Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Αποφάσεις του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, «Εξελίξεις Συγχωνεύσεων των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δημοσίευση: 17/12/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι αποφάσεις του 5ο Επιστημονικού Συνεδρίου της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, «Εξελίξεις Συγχωνεύσεων των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» της 8ης Δεκεμβρίου 2018 είναι τα παρακάτω:

1.    Εδώ και 35 χρόνια δεν έχουν εκδοθεί επαγελματικά δικαιώματα πολλών τμημάτων ΤΕΙ. Παρά την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας για να επιλυθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα με τη δημιουργία μικτών επιτροπών, εν τούτοις εάν λαβουμε υπόψη το πρόσφατο πόρισμα της επιτροπής για τα επαγγελματικά  δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΙ τετραετους φοίτησης αυτά οδηγούν τους αποφοίτους, σε πλήρη απαξίωση. Επίσης δημιουργεί ένα πολύ αρνητικό κλίμα και για τις άλλες ειδικότητες Μηχανικών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

2.    Άλλος αρνητικός παράγοντας στην έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Μηχανικών ΤΕΙ είναι η λανθασμένη αντίληψη της ΕΕΤΕΜ που νομίζει ότι μπορεί να υποκαταστήσει το ΤΕΕ και να γίνει ένα δεύτερο επιμελητήριο που θα απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα.

3.    Θα πρέπει επίσης να επιλυθούν προβλήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν για φοιτητές  τμημάτων που καταργούνται από τις συγχωνεύσεις μεταξύ των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή  θα μεταφερθούν σε άλλα τμήματα. Δεν θα πρέπει να διαγραφούν τα υπάρχοντα και ψηφισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων που καταργούνται, αλλά θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την ισοτίμηση με τα λειτουργούντα τμήματα ή με τα νέα τμήματα του Νέου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος που θα προκύψει από τις συγχωνεύσεις.

4.    Όπως ειπώθηκε από τον Εθνικό Συντονιστή Καθηγητή Δημοσθένη Σταμάτη, στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΟΣΕΠ ΤΕΙ που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην    αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επαγγελματικά προσόντα, η Ελλάδα συμφώνησε για την εφαρμογή της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων (επίπεδα 5, 6 και 7). Ουσιαστικά όμως, για να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η ψήφιση του σχετικού νόμου από την Ελληνική Πολιτεία.

5.    Όλα τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να ενταχθούν σε τμήματα του Νέου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, είτε είναι σε μόνιμη είτε σε προσωποπαγή θέση, με ελεύθερη επιλογή θέσεων σύμφωνα πάντα με το γνωστικό αντικείμενο.  Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Νέου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, θα πρέπει να αμείβονται με το πανεπιστημιακό μισθολόγιο από την έναρξη ισχύος του νόμου είτε είναι σε μόνιμη είτε σε προσωποπαγή θέση,

6.    Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), που εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις «λεκτόρων εφαρμογών», κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4521/2018 και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς των καθηγητών εφαρμογών ΤΕΙ και δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εντάσσονται αυτοδίκαια σε προσωποπαγή θέση λέκτορα έως 31-12-2022.  Ως προς το ωράριο διδακτικής απασχόλησης και το μισθολογικό καθεστώς από 1-1-2019 ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστημίων είτε είναι μόνιμοι ή επί θητεία λέκτορες. Επίσης να δίνετα η δυνατότητα σε όσους έχουν διοριστεί πρίν τον νόμο 4009/2011 και αποκτήσουν διδακτορικό τίτλο σπουδών να μπορούν να εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα χωρίς να απαιτείται παρέλευση τριετίας μετά την απόκτησή του.

Συμπερασματικά λοιπόν θα πρέπει να ισχύσουν τα παρακάτω:

► Επαρκή χρηματοδότηση των Νέων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμας  Εκπαίδευσης, με την προκήρυξη νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και διοικητικού προσωπικού. Επίσης
επαρκή χρηματοδότηση των υποδομών και των εξοπλισμών των νέων τμημάτων. Η χρημοτοδότηση αποτελεί ουσιαστικά τη λυδία λίθο από την οποία εξαρτάται η επιτυχής υλοποίηση της ενιαιοποίησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

► Οι συγχωνεύσεις μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να διέπονται από τους ίδιους όρους, τόσο για τα μέλη ΔΕΠ ΤΕΙ, όσο και για τους φοιτητές ΤΕΙ,  όπως συνέβη με τον νόμο για την ίδρυση του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον νόμο για την συγχώνευση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου και του Ιόνιου Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

► Η ΟΣΕΠ ΤΕΙ πιστεύει ότι η Ενιαιοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαιδευσης θα πρέπει αναγκαστικά να οδηγήσει και στην ενιαιοποίηση (ισοτίμηση) των προπτυχιακών τίτλων σπουδών, μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, δεδομένου ότι οι μεταπτυχιακοί τίτλοί σπουδών των ΠΜΣ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ είναι ισότιμοι.

►  Αποτελεί πάγια και διαχρονική θέση της ΟΣΕΠ ΤΕΙ, ότι τα Ιδρύματα  που προκύπτουν από συγχωνεύσεις, συνέργειες, απορροφήσεις ή και καταργήσεις, πρέπει να ανταποκρίνονται στο αίτημα μας για  Δωρεάν, Δημόσια και Ποιοτική Ανώτατη Εκπαίδευση, που θα παρέχει στους αποφοίτους της, πτυχία που θα αναταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών και θα οδηγούν σε υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας από την αγορά εργασίας, προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. (Ο.Σ.Ε.Π. - Τ.Ε.Ι.)                                                                                                

Ο Πρόεδρος Κοκκόσης Απόστολος
Η Γενική Γραμματέας Μαρία Παραλίκα

Ετικέτες: 
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ

Σχόλια (5)

 
ΕΔΙΠ ΠαΔΑ
17 Δεκ 2018 18:58

Έλεος κυρίε Κοκόση!
τι θέλετε πλέον και εμπλεκεστε στα των ΤΕΙ;
Αφού ανήκετε στο ΠαΔΑ πλέον και όχι στο ΤΕΙ Πειραιά! καταλάβετέ το..
Τι τρομερή εμμονή είναι αυτή πια..

 
panosf
17 Δεκ 2018 18:05

πριν μερικές μέρες έμαθα ότι μετά από 34 χρόνια δουλειάς θα πάρω πετσοκομένα τα δικαιώματα του 1960 τα οποία είχα ήδη , εύγε σε όλους που συνεργούν σε τέτοιες συντεχνιακές ενέργειες!!

 
Μηχανικος ΤΕ
17 Δεκ 2018 17:14

Συγγνώμη το ΤΕΕ εκδίδει επαγγελματικά δικαιώματα ;

 
Γιώργος Παπαδόπουλος
17 Δεκ 2018 16:48

Για το ρόλο του ΤΕΕ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών ΤΕΙ ούτε κουβέντα.

 
Thomas Paschalis
17 Δεκ 2018 15:36

«Άλλος αρνητικός παράγοντας στην έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Μηχανικών ΤΕΙ είναι η λανθασμένη αντίληψη της ΕΕΤΕΜ που νομίζει ότι μπορεί να υποκαταστήσει το ΤΕΕ και να γίνει ένα δεύτερο επιμελητήριο που θα απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα.»

Από που προκύπτει το παραπάνω? Κάνετε μεγάλο λάθος. Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ:

στην παράγραφο «Ο ΡΟΛΟΣ-ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΕΕ» δεν αναφέρεται πουθενά ότι το ΤΕΕ απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.