Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Εξηγήσεις από Κ. Γαβρόγλου ζητούν οι μισοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γιατί “σέρνεται” η λειτουργία του ΣΑΕΠ

Ο Νίκος Φίλης που είχε παραλάβει μια “χαοτική” κατάσταση είχε δρομολογήσει τις διαδικασίες για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των πτυχίων και ο ίδιος με δημόσια δήλωση είχε δεσμευτεί ότι θα ήταν ζήτημα μηνών η εξέταση όλων των φακέλων
Δημοσίευση: 08/11/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Από το 2016 έως σήμερα, το ΣΑΕΠ  (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των  πτυχίων αποφοίτων των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων  δεν έχει δυστυχώς κατορθώσει να βελτιώσει τον χρόνο της πολύχρονης αναμονής των αιτούντων που πολλές φορές ξεπερνά και τα  τρία έτη.

Αυτό επισημαίνουν 61 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με κοινή ερώτηση (σ.σ. την οποία υπογράφει και ο Ν. Φίλης) που κατέθεσαν , προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Φίλης που είχε παραλάβει μια “χαοτική” κατάσταση είχε δρομολογήσει τις διαδικασίες για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των πτυχίων και ο ίδιος με δημόσια δήλωση είχε δεσμευτεί ότι θα ήταν ζήτημα μηνών η εξέταση όλων των φακέλων που σήμερα  βρίσκονται σε εκκρεμότητα περισσότεροι από 3.000.

Εκθεση των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης

Από τα στοιχεία που χορήγησε στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. η   Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αφορούν μέρος μόνο της ελεγχόμενης περιόδου (1/1/2013-30/10/2015),, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοπιήθηκε το 2017,  προκύπτει ότι:

α) το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΣΑΕΠ είναι δυσλειτουργικό και

β) το αρμόδιο για την υποστήριξη του παραπάνω οργάνου Τμήμα του Υπουργείου είναι ανεπαρκώς και μη κατάλληλα στελεχωμένο.

Ως εκ τούτου προτάθηκε Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μεριμνήσει ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα της καθυστέρησης στη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο της απλούστευσης της σχετικής διαδικασίας καθώς και την καταλληλότητα και επάρκεια του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού του Αυτοτελούς Τμήμα- τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

Από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων να μεριμνήσει για την άμεση εξέταση  συνολικά εκκρεμών υποθέσεων, ενημερώνοντας το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., εντός διμήνου, για τα σχετικά αποτελέσματα.

Με την ανωτέρω έκθεση αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
 

Προς τον κ. Υπουργό  Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) – δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις.

Σοβαρή χρονοκαθυστέρηση παρατηρείται στην έκδοση των αποφάσεων του  Συμβούλιου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), ένα θεσμό που έχει δημιουργηθεί για να προστατεύει τους κατόχους των γνήσιων τίτλων -τυπικής και μη- μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης από ιδρύματα της αλλοδαπής και της ημεδαπής, (τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, πολλά εκ των οποίων έχουν πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς) και να τους εξασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα. Η συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης όμως, εδώ κι αρκετά χρόνια, αποτελεί χρονοβόρα δοκιμασία που πλήττει και το κύρος του θεσμού, όπως και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα, επαγγελματικά και οικονομικά,  δικαιώματα των ενδιαφερομένων.

