Placeholder

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΚΞΓ

Πρόστιμα από 100 ευρώ έως 10.000 για παραβάσεις Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Πληροφοριακά συστήματα ΝΠΙΔ για την καταπολέμηση της αδήλωτης ή της υποδηλωμένης εργασίας στα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Δημοσίευση: 29/12/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέες ποινές για παραβάσεις Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών προβλέπει   το άρθρο 42 του Σχεδίου Νόμου “Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις”, που κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα οι επιβαλλόμενες κυρώσεις διακρίνονται σε πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 ευρ’ω μέχρι 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και σε ποινές προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης  της άδειας των Φροντιστηρίων  ή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Τα εν λόγω πρόστιμα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα  κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Επίσης με τις ίδιες διατάξεις επιτρέπεται η διασύνδεση και των πληροφοριακών συστημάτων των ΝΠΙΔ με το πληροφοριακό σύστημα που έχει δημιουργηθεί στο υπουργείο Παιδείας, με σκοπό την καταχώριση των προβλεπόμενων  στοιχείων  για τον έλεγχο της εφαρμογής  της κείμενης νομοθεσίας για τα Φροντιστήρια, την εξαγωγή στατιστικών αναφορών και την καταπολέμηση της αδήλωτης  ή της υποδηλωμενης εργασίας.

Αναλυτικότερα το άρθρο 42 προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 42
Ρυθμίσεις για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος.
2. Στον ν. 2545/1940 (Α ́ 287) προστίθενται άρθρα 71, 72, 73 και 74 ως εξής :
«Άρθρο 71
Παραβάσεις σχετικές με τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Παραβάσεις για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών εκ μέρους
των ιδιοκτητών και του διδακτικού προσωπικού αυτών είναι ιδίως:
α) η λειτουργία του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών χωρίς άδεια,
β) η εκπρόθεσμη κατάθεση φακέλου για επικαιροποίηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών,γ) η συστέγαση με ιδιωτικό σχολείο,
δ) η απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη,
ε) η απασχόληση σε φροντιστήριο διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία εν γένει και η απασχόληση σε κέντρο ξένων γλωσσών διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία της εκάστοτε ξένης γλώσσας,
στ) η παράλειψη υποβολής των κατά νόμο προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) και ισχύει,
ζ) η παρεμπόδιση άσκησης ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή,
η) η παραβίαση από τον ιδιοκτήτη των διατάξεων της απόφασης 219434/Α5/21.12.2016 (Β ́ 4212).
Άρθρο 72
Κυρώσεις
1. Για κάθε παράβαση των σχετικών με τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών διατάξεων σε βάρος των ιδιοκτητών των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων
Γλωσσών προβλέπονται οι εξής κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης:
α) πρόστιμο από του ποσού των εκατό (100) ευρώ μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
β) προσωρινή και έως ένα έτος ανάκληση της άδειας των Φροντιστηρίων ή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών,
γ) οριστική ανάκληση της άδειας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.
2. α) Αν διαπιστωθεί λειτουργία Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών χωρίς άδεια ή αν αυτά συστεγάζονται με ιδιωτικό σχολείο, η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, την οποία διαβιβάζει αμελλητί στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή. Η αστυνομική αρχή εκτελεί αμελλητί την οικεία πράξη, προβαίνοντας στην σφράγιση της εγκατάστασης, στην αφαίρεση των σχετικών επιγραφών και στις λοιπές κατά τον νόμο ενέργειες. Με τη διαπιστωτική πράξη επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ κατά του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
β) Σε περίπτωση μη κατάθεσης φακέλου για επικαιροποίηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών επιβάλλεται πρόστιμο από του ποσού των οχτακοσίων (800) ευρώ μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης φακέλου για επικαιροποίηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών επιβάλλεται πρόστιμο από του ποσού των εκατό (100) ευρώ μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ.
γ) Αν διαπιστωθεί απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη, ο οικείος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντάσσει σχετικό πόρισμα. Το πόρισμα γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την παράβαση, τους δράστες και τις αποδείξεις. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει το πόρισμα αμελλητί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
δ) Αν απασχολείται διδακτικό προσωπικό κατά παράβαση της περ. ε’ του άρθρου 71, επιβάλλεται πρόστιμο από του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
ε) Αν δεν καταχωριστούν εγκαίρων, ή καταχωριστούν ψευδώς τα κατά νόμο προβλεπόμενα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016, επιβάλλεται πρόστιμο από του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μέχρι του ποσού των χιλίων (2.000) ευρώ και τάσσεται δεκαπενθήμερη προθεσμία για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται νέο πρόστιμο και τάσσεται νέα προθεσμία για συμμόρφωση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση υποπέσει για τέσσερις φορές στο αδίκημα του παρόντος, επιβάλλεται προσωρινή και έως ένα έτος ανάκληση άδειας.
στ) Αν παρεμποδιστεί η άσκηση ελέγχου από εποπτεύουσα αρχή καλείται δημόσια δύναμη και επιβάλλεται πρόστιμο από του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ύστερα από πράξη του αρμόδιου αστυνομικού οργάνου που βεβαιώνει την παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προβαίνει σε ανάκληση αδείας.
3. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Άρθρο 73

Αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων:
Οι παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 71 ελέγχονται από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης μπορεί να δίνει εντολή ελέγχου και αυτοψίας στις οικείες
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Άρθρο 74
Ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων
Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται οι κατά το προηγούμενο άρθρο κυρώσεις υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση τους. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης οφείλει να
αποφανθεί επί της προσφυγής εντός 15 ημερών.».

 

Σχόλια (1)

 
Στέφανος
30 Δεκ 2018 19:58

για τα οικοδιδασκαλία και τα παράνομα ιδιαιτερα κανένα μέτρο?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean