Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τα 38 ΑΕΙ γίνονται 23 χωρίς να ανοίξει “μύτη”-Απαιτήθηκαν μόνο 18 μήνες

ΑΔΙΠ: Ακατάλληλος ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΙ σε Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 06/01/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μέσα σε 18 μήνες ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, μέσω των Επιτροπών που ο ίδιος συγκρότησε , πέτυχε τη “δρομολόγηση” μείωσης του αριθμού  των ΑΕΙ από 38 σε 23.

Ειδικότερα ο νέος χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Το “χορό” των συγχωνεύσεων άνοιξαν το ΤΕΙ Αθήνας και το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ τα οποία εξελίχθηκαν σε ένα Ιδρυμα , το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Το ΤΕΙ Ηπείρου ενοποιήθηκε με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ενοποιήθηκε με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Το ΤΕΙ Θεσσαλίας ενοποιείται με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (ΤΕΙ Λαμίας+ ΤΕΙ Χαλκίδας) ενοποιείται με το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

ΑΣΠΑΙΤΕ: Η ΑΣΠΑΙΤΕ ενοποιείται με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.  
Τελευταία ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, ζήτησε από τον Σύλλογο μελών ΔΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ να καταθέσει τις προτάσεις του για τη συγχώνευση της ΑΣΠΑΙΤΕ με το Παν. Πειραιά. Αν και οι συζητήσεις στην Επιτροπή “Γαβρόγλου” για τη συγχώνευση της ΑΣΠΑΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο γίνονται σε καλό κλίμα, υπάρχουν “αγκάθια” ως προς τη τελική συμφωνία ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα.

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Το ΤΕΙ Πελοποννήσου συγχωνεύεται με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ηδη η Επιτροπή “Γαβρόγλου” παρέδωσε στον υπουργό  Παιδείας το πόρισμα (Δείτε εδώ το πόρισμα) και αναμένεται το Σχεδίο Νόμου

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:Οι συζητήσεις που ξεκίνησαν για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας “σκόνταψε”, με αποτέλεσμα ο υπουργός Παιδείας να ζητήσει από τις Συγκλήτους των δύο Ιδρυμάτων τις προτάσεις τους ως προς τις διαφωνίες. Οι προτάσεις κατατέθηκαν στον Κ. Γαβρόγλου στα τέλη Νοεμβρίου. Από τότε οι διοικήσεις των δύο ΑΕΙ δεν έχουν κανένα νέο από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας.

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Με προβλήματα ξεκίνησαν οι συζητήσεις στην Επιτροπή “Γαβρόγλου” για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΙ Πάτρας) με το Πανεπιστήμιο Πάτρας (Διαβάστε εδώ).

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ-Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Οι ενοποίηση των τριών ΤΕΙ με το Διεθνές Πανεπιστήμιο προχωρά κανονικά. Μέσα στον Φεβρουάριο ψηφίζεται το Σχέδιο Νόμου στη Βουλή.

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ: Η συγχώνευση  ΤΕΙ Κρήτης με άλλο ΑΕΙ βρίσκεται στη διαδικασία διερεύνησης από την Επιτροπή “Γαβρόγλου” (Διαβάστε εδώ)

ΑΔΙΠ: Ακατάλληλος ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη  των ΤΕΙ  στα Πανεπιστήμια

Η ΑΔΙΠ , με τη νέα ετήσια έκθεση , θεωρεί ακατάλληλο τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα σε Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η ένταξη αυτή, κατά την άποψη της ΑΔΙΠ θα έπρεπε να γίνει μετά από αξιολόγηση του συνόλου των δομικών στοιχείων των προγραμμάτων σπουδών:

  •     της φυσιογνωμίας και του σκοπού τους,
  •     του γνωστικού τους αντικειμένου και της διάρθρωσής τους σε μαθήματα,
  •     του διαθέσιμου διδακτικού προσωπικού και των σχετικών υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Και μόνον από το γεγονός, υπογραμμίζει η ΑΔΙΠ,  ότι μεταφέρονται σε άλλο τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, επηρεάζει τη φυσιογνωμία τους, που,  αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο τους.

