδημαϊκού προσωπικού στην Ελλάδα, στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, έχει αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα από πανεπιστήμιο του εξωτερικού και ποιο είναι το ποσοστό της ελληνικής ιθαγένειας. Είναι βέβαιο ότι τα ποσοστά θα είναι αντίστοιχα με τα παραπάνω.

Αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα κλειστό σύστημα στα ελληνικά ΑΕΙ, το οποίο αναπαράγεται με μηδενική εξωστρέφεια: Σχεδόν αποκλειστικά Έλληνες απονέμουν διδακτορικά σε σχεδόν αποκλειστικά Έλληνες, που στην συντριπτική τους πλειονότητα έχουν αποφοιτήσει από ελληνικά πανεπιστήμια.

 
Θέσεις διδασκόντων στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ
30 Οκτ 2018 10:56

Είναι πλασματικές αφού τα μη ενταγμένα τμήματα στην ανώτατη εκπαίδευση τμήματα (πχ. Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας κ.α.) θα μπορούσαν να είχαν ενσωματωθεί εξαρχής στις πανεπιστημιακές σχολές.

Ιδρύθηκε τα ΤΕΙ ως μετεξέλιξη των ΚΑΤΕΕ μόνο και μόνο για να αυξηθεί τεχνητά ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Καμία προοπτική για τους αποφοίτους και καμία εγγύηση για την ποιότητα του παραγόμενου έργου όμως όλοι κατόπιν εορτής εμφανίζονται αγανακτισμένοι με το αδιέξοδο.

Να εξεταστεί πόσοι καθηγητές των ΤΕΙ και των πανεπιστημίων είχαν τα προσόντα να εκλεγούν σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού όταν διορίστηκαν στα ελληνικά τμήματα.

 
homo faber et ludens
30 Οκτ 2018 12:05

@ Θέσεις διδασκόντων στα πανεπιστήμια και τα ΤΕI
«Είναι πλασματικές αφού τα μη ενταγμένα τμήματα στην ανώτατη εκπαίδευση τμήματα (πχ. Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας κ.α.) θα μπορούσαν να είχαν ενσωματωθεί εξαρχής στις πανεπιστημιακές σχολές.» Κατ΄ αρχάς στην ανώτατη εκπαίδευση είναι ενταγμένα στην πανεπιστημιακή δεν είναι. Πέρα από αυτό Υποθετική ιστορία κάνετε. Τι θα πει θα μπορούσαν; Με τα υπάρχοντα ιδρύματα δηλαδή τα ΚΑΤΕΕ και το προσωπικό τους τι θα γινόταν; «μόνο και μόνο για να αυξηθεί τεχνητά ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.» Αν έχεις ως προτεραιότητα στην ατζέντα σου μία ελιτίστικη αντίληψη όπου λίγοι έχουν πρόσβαση σε σπουδές τότε ναι τα ΤΕΙ χαλάσανε την σούπα. Αν έχεις μία ιεραρχική αντίληψη όπου οι «μορφωμένοι» θα έχουν το πάνω χέρι και θα τους χωρίζει χάος από το λαουτζίκο που θα πρέπει για αυτό να είναι αμόρφωτος τότε ναι τα ΤΕΙ χαλάσανε την σούπα. Η μόρφωση θα πρέπει να τονίζεις σε αυτήν την περίπτωση ότι είναι το χαρτί του πανεπιστημίου και μόνο. Ότι ταυτίζεται η μόρφωση και το χαρτί. Και θα πρέπει να περιορίσεις και διοικητικά τον χρόνο σπουδών των ΤΕΙ όπως πέτυχαν δικαστικά συγκεκριμένα επιμελητήρια. Για να μην μπορεί να γίνεται σύγκριση να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Θα πρέπει να ακυρώσεις κοινωνικά το μορφωτικό κεφάλαιο των ανταγωνιστών σου.
Συνδυασμός επιστημονικής αλλά και τεχνικής κατάρτισης αλλά και μόρφωσης υπήρχε και πριν τα ΤΕΙ Τα ΚΑΤΕΕ τα ΚΑΤΕ το «μικρό πολυτεχνείο» η Σιβητανίδιος. Δεν είναι όλα μία συνομωσία. Προκύπτουν από την ανάγκη της κοινωνίας και της οικονομίας για καταρτισμένο προσωπικό αλλά και από την θέληση των συμπολιτών μας να εμφαίνεται και συμβολικά η ολοκλήρωση ενός κύκλου κατάρτισης και μόρφωσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι με την κατάργηση των ΤΕΙ δημιουργούνται οι «διετείς δομές» Η κύρια ανησυχία των εραστών της άκαμπτης ιεράρχησης είναι να μην υπάρχει συγκρισιμότητα. Να μην υπάρχει κεφαλαιοποίηση της γνώσης και του συμβολικού κεφαλαίου αυτών που έχουν την υποδεέστερη κατάρτιση / μόρφωση. Και με την πολιτική του υπουργείου κερδίζουν. Cultural capital begets cultural capital. Είναι η νίκη του κορπορατισμού την ιστορική περίοδο που διανύουμε.

