Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το Μάρτιο θα έχουμε τους νέους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης

Τα επόμενα βήματα του Συμβουλίου Επιλογής ΠΔΕ
Δημοσίευση: 16/01/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στα Μέσα Φεβρουαρίου θα ανακοινωθούν από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής οι προσωρινοί  πίνακες Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (ΠΔΕ)  ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, και στα μέσα Μαρτίου θα ανακοινωθούν οι 13 νέοι ΠΔΕ, όπως δήλωσε στο esos το μέλος του Συμβουλίου Βασίλης Παληγιάννης.

Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής θα ορίσει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων ΠΔΕ σε συνέντευξη.

Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

Oι φάκελοι των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι φάκελοι ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά.

Το κάθε μέλος του συμβουλίου παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου.

Η διαδικασία μελέτης των φακέλων υποψηφιότητας για την προετοιμασία σχετικής τεκμηριωμένης εισήγησης για κάθε υποψήφιο ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία.

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

α) εισήγηση μέλους του Συμβουλίου Επιλογής,

β) παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληματισμού και δράσης με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος,

γ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και παρουσιάζει σχέδιο προβληματισμού και δράσης, δικής του επιλογής, με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, σχετικό με τον επιχειρησιακό στόχο των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης , με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.

Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για την παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, τη συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα καθώς και την επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα.

Ηχογράφηση της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης.

Η λειτουργία του συστήματος διαρκεί καθόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου.

Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.

Μοριοδότηση της συνέντευξης

Κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου αποτυπώνεται για κάθε υποψήφιο σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνει κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία.  

Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου.

Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.

Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο.

Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο του σχεδίου προβληματισμού και δράσης, καθώς των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η αιτιολόγησή της, ο μέσος όρος της μοριοδότησης των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών , καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολό- γηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Επίσης, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.
 
Τελικοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά ενιαίους πίνακες επιλογής ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

2. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά .

3. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από το γραμματέα του συμβουλίου.

Κύρωση Τελικών Ενιαίων Αξιολογικών Πινάκων

1. Εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κύρωσή τους.

2. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων, για ενημέρωση των υποψηφίων.

Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους .

Το Συμβούλιο Επιλογής  Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Το Συμβούλιο Επιλογής  Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αποτελείται από τους:

1. Νικολόπουλο Ηλία, Β ́ Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Παπαϊωάννου Αθανάσιο, Γ ́ Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Σοφό Αλιβίζο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπιτσάνη Ευγενία , μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

3. Τουντασάκη Ειρήνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Χουρμουζιάδη Αναστασία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4. Πεχλιβανίδη Ηλία, εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Σοφία Ευαγγελία, εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

5. Μαρούγκα Καλομοίρα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Τσαχαλά Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

6. Παλληγιάννη Βασίλειο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Αδαμίδου Βασιλική, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο ίδιο συμβούλιο.

7. Φασφαλή Νικόλαο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Σίντο Στέφανο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο ίδιο συμβούλιο.

8. Πεππέ Δημήτριο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Καταγή Παναγιώτη, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο ίδιο συμβούλιο.

9. Κορδή Νεκτάριο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Λουκά Ευάγγελο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο ίδιο συμβούλιο.

Σχόλια (9)

