Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) -Στρατηγικός Σχεδιασμός 2018-2021

Ακόμα μία ευκαιρία ….. ;
Δημοσίευση: 09/12/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

του Δρ. Χαράλαμπου Ψαρά
Οργανωτικού Συντονιστή
2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Νοτίου Αιγαίου

Η προσέγγιση του 2ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου

Στόχος: Η Αποκέντρωσητου Εκπαιδευτικού μας Συστήματος προςτις Περιφερειακές δομές.

Το όραμά μας: Οι σχολικές μονάδες του Νομού Δωδεκανήσου (2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου) να ενισχύσουν το ανθρώπινο, σύγχρονο και δημοκρατικό τους προφίλ, ώστε να διαμορφώσουν τους/τις ενεργούς πολίτες του μέλλοντος. Αυτό θα το πετύχουν αν παρέχουν στους μαθητές και τις μαθήτριες τα εφόδια για να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες με κατάλληλες ικανότητες. Έτσι, θα μπορέσουν να διαμορφώσουν και να πραγματοποιήσουν τα δικά τους οράματακαι στόχους.

Όπως έχει διατυπώσει ο Nelson Mandela σχετικά με τη λειτουργία του οράματος, «Το όραμα χωρίς δράση είναι απλώς ένα όνειρο. Η δράση χωρίς όραμα είναι χάσιμο χρόνου. Όμως, το όραμα που συνοδεύεται με δράση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».

Τα κυριότερα σημεία

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. να περιλαμβάνει:

α) τον συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων (δημόσιων & ιδιωτικών),

β) τον συντονισμό των ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. & Ε.Κ.Φ.Ε. και

γ) την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ιδίως μέσω της οργάνωσης της επιμόρφωσης (εισαγωγικής επιμόρφωσης και επιμόρφωσης για επαγγελματική ανάπτυξη)

Ο πυρήνας του στρατηγικού σχεδιασμού του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Νοτίου Αιγαίου είναι η σταθερή και διαρκής επιδίωξη της καθιέρωσης της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού της χώρας μας με κατεύθυνση την περιφερειακή δομή της.

Επιδιώκουμε σε πρώτη φάση, με την κατάλληλη προετοιμασία και τις απαραίτητες συνέργειες, την κατάκτηση ενός ποσοστού αυτονομίας (για να αισθητοποιήσουμε το αίτημα, ας πούμε σχηματικά,το ένα πέμπτο  των αποφάσεων και των πρωτοβουλιών) σε κάθε άξονα της εκπαιδευτικής πολιτικής είτε θα αφορά σε διοικητικά είτε σε παιδαγωγικά, διδακτικά ή θέματα Αναλυτικών προγραμμάτων. Οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας θα έχουν την ευθύνη για το υπόλοιπο ποσοστό και θα ρυθμίζουν όλα τα ζητήματα της εκπαιδευτικής πολιτικής που θα θεωρούνται ως θέματα «πυρήνα» και πανελλήνιας εμβέλειας.

Το περιεχόμενο αυτής της ζώνης της περιφερειακής αυτονομίας θα καθορίζεται από τις δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών και τον συντονιστικό ρόλο θα αναλάβουν οι περιφερειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης (μέσω των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και τα κατά τόπους Πανεπιστήμια.

Το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου θα μελετήσει την κατάσταση της εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) στα Δωδεκάνησα και θα καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις, ώστε τα μειονεκτήματα – εμπόδια που δημιουργεί η νησιωτικότητα στην αποτελεσματικότητά του, να μετατραπούν σε πλεονεκτήματα.

Σημαντικό εργαλείο στην πορεία αυτή θα αποτελέσει η διενέργεια (για κάθε έτος του παρόντος σχεδιασμού) ετήσιου συνεδρίου (υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας) με άξονες την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, τη διεκδίκηση αυτονομίας και την άρση των μειονεξιών της νησιωτικότητας.  Τα συνέδρια αυτά θα λειτουργήσουν ως μέσον διαμόρφωσης άποψης, μοχλός πίεσης προς την πολιτεία και ευκαιρία διαμόρφωσης κοινωνικών – πολιτικών συμμαχιών, που θα βοηθήσουν την επίτευξη των στόχων μας. Τέλος, με κατάλληλες ενέργειες θα γίνει αξιοποίηση της δημοσιότητας που παρέχουν τα συνέδρια αυτά, τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και την κοινωνία των πολιτών.