 
@ Κώστας Μπαταργιάς
31 Οκτ 2018 11:28

Kανείς πολίτης δεν οφείλει σε εσάς ή τους συναδέλφους σας στα πανεπιστήμια μια θέση καθηγητή.

Όταν σχεδόν αποκλειστικά Έλληνες καθηγητές, με διδακτορικό από ελληνικό πανεπιστήμιο, επιβλέπουν σχεδόν αποκλειστικά Έλληνες υποψηφιους διδάκτορες, οι οποίοι έχουν κι αυτή ως μόνη προοπτική να βρουν μια θέση στα ελληνικά ΑΕΙ (μόνιμη ή με σύμβαση) η ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν πρόκειται να γίνει ποτέ εξωστρεφής και ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές.

Τα ΤΕΙ ήταν, και παραμένουν, μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης στην κατάταση αυτή.

 
420 τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ
31 Οκτ 2018 11:42

Μέσα σε τέσσερις δεκαετίες ιδρύθηκαν 420+ σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Αυτός ήταν ο στόχος εξαρχής: Να αποκατασταθούν σε κάποια θέση όλοι, διδάσκοντες και προσωπικό καθώς και οι νέοι διδάκτορες που προέκυψαν τις επόμενες δεκαετίες.

Τα παλιά ΚΑΤΕΕ δεν ήταν μέρος της ανώτατης εκπαίδευσης και φυσικά δεν μπορεί να είναι πρότυπο για τον 21ο αιώνα σχολές σαν τη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων ή την παλιά ΣΕΛΕΤΕ (Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης).

Στην πραγματικότητα τα στεγανά -ακόμα και μεταξύ των ίδιων των πανεπιστημιακών σχολών- διατηρήθηκαν και ισχυροποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, μόνο που μερικοί έχουν ακόμα ιδέες και οράματα.

Είναι καθαρός φαρισαϊσμός να προσφέρονται τέτοιες σπουδές στους αποφοίτους Λυκείου, κατ'επίφαση της ισότιμης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δεν σχεδιάστηκαν τα νέα αυτά ιδρύματα (ΤΕΙ) ώστε πχ. οι απόφοιτοι των Τεχνολογικών Σχολών τους να είναι ισότιμοι με τις υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές. Αυτό το ήξεραν όλοι, όλα αυτά τα χρόνια. Αποτελεί θράσος η συνέχιση της υποκρισίας περί αναγκαιότητας ξεχωριστού τύπου ιδρυμάτων.

 
Κώστας Μπαταργιάς
31 Οκτ 2018 11:48

@ "@ Κώστας Μπαταργιάς"
Αγαπητή/ αγαπητέ
Η μεμψιμοιρία, ανασφάλεια και φόβος δεν είναι χαρακτηριστικό των μορφωμένων και έξυπνων ανθρώπων.

ΚΑΝΕΙΣ δεν οφείλει τίποτε σε κανέναν.
ΚΑΝΕΙΣ δεν οφείλει να κάνει εμένα ή κάποιον άλλον καθηγητή πανεπιστημίου.
ΟΛΟΙ οφείλουν σε ΟΛΟΥΣ ίση μεταχείριση.