 
@ Αναστάσιος Χατζηστεφάνου
17 Ιαν 2019 21:37

Λέτε την μισή αλήθεια κύριε.Πράγματι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης πήραν παράταση μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 ,όχι γιατί τους σεβάστηκαν αλλά για να ετοιμάσουν έναν νόμο με την αντισυνταγματική ψηφοφορία και με πλήρη υποβάθμιση όλων των προσόντων τους.Και αφού το έκαναν αυτό προχώρησαν σε επιλογές που το ποιόν τους,τον τρόπο που έγιναν,το τι έγινε μπορείτε να το διαβάσετε στην καταγγελίες που δημοσίευσε το εσος τον Ιαν- Φεβρ. 2016.Επίσης τις καταγγελίες στην Βουλή,των κομμάτων και των συνδικαλιστικών παρατάξεων.Επίσης και τα γραφόμενα του κου .Πλατάρου που είναι παθών αυτών των επιλογών.Και οι επιλογές έγιναν τον Ιανουάριο του 2016 για να έχουν λήξη θητείας τον Ιούλιο του 2018.Δόθηκε επ αόριστον παράταση μέχρι που να γίνουν νέες επιλογές κατά τον Μάρτιο φέτος με τριετή θητεία μέχρι το 2022 δηλαδή σε όλη την διάρκεια της θητείας της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι το τέλος της. Συνεπώς από την αρχή ως το τέλος είναι όλα προσχεδιασμένα.Το αυτό και με τους Περιφερειακούς Διευθυντές.Άρα κύριε λέτε την μισή αλήθεια που είναι χειρότερη από το ψέμα.Αγνοείτε δε και τα πλήρη γεγονότα εκφράζοντας και άποψη μη έχοντας πλήρη εικόνα αυτών που έγιναν το 2016.Ακόμη και το αποτέλεσμα των εκλογών που έκαναν δεν σεβάστηκαν και στην συνέντευξη τους πρώτους σε ψήφους τους καρατόμησαν.Να διαβάσατε τα τότε σχόλια στο εσος και αν θέλετε να σχολιάσετε εκ νέου.

 
Αναστάσιος Χατζηστεφάνου
17 Ιαν 2019 19:56

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Δεν σταματούν οι υπηρεσιακές μεταβολές 1 χρόνο πριν τις εκλογές, αλλά με την προκήρυξή τους.
Ιδίως αν σκεφτεί κανείς πως η Νέα Δημοκρατία κάθε 2 μέρες είναι σίγουρη ότι θα πάμε σε εκλογές, τότε θα έπρεπε από την επομένη των εκλογών του 2015 να απαγορευτούν οι υπηρεσιακές μεταβολές....
Το δε κράτος έχει συνέχεια. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχτηκε τον Ιανουάριο 2015, και διατήρησε τους Διευθυντές Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη της θητείας τους, και ακόμα 6 μήνες (Ιανουάριο 2016). Έτσι και τον Οκτώβριο 2019, όποιος βγει κυβέρνηση (και δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να εκτιμήσουμε, αλλά ο λαός με την ψήφο του..) θα (πρέπει να) σεβαστεί τα υπάρχοντα στελέχη.
Να μιλάς για σταθερότητα και αξιοκρατία, και μόλις γίνεις κυβέρνηση να καταργήσεις τους περιφερειακούς που επελέγησαν με αξιολογικό πίνακα, για να διορίσεις δικά σου στελέχη λέγεται ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ....

 
Dim
17 Ιαν 2019 15:26

Από ότι βλέπω πολλοί αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως πεδίο μοιρασιάς των κομμάτων που ανήκουν!! Λες και δεν πέρασε ή περνά χρεοκοπία η χώρα. Κρίμα !! Δεν βλέπω να υπάρχει ελπίς!!! Μόνο η ελπίδα αυτοί που σκέφτονται πέρα από κομματικά μαντριά και νοιάζονται για το κοινό καλό χωρίς να έχουν κομματικές ταυτότητες!!

 
@Γιατίκάνετε επιλογές ενώ είστε επίσημα κυβέρνηση μειοψηφ
17 Ιαν 2019 11:43

Απο πολιτική παιδεία σχετικά με τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας έχετε πλήρη μεσάνυχτα, συνάδελφε. Αναφορικά με τα σχόλιά σας για την κυβέρνηση θα συμφωνήσω. Οι θεσμοί όμως ευτυχώς λειτουργούν.