Σοβαρή αρνητική συνέπεια των καθυστερήσεων αυτών, μεταξύ άλλων, αποτελεί ο αποκλεισμός που υφίστανται επί σειρά ετών οι ομάδες των ενδιαφερομένων από την υποβολή αίτησης  για πρόσληψή τους, τόσο στο δημόσιο όσο  και στον ιδιωτικό τομέα, αφού δεν μπορούν να υποβάλουν έγκαιρα τα απαραίτητα κάθε φορά δικαιολογητικά. Σημειωτέον πως, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όλοι οι τίτλοι σπουδών, (πτυχία, πιστοποιητικά, και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση ανώτατης εκπαίδευσης, τυπικής και μη), χορηγούμενα από κολέγια και Ιδιωτικά πανεπιστήμια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τόσο της χώρας μας όσο και του εξωτερικού, θα πρέπει πρώτα να ελεγχθούν και βεβαιωθούν από το ΣΑΕΠ, τουλάχιστον όσον αφορά τις ισοδυναμίες των τίτλων, με εκείνους που χορηγούνται από τα αντίστοιχα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, προκειμένου ο κάτοχός τους να αποκτήσει τη δυνατότητα εξασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Αντιπροσωπευτικά άλλα παραδείγματα των δυσμενών επιπτώσεων της δυσλειτουργίας του συστήματος εκτός των προαναφερθέντων, αποτελούν και οι  αιτήσεις των  Ελλήνων που απέκτησαν στο εξωτερικό την άδεια εξάσκησης του επαγγέλματός τους, με ισχύ σε όλη την Ε.Ε., και οι οποίοι αδυνατούν να δουλέψουν ή ακόμα και να επαναπατριστούν στην Ελλάδα καθώς η απάντηση του ΣΑΕΠ χρονοτριβεί.

Τόσο οι  τελευταίες αλλαγές και παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα δύο τελευταία χρόνια, όσο και ο μεγάλος όγκος των υποθέσεων που έχει εξεταστεί από το 2016 έως σήμερα, δεν έχει δυστυχώς κατορθώσει να βελτιώσει τον χρόνο της πολύχρονης αναμονής των αιτούντων που πολλές φορές ξεπερνά και τα  τρία έτη. Μια από τις πραγματικές αιτίες του θέματος είναι πως, τα χρόνια της κρίσης και της αύξησης της ανεργίας, καθώς ο κόσμος επιδιώκει άλλοτε την άμεση βελτίωση και άλλοτε τη γρήγορη επαγγελματική του αποκατάσταση, έχουν πολλαπλασιαστεί οι αιτήσεις αυτές προς το ΣΑΕΠ.

Η όλη λοιπόν επανεξέταση του ζητήματος με στόχο την απλούστευση της διαδικασίας και την επίσπευση των απαντήσεων αποτελεί αναγκαία μεταρρύθμιση, που πρέπει να υλοποιηθεί καθώς:

Συμφώνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο  εντός έξι μηνών, και των αιτήσεων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων εντός  τριών μηνών, από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι δυσμενείς επιπτώσεις των καθυστερήσεων  του ΣΑΕΠ, επιβραδύνουν κυρίως την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων,  που σήμερα μαστίζονται από την ανεργία, γεγονός που ταλανίζει εδώ και χρόνια την Ελληνική οικογένεια.  
Αποκλείεται από την εργασία μία ιδιαίτερα καλά εκπαιδευμένη πληθυσμιακή ομάδα, που μπορεί να στελεχώσει με γνωστική επάρκεια καίριες εργασιακές θέσεις, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρα μας.
Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι μέτρα πρόκειται να λάβει και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ομαλοποίηση του ζητήματος και την αποκατάσταση του κύρους του θεσμού;

Οι ερωτώντες Βουλευτές                                                                              

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Ακριώτης Γεώργιος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αντωνίου Χρήστος

Αυλωνίτου Ελένη

Βάκη Φωτεινή

Βαρδάκης Σωκράτης

Βράντζα Παναγιώτα

Γάκης Δημήτριος

Γεωργοπούλου - Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Δουζίνας Κωνσταντίνος

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θελερίτη Μαρία

Θεοφύλακτος Ιωάννης

Θηβαίος Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Ιγγλέζη Αικατερίνη

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Καΐσας Γεώργιος

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Καστόρης Αστέριος

Κατσαβριά - Σιωροπούλου Χρυσούλα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κοζομπόλη - Αμανατίδη Παναγιώτα

Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)

