Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Πτυχία και επαγγελματικά δικαιώματα

Δημοσίευση: 15/12/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νικήτας Χιωτίνης
Κοσμήτωρ Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Οι κοινωνίες επεδίωκαν, επιδιώκουν και θα επιδιώκουν να προστατεύουν τις κρίσιμες γι’ αυτές πρακτικές, ιδίως αυτές που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια των μελών τους. Αυτές οι πρακτικές άλλωστε καθίστανται ολοένα και περισσότερο απαιτητικές, απαιτούν ολοένα και περισσότερο, από τους αντίστοιχους επιστήμονες, γνώσεις και εμπειρία. Έτσι, στις προηγμένες χώρες, δημιουργήθησαν «Επιστημονικά Επιμελητήρια», με σκοπό να συμβουλεύουν, ως οι κατ’ εξοχήν γι’ αυτό αρμόδιοι φορείς, τις εκάστοτε αρχές για το ποιοι είναι σε θέση να καλύψουν τις πρακτικές αυτές, δηλαδή για το ποιοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι –μέσω σπουδών ή μέσω εμπειρίας ή και τα δύο αυτά μαζί-  για να ασκούν τις προστατευόμενες αυτές πρακτικές. Στις υπό ανάπτυξη χώρες και στον λεγόμενο «τρίτο κόσμο» και όπου αλλού δεν υφίστανται ακόμα τέτοια Επιστημονικά Επιμελητήρια, ή ακόμα και αν υφίστανται λειτουργούν πλημμελώς και ελεγχόμενα από αναρμοδίους, όταν, π.χ., γίνεται σεισμός ή εμφανίζεται τσουνάμι, θρηνούμε  εκατοντάδες νεκρούς από τις καταστροφές των κτιρίων και τις πλημμύρες.  Με άλλα λόγια αρμόδιοι για να κρίνουν ποιοι είναι σε θέση να ασκήσουν σωστά τις κρίσιμες για την κοινωνία πρακτικές είναι τα Επιστημονικά Επιμελητήρια και όχι οι συγκυριακές πολιτικές ηγεσίες.  

Από την άλλη, οι πολιτικές ηγεσίες είναι υπεύθυνες για την παρεχόμενη παιδεία στη χώρα τους, βεβαίως λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις απόψεις των περισσότερων ειδικών γι’ αυτό. Δημιουργούνται έτσι τα Υπουργεία Παιδείας, που (θα πρέπει βεβαίως να) στελεχώνονται και     διοικούνται   με στελέχη   ικανά να αφουγκραστούν τον παλμό των αναγκών και των διεθνοποιημένων πλέον  εξελίξεων στο τομέα της Παιδείας και της Εκπαίδευσης των πολιτών. Αυτές λοιπόν οι αρχές δημιουργούν Εκπαιδευτικά Ιδρύματα «πρωτοβάθμιας», «δευτεροβάθμιας» και «τριτοβάθμιας» εκπαίδευσης και μεριμνούν και εγγυώνται για την άρτια λειτουργία τους. Στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημιουργούν εκπαιδευτικά Ιδρύματα και εγγυώνται για το επίπεδό τους. Εγγυώνται δηλαδή για το «επίπεδο» όπως αυτό ορίζεται στο διεθνοποιημένο πλέον εκπαιδευτικό τοπίο, με διεθνοποιημένα κριτήρια. Απονέμουν έτσι πιστοποιητικά τεχνικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακά Πτυχία, πτυχία επιπέδου «μάστερ»,  κ.λ.π. Μέχρις όμως εκεί. Τα Επιστημονικά Επιμελητήρια   είναι που κρίνουν για τα υπόλοιπα, δηλαδή για τις επαγγελματικές δυνατότητες των πτυχιούχων, αναφερόμαστε πάντα στις προστατευμένες από την Πολιτεία πρακτικές, αλλά και η «αγορά» (δεν είναι διαβολική η λέξη αυτή, διαβολικός είναι ενδεχομένως ο τρόπος που την εννοούμε και την επικαλούμαστε).    

Στη χώρα μας κρίθηκε σκόπιμο για κάποιες πρακτικές να δημιουργηθούν Σχολές πενταετούς και εξαετούς φοίτησης ή να εξελιχθούν σε τέτοιου είδους Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σχολές με λιγότερα έτη φοίτησης. Στη συνέχεια, ορθώς η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έκρινε πως τα πτυχία που απονέμουν τα πενταετή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι επιπέδου «μάστερ», γιατί διεθνώς τα 5 έτη σπουδών αντιστοιχούν με «μάστερ». Στις περισσότερες ευρωπαϊκές Σχολές αυτές οι 5ετείς σπουδές είναι διηρημένες σε 3 ή 4 χρόνια για  πανεπιστημιακό πτυχίο και 1 ή 2 χρόνια  για «μάστερ», εδώ οι Πολυτεχνικές Σχολές τα θέλησαν ενιαία αυτά τα πέντε χρόνια. Δεν είναι του παρόντος να αξιολογήσουμε αυτήν τους την επιλογή, αλλά σε κάθε περίπτωση τα ενιαία αυτά πέντε χρόνια αντιστοιχούν σε «μάστερ».

