Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα

Δείτε το ΦΕΚ
Δημοσίευση: 14/01/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Υπογράφηκε από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου , και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , η απόφαση που ορίζει τις διαδικασίες παραμονής των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα  στα Δημοτικά Σχολεία, για το τρέχον σχολικό έτος  (σ.σ. η απόφαση αφορά μόνο Δημοτικά Σχολεία).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα :

Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων καθορίζονται τουλάχιστον δύο (2) σαββατοκύριακα για κάθε μήνα του διδακτικού έτους, κατά τα οποία τα βιβλία των μαθητών παραμένουν στο σχολείο. Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί δεν αναθέτουν εργασίες ή/και γραπτές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά τα σαββατοκύριακα αυτά, διαμορφώνοντας ανάλογα το πρόγραμμα της τάξης τους.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, πριν την έναρξη υλοποίησης της απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, ενημερώνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης τους για τις ενδεχόμενες μεταβολές και προσαρμογές που θα προκύψουν στη σχολική καθημερινότητα.

Ο Διευθυντής/τρια του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τους γονείς των μαθητών του σχολείου σχετικά με την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αναρτά ανακοίνωση για το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης. Η ίδια ανακοίνωση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Ο Διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή της απόφασης. Θέματα που αφορούν την εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης μπορούν να ρυθμίζονται με εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ (σ.σ. Αφορά μόνο Δημοτικά Σχολεία)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α ́ 167) άρθρο 4 παρ. 11, εδαφ. στ ́και ζ ́ «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Το ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α ́ 188) άρθρο 7, παρ. 2 όπως ισχύει «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ- δόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ 118/ Α ́/24-5-2011).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α ́/22-9-2015) περί ...Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Τις διατάξεις του με αριθμ. π.δ. 25/2016 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α ́/ 5-11-2016).

6. Την με αριθμ. 49/30-11-2017 εισήγηση του Δ.Σ του ΙΕΠ.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμ. Φ1/Γ536/214503/Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α ́143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων καθορίζονται τουλάχιστον δύο (2) σαββατοκύριακα για κάθε μήνα του διδακτικού έτους, κατά τα οποία τα βιβλία των μαθητών παραμένουν στο σχολείο. Οι  διδάσκοντες εκπαιδευτικοί δεν αναθέτουν εργασίες ή/και γραπτές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά τα σαββατοκύριακα αυτά, διαμορφώνοντας ανάλογα το πρόγραμμα της τάξης τους.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, πριν την έναρξη υλοποίησης της απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, ενημερώνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης τους για τις ενδεχόμενες μεταβολές και προσαρμογές που θα προκύψουν στη σχολική καθημερινότητα.

Ο Διευθυντής/τρια του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τους γονείς των μαθητών του σχολείου σχετικά με την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αναρτά ανακοίνωση για το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης. Η ίδια ανακοίνωση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Ο Διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή της απόφασης. Θέματα που αφορούν την εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης μπορούν να ρυθμίζονται με εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχόλια (9)

 
Νικολ
18 Ιαν 2019 01:03

Άραγε δε θα έπρεπε το 2019 να σχεδιάσουμε ένα μάθημα, χωρίς σχολικά βιβλία και πίνακα; Έλα να σκεφτούμε λίγο!!! Και αυτό το μάθημα να είναι γλώσσα, μαθηματικά, φυσική. Μη φοβάσαι, σκέψου μονο, δεν πληρώνεσαι καλά το ξέρω αλλά κάντο για αυτόν το μαθητή σου!

 
Θύμιος
15 Ιαν 2019 12:48

Το διάβασμα για το Δημοτικό είναι μία, το πολύ δύο ώρες, στις τελευταίες τάξεις.

Όχι για τα δικά μου. Την μία ώρα την είχαν από την πρώτη, το δίωρο το έχουν κάθε μέρα στην Δευτέρα.

 
Ηλίας
15 Ιαν 2019 12:31

Στη χώρα αυτή έχουμε μπερδέψει τους ρόλους. Άλλο ο γονιός και άλλο ο δάσκαλος. Γίναμε όλοι ειδικοί στα πάντα. Ζητάμε από το δάσκαλο να είναι καλός αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι. Κρίνουμε τους πάντες και αρνούμαστε την κριτική από όλους.
Η γνώμη μου είναι ότι τα παιδιά μας εξαντλούνται από διαβάσματα και δραστηριότητες σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η αποτελεσματικότητα αυτού του φόρτου μπαίνει de facto υπό το πρίσμα της αμφισβήτησης αφού δε φαίνεται να έχει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Αν τα είχε δεν θα υπήρχε η ανάγκη περαιτέρω υποστήριξής της με φροντιστήρια.
Φτάνουν λοιπόν αυτά τα παιδιά μετά από 12 εκπαιδευτικά χρόνια να δίνουν εξετάσεις για να προχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι ήδη καταπονημένα και ανήμπορα να αποδώσουν. Φτάνουν να επιλέγουν επιστήμη / επάγγελμα καθ’ υπόδειξη φροντιστών και γονεϊκών φαντασιώσεων αποδομώντας τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Κατοχικά σύνδρομα και συνοικιακά κουτσομπολιά ρυθμίζουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των ανθρώπων που θα καθορίσουν το μέλλον του κόσμου μας.
Φέραμε το χάσμα των γενεών στις τάξεις του δημοτικού…
Ίσως κάποια στιγμή μπορέσουμε να διαπιστώσουμε την πολυδιάστατη υπόσταση της προσωπικότητας και αποφασίσουμε το διάβασμα να τελειώνει το μεσημέρι, έτσι βρε αδελφέ για να παίξουμε, να αθληθούμε, να εφαρμόσουμε, στο κάτω κάτω, αυτά που διαβάσαμε.