Κυρίτσης Γεώργιος

Λιβανίου Ζωή

Μανιός Νικόλαος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μιχελής Αθανάσιος

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Μπαλτάς Αριστείδης-Νικόλαος-Δημήτριος

Μπαξεβανάκης Δημήτριος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ντζιμάνης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος)

Ρίζος Δημήτριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σεβαστάκης Δημήτριος

Σπαρτινός Κωνσταντίνος

Στογιαννίδης Γρηγόριος

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζαμακλής Χαρίλαος

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσόγκας Γεώργιος

Φίλης Νικόλαος

Ψυχογιός Γεώργιος

Σχόλια (31)

 
Εξορθολογισμός νομικού πλαισίου
08 Νοε 2018 12:55

Είναι απαραίτητο να γίνουν συμφωνίες με ιδρύματα του εξωτερικού (αναγνωρισμένα ΑΕΙ) ώστε οι διαδικασίες αντιστοίχισης να αυτοματοποιηθούν και να εξετάζονται μόνο οι ιδιάζουσες περιπτώσεις.

 
Όλα π
08 Νοε 2018 19:52

Σε πόσο καιρό οφείλει να απαντήσει ο υπουργός?

 
Θανάσης
08 Νοε 2018 22:18

Οχι αλλη κοροϊδία, αρκετά τόσα χρόνια υποσχέσεων και αναμονής.
Πάρτε αποφάσεις!
Σταματήστε να παίζετε μαζί μας!

 
Κώστας
08 Νοε 2018 23:49

Είναι, τουλάχιστον, εξευτελιστικό η αναγνώριση από το ΣΑΕΠ να διαρκεί όσο και τα έτη σπουδών. Θέστε, επιτέλους, σε (ουσιαστική) λειτουργία το ΣΑΕΠ και υλοποιήστε τη δέσμευσή σας για fast track αναγνώριση.

 
Πέτρος
09 Νοε 2018 08:35

Μετά από αυτή την πολύ καλή εξέλιξη και ανταπόκριση στις εκκλήσεις των πολιτών που ανέδειξε σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του συριζα, πρέπει ο Υπουργός να αναλάβει τις ευθύνες του μια που εκθέτει και την κυβέρνηση στην οποία ανήκει. 3 χρόνια αναμονή για να εξετασθεί ο φάκελος μου!
Πρέπει να τελειώνει μέσα στο τρέχων έτος τις αιτήσεις του 2016 και να πιάσει μετά τις αιτήσεις του 2017 και 2018, αλλιώς ας παραιτηθεί.
Πως περιμένουν εκεί στο υπουργείο παιδείας την ανάπτυξη, με ανεργία λόγω αδυναμίας εργασίας λόγω μη αναγνώρισης των σπουδών;

 
Σύντροφος
09 Νοε 2018 09:30

Σύντροφοι βουλευτές του συριζα, δεν θυμάστε που λέγαμε ότι με το ΣΑΕΠ ανοιγετε την πίσω πόρτα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια - κολέγια; Γιατί δεν τροποποιείτε το Σ16 να τελειώνουμε;

 
@Σύντροφος 9:30
09 Νοε 2018 12:45

Ποιά πίσω πόρτα εννοείτε; Παρακαλώ να γίνετε ποιο συγκεκριμένος.

 
@Σύντροφος
09 Νοε 2018 13:27

Κύριε το ΣΑΕΠ αφορά και μεταφορά επαγγελματικών δικαιωμάτων από όλη την ΕΕ. Αφορά και τους Έλληνες πτυχιούχους που πάνε να εργαστούν νόμιμα σε άλλη χώρα. Αν σας πειράζει το ΣΑΕΠ να κοπεί και το δικαίωμα των Ελλήνων να εργάζονται πάνω σε αυτό που σπούδασαν εκτός Ελλάδας. Διαβάστε τον ιδρυτικό νόμο και μετά γράψτε για Σύνταγμα και λοιπά άσχετα.