Ο Επιστημονικός Σύμβουλος της Πολιτείας μας σε τεχνικά ζητήματα,  είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ για όλα τα άλλα προστατευμένα επαγγέλματα έχουν δημιουργηθεί  οι αντίστοιχοι σε αυτά επιστημονικοί φορείς. Για τα τεχνικά επαγγέλματα η Πολιτεία, δια του Υπουργείου Παιδείας, έχει δημιουργήσει  σχετικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διαβαθμισμένα σε τεχνικές Σχολές και Πανεπιστήμια, που κατά τα διεθνώς θεσμοθετημένα απομένουν, αντιστοίχως, πτυχία τεχνικών δεξιοτήτων, Πανεπιστημιακά πτυχία και  πτυχία επιπέδου «μάστερ». Μέχρι τώρα είχε και τα ΤΕΙ, ως υβριδικής μορφής Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με ασάφεια  εκπαιδευτικού επιπέδου στο εξωτερικό της χώρας, ενώ στο εσωτερικό αυτή η ασάφεια έδινε λαβή σε συντεχνιακές αντιπαλότητες.  Το σημερινό Υπουργείο Παιδείας αίρει αυτήν την ασάφεια, στηριζόμενο στα έτη σπουδών σε αυτά (εν πολλοίς χάριν ορισμένων καθηγητών των ΤΕΙ, που πάσχισαν να τα καθιερώσουν ως τετραετή και το πέτυχαν, με τη συνεργασία ενός ή δύο οξυδερκών στελεχών του Υπουργείου Παιδείας, επί υπουργίας κ.Κακλαμάνη) και τα μετονομάζει δοκίμως σε Πανεπιστήμια ή τα ενσωματώνει με Πανεπιστήμια και   εγγυάται  γι’ αυτό το εκπαιδευτικό επίπεδό τους, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια.  Αλλά η αποστολή του Υπουργείου τελειώνει εδώ. Για το ποιοι θα ασκήσουν τα προστατευμένα επαγγέλματα, αρμόδια είναι τα Επιστημονικά Επιμελητήρια και μόνο.

Το σοβαρό ζήτημα που έχει ενσκήψει, είναι αυτό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών, των Μηχανικών αποφοίτων κατόχων πτυχίου Πανεπιστημίου και των κατόχων πτυχίου επιπέδου «μάστερ».  Μάλιστα, για πρώτη φορά, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θέτει προς συζήτηση και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ. Τούτο γιατί το Υπουργείο Παιδείας του επέβαλε να αναγνωρίσει πως και τα ΤΕΙ ήταν τετραετή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, γι’ αυτό και συνέπτυξε το ΤΕΙ Αθήνας με αυτό του Πειραιά, δημιουργώντας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, γι’ αυτό και τα υπόλοιπα ΤΕΙ της χώρας τα συνενώνει/συγχωνεύει με/σε  υφιστάμενα Πανεπιστήμια.    

Από κει και πέρα, τα δικαιώματα άσκησης συγκεκριμένων προστατευόμενων τεχνικών επαγγελμάτων, είναι ζήτημα εισήγησης ΤΕΕ και τυχόν άλλων Επιστημονικών Επιμελητηρίων ή Ενώσεων, ανωτάτου γνωσιολογικού επιπέδου, προς τα συναρμόδια Υπουργεία που θα εκδώσουν τα σχετικά νομοθετημένα διατάγματα. Αν δεν υπάρχουν άλλες ανωτάτου επιπέδου  επιστημονικές Ενώσεις και Επιμελητήρια, το Υπουργείο καλεί επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και ανωτάτου επιπέδου, που θα συνεργαστούν με το ΤΕΕ για την διατύπωση εισήγησης. Όπερ και εγένετο.  

Ουδείς διατείνεται πως το  εν πολλαίς  αμαρτίες περιπεσών ΤΕΕ, λειτουργεί επιστημονικώς και μόνο (π.χ. προσφέρει κάκιστη υπηρεσία στη χώρα, όταν παραχωρεί το δικαίωμα σε επιστήμονες που δεν έχουν σπουδάσει ποτέ αρχιτεκτονική να κάνουν αρχιτεκτονικές μελέτες- με αποτέλεσμα, π.χ., την ασχήμια της Αθήνας- ή δικαίωμα υπογραφής στατικών μελετών σε επιστήμονες που έχουν ακροθιγώς σπουδάσει στατική). Αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να ισχυριστούμε και απαιτήσουμε, οι κατέχοντες πτυχίο επιπέδου «μαστερ», να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους κατέχοντες πτυχίο Πανεπιστημίου στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Αλλά και δεν μπορούμε να αρνηθούμε στους κατέχοντες πτυχίο Πανεπιστημίου, να μη μπορούν να  ισοτιμηθούν με τους κατέχοντες πτυχίο «μάστερ», όταν αποκτήσουν και αυτοί «μάστερ».  Βεβαίως όλοι οι Μηχανικοί –δηλαδή και οι κατέχοντες πτυχίο ισότιμο με «μαστερ» και οι κατέχοντες πτυχίο Πανεπιστημίου- πρέπει να είναι μέλη του κατ’ εξοχήν τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, που είναι το ΤΕΕ και μέσα από κει να εξετάσουν  τις ευθύνες, τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες εξέλιξης του καθενός. Με γνώση, λογική και αίσθημα   ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Το σημερινό Υπουργείο Παιδείας έχει «βάλει το νερό στ’ αυλάκι». Υπενθυμίζω πως σε παλαιότερες παρεμβάσεις μου είχα τονίσει πως τα μέχρι τώρα Υπουργεία Παιδείας, διατηρώντας την υβριδική μορφή των ΤΕΙ, είχαν σχεδόν ποινικές ευθύνες. Ας συνδράμουμε όλοι στην ολοκλήρωση της «τακτοποίησης» του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού τοπίου της χώρας μας.   