Αυτό που προτείνω (αν δεν το καταλάβατε) δεν είναι πως θα μας κάνουν καθηγητές πανεπιστημίου. Το αντίθετο. Είναι πως θα κριθούμε ΟΛΟΙ με ΚΟΙΝΑ κριτήρια και θα ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΜΕ σε μια κοινά αποδεκτή και αντικειμενική κατάταξη ώστε αφενός να ποσοτικοποιήσουμε το "πόσο κακοί" είμαστε και αφετέρου να εξακριβώσει τι σύστημα αν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει και που και πως
.
Σύγκρινέ με ΣΩΣΤΑ και ΔΙΚΑΙΑ και κατάταξέ με τελευταίο. Και σου υπόσχομαι ότι θα σφουγγαρίζω το Πανεπιστήμιο, αν κρίνει το τμήμα ότι αυτό είμαι ικανός να προσφέρω και τίποτε άλλο.

Διαφορετικά άφησέ με (και μην με πρήζεις με την ανωτερότητά σου) να συνεχίσω να κάνω αυτό που μου επιτρέπεις και ταυτόχρονα μου απαγορεύεις.

 
Κώστας Μπαταργιάς
31 Οκτ 2018 12:00

@ "@ Κώστας Μπαταργιάς"
Σχόλιο για το "αποκλειστικά Έλληνες καθηγητές, με διδακτορικό από ελληνικό πανεπιστήμιο"

Αγαπητή/ αγαπητέ
Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας γιατί δίνουν την ευκαιρία να διευκρινιστούν κάποια πράγματα και να συνεχίσει η κουβεντα.
Θα συμφωνήσω ότι η κινητικότητα των Ελληνικών Πανεπιστημίων δεν ήταν
ξακουστή παρότι οι Έλληνες είναι ταξιδιάρικος λαός (μήπως είναι η ανασφάλεια που είπα στο προηγούμενο σχόλιο;...). Ο κ. Κριμπάς (Βιολόγος, εξελικτικός γενετιστής του ΕΚΠΑ) μιλούσε για "ακαδημαϊκή ομομειξία", κάποιες εποχές.
Παρόλα αυτά, θα διαφωνήσω ότι η Τριτοβάθμια εκπαίεδευση δεν είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές.

 
Κώστας Μπαταργιάς
31 Οκτ 2018 12:07

@ "@ Κώστας Μπαταργιάς"
Σχόλιο για το "Τα ΤΕΙ ήταν, και παραμένουν, μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης στην κατάταση αυτή."

Αγαπητή/ αγαπητέ
Το περιέγραψε ο κ. Σημίτης και το σχολίασα και εγώ στην απάντησή μου προς τον κ. Σημίτη (https://www.esos.gr/arthra/59588/i-diki-sas-anotatopoiisi-sta-hartia-mas...).
Επειδή είναι τεράστιο (ήταν λάθος μου) μπορείτε να βρείτε την απάντηση στις 2 πρώτες παραγράφους. Θα σας πρότεινα βέβαια να το διαβάσετε όλο.

Γράφει ο κ. Σημίτης: «Τα Τ.Ε.Ι. χρησιμοποιήθηκαν για πελατειακές παραχωρήσεις ώστε να εξασφαλισθούν ψήφοι στις επόμενες εκλογές».
Συμφωνώ. Αλλά όχι των καθηγητών που είναι 1500-2000 ανάμεσα στα 4 εκατ. ψηφοφόρους. Πελατειακές παραχωρήσεις στους γονείς και τα παιδιά.

Άρα τα ΤΕΙ δεν ήταν το πρόβλημα. Απλά χρησιμοποιήθηκαν για να κουκουλώσουν, οι πολιτικοί, πολλά από τα προβλήματα...

 
homo faber et ludens
31 Οκτ 2018 12:27

Σοφία αυτό που περιγράφεις όμως δεν ονομάζεται κατατακτήριες. Ονομάζεται διαδικασίες εξομοίωσης. Το πρόβλημα του ήταν πώς να διασπάσει στον κλάδο ξανά σε πριν και μετά 2012, πώς να μην γίνουν καταλείψεις από τους φοιτητές (για αυτό τους έδωσε την δυνατότητα να πάρουν πτυχίο Παδα) και πώς να ικανοποιήσει το ΤΕΕ. Και φυσικά πώς να ικανοποιήσει τους καθηγητές του ΤΕΙ.