 
Akis
09 Νοε 2018 17:43

Παίδες ποιός είναι ο ιδρυτικός νόμος για το ΣΑΕΠ? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Όποιος τον ξέρει τον νόμο να μας τον πεί. Πάντως ισχύει ότι δεν έχει καμία σχέση το ΣΑΕΠ με το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

 
@Σύντροφος 13:27
09 Νοε 2018 18:29

Τώρα το κατάλαβα σύντροφε που το διευκρίνισες.Εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού και τρόμαξα.Καταλαβαίνεις.

 
bob mastoras
09 Νοε 2018 19:34

Ειναι το ΠΔ 38/2010. Υπάρχουν όμως αλλαγες από τα μεσοπροθεσμα.

 
Ορισμός μελών ΣΑΕΠ
09 Νοε 2018 22:28

Το ΣΑΕΠ εξετάζει την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ισοδυναμία των διαφόρων πτυχίων (πχ. τίτλων από κολλέγια). Είναι όργανο που υπάρχει λιγότερο από μια δεκαετία.

https://www.esos.gr/arthra/36721/saep-se-rolo-doatap

Το Π.Δ. 38/2010, η Ελλάδα ενσωμάτωσε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (7ης Σεπτεμβρίου 2005).

Τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) και 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α΄), Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄).

Με βάση τις διατάξεις αυτές τα πτυχία των πανεπιστημίων των κρατών - μελών της ΕΕ, εξομοιώνονται προς τα πτυχία των αντίστοιχων ελληνικών, εξασφαλίζοντας στους κατόχους τους ίσα επαγγελματικά δικαιώματα με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων, μετά από την έκδοση σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

Ο ΔΟΑΤΑΠ εξακολουθεί να έχει αρμοδιότητα για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών.

 
Akis
10 Νοε 2018 00:01

Και ποιές είναι οι αλλαγές από τα μεσοπρόθεσμα? Και όταν λές ότι είναι το ΠΔ 38/2010 χωρίς αυτό δεν υπάρχει ΣΑΕΠ?

 
bob mastoras
10 Νοε 2018 12:21

@Ακις
Το ΠΔ καθορίζει τα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά προστέθηκαν προβλέψεις για την επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων σπουδών. Με την πρώτη διαδικασία γράφεσαι πχ σε επιμελητήριο (πχ ΤΕΕ) Με την δευτερη θεωρείται ότι έχεις ένα πτυχίο (πχ μάστερ) για τυχούσα χρήση. Πάντως με το ΠΔ συγκροτείται το ΣΑΕΠ. Το ΠΔ συνεχίζει και ισχύει με επεκτάσεις.

 
Akis
10 Νοε 2018 21:58

Λοιπόν παίδες ρώτησα χθές σχετικώς με την λειτουργία το ΣΑΕΠ τον αρμόδιο του ΥΠΕΠΘ. Καταρχάς (1) Ισχύει όπως και ίσχυε το ΠΔ 38/2010 αλλά και το παλαιότερο ΠΔ 89/48 που αφορά τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής όπως και βέβαια η οδηγία 36/2005 της Ε.Ε. κανονικότατα αλλά τα προβλήματα είναι συνολικά (3) που αντιμετωπίζουν και δεν μπορούν να βρούν λύση: (1) Έχουν μόνο 2 υπαλλήλους για 5800 αιτήσεις (αδιανόητο αλλά πραγματικό). (2) Δεν μπορούν με τίποτα να σταματήσουν τις καινούργιες αιτήσεις οι οποίες αυξάνονται κάθε εβδομάδα (πακέτα ολόκληρα) και (3) δεν συμφωνεί ο κ.Γαβρόγλου με τον θεσμό των κολλεγίων στην Ελλάδα και συνεχώς το καθυστερεί το ΣΑΕΠ για δικούς του λόγους. Τώρα αν κάποιος βιάζεται για την απόφαση ΣΑΕΠ ή τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές που έχουν γίνει (500 στο σύνολο) τότε το καλύτερο θα ήταν να ψάξει δουλειά στον ιδιωτικό ή σε άλλον κλάδο. Τώρα για το αν οι υποψήφιοι πρέπει να εγγράφονται σε επαγγελματικά σωματεία ή και επιμελητήρια του εξωτερικού για να ασκήσουν το επάγγελμα τους εδώ στην Ελλάδα (διότι τα πτυχία είναι από το εξωτερικό και όχι από ΕΛλάδα) δεν έχουν ιδέα επί του θέματος!!! Εσείς είσαστε ενημερωμένοι?Πάντως επαγγελματική ισοτιμία και αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα πάντα με το ΣΑΕΠ είναι πλέον ακριβώς το ίδιο!!! Δεν υπάρχει καμία διαφορά.