Σχόλια (33)

 
Θανάσης
15 Δεκ 2018 22:06

Κρύος ιδρώτας τους έχει λούσει όλους, με τη μαζική συλλογή υπογραφών από τους αποφοίτους. Δεν τους ήθελαν στα πόδια τους και νόμισαν πως με νομοθετήματα του "ποδαριού" (βλέπε ΠΑ.Δ.Α.) ξεμπέρδευαν απ΄αυτούς. Όλα όσα διαρρέουν, ότι σχεδιάζουν να εφαρμόσουν δεν πρόκειται να γίνουν πράξη.
Το τσουνάμι των αποφοίτων θα τους παρασύρει στο διάβα του και τα πάντα θα γίνουν όπως πρέπει.

 
Μ.Δ.Ε
15 Δεκ 2018 23:00

Καλά τα λέτε όλα αυτά αλλά εκ του ασφαλούς και όχι από τη θέση του κυνηγημένου .Για να πούμε μερικές αλήθειες αυτό που προτείνετε δεν θα γίνει ποτέ αντικείμενικα από επιμελητήριο και πρέπει να το παραδεχτείτε διότι είναι ντροπή να μην αντέχουν αντικειμενικο ανταγωνισμό οι Πανεπιστημονες. Τώρα επειδή έχω παρακολουθήσει σχόλια σας ,ξέρετε καλό είναι να κατανοείτε ότι η θέση σας δεν επιτρέπει πρόχειρες σκέψεις σαν αυτές παραπάνω και μάλιστα σε επαγγελματίες που γνωρίζουν τι ξέρουν οι ίδιοι και τι οι συνάδελφοι τους.Και κάτι άλλο σε ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει οικογένειες και έχουν καταφέρει μέσα από τις σπουδές που κάναμε στα ΤΕΙ να διακριθουμε όχι μόνο στο επάγγελμα που σπουδάσαμε αλλά και στο επιχειρείν διαβάζοντας την έκθεση ιδεών που κάνετε παραπάνω πανω σε ένα κυνήγι ανθρώπων πρωτόγνωρο παγκοσμίως για δημοκρατικα δεδομένα ,κατέληξε στο να μας πείτε με τρόπο να συμφωνήσουμε με τον κυνηγό .Δεν είστε αξιόπιστος συνομιλητής μέχρι να παραδεχτείτε τα προφανή που συμβαίνουν στα των μηχανικών και τα ξέρουν όσοι είναι σχετικοί και όχι ο απλός κόσμος. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν κοινωνίες που δεν θα άφηναν τη χώρα να χρεοκοπήσει εθελοτυφλωντας

 
G.Ar
15 Δεκ 2018 23:10

Κε Χιωτίνη με όλο το σεβασμό αλλά πέφτετε σε λάθη. Καταρχήν ο ίδιος ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι τα Master δεν μπορούν επί του παρόντος να κατοχυρώσουν επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ΤΕΙ, απλούστατα διότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι η έννοια των επαγγελματικών δικαιωμάτων ισχύει ουσιαστικά μόνο στη χώρα μας και σε ελάχιστες άλλες. Για παράδειγμα στη Μ. Βρετανία δεν τίθεται καν τέτοιο ζήτημα και η εγγραφή στα οικεία επιμελητήρια τα οποία είναι ΝΠΙΔ και όχι ΝΠΔΔ έχει άλλο χαρακτήρα (προσδίδει κύρος). Στη δε Γερμανία δεν υπάρχει κανείς επαγγελματικός διαχωρισμός μεταξύ αποφοίτων FH (ΤΕΙ) και κλασσικών Πανεπιστημίων.

Επίσης η άποψη σας ότι τα επιμελητήρια χορηγούν δικαιώματα είναι λάθος. Ο νόμος είναι σαφής όπως άλλωστε και η σχετική νομολογία: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ κατοχυρώνονται με νόμο (ΣτΕ 2544/13 και ΣτΕ 4917/12). Ο νομοθέτης άλλωστε ποτέ δεν έδωσε το δικαίωμα σε οποιοδήποτε επιμελητήριο να καθορίζει επαγγελματικά δικαιώματα !!!

Λυπάμαι πολύ αλλά η προσέγγιση σας είναι εκτός θέματος.

 
Πτυχιούχος ΤΕΙ
15 Δεκ 2018 23:38

Κύριε Χιωτίνη το θέμα των ημερών εκτός από τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι και οι κατατακτήριες που ανακοίνωσε το Υπουργείο ως διαδικασία ισοτιμησης των παλαιών πτυχιούχων .
Πέστε μας σας παρακαλώ ποια είναι η θέση σας και τι προτείνετε εσείς ;
Ξέρετε πολύ καλά ότι ο δρόμος για την αναβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ,περνάει και από την ισοτίμηση των πτυχίων μας.

