Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η ρύθμιση για την επιστροφή των αναδρομικών στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή

Στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Δημοσίευση: 09/11/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , για δημοσίευση, στάλθηκε το νομοσχέδιο που περιέχει τη ρύθμιση για την επιστροφή των αναδρομικών στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Ειδικότερα , η ρύθμιση , όπως ψηφίστηκε στη Βουλή και στάλθηκε για δημοσίευση, έχει ως εξής:

Άρθρο 12
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και σε λοιπό προσωπικό

1. Στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγω- γικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), στα μέλη του Διδακτικού και Ειδι- κού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Α- θηνών, και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηναίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012. Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατά- ξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των μελών του προσωπικού της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των δια- τάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ετικέτες: 
Μέλη ΔΕΠ

Σχόλια (4)

 
Γεώργιος Ευθ.
10 Νοε 2018 18:32

Το ποσό των αναδρομικών θεωρείται ακατάσχετο ή προγείται συμψηφισμός με τυχόν οφειλές προς το δημόσιο; Στη περίπτωση συμψηφισμού φοβάμαι ότι στο τέλος δεν θα πάρουμε τίποτε καθώς χρωστάμε στην εφορία.

 
νικος
10 Νοε 2018 19:20

Οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας ας αρκεστουν στην υπόσχεση ότι δεν θα τους απολύσει προς το παρόν. Μην τα θέλετε και όλα δικά σας.

 
Αναδρομικά μελών ΔΕΠ
11 Νοε 2018 12:28

Χωρίς ενοποίηση τμημάτων και σχολών ειναι αδύνατο να αναβαθμιστούν οι θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στα πανεπιστήμια. Οποιαδήποτε χρηματική ενίσχυση δε θα λύσει τα χρόνια προβλήματα στην κάλυψη των θέσεων αυτών.

 
ΕΔΙΠ_ΤΕΙ
11 Νοε 2018 13:09

Επονείδιστο Μισθολόγιο 2011 και ΕΔΙΠ ΤΕΙ
Παρακαλώ τον κύριο Πρωθυπουργό να μην μας κάνει τέτοιες χάρες και μη διορθώνετε τα αναίσχυντα μισθολόγια όπως αυτό του 2011. Ζητώ προσωπικά αλλά νομίζω και οι περισσότεροι συνάδελφοί μου να επιστρέψω στο Ενιαίο Μισθολόγιο του 2011 που με τόση χαρά το καταργήσατε για να δώσετε στου υπαλλήλους σας καλύτερους μισθούς με τα καλύτερα μισθολόγια που δώσατε.
Για να δει ο Κύριος Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπ. Παιδείας που τόσο πολύ μας αγαπάει και μας συμπονάει το ποσό «κακό» ήταν για εμάς τους ΕΔΙΠ ΤΕΙ το Ενιαίο Μισθολόγιο του 2011 και πόσο «καλό» μας έκανε που μας έδωσε το Ειδικό Μισθολόγιο με τον (4472 &4490)/17
3 Παραδείγματα
ΕΔΙΠ με Διδακτορικό και 18 χρόνια υπηρεσίας (μεταταχθέντας) εντάσσεται σύμφωνα με το ενιαίο Μισθολόγιο του 11 στο Β’ Βαθμό αφού του υπολογίζονται +6 χρόνια με το Διδακτορικό άρα 24 οπότε κατατάσσεται στο ΜΚ1 (2ο) κλιμάκιο του Β βαθμού με μεικτές αποδοχές 1944 €. Με το μισθολόγιο σας κύριοι της Φιλολαϊκής κυβέρνησης ο μισθός του ΕΔΙΠ ΤΕΙ με τα ΙΔΙΑ ακριβώς προσόντα είναι (μεικτές αποδοχές) 1464€ Διαφορά 480 €. Καλύτερα δεν γίνεται ε κ. Γαβρόγλου !!!!
Καλά μιλάμε για πολύ παλιούς και με πολλά προσόντα αν ήταν ΕΔΙΠ Νεότερος με τα βασικά προσόντα που προβλέπονται μήπως είναι καλύτερα τα πράγματα με το νόμο Γαβρόγλου (?
ΕΔΙΠ με 13 χρόνια υπηρεσία και Μεταπτυχιακό Εντάσσεται στο Γ βαθμό και το βασικό ΜΚ με μεικτές αποδοχές 1588 !! Με το νόμο Γαβρόγλου εντάσσεται στο 7ο ΜΚ με μισθό 1365 € Διαφορά 222.9 €
Ακόμα νεότερος συνάδελφος (λίγο δύσκολο γιατί 10 χρόνια δεν έχουμε προσλήψεις) 8 χρόνια με μεταπτυχιακό. Με το ενιαίο του ’11: ένταξη στο βασικό του Δ βαθμού μισθός 1381€. Με το μισθολόγιο Γαβρόγλου (στο 4ο ΜΚ )Μισθός: 1266 διαφορά: 115 €
Κύριοι της κυβέρνησης σας παρακαλούμε μην μας βοηθάτε άλλο δώστε μας το παλιό το «κακό» το Μισθολόγιο του 2011 και κρίνετέ μας με αυτό. Με το κακό το αισχρό το τιμωρητικό Μισθολόγιο του 2011 κάποιοι (ενδεχομένως όχι όλοι) θα μπορούσαμε να λάβουμε τελικό μισθό με μεικτές αποδοχές πάνω από 2000 € με του1 4472 & 4490 το μέγιστο που μπορούμε να λάβουμε είναι 1662 € όσο το ΜΚ2 του Γ βαθμού με το κακό Μισθολόγιο που με τόση σπουδή καταργήσατε.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