 
Μ
12 Νοε 2018 16:37

Περιμένω την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 2 χρόνια.

 
Akis
12 Νοε 2018 23:45

Φίλε/η Μ για ποιά ειδικότητα περιμένεις και από ποιό ιδιωτικό κολέγιο αν επιτρέπεται την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 2 χρόνια? Από όσα γνωρίζουμε η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δίδεται από τα εκάστοτε επαγγελματικά σωματεία ή και επιμελητήρια και όχι από το ΣΑΕΠ. Εκτός και αν το ΣΑΕΠ έχει δώσει την τελική έγκριση και δεν την εγκρίνει το αντίστοιχο επιμελητήριο.

 
Πέτρος
13 Νοε 2018 11:05

@Akis

υπάρχουν και άδειες οι οποίες δεν δίνονται από αυτά που αναφέρεις . όπως για παράδειγμα οι άδειες καθηγητών. Αρμόδιος σε αυτή την περίπτωση είναι ο ΕΟΠΠΕΠ. αν το ΣΑΕΠ σε καθυστερεί , δεν καθυστερεί και η άδεια σου ?

Από εκεί και πέρα ο αρμόδιος του Υπουργείου που μίλησες ξέχασε να σου πει ότι το κύριο πρόβλημα δεν είναι τα 2 άτομα που υπάρχουν στο γραφείο αλλά τα συμβούλια που δεν γίνονται .

 
Τάκης
13 Νοε 2018 13:22

Όλοι ξέρουμε ότι συντεχνιακά, και μόνο, είναι τα προσκόμματα που μπαίνουν στην όλη διαδικασία. Τα υπόλοιπα είναι κουβέντα να γίνεται και για να νομιμοποιείται η καθυστέρηση. Επειδή έρχονται εκλογές ίσως κάτι γίνει αν και μόνο μια δικαστική απόφαση θα τους ανάγκαζε. Αλλά ποιος τολμάει να την ξεκινήσει με τόσα έξοδα που χρειάζονται. Μόνο συλλογικά θα πρέπει να γίνει η δουλειά με ομαδικές μηνύσεις(;).Δεν είμαι νοικός αλλά μήπως πρέπει να οργανωθούμε κατά το ανέκδοτο που λένε και οι μπαμπάδες μας;;;

 
ταλαίπωρος
13 Νοε 2018 14:13

Το γεγονός και μόνο ότι ο υπουργός κ.Γαβρόγλου έχει ορίσει μόνο δυο υπαλλήλους στο ΣΑΕΠ δείχνει με πολύ καθαρό τρόπο τις διαθέσεις του.
Πιστεύω προσωπικά ότι δεν θέλει να κάνει κάτι για αυτό ακόμα και 100000 να γίνουν οι αιτήσεις. Έχει άλλα ενδιαφέροντα και ακόμα και πρόστιμα από την ΕΕ να έρθουν δεν τους νοιάζει μια και δεν τα πληρώνει ο ίδιος αλλά..... οι πολίτες που έχουν υποβληθεί σε αυτή την ομηρεία. Ακόμα και σε πολλές πρόσφατες ερωτήσεις βουλευτών αλλά και τώρα με την ερώτηση των 61 !!!! βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ιδρώσει το αυτί του και μπορεί να μην απαντήσει και πάλι.
Το πολύ πολύ να βγάλει μια αόριστη απάντηση του τύπου δεν έρχονται στα συμβούλια τα μέλη (ενώ μπορεί να κινήσει ό ίδιος πειθαρχικά μέτρα εναντίον τους) και δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Δυστυχώς όπως έχω ξαναγράψει η πολιτική τους έιναι άλλη και δεν θέλουν αυτό το κομμάτι της κοινωνίας εδώ. Προτιμούν να φύγουν και αυτοί οι Έλληνες στο εξωτερικό.