 
Show must go on
15 Δεκ 2018 23:45

Να μας μιλήσει ο Κύριος Χιωτίνης για το μέγα πλήθος των μηχανικών από Ηνωμένο Βασίλειο που είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ με τεραετείς σπουδές ΜΕng και παλαιότερους με αριθμό μητρώου κάτω από 60000 που είναι με τετραετή ΒSc Honours. Και βέβαια και για τις λίγες δεκάδες που είναι εγγεγραμμένοι με τριετή γερμανικά και Αυστριακά πτυχία Fachhochschulen. Ολοι αυτοί απολαμβάνουν πλήρη δικαιωμάτα. Tα υπόλοιπα είναι σοφιστείες για να ντύσουν το μύθο του Βασιλιά διπλωματούχου , ο οποίος είναι γυμνός. Και ο κόσμος έχει πλέον ξυπνήσει και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι εδώ.

 
ACDC
15 Δεκ 2018 23:59

Μέτρια έκθεση ιδεών γ λυκείου

 
Thomas Paschalis
16 Δεκ 2018 10:09

"Αν δεν υπάρχουν άλλες ανωτάτου επιπέδου επιστημονικές Ενώσεις και Επιμελητήρια, το Υπουργείο καλεί επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και ανωτάτου επιπέδου, που θα συνεργαστούν με το ΤΕΕ για την διατύπωση εισήγησης. Όπερ και εγένετο."

Η επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ που όρισε ο υπουργός ήταν μια δοτή επιτροπή με προδιαγεγραμμένες αποφάσεις. Αν ήθελε ο υπουργός να δώσει πραγματικά λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να ορίσει μια επιτροπή με επιστήμονες εγνωσμένου κύρους από το εξωτερικό έτσι ώστε να διασφαλίσει πως ένα τόσο σοβαρό θέμα δε θα μετατραπεί σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε ομάδες με συντεχνιακό σύνδρομο.

 
THOMAS
16 Δεκ 2018 10:46

όπως έλεγε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας
«Θα σας εξαφανίσωμεν» και μετά «θα σας εξασφαλίσωμεν»

 
Προβληματισμένος
16 Δεκ 2018 11:07

Καλημέρα κ. Χιωτίνη,
Εν πολλοίς δεν διαφωνώ με αυτά που αναφέρετε.
'Ομως:
1) Καλώς γίνονται τα ΤΕΙ Πανεπιστήμια αφού όπως σωστά αναφέρετε βρίσκονται σε μια υβριδική κατάσταση. Δεν πρέπει όμως να αναγνωρισθούν οι ήδη αποφοιτήσαντες με επαγγελματικά δικαιώματα ως πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων; Φυσικά οι πενταετείς σπουδές του Πολυτεχνείου δεν μπορούν να εξομοιωθούν με τετραετείς ή τριετείς σπουδές. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Όμως το προσχέδιο της επιτροπής είναι εντελώς σε διαφορετική γραμμή και καταδικάζει τους πτυχιούχους σε επαγγελματική ομηρία όταν για στοιχειώδη πράγματα που αφορούν το αντικείμενό τους που γνωρίζουν καλά, απαιτείται η συνυπογραφή του διπλωματούχου μηχανικού.

2) Θεωρείτε ότι το ΤΕΕ ως επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας μπορεί να εισηγηθεί "αντικειμενικά" επαγγελματικά δικαιώματα σε μηχανικούς ΤΕΙ όταν όπως λέτε και εσείς έχει επιδείξει σε πολλά θέματα συντεχνιακή συμπεριφορά;

3) Συμφωνώ απόλυτα ότι ο βασικός τίτλος σπουδών + Master = πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα και εγγραφή στο ΤΕΕ. Όμως συμφωνεί σε αυτό το ΤΕΕ; Το Υπουργείο Παιδείας στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει θα δώσει συγκεκριμένη κατεύθυνση (όχι παραπομπή σε επιτροπές) που θα λέει ξεκάθαρα ότι πτυχίο ΤΕΙ + Μaster = Πλήρη δικαιώματα στο αντικείμενο σπουδών; Ας καθορίσει συγκεκριμένα μεταπτυχιακά για κάθε πτυχίο. Τι πιο απλό. Στην τελική, ας καθορισθεί μία επιτροπή η οποία "αντικειμενικά" θα καθορίζει ποια μεταπτυχιακά έχουν συνάφεια με το προπτυχιακό τίτλο. Τα Το ΟΕΕ(Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας) ήδη το κάνει αυτό για πτυχιούχους λογιστές και τους εγγράφει κανονικά όταν έχουν το συναφές Master.

4) Θεωρώ ότι με διάλογο και χωρίς συντεχνιακή λογική από τη μία ή την άλλη πλευρά μπορεί να βρεθεί λύση. Όμως θα πρέπει να αποδεχθούμε αμφότεροι την κοινή λογική και να δούμε τι συμβαίνει και στο εξωτερικό.