Συνοπτική αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου (SWOT Ανάλυση)

Ένα από τα βασικά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού είναι αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (δυνατότητες, ευκαιρίες, απειλές). Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα ακόλουθα: Πού είμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε; Πώς θα πάμε εκεί;

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνονται η ποιότητα (επαγγελματική εμπειρία και ακαδημαϊκό προφίλ) των στελεχών του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και η διεπιστημονική σύνθεση της ομάδας των Συντονιστριών / Συντονιστών. Στα συγκριτικά μειονεκτήματα του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνονται η παντελής έλλειψη υποδομών και πόρων, η αδυναμία υπηρεσιακών μετακινήσεων σε άλλα νησιά και η έλλειψη στήριξης από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Δεδομένων των συνθηκών, αναγνωρίζουμε σ’ αυτό το πλαίσιο ως ευκαιρίες το γεγονός ότι ως εκπαιδευτικός φορέας εφαρμόζουμε έναν καινοτόμο θεσμό με αποδοχή, το γεγονός ότι μας δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουμε έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις δικές μας συνθήκες και να καλλιεργήσουμε κουλτούρα συνεργασίας.

Αν δεν επιλυθούν γρήγορα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ως συγκριτικά μειονεκτήματα, τότε είναι εμφανής η απειλή να απομειωθεί το κύρος και η παρεμβατική δυναμική του θεσμού, να αυξηθεί η αμφισβήτηση, ακόμα και η υπονόμευσή του, από κατεστημένες δομές και λειτουργίες και, μελλοντικά, η επιδιωκόμενη αυτονομία να μετατραπεί σε απειλή απομόνωσής του από τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Οι επιδιώξεις μας συνοπτικά μπορούν να παρουσιαστούν ως ακολούθως:

Το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου να αναδειχθεί ως ο ακρογωνιαίος λίθος στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης των δομών υποστήριξης σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα.Κανένα παιδί να μην είναι εκτός σχολείου. Στόχος η μηδενική σχολική διαρροή. Σχολικός χρόνος για μας είναι η εντεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά.

Με βάση τη δέσμευση της Πολιτείας υπέρ των νησιωτικών περιοχών, [«Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους». (Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 101, § 4, αναθεώρηση 2001)] απαιτούμε εντός του χρόνου αυτής της θητείας του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου την τοποθέτηση Συντονιστών/Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου όλων των ειδικοτήτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκπαιδευτικών / σχολικών μονάδων που θα καλούνται να καθοδηγούν / συντονίζουν.

Απαιτούμε την πλήρη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. (Ρόδου, Κω και Καλύμνου)και του Κ.Ε.Α. του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου με εκπαιδευτικούς όλων των κατά κλάδο θέσεων [(α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3233/2018 για τα ΚΕ.Σ.Υ. και Παιδαγωγική Ομάδα για το Κ.Ε.Α]. Ο συνολικός αριθμός των προβλεπόμενων από το νόμο εκπαιδευτικών των ανωτέρω δομών ανέρχεται σε 35 έως 40 για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων υποστήριξης και καθοδήγησης των νέων δομών προς τις σχολικές μονάδες στο 2οΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου. Ο βαθμός απόκλισης από αυτόν τον προβλεπόμενο αριθμό, αυτό θα αντανακλά καίρια στην ποιότητα λειτουργίας και στην τελική αποδοτικότητα του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου.

Αξιοποίηση ως πρώτης προτεραιότητας των ΤΠΕ σε δύο πυλώνες:

α) Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και

β) στη δικτύωση των σχολικών μονάδων (ενδοσχολικά, διασχολικά, με δομές έξω από τα σχολεία, ευρωπαϊκά προγράμματα, λειτουργία ομάδων σχολείων, κ.ά.)

Συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ιδιαίτερα μετά την πρόβλεψη του νόμου 4485/2017 για τα ΑΕΙ, για την δημιουργία των Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) σε κάθε διοικητική περιφέρεια της χώρας. Κύριο έργο του Συμβουλίου αυτού είναι η προώθηση της συνεργασίας και η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων με τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς φορείς. Το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου επιδιώκει και ευελπιστεί να τεθεί «κάτω από την ομπρέλα» ενός τέτοιου Συμβουλίου, το οποίο θα αξιοποιεί την ισχύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ένα ίδρυμαμε ιστορική ακαδημαϊκή ιδρυματική ταυτότητα, εγνωσμένο κύρος και ουσιαστικές σχέσεις με τους τοπικούς φορείς.

Τέλος, πρέπει να καλλιεργηθούν ισόρροπα οι συνεργασίες με το σύνολο των μελών των σχολικών κοινοτήτων, με τις επαγγελματικές ενώσεις και φορείς και με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής μας.

Σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποίαθα απευθύνονται σε όλες/όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και κάθε μορφής υπηρεσιακής κατάστασης και θα στοχεύουν στη μετατροπή των σχολικών μας μονάδων σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης.Θα αξιοποιηθεί η μεγάλη εμπειρία που έχει συσσωρευτεί από τη λειτουργία του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων στα θέματα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.Τα προγράμματα θα σχεδιαστούν από τις / τους Συντονίστριες / Συντονιστές του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου,σε συνεργασία με το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου (ελπίζουμε υπό την «ομπρέλα» του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.).

Ενδεικτικά, θα σχεδιαστούν τα ακόλουθα προγράμματα:

1.    Εισαγωγική Επιμόρφωση για τους/τις εκπαιδευτικούς που θα διοριστούν από το 2019 και εφεξής.

2.    Πρόγραμμα Επιμόρφωσης αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

3.    Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε δομές αντισταθμιστικής αγωγής (ειδική αγωγή, τάξεις υποδοχής, εκπαίδευσης προσφύγων, ενισχυτικής διδασκαλίας, κ.ά)

4.    Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Ο βασικός σκοπός της δημοσίευσης του κειμένου αυτού είναι η έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου σχετικά με την μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος προς μία πιο σύγχρονη μορφή, αυτή της περιφερειακής οργάνωσης ενός μέρους της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στόχος μας είναι να ξεκινήσει ένας διάλογος. Ελπίζουμε στην εποικοδομητική συμβολή των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσα από επιχειρήματα και τεκμηριωμένες απόψεις, ώστε να ενισχυθεί η πίεση προς ένα υπερσυγκεντρωτικό – και γι’ αυτό αναποτελεσματικό και μη αποδοτικό - εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να αντιληφθεί ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να εμπιστευτεί τα στελέχη του στην περιφέρεια και να τους παραχωρήσει αυτό που δικαιούνται: να ορίζουν ένα ποσοστό της εκπαίδευσης του τόπου τους.
Αυτοί/αυτές γνωρίζουν καλύτερα!

Το κείμενο αυτό – σε πιο κωδικοποιημένη μορφή – κατατέθηκε από τον Οργανωτικό Συντονιστή του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Νοτίου Αιγαίου Δρ. Χαράλαμπο Ψαρά στην Ολομέλεια και, αφού σχολιάστηκε και συμπληρώθηκε, έγινε τμήμα των κειμένων που δεσμεύουν το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Νοτίου Αιγαίου.

Σχόλια (8)

 
Νικος
09 Δεκ 2018 22:10

Πολύ τεκμηριωμένη προσέγγιση να τα ακούει αυτά το υπουργείο.