 
Akis
13 Νοε 2018 16:20

Φίλε Πέτρο το ΣΑΕΠ τι δουλειά έχει με τον ΕΟΠΠΕΠ? Εκτός και αν είναι η ίδια επιτροπή που δεν το νομίζω. Το ΣΑΕΠ δεν δίνει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος(;) αλλά μόνο επαγγελματική ισοδυναμία ή αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το χαρτί όμως που σου δίνει το ΣΑΕΠ το πηγαίνεις στο επαγγελματικό σωματείο ή επιμελητήριο που ανήκει η ειδικότητα σου και το καταθέτεις. Τα συμβούλια δεν γίνονται στο ΣΑΕΠ διότι όπως έχουμε ήδη προαναφέρει είναι εσκεμμένο διότι αυτό θέλει ο κος Γαβρόγλου. Εκτός και αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι και δεν μας τους λένε.

 
Τάσος
21 Νοε 2018 12:05

Μπράβο στους βουλευτές του συριζα για την ερώτηση που αφορά χιλιάδες αποφοίτους πτυχίων και μεταπτυχιακών που περιμένουν 3 και 4 χρόνια για την εξέταση των φακέλων απο το ΣΑΕΠ. Να δούμε τώρα τις ενέργειες του κ.Υπουργού γιατί πλέον έχει εκτεθεί όχι μόνο ο ίδιος αλλά και η κυβέρνηση με την ουσιαστική διάλυση του ΣΑΕΠ, με συνέπεια το επερχόμενο βαρύ πρόστιμο από την ΕΕ αλλά και την εξαναγκαστική φυγή χιλιάδων νέων από την Ελλάδα λόγω μη λειτουργίας του.

 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
27 Νοε 2018 10:56

ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΜΟΝΟ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΝΙΩΘΩ.

 
Φίλε Μιλτιάδη
03 Δεκ 2018 10:00

Το ΣΑΕΠ εξετάζει φακέλους του Απριλίου 2016, εσύ γιατί περιμένεις τρια χρόνια, μήπως λείπει κάποιο έγγραφο από το φάκελο της αίτησης σου; Τα μεταπτυχιακά θεωρητικά είναι και πιο γρήγορη περίπτωση. Αν μπορείς πήγαινε από εκεί να δεις τι γίνεται ώστε να τελειώνεις.

 
Πέτρος
07 Δεκ 2018 10:31

Υπάρχει βέβαια πάντα και η περίπτωση να λένε λάθος πληροφορίες ή και να διαχωρίζουν προσόντα με ισοτιμίες. Κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει τελικά με το ΣΑΕΠ.

 
Σάκης
11 Δεκ 2018 10:57

Μπράβο στους Βουλευτές για την άμεση ανταποκριση στα αιτήματα των πολιτών!

 
ταλαίπωρος
13 Φεβ 2019 09:53

Όντως μπράβο στα αντανακλαστικά των βουλευτών, μου έκανε εντύπωση δε ο αριθμός τους! Η ουσία είναι ότι και αυτοί αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να υπάρχουν κατά το δοκούν διαχωρισμοί και αναίτιες καθυστερήσεις που εμποδίζουν τη πρόσβαση στην εργασία σε χιλιάδες νέους, ειδικά σε τέτοιες εποχές.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.