 
Προς "Βέρα"
15 Ιαν 2019 08:50

"βρειτε τροπο να περνατε δημιουργικα και εκπαιδευτικα σαββατοκυριακα με τα παιδια σας και οχι να τα παρκαρετε μπροστα στα βιβλια."

Από πότε το διάβασμα ΔΕΝ θεωρείται δημιουργική απασχόληση; Να λοιπόν μια αρνητική συνέπεια αυτού του μέτρου, όπου η μελέτη δαιμονοποιείται πριν ακόμα το παιδάκι μάθει να κρατάει μολύβι στα χερια του. Και μετά μας φταίει η τηλεόραση, το τάμπλετ κλπ.

 
ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ
15 Ιαν 2019 08:46

Το διάβασμα για το Δημοτικό είναι μία, το πολύ δύο ώρες, στις τελευταίες τάξεις. Το να θεωρούμε δηλαδή ότι είναι μέγα ζήτημα το να αφιερώσουν τα παιδιά 2 ώρες το Σαβ/κο για μελέτη και να το αφαιρούμε αυτό με υπουργική απόφαση, είναι σαν να τους λέμε, στην πιο τρυφερή τους ηλικία που πρέπει να αγαπήσουν τη μελέτη και το διάβασμα γενικότερα, ότι η μελέτη είναι αγγαρεία. Ο μαθητής του Δημοτικού προλαβαίνει στο Σαβ/κο και να διαβάσει για το σχολείο και να παίξει και να διαβάσει εξωσχολικά. Θα μπορούσα να συμφωνήσω με αυτό το μέτρο αν αφορούσε για παράδειγμα το Λύκειο, όπου εκεί τα παιδιά πραγματικά ζορίζονται, αλλά στο Δημοτικό γιατί;

 
Βερα
14 Ιαν 2019 23:43

με διαβασμα το σκ δεν σωθηκε κανενανας ειδικα, τελευταια στιγμη. Το διαβασμα ειναι αλυσιδα και το σωστο ειναι να ακολουθει ημερες παραδοσης. Το σκ ειναι μερες ξεκουρασης και οσο και να μη το θελουν οι γονεις ειναι δικαιωμα των παιδιων. Τα παιδια μπορουν να διαβασουν και παρασκευη μετα το σχολειο και παλι να εχουν ελευθερο το σκ. αντι να ξεσηκωνεστε και να γκρινιαζετε καλοι γονεις, βρειτε τροπο να περνατε δημιουργικα και εκπαιδευτικα σαββατοκυριακα με τα παιδια σας και οχι να τα παρκαρετε μπροστα στα βιβλια.

 
Νίκος
14 Ιαν 2019 19:34

Αγαπητοί εμπνευστές της δράσης αυτής.
Το να έχουμε ορίσει (ποιοι άραγε και μετά από ποιες έρευνες) τους στόχους και το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σε τέτοια επίπεδα που δεν επιτυγχάνονται (κοινώς δε "βγαίνει η ύλη", αν θέλεις να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό η πλειονότητα των μαθητών και όχι το 1/3) και μετά να ζητάμε να μη μελετούν οι μαθητές στο σπίτι για το 1/10 του συνολικού χρόνου τους (τόσο αντιστοιχούν τα 2 Σαββατοκύριακα το μήνα, αφού ο μαθητές θα έρχονται 2 στις 20 ημέρες αδιάβαστοι) είναι τουλάχιστον οξύμωρο.
Το να αναγκάζεται το Υπουργείο να βγάλει Υπουργική Απόφαση (άρα αναγκαστική εφαρμογή) και όχι εγκύκλιο (που όσο να' ναι μπορείς και να την παραβλέψεις λιγάκι... στην ελληνική δημόσια διοίκηση), σημαίνει ότι σε πολλά (άραγε σε πόσα;) σχολεία η δράση δεν υλοποιείτο. Γιατί άραγε; Αναρωτήθηκε κανείς κάνοντας αυτόν τον περιβόητο τα τελευταία χρόνια "αναστοχασμό" επί του περιεχομένου των εμπνεύσεών τους;
Να μειώσουμε ΣΗΜΕΡΑ κιόλας το χρόνο της καθημερινής μελέτης των μαθητών στο σπίτι, σε όλες τις βαθμίδες. Είναι εξοντωτικός. Αλλά όχι να θέλουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη.
Από βδομάδα λοιπόν σε νέο πρόγραμμα, να γεμίσουμε τις Δευτέρες με Πληροφορική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Γυμναστική και Μουσική (άντε και Μελέτη Περιβάλλοντος) που δεν απαιτούν τόσο πολύ προετοιμασία στο σπίτι.

 
Παπαΐτσος Σταύρος
14 Ιαν 2019 17:45

Με δεύτερη φορά αριστερά δεν θα διαβάζουν καθόλου???

 
Πρώτη Φορά...
14 Ιαν 2019 17:41

Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της παιδείας...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