 
Νίκος Κ.
10 Δεκ 2018 08:41

Ο ρομαντισμός ως μέσον για να τα χώνουμε στο Υπουργείο που έφτιαξε μια δομή χωρίς να προβλέψει τίποτε για τη στήριξή του.
Παλάτια στην άμμο που θα καταρρεύσουν γρήγορα

 
ΜΙΚΗΣ
10 Δεκ 2018 08:48

Αν δεν διορθωθούν έγκαιρα κάποια βασικά θέματα ο θεσμός των ΠΕΚΕΣ θα βουλιάξει.Η ανάλυση του οργανωτικού είναι άριστη

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
10 Δεκ 2018 08:50

Έχει πολύ καλά στοιχεία η προσέγγιση που προβάλλεται. Ως κείμενο που μπορεί να πυροδοτήσει συζητήσεις είναι πολύ θετικό και μακάρι με αφορμή αυτό το κείμενο να αναλάβουν δράση όλα τα ΠΕΚΕΣ της χώρας, ώστε να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.
Παρ' όλα αυτά, η απουσία υποδομών και υποστήριξης είναι στοιχεία που δείχνουν την εκ των προτέρων υποβάθμιση του θεσμού, από τους ίδιους που τον έφτιαξαν.

 
Έλενα
10 Δεκ 2018 09:53

Όλα πολύ σωστά, όμως χρειάζονται υποδομές και στήριξη. Εδώ δεν έχουμε δει ακόμη τη συντονίστρια της ειδικότητάς μας. "Τρέχουν" φλέγοντα θέματα όπως η μορφή των διαγωνισμάτων στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Ο καθένας και η καθεμία κάνει ό,τι θέλει. Καλά για επιμόρφωση δεν μιλώ, φαντάζει μακρινό όνειρο αυτή τη στιγμή! Ο μόνος που έκανε την εμφάνισή του ήταν ο ΣΕΕ Παιδαγωγικής ευθύνης για να μας πει ότι δεν έχουν ούτε γραφεία. Ωραία, κατανοητό αλλά δεν παίρνω εγώ το επίδομα! Είμαι μάχιμη εκπαιδευτικός και αντιμετωπίζω τους κόσμου τις δυσκολίες και απαιτώ να έχω τη στήριξη που είχα μέχρι τον Ιούνιο του 2018.

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
10 Δεκ 2018 10:55

@ κ.Ψαρρά.Την πιθανότητα να βγεί η ΝΔ μέχρι τον Μάιο την σκέφτεστε και προγραμματίζετε ως το...2021; Επίσημα δήλωσαν ότι θα επαναφέρουν τον θεσμό των Σχολικών Συμβούλων.Άρα από την ημέρα που θα βγουν ο θεσμός των ΠΕΚΕΣ θα αρχίσει να φθίνει λόγω της αλλαγής που θα έρθει.Πιστεύω ότι το καταλάβατε.Οι εκλογές θα γίνουν το πολύ σε 5 μήνες.Κοντά είναι.

 
Τρύφων
10 Δεκ 2018 17:15

@ΕΚΠΑΙΣΔΕΥΤΙΚΕ

Έχεις δίκαιο και μπράβο που δεν ''κρύβεσαι πίσω απ' το δάχτυλό'' σου... Ο θσεμός των ΣΕΕ είναι απ' άκρη σ' άκρη μη αποδοτικός, εντελώς αποστασιοποιημένος από τις σχολικές μονάδες και βασισμένος σε σαθρά, αν όχι ανύπαρκτα θεμέλια.. Η πιθανή άνοδος της ΝΔ στην εξουσία θα αλλάξει όλο το σκηνικό. Όπως λες, έχουν δεσμευτεί στην επαναφορά των ΣΣ με αναπροσαρμογή του ρόλου τους. Κι εδώ που τα λέμε, αυτό είναι και το καλύτερο γα τα σχολεία. Η αμεσότητα του ΣΣ λείπει πολύ από την υποστήριξη των ΣΣ. Οι ΣΕΕ σε λίγο καιρό θα είναι πραρελθόν.

 
Νικόλαος
17 Δεκ 2018 01:37

Πολύ ορθή και τεκμηριωμένη η άποψή σας κύριε Ψαρά. Η εκπαίδευση έχει ανάγκη από άτομα σαν και εσάς. Θερμά συγχαρητήρια!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.