 
Μαρινάκης Αγγελος
16 Δεκ 2018 11:47

///Παρατείνεται η θητεία των οργάνων του Παν. Δυτικής Αττικής///

την παράταση την πηρες ... τι αλλο θέλεις ...

,,,,να σταματησεις να κάνεις bulling ... γιατί αυτά που έρχονται ουτε να τα φανταστείς δεν μπορεις ...

 
Γιωργος
16 Δεκ 2018 12:26

Παιδιά δεν καταλαβαίνω όταν υπάρχει το δοαταπ και το σαεπ που κάνουν αυτή την δουλειά. Δηλαδή τι άλλο χρειαζόμαστε για να εφαρμοστεί κάτι ακριβώς αντίστοιχο για ελληνικούς τίτλους. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την δυσκολία του θέματος. Αφού εμπειρία υπάρχει. Όταν δίδουν λύση για τους χιλιάδες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους ανά χώρα του εξωτερικού δεν μπορούν να δώσουν για τους δικούς μας. Καταρχήν οι περισσότεροι απόφοιτοι πήραν προπτυχιακό τίτλο εδώ και μεταπτυχιακό από το εξωτερικό. . ποια λοιπόν η δυσκολία όταν η ανάγκη είναι για να κριθεί το περιεχόμενο του μεταπτυχιακου τίτλου σε συνάφεια με τον ημεδαπό τίτλο που τον ξέρουν

 
ΤΕΙ -ΠΑΔΑ
16 Δεκ 2018 12:42

Δάσκαλε κύριε Χιωτίνη από το χέρι σας περνά πλέον η διαδικασία ισοτιμησης των πτυχίων .
Κατατακτήριες θα είναι ,εξετάσεις σε μαθήματα θα είναι ,εμπειρία θα είναι ,συνδυασμός όλων των προηγούμενων δεν ξέρω .
Αυτό που ξέρω είναι ότι η διοικούσα του ΠΑΔΑ και οι καθηγητές θα καθορίσουν το τι μέλλει γενέσθαι .
Πέστε μας τις προτάσεις καθαρά .

 
Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας
16 Δεκ 2018 14:55

Όσοι μπήκαν για μεταπτυχιακό στο ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ πριν τα δύο αυτά ιδρύματα γίνουν ΠΑΔΑ, θα δώσουν κατατακτήριες για να κάνουν το πτυχίο τους ΠΑΔΑ; Ή θα δώσουν επιπλέον μαθήματα; Η απάντηση είναι όχι! Θα πάρουν απευθείας πτυχίο ΠΑΔΑ, γιατί απλά τα δύο ιδρύματα απλά συγχωνεύτηκαν και μετονομάστηκαν!

 
Poly
16 Δεκ 2018 22:16

Καμία ισοτιμηση δεν μπορεί να γίνει πριν γίνουν όλα τα ΤΕΙ Πανεπιστήμια. Δεν είναι οι απόφοιτοι των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά καλύτεροι από τους αποφοίτους των άλλων ΤΕΙ.

 
Αποφοιτος μηχανικος ΤΕ
16 Δεκ 2018 22:29

Η μόνη λύση είναι: αποφοιτος μηχανικός τει + μάστερ = επαγγελματικά δικαιώματα διπλωματούχου. Όλα τα αλλα είναι παραμύθια. Σε άλλη περίπτωση να μας δώσουν ΕΔ διπλωματουχου με το πτυχιο που κατέχουμε αφού λένε πως το μάστερ δεν δίνει παραπάνω δικαιώματα.

 
bob mastoras
16 Δεκ 2018 23:30

Τι είναι αυτά που λέτε κύριε Χιωτίνη; Τα επιμελητήρια είναι υπεύθυνα για τις πολιτικές σε κρίσιμες πρακτικές; Και η ύπαρξη επιμελητηρίων διαχωρίζει ανεπτυγμένες από μη ανεπτυγμένες χώρες; Και τα επιμελητήρια «συμβουλεύουν, ως οι κατ’ εξοχήν γι’ αυτό αρμόδιοι φορείς, τις εκάστοτε αρχές για το ποιοι είναι σε θέση να καλύψουν τις πρακτικές αυτές» Αλλιώς θα θρηνήσουμε θύματα; Και «Τα Επιστημονικά Επιμελητήρια είναι που κρίνουν για τα υπόλοιπα, δηλαδή για τις επαγγελματικές δυνατότητες των πτυχιούχων»
Και όλα αυτά για να καταλήξουμε να βάλουμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Προσωπικά θεωρώ την Γερμανία ανεπτυγμένη. Ελπίζω και εσείς. Αν ένας τομέας δραστηριότητας λοιπόν θεωρείται εξαιρετικά καίριος για το δημόσιο συμφέρον τότε το κράτος διενεργεί τις κρατικές εξετάσεις τα Staatsexamen. Οι σπουδές λοιπόν δεν ολοκληρώνονται με απόδοση ενός ακαδημαϊκού τίτλου αλλά με την κρατική εξέταση. (Συνήθως η εξέταση δεν είναι μόνο μία αλλά δύο και μόνο η πρώτη γίνεται με το τέλος των σπουδών. Η δεύτερη κρατική εξέταση γίνεται μετά από πρακτική που επιβλέπει άμεσα το κράτος) Παραδείγματα αντικειμένων που οι σπουδαστές τους υφίστανται την κρατική εξέταση είναι οι ιατρικές / οδοντιατρική φαρμακευτική και η νομική. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης κρατικής εξέτασης αποκτάς πρόσβαση στα επαγγέλματα / λειτουργήματα του δικηγόρου, συμβολαιογράφου, δικαστή. Ξαναλέω γιατρός και δικαστής αλλά και συμβολαιογράφος γίνεσαι με Staatsexamen. Κανένα επιμελητήριο δεν παρεμβαίνει. Για τους αρχιτέκτονες ναι είναι υπεύθυνα τα επιμελητήρια …