«Αποτελεί θράσος η συνέχιση της υποκρισίας περί αναγκαιότητας ξεχωριστού τύπου ιδρυμάτων.» Θα πρότεινα να εκφράσετε την διαφωνία σας κυρίως ενάντια στον κ. Μητσοτάκη που επαγγέλλεται την δημιουργία των παν. Εφαρμοσμένων επιστημών. Είναι σημαντικότερος στόχος από έναν σχολιαστή του esos. Φαίνεται πάντως ότι εσεις και ο κ. Μητσοτάκης συμπίπτετε στην πρόθεση συρρίκνωσης της πρόσβασης στην τριτοβάθμια. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για περιορισμούς στον αριθμό εισακτέων και εσάς δεν σας αρέσουν τα 420+ τμήματα «Μέσα σε τέσσερις δεκαετίες ιδρύθηκαν 420+ σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ.» Αλήθεια γιατί 4 δεκαετίες; Επειδή άρχισε η μεταπολίτευση τότε; Γιατί σε όλον τον 20ο αιώνα η τριτοβάθμια επεκτάθηκε, για αυτό το λέω. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά πανευρωπαϊκά.
«Στην πραγματικότητα τα στεγανά -ακόμα και μεταξύ των ίδιων των πανεπιστημιακών σχολών- διατηρήθηκαν και ισχυροποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια,» Τα στεγανά είναι καλά ή κακά; Γιατί εμένα δεν μου αρέσουν. Εσάς σας αρέσουν φαίνεται. Λέτε πχ άλλο η ανώτατη άλλο η ανώτερη. «Τα παλιά ΚΑΤΕΕ δεν ήταν μέρος της ανώτατης εκπαίδευσης και φυσικά δεν μπορεί να είναι πρότυπο για τον 21ο αιώνα σχολές σαν τη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων ή την παλιά ΣΕΛΕΤΕ …» Όταν λοιπόν ο κ. Γαβρόγλου λέει ότι έχει ξεπεραστεί η διαφορά βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας έχετε άλλον έναν που διαφωνείτε.

 
ΓΚ
31 Οκτ 2018 14:45

@ "Καθηγητές ΑΕΙ στην Ελλάδα"
Οι "εύπεπτες" διαπιστώσεις δεν οδηγούν πάντα σε σωστά συμπεράσματα. Τα κριτήρια "ιθαγένειας και τόπου διενέργειας του διδακτορικού", είναι κατανοητά από όλους, αλλά λίγο σχετίζονται με την ποιότητα (ιδιαίτερα αν προβάλλονται μεμονωμένα).
Μεταξύ άλλων, περισσότερο ενδιαφέρει ο αριθμός και η ποιότητα των δημοσιεύσεων που προέκυψαν από την εκάστοτε διδακτορική διατριβή, το κατά πόσο ο διδάκτορας βρήκε εργασία σε μεγάλα ιδρύματα του εξωτερικού, ή η ανταγωνιστικότητα της έρευνας σε διεθνές πάντα επίπεδο.

 
420 τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ
31 Οκτ 2018 20:03

@ homo faber et ludens

Περισσότερα τμήματα ΔΕΝ σημαίνει περισσότεροι και καλύτεροι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, που είναι ο στόχος της διεύρυνσης της Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πρόσβαση ΔΕ θα συρρικνωθεί αν γίνουν συνενώσεις τμημάτων. Οι αριθμοί των εισακτέων δεν αντιστοιχούν στους ρυθμούς αποφοίτησης διότι έτσι ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ όπως έχει διαμορφωθεί ο ακαδημαϊκός χάρτης δεν παρέχεται στους φοιτητές το επίπεδο σπουδών και υποστηρικτικών παροχών και εγκαταλείπουν.

Φυσικά και τα στεγανά είναι ΚΑΚΑ. Προσωπικά δεν κάνω διάκριση μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης γνώσης: όλοι πρέπει να έχουν το ίδιο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ επίπεδο. Γι'αυτό (έπρεπε) πρέπει να υπάρχουν μόνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ώστε να μην υπάρχουν απόφοιτοι πολλών ταχυτήτων και οι τεχνολογοι να έχουν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο.

Τα παλιά ΚΑΤΕΕ δεν είχαν πανεπιστημιακό επίπεδο και κακώς αναβαθμίστηκαν σε ΤΕΙ. Κακώς, στη συνέχεια, ξεφύτρωσαν σαν μανιτάρια παντού σχολές Πανεπιστημίων *και* ΤΕΙ.

Καλές προθέσεις μπορεί να έχετε εσείς, και όλοι οι Υπουργοί Παιδείας της Μεταπολίτευσης, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο και υπονομεύει τη νέα γενιά.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