Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαδικασία εκλογής Εφορειών των μειονοτικών σχολείων της Θράκης

Δημοσίευση: 18/12/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη διαδικασία εκλογής μελών Σχολικών Εφορειών των μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θράκης προβλέπει νέα απόφαση του  υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την  απόφαση του υπουργείου Παιδείας:

1. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκδίδει, κάθε τρία χρόνια και κατά το μήνα Δεκέμβριο, προκήρυξη για τη διεξαγωγή εκλογών μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων.

2. Στην προκήρυξη αναφέρεται ο σκοπός των εκλογών, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Η προκήρυξη των εκλογών τοιχοκολλείται στο κατάστημα του σχολείου, για να λάβουν γνώση οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου.

4. Με την προκήρυξη καλούνται όσοι θέλουν μέσα σε δέκα (10) μέρες από την προκήρυξη να υποβάλουν, δια των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα μειονοτικά σχολεία, στον Προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αίτηση υποψηφιότητας καθώς και βεβαίωση της Δημοτικής ή Αστυνομικής Αρχής όπου να φαίνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου.

5. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη λήξη της προθε- σμίας της προηγούμενης παραγράφου, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα μειονοτικά σχολεία συντάσσουν και υποβάλλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δια του Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων.

6. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εγκρίνοντας τον κατάλογο των υποψηφίων, τον επαναφέρει, μέσα σε πέντε (5) μέρες, δια του Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα μειονοτικά σχολεία, με τη φροντίδα των οποίων ο κατάλογος τοιχοκολλείται στο γραφείο του σχολείου.

Δικαίωμα ψήφου

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι γονείς και κηδεμόνες μαθητών του σχολείου.

2. Γονέας ή κηδεμόνας δεν μπορεί να είναι μέλος σε παραπάνω από μία Σχολικές Εφορείες.

3. Μέλος Σχολικής Εφορείας του οποίου το τέκνο έχει χάσει τη μαθητική ιδιότητα από το οικείο σχολείο αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.

Οι εκλογές διεξάγονται χωριστά για κάθε μειονοτικό σχολείο.

Εφορευτική Επιτροπή

1. Για τη διεξαγωγή των εκλογών συγκροτείται, με απόφαση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα μειονοτικά σχολεία, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, χωριστά για κάθε σχολείο, που αποτελείται από δύο γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών του οικείου σχολείου και από τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, ο οποίος εκτελεί και χρέη γραμματέα της Επιτροπής.

2. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη ως πρόεδρος της Επιτροπής, ως και τα αναπληρωματικά μέλη.

Εκλογικοί κατάλογοι

1. Η ψηφοφορία διενεργείται, με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που περιλαμβάνουν όλους τους έχοντες δικαίωμα ψήφου για κάθε μειονοτικό σχολείο χωριστά

2. Οι ανωτέρω εκλογικοί κατάλογοι, που συντάσσονται από τον διευθυντή και υποδιευθυντή εκάστου σχολείου, για να έχουν ισχύ, πρέπει να είναι θεωρημένοι από τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα μειονοτικά σχολεία.

3. Η ψηφοφορία διεξάγεται εντός του μειονοτικού σχολείου και σε χώρο που καθορίζει και ρυθμίζει καταλλήλως η Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει δική της σφραγίδα και τηρεί τα εξής βιβλία:

α) βιβλίο πρακτικών και

β) πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

Τα ψηφοδέλτια

1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται, με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής, από λευκό χαρτί και έχουν σχήμα ορθογώνιο, διαστάσεων 20 Χ 25 εκατοστά.

2. Κάθε ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο, εφόσον φέρει τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και τη μονογραφή του Προέδρου.

3. Οι φάκελοι μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια είναι ομοιόμορφοι και από χαρτί λευκό και αδιαφανές και φέρουν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Οι εκλογείς

1. Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας ανά τρεις (3) και παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητα και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.

2. Ψηφοφόρος που δεν είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο δεν μπορεί να ψηφίσει.

3. Σε κάθε εκλογέα η Εφορευτική Επιτροπή δίνει έναν (1) φάκελο με ένα ψηφοδέλτιο σφραγισμένο και μονογραφημένο.

4. Στη συνέχεια ο εκλογέας αποσύρεται στον καθορισμένο χώρο και κλείνει μέσα στον φάκελο το ψηφοδέλτιο, αφού προηγουμένως βάλει σταυρό στον υποψήφιο της προτίμησής του.

5. Έπειτα επικολλά τον φάκελο και επανερχόμενος δείχνει αυτόν στην Εφορευτική Επιτροπή και μετά τον ρίχνει ιδιόχειρα στην κάλπη.

6. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα για έναν (1) σταυρό προτίμησης.

Δυσκολίες

1. Κάθε εκλογέας που δεν μπορεί να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο απευθύνεται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος και παρέχει τη συνδρομή του.

2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στον εκλογικό κατάλογο, ψηφίζουν στο ίδιο κατάστημα, αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας.

Τα αποτελέσματα

1. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας κλείεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος παίρνει από την κάλπη έναν -έναν φάκελο, τον αποσφραγίζει και, αφού εξακριβώσει ότι είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο, το δείχνει στα άλλα μέλη και διαβάζει το σταυρό προτίμησης που σημειώνεται σ’ αυτό.

3. Ακολούθως συντάσσεται πίνακας που περιλαμβάνει τους τρεις πλειοψηφήσαντες υποψήφιους, καθώς και όλους τους επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τρίτη θέση, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.

4. Ο πίνακας υποβάλλεται στον οικείο Διευθυντή Εκ- παίδευσης, με αναφορά που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Τον αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, β) τον αριθμό των ψηφισάντων,
γ) τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων
δ) τον αριθμό των ακύρων ψηφοδελτίων
ε) τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά την εκλογική διαδικασία.

5. Ο αρμόδιος Διευθυντής Εκπαίδευσης στέλνει τον πίνακα στον Προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος, αφού συγκεντρώσει τους πίνακες όλων των σχολείων όπου διενεργήθηκαν εκλογές, τους στέλνει στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς κύρωση. Μαζί με τους πίνακες αποστέλλονται και τα λοιπά στοιχεία.

Τυχόν ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Εποπτεία

Τη γενική εποπτεία επί των εκλογών ενεργεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την κατά περιφερειακή ενότητα εποπτεία οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα μειονοτικά σχολεία.

Στα σχολεία που δεν γίνονται εκλογές, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-παίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διορίζει τριμελή Σχολική Εφορεία με τα αναπληρωματικά μέλη της, ύστερα από πρόταση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα μειονοτικά σχολεία και εισήγηση του Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean