Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Ενημερωτικό για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων ΚΕΣΥ στην ΠΔΕ Αττικής

Δημοσίευση: 11/11/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Της Πύρζα Φανής  
αιρετού στο ΑΠΥΣΔΕ Αττικής με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις  ΣΥΝΕΚ

 
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε και επίσημα η διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με την έκδοση του ΦΕΚ για την πλήρη λειτουργία των ΠΕΚΕΣ και την κατάργηση των σχολικών Συμβούλων στις 15/10/2018.

Η επιλογή των ΣΕΕ έγινε βάσει της αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής που περιγράφονται στο νόμο 4547/18, και είναι πλέον ενιαία για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης. Τα συνολικά μόρια κάθε υποψηφίου απαρτίζονται από τα μόρια της επιστημονικής συγκρότησης (μέγιστο 17), της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας (μέγιστο 14),  της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης (μέγιστο 14).

Οι αιρετοί των ΣΥΝΕΚ συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία επιλογής ΣΕΕ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που τους αναλογεί ως αιρετοί εκπρόσωποι σε ένα Συμβούλιο επιλογής. Έτσι, μέσα στο πλαίσιο που περιγράφεται από τις θέσεις μας, και  θεωρώντας ότι η φωνή των συναδέλφων/ισσών πρέπει να εκπροσωπηθεί μέσα σε αυτό και να μην αρκείται σε μία παύλα (-),  συνέβαλα ενεργά στη διαμόρφωση κλίματος διαφάνειας, δημοκρατίας και αξιοκρατίας. Στη διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων δεν απείχα και κατέθεσα βαθμολογία με εύρος από 6 μέχρι και 14 μονάδες. Τα κριτήρια διαμόρφωσης αυτής της βαθμολογίας, πέρα από αυτά που περιγράφονται στο νόμο, ήταν η δημοκρατική αντίληψη του υποψηφίου, η δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους συναδέλφους, η δημιουργία κλίματος συνεργασίας, η ευαισθητοποίηση σε  θέματα ενταξιακής εκπαίδευσης και αποδοχής της διαφορετικότητας, η προσανατολισμένη στο μαθητή και το μάχιμο εκπαιδευτικό παιδαγωγική θεώρηση, και γενικότερα η ύπαρξη οράματος για ένα σχολείο με δημοκρατία και αλληλεγγύη, χωρίς αποκλεισμούς.

Επειδή το Υπουργείο ανακοίνωσε μόνο τα τελικά μόρια των υποψηφίων και επειδή υπήρχαν ενστάσεις που η υπηρεσία από λάθος της δεν είχε πρωτοκολλήσει, και οι οποίες εξετάστηκαν και έγιναν δεκτές κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, δημιουργήθηκαν αλλαγές στα σταθερά μόρια των υποψηφίων.  Έτσι κάποιος θα μπορούσε να βγάλει εσφαλμένα το συμπέρασμα ότι υπήρχε βαθμολογία στη συνέντευξη πάνω από 14 μόρια. Την αναλυτική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Από τη διαδικασία επιλογής των Οργανωτικών Συντονιστών (θα προΐστανται στα ΠΕΚΕΣ) απείχα, γιατί πουθενά στο νόμο δεν περιγράφονται κριτήρια επιλογής. Κατέθεσα πρόταση ώστε να επιλεγούν ως οργανωτικοί συντονιστές οι πρώτοι στα μόρια από αυτούς που είχαν κάνει αίτηση για τη θέση αυτή. Η πρότασή μου δεν υιοθετήθηκε και έτσι απείχα από την περαιτέρω διαδικασία.

Θέλοντας να αποτυπωθεί με στατιστικά στοιχεία η αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής συγκεντρωτικά για τους υποψήφιους της δευτεροβάθμιας και η συσχέτιση μεταξύ τους, υπολογίστηκε ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση  μεταξύ της βαθμολογίας των αντικειμενικών κριτηρίων  (επιστημονική συγκρότηση & εμπειρία) και της βαθμολογίας της συνέντευξης,  με υψηλή στατιστική σημαντικότητα  [r=0.16, df=251, p<0.005].  Δηλαδή η βαθμολογία της συνέντευξης δεν ήταν μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη ήταν η βαθμολογία των αντικειμενικών κριτηρίων, και αντίστροφα. Αυτό αποτυπώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα διασποράς, όπου αποτυπώνονται και οι διακυμάνσεις της βαθμολογίας. Κάθε κουκίδα αντιστοιχεί σε έναν υποψήφιο και δείχνει το βαθμό της συνέντευξης στον οριζόντιο άξονα και τον αντίστοιχο βαθμό του στα αντικειμενικά μόρια στον κάθετο άξονα.

Επίσης δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποια γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μορίων της επιστημονικής συγκρότησης και της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας [r=-0.14, df=251, p<0.05], πράγμα που αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα διασποράς.

 
Η κατανομή της συνολικής βαθμολογίας ανά κλάδο ΣΕΕ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Τέλος, από τους 86 ΣΕΕ της Δευτεροβάθμιας, των κοινών ειδικοτήτων και της ειδικής αγωγής που έχουν τοποθετηθεί στα έξι ΠΕΚΕΣ της Αττικής, οι μισοί σχεδόν από αυτούς (41) έχουν ασκήσει καθήκοντα σχολικού Συμβούλου, ενώ το 60% από αυτούς (51) ήταν υποψήφιοι για Σύμβουλοι το 2011.

Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία στελέχωσης των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) από τις 28/9/18 με την προκήρυξη για την πλήρωση 13 θέσεων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ στην ΠΔΕ Αττικής. Τα ΚΕΣΥ απευθύνονται και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια, και ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων δομών ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης), ΣΣΝ (Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων), και ΚΕΣΥΠ (Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού). Σε κάθε ΚΕΣΥ θα υπάρχει ένας προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Στην Αττική θα έχουμε δυο ΚΕΣΥ για κάθε ΠΕΚΕΣ.

Για τις δεκατρείς (13) θέσεις Προϊσταμένων ΚΕΣΥ στην ΠΔΕ Αττικής έγιναν εξήντα τρεις (63) αιτήσεις, από τις οποίες αρχικά δεν έγιναν δεκτές οι είκοσι (20). Οι περισσότερες αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές (12) γιατί οι υποψήφιοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εξειδίκευση στην ΕΑΕ, στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Τέσσερις από αυτούς δεν είχαν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα (10) έτη. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν από τους υποψήφιους που δεν έγιναν δεκτοί, απορρίφθηκαν όλες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτήν τη διαδικασία είναι ότι το Υπουργείο δεν έχει διευκρινίσει επαρκώς πώς αποδεικνύεται η εξειδίκευση, με αποτέλεσμα να στέλνει υπουργική απόφαση αφού είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Έχει ανακοινωθεί ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων, επί του οποίου θα συζητηθούν οι ενστάσεις τη Δευτέρα 5/11/18.

Σχόλια (7)

 
Γιαννης
11 Νοε 2018 19:15

Να μας πεις τα δικα σου επιστημονικα προσοντα για να δουμε με τι επιστημονικο αναστημα εβαλες σε υποψηφιο ακομα και 06 !!! Τελος, με τι κριτηρια εκτιμησες τη δημοκρατικοτητα, μια εννοια ασυλληπτη στην εποχη μας αλλα μονιμως επιδιωκουμενη; Προφανως με τα δικα σου βασει των οποιων μπορεσες/τολμησες ν αξιολογησεις τους υποψηφιους σε τοσο λιγο διαστημα και να εισαι μαλιστα και τοσο καταιγιστικη!!! Στα θετικα συγκαταλεγονται οτι δεν συνηργησες στη σκοπιμη ασαφεια των κριτηριων για τους Οργανωτικους και οτι προσπαθησες αρκετα ως προς τα ενημερωτικα, στατιστικα σου δεδομενα.

 
Πρώην Σχολική Σύμβουλος
11 Νοε 2018 20:32

Απάντηση στις ενστάσεις μας γιατί δεν έχουμε λάβει; Μας ξεπετάξατε απορρίπτοντας τις όλες χωρίς απάντηση!

 
Αριστείδης ο Δίκαιος
12 Νοε 2018 09:32

όντως είστε μια ωραία ατμόσφαιρα … τα πράγματα είναι απλά … απλά μαθηματικά ... καθώς από τους λεγόμενους "τελικούς αναμορφωμένους πίνακες" προ συνέντευξης και από τους αντίστοιχους μετά την συνέντευξη, με την πράξη της αφαίρεσης, τόσο απλά, προκύπτουν βαθμολογίες συνέντευξης μεγαλύτερες του 14 … τα άλλα είναι μπόλικος σανός …

 
Πρώην Σχολική Σύμβουλος
12 Νοε 2018 10:00

Πώς γίνεται, ενώ έχετε απορρίψει τη συντριπτική πλειοψηφία των ενστάσεων, κάποιες ελάχιστες που υποτίθεται ότι έγιναν δεκτές δεν πρωτοκολλήθηκαν (και αναφέρομαι στη δικαιολογία για τη αύξηση μορίων μετά τη συνέντευξη > 14) και ταυτόχρονα τα ίδια άτομα πήραν Άριστα στη συνέντευξη από όλους παρότι βαθμολογείτε στο εύρος 6-14! Πολλές δεν είναι οι συμπτώσεις;;;;

 
Αλίκη
12 Νοε 2018 15:41

Απλά αίσχος! Πέστε μας κύριε Γαβρόγλου πόσο αξιοκρατικές διαδικασίες εφαρμόστηκαν.. Πέστε μας ακόμα τι άλλαξε προς το καλύτερο με αυτό τον θεσμό...Και αν καταλάβατε πως σε λίγο καιρό θα είστε παρελθόν και μαζί σας το κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο περί δομών...

 
γιώργος
12 Νοε 2018 15:53

άλλα λόγια να αγαπιόμαστε... για την ταμπακιέρα καμία κουβέντα και βέβαια οι δικαιολογίες πάνε σύννεφο.
να μας πει η κυρία Πύρζα για ποιο λόγο δεν έχουν απαντήσει ακόμα στις ενστάσεις και για ποιο λόγο επίσης δεν απαντούν σε υποψήφιους ΣΕΕ που ζήτησαν την αναλυτική τους βαθμολογία στη συνέντευξη.
Η απάντηση που δίνει η ΠΔΕ Αττικής είναι το έχει αναλάβει το νομικό τμήμα!!!!
Τι δουλειά έχει το νομικό τμήμα;; όταν έκοβαν με τον μπαλτά τους υποψήφιους η επιτροπή επιλογής δεν ρώταγαν το νομικό τμήμα, τώρα τους έπιασε ο φόβος και ζητάνε νομική υπόδειξη.

 
Κ.
12 Νοε 2018 15:53

Η ανακοίνωση των μορίων της συνέντευξης από την αιρετή εκπρόσωπο, κατόπιν αφαίρεσης, μετά από τις τοποθετήσεις Σ.Ε.Ε δεν έχει νόημα. Στις κρίσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων το 2017 βγήκαν τα μόρια της συνέντευξης των υποψηφίων και υπήρχε το γνωστό περιθώριο των 3 ημερών να υποβάλλουν ένσταση, Στους Συντονιστές έχω ακόμα την απορία γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.