 
Panos
17 Δεκ 2018 06:57

Ξερουμε τι σπουδασαμε, βλεπουμε οτι μας δωσαν δυνατότητες το ανατυξαμε πρακτικα και θεωρητικά. πρεπει το κρατος να μας βαλει στον ανταγωνισμό με τους αλλους,με καποιο τροπο. Ετσι ειναι οι αγορες.

 
Θεόδωρος Θεοδώρου
17 Δεκ 2018 07:06

@Νικήτας Χιωτίνης,

Υβρίδια δεν είναι και ούτε υπήρξαν ποτέ τα Τ.Ε.Ι. (ΝΟΜΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ...ΕΠΑΨΕ ΟΜΩΣ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΥΒΡΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Hybrid T.E..I.)). Είναι Α.Ε.Ι. = Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ευχαριστώ.

 
Γρίβας Νίκος
17 Δεκ 2018 09:25

κε Χιωτίνη ,

Σταματήστε επιτέλους τις εκθέσεις ιδεών ... τις αποψεις σας τις ξέρουμε ... τις γνωρίζουμε ... τα εχουμε εμπεδώσει δεν χρειαζονται επαναληψεις ... εχετε ροπή προς την δημοσιότητα το εχουμε καταλαβει...... εχετε μηπως σκεφτεί ότι είστε σε λάθος χώρο επαγγελματικά εννοώ .... λέω μήπως ...

 
Νικητας Χιωτίνης
17 Δεκ 2018 12:12

Κε Νίκο Γρίβα,
ο Περικλής, διά του Επιταφίου του Θουκυδίδη, έλεγε "πως θεωρούμε αχρήστους τους μη ασχολούμενους με τα κοινά". Αυτό ήταν το νόημα της δημοκρατίας στην Ελλάδα και αυτό είναι το όνειρό μου για την κοινωνία σήμερα, που έχει επιστρέψει σε προ-πολιτική περίοδο.
Πόσο μάλλον οταν εκ της θέσεώς του κάποιος είναι υποχρεωμένος να ασχολείται με τα κοινά, πόσο μάλλον οταν ως νεαρός καθηγητής έβλεπε νεους να σπουδάζουν χωρίς προοπτική.
Την πολιτεία μου στην εκπαίδευση και στα κοινά μπορείτε να την κρίνετε, θετικά ή αρνητικά. Πρώτος εγω άλλωστε ειμαι αυστηρός κριτής του εαυτού μου και νομίζω ο αυστηρότερος. Φαντάζομαι όμως πως μου αναγνωριζετε πως ενυπογράφως εκφράζομαι και πως δεν κυνηγώ την δημοσιότητα από αυταρέσκεια όπως λέτε: έχω κληθεί 3-4 φορές σε απολογία από τις "αρχές", έχω συχνά γράψει για ποινικές ευθύνες πολιτικών (δες και ανωτέρω) και συχνά -όπως πάλι ανωτέρω- γνωρίζω πως ευγενικοί κύριοι θα με λοιδορήσουν. Προσπαθώ στο μέτρο των δυνατοτήτων μου να είμαι χρήσιμος, ή αν θέλετε να δικαιολογήσω υπαρξιακά τον εαυτό μου. Αδιαφορωντας για τον κίνδυνο που διατρέχω -που προσωπικώς δεν τον θεωρώ κίνδυνο ή δεν με ενδιαφέρει αυτός ο κίνδυνος.
"Τα μεν καλώς γραφέντα φθόνου μη μετεχέτω, τα δε αγνοηθέντα διορθώσεως υπό των δυνατοτέρω τυγχανέτω" (Διόδωρος Σικελιώτης). Θα σας παρακαλούσα προς αυτό να προσανατολίσετε το ζήλο σας.

 
Μηχανικος ΤΕ, ΜΔΕ Αντισεισμική Μηχανική
17 Δεκ 2018 16:48

κε Χιωτίνη απαντάτε σε οτι θελετε βλεπω...απο τον Περικλή, διά του Επιταφίου του Θουκυδίδη μέχρι τον Διόδωρο Σικελιώτη....

οσον αφορα καιρια ερωτηματα:
- δικαιωματα Μηχανικων ΤΕ
- προσμετρηση Μεταπτυχιακών
- γιατι αποφοιτοι με ΕΠΠ6 χρειάζονται εξετάσεις για το ΠΑΔΑ

αποφευγετε να απαντησετε....κριμα!