 
Γιατί κάνετε επιλογές ενώ είστε επίσημα κυβέρνηση μειοψηφίας
17 Ιαν 2019 01:28

Είσαστε 145 και σας ψήφισαν 4 που φύγαν από τους ΑΝΕΛ ή διαγράφηκαν,ένας που έφυγε από το ΠΟΤΑΜΙ κσι μια διεγραμμένη της ΝΔ κατά δήλωση της ανήκουσα στην πατριωτική δεξιά με καραμανλική χροιά.Άρα είστε κυβέρνηση που σας στηρίζουν 6 ανήκοντες σε 3 άλλα κόμματα που ο κόσμος αλλιώς τους ψήφισε και αλλιώς βγήκαν.Σαν κυβέρνηση επίσημα πια μειοψηφίας γιατί κάνετε επιλογές;Από που ηθικά νομιμοποιείστε;Αλλά είπαμε πρώτη φορά αριστερά με δεξιόανελποταμίσιο χρώμα και αριστερή ...ηθική.Ευτυχώς κυβερνήσατε για να τελειώνουμε επιτέλους από τον μύθο της ηθικής και ...παραδεισένιας αριστεράς.Είστε ίδιοι και απαράλακτοι σαν τους άλλους που κατηγορούσατε.

 
Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
17 Ιαν 2019 00:56

Το κράτος έχει συνέχεια. Όλες οι προσλήψεις, προκηρύξεις κλπ παύουν να ισχύουν με την προκήρυξη των εκλογών.
Η προκήρυξη για προϊστάμενους εκπαιδευτικών θεμάτων, πότε θα ανακοινωθεί, έχει άποψη ο Αιρετός;

 
@ Αναστάσιος Χατζηστεφάνου
16 Ιαν 2019 21:38

Υποθέτω ότι διαβάζετε το εσος γιατί επί καθημερινής βάσεως ανακοινώνονται επιλογές.Τώρα των υπευθύνων ΦΑ και λοιπών,αύριο των Περιφερειακών και Διευθυντών Εκπαίδευσης,σήμερα Γραμματέα του Υπουργείου,χθες άλλοι γραμματείς,προχθές ΣΣΕ,χθές συστάσεις αμοιβόμενων επιτροπών κλπ.Καθημερινά διορισμοί με έναρξη θητείας από τον Δεκέμβριο του 2018 και μετά και λήξη ,όπως οι Περιφερειακοί,το 2022 που θα λήξει η θητεία της ΝΔ.Δηλαδή όλες οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ συμπίπτουν χρονικά με την άνοδο της ΝΔ και σατανικά συμπίπτουν με την ...πτώση της.Το αυτό συμβαίνει και με τους Περιφερειακούς.Γιατί κε.Χατζηστεφάνου δεν έκανε όλες τις επιλογές πχ το 2016 ή το 2017 για να συμπέσει η λήξη της θητείας τους με την λήξη της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ και τις κάνει τώρα στην λήξη της θητείας της αλλά με έναρξη της θητείας της ΝΔ και λήξη των επιλογών της με την λήξη της θητείας της ΝΔ;Δηλαδή τους κράτησε όσο διάστημα κυβερνά και τους ανανεώνει την θητεία για όσο χρόνο ...δεν θα κυβερνά.

 
Αναστάσιος Χατζηστεφάνου
16 Ιαν 2019 18:56

"Παραμονές εκλογών επιλογές στελεχών" γράφετε.
Καταρχάς μιλάμε για...13 στελέχη.
Η δε προκήρυξη εξεδόθη το Νοέμβριο 2018!
Ο δε Νόμος εψηφίσθη το καλοκαίρι του 2018!
Και τέλος, κύριε/κυρία, είναι η πρώτη φορά που επιλέγονται Περιφερειακοί Διευθυντές με κριτήρια. Με πίνακες αξιολογικούς. Και η συνέντευξη όχι με 3 κυβερνητικούς και 2 συνδικαλιστές. Αλλά με στελέχη του ΑΣΕΠ, του ΕΚΔΔΑ.
Λέμε τα κακά του Γαβρόγλου (και είναι πολλά..) αλλά να λέμε και τα καλά.
Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ουσιαστική μεταρρύθμιση.

 
Απορία για τις επιλογές των Περιφερειακών
16 Ιαν 2019 14:34

Παραμονές εκλογών επιλογές στελεχών.Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του τόπου.Είπαμε όμως πρώτη φορά αριστερά.Αν ισχύσουν με την νέα κυβέρνηση να σφυρίξετε κλέφτικα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.