Η αξιολόγηση αυτή, σημειώνει η ΑΔΙΠ,  θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την κάθε επιστημονική περιοχή, υπό την εποπτεία και οργάνωση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Ειδικότερα, το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ σε ειδική συνεδρίασή του καθόρισε τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα έπρεπε να εφαρμοστούν για τις σχεδιαζόμενες μεταβολές στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη μετεξέλιξη, συνένωση ή απορρόφηση μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ως εξής:

1. Η ΑΔΙΠ επεσήμανε την αναγκαιότητα εκπόνησης επιστημονικής μελέτης για τις ακαδημαϊκές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους που συνδέονται με τη μεταβολή αυτή. Αντικείμενο της μελέτης θα έπρεπε να είναι:

  •     Η εξέταση της διατήρησης και αναβάθμισης του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του.
  •     Η διερεύνηση της αναγκαιότητας επέκτασης του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τη δημιουργία νέων Πανεπιστημίων και σε ποιες επιστημονικές περιοχές ή γνωστικά αντικείμενα.
  •     Ο καθορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας και των περιφερειών της σε συνάρτηση με την παραγόμενη επιστημονική γνώση από τα ΑΕΙ της χώρας
  •     Η εξέταση της υφιστάμενης ακαδημαϊκής συγκρότησης των ΑΕΙ και αν τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών καλύπτουν το εύρος και βάθος των διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοχών και γνωστικών αντικειμένων.
  •     Η εξέταση της βιωσιμότητας των υφισταμένων προγραμμάτων σπουδών σε φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και υποδομές.
  •     Η εξέταση ενδεχόμενης υπερπροσφοράς κάποιων επιστημονικών αντικειμένων που δεν δικαιολογούνται από τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
  •     Η διερεύνηση κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας με τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτούν οι απόφοιτοι από τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών.

2. Επιπλέον η Αρχή επεσήμανε ότι από τη διαδικασία των αξιολογήσεων, αναδείχτηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία όλων των ΑΕΙ. Τα συμπεράσματα από τις αξιολογήσεις (απασχόληση, παραγωγή πτυχιούχων σε επιστημονικούς κλάδους, επιδόσεις κ.λπ.) θα έπρεπε να αποτελέσουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία, ασφαλώς, θα έπρεπε να προηγηθεί της ψήφισης του νομοθετήματος για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

3. Η ΑΔΙΠ θεωρεί ακατάλληλο τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα σε Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ένταξη αυτή θα έπρεπε να γίνει μετά από αξιολόγηση του συνόλου των δομικών στοιχείων των προγραμμάτων σπουδών: της φυσιογνωμίας και του σκοπού τους, του γνωστικού τους αντικειμένου και της διάρθρωσής τους σε μαθήματα, του διαθέσιμου διδακτικού προσωπικού και των σχετικών υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Και μόνον από το γεγονός ότι μεταφέρονται σε άλλο τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, επηρεάζει τη φυσιογνωμία τους, που, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο τους. Η αξιολόγηση αυτή θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την κάθε επιστημονική περιοχή, υπό την εποπτεία και οργάνωση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Σχόλια (24)

 
Ακατάλληλη συγχώνευση
06 Ιαν 2019 23:14

Μήπως να συγχωνευτεί και η ΑΔΙΠ και κανέναν άλλον (ανεξάρτητο) φορέα τώρα που έχουμε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα?

 
Δημήτρης
06 Ιαν 2019 23:25

Ποια είναι αυτή η τυχαρπαστη ΑΔΙΠ που θα μας χαλάσει την σούπα της ψηφοθηριας; Τι κι αν βάλαμε βόμβα στα θεμέλια της τριτοβάθμιας, πάρτε όλοι τίτλο πανεπιστημιακού (και μισθό φυσικά), για να μας ψηφίσετε πάλι..

 
Δημήτρης
06 Ιαν 2019 23:38

Ωραία, τα 38 ΑΕΙ έγιναν 23, αλλά τα Τμήματα συνολικά πόσο μειώθηκαν;
Τελικά, ποιο ήταν το ζητούμενο;
Ποια οικονομία κλίμακας έγινε και αυτό που προέκυψε θα είναι βιώσιμο ή σε λίγα χρόνια θα μιλάμε πάλι για εξορθολογισμό της τριτοβάθμιιας εκπαίδευσης;
Η αρχή ήταν καλή με το ΠΑΔΑ, αλλά στην πορεία μάλλον χάθηκε η μπάλα.