 
Μηχανικος ΤΕ
17 Δεκ 2018 17:25

Χαχχαχα όλοι ξέρουμε ποια είναι η λύση και ο Κ. Χιωτινης ανεβάζει εκθέσεις μπας και μας πείσει ότι το ΤΕΕ είναι αρμόδιο για την έκδοση επαγγελματικών δικαιώματων.

 
Πτυχιούχος ΤΕΙ
17 Δεκ 2018 19:24

Κύριε Χιωτίνη απαντάτε σε συναδέλφους που δυστυχώς δεν προάγουν τον διάλογο και το κυριότερο δεν προτείνουν λύσεις ενώ ουσιώδη ερωτήματα τα αφήνετε αναπάντητα .
Πέστε μας καθαρά ποια είναι η άποψη σας για τις κατατακτήριες και με ποια διαδικασία προτείνετε να πραγματοποιηθούν .
Ελπίζω να απαντήσετε αυτή τη φορά κύριε καθηγητά .

 
Thomas Paschalis
17 Δεκ 2018 20:03

@ Χιωτίνης Νικήτας
«Τα Επιστημονικά Επιμελητήρια είναι που κρίνουν για τα υπόλοιπα, δηλαδή για τις επαγγελματικές δυνατότητες των πτυχιούχων, αναφερόμαστε πάντα στις προστατευμένες από την Πολιτεία πρακτικές, αλλά και η «αγορά»…»

Από που προκύπτει το παραπάνω? Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ:

στην παράγραφο «Ο ΡΟΛΟΣ-ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΕΕ» δεν αναφέρεται πουθενά ότι τα επιμελητήρια κρίνουν για τις επαγγελματικές δυνατότητες των πτυχιούχων.
Κε Χιωτίνη Θα χαρώ πολύ να μου παραθέσεις την πηγή που χρησιμοποίησες και από την οποία έβγαλες αυτό το συμπέρασμα. Ως διακεκριμένος επιστήμων πρέπει να το κάνεις, διαφορετικά σε αμφισβητούμε.

 
Νικητας Χιωτίνης
17 Δεκ 2018 20:51

Κε Πτυχιούχε ΤΕΙ,
στις τρέχουσες κατατακτήριες στη Σχολή μας, συμμετέχει απόφοιτός μας. Η Κοσμητεία της Σχολής μου (4 Πρόεδροι και ένας κοσμήτορας) έστειλε κατεπείγουσα πρόταση στο Υπουργείο, πως δεν είναι δυνατόν η απόφοιτος αυτή να καταταγεί στο 4 ή 5 εξάμηνο, θα είναι παραλογισμός. Πρέπει να κάνει τα 3-4 πρόσθετα μαθήματα. Επισημάναμε πως επισπεύδει αυτή η υποψήφια τη διαδικασία...Οφείλουμε να καθιερώσουμε "μαζικό τρόπο" οι παλιοί απόφοιτοι να έρθουν να παρακολουθήσουν τα πρόσθετα μαθήματα και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημίου. Ας πούμε με συνοπτικές διαδικασίες. Το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί από το Υπουργείο σε επικοινωνία μαζί μας (δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, έχουμε πάντως την άποψη πως το Υπουργείο Παιδείας έχει ευήκοα ώτα).
Ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είμαι απολύτως γνώστης πως δίδονται σε όλον τον προηγμένο κόσμο, που σημαίνει και το πως θα δοθούν εδώ (το Υπουργείο ακολουθεί σωστά τα διεθνώς τεκταινόμενα) και είμαι απολύτως βέβαιος πως αν το ΕΕΤΕΜ ειχε εύλογα επιχειρήματα και δεν αναλίσκετο σε πρόζεις και δήθεν απαιτήσεις -γιατί πιστεύω πως κατ' ουσίαν δεν ενδιαφερόταν- το ζήτημα θα είχε λυθεί (και αν φρόντιζε να είναι επιστημονικός Σύλλογος και να μιλά επιστημονικά και όχι συνδικαλιστικά, με τη παρηκμασμένη έννοια του όρου).
Κατά τάλλα δεν θα περιέλθω σε πανικό από την αμφισβήτηση του Κου Thomas Paschalis..θα έλεγα αντιθέτως...

 
Thomas Paschalis
17 Δεκ 2018 22:54

@ Χιωτίνης Νικήτας
Δεν έχω σκοπό να πανικοβαλλω κανέναν. Απλά θέτω ένα ερώτημα για το οποίο ήμουν σίγουρος πως δε θα πάρω κάποια πειστική απάντηση. Χαίρομαι που σχολιάζεις τα τεκταινόμενα και ας διαφωνώ σε αρκετά μαζί σου. Είναι κάτι που το έχω αναφέρει ως σχόλιο και σε άλλο άρθρο σου στο πρόσφατο παρελθόν. Το ΤΕΕ σύμφωνα με το νόμο ίδρυσης μπορεί να αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο του κράτους αλλά δεν είναι ο ρόλος του να απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα σε εργασιακές ομάδες του σχετικού κλάδου. Πόσο μάλιστα όταν αυτές οι εργασιακές ομάδες δεν είναι μέλη του. Ακόμη και άποψη να εκφέρει το ΤΕΕ για το εν λόγω θέμα αυτή είναι σίγουρο πως θα πάσχει αντικειμενικότητας διότι το ΤΕΕ απο καταστατικού και μόνο έχει ως βασικό σκοπό να προασπίζει και να προωθεί τα συμφέροντα των μελών του. Και οι απόφοιτοι μηχανικοί των ΤΕΙ δεν είναι αλλά και ούτε φαίνεται να είναι επιθυμητοί να εγγραφούν ως ισότιμα μέλη από το ΤΕΕ. Φυσικά ακόμη και για αυτό την ευθύνη φέρει η πολιτεία διότι αν νομοθετουσε ως έπρεπε τότε οι απόφοιτοι μηχανικοί των ΤΕΙ θα γίνονταν υποχρεωτικά δεκτοί απο το ΤΕΕ, όπως θα γίνουν, αν δεν έχουν ήδη γίνει, οι απόφοιτοι των κολεγίων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια.

 
Πτυχιούχος ΤΕΙ
17 Δεκ 2018 23:16

Κύριε Χιωτίνη σας ευχαριστώ για την απάντηση .
Συνάδελφοι από την απάντηση του καθηγητή σε σχέση με την διαδικασία ισοτίμησης καταλαβαίνουμε όλοι πλέον ότι πρέπει να πιέσουμε προς την κατεύθυνση απλοποίησης της διαδικασίας .
Οι καθηγητές ξεκίνησαν κάποιες προσπάθειες εμείς;
Άλλοτε κακά τα ψέματα με πτυχίο από το παδα τα επαγγελματικά δικαιώματα διεκδικούνται σε διαφορετικό επίπεδο .
Αυτά είναι τα δεδομένα .
Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε .

 
bob mastoras
18 Δεκ 2018 09:41

Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε, ότι εκτός των αποφοίτων ΤΕΙ και οι απόφοιτοι πανεπιστημίων πληροφορικής στον τεχνικό κλάδο κατατάσσονται. Δεν είναι φιλόλογοι οι άνθρωποι. Θα ήταν παράλογο το ΤΕΕ να τους αποδίδει ΕΔ. Παλιότερα οι φυσικοί με ενδεικτικό ραδιοηλεκτρολογίας είχαν μία αξιόλογη παρουσία στον χώρο (με σπουδές 4 +2 χρόνια) αλλά φυσικά και πάλι το ΤΕΕ είχε επιδείξει μια τακτική που θα φανεί γνώριμη. Πιο πρόσφατη είναι η περίπτωση που καταδικάστηκε η χώρα μας (το υπουργείο παιδείας) από το ευρωπαϊκό δικαστήριο στις περιπτώσεις C-422/09 C-425/09 C-426/09. Εκεί μπορούμε να δούμε περίπτωση απόφοιτου φυσικής ελληνικού πανεπιστημίου και μεταπτυχιακού τηλεπικοινωνιακού μηχανικού του πολυτεχνείου του Μονάχου να μην θεωρείται άξιος για εγγραφή στο ΤΕΕ και με συνοπτικές διαδικασίες να απορρίπτεται. Και εδώ η ΕΕΤΕΜ φταίει;

 
Μηχανικος TE, MSc
18 Δεκ 2018 09:56

@ Πτυχιούχος ΤΕΙ 17 Δεκ 2018 23:16

Συναδελφε εσυ αμα το κρινεις σκοπιμο τρεξε για τις κατατακτηριες....εγω εχω επενδυσει σε 2 μεταπτυχιακα πανω στον τομεα μου και το βρισκω γελοιο να χρειαστει να ξανασπουδασω τα ιδια πραγματα....

@ Νικητας Χιωτίνης17 Δεκ 2018 20:5: Κε Χιωτίνη παρολο που έχετε ακούσει πολλά εδω μέσα (και απο μένα) τουλάχιστον είστε ενεργός και απαντάτε...θα ήθελα να ρωτήσω: απο την στιγμή που υποστηρίζετε εξέλιξη με βάση εμπειρία και περαιτέρω σπουδές, θα ληφθουν υποψιν μεταπτυχιακα για την απευθειας αντιστοίχηση των πτυχίων ΤΕΙ με το ΠΑΔΑ? (γιατι ισότιμα ειναι ηδη καθως και τα 2 ειναι ΕΠΠ6....)

 
Νικητας Χιωτίνης
18 Δεκ 2018 10:35

Αγαπητέ Μηχανικέ ΤΕ MSc,
έτσι γίνεται στο εξωτερικό, έτσι ελπίζω να γίνει και εδώ: με επί πλέον σπουδές ή/και εμπειρία. Θεωρώ μάλιστα πως αυτό θα πρέπει να ισχύσει και για τους αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών. Διαβαθμισμένες ευθύνες. Γι' αυτό υποστηρίζω αρχικώς ένταξη ολων στο ΤΕΕ και απο κεί θα μπούν τα πράγματα σε μια σειρά. Ειμαι βεβαιος πως θα επικρατήσει λογική και γνώση (παλαιότερα ειχα σχετικές διαβεβαιώσεις από παράγοντες σε υψηλό πόστο στο ΤΕΕ και στο ΕΜΠ -προφανώς και δεν μου επιτρέπεται να πώ ποιοί ήταν- )

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean