Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Νέες διατάξεις: Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικές με τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Οι νέες ρυθμίσεις για τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Δημοσίευση: 05/11/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στο Σχέδιο Νόμου για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (άρθρο 42) , για τις παραβάσεις σχετικές με τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών,   νομοθετείται εκ νέου η άσκηση ελέγχου για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, θεσπίζονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων και προσδιορίζονται τα αρμόδια διοικητικά όργανα.

Επίσης επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος της περίπτ. ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159) και με αρχεία των ν.π.ι.δ. του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα, προβλέπονται οι εξής ρυθμίσεις  :

1. Για κάθε παράβαση των σχετικών με τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών διατάξεων εκ μέρους των ιδιοκτητών και του διδακτικού προσωπικού αυτών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόμενου άρθρου.

2. Μεταξύ των παραβάσεων συγκαταλέγονται ιδίως:

α) λειτουργία του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών χωρίς άδεια,

β) εκπρόθεσμη κατάθεση φακέλου για επικαιροποίηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών,

γ) συστέγαση με ιδιωτικό σχολείο,

δ) απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη,

ε) απασχόληση διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία εν γένει,

στ) μη υποβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) και ισχύει,

ζ) Παρεμπόδιση άσκησης ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή.

3. Αρμόδια όργανα για την άσκηση ελέγχων και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων επί των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών είναι ο κατά τόπο αρμόδιος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Κυρώσεις

1. Για τους ιδιοκτήτες των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών προβλέπονται οι
ακόλουθες κυρώσεις:

α. Πρόστιμο μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

β. Προσωρινή και έως ένα έτος ανάκληση της άδειας των Φροντιστηρίων ή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών,

γ. Οριστική ανάκληση της άδειας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

2. α) Σε περίπτωση διαπίστωσης λειτουργίας Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών άνευ αδείας, καθώς και σε περίπτωση συστέγασης με ιδιωτικό σχολείο, η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, την οποία διαβιβάζει αμελλητί στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή. Η αστυνομική αρχή εκτελεί αμελλητί την οικεία πράξη, προβαίνοντας στην σφράγιση της εγκατάστασης, στην αφαίρεση των σχετικών επιγραφών και στις λοιπές κατά τον νόμο ενέργειες. Με την διαπιστωτική πράξη επιβάλλεται επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ κατά παντός υπευθύνου.

β) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης φακέλου για επικαιροποίηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη, ο οικείος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντάσσει σχετικό πόρισμα. Το πόρισμα γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την παράβαση, τους δράστες και τις αποδείξεις. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει το πόρισμα αμελλητί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

δ) Σε περίπτωση απασχόλησης διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία εν γένει επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

ε) Σε περίπτωση μη υποβολής των κατά νόμο προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ και τάσσεται δεκαπενθήμερη προθεσμία για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται νέο πρόστιμο και τάσσεται νέα προθεσμία για συμμόρφωση.

στ) Σε περίπτωση παρεμπόδισης άσκησης ελέγχου από εποπτεύουσα αρχή καλείται δημόσια δύναμη και επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ύστερα από πράξη του αρμόδιου αστυνομικού οργάνου που βεβαιώνει την παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προβαίνει σε ανάκληση αδείας.

3. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων:

Οι παραβάσεις  ελέγχονται από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης δύναται να δίνει εντολή ελέγχου και αυτοψίας στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
 
Ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων

Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται οι κατά το προηγούμενο άρθρο κυρώσεις υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση τους. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης οφείλει να αποφανθεί επί της προσφυγής εντός 15 ημερών.».

Πληροφοριακά συστήματα

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος.

Σχόλια (2)

 
μαθηματικος
05 Νοε 2018 18:03

Κλείστε αυτούς που δουλεύουν με άδεια.Εξοντώστε τους με πρόστιμα παράλογα.Και όλοι θα τα κάνουμε μαύρα.Αυτό θα πει πρώτη φορά αριστερά

 
Πρώτη φορά αριστερά
05 Νοε 2018 20:55

Βαριά πρόστιμα στους νόμιμους που εσείς μετατρέπετε σε παράνομους με τις συνεχείς αλλαγές στους κανονισμούς... Δηλαδή στα δημόσια σχολεία που καθηγητές μουσικής κάνουν γεωγραφία και ιστορία ή στα Πετράλωνα που γεωλόγος διδάσκει χημεία και μαθηματικά είναι εντάξει; Στον ιδιωτικό τομέα όμως είναι παράνομος... Και με τα κέντρα μελέτης μέσα σε φροντιστήρια το κάνουμε γαργάρα... Γιατί άραγε; Επειδή έχετε καταστρέψει τη δημόσια εκπαίδευση θέλετε να καταστρέψετε και την ιδιωτική... Σαφώς και η μαύρη εργασία σε φροντιστήρια πρέπει να κυνηγηθεί αλλά το ανέκδοτο με τα παράνομα φροντιστήρια είναι το λιγότερο τραγικό... θα την πέσετε στα σπίτια να δείτε ποιος. Κάνει μαύρα μαθήματα; Κρίμα στα παιδιά και στους νόμιμους φροντιστές

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