 
Αλκιμος
06 Ιαν 2019 23:50

Δυστυχώς για άλλη μια φορά η ΑΔΙΠ αποδεικνύει ότι εκτός τόπου και χρόνου. Αναλίσκεται σε "γενικολογίες" περί αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών και αναφέρεται σε μελέτη που πρέπει να γίνει χωρίς να περιγράφει ποιος θα έκανε τη μελέτη, το πλαίσιο της, το χρονοδιάγραμμα κλπ.

Επίσης απορία προκαλούν τα εξής γεγονότα: α) γιατί δεν αναζητά το λόγο που (μέχρι τις πρωτοβουλίες Γαβρόγλου, η Αρχή (ή άλλο όργανο) δεν είχε ποτέ θέσει ανάλογα ζητήματα σε αντίθεση με το τι γινόταν (και γίνεται) στην υπόλοιπη Ευρώπη, β) που ήταν στην απίστευτη προχειρότητα του σχεδίου ΑΘΗΝΑ του κ. Αρβανιτόπουλου (που αναστάτωσε χωρίς το παραμικρό θετικό αποτέλεσμα τα ΑΕΙ της χώρας)

 
ABC
07 Ιαν 2019 01:29

Τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ από το 2001. Δηλαδή 18 χρόνια. Όσοι κόπτονται ότι δήθεν δεν έγινε αξιολόγηση κτλ και ότι χρειάζεται χρόνος τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια; Ο Γαβρογλου λύνει ένα γόρδιο δεσμό. Μπράβο του. Όσοι γκρινιάζουν απλά υποκρίνονται.

 
Thomas Paschalis
07 Ιαν 2019 08:44

@ Δημήτρης
Γιατί ψηφοθηρία? Αν είναι ψηφοθηρία η πολιτική απόφαση να υπάρχει ενιαία ανώτατη εκπαίδευση τότε γιατί δεν την εφάρμοσαν στο παρελθόν και άλλα κόματα? Εγώ αυτό που βλέπω μέσα από αυτές τις συγχωνεύσεις ΤΕΙ πανεπιστημίων είναι περισσότερο «φθορά» της κυβέρνησης από τις συγκρούσεις με το κατεστημένο στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Εξάλλου δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι κάτι τέτοιο διότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση (χωρίς να θέλω να την υπερασπιστώ) δεν έχει νομοθετήσει με καμία διάταξη ως όφειλε την αντιστοίχηση πτυχιούχων ΤΕΙ τα οποία συγχωνεύτηκαν με τα νέα πανεπιστημιακά πτυχία.

 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ
07 Ιαν 2019 09:34

Μετά τη συγχώνευση υπάρχει τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών με έδρα τα Γιάννενα και τμήμα Πληροφορικής (πρώην ΤΕΙ, πλέον πανεπιστήμιο) με έδρα την Άρτα!! Δύο συναφή πανεπιστημιακά τμήματα ανήκοντα στο ίδιο πανεπιστήμιο,σε απόσταση 60 χλμ. Για ποιο συμμάζεμα μιλάμε και για ποια εξοικονόμηση πόρων;

 
Νίκος Παπαδόπουλος
07 Ιαν 2019 10:33

Είμαστε στην Κοζάνη , υπάρχει τμήμα μηχανολόγων μηχανικων (πολυτεχνική σχολή) ας κοιτάξουμε λίγο γύρω μας
1) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικων στο ΑΠΘ (Θεσ/κη)
2) ΝΕΟ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικων στα Ιωάννινα
3) Τμημα (ΝΕΟ? Πολυτεχνικό? 4ετές κανείς δεν ξέρει) Μηχανολόγων Μηχανικων στις Σέρρες
5)Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικων στο Π.Θ (Βόλος)
+ τμήματα τύπου βιομηχανικού σχεδιασμού κλπ από τα ΤΕΙ που ΔΕΝ καταργούνται ...
σε ακτίνα 200 km 6 τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικων , >800 μηχανολόγους μηχανικούς κάθε χρόνο... (για να κάνουν θερμομόνωση και ανελκυστήρες)

(Τα τμηματα αυτά χρειάζονται στην καλύτερη των περιπτώσεων > 160 μέλη ΔΕΠ....) πόσους έχουν ?

μεγάλη εξοικονόμηση ...

 
@ABC
07 Ιαν 2019 10:58

Το ότι έχουν βαφτιστεί τα ΤΕΙ "ΑΕΙ" δε σημαίνει και πολλά πέραν του ονοματολογικού. Και εμένα μπορεί να με αποκαλούν "μεγαλειότατε" οι φίλοι μου αλλά αυτό δε με κάνει βασιλιά. Πότε θα το καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα παίζουμε με τις ταμπέλες αλλά η ουσία δεν αλλάζει έτσι; Πρόκειται περι Cargo Cult Education κατά Feynman.

 
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ
07 Ιαν 2019 11:10

ότι μπορεί εκ πρώτης όψεως ο αριθμός των πανεπιστημίων να μειώθηκε, όμως με μια προσεκτική ματιά διαπιστώνει κανείς ότι σε πολλές περιπτώσεις μέσα στο πανεπιστήμιο διατηρούνται συναφή τμήματα με αλληλοεπικαλυπτόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, κυρίως μετά τη μετονομασία των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια.

 
LARISA
07 Ιαν 2019 11:11

Χαος!!! θα ρθει συντομία νέο πρόγραμμα ''Αθηνά'' από τον Κυριάκο και θα έχει και δίκιο και να δούμε τους καθηγητές που τώρα χαίρονται με τα εκατοντάδες τμήματα που γέμισε η Ελλάδα με τις συνενώσεις πως θα αντιδράσουν?? Ούτε μια φωνή από την ακαδημαϊκή κοινότητά να μην αντιδράσει? παράξενο , αλλά τα καλύτερα έρχονται!!!

 
Σοφία PhD
07 Ιαν 2019 12:32

@ΑΒC

Κύριε κανεις δεν "βάφτισε" οπως χυδαία αναφέρεστε στην ανωτατοποίηση των ΤΕΙ. Τα ΤΕΙ μπορεί να είχαν ορισμένες αδυναμίες το 2001, κανείς όμως το 2018, μετά από προσθέσεις, βελτιώσει εκσυγχρονισμό προγραμμάτων σπουδών,δεν αμφισβητεί το πανεπιστημιακό κύρος πολλών σχολών ΤΕΙ. Είτε σας αρέσει είτε όχι, τα ΤΕΙ βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο προσόντων με τα Πανεπιστήμια ΝΑΙ Εκτός Ελλάδας, καθώς οι πτυχιούχοι ΤΕΙ και όσοι έχουνε ζήσει έξω και εργαζόμαστε θεωρούμαστε πτυχιούχοι και με πανεπιστημιακό πτυχίο.Αν εσείς είστε "Μεγαλοιότατος" να συμπράξετε με την ΝΔ

 
Tassos
07 Ιαν 2019 12:52

Απορώ και δεν καταλαβαίνω το μίσος ορισμένων και το μένος απέναντι στην αναβάθμιση των ΤΕΙ. Ακούω σχόλια για "ταμπέλες" κλπ, λες και χάνουν τα δικαιώματα τους. Στο εξωτερικό οι αντίστοιχες επιστήμες που θεραπεύουν τα περισσότερα τμήματα των ΤΕΙ είναι σε Πανεπιστήμια με πανομοιότυπα προγράμματα σπουδών .

 
Ενοποίηση Τμημάτων και Σχολών
07 Ιαν 2019 13:31

Το ζήτημα είναι να ενοποιηθούν στην πράξη τα διασκορπισμένα τμήματα και σχολές, με μεταφορά του προσωπικού και μια ορθολογική ανακατανομή των θέσεων εισακτέων, μια ανακατανομή που θα βασίζεται στον πραγματικό αριθμό των αποφοίτων.

Τα κεντρικά τμήματα επιβαρύνονται υπερβολικά από την εισροές μέσω του καθεστώτος των μετεγγραφών ενώ τα περιφερειακά τμήματα αδυνατούν να υποστηρίξουν τους φοιτητές τους, και επίσης χάνουν το διδακτικό προσωπικό τους που επιλέγει να μετακινηθεί σε κεντρικές πόλεις, κυρίως στην Αθήνα, και τη Θεσσαλονίκη.

Συνεπώς, το να πανηγυρίζουμε ή να διαμαρτυρόμαστε -ο καθένας σύμφωνα με το στενό συμφέρον του- επειδή το (Χ) τμήμα στην (Υ) πόλη μεταφέρεται διοικητικά από το (Α) στο (Β) ΑΕΙ είναι τελείως ανούσιο.

Εξίσου άστοχες και ανούσιες είναι οι εξαγγελίες των πολιτικών για ίδρυση νέων τμημάτων ή μετονομασίες ιδρυμάτων (πχ. ΠΑΔΑ σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών) ή συγχωνεύσεις ιδρυμάτων.

https://www.esos.gr/arthra/60656/freno-k-gavrogloy-stin-protovoylia-toy-...

 
Tassos
07 Ιαν 2019 13:43

@LARISA

κολοκύθια τούμπανα λένε στο χωριό μου...το ξέρεις αυτό? Ο Μητσοτάκης σου δεν θα κανει τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο απο τι κάνει ο Κωνσταντίνος Γαβρόγλου. Όλοι ήθελαν να συγχωνευθούν τα αει πανεπιστημιακού με τα αει τεχνολογικού τομέα. Δεν είναι θέμα"ενιαίου χώρου ανώτατης Εκπαίδευσης" μόνο.. Είναι θέμα συρρίκνωσης του Δημοσίου Τομέα , κάτι το οποίο ήταν πάγια εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΤΡΟΙΚΑΣ. Δηλαδή η συρρίκνωση των αει μέσω συγχωνεύσεων τους .

 
St
07 Ιαν 2019 14:20

@@ABC ,

Τι αξιολογήσεις των "κακών" πανεπιστημίων τις έλαβες υπόψιν σου?

 
123
07 Ιαν 2019 14:24

Οικονομία κλίμακας + ψηφοθηρία + μηδαμινές αντιδράσεις=?????

Με τις συνενώσεις και μετεξελίξεις έχουμε παρεμφερή τμήματα σε κοντινές πόλεις.

Σε επόμενη φάση που θα εφαρμοστεί πραγματικά η οικονομία κλίμακας, τα περιφερειακά ΤΕΙ, που τώρα χαιρόμαστε γιατί γίνονται Πανεπιστήμια, θα ατονίσουν και τελικά θα μετατραπούν σε 2ετή προγράμματα σπουδών.

Όταν οι περισσότεροι καθηγητές θα πάρουν θέση στον κοντινό τους κόμβο (μεγαλούπολη) για να γλυτώσουν τις μετακινήσεις , όταν οι φοιτητές θα επιλέγουν τμήμα με βάση την εξοικονόμηση χρημάτων για την οικογένεια(ποιος τους κατηγορεί;), όταν οι μαθητές θα μειώνονται συνεχώς, με ποιους φοιτητές και καθηγητές θα δουλέψουν τα περιφερειακά τμήματα;

Άρα οδηγούμαστε στο κλείσιμο.

Και ξέρετε κάτι;
Δεν θα ανοίξει μύτη γιατί στο μεταξύ κάποιοι θα βρεθούν με πτυχίο πανεπιστημίου, κάποιοι θα πάρουν αυξήσεις, κάποιοι ......
Και άντε τότε να διεκδικήσεις σαν τοπική κοινωνία την παραμονή του Ιδρύματος στον τόπο.... Τότε θα είναι αργά για δάκρυα.

 
Καθηγητής ΑΕΙ
07 Ιαν 2019 15:27

Για αυτούς που το μόνο που τους νοιάζει είναι το πότε τα Ιδιωτικά Κολέγια θα γίνουν Πανεπιστήμια,
ας πάνε σε κάποια δεξίωση που διοργανώνει η ΝΔ να χειροκροτήσουν τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Χατζηδάκη.
Γιατί οι υπόλοιποι, που καθημερινά παλεύουμε εκπαιδευτικά και ερευνητικά με τους φοιτητές μας μέσα από τα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της πατρίδας μας, αδιαπραγμάτευτα υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για Ενιαία Ανώτατη Δωρεάν Εκπαίδευση!!
Και Κρίση διαθέτουμε
και Μνήμη!!!!!.........

 
M
07 Ιαν 2019 19:00

Βάλτε την βάση του 10 και κλείστε όλα τα "ΑΕΙ" με βαθμό εισαγωγής κάτω από 10.

 
ΗΡΕΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
07 Ιαν 2019 20:49

ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ...ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΥΤΗ ΓΙΑΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΟΛΟΙ ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ .ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ Τ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΛΛΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ Τ Α ΤΜΗΜΑΤΑ..
ΕΠΙΣΗΣ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ;;;

 
07 Ιαν 2019 21:36

Συμφωνώ, πολύ εύστοχο το σχόλιο σου. Να εφαρμοστεί άμεσα η βάση του 10. Έτσι θα έχουν και ενα στοιχειώδες επίπεδο και οι νεο-εισαγώμενοι φοιτητές των ΑΕΙ. Τώρα και με 3 βάση εισαγωγής, βγαίνεις επιστήμονας......Έλεος.

 
Βάση 10
07 Ιαν 2019 23:04

Η βάση του 10 δεν αρκεί από μόνη της, δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να κλείσουν και τμήματα που έχουν βάση 12 ή 14 αλλά δεν πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα.

Εξάλλου οι βάσεις εξαρτώνται από τα θέματα εξετάσεων, αν μπουν πολύ εύκολα όλοι σχεδόν θα γράψουν πάνω από 10 όπως έγινε το 2000.

 
Γιάννης Μ.
08 Ιαν 2019 05:22

"Η ΑΔΙΠ θεωρεί ακατάλληλο τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα σε Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης"
Ενδιαφέρον γιατί δεν είδα τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της σε όλα τα grecomasters...

@Βάση 10 07 Ιαν 2019 23:04
Η βάση του 10 καταργήθηκε για να μην αδειάσει η επαρχία από φοιτητές και πέσουν οι τζίροι των "φοιτητο-μάγαζων" (βλ. μπαρ, καφέ, σουβλατζίδικα κλπ) και μένουν κενά "φοιτητο-διαμερίσματα". Άλλωστε η βάση αντιστοιχεί στον βαθμό του τελευταίου εισακτέου σε συγκεκριμένο τμήμα, αυτό όμως δεν αποκλείει την είσοδο σε αυτό φοιτητών με βαθμολογία άνω του 10, κατά συνέπεια, η εφαρμογή της δε συνεπαγόταν και κλείσιμο τμημάτων, αλλά πιθανή μείωση εισακτέων. Άρα γιατί να μην επανέλθει ως μέτρο; Εξάλλου και ως εικόνα είναι άσχημη. Δείχνει ότι δεν έχουμε κάποια ελάχιστα "στάνταρτς" στο πως αντιλαμβανόμαστε την ανώτατη εκπαίδευση ως κοινωνία.

 
Βάση του 14 και 15
08 Ιαν 2019 16:47

Πολλά τμήματα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΟΥΝ ανεξάρτητα από τη βάση εισαγωγής τους. Συνήθως έχουν βάση χαμηλότερη από 14-15 αλλά δεν είναι αυτό ικανό κριτήριο.

πχ. Οι σχολές στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη πάντοτε θα έχουν υψηλότερες βάσεις από τις αντίστοιχες περιφερειακές σχολές, σε Πάτρα, Κρήτη, Ιωάννινα, Ξάνθη και αλλού. Αυτό δε συνεπάγεται ότι πρέπει σε Αθήνα και Πειραιά να λειτουργούν 5 Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών ή Πληροφορικής ή ότι πρέπει να ιδρυθεί νέα Νομική Σχολή στη Πάντειο.

Αν ξαναμπει η βάση του 10, του 11 ή του 12 τα θέματα των εξετάσεων εισαγωγής (διαγωνισμού εισαγωγής) θα είναι τόσο εύκολα όσο χρειάζεται ώστε να μη μείνουν κενές θέσεις, όπως έχει γίνει αρκετές χρονιές στο παρελθόν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